PALAVA V.O.C.

VALTICE V.O.C.

ZNOJMO V.O.C. 

PALAVA*

V.O.C.

Víno originální certifikace (vino con origine certificata)

Podmínky a pravidla pro udělení označení VOC

(termini e condizione per l’attribuzione della VOC)

dokument č.j. 13/07/2012 Jednací řád Komise VOC PALAVA

 

* Questo regolamento è stato elaborato personalmente, per la sua forma, sulla falsa riga dei regolamenti Mikulov e Modré Hory, gli unici pubblicati in originale sul Web, mentre il contenuto è in copia sulle parziali indicazioni dei regolamenti delle VOC in oggetto e dalla normativa della legge 321/2004.

 

1

 

Sdružení se řídí obecně závaznými předpisy, Stanovami, Podmínkami , Jednacím řádem a rozhodnutím Ministerstva dle § 23 Zákona.

 

2

 

Důležitou podmínkou pro udělení práva přiznávat označování VOC PALAVA je, aby vína byla výrazně kvalitnější, vyrobena za podmínek stanovených v Podmínkách a odlišovala se od běžné produkce vín a splňovala.

Podmínky určují, jak musí být tato vína vyrobena a uváděna do oběhu.

 

3

 

Vína označená VOC PALAVA jsou vína s garantovaným původem a kvalitou.

Hrozny na jejich výrobu mohou  pocházet pouze z registrovaných vinic jejichž seznam je v dokumentu č. j. 1/12/2012.

Hrozny pocházející od nečlenů VOC PALAVA o.s. mohou být nakoupeny na základě dokumentu Smlouva o závazku prodeje hroznů z registrovaných vinic 1/15/2012 a Seznamu uzavřených smluv o prodeji hroznů z registrovaných vinic a v souladu s Podmínkami .

 

C1.II.

 

Vybrané odrůdy a podmínky pro výrobu vína

(varietà raccomandate e condizioni per fare il vino)

 

2.1.

 

Z nejtypičtějších odrůd Mikulovské vinařské podoblasti byly vybrány následující odrůdy pro možnost přiznání označení VOC PALAVA:

(dalle varietà più tipiche della sub-regione viticola Mikulovské è stato selezionato per la VOC PALAVA il seguente vitigno):          

 

Ryzlink vlašský

 

2,2.

 

Vína navrhovaná na ocenění VOC MlKULOV musí být vyrobena za následujících podmínek tak, aby se odlišovala od běžných odrůdových vín vyrobených v Mikulovské vinařské podoblasti:

(i vini VOC PALAVA devono essere prodotti con le seguenti condizioni in modo da renderli diversi dai vini varietali della sub-regione viticola Mikulovské):

2.2.1.

Vína musí být vyráběna pouze z hroznů vypěstovaných na registrovaných vinicích na území vymezeném částmi pozemních komunikací mezi obcemi

(le uve devono essere prodotte nei vigneti classificati e registrati della sub-regione viticola Mikulovskè nei seguenti comuni)

 

Perná,

Horní Věstonice,

Dolní Věstonice,

Pavlov,

Klentnice,

Mikulov

Bavory.

Celková plocha území zaujímá plochu 2 108 ha, z čehož vinice tvoří 750 ha. Ryzlink vlašský je vysazen na 124 ha a aktuální plocha vinic registrovaných pro výrobu vína VOC PÁLAVA je 14 ha.

(la superfice totale è di 2.108 ettari di cui 750 ettari dedicati a vigneti, il Rieslimg ne copre 124 e solo 14 ettari sono iscritti alla VOC PALAVA)

 

2.2.2.

Označení VOC PÁLAVA je možné přiznávat pouze vínům vyrobeným z odrůdy Ryzlink vlašský, který se právě v oblasti Pálavy vyznačuje jedinečným původem a neopakovatelnou originalitou.

(la denominazone VOC PALAVA è concessa unicamente ai vini prodotti con il vitigno Riesling Italico che nella zona di Palava ha caratteristiche e originalità uniche)

2.2.3.

lahvování vín může být provedeno pouze u člena VOC MIKULOV na území Mikulovské vinařské podoblasti;

(i vini devono essere prodotti e imbottigliati esclusivamente da un socio della VOC PALAVA e all’interno della sub-regione viticola Mikulovské)

2.2.4.

Vinice musí být obhospodařované minimálně podle současného pojetí integrované produkce a není v nich

povolena závlaha. Nová výsadba Ryzlinku vlašského se doporučuje s počtem keřů min. 4500 ks/ha.

(i vigneti devono essere coltivati sotto l’attuale concetto di produzione integrata, è vietata l’irrigazione, la densità di impianto non deve essere inferiore ai 4.500 ceppi/ettaro)

2.2.5.

Hrozny musí být zdravé, bobule s ušlechtilou plísní jsou vítány.

(Le uve vanno raccolte selezionando le bacche più mature e se possibile intaccate dalla muffa nobile)

Povolena je pouze ruční sklizeň.

(la vendemmia è eseguita obbligatoriamente a mano)

2.2.6.

Víno by mělo být ve větší míře formované vinohradem (terroir), přičemž hektarový výnos nesmí překročit 5000 l/ha

vinice, ve které byly sklizeny hrozny.

(il vino deve rispecchiare le caratteristiche del terroir, la resa massima per ettaro è di 5.000 l/ha)

2.2.7.

Vína lze vyrábět pouze z hroznů révy vinné odpovídající charakteru jakostního vína s přívlastkem pozdní sběr, výběr z hroznů.

( i vini sono prodotti nelle tipologie: vino di qualità, vino di qualità con predicato vendemmia tardiva e selezione di grappoli)

2.2.8.

Mošt pro výrobu vína musí mít 21° - 27° cukernatosti podle Normalizovaného moštoměru.

(il mosto deve avere un contenuto zuccherino minimo di 21° e massimo 27° NM)

2.2.9.

Hrozny musí být zpracovány bez exogenních enzymů a jiných maceračních přídavných látek.

(le uve devono essere trattate senza aggiunta di enzimi endogeni o macerazione di altri additivi)

Důležitá je minimalizace síření před kvašením, do moštu je povoleno přidávat max. 50 mg SO2/l moštu.

(È importante ridurre al minimo il rischio di diffusione prima dell’inizio della fermentazione, è consentito l’utilizzo di anidride solforosa nella misura massima di 50 mg/l)

Není povolen přídavek kyseliny askorbové. Doporučuje se minimálně 4 - hodinová macerace (včetně lisování) pro zvýraznění projevu terroir.

(È vietato lìutilizzo di acido ascorbico, si richiede un minimo di macerazione di quattro ore per acquisire le caratteristiche del terroir)

2.2.10.

Vína musí zrát na kvasnicích min. 60 dní od konce fermentace nebo 90 dní od sklizně.

(i vini devono macerare per almeno 60 giorni sui lieviti dopo il termine della fermentazione o 90 giorni dalla data della vendemmia)

Využití sudů pro školení vína je povoleno, ale pouze do té míry, aby nepřekrylo projevy terroir a odrůdy.

(l’utilizzo delle botti è consentito ma solo in misura che non vengano coperte le note di terroir e della varietà)

Doporučuje se využití nových sudů maximálně do 10% objemu vína, u jednou použitých sudů maximálně do 20% objemu vína (druhé víno).

(viene raccomandato l’utilizzo di botti nuove per almeno il 10% per il vino al primo anno, con il 20% del volume del vino al secondo anno)

Větší procentuální podíl vína v sudu je povolen u tzv. třetího vína.

(percentuali maggiori sono concesse per il terzo anno)

2.2.11.

Vína mohou mít maximálně 12,00 g/l cukrů (vína suchá a polosuchá).

(I vini devono avere un residuo zuccherino massimo di 12,00 g/l, “vini secchi o semisecchi”)

Vína by měla být plná, extraktivní s minimálním bezcukerným extraktem 19 g/l.

(i vini devono avere un estratto non riduttore minimo di 19,00 g/l)

2.2.12.

Vína musí vykazovat typické senzorické vlastnosti popsané ve smyslových požadavcích na jakost Ryzlinku

vlašského VOC PÁLAVA:

(I vini devono presentare le caratteristiche organolettiche tipiche della varietà Riesling Italico della VOC PALAVA):

2.2.12.1.

Víno typicky zelenožluté až sytě žluté barvy s nádechem pálavské květeny, výraznou ovocitou vůní kompotovaných renklodů a meruněk přecházející až do medově kořenitých tónů.

(il vino ha colore giallo verdolino sino a giallo intenso, il profumo fruttato, distinto con note di albicocca e composta di frutta, acquista tonalità di miele nelle tipologie più alcoliche)

Odrůdově charakteristické, dobře strukturované, plné a nazrálé, s buketem kandovaných citrusů, nedosušených teplomilných peckovin, živou kyselinou a vrstvenou mineralitou typického pálavského terroir.

(vitigno caratteristico, ben strutturato, pieno e maturo, bouquet di agrumi canditi, frutta secca, note di mineralità tipiche del territorio di Palava)

2.2.13.

Vína budou plněna pouze do skleněných lahví o obsahu 0,5 a 0,75 litru.

(il vino deve essere confezionato in bottiglie di vetro con volume 0,500 e 0,750 l.)

2.2.13.

lahve mohou být uzavřeny pouze kvalitním korkovým uzávěrem;

(le bottiglie devono essere chiuse con tappo di sughero di qualità)

2.2.14.

lahve budou opatřeny speciální páskou s logem VOC PALAVA a číselným kódem, která bude umístěna na hrdle lahve a bude zakrývat část záklopky;

(le bottiglie porteranno una fascetta speciale con il logo VOC PALAVA e un codice numerico di riferimento, disposto sul collo della bottiglia)

2.2.15.

vína určená pro zatřídění do VOC PALAVA bude hodnotit Komise PALAVA pro hodnocení a zatříďování vína (dále jen „Komise VOC PALAVA"), která  se řídí „Jednacím řádem Komise VOC PALAVA";

(i vini destinati alla VOC PALAVA devono superare un esame analitico - organolettico dalla Commissione VOC PALAVA)

2.2.16.

vína určená pro přiznání označení VOC PALAVA musí odpovídat požadavkůmpodle § 23 zákona č. 321/2004 Sb, v platném znění.

(i vini della VOC PALAVA devono sodisfare i requisiti dell’articolo 23 della legge 231/2004 e modifiche seguenti)

2.2.17.

při prodeji vína označeného VOC PALAVA členská schůze doporučuje minimální cenu 150," Kč bez DPH za láhev 0,75 l.;

(il prezzo minimo consigliato per i vini VOC PALAVA in bottiglie da 0,750 l. è di 150 CZK più IVA)

2.2.18.

cena speciálních pásky s označením VOC PALAVA a s číselným kódem bude odvislá od počtu objednaných kusů a hradí si ji každý člen sám;

(le fascette con il logo e il codice numerico vengono pagati dai rispettivi richiedenti della VOC PALAVA)

2.2.19.

číselný kód obsahuje: číselný kód výrobce, číslo jednací zatříděného vína a celkový počet zatříděných lahví;

(il codice numerico comprende il numero del produttore, il codice e l’anno della classificazione, il numero della bottiglia e il numero totale delle bottiglie classificate)

2.2.20.

výrobu a prodej pásek VOC MIKULOV zprostředkuje pro jednotlivé členy sdružení VOC PALAVA;

(la produzione e la vendita delle fascette è effettuata dall’associazione VOC PALAVA)

2.2.21.

poplatek občanskému sdružení za označené víno VOC PALAVA je 2,— Kč za jednu láhev 0,75 1;

(la tassa per l’associazione VOC PALAVA è di 2 CZK per bottiglia da 0,750 l.)

2.2.22.

ročník 2011 je prvním ročníkem pro přiznání označení vína do VOC PALAVA.

(il primo anno della commercializzazione della VOC PALAVA è il 2012)

2.2.23.

postup pro přiznání označení vín VOC PALAVA bude probíhat v souladu s Jednacím řádem Komise VOC PALAVA pro hodnocení a zatříďování vína.

(la procedura per la concessione della VOC PALAVA sarà in conformità del regolamento della Commissione VOC PALAVA per la valutazione e classificazione dei vini VOC)

2.2.24.

hrozny révy vinné pro výrobu vína VOC PALAVA, tj. odrůda, původ, cukematost a hmotnost musí být ověřeny Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (dálen jen „SZPI");

(le uve per la produzione della VOC PALAVA, varietà, origine, contenuto di zucchero e il peso sono verificati e controllati dalla Commissione di Controllo del  Ministero dell’Agricoltura della repubblica Ceca SZPI)

 

**Vinice (vigneti):

Železná, Purmice, Goldhamer, U třech panen, Pod Pálavou, Pod Martinkou.

 

ČI. III.

Podmínky přiznání označení vína VOC PALAVA

(condizioni per la concessione della denominazione VOC PALAVA)

 

3.1.

 

Výrobce, člen občanského sdružení VOC PALAVA, má-li zájem o přiznání označení vína VOC PALAVA, musí podat Žádost o přiznání označení vína VOC PALAVA

(il produttore membro dell’Associazione VOC PALAVA se interessato ad ottenere la VOC PALAVA deve presentare una domanda)

 

3.2.

 

Žádost o přiznání označem vína VOC PAòAVA tvoří dokument č.j. 13/07/2012 a obsahuje:

(la richiesta per ottenere la denominazione VOC PALAVA fatta nella forma del regolamento del 13/07/2012 comprende i seguenti dati):

a) jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název obchodní firmy a sídlo, jde-li o právnickou osobu;

(nome e domicilio se persona fisica o ragione sociale e la sede legale se persona giuridica)

b) identifikační číslo;

(il numero di identificazione)

c) označení a charakteristika vína určeného k přiznání označení vína VOC PALAVA, včetně uvedení roku sklizně hroznů révy vinné a názvu odrůdy, případně odrůd;

(la designazione e la caratteristica del vino da concedere la denominazione VOC PALAVA, compresa la quantità di raccolta e la varietà di vite)

d) počet naplněných lahví a místo jejich uložení v době odběru vzorků zatříďovaného vína;

(la quantità delle bottiglie e lo spazio dove avviene la campionatura)

e) registrační číslo vinice, viz. Seznam registrovaných vinic č.j. 1/12/2012;

(il numero di registrazione del vigneto nella lista del 01/12/2012)

f) doklad SZPI o ověření hroznů révy vinné pro výrobu vína VOC MIKULOV, tj. odrůda, původ, cukematost a hmotnost;

(il risultato della conformità fatta dall’ente di controllo del Ministero dell’Agricoltura per quanto riguarda, il nome della varietà, il contenuto zuccherino, l’origine e il peso)

g) označem šarže vína;

(designazione del lotto dei vini da classificare)

h) navrhované přiznání označení vína VOC PALAVA, u vín vyrobených z hroznů révy vinné s obsahem cukru 21° - 27°NM a vyšším, vína s přívlastkem pozdní sběr, výběr z hroznů;

(la richiesta per ottenere la denominazione VOC PALAVA per i vini ottenuti da uve con un contenuto zuccherino minimo di 21° - 27° NM, da etichettare “vino di qualità” e “vino di qualità con predicato” vendemmia tardiva e selezione di grappoli)

i) výsledky laboratorních rozborů vína.

(il risultato delle analisi chimiche – fisiche del laboratorio competente)   

 

3.3.

 

S podáním žádosti o přiznání označem vína VOC PALAVA požádá výrobce výkonný výbor VOC PALAVA o odběr vzorků vína, které budou užity pro rozbor vína, smyslové hodnocení vína a pro uchování vzorku vína.

(con la domanda di classificazione per la VOC PALAVA si darà una campionatura del vino, richiesta dal Comitato Esecutivo VOC PALAVA, che effettuerà una degustazione per una valutazione sensoriale)

Odběr vzorku provede výkonným výborem pověřená osoba podle seznamu uvedeném v dokumentu č.j. 1/7/2012.

(La campionatura verrà effettuata direttamente dal Comitato Esecutivo VOC PALAVA da una persona scelta dal medesimo nella lista del regolamento 07/01/2012)

Před odběrem vzorků poskytne výrobce - člen sdružení pověřené osobě údaje odpovídající údajům požadovaným podle odstavce 3.2.

(prima del campionamento, il produttore membro dell’associazione VOC PALAVA, con la persona autorizzata controllano i dati della richiesta di classificazione) 

Vzorky vína musí pocházet z nalahvované partie - šarže.

(il prelievo si effettua sulle bottiglie del lotto descritto)

O odběru vzorků provede pověřená osoba záznam.

Odebrané vzorky vína pověřený pracovník řádně označí, zapečetí a předá výrobci.

(il campionamento è effettuato direttamente, sigillato e etichettato con i riferimenti della qualità ed inviati al Comitato Esecutivo)

3.3.1.

pověřená osoba bude vylosována počítačem ze seznamu uvedeném v dokumentu č.j. 1 /7/2012. Tato osoba musí mít degustační zkoušky SZPI a musí znát protokol odběru vín dle Jednacího řádu. Viz dokument č.j. 1/6/2012 a 1/8/2012.

(la persona autorizzata al prelievo è scelta nella lista del documento 07/01/2012, questa persona deve avere superato un esame effettuato dal Ministero dell’agricoltura, deve conoscere le caratteristiche sensoriali dei vini da classificare ed effettuare il campionamento con la procedura stabilita dai documenti 06/01/2012 e 08/01/2012)

 

3.4.

 

Po provedení odběru vzorků vína doručí výrobce - člen sdružení na své náklady 1 odebraný vzorek vína k rozboru do akreditované laboratoře nebo laboratoře pověřené SZPI dle § 26, odstavce 5, zákona 321/2004 Sb. v platném znění, Seznam laboratoří je uveden v dokumentu č.j. 1/13/2012.

(eseguito il campionamento, si lascerà un campione al produttore che a sue spese farà eseguire un’analisi presso un laboratorio accreditato dal Ministero dell’Agricoltura secondo l’articolo 26 della legge 321/2004 e seguenti modifiche scelto nella lista del 13/01/2012)

 

3.5.

 

Víno – odebrané vzorky budou uloženy v odpovídajících sklepních prostorách.

(il campione di vino viene immagazzinato nella cantina del produttore)

Zápis o předání vzorků bude prováděn chronologicky do knihy vzorků Pověřenou osobou.

(i dati del campionamento devono essere registrati cronologicamente nel libro di cantina dalla persona autorizzata)

Termín předávání vzorků vín na hodnocení bude členům vždy sdělen písemně nebo elektronickým způsobem. Kniha vzorků je autorizovaná s číslovanými stránkami.

(il passaggio della campionatura alla Commissione per la valutazione va sempre fatta per iscritto o in via elettronica) )

 

3.6.

Hodnocení vzorků provede Komise .

(la valutazione è effettuata dalla Commissione)

 

3.7.

 

Na základě výsledků hodnotitelské Komise VOC PALAVA rozhodne výkonný výbor, v souladu s Jednacím řádem, zda toto víno lze uvést do oběhu jako víno VOC PALAVA.

Rozhodnutí výkonného výboru nesmí být v rozporu s Komisí VOC PALAVA.

Na každém rozhodnutí bude vyznačena právní moc.

(sulla base dei risultati della valutazione della Commissione VOC PALAVA sulla decisione del Comitato Esecutivo in conformità del regolamento delle procedure questo vino potrà essere messo in circolazione. La valutazione della Commissione non potrà essere in contrasto da quella del Comitato Esecutivo. La decisione avrà valore legale)

 

3.8.

 

Kopii pravomocného rozhodnutí o přiznání označení vína VOC PALAVA zasílá sdružení VOC MIKULOV Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dálen jen „ÚKZÚZ") Oblekovice do registru vinic v písemné formě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(una copia della decisione verrà inviata dall’associazione VOC PALAVA alla Centrale per la Sperimentazione Agricola “ ÚKZÚZ” in forma scritta per potere permettere l’accesso remoto)

 

3.9.

 

Ministerstvo zemědělství ČR zveřejní na svých webových stránkách obchodní označení vína, evidenční číslo jakosti, šarži, zeměpisné údaje o původu vína, ročník vína a jeho výrobce.

(il Ministero per l’Agricoltura pubblicherà sul proprio sito Web il nome del vino, i dati geografici dell’origine, il numero di registrazione della qualità, lotto, l’anno della vendemmia e il suo produttore) 

 

3.10.

 

Nebylo-li vínu přiznáno označem dle rozhodnutí o přiznání označení vína VOC PALAVA podle žádosti, nebo víno vykazovalo choroby a vady, nemůže výrobce - člen sdružení v tom konkrétním případě opětovně podat žádost o zatřídění.

(nel caso di rifiuto della classificazione per difetti o malattie del vino il produttore può ripresentare una seconda domanda di classificazione)

 

3.11.

 

V případě, že člen sdružení nesouhlasí s uvedením/neuvedením vína do oběhu jako VOC PALAVA, může podat žádost na výkonného výboru VOC PALAVA o prošetření.

(nel caso di disaccordo del produttore del vino per la mancata circolazione del vino con La VOC PALAVA, potrà fare ricorso al Consiglio della VOC PALAVA per un’ulteriore indagine)  

Výkonný výbor VOC PALAVA vyhodnotí záznamy z degustační komise a zveřejní počet hlasů pro udělení/neudělení povolem vína do oběhu jako VOC PALAVA a jaká vada či choroba se u šetřeného vzorku vína vyskytla. Výkonný výbor VOC PALAVA odpoví na podnět do 30 dnů.

(il Comitato Esecutivo VOC PALAVA controllerà i dati della Commissione di assaggiatori, il numero dei voti per il rifiuto della classificazione, i difetti o malattie riscontrate nel campione di vino, il Comitato Esecutivo VOC PALAVA ha 30 giorni di tempo per la risposta)

 

3.12.

 

Seznam pravomocných rozhodnutí o přiznání označení vína VOC PALAVA bude zveřejněn i na webových stránkách VOC PALAVA.

(l’elenco dei vini classificati sarà pubblicato sul sito Web VOC PALAVA)

 

3.13.

 

Odběr vzorků budou zajišťovat pověření pracovníci uvedení v dokumentu č.j. 1/7/2012.

 V případě změny pracovníka, bude toto nahlášeno na MZe ČR.

(il campionamento sarà effettuato dal personale specializzato iscritto nel documento 07/01/2012, La variazione di professione dovrà essere immediatamente segnalata)

 

3.14.

 

Pověřená osoba musí zkontrolovat všechny doklady, zda hrozny a z nich vyrobené víno odpovídá požadavkům VOC PALAVA.

(la persona autorizzata dovrà esaminare tutta la documentazione relativa al vino e la sua corrispondenza alle caratteristiche richieste per la VOC PALAVA)

 

3.16.

 

Postup při hodnocení a přiznání označení VOC PALAVA upravuje dokument č.j. 1/8/2012 Jednací řád Komise VOC MIKULOV pro hodnocení a přiznání označení vína. těchto

(la procedura per la valutazione e la concessione della VOC PALAVA è stabilita dal documento 08/01/2012 regolamento interno della Commissione VOC PALAVA)

 

ČL IV.

Závěr (conclusione)

 

4.1.

 

Podmínky pro udělení VOC MIKULOV musí schválit Členská schůze VOC PALAVA. Usnesení členské schůze a výkonného výboru jsou závazná pro všechny členy občanského sdružení VOC PALAVA.

 

4.2.

 

Spory vzniklé při uplatňování Podmínek řeší Výkonný výbor VOC PALAVA.

 

4.3.

 

 

Součástí Podmínek pro udělení VOC PALAVA je dokument č.j. 1/8/2012 Jednací řád Komise VOC PALAVA pro hodnocení a přiznání označení vína. 

VALTICE*

V.O.C.

Víno originální certifikace (vino con origine certificata)

Podmínky a pravidla pro udělení označení VOC

(termini e condizione per l’attribuzione della VOC)

20. 2. 2015 byla zaregistrovaná značka VOC Valtice.

((fonte VOC MIKULOV e VOC VALTICE)

 

* Questo regolamento è stato elaborato personalmente, per la sua forma, sulla falsa riga dei regolamenti Mikulov e Modré Hory, gli unici pubblicati in originale sul Web, mentre il contenuto è in copia sulle parziali indicazioni dei regolamenti delle VOC in oggetto e dalla normativa della legge 321/2004.

 

C1.I.

Úvodní ustanovení

(disposizione introduttiva)

 

1

 

Sdružení se řídí obecně závaznými předpisy, Stanovami, Podmínkami , Jednacím řádem a rozhodnutím Ministerstva dle § 23 Zákona.

 

2

 

Důležitou podmínkou pro udělení práva přiznávat označování VOC VALTICE je, aby vína byla výrazně kvalitnější, vyrobena za podmínek stanovených v Podmínkách a odlišovala se od běžné produkce vín a splňovala.

Podmínky určují, jak musí být tato vína vyrobena a uváděna do oběhu.

 

3

 

Vína označená VOC VALTICE jsou vína s garantovaným původem a kvalitou.

Hrozny na jejich výrobu mohou  pocházet pouze z registrovaných vinic jejichž seznam je v dokumentu č. j. 1/12/2012.

Hrozny pocházející od nečlenů VOC VALTICE o.s. mohou být nakoupeny na základě dokumentu Smlouva o závazku prodeje hroznů z registrovaných vinic 01/15/2012 a Seznamu uzavřených smluv o prodeji hroznů z registrovaných vinic a v souladu s Podmínkami .

 

C1.II.

 

Vybrané odrůdy a podmínky pro výrobu vína

(varietà raccomandate e condizioni per fare il vino)

 

2.1.

 

Z nejtypičtějších odrůd Znojemska vinařské podoblasti byly vybrány následující odrůdy pro možnost přiznání označení VOC VALTICE:

(dalle varietà più tipiche della sub-regione viticola Znojemska sono stati selezionati per la VOC VALTICE i seguenti vitigni):

 

Sylvánské zelené (Gruner Sylvaner)

Ryzlink rýnský (Rheiriesling)

a jejich kupáže. Sylvánské zelené a Ryzlink rýnský

jsou odrůdy, které mají ve Valticích staletou tradici pěstování.

(Sylvane verde

Riesling renano

Cuvéé Sylvaner verde – Riesling renano
sono varietà che hanno una tradizione di coltivazione secolare nel territorio di Valtice)

 

2,2.

 

Vína navrhovaná na ocenění VOC VALTICE musí být vyrobena za následujících podmínek tak, aby se odlišovala od běžných odrůdových vín vyrobených v Znojemska vinařské podoblasti:

(i vini VOC VALTICE devono essere prodotti con le seguenti condizioni in modo da renderli diversi dai vini varietali della sub-regione viticola Znojemska):

2.2.1

vína musí být vyráběna pouze z hroznů vypěstovaných v Znojemska vinařské podoblasti na vinicích, které jsou uvedeny v dokumentu č.j. 1 /l 2/2012.

Hrozny pro výrobu vína pocházejí pouze ze schválených vinic ležících v katastru

Valtice **

Úvaly. **

(le uve devono essere prodotte nei vigneti classificati e registrati della sub-regione viticola Znojemska come da norma 254 01/12/2010, prodotte esclusivamente nei vigneti classificati dei comuni di Valtice e Uvaly)

Půdní složení dává těmto vínům odrůdový charakter, který zráním vytváří zajímavé kompozice.

(la composizione del terreno dà ai vini caratteristiche tipiche che nella loro maturazione si completano in un carattere

Interessante)    

Hrozny révy vinné pro výrobu vína s označením VOC Valtice musí být ověřeny Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

(le uve per la produzione della VOC VALTICE sono controllate dal Ministero dell’Agricoltura)

2.2.2.

z výše uvedených odrůd lze vyrábět vína jako samostatné odrůdy, tj.

Sylvánské zelené

Ryzlink rýnský (Rheiriesling)

a jejich kupáže. Sylvánské zelené a Ryzlink rýnský

(le varietà di cui sopra si possono produrre in purezza oppure in cuvée tra di loro)

2.2.3.

lahvování vín může být provedeno pouze u člena VOC VALTICE na území Znojemska vinařské podoblasti;

(i vini devono essere prodotti e imbottigliati esclusivamente da un socio della VOC VALTICE e all’interno della sub-regione viticola Znojemska)

Rozhodnutí o povolení přiznávat označení vína originální certifikace „VOC Valtice “, vydané Ministerstvem zemědělství, je platné od října 2015. V současné době má spolek 5 členů.

(la concessione della VOC VALTICE è stata concessa con decreto del Ministero dell’Agricoltura e ha validità dall’ottobre del 2015. Attualmente i soci sono cinque)

2.2.4.

Vína lze vyrábět z hroznů révy vinné v odpovídající kvalitě pro přípravu jakostních vín a mošt pro výrobu vína musí mít minimálně 20° cukernatosti podle Normalizovaného moštoměru.

(i vini sono prodotti nella tipologia “vino di qualità” e le uve devono avere un contenuto di zucchero naturale minimo di 20° NM)

2.2.5.

hektarový výnos nesmí překročit 7 tun na vinici, ve které byly sklizeny hrozny pro víno VOC VALTICE;

(la resa per ettaro non deve essere superiore alle 7,00 t/ha)

2.2.6.

hrozny mohou být sbírány pouze ručně;

(le uve devono essere raccolte a mano)

2.2.7.

Skutečný obsah alkoholu ve víně musí být minimálně 11,00% vol.

(il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo è di 11,00% vol.)

 

2.2.8.

vína musí vykazovat následující typické senzorické vlastnosti:

(i vini devono avere le seguenti caratteristiche organolettiche)

2.2.8.1.

Sylvánské zelené:

Zářivě žlutá barva se slámovými odlesky a velmi dobrá viskozita.

(colore: giallo brillante tendente al paglierino, buona viscosità)

Vůně je čistá, šťavnatá, intenzivnější, s tóny letních jablek, zralých citrusů a čerstvých bylinek.

(profumo: aroma puro, interessante, intenso con sentori di mele estive, agrumi maturi, fresco di erbe aromatiche)

Chuť je šťavnatá, plnější, příjemně kořenitá, s vyváženou ovocnou strukturou a příjemnými podtóny zralých peckovin.

Dlouhý závěr.

(sapore: succoso, pieno, gradevolmente piccante, fruttato, equilibrato, struttura piacevole, sentori di frutta matura, finale persistente)

2.2.8.2.

Ryzlink rýnský:

Sytě zlatá barva se zelenkavými odlesky a velmi dobrá viskozita.

(colore: dorato con riflessi verdognoli, buona viscosità)

Vůně je čistá, intenzivnější, s příjemnými svěžími tóny zelených jablek, lemon grass a koriandru.

(profumo: aroma puro, intenso, piacevoli note di mela verde, cannella e coriandolo)

Chuť je pikantní, plnější, s dobrou šťavnatou kyselinou a příjemnými tóny jablek Granny Smith a limetek.

Dlouhý závěr.

(sapore: piccante e pieno, buona acidità, sentore di mele verdi Granny Smith e lime, finale persistente)

 

2.2.9.

vína budou balena do lahví maximálně o objemu 0,75 l.;

(il vino deve essere confezionato in bottiglie di vetro con volume massimo 0,750 l.)

2.2.10.

lahve mohou být uzavřeny pouze kvalitním korkovým uzávěrem je povoleno používat šroubovací uzávěr;

(le bottiglie devono essere chiuse con tappo di sughero di qualità è consentito il tappo a vite)

2.2.11.

lahve budou opatřeny speciální páskou s logem VOC VALTICE a číselným kódem, která bude umístěna na hrdle lahve a bude zakrývat část záklopky;

(le bottiglie porteranno una fascetta speciale con il logo VOC VALTICE e un codice numerico di riferimento, disposto sul collo della bottiglia)  

2.2.12.

číselný kód obsahuje: číselný kód výrobce, číslo jednací zatříděného vína a celkový počet zatříděných lahví;

(il codice numerico comprende il numero del produttore, il codice e l’anno della classificazione, il numero della bottiglia e il numero totale delle bottiglie classificate)

2.2.13.

vína určená pro zatřídění do VOC VALTICE bude hodnotit Komise VOC MIKULOVpro hodnocení a zatříďování vína (dále jen „Komise VOC VALTICE"), která  se řídí „Jednacím řádem Komise VOC VALTICE";

(i vini destinati alla VOC VALTICE devono superare un esame analitico - organolettico dalla Commissione VOC VALTICE)

2.2.14.

vína určená pro přiznání označení VOC VALTICE musí odpovídat požadavkůmpodle § 23 zákona č. 321/2004 Sb, v platném znění.

(i vini della VOC VALTICE devono sodisfare i requisiti dell’articolo 23 della legge 231/2004 e modifiche seguenti)

2.2.15.

při prodeji vína označeného VOC VALTICE členská schůze doporučuje minimální cenu 150," Kč bez DPH za láhev 0,75 l.;

(il prezzo minimo consigliato per i vini VOC VALTICE in bottiglie da 0,750 l. è di 150 CZK più IVA)

2.2.16.

cena speciálních pásky s označením VOC VALTICE a s číselným kódem bude odvislá od počtu objednaných kusů a hradí si ji každý člen sám;

(le fascette con il logo e il codice numerico vengono pagati dai rispettivi richiedenti della VOC VALTICE)

2.2.17.

číselný kód obsahuje: číselný kód výrobce, číslo jednací zatříděného vína a celkový počet zatříděných lahví;

(il codice numerico comprende il numero del produttore, il codice e l’anno della classificazione, il numero della bottiglia e il numero totale delle bottiglie classificate)

2.2.18.

výrobu a prodej pásek VOC VALTICE zprostředkuje pro jednotlivé členy sdružení VOC VALTICE;

(la produzione e la vendita delle fascette è effettuata dall’associazione VOC VALTICE)

2.2.19.

poplatek občanskému sdružení za označené víno VOC VALTICE je 2,— Kč za jednu láhev 0,75 1;

(la tassa per l’associazione VOC VALTICE è di 2 CZK per bottiglia da 0,750 l.)

2.2.20.

ročník 2015 je prvním ročníkem pro přiznání označení vína do VOC VALTICE.

(il primo anno della commercializzazione della VOC VALTICE è il 2015)

2.2.21.

postup pro přiznání označení vín VOC VALTICE bude probíhat v souladu s Jednacím řádem Komise VOC VALTICE pro hodnocení a zatříďování vína.

 

 

 

 

(la procedura per la concessione della VOC VALTICE sarà in conformità del regolamento della Commissione VOC VALTICE per la valutazione e classificazione dei vini VOC)

2.2.22.

hrozny révy vinné pro výrobu vína VOC VALTICE, tj. odrůda, původ, cukematost a hmotnost musí být ověřeny Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (dálen jen „SZPI");

(le uve per la produzione della VOC VALTICE, varietà, origine, contenuto di zucchero e il peso sono verificati e controllati dalla Commissione di Controllo del  Ministero dell’Agricoltura della repubblica Ceca SZPI)

 

**Vinice (vigneti):

Valtice:

Hintertály, Terasy u Křiž. Sklepa, Pod Reistnou, Horní čtvrtě, Kačisdorfské pole, Jižní svahy, Sacny, Knížecí vyhlídka.

Úvaly:

Kamenné hory, Za humny, Hůrka, Pod Sluneční horou.

 

ČI. III.

Podmínky přiznání označení vína VOC VALTICE

(condizioni per la concessione della denominazione VOC VALTICE)

 

3.1.

 

Výrobce, člen občanského sdružení VOC VALTICE, má-li zájem o přiznání označení vína VOC VALTICE, musí podat Žádost o přiznání označení vína VOC VALTICE

(il produttore membro dell’Associazione VOC VALTICE se interessato ad ottenere la VOC VALTICE deve presentare una domanda)

 

3.2.

 

Žádost o přiznání označem vína VOC VALTICE tvoří dokument č.j. 20/02/2015 a obsahuje:

(la richiesta per ottenere la denominazione VOC VALTICE fatta nella forma del regolamento del 20/02/2015 comprende i seguenti dati):

a) jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název obchodní firmy a sídlo, jde-li o právnickou osobu;

(nome e domicilio se persona fisica o ragione sociale e la sede legale se persona giuridica)

b) identifikační číslo;

(il numero di identificazione)

c) označení a charakteristika vína určeného k přiznání označení vína VOC VALTICE, včetně uvedení roku sklizně hroznů révy vinné a názvu odrůdy, případně odrůd;

(la designazione e la caratteristica del vino da concedere la denominazione VOC VALTICE, compresa la quantità di raccolta e la varietà di vite)

d) počet naplněných lahví a místo jejich uložení v době odběru vzorků zatříďovaného vína;

(la quantità delle bottiglie e lo spazio dove avviene la campionatura)

e) registrační číslo vinice, viz. Seznam registrovaných vinic č.j. 1/12/2012;

(il numero di registrazione del vigneto nella lista del 01/12/2012)

f) doklad SZPI o ověření hroznů révy vinné pro výrobu vína VOC VALTICE, tj. odrůda, původ, cukematost a hmotnost;

(il risultato della conformità fatta dall’ente di controllo del Ministero dell’Agricoltura per quanto riguarda, il nome della varietà, il contenuto zuccherino, l’origine e il peso)

g) označem šarže vína;

(designazione del lotto dei vini da classificare)

h) navrhované přiznání označení vína VOC VALTICE, u vín vyrobených z hroznů révy vinné s obsahem cukru 20° NM a vyšším, bez označování přívlastků; j) výsledky laboratorních rozborů vína.

(la richiesta per ottenere la denominazione VOC VALTICE per i vini ottenuti da uve con un contenuto zuccherino minimo di 20° NM, da etichettare “vino di qualità” senza predicato)

i) výsledky laboratorních rozborů vína.

(il risultato delle analisi chimiche – fisiche del laboratorio competente)   

 

3.3.

 

S podáním žádosti o přiznání označem vína VOC VALTICE požádá výrobce výkonný výbor VOC VALTICE o odběr vzorků vína, které budou užity pro rozbor vína, smyslové hodnocení vína a pro uchování vzorku vína.

(con la domanda di classificazione per la VOC VALTICE si darà una campionatura del vino, richiesta dal Comitato Esecutivo VOC VALTICE, che effettuerà una degustazione per una valutazione sensoriale)

Odběr vzorku provede výkonným výborem pověřená osoba podle seznamu uvedeném v dokumentu č.j. 1/7/2012.

(La campionatura verrà effettuata direttamente dal Comitato Esecutivo VOC VALTICE da una persona scelta dal medesimo nella lista del regolamento 07/01/2012)

Před odběrem vzorků poskytne výrobce - člen sdružení pověřené osobě údaje odpovídající údajům požadovaným podle odstavce 3.2.

(prima del campionamento, il produttore membro dell’associazione VOC VALTICE, con la persona autorizzata controllano i dati della richiesta di classificazione) 

Vzorky vína musí pocházet z nalahvované partie - šarže.

(il prelievo si effettua sulle bottiglie del lotto descritto)

O odběru vzorků provede pověřená osoba záznam. Odebrané vzorky vína pověřený pracovník řádně označí, zapečetí a předá výrobci.

(il campionamento è effettuato direttamente, sigillato e etichettato con i riferimenti della qualità ed inviati al Comitato Esecutivo)

3.3.1.

pověřená osoba bude vylosována počítačem ze seznamu uvedeném v dokumentu č.j. 1 /7/2012. Tato osoba musí mít degustační zkoušky SZPI a musí znát protokol odběru vín dle Jednacího řádu. Viz dokument č.j. 1/6/2012 a 1/8/2012.

(la persona autorizzata al prelievo è scelta nella lista del documento 07/01/2012, questa persona deve avere superato un esame effettuato dal Ministero dell’agricoltura, deve conoscere le caratteristiche sensoriali dei vini da classificare ed effettuare il campionamento con la procedura stabilita dai documenti 06/01/2012 e 08/01/2012)

 

3.4.

 

Po provedení odběru vzorků vína doručí výrobce - člen sdružení na své náklady 1 odebraný vzorek vína k rozboru do akreditované laboratoře nebo laboratoře pověřené SZPI dle § 26, odstavce 5, zákona 321/2004 Sb. v platném znění, Seznam laboratoří je uveden v dokumentu č.j. 1/13/2012.

(eseguito il campionamento, si lascerà un campione al produttore che a sue spese farà eseguire un’analisi presso un laboratorio accreditato dal Ministero dell’Agricoltura secondo l’articolo 26 della legge 321/8004 e seguenti modifiche scelto nella lista del 13/01/2012)

 

3.5.

 

Víno – odebrané vzorky budou uloženy v odpovídajících sklepních prostorách.

(il campione di vino viene immagazzinato nella cantina del produttore)

Zápis o předání vzorků bude prováděn chronologicky do knihy vzorků Pověřenou osobou.

(i dati del campionamento devono essere registrati cronologicamente nel libro di cantina dalla persona autorizzata)

Termín předávání vzorků vín na hodnocení bude členům vždy sdělen písemně nebo elektronickým způsobem. Kniha vzorků je autorizovaná s číslovanými stránkami.

(il passaggio della campionatura alla Commissione per la valutazione va sempre fatta per iscritto o in via elettronica) )

 

3.6.

Hodnocení vzorků provede Komise .

(la valutazione è effettuata dalla Commissione)

 

3.7.

 

Na základě výsledků hodnotitelské Komise VOC VALTICE rozhodne výkonný výbor, v souladu s Jednacím řádem, zda toto víno lze uvést do oběhu jako víno VOC VALTICE.

Rozhodnutí výkonného výboru nesmí být v rozporu s Komisí VOC VALTICE.

Na každém rozhodnutí bude vyznačena právní moc.

(sulla base dei risultati della valutazione della Commissione VOC VALTICE sulla decisione del Comitato Esecutivo in conformità del regolamento delle procedure questo vino potrà essere messo in circolazione. La valutazione della Commissione non potrà essere in contrasto da quella del Comitato Esecutivo. La decisione avrà valore legale)

 

3.8.

 

Kopii pravomocného rozhodnutí o přiznání označení vína VOC VALTICE zasílá sdružení VOC VALTICE Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dálen jen „ÚKZÚZ") Oblekovice do registru vinic v písemné formě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(una copia della decisione verrà inviata dall’associazione VOC VALTICE alla Centrale per la Sperimentazione Agricola “ ÚKZÚZ” in forma scritta per permettere l’accesso remoto)

 

3.9.

 

Ministerstvo zemědělství ČR zveřejní na svých webových stránkách obchodní označení vína, evidenční číslo jakosti, šarži, zeměpisné údaje o původu vína, ročník vína a jeho výrobce.

(il Ministero per l’Agricoltura pubblicherà sul proprio sito Web il nome del vino, i dati geografici dell’origine, il numero di registrazione della qualità, lotto, l’anno della vendemmia e il suo produttore) 

 

3.10.

 

Nebylo-li vínu přiznáno označem dle rozhodnutí o přiznání označení vína VOC VALTICE podle žádosti, nebo víno vykazovalo choroby a vady, nemůže výrobce - člen sdružení v tom konkrétním případě opětovně podat žádost o zatřídění.

(nel caso di rifiuto della classificazione per difetti o malattie del vino il produttore può ripresentare una seconda domanda di classificazione)

 

3.11.

 

V případě, že člen sdružení nesouhlasí s uvedením/neuvedením vína do oběhu jako VOC VALTICE, může podat žádost na výkonného výboru VOC VALTICE o prošetření.

(nel caso di disaccordo del produttore del vino per la mancata circolazione del vino con La VOC VALTICE, potrà fare ricorso al Consiglio della VOC VALTICE per un’ulteriore indagine)  

Výkonný výbor VOC VALTICE vyhodnotí záznamy z degustační komise a zveřejní počet hlasů pro udělení/neudělení povolem vína do oběhu jako VOC VALTICE a jaká vada či choroba se u šetřeného vzorku vína vyskytla. Výkonný výbor VOC VALTICE odpoví na podnět do 30 dnů.

(il Comitato Esecutivo VOC VALTICE controllerà i dati della Commissione di assaggiatori, il numero dei voti per il rifiuto della classificazione, i difetti o malattie riscontrate nel campione di vino, il Comitato Esecutivo VOC VALTICE ha 30 giorni di tempo per la risposta)

 

3.12.

 

Seznam pravomocných rozhodnutí o přiznání označení vína VOC VALTICE bude zveřejněn i na webových stránkách VOC VALTICE.

(l’elenco dei vini classificati sarà pubblicato sul sito Web VOC VALTICE)

 

3.13.

 

Odběr vzorků budou zajišťovat pověření pracovníci uvedení v dokumentu č.j. 1/7/2012.

V případě změny pracovníka, bude toto nahlášeno na MZe ČR.

(il campionamento sarà effettuato dal personale specializzato iscritto nel documento 07/01/2012, La variazione di professione dovrà essere immediatamente segnalata)

 

3.14.

 

Pověřená osoba musí zkontrolovat všechny doklady, zda hrozny a z nich vyrobené víno odpovídá požadavkům VOC VALTICE.

(la persona autorizzata dovrà esaminare tutta la documentazione relativa al vino e la sua corrispondenza alle caratteristiche richieste  per la VOC VALTICE)

 

3.16.

 

Postup při hodnocení a přiznání označení VOC VALTICE upravuje dokument č.j. 1/8/2012 Jednací řád Komise VOC VALTICE pro hodnocení a přiznání označení vína. těchto

(la procedura per la valutazione e la concessione della VOC VALTICE è stabilita dal documento 20/02/2015 regolamento interno della Commissione VOC VALTICE,

LTICE)

 

ČL IV.

Závěr (conclusione)

 

4.1.

 

Podmínky pro udělení VOC VALTICE musí schválit Členská schůze VOC VALTICE. Usnesení členské schůze a výkonného výboru jsou závazná pro všechny členy občanského sdružení VOC VALTICE.

 

4.2.

 

Spory vzniklé při uplatňování Podmínek řeší Výkonný výbor VOC VALTICE.

 

4.3.

 

 

Součástí Podmínek pro udělení VOC VALTICE je dokument č.j. 20/02/2015 Jednací řád Komise VOC VALTICE pro hodnocení a přiznání označení vína. 

.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

senigallia