REP. CECA - CESKA' › DECRETO 254 2010

Vyhláška č. 254/2010 Sb.

Vyhláška č. 254/2010 Sb.

25. srpna 2010 (25 agosto 2010)

Aktuální znění 01.09.2016 (versione attuale 01 settembre 2016)

Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí

(decreto che stabilisce l’elenco delle sub-regioni, villaggi viticoli e vigneti)

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství ao změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 215/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 4 písm. a), b) ac) zákona:

 

§ 1

Vinařské podoblasti (sub-regioni viticole)

[K § 4 odst. 4 písm. a) zákona]

 

(1) Vinařské podoblasti ve vinařské oblasti Morava jsou:

mikulovská,

slovácká,

velkopavlovická

znojemská.

(2) Vinařské podoblasti ve vinařské oblasti Čechy jsou:

mělnická

litoměřická.

 

§ 2

Vinařské obce a viniční tratě a jejich územní vymezení

(villaggi e vigneti e la loro delimitazione territoriale)

[K § 4 odst. 4 písm. b) ac) zákona]

 

(1) Vinařské obce a viniční tratě v jednotlivých vinařských podoblastech jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

(2) Hranice jednotlivých viničních tratí jsou zakresleny ve státním mapovém díle 1 ) v měřítku minimálně 1: 5000, uloženém u obce, městyse, města, městského obvodu, popřípadě městské části, do jejíhož území vinařská obec spadá, au Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

§ 3

Přechodné ustanovení (disposizioni transitorie)

 

Vína vyrobená do 31. prosince 2010 mohou být zatříděna, označena a údaje na etiketách mohou být uvedeny podle dosavadních právních předpisů.

 

§ 4

Zrušovací ustanovení (abroga le disposizioni)

 

Vyhláška č. 324/2004 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení, se zrušuje.

 

§ 5

Účinnost (validità)

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

Příloha k vyhlášce č. 254/2010 Sb.

(allegato decreto 254/21010)

Vinařské obce a viniční tratě v jednotlivých vinařských podoblastech

(villaggi viticoli, vigneti delle sub-regioni viticole)

A. VINAŘSKÁ OBLAST ČECHY (regione viticola Boemia)

 

1. Vinařská podoblast mělnická (sub-regione viticola Melnicka)

Vinařské obce  VO(comune viticolo):

Katastrální území KU (località catastale):

Název viniční trati VT(nome vigneto delimitato);

 

VO 1) Benátky nad Jizerou:

KU a) Nové Benátky:

- VT: Pod zámkem, Stráň nad Jizerou;

KU b) Obodř:

- VT: Akátové údolí;

VO 2) Bechlín:

KU a) Bechlín:

- VT: Bertýnka, Na průhonu, Piksovka;

KU b) Předonín:

- VT: Bertýnka;

VO 3) Brambory:

- VT: U luhů, Nade vsí;

VO 4) Cítov:

- VT: Zdenčina;

VO 5) Dolní Beřkovice:

KU a) Dolní Beřkovice:

- VT: Beřkovská;

KU b) Vliněves:

- VT: Beřkovská;

VO 6) Domousnice:

- VT: U Sv. Jiří;

VO 7) Dřísy:

- VT: Svatováclavská;

VO 8) Heřmanice:

- VT: Na kamnech;

VO 9) Horka I

KU a) Horka u Žehušic:

- VT: Nad hospodou, Nad týneckou cestou, Za bažantnicí;

VO 10) Chrudim:

- VT: U Záchrany;

VO 11) Jeviněves:

- VT: Na vinicích;

VO 12) Karlštejn:

KU a) Budňany:

- VT: Plešivec, Vrše, Rešna;

VO 13) Kly:

KU a) Kly:

- VT: Kelská, Záboří II;

KU b) Záboří u Kel:

- VT: Kelská, Záboří I, Záboří II;

VO 14) Konárovice:

- VT: V hájku, Zadní zájezd;

VO 15)  Kralupy nad Vltavou:

KU a) Mikovice u Kralup nad Vltavou:

- VT: Velký kus;

KU b) Zeměchy u Kralup nad Vltavou:

- VT: Velký kus;

VO 16) Kuks:

- VT: Nad zámkem;

VO 17) Kutná Hora:

Ku a) Kutná Hora:

- VT: U všech svatých, Pod chrámem sv. Barbory, U sv. Trojice, Pod Kuklíkem;

KU b) Sedlec u Kutné Hory:

- VT: Nad kapličkou;

VO 18) Liběchov:

KU a) Ješovice:

- VT: Ješovická;

KU b) Liběchov:

- VT: Liběchovská, Budyně, Pod kostelíčkem;

VO 19) Litoboř:

- VT Pod Hromobitkou;

VO 20) Loděnice:

KU a) Loděnice u Berouna:

- VT: Kněží hora;

VO 21) Loucká:

- VT: Vidrholec;

VO 22) Máslovice:

- VT: Dolská;

VO 23) Mělník:

KU a) Mělník:

- VT: Vehlovská, Klamovka, Neuberská, Na bílých břehách, Městská, Turbovická;

KU b) Vehlovice:

- VT: Labská, Klamovka;

VO 24) Otmíče:

- VT: Pod Otmíčskou horou;

VO 25) Praha-Troja:

KU a) Troja:

- VT: Svatá Klára, Salabka;

VO 26) Praha 1:

KU a) Malá Strana:

- VT: Svatováclavská vinice;

KU b) Hradčany:

- VT: Svatojánská;

VO 27) Praha 2:

KU a) Vinohrady:

- VT: Gröbovka

VO 28) Praha 6:

KU a) Dejvice:

- VT: Baba;

VO 29) Praha 9:

KU a) Vysočany:

- VT: Pod Prosekem;

VO 30) Praha 12:

KU a) Modřany:

- VT: Modřanská vinice;

VO 31) Slabce

- VT: Balkán;

VO 32) Slaný

KU a) Blahotice

- VT: Ovčáry;

KU b) Kvíc:

- VT: Na křížku;

KU c) Slaný:

- VT: Ovčáry;

VO 33) Srbsko:

KU a) Srbsko u Karlštejna:

- VT: Na vinicích, U besídek;

VO 34) Sudovo Hlavno:

- VT: Vinum Palladium;

VO 35) Svatý Mikuláš:

- VT: U borku;

VO 36) Štětí:

KU a)  Počeplice;

- VT: Na Pelunce, Na Liběchovské cestě;

VO 37) Tuhaň:

- VT: Na Raholinách; 

VO 38) Velký Borek:

KU a) Skuhrov u Mělníka:

- VT: Turbovická

VO 39) Vinaře:

- VT: Na příčce;

VO 40) Vinařice:

KU a) Vinařice u Kladna:

- VT: Vinařická hora, Na paloučkách, V řádcích, V trníčkách;

VO 41)  Zbiroh:

- VT: Zámecká;

VO 42) Žehušice:

- VT: Na skále.

 

2. Vinařská podoblast litoměřická

(sub-regione viticola Litoměřická)

 

VO 1) Bělušice:

KU a) Bělušice u Mostu:

- VT: Vinice Lenka, Vinice Klára, Vinice velká Anna, Vinice Lucie, Vinice Vendula, Vinice Muškát, Vinice malá Anna;

VO 2) Blšany u Loun:

- VT: Pod Chlumem;

VO 3) Brzánky:

- VT: Sovice, Labské stráně;

VO 4) Březno:

KU a) Březno u Chomutova:

- VT: Zámecká;

KU b) Stranná u Nechranic

- VT: Zámecká;

VO 5) Hoštka:

KU a) Hoštka:

- VT: Labské vinice, Bauška;

KU b) Kochovice:

- VT: Kochov;

VO 6) Chbany:

KU a) Poláky:

- VT: Vamperk

VO 7) Chlumčany:

KU a) Chlumčany u Loun:

- VT: Pod Chlumem;

VO 8) Kadaň:

KU a) Kadaň

- VT: Zlatý vrch, Nad meandrem, Svatováclavská trať, Na vinici;

KU b) Tušimice:

- VT: Běšická trať;

KU c) Úhošťany:

- VT: Pod Purperkem;

VO 9) Klapý:

- VT: Pod Hazmburkem;

VO 10) Kozly:

KU a) Kozly u Loun:

- VT: Vinice Lenka;

VO 11)  Kyškovice:

- VT: Lis;

VO 12)  Libědice:

- VT: Svatovítská;

VO 13) Libochovany: 

- VT: Pod Hrádkem, U třech křížů;

VO 14) Litoměřice:

- VT: Pod Radobýlem, Labská stráň;

VO 15) Lovosice:

- VT: Pod Lovošem;

VO 16) Malé Žernoseky:

- VT: Na Dobraji;

VO 17)  Michalovice:

KU a) Michalovice u Velkých Žernosek:

- VT: U vodárny, U cihelny, Na vinici;

VO 18) Most:

KU a) Čepirohy:

- VT: Vinice Barbora, Vinice Mariana, Vinice Libuše, Vinice sv. Jiří;

KU b) Most II;

- VT: Vinice Matčina, Široký vrch, Hněvín:

KU c) Rudolice nad Bílinou:

- VT: Vinice sv. Vavřince;

VO 19) Obrnice:

- VT: Osecká vinice;

VO 20) Pětipsy:

- VT: Vamperk;

VO 21) Polepy:            

KU a) Encovany:

- VT: Holý vrch, Pod skalkou, Prachová;

VO 22) Třebenice:

- VT: Pod Košťálovem;

VO 23) Třebívlice:       

KU a) Šepetely:           

- VT: Pod Šepetelským vrchem;

KU b) Třebívlice:

VT: Vinice, Koskov;

VO 24) Ústí nad Labem:

KU a) Mojžíř:

- VT: Kozí vrch;

VO 25) Velké Žernoseky:

- VT: Velká Vendule, Malá Vendul, Mariánská, Kostelní, Pod Třešňovkou, U Lomu, Na Jámě;

VO 26) Vilémov:           

KU a) Vinaře u Kadaně:

- VT: Vinařická trať;

VO 27) Vrbice:         

KU a) Vetlá:

- VT: Sovice, Labské vinice;

VO 28) Zahrádky:       

KU a) Zahrádky u České:

- VT: Mariánov Lípy;

VO 29) Žalhostice:        

- VT: Pod Radobýlem, Nad školou;

VO 30) Židovice:         

KU a) Židovice nad Labem:

- VT: Na Bulfu, Na terasách, Na viničkách;

 

B. VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA (regione viticola Morava)

 

1.  Vinařská podoblast Mikulovská (sub-regione viticola Mikulovska)  

 

VO 1) Bavory:            

- VT: Pod Pálavou, Slunečná, Růžovà, Maliny, Anenský vrch, U rybníčka, Pod státní;

VO 2) Brod nad Dyjí:     

- VT: Lusy, Dunajovický kopec, Brodské stráně;

VO 3) Březí:             

KU a) Březí u Mikulova:

- VT: Ořechová hora, Liščí vrch;

VO 4) Bulhary            

- VT: Nad sklepy, Doubrava, Na pískách, Panské, Podlesí, Zahrady;

VO 5) Dobré Pole      

- VT: Brodsko, Rosentické, Staré, Daniel;

VO 6) Dolní Dunajovice:   

- VT: Ořechová hora, Pod Slunným vrchem, Dunajovský kopec, Kraví hora, Mlýnská, Zimní vrch, Plotny;

VO 7) Dolní Věstonice:    

- VT: Za humny, U kapličky, Pod Pálavou, U třech panen;

VO 8) Drnholec:            

- VT: U křížku, Výsluní, Šibeniční vrch, Sluneční vrch, Hajdy na jamách, Šternberg;

VO 9) Hlohovec:           

- VT: Stará hora, Deliče, Šulaperk;

VO 10) Horní Věstonice   

- VT: Pod Martinkou, Pod Děvínem, U Venuše;

VO 11) Ivaň:              

- VT: Aeibis;

VO 12) Jevišovka:         

- VT: Stará hora, Dražice, Rebry;

VO 13) Klentnice:         

- VT: Bavorsko, Stará hora, Pod Klentnicí, Pod lomem, Nad sv. Leonardem;

VO 14) Lednice:

KU a) Lednice na Moravě:    

- VT: Končiny, Terasy, U Červené studánky, Hlohovsko, Ve starých, Na Valtické, Farské;

VO 15) Mikulov:

KU a) Mikulov na Moravě:  

- VT: Pod Svatým kopečkem I, Pod Svatým kopečkem II, Valtická, Pod valtickou, Milovická, Za cihelnou, Mariánský kopec, Šibeniční vrch, Pod Mušlovem, Turold, Brněnská, Za Turoldem;

VO 16) Milovice:         

KU a) Milovice u Mikulova:

- VT: Nad rybníkem, Špičák, U cihelny, Pod strážným vrchem, Strážný vrch, Milovické terasy, Nad sklepy;

VO 17) Novosedly         

KU a) Novosedly na Moravé:

- VT: U Božích muk, Stará hora, Růžová hora, Nad Sklepy, Slunečná, Janův vrch, Kamenný vrch;

VO 18) Nový Přerov:       

- VT: Na štrekách, Langewarte;

VO 19) Pasohlávky:        

KU a) Mušov:

- VT: Římský vrch;

KU b) Pasohlávky

- VT: Ovčárna, U akátového lesa;

VO 20) Pavlov:            

KU a) Pavlov u Dolních Věstonic:

- VT: Pod Pannama, Nad jezerem;

VO 21) Perná:             

- VT: Věstonsko, U Spálené hospody, Purmice, Goldhamer, Železná, Kotelná, Levá Klentnická, Pravá Klentnická, Nad sokolovnou, U Mikuláška, Bergrus, U Boží muky, Na statkách, Levá Bavorská, Pravá Bavorská, U kapličky, Zahrady;

VO 22) Pohořelice:        

KU a) Nová Ves u Pohořelic:

- VT: Karlovy kopce, Staré vinohrady, Vlasaticko, Drnholecko;

KU b) Smolín:

- VT: Vinohrádky, Kamínka

VO 23) Popice:          

- VT: Ráfle, Mitrberk, Stará hora, Svidrunk, Panenský kopec, Unédy, Sonberk, Písky;

VO 24) Pouzdřany         

- VT: Kolby, Stará hora, Grunty;

VO 25) Přibice:           

- VT: Vinohrady, Přední, Podsedky, Čtvrtky;

VO 26) Sedlec:            

KU a) Sedlec u Mikulova:    

- VT: U třešňové aleje, Stolová hora, Zátiší-Hliník, Kotel, Nad Nesytem, Štabery, Sedlecko, U Ovčárny;

VO 27) Strachotín:        

- VT: Nad sklepy, Šusfeldy, U hřiště, Kolimberk, Kraví hora;

VO 28) Valtice:           

KU a) Úvaly u Valtic:       

- VT: Kamenné hory, Hůrka, Pod Sluneční horou, Sonnenberg, Nad mlýnem, Pánský kopec, Za humny, Staré hory, U cihelny, Jižní svahy;

KU b) Valtice:

- VT: Nad peklem, Terasy u Křížového sklepu, Pod Reistnou, Knížecí vyhlídka, Hintertály, Jižní svahy, Terasy u hranic, Sacny, Kačisdorfské pole, Horní čtvrtě, Culisty-Dlúhé, Hájky, U sv. Anny;

VO 29) Vlasatice:         

- VT: Novoveské vinohrady, Branišovské vinohrady, Pohořelické vinohrady;

VO 30) Vranovice         

KU a) Vranovice nad Svratkou:

- VT: Vinohrádky, Podsedky, Žlebské, Kopečky;

 

2.  Vinařská podoblast Slovácká:

(sub-regione Slovacká)

 

VO 1) Archlebov:          

- VT: Malíny, Dubová, Panský, Padělky;

VO 2) Babice:             

KU a) Babice u Uherského Hradiště:

- VT: Palatky;

VO 3) Blatnice pod Antonínkem Svatým:

- VT: Kamenice, Antonínek, Stará hora, Floriánky, Rybníčky, Nadhájčí, Dílce, Roháče;

VO 4) Blatnička:          

- VT: Vinohrádky, Novosady, Závaliska;

VO 5) Boršice:            

KU a) Boršice u Buchlovic:

- VT: 1. Radovany, Staré hory, Vinašovi, Horky;

VO 6) Boršice u Blatnice:

- VT: Molvy, Zábřeží;

VO 7) Břeclav:            

KU a) Břeclav:

- VT: Padělky, Prostřední čtvrtky, Na Širokých, U Letiště;

KU b) Charvátská Nová Ves:

- VT: Ritopeky;

KU c) Poštorná:

- VT: Dlouhé vrchy, Kolonie;

VO 8) Břestek:            

- VT: Stráně, Soudné, Frejunky;

VO 9) Buchlovice:         

- VT: Nové hory, Staré hory, Váhovy, Čertoryje, Nové sady, Honěcko;

VO 10) Bukovany:          

KU a) Bukovany u Kyjova:  

- VT: Bukovanská hora, Díly;

VO 11) Bzenec           

- VT: Novosady, Starý hrad, Prostřední hory, Kněží hora, Horní hory, Hašneky, Zadní hora;

VO 12) Čejč              

- VT: Brněnka, V Malých, Hrubé, Kopce;

VO 13) Čeložnice:         

- VT: Čeložnický, Horky;

VO 14) Dambořice:

- VT: Dlouhé hony, Břístí, Líchy, Lepiny, Oulehle, Sádek, Maškovec;

VO 15) Dolní Bojanovice:               

- VT: Staré hory, Přední hora, Zadní hora, Zvolence;

VO 16) Domanín:              

- VT: Slíny, Krefty, Vinohrádka, Pusté, Stará hora, Humna;

VO 17) Dražůvky:            

- VT: Havránky;

VO 18) Dubňany:            

- VT: Díly u Barnavé kůlny;

VO 19) Hluk:              

- VT: Husí Hora, Staré Hory-Štěpnice, Babí Hora, Vinné Hůry;

 

VO 20) Horní Lapač:                     

- VT: Meziříčko, Hájek, Boří;

VO 21) Hostějov:              

- VT: Stará hora, Zbytky;

VO 22) Hovorany:            

- VT: Díly za vinohrady, Staré hory, Podvinohradí, Dolní padělky, Zadní díly, Hovoransko;

VO 23) Hradčovice:            

- VT: Klusince, Tobolky;

VO 24) Hroznová Lhota:                  

- VT: Radošov, Kopce;

VO 25) Hrubá Vrbka:                     

- VT: Trstění;

VO 26) Hrušky:              

- VT: Hastrmany, Újezd, Písky, Podsedky;

VO 27) Hýsly:          

- VT: Moštěnsko, Hýselská hora;

VO 28) Jalubí:            

- VT: Čtvrtě za kostelem, Podhoří, Vinohrádky;

VO 29) Ježov:            

- VT: Kuče, Vrchní hora, Horky;

VO 30) Josefov:            

KU a) Josefov u Hodonína: 

- VT: Roztrhanské, Kukvička, Homole, Žídliky u Nechor;

VO 31) Karlín:                

KU a) Karlín na Moravě:     

- VT: Vinohrady, Díly;

VO 32) Kelčany;              

- VT: Hory nad Újezdem, Hory nad pastviskem, Krátké;

VO 33) Kněždub              

- VT: Paúčené;

VO 34) Kněžpole:            

KU a) Kněžpole u Uherského Hradiště:

- VT: Úzké;

VO 35) Koryčany:            

KU a) Blišice:

- VT: Přední vinohrady;

KU b) Jestřabice:

- VT: Kopanice, Šibenice, Kuče;

VO 36) Kostelec:            

KU a) Kostelec u Kyjova:    

- VT: Nová hora, Vinohrádky, Stará hora, Pod kostelem, Křakov, Klíny;

VO 37) Kostice:              

- VT: Díly, Vinohrady;

VO 38) Kozojídky:                 

- VT: Vinohrádky;

VO 39) Kudlovice:            

- VT: Podhradčí-Bředské, Ohrazené, Paňháje;

VO 40) Kunovice:            

KU a) Kunovice u Uherského Hradiště:

- VT: Stará hora, Nová hora;

VO 41) Kyjov:               

KU a) Bohuslavice u Kyjova:

- VT: Kameníky, Lysá hora, Stará hora;

KU b) Boršov u Kyjova:    

- VT: Domácí;

KU c) Kyjov:

- VT: Polámaný;

KU d) Nětčice u Kyjova:   

- VT: Choboty;

VO 42) Labuty:              

- VT: Čtvrtky, Labutská hora;

VO 43) Ladná:              

- VT: Vinohrady;

VO 44) Lanžhot:            

- VT: Strážové hony;

VO 45) Lipov:               

- VT: Nová hora, Radostná, Kvítkovec, Horní Padělky, Hájové, Slakovská, Nivky, Trstěné, Dlouhé pole, Stará hora, Záhumenice;

VO 46) Louka:             

KU a) Louka u Ostrohu:    

- VT: Dolní hora, Stará hora, Nadkútí;

 

VO 47) Lovčice:          

KU a) Lovčice u Kyjova:   

- VT: Lovecký, Zahrádky;

VO 48) Lužice:            

KU a) Lužice u Hodonína:  

- VT: Záhumenice, Kratiny, Na strání;

VO 49) Mikulčice:           

- VT: Kněžské;

VO 50) Milotice:          

KU a) Milotice u Kyjova:  

- VT: Šidleny, Kopce;

VO 51) Mistřice:         

KU a) Javorovec 

- VT: Javorovský Padělek;

KU b) Mistřice I:         

- VT: Kopce, Mistřický Padělek;

VO 52) Modrá:             

KU a) Modrá u Velehradu:    

- VT: Vinohrady, Na Díle;

VO 53) Moravany:          

KU a) Moravany u Kyjova:  

- VT: Paniháje, Vinohrady;

VO 54) Moravská Nová Ves: 

- VT: Stará hora, Vinohrady, Kněžské;

VO 55) Moravský Písek:    

- VT: Hučnice, Novosady;

VO 56) Mutěnice

- VT: Mutěnská hora, Vyšicko, Dubňanská hora, Úlehle, Hraničky;

VO 57) Napajedla         

- VT: Stará hora, Radovany, Svatojánky-Hamry, Dubová;

VO 58) Násedlovice:       

- VT: Nová hora, Stará hora, Oulehla;

VO 59) Nedakonice:        

- VT: Zadní díly, Široké, Díly od Polešovic;

VO 60) Nechvalín:         

- VT: Borový čtvrtě, Kučky, Lovecký;

VO 61) Nenkovice:         

- VT: Nenkůvky, Novosády, Hejdy, Syslovce, Prostřední;

VO 62) Nový Poddvorov:    

- VT: Vinohrádky, Podkovné;

VO 63) Ořechov:           

KU a) . Ořechov u Uherského:  Hradiště:

- VT: Cimburky, Háje, Čtvrtky;

VO 64) Ostrovánky:                  

- VT: Čtvrtě od Věteřova, Brněnka, Zálesky, Hájky;

VO 65) Ostrožská Lhota:   

- VT: Stará hora, Hradíšťka;

VO 66) Ostrožská Nová Ves:

- VT: Šotorec, Vinné húry;

VO 67) Osvětimany        

- VT: Nádborová, Včelařky-Jahodná, Jahodná, Niva;

VO 68) Petrov:             1

KU a) Petrov u Hodonína:  

- VT: Novosády zadní, Veselé, Růžené, Tmice;

VO 69) Pohořelice:        

KU a) Pohořelice u Napajedel:

- VT: Vinohrady, Vinohrádky, Bělcov;

VO 70) Polešovice:        

- VT: Růženy, Staré Hory, Újezdy, Míšky, Slunečné, Nové Hory, Novosady;

VO 71) Prušánky:          

- VT: Nechory, Úlehle, Podkovné, Čtvrtky;

VO 72) Ratíškovice:       

- VT: Hrubé pole, Nácestky, Díly, Náklo;

VO 73) Rohatec:           

- VT: U zásady, Kratiny, Padělky;

VO 74) Skalka:            

KU a) Skalka u Kyjova:    

- VT: Pod polem, Skalecká hora, Čtvrtky, Nadskalí;

VO 75) Skoronice:         

- VT: Krátké, Na Macháčku, Příčky, Slíny;

VO 76) Sobůlky:          

KU a)

- VT: Staré hory, Buriánky, Padělky;

VO 77) Spytihněv:         

- VT: Vinohrádky;

VO 78) Staré Město:       

KU a) Staré Město u Uherského Hradiště:

- VT: Vinohrady;

VO 79) Starý Poddvorov:   

- VT: Krásná hora, Nové vinohrady, Remíz;

VO 80) Stavěšice:         

- VT: Kopečníky, Čtvrtě, Dubový, Červenice;

VO 81) Strážnice:         

KU a) Strážnice na Moravě: 

- VT: Podkovné, Žerotíny, Teplé, Dolní hory, Růžené, Stračinky, Horní hory, Svárové, Frisáky;

VO 82) Strážovice:_       

- VT: Stará hora, Křižovský;

 VO 83) Stříbrnice:        

KU a) Stříbrnice u Uherského Hradiště: 

- VT: Dolce, Magaše;

VO 84) Sudoměřice:        

- VT: Díly za zahradou, Vápenky, Staré hory;

VO 85) Svatobořice- Mistřín:      

KU a) Mistřín:

- VT: Stará hora, Vinohrady, Újezd, Žitné hony;

KU b) Svatobořice:

- VT: Čtvrtky, Tabule, Losky, Hampíse, Příčky od Kyjova, Přední nivy, Hušpery;

VO 86) Syrovín           

- VT: Lysiny, Stará hora, Písky;

VO 87) Šardice          

- VT: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka;

VO 88) Tasov:             

KU a) Tasov nad Veličkou: 

- VT: Hora zaječí, Stará hora;

VO 89) Těmice:            

KU a) Těmice u Hodonína:  

- VT: Nad humny, Dlouhé krajinky, Bohůvky;

VO 90) Terezín:           

KU a) Terezín u Čejče:    

- VT: Násedlovsko, Přídanky, Zadní trať díly, Doliny;

VO 91) Topolná:           

- VT: Bůrovy;

VO 92) Traplice:          

- VT: Žlébky-Široký, V rovinách;

VO 93) Tučapy:                         

- VT: Záhumenice, Stará hora;

VO 94) Tupesy:            

KU a) Tupesy na Moravě:   

- VT: Staré hory, Díly nad loukami, Díly nad pastviskem, Bílé hory, Za humny;

VO 95) Tvarožná Lhota:    

- VT: Vrchy, Šumberky, Důbrava, Důbravka;

VO 96) Tvrdonice:        

- VT: Nové vinohrady, Staré vinohrady, Padělky, Boří les;

VO 97) Týnec:             

KU a) Týnec na Moravě:    

- VT: Stará hora, Vinohrady;

VO 98) Uherské Hradiště_  

KU a) Mařatice: 

- VT: Prostřední hora, Soví hora;

KU b) Míkovice nad Olšavou:      

- VT: Přední vinohrady, Zadní vinohrady;

KU c) Sady:

- VT: Vinohrady;

KU d) Vésky:

- VT: Vrbky;

VO 99) Uherský Ostroh    

KU a) Kvačice:

- VT: Obora;

KU b) Ostrožské Předměstí:

- VT: Lán-kolonie, Plachty;

VO 100) Uhřice:           

KU a) Uhřice u Kyjova:    

- VT: Staré hory, Novosady, Čtvrtě;

VO 101) Újezdec:          

KU a) Újezdec u Osvětiman:

- VT: Stará hora, Dašovy, Padělky;

VO 102) Vacenovice:       

KU a) Vacenovice u Kyjova:

- VT: Vinohrádky;

VO 103) Vážany:           

KU a) Vážany u Uherského Hradiště:

- VT: Achtele;

VO 104) Velehrad:         

- VT: Přední hora;

VO 105) Veselí nad:       

KU a) Milokošť Moravou:

- VT: Borky;

KU b) Veselí-Předměstí:

- VT: Třetí hony, Pod Radošovem;

KU c) Zarazice:

- VT: Lišky;

VO 106) Věteřov:          

- VT: Novosady, Vinohrádky, Homole, Nové hory, Veselí;

VO 107) Vlčnov:           

- VT: Stará hora, Pod Kojiny;

VO 108) Vlkoš:            

KU a) Vlkoš u Kyjova:     

- VT: Zmoliska, Padělky nad Zmolisky, Malé nivy, Hrubé padělky, Malé padělky, Krejty, Achtele, Horolise, Pod Vysoků, Obecňáky;

VO 109) Vnorovy:          

KU a) Lidéřovice na Moravě:

- VT: U svaté Anny, Vinice za sadem;            

KU b) Vnorovy:

- VT: Za vinohrady, Spinecko, Prostřední hora, Staré hory, Nivky, Žleby, Roviny, Vinice za sadem;

VO 110) Vracov:           

- VT: Kopec, Klínky, Vinohrady u Panny Marie, Hliníky u Křivolánu, Hory;

VO 111) Vřesovice:        

- VT: Stéblová, Újezdy, Nad Hačky, Stará hora;

VO 112) Zlechov:          

- VT: Žleby, Na Tupesy, Za řadovkami, Kout, Horky;

VO 113) Žádovice:         

- VT: Fěruňk;

VO 114) Žarošice         

- VT: Maliny, Syslůvky, Staré hory, Nové hory;

VO 115) Ždánice          

- VT: Staré hory, Nová hora, Koutný, Dubová hora, Habrůvky;

VO 116) Želetice :        

KU a) Želetice u Kyjova:  

- VT: Kamenec, Želítky, Masný kopec;

VO 117) Žeravice:         

KU a) Žeravice u Kyjova:  

- VT: Býková hora, Hradiska, Zadní hory;

 

5 Vinařská podoblast Velkopavlovická

(sub-regione Velkopavlovická)

 

VO 1) Blučina:           

- VT: Vyšavy, Staré hory, Štumberk, Kyperky, Cézavy;

VO 2) Boleradice:        

- VT: Dukejský, Nové hory, Psinky, Hora Šejby, Víckov, Hrady;

VO 3) Borkovany:         

- VT: Otnické žleby, Čertovy žleby, Hora Veselá, Hora Friedberg, Obecňáčky, Ztracená pole, Pole od Šitbořic, Rozehnálky;

VO 4) Bořetice:          

KU a) Bořetice u Hustopečí: 

- VT: Terasy, Kraví hora, Tálky za kostelem, Čtvrtě, Trkmanska;

VO 5) Bošovice:          

- VT: Žleby, Stará hora, Rozehnalky;

VO 6) Brno-Bystrc:       

KU a) Bystrc: 

- VT: Díly, Kamenice, Pod Mniší horou;

VO 7) Brno-Chrlice:      

KU a) Chrlice: 

- VT: Krajina, Kopec, Kociánky, Vinohrady;

VO 8) Brno-Medlánky:     

KU a) Medlánky:    

- VT: V pustých;

VO 9) Brno-Obřany- Maloměřice:      

KU a) Maloměřice: 

- VT: Na dlouhých;

KU b) Obřany:  

- VT: Nad loučí, U doubku;

VO 10) Brno-Tuřany:      

KU a) Tuřany: 

- VT: U Fuksové boudy;

VO 11) Brno-Vinohrady:   

KU a) Židenice:   

- VT: V hlavách;         

VO 12) Brumovice:        

- VT: Světlý, Barany, Podílky, Novosády, Harnůty, Klínky;

VO 13) Bučovice:         

KU a) Bučovice: 

- VT: Přední vinohrady, Stará hora;

KU b) Kloboučky: 

- VT: Baračka, Hakrle;

KU c) Marefy;

- VT: Široké vinohrady;

VO 14) Čejkovice:        

- VT: Stará hora, Šatrapky, Odměry, Novosády, Díl u včelína, Niva hrbatá, Helezný díl, Noviny, Kontrbovce, Kostelnické;

VO 15) Diváky:           

- VT: Stará hora, Novosady, Borovinky, Padělky;

VO 16) Heršpice:         

- VT: Dvorce-Dolní stávání, Rozgrunt, Rošty, Nad zahrady;

VO 17) Hodějice:         

- VT: Zadní vrchy;

VO 18) Horní Bojanovice 

- VT: Staré hory, Novosády, Pod novosády, Ceisle, Závist, Puclejty-Kopec, Framperky, Čaušperky, Za dvorem, Nové hory;

VO 19) Hostěrádky-Rešov: 

KU a) Hostěrádky: 

- VT: Stará hora, Netroufalky, Klínky;

VO 20) Hrušovany u Brna: 

- VT: Červené vrchy, Terasy, Podsedky;

VO 21) Hustopeče:        

KU a) Hustopeče u Brna:      

- VT: Na výsluním, Čtvrtě, Růženy, U mlýnku, Stará hora, Starý vrch, Stráně, Lísky, Králíček;

VO 22) Kašnice:          

- VT: Újezd-Pod dědinou, Čertovec;

VO 23) Klobouky u Brna:  

KU a) Klobouky u Brna:         

- VT: Díly, U větřáku, Zumperky, Fugle, Pod plunary, Stará hora, Pod šibenicí, Ostrá, Kamence, Pod humny, Kozí hora, Doubka;

KU b) Bohumilice: 

- VT: Padělky nad mlýnem;

VO 24) Kobeřice:         

KU a) Kobeřice u Brna: 

- VT: Nad vinohrady, Němčany;

VO 25) Kobylí:          

KU a) Kobylí na Moravě:       

- VT: Lumperky, Zámlynský, Lácary, Sovinky, Dvořanky, Holý kopec, U skalky, Nivky, Padělky, Rokytí, K lůkám, Žleby, Zahrady

VO 26) Krumvíř         

- VT: Noviny, Sklenářova hora, Díly, Nivy, Barany;

VO 27) Křepice:         

KU a) Křepice u Hustopečí:     

- VT: Rozdíly, Staré hory, Achtele, Novosady, Palegrosy, Kopce, Pod školou;

VO 28) Kurdějov        

- VT: Lipiny, Stará hora, Díly, Široké, Černá hora, Zrcátka, Sumperky;

VO 29) Ledce:           

KU a) Ledce u Židlochovic:    

- VT: Za školou-Humna, Šimlochy;

VO 30) Lovčičky:

- VT: Vinohrádky, Baba-Vinohrady;

VO 31) Měnín:           

- VT: Vinohrádky, Kouty;

VO 32) Milešovice:      

- VT: Netroufalky, Dolní úlehly, Homola-Čulava;

VO 33) Modřice:         

- VT Hájek, Mučednická, Sady;

VO 34) Moravany:        

KU a) Moravany u Brna:         

- VT: Vinohrady, Novosady;

VO 35) Moravský Žižkov 

- VT: Sahary, Slovenské, Stará hora;

VO 36) Morkůvky:            

- VT: Harasky;

VO 37) Moutnice:        

- VT: Skalky, Buchtova skala, Nad rybníkem, Prašnice, Vinohrádky;

VO 38) Němčičky (okr. Břeclav)                          

KU a) Němčičky u Hustopečí 

- VT: Dlouhé kněžské, Hrušový, Kolberk, Zbavce, Růžený, Odměry, Staré hory, Novosády, Filiberky, Bočky, Soudná, Veselý;

VO 39) Nikolčice:       

- VT: Půtně, Podlétně, Neuperk, Zece;

 VO 40) Nížkovice:         

- VT: Vinohrady, U větrníku, Zelnice;

VO 41) Nosislav:        

- VT: Šimberky, Přední hory, Kacířky, Kozí hory, Kyndlířky, Staré hory, Flaneky, Randla;

VO 42) Otnice:          

- VT: Odměrky, Stará hora;

VO 43) Podivín:         

- VT: Kopce, Široké;

VO 44) Přísnotice:      

- VT: Za mostem;

VO 45) Přítluky:        

KU a) Nové Mlýny: 

- VT: Vinohrádky;

KU b) Přítluky: 

- VT: U majáku, Přítlucká hora, U studánky, U křížku;

VO 46) Rakvice:         

- VT: Kozí horky, Krefty, Trkmansko;

VO 47) Rašovice:    

KU a) Rašovice u Bučovic:   

- VT: Vinohrady;

VO 48) Sivice:          

- VT: Štarcary, Staré hory;

VO 49) Slavkov u Brna:  

- VT: Vinohrady, Písky;

VO 50) Sobotovice:      

- VT: Stará hora, Na hřebíku, Zahrádka u Bratčic, Za humny, Za vinohrady;

VO 51) Sokolnice:       

- VT: Vinohradská trať, Padělky, Pranty;

VO 52) Starovice:         

- VT: Středohoří, Podhoří, Výsluní, Myšky, U sv. Gottharda, Zádvorník;

VO 53) Starovičky:        

- VT: Štarvicary, Okolesy, Nové hory, Zace, Nivy;

VO 54) Šakvice:           

- VT: Rozlinky, Písečný;

VO 55) Šaratice:          

- VT: Nálohy, Vinohrady;

VO 56) Šitbořice:         

- VT: Mladý, Stará hora, Torhety, Svatojánek;

VO 57) Telnice:           

- VT: Šternovsko;

VO 58) Těšany:            

- VT: Vinohrádky-Terasy, Vinohrádky-Famílie, Vinohrádky-Kaple;

VO 59) Tvarožná:          

- VT Vinohrady;

VO 60) Uherčice:          

KU a) Uherčice u Hustopečí: 

- VT: Stará hora, Bílá hora, Kolby;

VO 61) Újezd u Brna:      

- VT: Malá trať, Kříbky, Stará hora;

VO 62) Unkovice:          

- VT: Přední trať Unkovská, Díly;

VO 63) Vážany nad Litavou:

- VT: Vinohrady;

VO 64) Velké Bílovice    

- VT: Nová hora, Zadní hora, Přední hora, Dlouhá hora, Široká hora, Pod Belegrady, Vinohrádky, Obory, Obecní;

VO 65) Velké Hostěrádky:  

- VT: Stará hora, Nad Žabinkami, Na Dlouhých, Rozehnálky;

VO 66) Velké Němčice:  

- VT: Punty, Židy, Růžová hora, Pod vinohrady, Kraví hora, Nedámy, Příděly, Hony pod Punty;

VO 67) Velké Pavlovice

- VT: Nadzahrady, Lizniperky, Išperky, Bojanovska, Staré hory, Nové hory, Trkmanska, Humna;

VO 68) Viničné Šumice: 

- VT: Vrchní hora, Dolní hora, Žleby;

VO 69) Vrbice:         

KU a) Vrbice u Velkých Pavlovic:                 

- VT: Záhumenice, Krátký, Skale, Ochoze, Stráně, Úlehle, Nová hora, Zadní hora;

VO 70) Zaječí:         

- VT: :U kapličky, Růžový vrch, Nová hora, Pod Novou horou, Zelnice, Stará hora, Plochovy, Kalvárie, Vinice Skadar, Novomlýnský svah

VO 71) Zbýšov:         

- VT: Dlouhé vinohrady, Krátké vinohrady;

VO 72) Žabčice:        

- VT: Staré vinohrady, Horní díly, Koválov, Čtvrtky, Zahrádky;

VO 73) Žatčany:        

- VT: Velká niva, Vinohrádky;

VO 74) Želešice:       

- VT: Hojnary, Kopečky, Myšák;

VO 75) Židlochovice:   

- VT: Prostřední sady, Hačky, Výhon, Vinohrádky, Výšavy, Pastviska;

 

6 Vinařská podoblast Znojemská

(sub-regione Znojemska)

 

VO 1) Bantice:          

- VT: U hlásky;

VO 2) Bohutice:        

- VT: U sv.  Michala, Jelendy, Olbramovická hora;

VO 3) Borotice:          

KU a) Borotice nad Jevišovkou:          

- VT: Nad Kolářovým sklepem, U Auerového kříže;

VO 4) Božice:           

KU a) Božice:

- VT: Nová hora, Stará hora, U sv.  Donáta, Pustina;

KU b) České Křídlovice:    

- VT: Stará hora;

VO 5) Branišovice:      

- VT: Vinohrady;

VO 6) Bratčice:         

- VT: Široké-Klinky, Staré hory;

VO 7) Břežany:          

KU a) Břežany u Znojma:    

- VT: Křížový vrch;

VO 8) Citonice:         

- VT: Zadní Španěly, Přední Španěly;

VO 9) Damnice:          

- VT: Za vinohrady;

VO 10) Dobelice:        

- VT: Domovní písky, Skalka;

VO 11) Dobřínsko:       

- VT: Nad mlýnem, Na kopcích;

VO 12) Dobšice:         

KU a) Dobšice u Znojma:    

- VT: U Hájku, Pod tratí;

VO 13) Dolenice:        

- VT: Za vinohrady;

VO 14) Dolní Kounice:   

- VT: Karlov, Kapoun, Kozí hora, Kamenný vrch, Řepná hora, Šibeniční hora, Na nivách, Nová města;

VO 15) Dyjákovice:      

- VT: Vinohrady, Sadová;

VO 16) Dyjákovičky:     

- VT: Šác, U sklepů, Ořechový vrch;

VO 17) Dyje:            

- VT: Babičák, Kamenný vrch;

VO 18) Džbánice

- VT: Přední vinohrady;

VO 19) Havraníky:       

- VT: Staré vinice, Skalky, Dlouhé díly;

VO 20) Hevlín:

- VT: Vinohrady;

VO 21) Hnanice:        

- VT: Knížecí vrch, Fládnická, U kapličky, U Chlupa;

VO 22) Hodonice:        

- VT: Vinohrady;

VO 23) Horní Dunajovice:

KU a) Domčice:

- VT : Frédy;

KU b) Horní Dunajovice:   

- VT: Stará hora, Kravky;

VO 24) Hostěradice:     

KU a) Hostěradice na Moravě:

- VT: Volné pole, Pod vyhlídkou, U vinohrádku, Weinperky, Pustiny;

KU b) Míšovice:

- VT: Volné pole, Kokusové hory ;

VO 25) Hrabětice:       

- VT: Nad vesnicí;

VO 26) Hrádek:          

KU a) Hrádek u Znojma:     

- VT: Vinohrady ke Křídlůvkám, Pustina;

VO 27) Hrušovany nad Jevišovkou:            

- VT: Jižní svah, Zámecký kopec;

VO 28) Chvalovice:      

- VT: Dívčí hora, Nad sklepy;

VO 29) Ivančice:        

KU a) Kounické Předměstí: 

- VT: Syslice, Marše, Pod Jakubem;

KU b) Ivančice:

- VT: Špýry;

VO 30) Jaroslavice:     

- VT: Na zámku, Na vinicích;

VO 31) Jezeřany - Maršovice:      

KU a) Jezeřany:

- VT: 1. Stará hora, Dílec;

KU b) Maršovice:

- VT: Nad dědinou, Nová hora, Píska;

VO 32) Jiřice u Miroslavi: 

- VT: Na pískách;

VO 33) Kojetice:        

KU a) Kojetice n na Moravě:  

- VT: Pod Sádkem;

VO 34) Krhovice:

- VT: Skalka;

VO 35) Křídlůvky:

- VT: Formoza;

VO 36) Kubšice:

- VT: Kubšické vinohrady;

VO 37) Kuchařovice:     

- VT: Kasperek, Pod křížem, U Božích muk;

VO 38) Kyjovice:     

- VT: Špičák, Pod Štajnberkem;

VO 39) Lechovice:

- VT: U zámku;

VO 40) Litobratřice: 

- VT: Nová viniční trať;

VO 41) Mackovice: 

- VT: Břežansko;

VO 42) Medloy: 

- VT: U Fiantova sadu;

VO 43) Mělčany:         

KU a) Mělčany u Ivančic:   

- VT: Veselá hora, Seslice, Nad humny, Jezuity;

VO 44) Miroslav:        

- VT: Weinperky, U vinohradu, Vinohrádky;

VO 45) Miroslavské Knínice:     

- VT: Stará hora, Čtvrtky, Zolos;

VO 46) Moravské Bránice:

- VT: Karlo, Ve starých, Nová hora, V Písařových;

VO 47) Moravský Krumlov:

- VT: Vinohrady, Jalovcová hora;

VO 48) Němčičky (okr. Brno-venkov):

KU a) Němčičky:

- VT: Štamberky, Hüble;

VO 49) Nové Bránice:    

- VT: Novosady, Staré hory;

VO 50) Nový Šaldorf - Sedlešovice     

KU a) Nový Šaldorf:        

- VT: Nad sklepy;

KU b) Sedlešovice:

- VT: Kraví hora, Kraví hora-Zahrádky;

VO 51) Olbramovice:     

KU a) Olbramovice u Moravského Krumlova: 

- VT: Olbramovická hora, Leskoun, Na vyhlídce;

VO 52) Oleksovice: 

- VT: Rusteny, Rajny, U lipky, U zámku;

VO 53) Ořechov (okr. Brno-venkov)                            

KU a) Ořechov:

- VT: Za žlebama, Na skalkách, Křiby, Záhumenice;

VO 54) Petrovice:       

KU a) Petrovice u Moravského Krumlova:   

- VT: Kokusové hory;

VO 55) Podmolí:        

- VT: Šobes;

VO 56) Práče:           

- VT: Amerika;

VO 57) Pravice:         

- VT: U kapličky;

VO 58) Pravlov:         

- VT: Nová města, V dlouhých, Stráně;

VO 59) Prosiměřice:     

- VT: Vinohrady;

VO 60) Rajhrad:         

- VT: Hájiska;

VO 61) Rybníky:         

KU a) Rybníky na Moravě:

- VT: Perk, Vinohrady;

VO 62) Silůvky:         

- VT: Nebosády;

VO 63) Skalice:

KU a) Skalice u Znojma:

- VT: Pod kopcem, U sýpky, Hájek;

VO 64) Slup:         

KU a) Oleksovičky:

- VT: Kacperky, Dolní vinohrady;

KU b) Slup:

- VT: Lampelberg, Dolní vinohrady, Dívčí vrch;

VO 65) Stošíkovice na Louce: 

- VT: U tří dubů;

VO 66) Strachotice:     

KU a) Micmanice:

- VT: Lampelberg, Dívčí vrch;

KU b) Strachotice:

- VT: Strachotický vrch;

VO 67) Suchohrdly      

KU a) Suchohrdly u Znojma;                

- VT: Dlouhé čtvrtě, Tři díly, U Hájku;

VO 68) Suchohrdly u Miroslavi:

- VT: Vinohrady u sv. Markéty, . Zahrady;

VO 69) Syrovice:        

- VT: Stará hora, Nad mlýnem;

VO 70) Šanov:           

KU a) Šanov nad Jevišovkou:

- VT: U vinohradu, U dráhy, V sadech;

VO 71) Šatov:           

- VT: Na vinici, Peklo, U bunkru, Skalky;

VO 72) Šumice:          

- VT: Vinohrady;

VO 73) Tasovice:       

KU a) Tasovice nad Dyjí:   

- VT: Kamenný vrch, Stará hora, Staré vinohrady;

VO 74) Těšetice:     

KU a) Těšetice u Znojma:   

- VT: Tři díly, Stará vinice, Nad královskou;

VO 75) Trboušany:       

- VT: Hájky, Nová hora, Křečkovská hora;

VO 76) Troskotovice    

- VT: U kapličky, Nad kostelem, Nad kolibů;

VO 77) Trstěnice:

KU a) Trstěnice u Moravského Krumlova:

- VT: Pod vysokou;

VO 78) Tvořihráz:       

- VT: Na vinici, Špičák;

VO 79) Únanov:          

- VT: Poloudíly, Staré sady;

VO 80) Valtrovice:      

- VT: Formoza, U sklepů;

VO 81) Vedrovice:       

- VT: Stará hora, Štívna;

VO 82) Velký Karlov:

- VT: Nad vinohrady;

VO 83) Vémyslice:       

- VT: Písky, Na kopci;

VO 84) Višňové:         

- VT: Nová hora, Pod starou cihelnou;

VO 85) Vítonice:        

KU a) Vítonice u Znojma:   

- VT: Nad sklepy;

VO 86) Vrbovec:         

KU a) Ječmeniště:

- VT: Dolina, Lampelberg;

KU b) Vrbovec:

- VT: U sv. Urbana, Slunný vrch, Waldberg, Nad sklepy, Vinná hora, Šác;

VO 87) Výrovice:       

- VT: Na vinici;

VO 88) Znojmo:          

KU a) Konice u Znojma:

- VT: Kraví hora;

KU b) Oblekovice:

- VT: Načeratický kopec;

KU c) Popice u Znojma:

- VT: Pod lesem;

KU d) Přímětice:

- VT: Třešňovka;

KU e) Znojmo-Louka:

- VT: Hajden, U sv. Urbana;

KU f) Znojmo-město:

- VT: Horní Leska, Křivánky, Za křížem, Gránice, Rajská zahrada;

KU g) Znojmo-Hradiště:

- VT: Lajtny;

VO 89) Želetice:        

KU a) Želetice u Znojma:

- VT: Frédy;

VO 90) Žerotice:

 

- VT: Rabštýn;

senigallia

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.