SÂMBUREŞTI DOC

VIGNETI SAMBURESTI

VIGNETI SÂMBUREŞTI

 

SÂMBUREŞTI

DOC denumire de origine controlată

CAIET DE SARCINI

25/07/2011

 

I.DEFINIŢIE

Denumirea de origine controlată “SÂMBUREŞTI” se atribuie vinurilor obţinute din struguri produşi în arealul delimitat pentru această denumire, cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezentul caiet de sarcini şi legislaţiei în vigoare.

 

II. LEGATURA CU MEDIUL GEOGRAFIC

Calitatea şi caracteristicile vinurilor produse în arealul delimitat pentru denumirea de origine controlată “SÂMBUREŞTI” se datorează în mod esenţial arealului geografic, cu factorii săi naturali (clima, sol) şi umani.

Podgoria Sâmbureşti este situata în partea sudica a ţării, la 44°48" latitudine nordica şi 24°48" longitudine sudica, la 20 de km est de podgoria Drăgăşani şi deţine o poziţie privilegiată datorită aşezării sale în zona de tranziţie dintre dealurile getice şi colinele prelungi care alcătuiesc jumătatea sudică a Piemontului Cotmeana, format la sud de Carpaţii Meridionali.

Relieful Piemontului este dominat de dealuri cu înalţimi medii şi cu înclinaţie redusă, cu numeroase platouri şi văi lungi. Plantaţiile viticole sunt situate pe partea sud-estica a dealurilor Sâmbureştiului, la poalele carora curg apele paraului Cungrea Mare şi Geamăna, afluenţi ai Oltului, cu o deschidere mare spre sud avand versanţii cu poziţie sud-vestica, scăldaţi în soare şi asigurănd un oenoclimat deosebit viţei de vie.

Factorul edafic are o importanţă majora pentru cultura viţei de vie. Solurile podgoriei Sâmbureşti sunt în mare majoritate soluri lutoase, luto-argiloase şi argilo-lutoase în profunzime, aflate în diferite faze de podzolire.

Aceste soluri sunt caracterizate printr-o aprovizionare în substanţe organice şi minerale medie spre slabă, cu textura variabila (de la luto-nisipoasă la argiloasă), cu un conţinut important de fier sub forma de hidroxid coloidal care prin deshidratare a imprimat solurilor o culoare brun-roşcata sau ruginie intensă, caracteristică importantă pentru obţinerea vinurilor roşii de inalta calitate.

Factorii climatici au o influenţa puternică asupra calitaţii producţiei de struguri prin influenţa lor asupra proceselor fiziologice in cultura viţei de vie. Factorul natural caracteristic este zona colinară cu insolaţie intensă în tot timpul anului. Plantaţiile viticole beneficiază de expoziţie sudică, sud-vestică sau sud-estică, majoritatea plantaţiilor fiind situate pe pante line şi platouri.

Date ecoclimatice: temperatura medie anuală este de 10,6 °C, resursele termice ale arealului fiind date si de bilanţul termic global cuprins între 3338,1 si 3961,9°C şi bilanţul termic util (eficace) cuprins intre 1526 şi 2439,8°C, indici deosebit de favorabili culturii de viţă de vie.

Suma precipitaţiilor anuale peste 555,2 mm, suma precipitaţiilor active 364 mm.

Vinurile rosii obţinute pe solurile feruginoase au o culoare roşu-rubiniu strălucitoare, sunt fine, cu personalitate marcantă, specifică arealului cu D.O.C. „SÂMBUREŞTI”.

 

III. DELIMITAREA TERITORIALĂ PENTRU PRODUCEREA VINULUI CU D.O.C. „SÂMBUREŞTI”

1. Arealul delimitat pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine controlată „SÂMBUREŞTI” se întinde pe teritoriul judeţului Olt pe raza localitaţilor:

 

Com. Sâmbureşti:

satele: Sâmbureşti, Mănuleşti;

Com. Dobroteasa:

Satele: Dobroteasa, Batia, Câmpu Mare;

 

2. Denumirea de origine controlată „SÂMBUREŞTI” poate fi completată, în funcţie de interesul producătorilor, cu una din următoarele denumiri de plai viticol:

DEALU BOLINDEŢU, DEALU BOLOVANU, BATIA.

 

IV. SOIURILE DE STRUGURI

Soiurile de struguri care pot fi folosite pentru obţinerea vinurilor cu D.O.C. „SÂMBUREŞTI” sunt următoarele:

 

soiuri albe:

Chardonnay, Fetească Albă, Fetească Regală, Riesling italian, Sauvignon, Pinot Gris, Sortiment alb (care provine din diferite asamblări, din soiurile albe menţionate);

 

soiuri roşii:

Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Fetească Neagră, Novac, Negru de Drăgăşani, Sortiment roşu (care provine din diferite asamblări, din soiurile roşii menţionate).

 

V. PRODUCŢIA DE STRUGURI (q/ha)

Soiurile de struguri, respectiv producţia maxima de struguri admisă pentru obţinerea de vinuri cu denumirea de origine controlata „SÂMBUREŞTI” se va înscrie în următoarele limite maxime, prezentate in tabelul 1:

Nr.

crt

SOIURILE DE STRUGURI Productia maximă de struguri admisă la recoltare,

pe categorii de calitate

(kg/ha)

SOIURI ALBE:

1. Fetească Regală: CDM 10,00 t/ha;

2. Feteasca Albă: CDM 10,00 t/ha;

3. Riesling Italian: CDM 10,00 t/ha;

4. Pinot Gris: CDM 10,00 t/ha, CT 7,00 t/ha;

5. Chardonnay: CDM 9,00 t/ha, CT 7,00 t/ha;

6. Sauvignon: CDM 9,00 t/ha, CT 7,00 t/ha ;

SOIURI NEGRE:

1. Novac : CDM 10,00 t/ha, CT 9,00 t/ha;

2. Negru de Drăgăşani: CDM 10,00 t/ha, CT 9,00 CT t/ha;

3. Merlot: CDM 10,00 t/ha,  CT 9,00 t/ha;

4. Fetească Neagră: CDM  9,00 t/ha, CT 8,00 t/ha;

5. Pinot Noir: CDM 9,00 t/ha, CT 8,00 t/ha;

6. Cabernet Sauvignon: CDM 9,00 t/ha, CT 8,00 t/ha;

7. Syrah: CDM 9,00 t/ha, CT 8,00 t/ha;

 

VI. RANDAMENTUL ÎN VIN(hl/ha)

Indiferent de menţiunea tradiţională care va fi utilizată la etichetare, randamentul în vin va fi cel din tabelul 2:

 

SOIURI ALBE 

1. Fetească Regală: CDM 65,00 hl/ha;

2. Feteasca Albă: CDM 65,00 hl/ha;

3. Riesling Italian: CDM 65,00 hl/ha;

4. Pinot Gris: CDM 65,00 hl/ha, CT 46,00 hl/ha;

5. Chardonnay: CDM 59,00 hl/ha, CT 46,00 hl/ha;

6. Sauvignon: CDM 59,00 hl/ha, CT 46,00 hl/ha; 

SOIURI NEGRE

1. Novac: CDM 65,00 hl/ha, CT 59,00 hl/ha;

2. Negru de Drăgăşani: CDM 65,00 hl/ha, CT 59,00 hl/ha;

3. Merlot: CDM 65,00 hl/ha, CT 59,00 hl/ha;

4. Fetească Neagră: CDM 59,00 hl/ha, CT 52,00 hl/ha;

5. Pinot Noir: CDM 59,00 hl/ha, CT 52,00 hl/ha;

6. Cabernet Sauvignon: CDM 59,00 hl/ha, CT 52,00 hl/ha;

7. Syrah: 59,00 hl/ha, CT 52,00 hl/ha.

 

VII. CALITATEA STRUGURILOR LA RECOLTARE

Strugurii destinaţi producerii vinului, materie primă, pentru vinul cu denumire de origine „SÂMBUREŞTI”, trebuie să fie sănătoşi, cu boabele nezdrobite. Strugurii recoltati trebuie să fie cât mai urgent introduşi în procesul de fabricaţie.

Conţinutul de zahăr la recoltare trebuie să fie de minim:

 

187 g/l la soiurile

Fetească Regală, Fetească Albă, Riesling italian, Sauvignon , Chardonnay, Pinot gris, Sortiment alb, daca vor purta mentiunea D.O.C.-C.M.D.;

204g/l la soiurile

Novac, Negru de Drăgăşani, Merlot, Fetească Neagră, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Syrah, Sortiment roşu, dacă vor purta menţiunea D.O.C. –C.M.D.;

220 g/l la soiurile albe, dacă vor purta menţiunea D.O.C. –C.T.

213 g/l la soiurile roşii, dacă vor purta menţiunea D.O.C. –C.T.

 

VIII. CARACTERISTICILE SI PRACTICILE CULTURALE ALE PLANTATIILOR

Plantaţiile din care se obţin struguri destinati vinurilor cu D.O.C. “SÂMBUREŞTI” trebuie să aibă o puritate de soi de cel puţin 85%.

Butucii impurităţi din aceste plantaţii vor face parte numai din soiuri aparţinând speciei Vitis vinifera, iar strugurii acestor soiuri se vor recolta separat de cei ai soiului de baza ce sta la producerea vinului pentru care se acordă

denumirea de origine controlată.

Verificarea condiţiei de puritate de soi a materiei prime se face cu ocazia recepţionării strugurilor la cramă. Puritatea de soi a strugurilor va fi de 100% pentru producerea de vinuri care se valorifică cu denumire de soi;

o stare bună de sănătate - proporţia boabelor avariate nu poate fi mai mare de 10% la D.O.C.-C.M.D. si maxim 5% la D.O.C.-C.T.

densitatea plantatiei: maxim 10% goluri la hectar din numarul de plante existente la infiintare/ha

irigarea: admisă numai în anii secetoşi cu notificarea O.N.V.P.V., atunci când conţinutul apei în sol pe adâncimea de 100 cm scade la 50 % din IUA, prin folosirea unor norme moderate de udare (420-620 mc/ha).

reducerea numărului de ciorchini la intrarea în pârgă este obligatorie când producţia potenţială depăşeşte limitele maxime admise prin caietul de sarcini, in caz contrar plantatiile producatoare de struguri cu D.O.C. nu se autorizează.

Fertilizarea se va realiza prin aplicare de îngrăşăminte organice o dată la 4-5 ani, precum şi prin administrarea de îngrăşăminte chimice în doze moderate sau folosirea de îngraseminte ecologice, cu respectarea bunelor practici agricole si de mediu.

Fertilizarea foliară are rol complementar, pentru corectarea carenţelor şi asigurarea necesarului de macroelemente şi microelemente plantelor de viţa de vie.

Stabilirea dozelor de îngrăşaminte se va face pe baza cartări agrochimice şi diagnozei foliare a parcelelor, ţinând cont la stabilirea dozelor de cantitatea şi calitatea recoltei , tipul de vin de obţinut.

În plantaţii se va asigura o protecţie fitosanitară eficientă pentru realizarea unei stări de bună sănătate a recoltei. În toamnele ploioase, cu pericol de atac de mucegai, se recomandă aplicarea desfrunzitului parţial în zona strugurilor, urmat de tratamente antibotritice.

În plantaţiile din arealul cu D.O.C. „SÂMBUREŞTI”, producătorii au obligaţia de a asigura conservarea amenajărilor pedo- şi hidroameliorative existente pe suprafeţele pe care le deţin şi respectarea bunelor practici agricole şi de mediu.

În acest scop ei trebuie să asigure întreţinerea taluzurilor pe terenurile terasate, curăţarea şi repararea canalelor de dirijare a apelor pe versanţi, conservarea căilor de acces, a drumurilor de exploatare şi a zonelor de întoarcere, protejarea mediului de poluare.

 

IX. PRACTICILE OENOLOGICE ADMISE

Arealul delimitat pentru D.O.C. „SÂMBUREŞTI” se încadrează în zona viticolă C I.

Vinurile produse în acest areal au caracteristici specifice şi o reputaţie ce poate fi atribuită numai acestei zone.

Strugurii provin în proporţie de 100% din această arie geografică.

Vinul produs în arealul delimitat pentru denumirea de origine controlată „SÂMBUREŞTI” are o

tărie alcoolică dobândită de min. 11,00% volume alcool la vinurile albe

si minim 12,00% volume alcool la vinurile roşii.

 

Practicile şi tratamentele oenologice care pot fi utilizate pentru obţinerea vinurilor cu D.O.C. „SÂMBUREŞTI” sunt urmatoarele:

a. desciorchinarea, zdrobirea şi presarea;

b. aerarea sau oxigenarea;

c. tratamente termice;

d. deburbarea;

e. centrifugarea şi filtrarea;

f. utilizarea anhidridei carbonice (dioxid de carbon), argonului sau azotului, individual sau in amestec, cu scopul de a realiza o protecţie antioxidativă;

g. utilizarea levurilor pentru vinificaţie;

h. utilizarea uneia dintre următoarele substanţe ca activatori pentru fermentare:

1) fosfat monoacid de amoniu sau sulfat de amoniu, in doză de maximum 0,3 g/l;

2) sulfit de amoniu sau bisulfit de amoniu, in doză de maximum 0,2 g/l;

3) diclorhidrat de tiamină, in doza de maximum 0,6 mg/l, exprimat in tiamină;

i) utilizarea dioxidului de sulf, numit şi anhidridă sulfuroasă, şi a bisulfitului de potasiu sau

a metabisulfitului de potasiu, numit şi disulfit de potasiu sau pirosulfit de potasiu;

j) eliminarea dioxidului de sulf prin procedee fizice;

k) tratarea mustului alb şi a vinului alb nou, aflat incă in fermentaţie, cu cărbune pentru uz oenologic in doza de maximum 100 g/hl;

l) limpezirea cu ajutorul următoarelor substanţe de uz oenologic:

i. gelatină alimentară;

ii. proteine vegetale;

iii. clei de peşte;

iv. cazeină şi cazeinat de potasiu;

v. ovalbumină şi/sau lactalbumină;

vi. bentonită;

vii. dioxid de siliciu sub formă de gel sau de soluţie coloidală;

viii. caolin;

ix. tanin;

x. enzime şi preparate enzimatice de uz oenologic;

m) utilizarea acidului sorbic sau a sorbatului de potasiu;

n) utilizarea acidului tartric cu scopul acidifierii;

o) utilizarea, in scopul dezacidifierii, a următoarelor substanţe:

xi. tartrat neutru de potasiu;

xii. bicarbonat de potasiu;

xiii. carbonat de calciu care poate eventual conţine cantităţi mici

de sare dublă de calciu din acizii tartric L(+) şi malic L(-);

xiv. tartrat de calciu;

xv. acid tartric;

xvi. preparat omogen din acid tartric şi carbonat de calciu in proporţii echivalente şi pulverizat fin;

p) utilizarea preparatelor din membrane celulare din levuri în doze de maximum 40 g/hl;

q) utilizarea bacteriilor lactice;

r) utilizarea acidului ascorbic;

s) utilizarea lemnului de stejar, inclusiv sub formă de chipsuri.

Cupajele pentru vinuri cu D.O.C.: cupajarea vinurilor albe din soiuri şi tipuri diferite sau cupajarea vinurilor roşii din soiuri şi tipuri diferite cu condiţia ca vinurile utilizate in cupaj să provină integral din teritoriul delimitat al denumirii de origine controlată.

Nu sunt permise:

 (1) cupajarea succesivă;

(2) cupajarea vinurilor albe cu vinurile roşii.

Conţinutul în aciditate volatilă nu poate depăşi:

18 miliechivalenţi/litru pentru musturile de struguri parţial fermentate;

18 miliechivalenţi/litru pentru vinurile albe sau roze;

20 miliechivalenţi/litru pentru vinurile roşii;

Maxim admis pentru D.O.C. „SÂMBUREŞTI” este de 25 miliechivalenţi/litru, dacă vor purta menţiunea tradiţională D.O.C.-C.T., dacă vinurile au fost supuse unei perioade de maturare de cel puţin doi ani.

Acidificare şi dezacidificare:

(1) Acidificarea/Dezacidificarea este practica oenologică prin care se măreşte/ reduce aciditatea produselor vinicole şi nu poate avea loc decât în intreprinderea de vinificare şi în zona viticolă în care au fost recoltaţi strugurii.

(2) Strugurii proaspeţi, mustul de struguri, mustul de struguri parţial fermentat, vinul nou in fermentaţie şi vinul pot face obiectul dezacidificării parţiale in zona viticolă „SÂMBUREŞTI” aparţinând zonei viticole CI;

(3) Acidificarea produselor menţionate la alin. (2), cu excepţia vinului, se poate face doar pană la limita maximă de 1,50 g/l acid tartric sau 20 miliechivalenţi/l.

(4) Acidificarea vinurilor se poate face doar pană la limita maximă de 2,50 g/l acid tartric sau 33,3 miliechivalenţi/l.

(5) Dezacidificarea vinurilor se poate face doar pană la limita maximă de 1 g/l, exprimată în acid tartric sau 13,3 miliechivalenţi/l.

(6) Acidificarea şi imbogăţirea, precum şi acidificarea şi dezacidificarea aceluiaşi produs se exclud reciproc.

(7) Toate procedurile menţionate anterior vor fi declarate autorităţilor competente de către deţinători, persoane fizice sau juridice, grupuri de persoane, producători, îmbuteliatori, prelucrători, precum şi de comercianţi şi/sau vor fi înscrise în registrele de evidenţă şi în documentele de transport în baza cărora circulă produsele astfel tratate.

(8) Aceste proceduri pot fi efectuate, fără derogările motivate de condiţii nefavorabile de climă, numai înainte de 1 ianuarie în arealul delimitat pentru D.O.C. „SÂMBUREŞTI” şi numai pentru produsele provenite din recolta de struguri, imediat, precedentă acestei date.

Îndulcirea unui vin cu denumire de origine controlată „SÂMBUREŞTI” se va face în condiţiile legii.

Limite pentru utilizarea anumitor substanţe :

bioxid de carbon utilizat pentru vin cu D.O.C. „SÂMBUREŞTI” să nu depăşească 2 g/l în vinul astfel tratat;

o acidul citric utilizat pentru vin cu D.O.C. „SÂMBUREŞTI” să nu depăşească 1 g/l în vinul astfel tratat;

o acid metatartric utilizat pentru vin cu D.O.C. „SÂMBUREŞTI” să nu depăşească 100 mg/l.

 

X.TEHNOLOGIA DE OBŢINERE A VINURILOR CU D.O.C. „SÂMBUREŞTI”

1. Culesul strugurilor se efectuează la maturitatea tehnologică pentru tipul de vin care se doreşte a fi obţinut, în funcţie de conţinutul de zaharuri din struguri si alte substante (colorante, arome etc) la recoltare, determinate prin urmărirea mersului coacerii.

2. Transportul strugurilor trebuie să se facă în timp cât mai scurt la crama dupa recoltare în vase adecvate (ladite de plastic, bene inox protejate, etc), pentru a evita scurgerea mustului ravac.

3. Desciorchinatul parţial este obligatoriu. Simultan cu acesta se face şi zdrobirea parţială a strugurilor. Zdrobitul strugurilor trebuie să permita eliberarea sucului şi componentelor din pulpă şi pieliţă utile în timpul fermentaţiei, fără a determina strivirea sau fărâmiţarea ciorchinilor şi seminţelor.

4. Scurgerea mustului ravac se face pe cale gravitaţională.

Acolo unde se folosesc scurgătoare dinamice, şnecul trebuie să aibă diametru mare şi turaţie mică.

5. Presarea boştinei se va face numai cu prese pneumatice discontinue. Se interzice folosirea preselor continue la prelucrarea strugurilor destinaţi obţinerii de vinuri cu D.O.C. „SÂMBUREŞTI”.

6. Sulfitarea se va aplica asupra strugurilor, mustuielii sau mustului.

7. Asamblarea se face numai între mustul ravac şi mustul obtinut la presarea I.

8. Limpezirea mustului alb este obligatorie, necesară şi recomandată.

9. Adaosul de levuri sub formă de maia sau la levuri liofilizate va asigura o populaţie viabilă de levuri specializate.

10. Adaos de activatori de fermentatie.

11. Supravegherea şi conducerea fermentaţiei se va realiza prin controlul permanent al temperaturii care trebuie sa se incadreze între 14°C-18°C, functie de soi la vinurile albe.

La vinurile cu rest de zahăr, sistarea fermentaţiei alcoolice se face înainte ca zahărul să fie complet metabolizat, când tăria alcoolică a vinului este cu 0,5-1 % vol. mai mică decât cea preconizata.

12. Fermentarea malolactică este obligatorie la vinurile roşii.

13. Operaţiunile de depozitare, îngrijire şi condiţionare a vinurilor se vor face in vase specifice, evitându-se contactul cu aerul şi stocarea la temperaturi inadecvate.

14. Maturarea vinului se va face în funcţie de natura biologică a soiului din care provine, tipul de vin, direcţia de comercializare:

a. vinuri albe cu D.O.C. : 0-2 luni;

b. vinuri rosii cu D.O.C. : minim 6 luni.

Maturarea vinurilor rosii se face in butoaie de stejar si este obligatorie pentru vinurile cu D.O.C. „SÂMBUREŞTI”.

În condiţiii de aplicare a procedeului de microoxigenare perioda de maturare se poate reduce la 30 zile.

15. Învechirea la sticlă minim 6 luni este recomandată pentru vinurile roşii.

16. Stabilizarea tartrică este obligatorie.

17. Îmbutelierea se va face în condiţii sterile, la rece, cu vinuri perfect limpezi si stabile.

 

XI. CARACTERISTICILE ANALITICE ŞI ORGANOLEPTICE ALE VINURILOR D.O.C. „SÂMBUREŞTI” LA PUNEREA ÎN CONSUM

a) Caracteristicile analitice :

Vinurile cu D.O.C. „SÂMBUREŞTI” trebuie să prezinte următoarele caracteristici de compoziţie:

tărie alcoolică dobândită:

minim 11,00% în volume la vinurile albe D.O.C.-C.M.D.;

minim 12,00% vol vinuri albe D.O.C. –C.T.;

minim 12,00% în volume la vinurile roşii DO.C.-C.M.D.;

minim 12,50% vol vinuri rosii D.O.C.-C.T.

aciditate totală (acid tartric): minim 3,50g/l

aciditate volatilă (acid acetic):

i) 18 miliechivalenti pe litru sau 1,08 g/l, pentru vinurile albe şi roze;

ii) 20 miliechivalenti pe litru sau 1,20 g/l, pentru vinurile roşii;

iii) 25 miliechivalenti pe litru, în funcţie de utilizarea menţiunilor tradiţionale, în conformitate cu prevederile de la cap. IX, b) din prezentul Caiet de sarcini;

extract sec nereducător:

minim 17,00 g/l: D.O.C.-C.M.D. la vinurile albe şi roze,

minim 18,00 g/l: D.O.C.-C.T. la vinurile albe şi roze,

minim 22,00 g/l: D.O.C.-C.M.D. la vinurile roşii,

minim 23,00 g/l: D.O.C.-C.T. la vinurile roşii,

dioxid de sulf total, maxim acceptat:

i) 150 mg/l pentru vinuri roşii seci;

ii) 200 mg/l pentru vinuri albe, roze seci si rosii demiseci;

iii) 260 mg/l pentru albe si rose demiseci;

iv) 280mg/l pentru albe roze si rosii demidulci;

v) 300mg/l pentru vinuri rosii, albe şi rosii, care conţin zahar rezidual (mai mult de 45g/l zaharuri reducatoare);

Cantităţi prea mari de dioxid de sulf liber, în vinurile roşii, împiedică fermentaţia malolactică. Vinurile cu D.O.C. „SÂMBUREŞTI” au nevoie de o fermentaţie malolactică îndestulătoare care sa puna în evidenţă potenţialul productiv al plantaţiilor cat şi propietaţile terroirs ale zonei.

microelemente: arsen-0,2mg/l, cadmiu-0,01mg/l, cupru-1,0mg/l, plumb-0,2mg/l, sodiul excedentar-60mg/l, zinc-5,0mg/l, bor-80mg/l exprimat in acid boric, brom- 0,1mg/l, fluor- 1,0mg/l si 3,0mg/l, metanol-250mg/l pentru vinurile albe si rose si 400mg/l pentru vinurile rosii.

sulfaţii, exprimaţi în sulfat de potasiu, maximum 1 g/l, cu următoarele excepţii:

i) maxim 1,5 g/l in vinurile cu învechire de cel puţin 2 ani în vase, pentru vinurile îndulcite;

ii) maxim 2 g/l pentru vinurile cu adaos de must concentrat şi in vinurile natural dulci

iii) 2,5 g/l pentru vinurile obţinute cu evoluţie sub pelicula si alte vinuri de tip oxidativ;

sodiul, maximum 60 mg/l, limită care poate fi depăşită pentru vinurile obţinute din plantaţii

amplasate pe soluri sărăturoase;

diglucozidul malvidinei, maximum 15,0 mg/l pentru vinurile roşii obţinute din struguri proveniţi din soiuri nobile .

 

b) Caracteristici organoleptice:

1. Fetească regală:

Aspect: limpede;

Culoare: galben-verzui pentru vinurile tinere; dupa 1-2 ani de maturare atinge nuanta paiului de grau;

Miros: delicat, tipic, aromă de flori de câmp, discretă, proaspătă;

Gust: savuros si cu un buchet usor eterat, fructuozitate specifica, bine conturata, cu o nota de vioiciune; un foarte bun echilibru intre componente, cu o aciditate uneori mai ridicata.

Este un vin lejer si armonios.

 

2.Fetească albă:

Aspect: limpede;

Culoare: galben- verzui pentru vinurile tinere si galben pai pentru vinurile maturate

Miros: aroma florala caracteristica de strugure copt si de grâu prospat cosit;

Gust: fructuos, armonios, rotund, catifelat, persistent in post-gust, prietenos prin echilibru.

 

3. Riesling Italian:

Aspect: limpede;

Culoare: galben cu irizaţii verzui, strălucitor;

Miros: aromă fină, plăcută, de strugure în pârgă;

Gust: uşor acid, vioi, fructuos, cu personalitate, echilibrat, cu post-gust plăcut.

 

4.Sauvignon:

Aspect: limpede;

Culoare: galben-pai cu reflexe verzui, strălucitoare

Miros: parfum de livada inflorita, aroma suava de floare de viţă de vie si flori de soc la vinurile învechite.

Gust: fructuos, de cirese galbene, gutui coapte si citrice mediteraneene, plăcut acid, cu multă prospeţime, armonios, bine echilibrat.

 

5. Chardonnay:

Aspect: limpede;

Culoare: galben aurie;

Miros: aromă tandra si discreta de vanilie, de livada inflorita inobilata cu parfum de migdale , unt proaspat

Gust: moale, onctuos, placut acidulat, catifelat, amplu, armonios.

 

6.Pinot gris:

Aspect: limpede, placut;

Culoare: stralucitoare, galben-verzui cu note de auriu

Miros: aroma nobila, parfum floral deosebit de fin, care îi accentueaza tipicitatea;

Gust: fructuos, plin, viguros, cu multă prospeţime, armonios, catifelat.

 

7. Fetească neagră:

Aspect: limpede;

Culoare: roşu-granat, intens, clar, strălucitor;

Miros: aromă complexă, originală, cu note de piper verde, prin învechire aduce a coacăze negre şi prune uscate.

Gust: bine constituit, plăcut, savuros şi atractiv; prin maturare şi învechire devine şi mai armonios, mai suplu, cu un buchet evident.

 

8. Cabernet Sauvignon:

Aspect: limpede, translucid

Culoare: roşu-închis, uşor agresiv, prin învechire devine roşu-cărămiziu

Miros: aroma puternica de fructe de padure (afine, zmeura) si nuante de cirese negre.

Gust: ierbos, cu tanini nepotoliti, dar cu o astringenţă bine temperata si catifelat la maturare, echilibrat. Vin structurat cu potential deosebit de invechire.

 

9. Pinot noir:

Aspect: limpede;

Culoare: roşu-rubiniu, strălucitor

Miros: aromă schimbătoare de la cireşe, zmeură, căpşuni, pe măsura maturarii primeşte în portofoliu arome de stafide, fân şi piper negru;

Gust: fin, catifelat, delicat, complex .

 

10. Negru de Drăgăşani:

Aspect: limpede

Culoare: roşu-închis;

Miros: aromă de fructe de pădure coapte: coacăze, merişor şi mure;

Gust: catifelat, uneori acid, când există condiţii de stafidire se obţin vinuri oxidative cu aromă de cuişoare şi cu gust uşor astringent.

 

11. Novac:

Aspect: limpede;

Culoare: roşu-rubiniu intens, la maturitate cărămiziu;

Miros: buchet de afine, arome picante de cuişoare şi piper negru;

Gust: tanin bine integrat, deşi sălbatic, are o aciditate fină.

 

12.Merlot:

Aspect:limpede

Culoare:rosu rubiniu pana la usor caramiziu;

Miros: placut, cu note de fructe de padure, aroma de ciocolata cu iz de scortisoara, rasini de pomi fructiferi si cirese;

Gust:placut, savuros, catifelat, cu aroma de cirese amare, onctuos.

 

13.Syrah:

Aspect: limpede;

Culoare: rosu aprins pana la nuante caramizi;

Miros: aroma de cirese negre si piper;

Gust: delicat, suplu, usor picant, savuros, cu arome de cirese amare, condimentat.

 

XII. CONDIŢIILE DE COMERCIALIZARE

1. Îmbutelierea vinurilor cu denumire de origine controlată „SÂMBUREŞTI” se face, în ambalaje de sticlă sau alte materiale admise de legislaţia în vigoare pentru vinurile cu denumire de origine controlată, de capacităţi cuprinse intre 0,25-1,50 litri.

Închiderea acestora se face cu dopuri de plută, din derivate de plută, din alte materiale admise în comerţul internaţional sau prin închidere filetată asigurată.

În sistemul de ambalare şi etichetare, pentru vinurile cu denumire de origine controlată „SÂMBUREŞTI” este obligatorie folosirea etichetei principale si a contraetichetei (sau eticheta secundară).

2. În etichetarea vinurilor cu denumire de origine controlată „SÂMBUREŞTI” se folosesc următoarele indicatii obligatorii si facultative:

Indicaţii obligatorii :

a. denumirea la vânzare: vin cu denumire de origine controlată însotita de mentiunea traditionala:

D.O.C.-C.M.D.-cules la maturitatea deplină,

D.O.C.-C.T.-cules târziu, exprimate prescurtat sau explicit;

b.Denumirea de origine controlată „SĂMBUREŞTI”;

c. Volumul nominal;

d. Mentiunea „Produs în România;

e. Tăria alcoolică dobândită în volume;

f. Numarul lotului, care sa permita identificarea datei imbuteliereii;

g. Tipul produsului:

-sec pentru vinuri cu un continut de zahar mai mic de 4,0g/l;

-demisec, pentru vinul cu un continut de zahar cuprins intre 4,01 si 12,0g/l;

-demidulce, pentru vinul cu un continut de zahar cuprins intre 12,01 si 45,0g/l;

-dulce, pentru vinul cu un continut de zahar mai mare de 45,0g/l.

h. Mentiunea „contine sulfiti”;

i. Numele si adresa imbuteliatorului.

j. Numărul R.I.V.(Numărul din Registrul Industriilor Viticole).

Indicaţii facultative:

a) Culoarea specifica;

b) Anul de recolta, daca cel putin 85% din strugurii utilizati pentru elaborarea vinului in cauza au fost recoltati in cursul anului respectiv;

c) Numele unuia sau mai multor soiuri de vita de vie;

d) Fermentat/ maturat in baric” sau „fermentat/maturat in prezenta aschiilor de lemn de stejar

e). Mentiunile traditionale “Rezervă”, ”Vin de vinotecă”, ”Vin tânăr”;

f) Distinctii acordate, numai pentru lotul in cauza;

g) Mentiuni facultative privind imbutelierea la „castel”, „podgorie”, „proprietate etc.

h) Marca de comerţ, cu condiţia ca ea să nu creeze confuzii cu denumirea de origine controlată.

 

XIII. MENŢIUNI TRADIŢIONALE

Menţiunile tradiţionale:

C.M.D. – cules la maturitatea deplină,

C.T. – cules târziu,

date de conţinutul în zaharuri la recoltarea strugurilor în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini pot fi utilizate numai pentru descrierea vinurilor cu D.O.C. „SÂMBUREŞTI”.

Aceste menţiuni pot fi scrise pe eticheta principală, fie în întregime, fie prescurtat, astfel:

D.O.C. – C.M.D.

sau D.O.C. – C.T.

În cazul vinurilor cu denumire de origine controlata „SÂMBUREŞTI”

maturate minim 6 luni în vase de stejar

şi învechite în sticla timp de cel puţin 6 luni,

se poate utiliza in etichetare mentiunea traditionala „Rezervă”.

În cazul vinurilor cu denumire de origine controlată „SÂMBUREŞTI”

maturate minim un an în vase de stejar

şi învechit în sticlă timp de cel puţin 4 ani,

se poate utiliza la etichetare menţiunea tradiţională “Vin de vinotecă”.

In cazul vinurilor cu denumire de origine controlata ” SÂMBUREŞTI” introduse pe piață înainte de sfârșitul anului în care a fost obtinut se poate utiliza la etichetare mentiunea traditionala „Vin tânăr”.

 

XIV. DECLASAREA VINULUI CU D.O.C. „ SÂMBUREŞTI”

În cazurile în care vinurile nu îndeplinesc în totalitate condiţiile de a fi valorificate cu denumirea de origine controlată „SÂMBUREŞTI” sau dacă pierd aceste condiţii, ele vor fi declasate în categorii inferioare pe baza unor proceduri elaborate de O.N.V.P.V.

1. Declasarea vinurilor cu D.O.C. se stabileşte de către O.N.V.P.V. dacă:

a) vinul a suferit alterări din punct de vedere calitativ;

b) vinul a fost supus unor tratamente sau practici oenologice neautorizate pentru această categorie de calitate.

2. În faza de producţie, producătorul poate să solicite O.N.V.P.V. declasarea unui vin cu D.O.C. în alte categorii.

 

XV. AUTORITATEA DE CONTROL SI CONTROLUL RESPECTĂRII SPECIFICAŢIILOR PRODUSULUI

Autoritatea desemnata pentru controlul si gestiunea denumirii de origine controlată „SÂMBUREŞTI” este Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), prin Inspectoratul Teritorial.

Adresa este: Inspectorat teritorial nr.4, localitate DRĂGĂŞANI, judeţ Vâlcea, str. Gib Mihăescu nr. 29, Cod postal 245700, Tel. 0040 250 812 590, e-mail: dragasani@onvpv.ro

Autorizarea plantaţiilor producătoare de struguri cu D.O.C., controlul vinurilor cu D.O.C., eliberarea Certificatelor de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile obţinute în denumirea de origine controlată „SÂMBUREŞTI” şi declasarea acestora se face la solicitarea producătorilor care se supun condiţiilor din prezentul caiet de sarcini, în baza procedurilor elaborate de către O.N.V.P.V.

Controlul anual al vinului, efectuat de către O.N.V.P.V. constă în:

a) examinarea analitică a vinurilor, care constă în verificarea buletinului de analiză şi care să conţină cel puţin următorii parametri:

-tăria alcoolică totală şi dobândită, exprimate în % vol. alcool;

-zaharuri totale, exprimate ca fructoză şi glucoză;

-aciditate totală, exprimată în g/l acid tartric;

-aciditate volatilă, exprimată în g/l acid acetic;

-dioxid de sulf total, exprimată în mg/l.

b) examinarea organoleptică, ce constă în verificarea caracteristicilor senzoriale (aspect, culoare, gust, miros)

c) verificarea condiţiilor prevăzute în caietul de sarcini.

Controlul menţionat la lit. a) şi lit.b) este realizată de către Comisia de examinare constituită la nivelul denumirii de origine controlată ” SÂMBUREŞTI”; Comisia este alcătuită din inspectorii de specialitate ai O.N.V.P.V., membrii A.D.A.R. şi reprezentanţi ai producătorilor.

Metodologia de control aplicată de O.N.V.P.V., prin intermediul inspectorilor de specialitate, se realizeaza prin:

- eşantionare şi

- control sistematic în toate fazele de producţie.

În scopul verificării conformităţii cu caietul de sarcini, O.N.V.P.V. verifică:

- instalaţiile, capacitatea operatorilor de a îndeplini condiţiile prevăzute în caietul de sarcini

- produsele în orice etapă a procesului de producţie, inclusiv cea a ambalării, pe baza unui plan elaborat de către autoritatea competentă şi care a fost adus la cunoştinţa operatorilor, care acoperă fiecare etapă de fabricare a vinului.

 

Modificări ale specificaţiilor produsului

Orice solicitant îndreptăţit conform legislatiei in vigoare , poate solicita aprobarea unei modificări a specificaţiilor produsului pentru denumirea de origine controlată „SÂMBUREŞTI”, în special pentru a ţine cont de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice sau pentru a redefini aria geografică.

 

.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI