OLANDA - NEDERLAND › OLANDA3 BGA

NOORD BRABANT B.G.A.

NOORD HOLLAND B.G.A.

OVERIJSSEL B.G.A.

NOORD BRABANT

B.G.A.

Beschermde Geografische Aanduiding

Landwijn

PRODUCTDOSSIER

(fonte RVO.NL)

 

 

Beschermde Naam

(nome protetto)

 

Noord-Brabant, samen met de traditionele naam “Landwijn” of “Beschermde Geografische Aanduiding”.

 

Wijncategorieën

(categoria vini)

 

1 - Wijn (vino)

4 - Mousserende wijn (vino spumante)

5 - Mousserende kwaliteitswijn (vino spumante di qualità)

8 - Parelwijn (vino frizzante)

9 - Parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd (vino frizzante gassificato)

 

Beschrijving van de wijnen

(descrizione dei vini)

 

De witte wijnen zijn fris, vol fruitig, met groene en vooral tropische tonen.

(i vini bianchi sono freschi, pieni e fruttati, toni verdi e tropicali)

De rode wijnen worden gekenmerkt door zwart fruit en zijn meer vol

(I vini rossi sono caratterizzati da frutta nera, pieni e robusti)

Het minimum alcoholgehalte is 6,50% Vol.

(Titolo alcolometrico effettivo minimo)

 

Geografisch gebied

(zona geografica)

 

Provincie Noord-Brabant, afgebakend door de grondwettelijk bepaalde provinciegrenzen.

(la zona di produzione delle uve è delimitate nel territorio della provincia di Noord-Brabant)  

Voor wat betreft het productiegebied voor het maken van de wijn (vinificatie) zijn alle Nederlandse provinceies gedefinieerd als nabijgelegen.

(la zona di produzione del vino IGP è limitata alla zona di produzione delle uve e dai territori limitrofi delle altre province olandesi)

Wanneer de stille wijn in het gebied van de BGA of in een nabijgelegen gebied is gemaakt kan een deel van deze grondwijn of het totale volume in loon worden gebotteld als parel- of mousserende wijn.

(la presa di spuma dei vini frizzanti e spumante può essere eseguita in tutte le province olandesi con vino base originario della zona delimitata)

Deze handeling kan plaats vinden buiten het BGA-gebied of nabijgelegen gebied met behoud van de BGA naam.

(l’imbottigliamento può essere eseguito al di fuori della zona delimitata della IGP e province limitrofe) 

Op het etiket wordt in dat geval ook de loonbottelaar vermeld, mogelijk met behulp van een codenummer (Gebotteld door...............voor.............).

(in etichetta deve essere iscritto “imbottigliato da….per….)

 

Maximum opbrengst per Ha

(resa massima)

 

Voor witte druiven: 100 Hl/Ha

Voor rode druiven: 85 Hl/Ha

 

Wijndruivenrassen

(vitigni)

 

De rassen zoals opgenomen in de bijlage hierbij.

(le varietà di vite utilizzabili sono nell’allegato)

 

Causaal Verband

(legame causale)

 

Beschrijving van het gebied:

(descrizione della zona)

 

Het grootste deel bestaat voornamelijk uit (lemig) fijn zand (dekzanden).

In het noordwesten holocene zeekleiafzettingen op veen.

Verspreid over de provincie kleinere oppervlakten van pleistocene grove en fijne zanden, fijn zand met keileem binnen 120 cm en löss, alsmede holocene veenafzettingen en stuifzanden.

Het klimaat wordt gekenmerkt door:

- Een gemiddelde neerslag is 819 mm / jaar

- 1605 Zonne-uren (gemiddeld over Gilze-Rijen en Eindhoven) / jaar

- Een gemiddelde temperatuur van 10,20° C- voor een jaar, en in de zomer 17,20° C.

- Een verschil tussen de dag en nacht temperatuur in september van 9,70° C.

 

Gegevens van het Product:

(descrizione del prodotto)

 

De witte wijnen zijn fris, vol fruitig, met groene en vooral tropische tonen.

(i vini bianchi sono freschi, pieni e fruttati, toni verdi e tropicali)

De rode wijnen worden gekenmerkt door zwart fruit en zijn meer vol

(I vini rossi sono caratterizzati da frutta nera, pieni e robusti)

 

Verband:

(legami)

 

Het klimaat maakt het mogelijk om tot de vermelde opbrengst, en een rijpheid te komen, die tot uiting komt in een frisse fruitige wijn met redelijk groene en tropische tonen, en zwart fruit voor de rode wijn.

 

Traditionele Naam met Provincie Naam Vereisten

(nome tradizionale per la provincia)

De vereisten voor het gebruik van deze naam zijn vastgelegd in de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 juni 2014, nr. WJZ/14070246, houdende regels inzake de verhandeling van wijn en olijfolie (Regeling wijn en olijfolie).

(l’utilizzo di questo nome è autorizzato dal regolamento del Ministero dell’Economia del 5 giugno 2014)

 

Verificatie Autoriteit

(autorità di controllo)

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),

Ministerie van Economische Zaken.

 

Verificatie procedure

(procedure di controllo)

- Minimaal 1 controle (1 bedrijf) per jaar, zoveel mogelijk te combineren met reguliere controlebezoeken voor wijn (of andere reguliere NVWA-controles).

- In principe minimum vereiste niveau aanhouden (dus niet meer, tenzij er aanleiding toe is).

- Administratieve controle op naleving bepalingen uit het productdossier (en andere wettelijke vereisten)

- Voor BGA is een analyse verplicht, bedrijven laten zelf monsters analyseren bij gecertificeerd lab (in of buiten Nederland, lijst met beperkt aantal labs aan te leveren bij en goed te keuren door de NVWA) van elke wijn, NVWA ziet hierop toe (via de administratieve controle) en neemt steekproefsgewijs contramonsters om te laten analyseren bij het NVWA-lab.

 

Bijlage

Lijst met druivenrassen die toegestaan zijn met de provincienaam en BG

(lista dei vitigni idonei alla coltivazione per ivini IGP con il nome della provincia)

 

Acolon N

Auxerrois B

Bacchus B

Baco Noir N

Baron N

Bianca B

Birstaler Muskaat B

Bronner B

Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)

Cabernet Cantor N

Cabernet Carbon N

Cabernet Carol N

Cabernet Cortis N

Cabernet Cubin N

Cabernet Dorio N

Cabernet Dorsa N

Cabernet Franc N

Cabernet Jura N

Cabernet Mitos N

Cabernet Noir N (VB-91-26-4)

Cabernet Sauvignon N

Cabertin N (VB-91-26-17)

Carmenere N

Chardonnay B

Dakapo N

Domina N

Dornfelder N

Dunkelfelder N

Excelsior B

Faber B

Florental N

Frühburgunder N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Golubok N

Hegel N

Helios B

Hölder B

Huxelrebe B

Hibernal B

Johanniter B

Juwel B

Kerner B

Kernling B

Landal 244 N

Léon Millot N

Maréchal Foch N

Melody B

Merlot M

Merzling B

Meunier N

Monarch N

Morio Muscat B

Müller Thurgau B

Muscaris B

Muscat Blanc B

Muscat Bleu N

Nebbiolo N

Orion B

Ortega B

Palatina

Phoenix B

Pinot blanc B

Pinot Gris G

Pinot noir N

Pinotin N

Plantet N

Polo Muscat B

Portugiezer N

Prior N

Rayon d'or B

Reberger N

Regent N

Reichensteiner B

Riesling B

Rondo N

Ruländer G

Sangiovese N

Sauvignon Blanc B

Sauvignon Soyhieres B (VB-32-7)

Scheurebe B

Schönburger Rs

Seyval B

Siegerrebe Rs

Silcher B

Sirius B

Solaris B

Souvignier Gris G

St. Laurent N

Staufer B

Sylvaner B

Syrah N

Tempranillo N

VB-91-26-29 B

Villaris B

Würzer B

Zweigeltrebe N

NOORD HOLLAND

B.G.A.

Beschermde Geografische Aanduiding

Landwijn

PRODUCTDOSSIER

(fonte RVO.NL)

 

 

Beschermde Naam

(nome protetto)

 

Noord-Holland, samen met de traditionele naam “Landwijn” of “Beschermde Geografische Aanduiding”.

 

Wijncategorieën

(categoria vini)

 

1 - Wijn (vino)

4 - Mousserende wijn (vino spumante)

5 - Mousserende kwaliteitswijn (vino spumante di qualità)

8 - Parelwijn (vino frizzante)

9 - Parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd (vino frizzante gassificato)

 

Beschrijving van de wijnen

(descrizione dei vini)

 

De witte wijnen hebben frisse zuren, zijn vol fruitig, met ook groene aroma’s.

(i vini bianchi hanno una fresca acidità, sono pieni e fruttati, con aromi anche verdi)

De rode wijnen worden gekenmerkt door rood fruit en zijn vol fruitig

(I vini rossi sono caratterizzati da frutta rossa matura, pieni e fruttati)

Het minimum alcoholgehalte is 6,50% Vol.

(Titolo alcolometrico effettivo minimo)

 

Geografisch gebied

(zona geografica)

 

Provincie Noord-Holland, afgebakend door de grondwettelijk bepaalde provinciegrenzen.

(la zona di produzione delle uve è delimitate nel territorio della provincia di Noord-Holland)  

Voor wat betreft het productiegebied voor het maken van de wijn (vinificatie) zijn alle Nederlandse provinceies gedefinieerd als nabijgelegen.

(la zona di produzione del vino IGP è limitata alla zona di produzione delle uve e dai territori limitrofi delle altre province olandesi)

Wanneer de stille wijn in het gebied van de BGA of in een nabijgelegen gebied is gemaakt kan een deel van deze grondwijn of het totale volume in loon worden gebotteld als parel- of mousserende wijn.

(la presa di spuma dei vini frizzanti e spumante può essere eseguita in tutte le province olandesi con vino base originario della zona delimitata)

Deze handeling kan plaats vinden buiten het BGA-gebied of nabijgelegen gebied met behoud van de BGA naam.

(l’imbottigliamento può essere eseguito al di fuori della zona delimitata della IGP e province limitrofe) 

Op het etiket wordt in dat geval ook de loonbottelaar vermeld, mogelijk met behulp van een codenummer (Gebotteld door...............voor.............).

(in etichetta deve essere iscritto “imbottigliato da….per….)

 

Maximum opbrengst per Ha

(resa massima)

 

Voor witte druiven: 90 Hl/Ha

Voor rode druiven: 75 Hl/Ha

 

Wijndruivenrassen

(vitigni)

 

De rassen zoals opgenomen in de bijlage hierbij.

(le varietà di vite utilizzabili sono nell’allegato)

 

Causaal Verband

(legame causale)

 

Beschrijving van het gebied:

(descrizione della zona)

 

In het zuidoosten opgestuwde formaties uit de laatste ijstijd bestaande uit vl. grove en fijne rivierzanden (vaak grindrijk) (='t Gooi). Rond Amsterdam gespreid, veenafzettingen op klei.

Langs de kust duin (zand) afzettingen met daarbinnen veelal een strook zeezand vermengd met klei of veen (zgn. geestgronden).

Op het eiland Texel komt naast duinzand ook zeekleiafzettingen en zand met kleileem voor.

Het klimaat wordt gekenmerkt door:

- Een gemiddelde neerslag is 868 mm / jaar

- 1707 Zonne-uren (gemiddeld over Schiphol en de Kooy) / jaar

- Een gemiddelde temperatuur van 10,10° C. voor een jaar, en in de zomer 16,60° C.

- Een verschil tussen de dag en nacht temperatuur in september van 7,40° C.

 

Gegevens van het Product:

(descrizione del prodotto)

 

De witte wijnen hebben frisse zuren, zijn vol fruitig, met ook groene aroma’s.

(i vini bianchi hanno una fresca acidità, sono pieni e fruttati, con aromi anche verdi)

De rode wijnen worden gekenmerkt door rood fruit en zijn vol fruitig

(I vini rossi sono caratterizzati da frutta rossa matura, pieni e fruttati)

 

Verband:

(legami)

 

Het klimaat maakt het mogelijk om tot de vermelde opbrengst en een rijpheid te komen, die tot uiting komt in een frisse vol fruitige wijn met ook groene tonen en rood fruit voor de rode wijn.

 

Traditionele Naam met Provincie Naam Vereisten

(nome tradizionale per la provincia)

De vereisten voor het gebruik van deze naam zijn vastgelegd in de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 juni 2014, nr. WJZ/14070246, houdende regels inzake de verhandeling van wijn en olijfolie (Regeling wijn en olijfolie).

(l’utilizzo di questo nome è autorizzato dal regolamento del Ministero dell’Economia del 5 giugno 2014)

 

Verificatie Autoriteit

(autorità di controllo)

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),

Ministerie van Economische Zaken.

 

Verificatie procedure

(procedure di controllo)

- Minimaal 1 controle (1 bedrijf) per jaar, zoveel mogelijk te combineren met reguliere controlebezoeken voor wijn (of andere reguliere NVWA-controles).

- In principe minimum vereiste niveau aanhouden (dus niet meer, tenzij er aanleiding toe is).

- Administratieve controle op naleving bepalingen uit het productdossier (en andere wettelijke vereisten)

- Voor BGA is een analyse verplicht, bedrijven laten zelf monsters analyseren bij gecertificeerd lab (in of buiten Nederland, lijst met beperkt aantal labs aan te leveren bij en goed te keuren door de NVWA) van elke wijn, NVWA ziet hierop toe (via de administratieve controle) en neemt steekproefsgewijs contramonsters om te laten analyseren bij het NVWA-lab.

 

Bijlage

Lijst met druivenrassen die toegestaan zijn met de provincienaam en BG

(lista dei vitigni idonei alla coltivazione per ivini IGP con il nome della provincia)

 

Acolon N

Auxerrois B

Bacchus B

Baco Noir N

Baron N

Bianca B

Birstaler Muskaat B

Bronner B

Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)

Cabernet Cantor N

Cabernet Carbon N

Cabernet Carol N

Cabernet Cortis N

Cabernet Cubin N

Cabernet Dorio N

Cabernet Dorsa N

Cabernet Franc N

Cabernet Jura N

Cabernet Mitos N

Cabernet Noir N (VB-91-26-4)

Cabernet Sauvignon N

Cabertin N (VB-91-26-17)

Carmenere N

Chardonnay B

Dakapo N

Domina N

Dornfelder N

Dunkelfelder N

Excelsior B

Faber B

Florental N

Frühburgunder N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Golubok N

Hegel N

Helios B

Hölder B

Huxelrebe B

Hibernal B

Johanniter B

Juwel B

Kerner B

Kernling B

Landal 244 N

Léon Millot N

Maréchal Foch N

Melody B

Merlot M

Merzling B

Meunier N

Monarch N

Morio Muscat B

Müller Thurgau B

Muscaris B

Muscat Blanc B

Muscat Bleu N

Nebbiolo N

Orion B

Ortega B

Palatina

Phoenix B

Pinot blanc B

Pinot Gris G

Pinot noir N

Pinotin N

Plantet N

Polo Muscat B

Portugiezer N

Prior N

Rayon d'or B

Reberger N

Regent N

Reichensteiner B

Riesling B

Rondo N

Ruländer G

Sangiovese N

Sauvignon Blanc B

Sauvignon Soyhieres B (VB-32-7)

Scheurebe B

Schönburger Rs

Seyval B

Siegerrebe Rs

Silcher B

Sirius B

Solaris B

Souvignier Gris G

St. Laurent N

Staufer B

Sylvaner B

Syrah N

Tempranillo N

VB-91-26-29 B

Villaris B

Würzer B

Zweigeltrebe N

OVERIJSSEL

B.G.A.

Beschermde Geografische Aanduiding

Landwijn

PRODUCTDOSSIER

(fonte RVO.NL)

 

 

Beschermde Naam

(nome protetto)

 

Overijssel, samen met de traditionele naam “Landwijn” of “Beschermde Geografische Aanduiding”.

 

Wijncategorieën

(categoria vini)

 

1 - Wijn (vino)

4 - Mousserende wijn (vino spumante)

5 - Mousserende kwaliteitswijn (vino spumante di qualità)

8 - Parelwijn (vino frizzante)

9 - Parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd (vino frizzante gassificato)

 

Beschrijving van de wijnen

(descrizione dei vini)

 

De witte wijnen zijn fris fruitig, redelijk vol met vooral groene maar ook tropische tonen

(i vini bianchi sono freschi e fruttati, sapore pieno con toni verdi e tropicali)

De rode wijnen worden gekenmerkt door enig zwart fruit, maar ook rood en zijn vol.

(I vini rossi sono caratterizzati da sentori di frutta rossa e nera, sapore pieno)

Het minimum alcoholgehalte is 6,50% Vol.

(Titolo alcolometrico effettivo minimo)

 

Geografisch gebied

(zona geografica)

 

Provincie Overijssel, afgebakend door de grondwettelijk bepaalde provinciegrenzen.

(la zona di produzione delle uve è delimitate nel territorio della provincia di Overijssel)  

Voor wat betreft het productiegebied voor het maken van de wijn (vinificatie) zijn alle Nederlandse provinceies gedefinieerd als nabijgelegen.

(la zona di produzione del vino IGP è limitata alla zona di produzione delle uve e dai territori limitrofi delle altre province olandesi)

Wanneer de stille wijn in het gebied van de BGA of in een nabijgelegen gebied is gemaakt kan een deel van deze grondwijn of het totale volume in loon worden gebotteld als parel- of mousserende wijn.

(la presa di spuma dei vini frizzanti e spumante può essere eseguita in tutte le province olandesi con vino base originario della zona delimitata)

Deze handeling kan plaats vinden buiten het BGA-gebied of nabijgelegen gebied met behoud van de BGA naam.

(l’imbottigliamento  può essere eseguito al di fuori della zona delimitata della IGP e province limitrofe)  

Op het etiket wordt in dat geval ook de loonbottelaar vermeld, mogelijk met behulp van een codenummer (Gebotteld door...............voor.............).

(in etichetta deve essere iscritto “imbottigliato da….per…)

 

Maximum opbrengst per Ha

(resa massima)

 

Voor witte druiven: 95 Hl/Ha

Voor rode druiven : 80 Hl/Ha

 

Wijndruivenrassen

(vitigni)

 

De rassen zoals opgenomen in de bijlage hierbij.

(le varietà di vite utilizzabili sono nell’allegato)

 

Causaal Verband

(legame causale)

 

Beschrijving van het gebied:

(descrizione della zona)

Grootste deel vnl. (lemig) fijn zand (dekzanden).

In het oosten bevinden zich kleinere gebieden met fijn zand met keileem binnen 120 cm.

In het noordoosten en noordwesten plaatselijk hoogveenafzettingen.

In het oosten, nabij de Duitse grens, bevinden zich nog een paar kleinere oudere opstuwingen (regio Oldenzaal-Ootmarsum).

In het midden opgestuwde formaties uit de laatste IJstijd bestaande uit vnl. grove en fijne rivierzanden (vaak grindrijk) (=Sallandse heuvelrug).

Langs de IJssel een smalle strook rivierklei.

Het klimaat wordt gekenmerkt door:

- Een gemiddelde neerslag is 837 mm / jaar

- 1547 Zonne-uren (Twente) jaar

Een gemiddelde temperatuur van 9,60° C voor een jaar, en in de zomer 16,70° C

- Een verschil tussen de dag en nacht temperatuur in september van 9,50° C

 

Gegevens van het Product:

(descrizione del prodotto)

De witte wijnen zijn fris fruitig, redelijk vol met vooral groene maar ook tropische Tonen.

De rode wijnen worden gekenmerkt door enig zwart fruit, maar ook rood en zijn vol.

 

Verband:

(legami)

Het klimaat maakt het mogelijk om tot de vermelde opbrengst en een rijpheid te komen, die tot uiting komt in een frisse vol fruitige witte wijn met groene maar ook tropische tonen en een rode wijn met zwart en rood fruit.

 

Traditionele Naam met Provincie Naam Vereisten

(nome tradizionale per la provincia)

De vereisten voor het gebruik van deze naam zijn vastgelegd in de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 juni 2014, nr. WJZ/14070246, houdende regels inzake de verhandeling van wijn en olijfolie (Regeling wijn en olijfolie).

(l’utilizzo di questo nome è autorizzato dal regolamento del Ministero dell’Economia del 5 giugno 2014)

 

Verificatie Autoriteit

(autorità di controllo)

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),

Ministerie van Economische Zaken.

 

Verificatie procedure

(procedure di controllo)

- Minimaal 1 controle (1 bedrijf) per jaar, zoveel mogelijk te combineren met reguliere controlebezoeken voor wijn (of andere reguliere NVWA-controles).

- In principe minimum vereiste niveau aanhouden (dus niet meer, tenzij er aanleiding toe is).

- Administratieve controle op naleving bepalingen uit het productdossier (en andere wettelijke vereisten)

- Voor BGA is een analyse verplicht, bedrijven laten zelf monsters analyseren bij gecertificeerd lab (in of buiten Nederland, lijst met beperkt aantal labs aan te leveren bij en goed te keuren door de NVWA) van elke wijn, NVWA ziet hierop toe (via de administratieve controle) en neemt steekproefsgewijs contramonsters om te laten analyseren bij het NVWA-lab.

 

Bijlage

Lijst met druivenrassen die toegestaan zijn met de provincienaam en BG

(lista dei vitigni idonei alla coltivazione per ivini IGP con il nome della provincia)

 

Acolon N

Auxerrois B

Bacchus B

Baco Noir N

Baron N

Bianca B

Birstaler Muskaat B

Bronner B

Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)

Cabernet Cantor N

Cabernet Carbon N

Cabernet Carol N

Cabernet Cortis N

Cabernet Cubin N

Cabernet Dorio N

Cabernet Dorsa N

Cabernet Franc N

Cabernet Jura N

Cabernet Mitos N

Cabernet Noir N (VB-91-26-4)

Cabernet Sauvignon N

Cabertin N (VB-91-26-17)

Carmenere N

Chardonnay B

Dakapo N

Domina N

Dornfelder N

Dunkelfelder N

Excelsior B

Faber B

Florental N

Frühburgunder N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Golubok N

Hegel N

Helios B

Hölder B

Huxelrebe B

Hibernal B

Johanniter B

Juwel B

Kerner B

Kernling B

Landal 244 N

Léon Millot N

Maréchal Foch N

Melody B

Merlot M

Merzling B

Meunier N

Monarch N

Morio Muscat B

Müller Thurgau B

Muscaris B

Muscat Blanc B

Muscat Bleu N

Nebbiolo N

Orion B

Ortega B

Palatina

Phoenix B

Pinot blanc B

Pinot Gris G

Pinot noir N

Pinotin N

Plantet N

Polo Muscat B

Portugiezer N

Prior N

Rayon d'or B

Reberger N

Regent N

Reichensteiner B

Riesling B

Rondo N

Ruländer G

Sangiovese N

Sauvignon Blanc B

Sauvignon Soyhieres B (VB-32-7)

Scheurebe B

Schönburger Rs

Seyval B

Siegerrebe Rs

Silcher B

Sirius B

Solaris B

Souvignier Gris G

St. Laurent N

Staufer B

Sylvaner B

Syrah N

Tempranillo N

VB-91-26-29 B

Villaris B

Würzer B

Zweigeltrebe N