DANIMARCA - DANMARK › DANIMARCA BGB

 BORNHOLM B.G.B.

FYN B.G.B.

JYLLAND B.G.B.

SJÆLLAND B.G.B.

VIGNETI BRUNDBY SAMSO

VIGNETI BRUNDBY SAMSO

BORNHOLM

B.G.B.

Betegnelse Geografisk Beskyttet

for en Regionalvin

Produktspecifikation

(fonte Fødevarestyrelsen.dk)

 

 

Den beskyttede betegnelse:

 

Bornholm.

 

Beskrivelse af vinene:

 

I Vinområde Bornholm fremstilles følgende vinavlsprodukter:

Vin (røde, hvide og rosé)

Vin af delvist tørrede druer

 

Vigtigste analytiske kendetegn:

 

Vin (røde, hvide og rosé) og vin af delvist tørrede druer:

- virkeligt alkoholindhold, min. 9,50% vol.;

dog således at søde vine kan fremstilles med et lavere virkeligt alkoholindhold,

hvis det totale alkoholindhold er min. 10,50% vol.;

 

- Totalt syreindhold: min. 4,50 g/l;

- Indhold af flygtige syrer:

max. 1,00 g/l for hvidvin og rosé

og 1,10 g/l for rødvin;

 

- Totalt svovldioxidindhold*:

Hvidvin, rosé:

max 180 mg/l som SO2,

dog max. 200 mg/l hvis restsukker > 5g/l;

Rødvin:

max. 135 mg/l som SO2,

dog max. 180 mg/l hvis restsukker > 5g/l.

 

* Grænserne for svovldioxidindhold kan være højere i år, hvor vejrforholdene har gjort det påkrævet, inden for de

grænser, der er fastsat i bilag I B, stk. A.4 og bilag I, C.2 til Reg. 606/2009

 

Organoleptiske kendetegn:

 

Vinområdets vinavlsprodukter er karakteriseret ved deres kraftfuldhed og tæthed, sammenlignet med landets øvrige

vinområder.

De røde vine er kraftige med meget dybrød farve med lilla toner.

De fleste år fås god alkoholprocent uden at chaptalisere.

Syren er oftest på et niveau, der giver god balance i forhold til alkoholstyrken.

Hvide vine er ligeledes kraftige og fede med smuk, gylden farve og begrænset syre.

 

Særlige ønologiske fremgangsmåder:

 

Det maksimale indhold af sulfit:

- Totalt svovldioxidindhold*:

Hvidvin, rosé: max 180 mg/l som SO2,

dog max. 200 mg/l hvis restsukker > 5g/l;

Rødvin: max. 135 mg/l som SO2,

dog max. 180 mg/l hvis restsukker > 5g/l.

 

Afgrænsning af det geografiske område:

 

Vinområde Bornholm udgøres af regionskommune Bornholm.

 

Maksimale udbytter pr. Hektar:

 

60 hl/ha

 

Druesorter:

 

Der anvendes følgende druesorter opført på OIV’s liste:

Blå sorter:

Acolon, Cabernet Cantor, Baco Noir, Baron, Bolero, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Castel 19637, Frühburgunder, Léon Millot, Lucie/Lucy Kuhlmann, Monarch, Muscat Bleu, Rondo, Pinot Meunier, Pinot Noir, Piroso, Précoce Noir, Regent, Spätburgunder;

 

Grønne sorter:

Chardonnay, Helios, Johanniter, Madeleine Angevine 7672, Madeleine Sylvaner, Merzling, Muscaris, Orion,

Ortega, Phoenix, Pinot Auxerrois, Bianca, Reform, Riesling, Sibera, Solaris, Villaris, Zalas Perle;

 

Rosé sorter:

Siegerrebe, Souvignier gris.

 

Oplysninger om det geografiske område

 

Vinområde Bornholm hører med til de nordlige vinzoner i Europa med kystklima, som er karakteriseret ved en relativ kort vækstsæson, lange dage om sommeren og stærkt reduceret dagslængde i forårs- og efterårsmånederne.

Klimaet på Bornholm er desuden stærkt præget af beliggenheden i Østersøen, som medfører et sent, koldt forår og, omvendt, et længere og varmere efterår end i resten af landet.

1.580 solskinstimer,

680 mm regn,

middeltemp. 7,9° C,

nedbørsdage 103.

Undergrunden består overvejende af grundfjeldsbjergarter, mens jordbunden, i kraft af istiden, består af et forholds vist tynd lag af moræneler og -sand.

 

Oplysninger om produktet

Vine fra Vinområde Bornholm er generelt kendte for deres kraftfuldhed og tæthed, som kan henføres til områdets specifikke forhold.

 

Årsagssammenhæng:

Vinområde Bornholm har landets højeste antal solskinstimer og dermed generelt god indlejring af sukker.

Mens dag- og nattemperaturerne mod slutningen af modningsperioden, i september og oktober svarer til den øvrige del af landet, og endda ligger under hen mod slutningen pga. af det omgivende hav, er forholdende i august de bedste i landet.

Det medfører, at vinene bliver kraftigere og tættere end andre steder i landet.

Undergrunden giver en mærkbar mineralitet, som især er fremtrædende i de hvide vine, dog ikke i samme omfang som for Vinområde Sjælland.

 

Gældende krav fastlagt i EU eller i dansk lovgivning I EU-lovgivningen:

 

Mærkning med årgang, hvis mindst 85% af de druer, der er medgået til fremstillingen af produktet er høstet de pågældende år, jf. artikel 61 i Reg. 607/2009.

 

Verificerende myndighed/organ:

Fødevarestyrelsen (Kompetent myndighed og verificerende myndighed)

 

Myndigheden/organets opgaver:

Fødevarestyrelsen varetager alle kontrolopgaver, jf.

artikel 25 i KFO 607/2009, herunder udtagning af prøver til analytisk og organoleptisk test.

Kontrollen gennemføres som en stikprøvekontrol blandt de omfattede vinproducenter og –tapperier på grundlag af en

risikoanalyse.

Producenterne gennemfører egenkontrol vedr. analytiske og organoleptiske kendetegn.

FYN

B.G.B.

Betegnelse Geografisk Beskyttet

for en Regionalvin

Produktspecifikation

(fonte Fødevarestyrelsen.dk)

 

Den beskyttede betegnelse:

 

Fyn.

 

Beskrivelse af vinene:

 

I Vinområde Fyn fremstilles følgende vinavlsprodukter:

Vin (røde, hvide og rosé)

Mousserende vin.

Mousserende kvalitetsvin

Vin af delvist tørrede druer

 

Vigtigste analytiske kendetegn:

 

Vin (røde, hvide og rosé) og vin af delvist tørrede druer:

- virkeligt alkoholindhold, min. 9,50% vol.;

dog således at søde vine kan fremstilles med et lavere virkeligt alkoholindhold,

hvis det totale alkoholindhold er min. 10,50% vol.;

- Totalt syreindhold: min 4,50 g/l;

- Indhold af flygtige syrer:

max. 1,00 g/l for hvidvin og rosé;

og 1,10 g/l for rødvin;

- Totalt svovldioxidindhold*:

Hvidvin og rosévin:

max. 180 mg/l som SO2,

dog max. 200 mg/l hvis restsukker > 5g/l;

Rødvin:

max 135 mg/l som SO2,

dog max 180 mg/l hvis restsukker > 5g/l.

 

Mousserende vin og mousserende kvalitetsvin:

- Virkeligt alkoholindhold: min. 9,50% vol.;

dog min. 10% vol. for mousserende kvalitetsvin;

- Totalt syreindhold: min. 4,50 g/l;

- Indhold af flygtige syrer: max. 1,00 g/l;

- totalt svovldioxidindhold*: < 180 mg/l som SO2;

- kuldioxidindhold: > 3,5 bar overtryk ved 20 °C.

 

* Grænserne for svovldioxidindhold kan være højere i år, hvor vejrforholdene har gjort det påkrævet, inden for de

grænser, der er fastsat i bilag I B, stk. A.4 og bilag I, C.2 til Reg. 606/2009

 

Organoleptiske kendetegn:

 

Alle vinområdets vinavlsprodukter er karakteriseret ved deres karakterfuldhed og fyldighed, sammenlignet med landets øvrige vinområder.

Vurdering/angivelse af organoleptiske kendetegn

De røde vine er smukt røde til den lyse side og uden lilla farvetoner.

De er fyldige men ikke kraftige som vinene fra Østersøområdet og ikke særligt tanninholdige.

Til gengæld mere frugtige.

De hvide (og rosé) vine er fyldige, frugtige og ret lette med rigelig syre i forhold til alkoholniveauet.

De mousserende vine er karakterfulde og frugtholdige, domineret af høj syre.

 

Særlige ønologiske fremgangsmåder:

 

Det maksimale indhold af sulfit

Totalt svovldioxidindhold*:

Hvidvin (rosé):

max. 180 mg/l som SO2;

dog max. 200 mg/l hvis restsukker > 5g/l;

Rødvin:

Max. 135 mg/l som SO2;

dog max 180 mg/l hvis restsukker > 5g/l;

Mousserende vin og mousserende kvalitetsvin:

max.180 mg/l som SO2.

 

Afgrænsning af det geografiske område:

 

Vinområde Fyn er del af Region Syddanmark og udgøres af Fyn med naturligt tilhørende øer.

 

Maksimale udbytter pr. Hektar:

 

60 hl/ha.

 

Druesorter:

 

Der anvendes følgende druesorter opført på OIV’s liste:

Blå sorter:

Acolon, Cabernet Cantor, Baco Noir, Baron, Bolero, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Castel 19637, Frühburgunder, Léon Millot, Lucie/Lucy Kuhlmann, Monarch, Muscat Bleu, Rondo, Pinot Meunier, Pinot Noir, Piroso, Précoce Noir, Regent, Spätburgunder;

 

Grønne sorter:

Chardonnay, Helios, Johanniter, Madeleine Angevine 7672, Madeleine Sylvaner, Merzling, Muscaris, Orion,

Ortega, Phoenix, Pinot Auxerrois, Bianca, Reform, Riesling, Sibera, Solaris, Villaris, Zalas Perle;

 

Rosé sorter:

Siegerrebe, Souvignier gris.

 

Oplysninger om det geografiske område

 

Vinområde Fyn hører med til de nordlige vinzoner i Europa med kystklima, som er karakteriseret ved en relativ kort vækstsæson, lange dage om sommeren og stærkt reduceret dagslængde i forårs- og efterårsmånederne.

1.448 solskinstimer,

639 mm regn,

middeltemp. 8,10° C,

nedbørsdage 113.

Undergrunden består overvejende af tertiære bjergarter mens jordbunden, i kraft af istiden, overvejende består af moræneler.

 

Oplysninger om produktet:

Vin og mousserende vin fra Vinområde Fyn er generelt kendte for deres karakterfuldhed og fyldighed, som kan henføres til områdets specifikke forhold.

 

Årsagssammenhæng:

Vin og mousserende vin fra Vinområde Fyn har nogle af de samme karakteristika som vin fra den vestlige del af Vinområde Sjælland, men er også prægede af det lavere antal solskinstimer, den lavere nattetemperatur specielt i modningsperioden august til oktober såvel som den højere nedbør.

Undergrunden består primært i moræneler, og den mineralitet, der præger mange af vinene fra Vinområde Sjælland fornemmes ikke her.

Vinene fremtræder derfor mindre kraftige, men alligevel fyldige, og med en særlig karakter.

Man kan sige, at de vilkår, som gennem tiden har gjort fynsk gartneribrug berømt også påvirker vinavlen.

Den længere vækstsæson inden modningen giver karakter til vinene, idet det dog kan være nødvendigt at chaptalisere i dårlige år.

Det kann også være aktuelt at fjerne syre fra vinene.

 

Gældende krav fastlagt i EU eller i dansk lovgivning

 

I EU-lovgivningen:

Mærkning med årgang, hvis mindst 85% af de druer, der er medgået til fremstillingen af produktet er høstet de pågældende år, jf. artikel 61 i Reg. 607/2009.

 

Verificerende myndighed/organ:

 

Fødevarestyrelsen (Kompetent myndighed og verificerende myndighed)

 

Myndigheden/organets opgaver:

 

Fødevarestyrelsen varetager alle kontrolopgaver, jf. artikel 25 i KFO 607/2009, herunder udtagning af prøver til analytisk og organoleptisk test.

Kontrollen gennemføres som en stikprøvekontrol blandt de omfattede vinproducenter og –tapperier på grundlag af en

risikoanalyse.

Producenterne gennemfører egenkontrol vedr. analytiske og organoleptiske kendetegn

JYLLAND

B.G.B.

Betegnelse Geografisk Beskyttet

for en Regionalvin

Produktspecifikation

(fonte Fødevarestyrelsen.dk)

 

Den beskyttede betegnelse:

 

Jylland.

 

Beskrivelse af vinene:

 

I Vinområde Jylland fremstilles følgende vinavlsprodukter:

Vin (røde, hvide og rosé)

Mousserende vin.

Mousserende kvalitetsvin

Vin af delvist tørrede druer

 

Vigtigste analytiske kendetegn:

 

Vin (røde, hvide og rosé) og vin af delvist tørrede druer:

- virkeligt alkoholindhold, min. 9,50% vol.;

dog således at søde vine kan fremstilles med et lavere virkeligt alkoholindhold,

hvis det totale alkoholindhold er min. 10,50% vol.;

- Totalt syreindhold, min 4,50 g/l;

- Indhold af flygtige syrer:

max. 1,00 g/l for hvidvin og rosé,

og 1,10 g/l for rødvin;

- Totalt svovldioxidindhold*:

Hvidvin og rosévin:

max. 180 mg/l som SO2,

dog max. 200 mg/l hvis restsukker > 5g/l

Rødvin:

max 135 mg/l som SO2,

dog max 180 mg/l hvis restsukker > 5g/l.

 

Mousserende vin og Mousserende kvalitetsvin:

- Virkeligt alkoholindhold, min. 9,50% vol.;

dog min. 10,00% vol. for mousserende kvalitetsvin;

- Totalt syreindhold, min 4,50 g/l;

- Indhold af flygtige syrer, max. 1,00 g/l;

- totalt svovldioxidindhold*: < 180 mg/l som SO2;

- kuldioxidindhold: > 3,50 bar overtryk ved 20° C

 

* Grænserne for svovldioxidindhold kan være højere i år, hvor vejrforholdene har gjort det påkrævet, inden for de

grænser, der er fastsat i bilag I B, stk. A.4 og bilag I, C.2 til Reg. 606/2009

 

Organoleptiske kendetegn:

 

Alle vinområdets vinavlsprodukter er karakteriseret ved deres særlige sprødhed og elegance, sammenlignet med landets øvrige vinområder.

De røde vine er ret lette, lysere røde og med en syre, der bedst matches ved at chaptalisere for at opnå en passende

alkoholprocent.

De hvide (og rosé) vine ligger ikke højt i alkohol og er lette i stilen, men opnår i kraft af deres lethed kombineret

med en tydelig syre en sprødhed der ikke findes andre steder i landet.

De mousserende vine er lette og elegante, domineret af sprøde syrer fra oprindeligt højt æblesyreindhold konverteret til mælkesyre.

 

Særlige ønologiske fremgangsmåder:

 

Det maksimale indhold af sulfit

Totalt svovldioxidindhold*:

Hvidvin (rosé):

max. 180 mg/l som SO2,

dog max. 200 mg/l hvis restsukker > 5g/l

Rødvin:

max 135 mg/l som SO2,

dog max 180 mg/l hvis restsukker > 5g/l.

Mousserende vin og mousserende kvalitetsvin:

max.180 mg/l som SO2

 

Afgrænsning af det geografiske område:

 

Vinområde Jylland udgøres af de administrative områder:

Region Midtjylland,

region Nordjylland

og Region Syddanmark

med undtagelse af Fyn og omliggende øer.

 

Maksimale udbytter pr. Hektar_

 

60 hl/ha.

 

Druesorter:

 

Der anvendes følgende druesorter opført på OIV’s liste:

Blå sorter:

Acolon, Cabernet Cantor, Baco Noir, Baron, Bolero, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Castel 19637, Frühburgunder, Léon Millot, Lucie/Lucy Kuhlmann, Monarch, Muscat Bleu, Rondo, Pinot Meunier, Pinot Noir, Piroso, Précoce Noir, Regent, Spätburgunder.

 

Grønne sorter:

Chardonnay, Helios, Johanniter, Madeleine Angevine 7672, Madeleine Sylvaner, Merzling, Muscaris, Orion, Ortega, Phoenix, Pinot Auxerrois, Bianca, Reform, Riesling, Sibera, Solaris, Villaris, Zalas Perle.

 

Rosé sorter:

Siegerrebe, Souvignier gris.

 

Oplysninger om det geografiske område

 

Vinområde Jylland hører med til de nordlige vinzoner i Europa med kystklima, som er karakteriseret ved en relativ kort vækstsæson, lange dage om sommeren og stærkt reduceret dagslængde i forårs- og efterårsmånederne.

1.461 solskinstimer,

754 mm regn,

middeltemp, 7,6° C,

nedbørsdage, 128,

dog med store variationer pga. områdets størrelse, hvor Nordjylland har lige så mange solskinstimer som Sjælland, og lige så lavt nedbør som Bornholm.

Midt- og Vestjylland har landet laveste antal solskinstimer, 1.395, og S Jylland landet højeste nedbør, 823 mm..

Undergrunden varierer fra nord til syd, men består generelt af yngre og ældre bjergarter. Jordbunden i Nord-, Vest- og dele af Østjylland er generelt sandede, men den øvrige del af Østjylland og det sydlige Jylland er mere lerholdige jorder.

Oplysninger om produktet Vin og mousserende vin fra Vinområde Jylland er generelt kendte for deres særlige sprødhed og elegance, som kan henføres til områdets specifikke forhold.

 

Årsagssammenhæng:

Vin og mousserende vin fra Vinområde Jylland udviser en større variation inden for vinområdet end det kendes fra de øvrige, danske vinområder.

Det skyldes dels de klimatiske forskelle mellem de forskellige des af Jylland, men og forskellene i undergrund, der varierer fra moræneler og –sand på en undergrund af sandsten og ler i Midt- og Sydjylland, mere sandede jorder i Vest- og Nordjylland, i sidste tilfælde på en kridtholdig undergrund.

Temperaturerne i Vinområde Jylland såvel som antallet af solskinstimer er generelt lavere end i den øvrige de af landet, ligesom nedbøren er højere.

I modningssæsonen, og specielt i de dele af vinområdet med de mest krævende vejrforhold, er temperaturerne ca. 1° C lavere end i resten af landet og underskuddet i solskinstimer er op mod 20 timer pr. måned.

Det resulterer i indlejring af mindre sukker og et højere syreniveau.

Når disse faktorer håndteres korrekt, medfører det en sprødhed og elegance for alle vinavlsprodukterne, som ikke findes andetsteds i landet.

Undergrundens indflydelse på vinavlsprodukterne kan bedst betegnes som neutral.

 

Gældende krav fastlagt i EU eller i dansk lovgivning

 

I EU-lovgivningen:

Mærkning med årgang, hvis mindst 85% af de druer, der er medgået til fremstillingen af produktet er høstet de pågældende år, jf. artikel 61 i Reg. 607/2009.

 

Verificerende myndighed/organ:

 

Fødevarestyrelsen (Kompetent myndighed og verificerende myndighed)

 

Myndigheden/organets opgaver:

Fødevarestyrelsen varetager alle kontrolopgaver, jf. artikel 25 i KFO 607/2009, herunder udtagning af prøver til analytisk og organoleptisk test.

Kontrollen gennemføres som en stikprøvekontrol blandt de omfattede vinproducenter og –tapperier på grundlag af en

risikoanalyse.

Producenterne gennemfører egenkontrol vedr. analytiske og organoleptiske kendetegn.

SJÆLLAND

B.G.B.

Betegnelse Geografisk Beskyttet

for en Regionalvin

Produktspecifikation

(fonte Fødevarestyrelsen.dk)

 

Den beskyttede betegnelse:

 

Sjælland.

 

Beskrivelse af vinene:

 

I Vinområde Sjælland fremstilles følgende vinavlsprodukter:

Vin (røde, hvide og rosé) ;

Mousserende vin ;

Mousserende kvalitetsvin;

Vin af delvist tørrede druer.

 

Vigtigste analytiske kendetegn:

 

Vin (røde, hvide og rosé) og vin af delvist tørrede druer

- virkeligt alkoholindhold, min. 9,50% vol.;

dog således at søde vine kan fremstilles med et lavere virkeligt alkoholindhold,

hvis det totale alkoholindhold er min. 10,50% vol.;

- Totalt syreindhold: min 4,50 g/l;

- Indhold af flygtige syrer:

max. 1,00 g/l for hvidvin og rosé

og 1,10 g/l for rødvin;

- Totalt svovldioxidindhold*:

Hvidvin og rosévin:

max. 180 mg/l som SO2;

dog max. 200 mg/l hvis restsukker > 5g/l;

Rødvin:

max 135 mg/l som SO2;

dog max 180 mg/l hvis restsukker > 5g/l.

 

Mousserende vin og mousserende kvalitetsvin:

- Virkeligt alkoholindhold, min. 9,50% vol.

dog min. 10,00% vol. for mousserende kvalitetsvin;

- Totalt syreindhold, min 4,50 g/l;

- Indhold af flygtige syrer: max. 1,00 g/l 2)

- totalt svovldioxidindhold*: < 180 mg/l som SO2;

- kuldioxidindhold: > 3,50 bar overtryk ved 20° C.

 

* Grænserne for svovldioxidindhold kan være højere i år, hvor vejrforholdene har gjort det påkrævet, inden for de

grænser, der er fastsat i bilag I B, stk. A.4 og bilag I, C.2 til Reg. 606/2009

 

 

Organoleptiske kendetegn:

 

Alle vinområdets vinavlsprodukter er karakteriseret ved deres fyldighed og en særlig kompleksitet, sammenlignet med landets øvrige vinområder.

De røde vine er medium til kraftig type med dyb, rød farve og passende alkohol. Mørke og lyse bær i næsen. Almindeligvis forholdsvis høj syre, som de i visse år er nødvendigt at reducere.

De hvide (og rosé) vine er fyldige, undertiden fede og med middel alkoholprocent

De mousserende vine er fyldige og komplekse, med højt syreindhold domineret af mælkesyre

 

Særlige ønologiske fremgangsmåder:

 

Det maksimale indhold af sulfit:

Totalt svovldioxidindhold*:

Hvidvin, rosé:

max. 180 mg/l som SO2;

dog maks. 200 mg/l hvis restsukker > 5g/l;

Rødvin:

max 135 mg/l som SO2;

dog max 180 mg/l hvis restsukker > 5g/l;

Mousserende vin og mousserende kvalitetsvin:

max.180 mg/l som SO2

 

Afgrænsning af det geografiske område:

 

Vinområde Sjælland udgøres af de administrative områder:

Region Sjælland

Region Hovedstaden (med undtagelse af regionskommune Bornholm)

 

Maximale udbytter pr. Hektar:

 

60 hl/ha.

 

Druesorter :

Der anvendes følgende druesorter opført på OIV’s liste:

Blå sorter:

Acolon, Cabernet Cantor, Baco Noir, Baron, Bolero, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Castel 19637, Frühburgunder, Léon Millot, Lucie/Lucy Kuhlmann, Monarch, Muscat Bleu, Rondo, Pinot Meunier, Pinot Noir, Piroso, Précoce Noir, Regent, Spätburgunder,

 

Grønne sorter:

Chardonnay, Helios, Johanniter, Madeleine Angevine 7672, Madeleine Sylvaner, Merzling, Muscaris, Orion,

Ortega, Phoenix, Pinot Auxerrois, Bianca, Reform, Riesling, Sibera, Solaris, Villaris, Zalas Perle

 

Rosé sorter:

Siegerrebe, Souvignier gris

 

Oplysninger om det geografiske område

 Vinområde Sjælland hører med til de nordlige vinzoner i Europa med kystklima, som er karakteriseret ved en relativ kort vækstsæson, lange dage om sommeren og stærkt reduceret dagslængde i forårs- og efterårsmånederne.

1.540 solskinstimer

– lidt flere i den sydlige del af området end mod nord, 580 – 610 mm nedbør,

middeltemp. 8,00° – 8,10° C,

nedbørdage 113.

Undergrunden består overvejende af kalk og kridt mens jordbunden, i kraft af istiden, overvejende består af moræneler.

 

Oplysninger om produktet:

Vin og mousserende vin fra Vinområde Sjælland er generelt kendte for deres fyldighed og kompleksitet, som kan henføres til områdets specifikke forhold.

 

Årsagssammenhæng

Det høje antal solskinstimer i området, ikke mindst i modningsperioden august, september og oktober, medfører god

indlejring af sukker i druerne.

Årsmiddeltemperaturen i området svarer stort set til de øvrige regioner med undtagelse af Jylland, hvor den er lavere, men i modningsperioden er både middel-, dags og nattemperaturerne højere end i de øvrige vinområder, når bortses fra Bornholm.

Disse temperaturforhold kombineret med solindstrålingen og med den moderate regnmængde resulterer i fyldige og komplekse vine sammenlignet med de øvrige vinområder.

Ikke desto mindre fås ofte høje syreniveauer, som det kan være nødvendigt at reducere.

Den generelt kalkrige undergrund tilfører vinområdets vinavlsprodukter tydelig mineralitet.

 

Gældende krav fastlagt i EU eller i dansk lovgivning

 

I EU-lovgivningen:

Mærkning med årgang, hvis mindst 85% af de druer, der er medgået til fremstillingen af produktet er høstet de pågældende år, jf. artikel 61 i Reg. 607/2009.

 

Verificerende myndighed/organ:

 

Fødevarestyrelsen (Kompetent myndighed og verificerende myndighed)

 

Myndigheden/organets opgaver:

 

Fødevarestyrelsen varetager alle kontrolopgaver, jf. artikel 25 i KFO 607/2009, herunder udtagning af prøver til analytisk og organoleptisk test.

Kontrollen gennemføres som en stikprøvekontrol blandt de omfattede vinproducenter og –tapperier på grundlag af en

risikoanalyse.

Producenterne gennemfører egenkontrol vedr. analytiske og organoleptiske kendetegn.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.

senigallia