REP. CECA - CESKA' › MORAVIA2 ChOP

SLOVÁCKÁ Ch.O.P.

ŠOBES Ch.O.P.

SLOVÁCKÁ *

MORAVA - SLOVÁCKÁ

Ch.O.P.

chránĕné označeni pôvůdu  (denominazione di origine protetta)

Z. z. Zákon č. 219/2003 Sb

Z. z. Zákon č. 321/2004 Sb.

Vyhláška č. 323/2004 Sb.

Vyhláška č. 254/2010 Sb.

jakostní víno

jakostní šumivé víno

sekt pěstitelský sekt

aromatické jakostní šumivé víno

jakostní perlivé víno

jakostní likérové víno

jakostní víno s přívlastkem

(fonte legislazione)

 

*questa scheda è stata elaborata personalmente, visto la totale assenza sul web delle relative “specifikace výrobku” (specifiche dei prodotti/disciplinari) dei vini ChOP e ChZO della Repubblica Ceca e le risposte negative alle mie richieste per via e-mail, quindi ho preso come base, per la sua forma, i disciplinari della Slovacchia (la legge sui vini DOP e IGP è identica) e per i requisiti e le caratteristiche tecniche, dai dati disponibili della normativa specifica della Repubblica Ceca.

 

a) Název, který sa má chrániť

(nome da proteggere)

 

SLOVÁCKÁ, MORAVA - SLOVÁCKÁ

 

b) Popis vína

(descrizione dei vini)

 

(1) Jakostní víno, Jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno, jakostní perlivé víno, jakostní likérové víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie  a tímto zákonem.

(il vino di qualità, vino di qualità con predicato, vino spumante di qualità, vino frizzante di qualità e vino liquoroso di qualità sono prodotti secondo le modalità previste dai regolamenti dell’Unione Europea e la legge 321/2004)

(2) Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí v druzích

(il vino di qualità con predicato è prodotto nelle seguenti tipologie):

a) kabinetní víno, (Cabinet)

b) pozdní sběr, (vendemmia tardiva)

c) výběr z hroznů, (selezione di grappoli)

d) výběr z bobulí, (selezione di acini)

e) výběr z cibéb, (selezione di acini attaccati dalla muffa nobile)

f) ledové víno, (vino di ghiaccio)

g) slámové víno. (vino di paglia, passito)

 

Pro vína s chráneným označením původu Slovácká je možné vyrábĕt následujici druhy vín:

(i vini della DOP Slovácká sono prodotti nelle seguenti tipologie)

 

1 - Jakostní víno (vino di qualità):

 

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino inferiore a 5,00 g/l:

200 mg/l per i vini bianchi e rosati;

150 mg/l per i vini rossi:

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino superiore a 5,00 g/l:

250 mg/l per i vini bianchi e rosati;

200 mg/l per i vini rossi:

acidità volatile massima per i vini bianchi e rosati: 18 meq/l;

acidità volatile massima per i vini rossi: 20 meq/l;

estratto non riduttore minimo. 16,50 g/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

odrůdové (varietale):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu bez chorob a vad

(intenso, tipico della varietà, senza difetti e malattie)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella espressività e tipicità)

chuť (gusto): výrazná, typická pro danou odrůdu, harmonická, odpovídající označení bez chorob a vad

(distintivo, tipico della varietà utilizzata, armonico, senza difetti e malattie)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší stupeň výraznosti

(è ammesso un minor grado di tipicità)

 

Známkové (vino con marchio privato):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

odchylky (scostamenti): mírně odlišná barva

(colore leggermente diverso)

vůně (aroma): výrazná, typická pro jakostní víno bez chorob a vad

(vino di qualità tipico, distintivo, privo di difetti)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella espressività e tipicità)

chuť (gusto): výrazná, typická pro jakostní víno, harmonická, odpovídající označení bez chorob a vad

(caratteristico, tipico del vino di qualità, armonico, senza difetti)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší stupeň výraznosti

(è ammesso un minor grado di tipicità)

 

2 - jakostní víno s přívlastkem (vino di qualità con predicato):

 

kabinetní víno (Cabinet):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino inferiore a 5,00 g/l:

200 mg/l per i vini bianchi e rosati;

150 mg/l per i vini rossi:

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino superiore a 5,00 g/l:

250 mg/l per i vini bianchi e rosati;

200 mg/l per i vini rossi:

acidità volatile massima per i vini bianchi e rosati: 18 meq/l;

acidità volatile massima per i vini rossi: 20 meq/l

estratto non riduttore minimo. 16,50 g/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(intenso, caratteristico della varietà utilizzata, grado di maturazione, origine geografica, tecnologia utilizzata, privo di malattie e difetti)

chuť (gusto): čistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad

(puro, varietale, senza malattie e difetti)

 

pozdní sběr, (vendemmia tardiva):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 300 g/l;

acidità volatile massima per i vini bianchi: 18 meq/l;

acidità volatile massima per i vini rossi: 20 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(intenso, caratteristico della varietà utilizzata, grado di maturazione, origine geografica, tecnologia utilizzata, privo di malattie e difetti)

chuť (gusto): čistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad

(puro, varietale, senza malattie e difetti)

 

výběr z hroznů, (selezione di grappoli):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 350 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(intenso, caratteristico della varietà utilizzata, grado di maturazione, origine geografica, tecnologia utilizzata, privo di malattie e difetti)

chuť (gusto): čistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad

(puro, varietale, senza malattie e difetti)

 

výběr z bobulí, (selezione di acini):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

výběr z cibéb, (selezione di acini attaccati dalla muffa nobile):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 35 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

ledové víno, (vino di ghiaccio)

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

slámové víno. (vino di paglia, passito):

analytické vlastnostiL (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 35 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

3 - jakostní šumivé víno

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

anidride solforosa totale massima: 185 mg/l;

acidità volatile massima: per i vini bianchi e rosati 18 meq/l; 20 meq/l per i vini rossi)

sovrappressione minima: 3,50 bar;

 

aromatické jakostní šumivé víno (vino spumante aromatico di qualità)

aromatické jakostní šumivé víno sekt: (vino spumante aromatico di qualità sekt)

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

anidride solforosa totale massima: 185 mg/l;

acidità volatile massima: 18 meq/l)

sovrappressione minima: 3,00 bar;

 

jakostní šumivé víno sekt, pěstitelský sekt (vino spumante di qualità Sekt, prodotto all’origine)

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

anidride solforosa totale massima: 185 mg/l;

acidità volatile massima: 18 meq/l)

sovrappressione minima: 3,50 bar;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro e brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé krystalky vinného kamene (cristalli di tartaro isolati)

barva (colore): odpovídající označení a deklarované technologii, typická

(adeguato alla etichettatura e alla tecnologia utilizzata, tipico)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni lievemente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická pro dané označení a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(caratteristico, tipico della tipologia dichiarata e tecnologia utilizzata, privo di difetti)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella espressività e tipicità

chuť (gusto): výrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, armonico, corrispondente alla o alle varietà utilizzata/e, privo di difetti)

perlení (perlage): jemné dlouhotrvající (abbondante e di lunga durata)

 

4 - jakostní perlivé vino (vino frizzante di qualità):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

anidride solforosa totale massima per i vini con residuo zuccherino inferiore a 5,00 g/l: 150 g/l per i vini rossi, 200 g/l per i vini bianchi;

anidride solforosa totale massima per i vini con residuo zuccherino superiore a 5,00 g/l: 200 g/l per i vini rossi, 250 g/l per i vini bianchi;

acidità volatile massima: 18 meq/l per i vini bianchi e rosati, 20 meq/l per i vini rossi;

sovrappressione minima e massima: 1,00 - 2,50 bar;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro e brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé krystalky vinného kamene (cristalli di tartaro isolati)

barva (colore): odpovídající označení a deklarované technologii

(adeguato alla etichettatura e alla tecnologia utilizzata)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni lievemente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická pro dané označení a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(caratteristico, tipico della tipologia dichiarata e tecnologia utilizzata, privo di difetti)

chuť (gusto): výrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, armonico, corrispondente alla o alle varietà utilizzata/e, privo di difetti)

perlení (perlage): odpovídající perlivému vínu (perlage corrispondente alla tipologia)

 

5 - jakostní likérové víno

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo: 15,00 – 22,00% vol.;

titolo alcolometrico totale minimo: 17,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima:

150 mg/l per i vini con un residuo zuccherino inferiore ai 5,00 g/l;

200 mg/l per I vini con un residuo zuccherino superiore ai 5,00 g/l;

acidità totale massima: 18 meq/l per i vini bianchi, 20 meq/l per i vini rossi

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý (trasparente)

odchylky (scostamenti): slabě postřehnutelný závoj, viditelný pouze proti světelnému zdroji, ojedinělé jemné krystalky vinného kamene

(velo debolmente percettibile, visibile unicamente attraverso una fonte di luce, cristalli fini di tartaro)

barva (colore): odpovídající označení (adeguato all’etichettatura)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni leggermente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, pulito, adeguato all’etichettatura, privo di difetti e malattie)

chuť (gusto): výrazná, typická, plná, harmonická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, pieno, armonico, pulito, adeguato all’etichettatura, privo di difetti e malattie)

 

C) pratiche enologiche:

 

(1) Jakostní víno , Jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno, jakostní perlivé víno, jakostní likérové víno", lze uvést do oběhu, jestliže jestliže

(Il vino di qualità, il vino di qualità con predicato, il vino spumante di qualità, vino frizzante di qualità e vino liquoroso di qualità possono essere commercializzati se):

a) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5) které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

(il vino è stato prodotto dalle uve coltivate in un vigneto classificato per i vini di qualità in determinate regioni o sub-regioni della Repubblica Ceca)

b) výroba vína, s výjimkou stáčení, proběhla ):e vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

(la produzione del vino, eccetto l’imbottigliamento, deve avvenire all’interno della zona di produzione delle uve)

c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,

(che non sia superato la resa per ettaro stabilità nell’articolo 5 della legge 321/2004)

d) Jakostní víno s přívlastkem bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, popřípadě odrůda nebo směs odrůd anebo napadení ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P. byly ověřeny Inspekcí;ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu 

(Il vino di qualità con predicato è stato controllato e certificato dall’Ispettorato per la sua origine, contenuto naturale zuccherino delle uve, la quantità prodotta, la varietà o la cuvée di varietà, gli acini attaccati dalla muffa nobile e sono soggetti ad una tassa amministrativa stabilita dalla normativa vigente)

f) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

(il vino è conforme ai requisiti di qualità stabiliti dalla legge 321/2004)

g) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno, jakostní víno odrůdové nebo jakostní víno známkové,

(il vino è classificato dall’Ispettorato come vino varietale o vino con marchio privato)

h) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.

(il vino è conforme ai regolamenti della CE)

1 a) Šumivé víno lze označit názvem "jakostní šumivé víno" nebo názvem "sekt" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

(il vino spumante identificato vino spumante di qualità o come “Sekt” può essere commercializzato se):

výroba vína použitého k výrobě jakostního šumivého vína stanovené oblasti proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

(la produzione dei vini spumanti di qualità deve avvenire all’interno delle zone delimitate per la produzione delle uve)

Šumivé víno se může označit názvem "aromatické jakostní šumivé víno" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

(il vino spumante può essere identificato come vino spumante aromatico di qualità se):

a) při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise Evropské unie,

(se nella produzione si sia utilizzato solo la prima fermentazione del mosto formato da cuvée delle varietà utilizzabili secondo la normativa vigente)

Jakostní šumivé víno podle odstavce 2 se může označit názvem "pěstitelský sekt" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

Il vino spumante di qualità può essere definito “prodotto all’origine” se)

a) víno bylo Inspekcí zatříděno jako pěstitelský sekt,

(il vino è stato riconosciuto dall’Ispettorato come vino spumante di qualità prodotto all’origine)

b) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie pro pěstitelský sekt.

(il vino rispetta i requisiti della regolamentazione CE)

 

(2) Jakostní víno lze uvést do oběhu, jestliže:

vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 stupňů normalizovaného moštoměru,

(le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 15° NM)

Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 19 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “Cabinet” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 19° NM)

Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 21 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 21° NM)

Jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 24 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “selezione di grappoli” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 24° NM)

Jakostní víno s přívlastkem výběr z bobulí je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “selezione di acini appassiti” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 27° NM)

Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “selezione di acini appassiti e attaccati dalla muffa nobile” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 32° NM)

Jakostní víno s přívlastkem ledové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7 °C a nižších a v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “vino di ghiaccio” è prodotto con uve raccolte ad una temperatura inferiore a – 7° C. le uve devono mantenere questa temperatura sia durante la vendemmia che la sua produzione e il contenuto zuccherino deve essere superiore a 27 ° NM)  

Jakostní víno s přívlastkem slámové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně 3 měsíců, a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

Vykazuje-li však mošt již po 2 měsících cukernatost nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru, může se provést lisování.

(vino di qualità con predicato “vino di paglia o passito” è consentito per il vino ottenuto da uve che sono state appassite su stuoie di canne o paglia o appesi su fili in ambiente ventilato per almeno tre mesi sino ad ottenere un contenuto zuccherino di almeno 27° NM, tuttavia si può procedere alla pigiatura anche dopo un periodo di soli 2 mesi se il contenuto zuccherino supera i 32° NM

(3)  výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

(la produzione dei vini di qualità deve avvenire all’interno della regione determinata e raccolte manualmente)

(4)Jakostní víno lze označit dovětkem "odrůdové" nebo "známkové".

(il vino di qualità può essere definito “vino varietale” o “vino con marchio privato”

Jakostní víno odrůdové se vyrábí z vinných hroznů, rmutu, z hroznového moštu, z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín, a to nejvýše z 3 odrůd.

(il vino varietale è il prodotto di una varietà vinificata in purezza o la cuvée di più varietà, massimo tre, il nome della varietà in etichetta è quella utilizzata per almeno l’85%, nel caso delle cuvée le varietà in etichetta saranno tutte quelle utilizzate e menzionate per la quantità utilizzata in modo decrescente)

Jakostní víno známkové se vyrábí ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín.

(il vino di qualità con il marchio privato è il frutto di cuvée scelte personalmente dal produttore, senza vincoli di quantità e percentuali, purché le uve siano raccolte nei vigneti classificati per i vini di qualità della zona viticola designata)

Jakostní víno s přívlastkem lze označit dovětkem "známkové", jestliže bylo získáno ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, popřípadě z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které splňují požadavky pro jednotlivý druh jakostního vína s přívlastkem, anebo smísením jakostních vín s přívlastkem.

(il vino di qualità con predicato e il marchio privato è il frutto di cuvée scelte personalmente dal produttore, senza vincoli di quantità e percentuali, purché le uve siano raccolte nei vigneti classificati per i vini di qualità della zona viticola designata, che soddisfano le caratteristiche e i requisiti del predicato specificato in etichetta)

(5) Před zvýšením přirozeného obsahu alkoholu v produktu (dále jen "zvyšování cukernatosti je výrobce povinen Inspekci oznámit záměr zvyšování cukernatosti (dále jen "hlášení o zvyšování cukernatosti Hlášení o zvyšování cukernatosti musí výrobce doručit Inspekci nejméně 48 hodin před zvyšováním cukernatosti. 

Vzor prohlášení o zvyšování cukernatosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

(prima dell’aumento della gradazione naturale del mosto il produttore deve inviare la richiesta almeno 48 ore prima dell’operazione)

U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti zakázáno.

(i vini di qualità con predicato non possono essere arricchiti)

Přirozený obsah alkoholu u čerstvých hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu a mladého vína lze zvýšit při nepřekročení hodnot stanovených předpisy Evropské unie.

(5) U červeného vína vyrobeného v České republice z hroznů sklizených v České republice lze zvýšit horní mez celkového obsahu alkoholu v zóně B  na 12,50% objemových.

(i vini bianchi possono essere arricchiti sino ad un massimo del 15% del grado NM naturale delle uve, mentre i vini rossi della zona viticola B (Moravia) possono elevare il titolo alcolometrico volumico totale massimo a 12,50% vol.)

 

d) vymezeni príslušné zemépisné oblasti:

(delimitazione della zona geografica)

 

La regione viticola della ChOP Mikulovská comprende:

i vigneti classificati nei territori dei 117 comuni viticoli (vedi allegato)

nella regione viticola Morava (Moravia)

 

e) maximálni hektarový výnos:

(rese massime in uva fresca per ettaro)

 

nesmí hektarový výnos vinice, na níž byly hrozny révy vinné vypěstovány, překročit 12 tun na jeden hektar.

(la resa massima di uva fresca prodotta nei vigneti è di 12,00 t/ha)

 

f) Base ampelografica:

 

označeni odrody nebo odrùd révy, ze kterých se víno vyrábi:

(varietà di uva da vino idonee alla coltivazione)

Le varietà idonee alla coltivazione per produrre vini con denominazione di origine protetta  (ChOP Slovácká) sono elencate nello schedario nazionale delle varietà (legge 219/2003) la lista si trova nell’allegato di questa scheda.

 

g) Požadavky na označovani

(requisiti nell’etichettatura)

 

Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína uváděno.

(la menzione “Vino a denominazione di origine protetta” o “Vino ChOP” può essere indicata in etichetta anche come vino di qualità)

Le menzioni Jakostní víno, Jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno, jakostní šumivé víno sekt, pěstitelský sekt, aromatické jakostní šumivé víno, aromatické jakostní šumivé víno sekt:  jakostní likérové víno, jakostní perlivé vino, possono sostituire la menzione “Denominazione di origine protetta o ChOP”.

Etiketa jakostního vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropské unie a dále tyto údaje:

(l’etichetta di tutti i vini di qualità contiene le informazioni base delle disposizioni CE e i seguenti dati):

a) název vinařské oblasti, v níž bylo jakostní víno vyrobeno,

(la menzione della regione o sub regione viticola nella quale il vino viene prodotto)

b) označení "jakostní víno", s případným uvedením dovětku podle odstavce 3; je-li na etiketě uveden dovětek podle odstavce 3, uvede se na etiketě název odrůdy nebo odrůd, v případě jakostního vína odrůdového, nebo známka, v případě jakostního vína s dovětkem známkové,

(la menzione “vino di qualità” accompagnata dalle menzioni odrůdové o známkové secondo se prodotto da varietà specifiche (massimo tre) o se da una cuvée con marchio privato)

c) evidenční číslo jakosti.

(il numero della classificazione)

Etiketa jakostního vína může kromě údajů podle odstavce 6 obsahovat

(l’etichetta dei vini di qualità oltre ai dati precedenti può riportare):

a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie,

(il nome della varietà di vite secondo la normativa CE)

b) název vinařské podoblasti, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské podoblasti,

(il nome della regione o sub-regione quando le uve utilizzate sono state raccolte per almeno l’85% nel suo territorio)

c) název vinařské obce, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské obce,

(il nome del villaggio viticolo quando le uve provengono per almeno l’85% dal suo territorio)

d) název viniční tratě, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této viniční tratě.

(il nome del vigneto quando le uve provengono per almeno l’85% dal suo territorio)

označení "jakostní víno s přívlastkem" nebo "víno s přívlastkem", včetně uvedení druhu (odstavec 2), který odpovídá zatřídění Inspekcí,

(la menzione vino di qualità con predicato può essere sostituita con vino con predicato)

Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína s přívlastkem uváděno.

(la menzione Denominazione di origine protetta o ChOP può essere sostituita dalla menzione vino di qualità con predicato o vino con predicato)

Inoltre le menzioni vino di qualità con predicato accompagnate da una delle tipologie di vinificazione possono essere utilizzate menzionando solo la tipologia di vinificazione) 

Na etiketě vína lze uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských

společností, například, že jde o mešní víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný souhlas

příslušné církve nebo náboženské společnosti s uváděním takto označeného vína do oběhu; bez

předchozího písemného souhlasu příslušné církve nebo náboženské společnosti je zakázáno uvést takto

označené víno do oběhu.

(in etichetta è possibile menzionare l’utilizzo del vino per scopi religiosi come vino da messa e vino kosher purché le

rispettive comunità religiose diano il loro consenso)

Etiketa pěstitelského sektu může dále obsahovat název vinařské obce nebo viniční tratě, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85 % z této vinařské obce nebo viniční tratě.

(in etichetta il vino spumante di qualità “Sekt o prodotto all’origine “può portare il nome del villaggio viticolo o del vigneto di origine purché le uve provengano per almeno l’85% dal suo territorio)

 

h) tradiční výraz:

(menzioni tradizionali)

 

1) Na etiketě je možné uvést označení „Chateau“ nebo „Château“. 

Chateau“ nebo „Château“ je historický výraz spojený s typem oblasti a druhem vína vyhrazený pro vína pocházející z podniku, který skutečně existuje pod tímto názvem, nebo který je nazýván přesně tímto slovem. 

Takový podnik musí být tímto názvem nebo slovem nepřetržitě označován nejméně 15 let a hrozny pocházejí výhradně z tohoto podniku nebo výroba vína se provádí v tomto podniku.

(la menzione “Château” è un termine storico riservato per un fondo agricolo realmente esistente con quel nome per i vini prodotti in continuità per almeno da 15 anni in un territorio, vigneto o villaggio viticolo che porti tale nome o che nella proprietà viticola esista un castello o un rudere storico)

Víno lze označit slovem "barrique", pokud víno zrálo nejméně 3 měsíce v dubovém sudu o objemu větším než 210 litrů a menším než 250 litrů, který nebyl používán pro výrobu vína déle než 36 měsíců. 

Toto označení lze doplnit údajem o době zrání vína v měsících nebo rocích.

(la menzione barrique è utilizzabile per i vini invecchiati per almeno tre mesi in botti di rovere da 210 litri a 250 litri che siano state utilizzate meno di 36 mesi)

2) Víno lze označit slovy:

(il vino può essere designato):

a) "zrálo v sudu", pokud víno zrálo v dřevěném sudu po dobu nejméně 6 měsíců,

(maturato in botte o barrique se il vino è stato invecchiato in botti per almeno 6 mesi)

b) „claret“, „clairet“ nebo „klaret“, pokud se jedná o bílé víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení,

(chiaretto se il vino è prodotto con uve rosse con una brevissima macerazione)

c) "růžák" nebo "ryšák", pokud bylo víno vyrobeno ze směsi vinných hroznů nebo hroznového moštu z bílých, případně červených, a modrých vinných hroznů,

(vino rosato ottenuto da cuvée di uva bianche e rosse)

d) "archivní víno", pokud je víno uváděno do oběhu nejméně 3 roky po roku sklizně,

(vintage quando il vino è stato invecchiato minimo tre anni)

e) "mladé víno", pokud je víno nabízeno ke spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém proběhla sklizeň vinných hroznů použitých k výrobě tohoto vína,

(vino nuovo, quando viene commercializzato sino al termine dell’annata della vendemmia)

f) "první sklizeň", "panenská sklizeň" nebo "panenské víno", pokud víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň uskutečněná ve třetím roce po výsadbě vinice,

(prima vendemmia o vendemmia vergine quando il vino è stato prodotto dalla prima vendemmia di un nuovo vigneto, di fatto è la vendemmia del terzo anno di vita dei ceppi)

g) "botrytický sběr", pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň z 30 % napadeny ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P.,

(vendemmia botritizzata, quando il vino di qualità con predicato. selezione di grappoli, selezione di acini appassiti e selezione di acini botritizzati è prodotto con uve attaccate dalla muffa nobile per almeno il 30%)

h) "zrálo na kvasnicích" nebo "školeno na kvasnicích" anebo "krášleno na kvasnicích" nebo „sur lie“, pokud víno při výrobě bylo ponecháno na kvasnicích po dobu nejméně 6 měsíců.

(maturato sui lieviti, maturato sulle fecce, sur lie quando il vino è rimasto a contatto con le fecce per almeno sei mesi)

i) “Svatomartinská vína” jsou první vína ročníku, se kterými si podle tradice můžete přiťuknout poprvé na sv. Martina 11. listopadu v 11 hodin.

(vino di San Martino è un vino novello messo in commercializzazione alle ore 11 dell’11 Novembre festa di San Martino)

(3) Označení "rezerva" je možné použít pro víno, s výjimkou šumivého vína a perlivého vína, které zrálo nejméně 24 měsíců v dřevěném sudu a následně v lahvi, z toho v sudu nejméně 12 měsíců u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo růžového vína.

(la menzione riserva può essere utilizzata per i vini, eccetto gli spumanti, che abbiano subito un invecchiamento minimo di due anni i botti di rovere e un affinamento minimo in bottiglia di 12 mesi per i vini rossi e 6 mesi per i vini bianchi e rosati)

(4) Víno lze označit údajem o barvě vína slovy "bílé", "růžové" nebo "červené"; označení barvy růžové lze nahradit označením "rose" nebo "rosé". Vína s chráněným označením původu nebo vína s chráněným zeměpisným označením nelze označit jako „rose“, „rosé“ nebo „růžové“, pokud vznikla mísením bílého a červeného vína.

(i vini secondo il loro colore sono etichettati bianco, rosso e rosato, il termine rosato può essere sostituito da rosé, tale termine è utilizzabile unicamente per i vini DOP e IGP)

(5) Tam, kde je dovoleno v označení vína uvádět název odrůdy, uvede se tento název ve znění názvu odrůdy nebo jejího synonyma podle přílohy č. 1.

(dove è consentito l’inserimento della o delle varietà si possono utilizzare anche i loro sinonimi)

 

i) Confezionamento

 

Produkt smí být při uvádění do oběhu balen pouze do obalů a obalových materiálů, které odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy 73 ) a chrání ho před znehodnocením nebo zkažením.

(il prodotto può essere immesso in commercializzazione confezionato unicamente in contenitori e materiali che soddisfano i requisiti della normativa vigente e lo protegge dalla degradazione e deterioramento)   

Obal nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost a zdravotní nezávadnost produktu. Jakostní víno s přívlastkem smí být plněno pouze do skleněných lahví o obsahu do 0,75 nebo 1,50 litru. Lahve musí být uzavřeny jen uznanými uzávěry.

(i vini di qualità con predicato devono essere confezionati in bottiglie di vetro dalla capacità massima di 0,750 e 1,500 litri e chiuse con tappatura consentite dalla normativa vigente)

Produkt při skladování v nádobách nebo lahvích musí být řádně označen, aby nemohlo dojít k záměně a aby bylo možné kdykoliv prokázat jeho původ a jedinečnost.

(il prodotto imbottigliato va stoccato in ambienti idonei per una corretta conservazione e le bottiglie vanno etichettate per poterle riconoscere facilmente)

 

i) legame storico, ambientale e geografico:

(fonte wineofczechrepublic.cz)

 

Slovácká vinařská podoblast je jednou ze čtyř podoblastí vinařské oblasti MORAVA. Slovácko leží na jihovýchodě Moravy a má velmi různorodé přírodní podmínky.

Na jihu Slovácka se rozkládá krajina Podluží.

Většina vinařských obcí leží podél řeky Moravy, kudy vanou ochlazující severovýchodní větry.

Příhodná stanoviště pro vinice jsou na úbočích terénního zlomu nad říčkou Kyjovkou nebo na výše položených rovinatých polohách s lehkou půdou.

Nízká nadmořská výška a lehká půda stupňují intenzitu letních teplot.

V důsledku toho zde vznikají vína s výrazným odrůdovým charakterem.

Daří se tu zejména Ryzlinku rýnskému, Rulandskému bílému a Rulandskému šedému, z modrých odrůd (červená vína) pak Frankovce, Zweigeltrebe a v obci Moravská Nová Ves vyšlechtěné nové odrůdě Cabernet Moravia.

Severně nad Podlužím je členitý kopcovitý terén s vinicemi výše položenými, kde již není tak patrný vliv teplého jižního proudění v období zrání hroznů.

Proto zde vznikají vína sice plná, avšak se svěžím charakterem.

Leží tu dvě významná vinařská centra - Mutěnice s Výzkumnou vinařskou stanicí a Polešovice, kde byla vyšlechtěna naše nejrozšířenější domácí odrůda Muškát moravský.

Za zmínku stojí zdejší velké pěstební plochy odrůd modrých, které tu dávají v některých ročnících červená vína říznějšího charakteru.

Další významné vinařské obce jsou Hovorany, Čejč, Šardice a Terezín. Severní okraj Slovácka tvoří na západě vinorodé stráně Ždánického lesa s obcemi Ždánice, Archlebov a Žarošice.

Vinice roztroušené řídce po kraji zhoustnou kolem Kyjova, Moštěnic, Vážan a hlavně kolem Polešovic. Severní výspou Slovácka je Uherskohradišťsko s významnými vinařskými polohami v okolí Boršic u Buchlovic.

Daří se zde Ryzlinku rýnskému, Rulandskému bílému, Muškátu moravskému a odrůdě Müller Thurgau.

Důležitým vinařským centrem je město Bzenec.

Vzniklo zde kdysi jedno z prvních vinařských družstev, které proslulo vínem Bzenecká lipka, což je cuvée vyráběné z hroznů odrůdy Ryzlink rýnský.

Východ Slovácké vinařské podoblasti tvoří předhůří Bílých Karpat.

Oproti ostatním moravským vinařským podoblastem je zde mnoho vinic vysázeno na těžkých půdách vzniklých z původních jílů.

Jsou to půdy dobře udržující vláhu, réva na nich čerpá výživu i v suchých létech.

To dodává vínům dojem vyšší extraktivnosti a chuťové plnosti.

Do takových podmínek se dobře hodí všechny burgundské odrůdy a Sylvánské zelené.

Tam, kde je půda kamenitá a více záhřevná, se rodí výborná vína z Ryzlinku rýnského. V Blatnici pod sv. Antonínkem vzniklo spojením vín odrůd Ryzlink rýnský, Rulandské bílé a Sylvánské zelené známkové víno Blatnický roháč.

V sousedství Blatnice jsou rozsáhlé vinice v obci Lipov.

Správním střediskem kraje byla vždy Strážnice, které udělil horenské právo roku 1417 Petr z Kravař. I Strážnice má, podobně jako Blatnice, řadu výborných viničních tratí, které sousedí s vinicemi obce Petrov, kde se nachází chráněná lokalita zajímavých staveb vinných sklepů zvaná "Plže".

Vinařská podoblast: Slovácká – 4 188 ha, vinařských obcí (117), viničních tratí (408) a pěstitelů (8307).

 

j) organismi di controllo

(fonte Bacchus.eu)

 

Competent authorities for certifying that the wine complies with European Community legislation:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Brně Běhounská

10 601 26 Brno

+420-542 426 702 +420-542 426 717

miloslav.jasek@szpi.gov.cz 2.

 

Competent laboratories for carrying out the analysis report:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Květná

15 603 00 Brno

+420 543 540 242 +420 543 540 241

dagmar.vosmerova@szpi.gov.cz

 

Allegato

Zona di produzione della sub-regione Litoměřická

(VO = comune viticolo, KU = località catastale, VT = vigneto classificato)

 

Vinařská podoblast Slovácká:

(sub-regione Slovacká)

 

VO 1) Archlebov:          

- VT: Malíny, Dubová, Panský, Padělky;

VO 2) Babice:             

KU a) Babice u Uherského Hradiště:

- VT: Palatky;

VO 3) Blatnice pod Antonínkem Svatým:

- VT: Kamenice, Antonínek, Stará hora, Floriánky, Rybníčky, Nadhájčí, Dílce, Roháče;

VO 4) Blatnička:          

- VT: Vinohrádky, Novosady, Závaliska;

VO 5) Boršice:            

KU a) Boršice u Buchlovic:

- VT: 1. Radovany, Staré hory, Vinašovi, Horky;

VO 6) Boršice u Blatnice:

- VT: Molvy, Zábřeží;

VO 7) Břeclav:            

KU a) Břeclav:

- VT: Padělky, Prostřední čtvrtky, Na Širokých, U Letiště;

KU b) Charvátská Nová Ves:

- VT: Ritopeky;

KU c) Poštorná:

- VT: Dlouhé vrchy, Kolonie;

VO 8) Břestek:            

- VT: Stráně, Soudné, Frejunky;

VO 9) Buchlovice:         

- VT: Nové hory, Staré hory, Váhovy, Čertoryje, Nové sady, Honěcko;

VO 10) Bukovany:          

KU a) Bukovany u Kyjova:  

- VT: Bukovanská hora, Díly;

VO 11) Bzenec           

- VT: Novosady, Starý hrad, Prostřední hory, Kněží hora, Horní hory, Hašneky, Zadní hora;

VO 12) Čejč              

- VT: Brněnka, V Malých, Hrubé, Kopce;

VO 13) Čeložnice:         

- VT: Čeložnický, Horky;

VO 14) Dambořice:

- VT: Dlouhé hony, Břístí, Líchy, Lepiny, Oulehle, Sádek, Maškovec;

VO 15) Dolní Bojanovice:               

- VT: Staré hory, Přední hora, Zadní hora, Zvolence;

VO 16) Domanín:              

- VT: Slíny, Krefty, Vinohrádka, Pusté, Stará hora, Humna;

VO 17) Dražůvky:            

- VT: Havránky;

VO 18) Dubňany:            

- VT: Díly u Barnavé kůlny;

VO 19) Hluk:              

- VT: Husí Hora, Staré Hory-Štěpnice, Babí Hora, Vinné Hůry;

 

VO 20) Horní Lapač:                     

- VT: Meziříčko, Hájek, Boří;

VO 21) Hostějov:              

- VT: Stará hora, Zbytky;

VO 22) Hovorany:            

- VT: Díly za vinohrady, Staré hory, Podvinohradí, Dolní padělky, Zadní díly, Hovoransko;

VO 23) Hradčovice:            

- VT: Klusince, Tobolky;

VO 24) Hroznová Lhota:                  

- VT: Radošov, Kopce;

VO 25) Hrubá Vrbka:                    

- VT: Trstění;

VO 26) Hrušky:              

- VT: Hastrmany, Újezd, Písky, Podsedky;

VO 27) Hýsly:          

- VT: Moštěnsko, Hýselská hora;

VO 28) Jalubí:            

- VT: Čtvrtě za kostelem, Podhoří, Vinohrádky;

VO 29) Ježov:            

- VT: Kuče, Vrchní hora, Horky;

VO 30) Josefov:            

KU a) Josefov u Hodonína: 

- VT: Roztrhanské, Kukvička, Homole, Žídliky u Nechor;

VO 31) Karlín:               

KU a) Karlín na Moravě:     

- VT: Vinohrady, Díly;

VO 32) Kelčany;              

- VT: Hory nad Újezdem, Hory nad pastviskem, Krátké;

VO 33) Kněždub              

- VT: Paúčené;

VO 34) Kněžpole:            

KU a) Kněžpole u Uherského Hradiště:

- VT: Úzké;

VO 35) Koryčany:            

KU a) Blišice:

- VT: Přední vinohrady;

KU b) Jestřabice:

- VT: Kopanice, Šibenice, Kuče;

VO 36) Kostelec:            

KU a) Kostelec u Kyjova:    

- VT: Nová hora, Vinohrádky, Stará hora, Pod kostelem, Křakov, Klíny;

VO 37) Kostice:              

- VT: Díly, Vinohrady;

VO 38) Kozojídky:                 

- VT: Vinohrádky;

VO 39) Kudlovice:            

- VT: Podhradčí-Bředské, Ohrazené, Paňháje;

VO 40) Kunovice:            

KU a) Kunovice u Uherského Hradiště:

- VT: Stará hora, Nová hora;

VO 41) Kyjov:              

KU a) Bohuslavice u Kyjova:

- VT: Kameníky, Lysá hora, Stará hora;

KU b) Boršov u Kyjova:    

- VT: Domácí;

KU c) Kyjov:

- VT: Polámaný;

KU d) Nětčice u Kyjova:   

- VT: Choboty;

VO 42) Labuty:              

- VT: Čtvrtky, Labutská hora;

VO 43) Ladná:              

- VT: Vinohrady;

VO 44) Lanžhot:            

- VT: Strážové hony;

VO 45) Lipov:               

- VT: Nová hora, Radostná, Kvítkovec, Horní Padělky, Hájové, Slakovská, Nivky, Trstěné, Dlouhé pole, Stará hora, Záhumenice;

VO 46) Louka:             

KU a) Louka u Ostrohu:    

- VT: Dolní hora, Stará hora, Nadkútí;

 

VO 47) Lovčice:          

KU a) Lovčice u Kyjova:   

- VT: Lovecký, Zahrádky;

VO 48) Lužice:            

KU a) Lužice u Hodonína:  

- VT: Záhumenice, Kratiny, Na strání;

VO 49) Mikulčice:           

- VT: Kněžské;

VO 50) Milotice:          

KU a) Milotice u Kyjova:  

- VT: Šidleny, Kopce;

VO 51) Mistřice:         

KU a) Javorovec 

- VT: Javorovský Padělek;

KU b) Mistřice I:         

- VT: Kopce, Mistřický Padělek;

VO 52) Modrá:             

KU a) Modrá u Velehradu:    

- VT: Vinohrady, Na Díle;

VO 53) Moravany:          

KU a) Moravany u Kyjova:  

- VT: Paniháje, Vinohrady;

VO 54) Moravská Nová Ves: 

- VT: Stará hora, Vinohrady, Kněžské;

VO 55) Moravský Písek:    

- VT: Hučnice, Novosady;

VO 56) Mutěnice

- VT: Mutěnská hora, Vyšicko, Dubňanská hora, Úlehle, Hraničky;

VO 57) Napajedla         

- VT: Stará hora, Radovany, Svatojánky-Hamry, Dubová;

VO 58) Násedlovice:       

- VT: Nová hora, Stará hora, Oulehla;

VO 59) Nedakonice:        

- VT: Zadní díly, Široké, Díly od Polešovic;

VO 60) Nechvalín:         

- VT: Borový čtvrtě, Kučky, Lovecký;

VO 61) Nenkovice:         

- VT: Nenkůvky, Novosády, Hejdy, Syslovce, Prostřední;

VO 62) Nový Poddvorov:    

- VT: Vinohrádky, Podkovné;

VO 63) Ořechov:           

KU a) . Ořechov u Uherského:  Hradiště:

- VT: Cimburky, Háje, Čtvrtky;

VO 64) Ostrovánky:                  

- VT: Čtvrtě od Věteřova, Brněnka, Zálesky, Hájky;

VO 65) Ostrožská Lhota:   

- VT: Stará hora, Hradíšťka;

VO 66) Ostrožská Nová Ves:

- VT: Šotorec, Vinné húry;

VO 67) Osvětimany        

- VT: Nádborová, Včelařky-Jahodná, Jahodná, Niva;

VO 68) Petrov:             1

KU a) Petrov u Hodonína:  

- VT: Novosády zadní, Veselé, Růžené, Tmice;

VO 69) Pohořelice:        

KU a) Pohořelice u Napajedel:

- VT: Vinohrady, Vinohrádky, Bělcov;

VO 70) Polešovice:        

- VT: Růženy, Staré Hory, Újezdy, Míšky, Slunečné, Nové Hory, Novosady;

VO 71) Prušánky:          

- VT: Nechory, Úlehle, Podkovné, Čtvrtky;

VO 72) Ratíškovice:       

- VT: Hrubé pole, Nácestky, Díly, Náklo;

VO 73) Rohatec:           

- VT: U zásady, Kratiny, Padělky;

VO 74) Skalka:            

KU a) Skalka u Kyjova:    

- VT: Pod polem, Skalecká hora, Čtvrtky, Nadskalí;

VO 75) Skoronice:         

- VT: Krátké, Na Macháčku, Příčky, Slíny;

VO 76) Sobůlky:          

KU a)

- VT: Staré hory, Buriánky, Padělky;

VO 77) Spytihněv:         

- VT: Vinohrádky;

VO 78) Staré Město:       

KU a) Staré Město u Uherského Hradiště:

- VT: Vinohrady;

VO 79) Starý Poddvorov:   

- VT: Krásná hora, Nové vinohrady, Remíz;

VO 80) Stavěšice:         

- VT: Kopečníky, Čtvrtě, Dubový, Červenice;

VO 81) Strážnice:         

KU a) Strážnice na Moravě: 

- VT: Podkovné, Žerotíny, Teplé, Dolní hory, Růžené, Stračinky, Horní hory, Svárové, Frisáky;

VO 82) Strážovice:_       

- VT: Stará hora, Křižovský;

 VO 83) Stříbrnice:        

KU a) Stříbrnice u Uherského Hradiště: 

- VT: Dolce, Magaše;

VO 84) Sudoměřice:        

- VT: Díly za zahradou, Vápenky, Staré hory;

VO 85) Svatobořice- Mistřín:      

KU a) Mistřín:

- VT: Stará hora, Vinohrady, Újezd, Žitné hony;

KU b) Svatobořice:

- VT: Čtvrtky, Tabule, Losky, Hampíse, Příčky od Kyjova, Přední nivy, Hušpery;

VO 86) Syrovín           

- VT: Lysiny, Stará hora, Písky;

VO 87) Šardice          

- VT: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka;

VO 88) Tasov:             

KU a) Tasov nad Veličkou: 

- VT: Hora zaječí, Stará hora;

VO 89) Těmice:            

KU a) Těmice u Hodonína:  

- VT: Nad humny, Dlouhé krajinky, Bohůvky;

VO 90) Terezín:           

KU a) Terezín u Čejče:    

- VT: Násedlovsko, Přídanky, Zadní trať díly, Doliny;

VO 91) Topolná:           

- VT: Bůrovy;

VO 92) Traplice:          

- VT: Žlébky-Široký, V rovinách;

VO 93) Tučapy:                         

- VT: Záhumenice, Stará hora;

VO 94) Tupesy:            

KU a) Tupesy na Moravě:   

- VT: Staré hory, Díly nad loukami, Díly nad pastviskem, Bílé hory, Za humny;

VO 95) Tvarožná Lhota:    

- VT: Vrchy, Šumberky, Důbrava, Důbravka;

VO 96) Tvrdonice:        

- VT: Nové vinohrady, Staré vinohrady, Padělky, Boří les;

VO 97) Týnec:             

KU a) Týnec na Moravě:    

- VT: Stará hora, Vinohrady;

VO 98) Uherské Hradiště_  

KU a) Mařatice: 

- VT: Prostřední hora, Soví hora;

KU b) Míkovice nad Olšavou:      

- VT: Přední vinohrady, Zadní vinohrady;

KU c) Sady:

- VT: Vinohrady;

KU d) Vésky:

- VT: Vrbky;

VO 99) Uherský Ostroh    

KU a) Kvačice:

- VT: Obora;

KU b) Ostrožské Předměstí:

- VT: Lán-kolonie, Plachty;

VO 100) Uhřice:           

KU a) Uhřice u Kyjova:    

- VT: Staré hory, Novosady, Čtvrtě;

VO 101) Újezdec:          

KU a) Újezdec u Osvětiman:

- VT: Stará hora, Dašovy, Padělky;

VO 102) Vacenovice:       

KU a) Vacenovice u Kyjova:

- VT: Vinohrádky;

VO 103) Vážany:           

KU a) Vážany u Uherského Hradiště:

- VT: Achtele;

VO 104) Velehrad:         

- VT: Přední hora;

VO 105) Veselí nad:       

KU a) Milokošť Moravou:

- VT: Borky;

KU b) Veselí-Předměstí:

- VT: Třetí hony, Pod Radošovem;

KU c) Zarazice:

- VT: Lišky;

VO 106) Věteřov:          

- VT: Novosady, Vinohrádky, Homole, Nové hory, Veselí;

VO 107) Vlčnov:           

- VT: Stará hora, Pod Kojiny;

VO 108) Vlkoš:            

KU a) Vlkoš u Kyjova:     

- VT: Zmoliska, Padělky nad Zmolisky, Malé nivy, Hrubé padělky, Malé padělky, Krejty, Achtele, Horolise, Pod Vysoků, Obecňáky;

VO 109) Vnorovy:          

KU a) Lidéřovice na Moravě:

- VT: U svaté Anny, Vinice za sadem;            

KU b) Vnorovy:

- VT: Za vinohrady, Spinecko, Prostřední hora, Staré hory, Nivky, Žleby, Roviny, Vinice za sadem;

VO 110) Vracov:           

- VT: Kopec, Klínky, Vinohrady u Panny Marie, Hliníky u Křivolánu, Hory;

VO 111) Vřesovice:        

- VT: Stéblová, Újezdy, Nad Hačky, Stará hora;

VO 112) Zlechov:          

- VT: Žleby, Na Tupesy, Za řadovkami, Kout, Horky;

VO 113) Žádovice:         

- VT: Fěruňk;

VO 114) Žarošice         

- VT: Maliny, Syslůvky, Staré hory, Nové hory;

VO 115) Ždánice          

- VT: Staré hory, Nová hora, Koutný, Dubová hora, Habrůvky;

VO 116) Želetice :        

KU a) Želetice u Kyjova:  

- VT: Kamenec, Želítky, Masný kopec;

VO 117) Žeravice:         

KU a) Žeravice u Kyjova:  

- VT: Býková hora, Hradiska, Zadní hory;

 

Allegato

Varietà di vite e loro sinonimi idonee alla coltivazione

 

Réva Réva Vitis L. - odrůdy moštové

(varietà da vino)

Acolon N, Agni N, Alibernet N, André N, Ariana N, Aurelius B, Auxerrois B,Blauburger N, Cabernet Cortis N,

 

Cabernet Dorsa N, Cabernet Moravia N, Cabernet Sauvignon N, Cerason N, Chardonnay B, Děvín B, Dornfelder N, Erilon B, Florianka B, Frankovka (syn.: Lemberger, Blaufränkisch) N, Fratava N, Hibernal B, Irsai Oliver B, Jakubské N, Kerner B, Kofranka N, Laurot N, Lena B, Malverina B, Medea G, Merlot N, Mery B, Modrý Portugal (syn.: Blauer Portugieser, Portugieser Blau) N, Muškát moravský B, Muškát Ottonel (syn.: Muscat Ottonel) B, Müller Thurgau (syn.: Rivaner) B, Nativa N, Neronet N, Neuburské (syn.: Neuburger) B, Pálava G, Rinot B, Rubinet N, Rulandské bílé (syn.: Pinot blanc) B, Rulandské modré (syn.: Pinot noir) N, Rulandské šedé (syn.: Pinot gris) G, Ryzlink rýnský (syn.: Rheinriesling, Riesling) B, Ryzlink vlašský (syn.: Welschriesling) B, Sauvignon (syn.: Sauvignon blanc) B, Savilon B, Sevar N,  Svatovavřinecké (syn.: Saint Laurent) N, Svojsen B, Sylvánské zelené (syn.: Sylvánské, Grüner Silvaner) B, Tramín červený (syn.: Tramín, Gewürztraminer) G, Tristar B, Veltlínské červené rané (syn.: Malvasier, Malvasia) G, Veltlínské zelené (syn.: Grüner Veltliner) B, Veritas B, Vesna B, Vrboska G, Zweigeltrebe N.

ŠOBES *

ŠOBESKÉ

Ch.O.P.

chránĕné označeni pôvůdu  (denominazione di origine protetta)

Z. z. Zákon č. 219/2003 Sb

Z. z. Zákon č. 321/2004 Sb.

Vyhláška č. 323/2004 Sb.

Vyhláška č. 254/2010 Sb.

jakostní víno s přívlastkem

(fonte legislazione)

 

*questa scheda è stata elaborata personalmente, visto la totale assenza sul web delle relative “specifikace výrobku” (specifiche dei prodotti/disciplinari) dei vini ChOP e ChZO della Repubblica Ceca e le risposte negative alle mie richieste per via e-mail, quindi ho preso come base, per la sua forma, i disciplinari della Slovacchia (la legge sui vini DOP e IGP è identica) e per i requisiti e le caratteristiche tecniche, dai dati disponibili della normativa specifica della Repubblica Ceca.

 

a) Název, který sa má chrániť

(nome da proteggere)

 

ŠOBES, ŠOBESKÉ

 

b) Popis vína

(descrizione dei vini)

 

(1) Jakostní víno s přívlastkem, se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie  a tímto zákonem.

(i vini di qualità con predicato, sono prodotti secondo le modalità previste dai regolamenti dell’Unione Europea e la legge 321/2004)

(2) Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí v druzích

(il vino di qualità con predicato è prodotto nelle seguenti tipologie):

a) kabinetní víno, (Cabinet)

b) pozdní sběr, (vendemmia tardiva)

c) výběr z hroznů, (selezione di grappoli)

d) výběr z bobulí, (selezione di acini)

e) výběr z cibéb, (selezione di acini attaccati dalla muffa nobile)

f) ledové víno, (vino di ghiaccio)

g) slámové víno. (vino di paglia, passito)

 

Pro vína s chráneným označením původu Šobes je možné vyrábĕt následujici druhy vín:

(i vini della DOP Šobes sono prodotti nelle seguenti tipologie)

 

Jakostní víno s přívlastkem (vino di qualità con predicato):

 

kabinetní víno (Cabinet):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino inferiore a 5,00 g/l:

200 mg/l per i vini bianchi e rosati;

150 mg/l per i vini rossi:

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino superiore a 5,00 g/l:

250 mg/l per i vini bianchi e rosati;

200 mg/l per i vini rossi:

acidità volatile massima per i vini bianchi e rosati: 18 meq/l;

acidità volatile massima per i vini rossi: 20 meq/l

estratto non riduttore minimo. 16,50 g/l;

 

pozdní sběr, (vendemmia tardiva):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 300 g/l;

acidità volatile massima per i vini bianchi: 18 meq/l;

acidità volatile massima per i vini rossi: 20 meq/l;

 

výběr z hroznů, (selezione di grappoli):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 350 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

výběr z bobulí, (selezione di acini):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

výběr z cibéb, (selezione di acini attaccati dalla muffa nobile):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 35 meq/l;

 

ledové víno, (vino di ghiaccio)

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

slámové víno. (vino di paglia, passito):

analytické vlastnostiL (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 35 meq/l;

 

3 - Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

(fonte Znovin Znojmo)

 

Ryzlink rýnský

(Riesling renano)

má světle zlatavou nebo světle žlutou barvu se zelenkavými tóny.

(colore: giallo dorato o paglierino chiaro con riflessi verdognoli)

Vůně po medu a ovocných plodech s jemnými tóny po jablcích, broskvích či citrusech,

(profumo di miele e frutta con note sottili di mele pesche e agrumi)

v chuti ocelové kyseliny na škále od příjemně řízné až po svěže zralou s atraktivní příchutí po jádrovém ovoci a čistou dlouhou dochutí. 

(sapore acido su una scala da croccante a fresco maturo con note interessanti di pomacee con finale lungo e pulito)

 

Ryzlink vlašský:

(Riesling italico)

barva: světle žlutá se zelenkavým tónem

(colore: giallo paglierino con toni verdastri)

Po přivonění zaznamenáte příjemnou ovocnost připomínající letní jablko, broskev nebo tropické plody.

(profumo piacevolmente fruttato con sentori di mela, pesca e frutti tropicali)

V ústech zaujme svou svěžestí, čistotou a typickou minerálností v závěru chuťového projevu.

(il bocca impressiona la sua freschezza, sapore tipico di purezza e mineralità,

Jistě potěší i příjemná ovocná příchuť po meruňkách nebo angreštu.

(aromi piacevoli di albicocca e uva spina)

 

Rulandské bílé:

(Pinot bianco)

má zelenožlutou nebo světle žlutou barvu.

(colore: dal giallo verdognolo a giallo chiaro)

Toto Rulandské bílé zaujme bohatou ovocnou vůní připomínající jak tradiční hrušku, tak exotický banán.

(questo vino ha un aroma fruttato e ricco che ricorda la pera e la banana)

V ústech potěší svou harmonií, šťavnatostí a příjemnou příchutí po angreštu a vanilce.

(in bocca piace la sua armonia e succosità, piacevoli note di uva spina e vaniglia)

Má velmi dobré předpoklady k archivaci.

(adatto a lunghi invecchiamenti)

 

Rulandské šedé: 

(Pinot grigio)

má světle žlutou nebo zlatou barvu.

(colore: giallo dorato chiaro)

Harmonické víno z vyzrálých hroznů voní po medu, hrozinkách, s vysokým extraktem se stopami po meruňkách.

(vino armonico da uve mature, aroma di miele, uva passam estratto elevato, con tracce di albicocca)

Vína ze středně vyzrálých hroznů mají svěží chuť po jablcích a hruškách.

(vini da uve di media stagionatura, con un gusto fresco di pere e mele)

 

Rulandské modré:

(Pino nero)

barva: cihlově červená až rubínová

(colore: rosso rubino tendente al mattone)

Po přivonění objevíte atraktivní tóny po kvalitní kávě, čokoládě nebo tabáku.

(profumo: toni interessati di caffè, cioccolato e tabacco)

V ústech zaujme svou noblesou, harmonií, vyhlazenou tříslovinou a kulatým tělem.

(in bocca colpisce la sua raffinatezza e l’armonia, tannini morbidi e corpo arrotondato)

Kakaové boby jakož i přezrálé ostružiny či borůvky najdete i v chuti tohoto jedinečného vína.

(sono possibili sentori di fave di cacao, more stramature e mirtilli)

Víno má výborné předpoklady k archivaci.

(vino adatto all’invecchiamento)

 

Pálava:

barva: zlatožlutá, sytá

(colore: giallo dorato brillante)

Toto víno potěší romantickou a ušlechtilou vůní po divokých kosatcích nebo šeříku.

(profumo delizioso e romantico di iris e lilla)

V ústech oceníte velmi atraktivní chuťový projev připomínající vyzrálou broskev, vanilku nebo rozinky.

(sapore molto attraente, note di pesca matura, vaniglia e uva passa)

 

Sauvignon:

Barva světle žlutavá, zelenkavé tóny

(colore: giallo brillante con riflessi verdognoli)

V tomto Sauvignonu lze nalézt ve vůni  převážně tropické vůně připomínající ananas, grapefruit, banán, broskev, limetku, papayu, mango a mnoho dalších „tropických“ vůní.

(Il Sauvignon ha profumo tipicamente tropicali come ananas, banana, pesca, lime, papaya, mango e molti altri)

Příjemná vůně Sauvignonu je tvořena převážně skupinou v hroznech přítomných aromatických látek methoxypyrazinu a těkavých thiolů.

(sapore piacevole, composto principalmente da sostanze aromatiche, metossipirazina e tioli volatili presenti nell’uva)  

 

C) pratiche enologiche:

 

(1) Jakostní víno s přívlastkem, lze uvést do oběhu, jestliže jestliže

(I vini di qualità con predicato, possono essere commercializzati se):

il vino è stato prodotto dalle uve coltivate nel vigneto Šobes del comune di Podmolí classificato per i vini di qualità in determinate regioni o sub-regioni della Repubblica Ceca

b) la produzione del vino e l’imbottigliamento, deve avvenire all’interno del territorio amministrativo del comune di Podmolí della sub-regione Znojemská, tuttavia è permesso che tali operazioni avvengano all’interno della sub-regione.

c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,

(che non sia superato la resa per ettaro stabilità nell’articolo 5 della legge 321/2004)

d) Jakostní víno s přívlastkem bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, popřípadě odrůda nebo směs odrůd anebo napadení ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P. byly ověřeny Inspekcí;ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu 

(Il vino di qualità con predicato è stato controllato e certificato dall’Ispettorato per la sua origine, contenuto naturale zuccherino delle uve, la quantità prodotta, la varietà o la cuvée di varietà, gli acini attaccati dalla muffa nobile e sono soggetti ad una tassa amministrativa stabilita dalla normativa vigente)

f) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

(il vino è conforme ai requisiti di qualità stabiliti dalla legge 321/2004)

g) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem odrůdové,

(il vino è stato classificato dall’Ispettorato come vino di qualità con predicato varietale)

h) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.

(il vino è conforme ai regolamenti della CE)

 

(2) Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 19 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “Cabinet” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 19° NM)

Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 21 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 21° NM)

Jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 24 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “selezione di grappoli” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 24° NM)

Jakostní víno s přívlastkem výběr z bobulí je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “selezione di acini appassiti” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 27° NM)

Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “selezione di acini appassiti e attaccati dalla muffa nobile” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 32° NM)

Jakostní víno s přívlastkem ledové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7 °C a nižších a v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “vino di ghiaccio” è prodotto con uve raccolte ad una temperatura inferiore a – 7° C. le uve devono mantenere questa temperatura sia durante la vendemmia che la sua produzione e il contenuto zuccherino deve essere superiore a 27 ° NM)  

Jakostní víno s přívlastkem slámové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně 3 měsíců, a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

Vykazuje-li však mošt již po 2 měsících cukernatost nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru, může se provést lisování.

(vino di qualità con predicato “vino di paglia o passito” è consentito per il vino ottenuto da uve che sono state appassite su stuoie di canne o paglia o appesi su fili in ambiente ventilato per almeno tre mesi sino ad ottenere un contenuto zuccherino di almeno 27° NM, tuttavia si può procedere alla pigiatura anche dopo un periodo di soli 2 mesi se il contenuto zuccherino supera i 32° NM

(3) le uve vanno raccolte manualmente)

(4) Jakostní víno odrůdové se vyrábí z vinných hroznů, rmutu, z hroznového moštu, z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín, a to nejvýše z 3 odrůd.

(il vino varietale è il prodotto di una varietà vinificata in purezza o la cuvée di più varietà, massimo tre, il nome della varietà in etichetta è quella utilizzata per almeno l’85%, nel caso delle cuvée le varietà in etichetta saranno tutte quelle utilizzate e menzionate per la quantità utilizzata in modo decrescente)

U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti zakázáno.

(i vini di qualità con predicato non possono essere arricchiti)

 

d) vymezeni príslušné zemépisné oblasti:

(delimitazione della zona geografica)

 

La zona delimitata della ChOP Šobes comprende:

il vigneto classificato Šobes nel comune di Podmolí nella sub-regione Znojemská, nella regione viticola  Morava

 

e) maximálni hektarový výnos:

(rese massime in uva fresca per ettaro)

 

nesmí hektarový výnos vinice, na níž byly hrozny révy vinné vypěstovány, překročit 7 tun na jeden hektar.

(la resa massima di uva fresca prodotta nei vigneti è di 7,00 t/ha)

 

f) Base ampelografica:

 

označeni odrody nebo odrùd révy, ze kterých se víno vyrábi:

(varietà di uva da vino idonee alla coltivazione)

Ryzlink Rýnský

Ryzlink vlašský

Rulandské bílé

Rulandské šedé

Rulandské modré

Pálava

Sauvignon

 

g) Požadavky na označovani

(requisiti nell’etichettatura)

 

Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína s přívlastkem uváděno.

(la menzione “Vino a denominazione di origine protetta” o “Vino ChOP” può essere accompagnata in etichetta da vino di qualità con predicato)

La menzione Jakostní víno s přívlastkem, può sostituire la menzione “Denominazione di origine protetta o ChOP”.

Etiketa jakostního vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropské unie a dále tyto údaje:

(l’etichetta di tutti i vini di qualità contiene le informazioni base delle disposizioni CE e i seguenti dati):

a) il nome del vigneto dove provengono le uve per produrre il vino di qualità con predicato.

b) evidenční číslo jakosti.

(il numero della classificazione)

Etiketa jakostního vína s přívlastkem může kromě údajů podle odstavce 6 obsahovat

(l’etichetta dei vini di qualità con predicato oltre ai dati precedenti può riportare):

a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie,

(il nome della varietà di vite secondo la normativa CE)

b) název vinařské podoblasti, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské podoblasti,

c) název viniční tratě, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této viniční tratě.

(il nome del vigneto quando le uve provengono per almeno l’85% dal suo territorio)

označení "jakostní víno s přívlastkem" nebo "víno s přívlastkem", včetně uvedení druhu (odstavec 2), který odpovídá zatřídění Inspekcí,

(la menzione vino di qualità con predicato può essere sostituita con vino con predicato)

Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína s přívlastkem uváděno.

(la menzione Denominazione di origine protetta o ChOP può essere sostituita dalla menzione vino di qualità con predicato o vino con predicato)

Inoltre le menzioni vino di qualità con predicato accompagnate da una delle tipologie di vinificazione possono essere utilizzate menzionando solo la tipologia di vinificazione) 

Na etiketě vína lze uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských

společností, například, že jde o mešní víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný souhlas

příslušné církve nebo náboženské společnosti s uváděním takto označeného vína do oběhu; bez

předchozího písemného souhlasu příslušné církve nebo náboženské společnosti je zakázáno uvést takto

označené víno do oběhu.

(in etichetta è possibile menzionare l’utilizzo del vino per scopi religiosi come vino da messa e vino kosher purché le

rispettive comunità religiose diano il loro consenso)

 

h) tradiční výraz:

(menzioni tradizionali)

 

1) Víno lze označit slovem "barrique", pokud víno zrálo nejméně 3 měsíce v dubovém sudu o objemu větším než 210 litrů a menším než 250 litrů, který nebyl používán pro výrobu vína déle než 36 měsíců. 

Toto označení lze doplnit údajem o době zrání vína v měsících nebo rocích.

(la menzione barrique è utilizzabile per i vini invecchiati per almeno tre mesi in botti di rovere da 210 litri a 250 litri che siano state utilizzate meno di 36 mesi)

2) Víno lze označit slovy:

(il vino può essere designato):

a) "zrálo v sudu", pokud víno zrálo v dřevěném sudu po dobu nejméně 6 měsíců,

(maturato in botte o barrique se il vino è stato invecchiato in botti per almeno 6 mesi)

b) „claret“, „clairet“ nebo „klaret“, pokud se jedná o bílé víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení,

(chiaretto se il vino è prodotto con uve rosse con una brevissima macerazione)

c) "archivní víno", pokud je víno uváděno do oběhu nejméně 3 roky po roku sklizně,

(vintage quando il vino è stato invecchiato minimo tre anni )

d) "mladé víno", pokud je víno nabízeno ke spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém proběhla sklizeň vinných hroznů použitých k výrobě tohoto vína,

(vino nuovo, quando viene commercializzato sino al termine dell’annata della vendemmia)

e) "první sklizeň", "panenská sklizeň" nebo "panenské víno", pokud víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň uskutečněná ve třetím roce po výsadbě vinice,

(prima vendemmia o vendemmia vergine quando il vino è stato prodotto dalla prima vendemmia di un nuovo vigneto, di fatto è la vendemmia del terzo anno di vita dei ceppi)

f) "botrytický sběr", pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň z 30 % napadeny ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P.,

(vendemmia botritizzata, quando il vino di qualità con predicato. selezione di grappoli, selezione di acini appassiti e selezione di acini botritizzati è prodotto con uve attaccate dalla muffa nobile per almeno il 30%)

(3) Označení "rezerva" je možné použít pro víno, s výjimkou šumivého vína a perlivého vína, které zrálo nejméně 24 měsíců v dřevěném sudu a následně v lahvi, z toho v sudu nejméně 12 měsíců u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo růžového vína.

(la menzione riserva può essere utilizzata per i vini, eccetto gli spumanti, che abbiano subito un invecchiamento minimo di due anni i botti di rovere e un affinamento minimo in bottiglia di 12 mesi per i vini rossi e 6 mesi per i vini bianchi e rosati)

(4) Tam, kde je dovoleno v označení vína uvádět název odrůdy, uvede se tento název ve znění názvu odrůdy nebo jejího synonyma podle přílohy č. 1.

(dove è consentito l’inserimento della o delle varietà si possono utilizzare anche i loro sinonimi)

 

i) Confezionamento

 

Obal nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost a zdravotní nezávadnost produktu. Jakostní víno s přívlastkem smí být plněno pouze do skleněných lahví o obsahu do 0,75 nebo 1,50 litru. Lahve musí být uzavřeny jen uznanými uzávěry.

(i vini di qualità con predicato devono essere confezionati in bottiglie di vetro dalla capacità massima di 0,750 e 1,500 litri e chiuse con tappature consentite dalla normativa vigente)

Produkt při skladování v nádobách nebo lahvích musí být řádně označen, aby nemohlo dojít k záměně a aby bylo možné kdykoliv prokázat jeho původ a jedinečnost.

(il prodotto imbottigliato va stoccato in ambienti idonei per una corretta conservazione e le bottiglie vanno etichettate per poterle riconoscere facilmente)

 

i) legame storico, ambientale e geografico:

(fonte Mojelahve.cz)

 

Šobes - nejstarší a jedna z nejznámějších vinic ba Moravě

(Šobes – il più antico e uno dei più famosi vigneti della Moravia)

 

Nedaleko Hnanic na Znojemsku se pod skalnatým ostrohem nachází nejstarší a zároveň jedna z nejznámějších viničních tratí Moravy - Šobes.

Lokalita, kde se vinná réva pěstuje od středověku, patří mezi 10 nejlepších evropských vinařských poloh.

Daří se tu Ryzlinkům, celé rodině Rulandského, ale také Pálavě či Sauvignonu.

Vinice je přístupná veřejnosti a od června do konce září můžete v místech, kde se réva rodí, koštovat šobeská vína.

Kopec nad Dyjí

(collina sopra la Thaya)

Viniční trať Šobes se nachází v jihovýchodním cípu NP Podyjí, kde řeka Dyje půvabně meandruje kopcovitou krajinou. Lokalita na skalnatém ostrohu se těšila oblibě v mnoha historických dobách.

Byla totiž ideálním místem pro lidské sídliště, chráněné řekou ze tří stran, zatímco přístup z pevniny býval pouze po úzké šíji na vrcholu.

Své stopy tu zanechali Keltové, Římané a nakonec zde zapustili natrvalo kořeny Slované.

V hlubokém meandru spadá k řece prosluněný, jižně orientovaný svah. Je osázen vybranými odrůdami vinné révy, kterým se tu náramně daří.

Kouzlo nízkého kopce, kde vládne ideální mikroklima pro pěstění révy, objevili lidé již ve středověku a zasadili zde první vinné keře.

Husté lesy a vyšší kopce v okolí poskytují vinici ochranu před větry vanoucími ze severu a západu.

Hnědozem s kamenitou až štěrkovitou spodinou na žulovém podkladu má kyselé pH, což je důležité pro kvalitu a charakter místního vína.

Blízkost řeky zase zaručuje dostatečnou vzdušnou vlhkost a časté mlhy. 

Souznění všech podmínek prostředí vytváří na Šobesu neopakovatelný terroir, díky němuž patří tato viniční trať mezi naše nejkvalitnější polohy pro pěstování vinné révy. V rámci Evropy je dokonce řazena mezi 10 nejlepších vinařských poloh. Podobné bychom našli už jen v údolí Rýna nebo Rhôny.

Šobeské odrůdy vinné révy

(Šobeské varietà di vite)

Na dvanácti hektarech Šobesu se pěstuje sedm odrůd révy, jejichž skladba je následovná – Ryzlink rýnský (41,4 %), Ryzlink vlašský(25,7 %), Rulandské šedé (14,4 %) a Rulandské bílé (10,1 %).

V menší míře se zde pěstuje též Pálava, Sauvignon a Rulandské modré, které se dohromady podílejí na celkové skladbě 8,4 %.

Pěstované odrůdy révy jsou vhodné především k výrobě vín s přívlastkem – pozdním sběrům, výběrům z hroznů a ledovým vínům.

Jsou vhodná k archivaci a dobře uložená mohou zrát deset i více let.

Šobeská vína byla součástí hodovních tabulí českých králů a šlechty, v 19. století se dodávala na císařský dvůr do Vídně a nechyběla ve význačných vídeňských restauracích.

Pojí se k nim i královská historka.

Když v roce 1996 navštívila naší zem britská královna Alžběta II., servírovalo se Rulandské šedé 1993 ze Šobesu. Královně víno zachutnalo natolik, že porušila protokol a nechala si dolít druhou sklenku z téže láhve.

Proměna vinohradů v čase

(trasformazione del vigneto nel tempo)

Části šobeského svahu dělí kamenné terasy, které začínají již v rovině poblíž řeky; žulové kameny jsou kladené na sucho bez použití malty.

První terasy byly postaveny po třicetileté válce (17. století), aby se zabránilo erozi svahu.

Pod vrcholem kopce býval rozlehlý meruňkový sad, který je dnes opuštěný.

Na úpatí lze skrze bujnou vegetaci zahlédnout pozůstatky původních vinných sklepů vyhloubených do země.

V těsném sousedství Šobesu stávalo na konci středověku kolem řeky šest mlýnů a další tři byly postaveny dál po proudu. Na jejich přítomnost upomíná název lokality Devět mlýnů, ale také jezy, zbytky náhonů, základy staveb či polorozpadlé sklepní prostory v lese.

Pěstění révy se tu dařilo až do počátku 20. století, kdy vinice v okolí Hnanic a Šatova postihla roku 1905 ničivá epidemie způsobená mšičkou révokaz. Celá vinice se musela zlikvidovat, keře pořezat, vyklučit a spálit.

Obnovení vinařské tradice a vysázení nových vinic trvalo dlouho.

V roce 1925 bylo osázeno prvních 5 hektarů, avšak po druhé světové válce a odsunu německých obyvatel tu zbylo jen 2,87 hektarů.

Byly to malé vinohrádky v soukromém držení, ohraničené zídkami a terasami, které jejich majitelé obdělávali ručně. Tento způsob pěstování na terasách se dochoval dodnes, neboť ještě v 19. století před kalamitou révokaze se tu réva pěstovala takzvaně po svážnici.

V poválečných letech se na stavu šobeské vinice podepsala železná opona (viz dále).

Vinohrad pustl, zarůstal křovím a výsadba byla zastavena.

Její dnešní podoba je z let 1969 až 1976. Tenkrát se JZD Podolí a JZD Bezkov rozhodly vinici znovu osázet a obnovit dřívější věhlas viniční tratě.

Na rekultivaci lokality se podílel velkou částí také stát.

Protože je svah relativně suchý, bylo do celé vinice zavedeno zavlažovací zařízení a v horní části kopce vytvořeny nové terasy.

Kiosk ve vinici

(chiosco in vigna)

Šobes leží na mezinárodní cyklostezce Greenway Praha-Vídeň a díky rozvíjející se vinařské turistice se můžete po vinici nerušeně procházet. V období od začátku června až do konce září tu lze též koštovat šobeská vína, vynikající Ryzlink rýnský či Ryzlink vlašský, Rulandské šedé a další. Ve spodní části vinohradu stojí dřevěný stánek, kde si víno můžete zakoupit.

Římská cesta

(strada romana)

Přítomnost Římanů na jižní Moravě (2. století n. l.) je známý fakt.

Přestože je vědecky podloženo, že první vinice se u nás zakládaly až v období Velké Moravy (9. – 10. století), je působení Římanů na Šobesu a v jeho okolí zmiňováno v mnoha turistických příručkách.

Pro pěstování révy na Šobesu o sedm století dříve však neexistují žádné věrohodné podklady.

Po hřebeni kopce nad vinicí se od Podmolí vine prastará cesta, které se říká Římská.

Ta se pak svažuje kolem vinice až k řece, kde kdysi býval brod. Někteří autoři dokonce uvádějí, že vyjeté rigoly jsou od těžkých římských vozů …

Jižní Moravu protíná ještě jedna cesta vedoucí nedaleko odsud, které se také říká Římská. 

Via Romea Slavorum neboli Římská cesta Slovanů či Slovanská cesta do Říma je známou přibližně 2000 km dlouhou stezkou poutníků.

Začíná ve Varšavě a vede naším územím přes Velehrad do Vídně, pokračuje alpskými průsmyky do Benátek a řadou dalších měst až do Říma.

Není to však tatáž „římská cesta“, která je zmiňována v souvislosti se Šobesem. Poutníci z Prahy se napojovali již ve Velehradu, odkud je Šobes vzdálen 130 km vzdušnou čarou jihozápadně.

Římská cesta vedoucí přes Šobes však mohla být některou z větví Via Romea Slavorum, která touto krajinou v historických dobách vedla.

Železná opona

(cortina di ferro)

V roce 1951 místo neprodyšně uzavřela železná opona a bezprostřední blízkost rakouské hranice učinila z vinařské lokality zakázané pásmo. Po téměř 40 let bylo toto místo nepřístupné.

Řeku poblíž Šobesu je možno dnes překročit po dvou lávkách, které leží na modré a červené turistické značce.

Jsou pozůstatkem na dobu nedávno minulou, kdy oblast hlídala Pohraniční stráž.

Na jejich místě stávaly visuté lávky, po kterých vojáci chodili.

Ty však zničila velká voda v roce 2002 a lávky byly kompletně zrekonstruovány do dnešní podoby.

Železné schody nedaleko Šobesu byly naštěstí odstraněny již v roce 1996.

Dnes se nad opuštěným meandrem řeky Dyje nachází na skále vyhlídka, z níž je dobře vidět do krajiny a na lokalitu Devět mlýnů.  

Je mementem naší nedávné minulosti, kdy železná opona protínala svah nad Dyjí a vojáci Pohraniční stráže se tu mohli v nepřístupném terénu rychleji pohybovat nahoru a dolů. 

Pozůstatky bývalých zátarasů z této doby najdeme jen pár kilometrů severozápadně u vsi Čížov.

Spor o horu

(causa civile)

Vinice Šobes patří do katastru obce Podmolí a ještě před rokem 1948 tu vlastnilo mnoho místních obyvatel jednotlivé pozemky.

Dnes většinu vinic, přes 70%, vlastní vinařství Znovín Znojmo, a. s., které v roce 1995 od Podmolí odkoupilo přibližně šest hektarů pozemků.

Podle současného starosty Podmolí je smlouva neplatná.

Překotný prodej, který neprojednalo zastupitelstvo obce a nízká cena, která měla být pouze třetinou odhadované ceny, se staly na mnoho let jádrem sporů mezi Podmolím a Znovínem.

Stížnost projednával Okresní i Krajský soud a až Ústavní soud v roce 2011 vyřkl verdikt a pozemky Šobesu byly s konečnou platností přiřknuty Znovínu.

Čtyři poslední vlastníci si pozemky na Šobesu ponechali a pro pěstování révy je Znovínu pronajímají.

Necelý hektar patří Zemědělskému družstvu Mašovice a zbývající 1,5 hektaru je majetkem Pozemkového fondu ČR, který jej pronajímá Správě NP Podyjí. 

Vzácná ještěrka zelená (Lacerta viridis) je jedním ze symbolů Šobesu a dalších vinic na Znojemsku s kamenitým podložím a výslunnými stráněmi. 

Vína s označením Lacerta viridis od Znovín Znojmo představují kolekci vín vyráběných z hroznů z viničných tratí, které jsou zároveň teritoriem této krásné ještěrky.

 

j) organismi di controllo

(fonte Bacchus.eu)

 

Competent authorities for certifying that the wine complies with European Community legislation:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Brně Běhounská

10 601 26 Brno

+420-542 426 702 +420-542 426 717

miloslav.jasek@szpi.gov.cz 2.

 

Competent laboratories for carrying out the analysis report:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Květná

15 603 00 Brno

+420 543 540 242 +420 543 540 241

 

dagmar.vosmerova@szpi.gov.cz

.

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

senigallia