Peloponneso › PELOPONNESO3 TO

Πυλία T.O.

Pylia

Τεγέα T.O.

Tegea

Τριφυλία T.O.

Trifilia

Πυλία

Pylia

T.O.

τοπικός οίνος

(vino regionale)

Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη)

P.G.E. (indicazione geografica protetta)

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων – Τεχνικός φάκελος

(denominazioni dei vini esistenti – documentazione tecnica)

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 340583/1.9.1989

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 316848/29.11.2004

(fonte Minagr.gr.)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(specifiche del prodotto)

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1234/2007 ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟΣ 2).

 Πυλία (el)

Pylia (en)

Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη)

P.G.E. (indicazione geografica protetta)

 

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

(denominazione da registrare)

 

Όνομα προς καταχώρηση: Πυλία 

Ισοδύναμος Όρος: Pylia

 

1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ:

(categorie dei prodotti)

Ο οίνος Π.Γ.Ε.  Πυλία (Pylia) ανήκει στην κατηγορία 1.

Αμπελοοινικών Προϊόντων του παραρτήματος ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

1. Οίνος (vino)

 

1.2.  Τύποι οίνων

(tipi di vino)

Οίνος λευκός ξηρός (vino bianco secco)

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΟΊΝΟΥ (Ή ΤΩΝ ΟΊΝΩΝ):

(descrizione del vino e dei vini)

 

1. Οίνος λευκός ξηρός

(vino bianco secco)

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 11,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

- Ελάχιστος Ολικός αλκοολικός τίτλος: 11,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico totale minimo)

- Ελάχιστος Φυσικός  αλκοολικός τίτλος: 10,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico naturale minimo)

- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: Μέγιστη 4,00 g/l;

(zuccheri residui totali massimo)

- Ολική οξύτητα εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη 3.50 g/l;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα  εκφρασμένη σε οξικό οξύ: Μέγιστη 1,08 g/l;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε ολικό διοξείδιο του θείου: 200 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

Ο οίνος Π.Γ.Ε.  Πυλίας διακρίνεται για το λαμπερό λευκοκίτρινο χρώμα, το πλούσιο στόμα, στην δροσερή οξύτητα, την μακριά επίγευση και το μπουκέτο από αρώματα φρούτων που τον χαρακτηρίζει. (Ανανάς, μελωμένο πεπόνι, αχλάδι, εσπεριδοειδή).

(Il vino della IGP Pylia su distingue per il suo colore giallo brillante, ricco in bocca, dalla fresca acidità e dal retrogusto persistente, bouquet con aromi di frutta lo caratterizza: ananas, melone, miele, pera e agrumi)

 

3. Παραδοσιακές ενδείξεις

 

Παραδοσιακές ενδείξεις, σύμφωνα με το άρθρο 118κα παράγραφος 1, οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Καν(ΕΚ) 670/2011 της Επιτροπής  και όπως έχουν οριστεί και καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «E-Bacchus», οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται και να προστατεύονται για την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.) Πυλία  και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας, είναι οι εξής:

 

Τοπικός Οίνος στη θέση των ΠΓΕ

(vino regionale al posto di IGP)

 

Αγρέπαυλη (edificio storico),

Αμπέλι (vigna),

Αμπελώνας (ες) (vigneto/i),

Αρχοντικό (palazzo),

Κάβα (invecchiato),

Κάστρο (castello),

Κτήμα (tenuta, proprietà),

Μετόχι (fattoria del monastero),

Μοναστήρι (monastero),

Ορεινό Κτήμα (tenuta di montagna),

Ορεινός Αμπελώνας (vigneti di montagna),

Πύργος (torre).

 

4. ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

(pratiche enologiche)

 

Ειδικότερα ως προς τις πρακτικές οινοποίησης ακολουθούνται τα κάτωθι:

(in particolare per quanto riguarda le pratiche di vinificazione si osserva quanto segue:)

 

4.1. Οινοποίηση λευκών οίνων:

(vinificazione vini bianchi)

Λευκός ξηρός οίνος με Π.Γ.Ε. Πυλίας

(il vino bianco secco della IGP Pylia)

Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία που διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων.

Η θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερβαίνει τους 20ο C.

(la pigiatura e la vinificazione deve avvenire in cantine che hanno adeguate strutture per l’applicazione di moderne tecnologie per la produzione dei vini bianchi, la vinificazione deve avvenire ad una temperatura non oltre a 20° C.) 

Παράγεται από τις ποικιλίες Ασύρτικο, Ροδίτης, Chardonnay, και Ugni blank. Οι ποικιλίες αυτές συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό εκτός από την ποικιλία Ugni blank, η οποία συμμετέχει σε ποσοστό μέχρι 20%.

(è prpdptto con le seguenti vatietà:

Assyrtiko, Roditis, Chardonnay e Ugni blanc, queste varietà possono concorrere con qualsiasi percentuale eccetto l’Ugni blanc per il quale il limite  è del 20%)

 

4.2. Ειδικές οινολογικές πρακτικές

(pratiche enologiche specifiche)

α) Κατά την οινοποίηση του Π.Γ.Ε. Πυλίας   δύναται να γίνει χρήση της προζυμωτικής κρυοεκχύλισης στη λευκή  οινοποίηση.

(durante la vinificazione il vino bianco della IGP Pylia può avvalersi della estrazione a freddo pre-fermentativa)

Επίσης γίνεται χρήση της τεχνικής της επίπλευσης αλλά και της στατικής με ψύξη για την απολάσπωση των λευκών γλευκών.

(si possono effettuare le tecniche della flottazione e raffreddamento statico per la decantazione dei mosti bianchi)

Γίνεται χρήση επιλεγμένων ζυμομυκήτων αλλά και χρήση θρεπτικών συστατικών όπως θειαμίνης, κυτταρίνης, όξινου φωσφορικού αμμωνίου ή θειïκού αμμωνίου για την ανάπτυξη των ζυμομυκήτων.

(si fa uso di lieviti selezionati e sostanze nutritive come tiamina, cellulosa, solfato di ammonio o solforico)  

Γίνεται χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών αλλά και διορθωμένου (ανακαθαρισμένου) συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών για την γλύκανση των οίνων.

(per la dolcificazione dei mosti si possono utilizzare mosti concentrati e mosti concentrati rettificati)

Γίνεται ψύξη και μετά διήθηση ή φυγοκέντρηση για την τρυγική σταθεροποίηση των οίνων.

(si raffredda il vino, lo si filtra e centrifuga per la stabilizzazione tartarica)

Γίνεται χρήση δρύινων βαρελιών για την ζύμωση επιλεγμένων λευκών οίνων.

(si fa uso di botti di rovere per la fermentazione dei vini bianchi selezionati

 

 

β) Η μεταποίηση των σταφυλιών σε σταφυλοπολτό, γλεύκος και του γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής οίνων ποιότητος.

(la pigiatura e la vinificazione deve avvenire in cantine che hanno adeguate strutture per l’applicazione di moderne tecnologie per la produzione dei vini di qualità) 

 

γ) Τα συστήματα μόρφωσης των αμπελώνων είναι γραμμικά και τα κλαδέματα διαμόρφωσης των πρέμνων που συναντάμε είναι: κυπελλοειδές, αμφίπλευρο Royat, μονόπλευρο Royat, μονόπλευρο Guyot.

(i sistemi di allevamento dei ceppi sono lineari con sistemi di potature come: coppa, bilaterale Royat e unilatrale Guyot)

Η συγκομιδή των σταφυλιών γίνεται σε αγροτικά κιβώτια των 20 κιλών.

(per la vendemmia si utilizzano cassette con un contenuto massimo di 20 kg)

 

5. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

(zone delimitate)

 

Η οριοθετημένη ζώνη παραγωγής οίνων με την ένδειξη Τοπικός Οίνος Πυλίας  ως περιγραφικού στοιχείου οίνου καθορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση  αριθ. 318848/29-11-2004 (ΦΕΚ 1850/Β/14-12-2004).

(la zona di produzione della IGO Pylia è stata istituita con decreto ministeriale n. 318848 del 29/11/2004)

Η οριοθετημένη γεωγραφικά περιοχή, εντός της οποίας παράγεται ο  Τοπικός Οίνος Πυλίας περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια των πρώην

Δήμων (ex comuni):

Αίπειας, Βουφράδων, Πεταλιδίου, (Δήμων: Μεσσήνη)

Κορώνης, Μεθώνης,  Παπαφλέσσα, Πύλου, και Χιλιοχωρίων (Δήμων: Πύλος-Νέστορας)

του Νομού Μεσσηνίας

της Πελοποννήσου

και εκτείνονται σε υψόμετρο άνω των 50 μέτρων.

(la zona delimitata comprende il territorio degli ex comuni di……..(comune attuale) nell’unità periferica Messinia della periferia Peloponneso)

 

Δήμων: Μεσσήνη, Πύλος-Νέστορας (comuni di Messini e Pylos-Nestoras)

Περιφερειακή ενότητα  Μεσσηνία (unità periferica Messinia)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (periferia Peloponneso)

 

6. Μέγιστες αποδόσεις

(resa massima)

 

6.1. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (αποδόσεις) ανά εκτάριο:

(resa massima in kg di uva fresca per ettaro)

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (ha) που επιτρέπεται ανέρχεται για τους λευκούς οίνους σε δώδεκα χιλιάδες (12,000 )  κιλά νωπά σταφύλια.

(la resa massima in uva fresca è di 12.000 kg/ha)

 

6.2. Μέγιστη απόδοση σε εκατόλιτρα τελικού προϊόντος ανά εκτάριο

(resa massima in prodotto finito in hl/ha)

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (ha) ανέρχεται για τους λευκούς οίνους σε 90 HL τελικού προϊόντος.

(la resa massima in prodotto finito è di 90,00 hl/ha)

 

7. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

(varietà di vite autorizzate)

 

Ο Λευκός Οίνος Π.Γ.Ε. ΠΥΛΙΑ παράγεται μόνον από νωπά σταφύλια των ποικιλιών:

Il vino bianco della IGP Pylia è prodotto con le seguenti varietà:)

Ασύρτικο, Ροδίτης , Chardonnay και Ugni blanc.

Οι ποικιλίες αυτές συμμετέχουν σε οποιοδήποτε ποσοστό εκτός από την ποικιλία Ugni blanc η οποία συμμετέχει σε ποσοστό μέχρι 20%.

(le varietà possono concorrere con qualsiasi percentuale mentre l’Ugni blanc ha un limite del 20%)

 

8. ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ

(collegamento con la zona geografica)

 

8.1. Λεπτομέρειες της γεωγραφικής περιοχής

(dettagli della zona geografica):

Φυσικοί   Παράγοντες

(fattori fisici)

Κλιματολογικά  Στοιχεία

(informazioni climatiche)

Η οριοθετημένη περιοχή του Π.Γ.Ε. Πυλίας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του Νομού Μεσσηνίας και καλύπτει έκταση 667 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Στο ανατολικό τμήμα της Μεσσηνίας κυριαρχεί η οροσειρά του Ταϋγέτου, η οποία αποτελεί και το φυσικό σύνορο με το Νομό Λακωνίας.

Ο Ταΰγετος απλώνεται σε μήκος 115 χιλιομέτρων, με υψηλότερη κορυφή που αγγίζει τα 2.400 μέτρα, δημιουργώντας έτσι μια ιδιαιτερότητα στο κλίμα της περιοχής.

Η μεγαλύτερη και πιο εύφορη πεδιάδα είναι η Μεσσηνιακή πεδιάδα και ακολουθούν άλλες μικρότερες όπως της Κυπαρισσίας, των Γαργαλιάνων, της Πύλου, της Μεθώνης, της Κορώνης, του Λογγά και του Πεταλιδίου (Παραρτήματα - χάρτης 1).

Το κλίμα του οριοθετημένης περιοχής του Π.Γ.Ε. Πυλίας χαρακτηρίζεται ασθενές μεσογειακό (ξηροθερμικό - εύκρατο) έως υποτροπικό.

Ο χειμώνας είναι ήπιος, ενώ το καλοκαίρι εκτεταμένο και θερμό. Η ψυχρή περίοδος διαρκεί από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο και η θερμή από το Μάιο έως τον Οκτώβριο.

Το μέσο ετήσιο ύψος των βροχοπτώσεων φτάνει τα 750 - 800 περίπου mm/έτος, με το μέγιστο ύψος να εμφανίζεται το χειμώνα (330 περίπου χιλιοστά βροχής).

Ακολουθεί το φθινόπωρο με 250 περίπου mm βροχής, η άνοιξη με 146 mm και τέλος το καλοκαίρι με 23 mm περίπου. Ο ξηρότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (5,2 mm), ενώ ο πιο βροχερός θεωρείται ο Νοέμβριος (138,2 mm) (Παράρτημα Ι).

Οι βροχοπτώσεις  σύμφωνα με τον βροχομετρικό χάρτη Ελλάδας (Παράρτημα ΙΙ), φθάνουν  κατά μέσο όρο τα 400 – 1000 mm βροχής.

Η μέση ετήσια σχετική υγρασία σχετική υγρασία φτάνει το 67,7% με ξηρότερο μήνα τον Ιούλιο (58%) και υγρότερο τον Νοέμβριο (74%).

Όσο αφορά την μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του έτους, η ελάχιστη παρουσιάζεται τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο με 10ο C και η μέγιστη τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο με 28ο C, (Παράρτημα Ι).

Οι ώρες ηλιοφάνειας στην οριοθετημένη περιοχή του Π.Γ.Ε Πυλίας είναι περίπου τις 3000 ώρες το χρόνο (Παράρτημα Ι).

Η μέση επίσης εξάτμιση κυμαίνεται από 20 έως 300 mm (Παράρτημα Ι).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κλίμα που επικρατεί στην οριοθετημένη περιοχή του Π.Γ.Ε. Πυλίας  είναι ιδανικό για την καλλιέργεια των αμπελώνων, χωρίς απότομες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και με κατάλληλο ύψος και κατανομή βροχοπτώσεων, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των άριστων συνθηκών του ετήσιου κύκλου της αμπέλου  Το  αμπέλι σύμφωνα με στοιχεία επιστημονικής βιβλιογραφίας  είναι φυτό που επικρατεί και αποδίδει σε περιοχές με λίγες βροχοπτώσεις (200 – 300 mm), όταν τα εδάφη έχουν ικανοποιητική ικανότητα συγκράτησης νερού.

Αποδίδει ικανοποιητικά σε περιοχές με αρκετές βροχοπτώσεις (400 – 600 mm) σε όλα σχεδόν τα εδάφη και σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις η απόδοση είναι καλή μόνο σε εδάφη με καλή στράγγιση, λόγω ευαισθησίας στην υπερβολική υγρασία του εδάφους.

Οι κλιματολογικές συνθήκες της οριοθετημένης περιοχής του Π.Γ.Ε. Πυλίας , αναφέρονται σε μέσες τιμές και αφορούν όλο το Νομό Μεσσηνίας.

Οι μετρήσεις είναι από 9 σταθμούς της Δ/νσης Γεωλογίας – Υδρολογίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που βρίσκονται σε διάφορα αντιπροσωπευτικά σημεία του Νομού και αφορούν την τελευταία εικοσαετία, (Παράρτημα  Ι &  ΙΙ ).

Οι τοποθεσίες των σταθμών είναι:

Κρεμμύδια, Κυπαρισσία, Χώρα Μεσσηνίας, Γαργαλιάνοι, Μουζάκι, Ζευγολατιό, Δώριο, Πύλος και Πλατύ.

 

Εδαφολογικά  Στοιχεία

(informazioni sul terreno)

Σύμφωνα με την ταξινόμηση των εδαφών, βάση του συστήματος FAO (Χάρτης Εδαφών Ελλάδας – Εθνική Επιτροπή κατά της Ερημοποίησης – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Συντάκτης Ν.Γιάσογλου – Παράρτημα IΙ ), τα εδάφη του Νομού Μεσσηνίας ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες εδαφών, οι οποίες είναι:

Leptosols (LP): Εδάφη με μητρικό υλικό από ασβεστόλιθο και φλύσχη. Είναι λεπτόκοκκα εδάφη, αργιλώδη, καλής υδατοπερατότητας με ουδέτερο pH.

Regosols (RG): Στρώμα χαλαρού υλικού, πάνω σε σκληρό υπόβαθρο. Είναι εδάφη μετρίως αργιλώδη, με μέτρια υδατοπερατότητα και με pH > 7.

Fluvisols (FL): Εδάφη αργιλώδη, με μέτρια έως μικρή υδατοπερατότητα και με pH > 7.

Cambisols (CM): Η σύσταση των εδαφών αυτών είναι αργιλλώδης και μετρίως αργιλλώδης, με μικρή υδατοπερατότητα και με ουδέτερο ή ελαφρώς όξινο pH.

Vertisols (VR): Τα εδάφη αυτά είναι αργιλώδη με μικρή υδατοπερατότητα και με pH ουδέτερο ή ελαφρώς όξινο.

Η παραπάνω ανάλυση των εδαφών είναι από το βιβλίο Μαθήματα Εφηρμοσμένης Εδαφολογίας του Νικολάου Ιωάν Γιάσογλου (Αθήνα  Ιανουάριος 1995)

Συμπερασματικά λοιπόν και σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία το έδαφος είναι αργιλλοαμώδες με ουδέτερο προς αλκαλικό pH, πολύ έφορο στα πεδινά έως πετρώδες μικρής γονιμότητας στα ορεινά.

Τα εδάφη της Μεσσηνίας είναι μετρίως υδατοπερατά με ικανοποιητική στράγγιση και ευχέρεια μετακίνησης νερού και εδαφικών διαλυμάτων, με αποτέλεσμα να μην νεροκρατούν και να μην δημιουργού ρωγμές στο έδαφος.

Η περιεκτικότητα των εδαφών σε φώσφορο κρίνεται είναι ικανοποιητική, ενώ σε άζωτο ή κάλιο παρουσιάζει κάποια έλλειψη, με αποτέλεσμα να προστίθεται ανόργανα λιπάσματα.

Το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών είναι λοφώδες και από μηχανικής απόψεως κατατάσσονται στα ελαφρά έως μέσης συστάσεως.( Παράρτημα IV ). 

Η καλλιέργεια των αμπελώνων  γίνεται κυρίως σε επικλινείς λοφώδεις εκτάσεις.

Τα βιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά που λήφθηκαν υπόψη στην αξιολόγηση του δυναμικού των γαιών της περιοχής για καλλιέργειες είναι:

Το τοπικό κλίμα, όπως εκφράζουν οι κύριες ζώνες της φυσικής βλάστησης στην περιοχή.

Το μητρικό υλικό του εδάφους.

Η έκθεση της επιφάνειας ως προς τον ορίζοντα.

Το βάθος του εδάφους.

Στην οριοθετημένη περιοχή του Π.Γ.Ε. Πυλίας καλλιεργούνται 11.337σρέμματα με αμπέλια (στοιχεία αμπελουργικού μητρώου Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) Παράρτημα ΙΙΙ..

Η αύρα του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους δροσίζει τους αμπελώνες και έρχεται αρωγός στις τόσο πρόσφορες κλιματολογικές συνθήκες να γίνουν ιδανικές για την καλλιέργεια της αμπέλου.

Η από αρχαιοτάτων χρόνων καλλιέργεια της αμπέλου στη Πυλία έχει δημιουργήσει ικανούς αμπελουργούς και οινοποιούς που στην καταλληλότητα του εδάφους και των κλιματολογικών συνθηκών έρχεται να προσδώσουν το κάτι παραπάνω για την δημιουργία τοπικών οίνων υψηλής ,ποιότητας.

Η ποιότητα αυτή των πυλιακών  οίνων ήταν και ο κυριότερος παράγων να αποκτήσουν φήμη, να δημιουργηθούν σύγχρονα οινοποιία, να υπάρχει μεγάλη ζήτηση από οινοποιία άλλων περιοχών της Ελλάδας για τους πυλιακούς οίνους,  και βοηθώντας τα οινοποιία της Μεσσηνίας στην προβολή των τοπικών οίνων, προβάλλοντας τους στο εξωτερικά και συμμετέχοντας σε διεθνείς διαγωνισμούς από τους οποίους έχουν επιτύχει πολλές και μεγάλες διακρίσεις οι Πυλιακοί Τοπικοί Οίνοι (Παράρτημα V), απέκτησαν μεγάλη φήμη, γεγονός που συνετέλεσε την πραγματοποίηση και άλλων επενδύσεων σε όλη την Μεσσηνία ύψους 90.000.000 €.

Το μερίδιο των Π.Γ.Ε. οίνων στις υψηλές πωλήσεις των οίνων που παράγονται στη Πυλία είναι πολύ μεγάλο και είναι σχεδόν 100% των εμφιαλωμένων και των οίνων που αγοράζονται από οινοποιία εκτός νομού για να εμφιαλώσουν οίνους με Π.Γ.Ε. της Πυλίας.

 

Δεσμός με την γεωγραφική περιοχή:

(legame con la zona geografica)

 

Ιστορικός δεσμός.

(legame storico)

Η αμπελοκαλλιέργεια στην Πυλία, όπως και σε όλη την Ελλάδα, ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Στα έπη του Ομήρου υπάρχουν αναφορές, στην περιοχή της Πυλίας  οι οποίες μαρτυρούν παράδοση στην παραγωγή κρασιού.

Συγκεκριμένα την περιοχή Μεθώνης Πυλίας  (παλαιά Πήδασο) χαρακτηρίζει κατάμεστη από αμπέλια : «….. καλήν τ’Αίπειαν και Πήδασον αμπελόεσσαν» (Ι στιχ. 152 και 294).

Ακόμα στο γεύμα που παρέθεσε ο βασιλιάς της Πύλου Νέστορας στον Τηλέμαχο, ο Όμηρος αναφέρει ότι οι καλεσμένοι ήπιαν κρασί μέσα σε χρυσά κύπελλα : «… εν δ’ οίνον έχεεν χρυσσίω δέπαι…» (γ στιχ. 41)

Ο Παυσανίας επίσης στα Μεσσηνιακά αναφέρει ότι ήταν εδώ στη Μεσσηνία και ο Διόνυσος και οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν, αναφώνησαν για πρώτη φορά «Ενοί» (εβίβα) αφού δοκίμασαν το κρασί του τόπου και έδωσαν έτσι όνομα στο βουνό Εύα, που βρίσκεται στην καρδιά του νομού.

Η διονυσιακή λατρεία, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο κατείχε το κρασί, ήταν γνωστή στο ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα στη Πυλία από τις αναφορές που έγιναν στην Πύλο και αναφέρονται στον 13ο π.Χ. αιώνα.

Ένα από τα βασίλεια που τίμησαν περισσότερο τον 10 και 13ο π.Χ αιώνα ήταν της Πύλου και στα ανάκτορα του βασιλιά Νέστορος στις ανασκαφές βρέθηκαν στο Δωμάτιο αναμονής δύο μεγάλοι πίθοι για κρασί για τους επισκέπτες και στο διπλανό δωμάτιο ήταν αποθήκη τροφίμων με εκατοντάδες κύλικες πάνω σε ξύλινα ράφια όπου αποθήκευαν το λάδι και το κρασί.

Το αμπέλι και το κρασί είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή της Πυλίας  από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Από τα λιμάνια , της Κορώνης και της Πύλου γινόταν εξαγωγή των κυριοτέρων προϊόντων της περιοχής: λάδια, κρασιά, σταφίδες.

Ο τρύγος ήταν μεγάλη γιορτή από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Επίσης το άνοιγμα των βαρελιών και η δοκιμή των κρασιών, όπου ο νοικοκύρης πριν δοκιμάσει έχυνε λίγο κρασί από το ποτήρι όπως οι αρχαίοι που κάνανε χοές στους θεούς και την γή για να την ευχαριστήσουν για τα αγαθά που τους προσφέρει και αφού έκανε ευχή να είναι τα αμπέλια, πίνει και προσπαθεί να καταλάβει με την γεύση πόσο το κρασί έχει πετύχει σε γεύση, χρώμα και οσμή.

Ο θεσμός αυτός συνεχίζεται και στις ημέρες μας που σε όλη την Μεσσηνία οργανώνονται εκδηλώσεις και ημερίδες όπου προβάλλεται το κρασί και πόσο αυτό συνδέεται με την πολιτιστική παράδοση του τόπου.

 

Β. Πολιτιστικός, κοινωνικός και οικονομικός δεσμός.

(legame culturale, sociale ed economico)

Το κρασί είναι ένα ποτό με έντονη συμβολική αξία, στενά συνδεδεμένο με την εορταστική διάθεση.

Το κρασί μας χαλαρώνει, βοηθά την δημιουργία ευχάριστου κλίματος στην πορεία, μας φτιάχνει την διάθεση.

Είναι το τέλειο αγχολυτικό.

Δύο ποτηράκια την ημέρα ευφραίνουν την ανθρώπινη καρδιά, διατείνεται ο βασιλιάς Δαβίδ στην περίφημη ρήση του.

Οι επιστήμονες σήμερα συμπληρώνουν πως την προστατεύουν επί πλέον και από την στεφανιαία νόσο και άλλες σύγχρονες ασθένειες του Γενικού κόσμου.

Στις παραδοσιακά αμπελουργικές χώρες, η συμβολική αξία του κρασιού έχει ενσωματωθεί στην Εθνική τους κουλτούρα και αυτό μεταφράζεται σε σημαντική κατανάλωσή του.

Αντίθετα στις χώρες που το αγνοούν, η έννοια του κρασιού ως σύμβολο δεν υπάρχει στην πολιτιστική τους κληρονομιά και η κατανάλωσή του είναι ελάχιστη.

 

Γ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση.

(ambiente ed origine geografica)

Οι παράγοντες που προσδίδουν την άριστη ποιότητα στην πρώτη ύλη του Πυλιακού   Τοπικού Οίνου, καθώς επίσης και στα χαρακτηριστικά του παραγόμενου οίνου, είναι:

- ο συνδυασμός του άριστου κλίματος της περιοχής (μεγάλη περίοδος ηλιοφάνειας, άριστο ύψος βροχοπτώσεων περίπου 600 mm, κτλ),

-  ο ήπιος χειμώνας και το εκτεταμένο θερμό καλοκαίρι

-  τα ιδανικά εδάφη της περιοχής για την άριστη ανάπτυξη των αμπελιών ,

-  οι μέτριας έντασης άνεμοι και το λοφώδες της περιοχής,

-  ο άριστος φωτισμός και αερισμός των αμπελώνων, (στοιχεία που καθορίζουν την άριστη ποιότητα του παραγόμενου οίνου), συντελούν ώστε το παραγόμενο κρασί  να είναι πλούσιο σε χρωστικές και αρώματα , με έντονο χρωματισμό και ευχάριστη γεύση,

-  τα ελαφρά ασβεστολιθικά εδάφη με το ουδέτερο προς αλκαλικό pH ,

- οι ικανοποιητικές συγκεντρώσεις φωσφόρου, καλίου, βορίου κ.α, επηρεάζουν τα μέγιστα, ώστε το κρασί  να είναι  πλούσιο σε αρωματικές ουσίες.

-  οι ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες των αγροτεμαχίων, με σεβασμό στο περιβάλλον και με τις ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις,

- ο μικρός κλήρος, που επιτρέπει στους παραγωγούς την περιποίηση των αγροτεμαχίων τους με ιδιαίτερη φροντίδα,

-  η σχολαστική διαδικασία της συγκομιδής των σταφυλιών  στο σωστό βαθμό ωρίμανσης, και

-  οι άριστες συνθήκες επεξεργασίας των σταφυλιών  για την παραγωγή του οίνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχέση των παραγωγών με τον αμπελώνα  είναι ιδιαίτερη, και η περιποίηση και η φροντίδα των αμπελώνων, τα προικίζει με συναισθηματική αξία σε σχέση με άλλες σοδειές.

Η καλλιέργεια των αμπελώνων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το νοικοκυριό.

Η καλλιέργεια της γης χαρακτηρίζεται από αισθητικές, οπτικές αξίες, όσο και από λειτουργικές, οικονομικές αξίες.

Το καλοφτιαγμένο χωράφι πιστοποιεί το στάτους και τα πρότυπα του νοικοκυριού στο οποίο ανήκει.

Αντίθετα, τα εγκαταλελειμμένα κομμάτια της άλλοτε καλλιεργούμενης γης εξισώνονται με τον θάνατο, τη μετανάστευση και την καταστροφή του νοικοκυριού.

Στην Πυλία και στον νομό Μεσσηνίας ευρύτερα ο αγροτικός τομέας παραμένει και σήμερα σημαντικός για την οικονομία του τόπου. Η αμπελοκαλλιέργεια  εξακολουθεί να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή των κατοίκων του Νομού, αποτελώντας χειμερινή και καλοκαιρινή ασχολία τους.

Το σταφύλι  αποτελεί βασικό συστατικό της διατροφής τους, κυρίαρχο σύμβολο ιδιοκτησίας της γης, ευλογημένος καρπός  από τα σπλάχνα της.

Η  ζήτηση του προϊόντος και  φήμη του, ανάγει την καλλιέργεια των αμπελώνων για την παραγωγή οίνου , σε κύριο τομέα παραγωγής του Νομού Μεσσηνίας, διαδραματίζοντας ένα εξέχοντα ρόλο στην τοπική οικονομία και ειδικότερα στη διαμόρφωση του τοπικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

 

Παραπομπή στις προδιαγραφές προϊόντος:

(riferimento alla denominazione del prodotto)

Υπουργική Απόφαση αριθ.316848/29-11-2004 (ΦΕΚ 1850 Β /11-12-2004).

Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης « Τοπικός Οίνος Πυλίας » ως περιγραφικού στοιχείου οίνων.

 

8.2. Λεπτομέρειες του προϊόντος

(caratteristiche del prodotto)

Στην οριοθετημένη περιοχή του Π.Γ.Ε. Πυλίας καλλιεργούνται 11.337σρέμματα με αμπέλια (στοιχεία αμπελουργικού μητρώου Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) Παράρτημα ΙΙΙ.. που η πλειοψηφία των βρίσκεται στην νότια και δυτική πλευρά του νομού.

Η αύρα του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους δροσίζει τους αμπελώνες και έρχεται αρωγός στις τόσο πρόσφορες κλιματολογικές συνθήκες να γίνουν ιδανικές για την καλλιέργεια της αμπέλου και να συμβάλουν  στην καλύτερη ωρίμανση των σταφυλιών, στην καλλίτερη σύσταση αυτών στο στάδιο της «τεχνολογικής ωρίμανσης» (οξύτητα, χρώμα, αρωματικές ουσίες, σάκχαρα, κ.λ.π.) που δίνουν οίνους εξαιρετικής ποιότητας.

Επιπλέον ο συνδυασμός αυτών των κλιματικών συνθηκών, με την ποικιλία των εδαφών της περιοχής, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου, τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου και τις οινοποιητικές τεχνικές, συμβάλουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων Π.Γ.Ε.

 

8.3. Αιτιώδης αλληλεπίδραση

(interazioni causali)

Η μοναδικότητα των οίνων με ΠΓΕ Πυλίας , όπως αναφέρεται λεπτομερώς στις ανωτέρω υποενότητες οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (έδαφος, κλίμα, επίδραση των ανέμων ) σε συνδυασμό με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές.

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(requisiti applicabili)

 

9.1. Απαιτήσεις  Εθνικής Νομοθεσίας

(requisiti legislazione nazionale)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 392169/20-10-1999 «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»(ΦΕΚ1985/Β/8-11-1999) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 321813/ 29-08-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ1723/Β/29-08-2007).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 340583/1-9-1989 «Καθορισμός Προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης «Τοπικός οίνος Πυλία»   ως περιγραφικού στοιχείου οίνου» (ΦΕΚ 694/Β/15-9-1989).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 316848/29-11-2004 «Καθορισμός Προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός οίνος Πυλίας   ως περιγραφικού στοιχείου οίνου» (ΦΕΚ 1850/Β/14-12-2004).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 280557/2005 «Καθορισμός του χρόνου ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση των τοπικών οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15.06.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 235309/7.2.2002 «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» (ΦΕΚ 179/Β/19.2.2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 352347/6670/1.9.1987 «Περί γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων  οίνων» (ΦΕΚ 512/Β/22.9.1987) όπως τροποποιήθηκε με την  αριθ. 280580/21.6.2005 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 326182/6268/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης) καθώς και της υπ’ αριθμ. 352347/6670/1987 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων» (ΦΕΚ 875/Β/28.6.2005).

-Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ.336927/10.3.1999 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων» στις ετικέτες των Ελληνικών οίνων»(ΦΕΚ 420/Β/20.4.1999)

 

9.2. Παρέκκλιση από την παραγωγή στην οριοθετημένη περιοχή

(riferimento della produzione nella zona delimitata)

A) Νομικό πλαίσιο: Κοινοτική Νομοθεσία

(legislazione comunitaria)

Στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων  λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα

 

Β) Νομικό πλαίσιο: Εθνική Νομοθεσία

(legislazione nazionale)

Στην αριθμ .392169/20-10-1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου» (ΦΕΚ 1985/Β/8-11-99) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 321813/29-8-2007 ΚΥΑ , στο άρθρο 4 στοιχείο γ) αναφέρεται:

οι επιτραπέζιοι οίνοι που δικαιούνται τη χρήση του όρου «Τοπικός Οίνος» με γεωγραφική ένδειξη επαρχίας, νομού ή αμπελουργικής περιοχής μικρότερης του νομού, παράγονται σε οινοποιεία που βρίσκονται μέσα στο νομό ή σε όμορους νομούς.

 

9.3. Πρόσθετες διατάξεις που αφορούν στην επισήμανση των οίνων

(disposizioni supplementari inerenti all’etichettatura dei vini)

 

A) Νομικό πλαίσιο: Κοινοτική Νομοθεσία

(quadro giuridico, legislazione comunitaria)

Στο άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2 και 6 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα.

 

B) Νομικό πλαίσιο: Εθνική Νομοθεσία

(quadro giuridico legislazione nazionale)

Στην αριθμ. 280557/9-6-2005 υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818Β/15-6-2005), στο άρθρο 3 και 4 αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τη χρήση των παρακάτω ενδείξεων:

 

- ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ ή ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ (vino nuovo, novello);

- ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ή ΩΡΙΜΑΣΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ (maturato in botti);

- ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ή ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ (invecchiato in botti)

- ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΣΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ή ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ

(vinificato ed affinato in botti)

- ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ή ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ (vinificato in botti).

 

9.4. Αναγραφή στην επισήμανση του έτους συγκομιδής

(indicazione dell’annata di vendemmia)

Εθνική Νομοθεσία

Legislazione nazionale)

Στην περίπτωση χρήσης της ένδειξης «ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ» ή «ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ» στην επισήμανση των οίνων είναι υποχρεωτική η αναγραφή του έτους συγκομιδής των σταφυλιών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.2 της αριθμ. 280557/9-6-2005 υπουργικής απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

(nell’utilizzo dei termini “vino nuovo o vino novello” è obbligatorio indicare l’annata della vendemmia come da Decreto n. 280557 del 09/06/2005)

 

9.5. Παραδοσιακές Ενδείξεις

(menzioni tradizionali)

Παραδοσιακές ενδείξεις σύμφωνα με την αριθμ 235309/7-2-2002 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.)  Πυλία είναι οι παρακάτω:

 

ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de blancs,

ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de noir,

ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Η ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΓΚΡΙΖΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de gris (vino bianco da uve rosse),

ΚΟΚΚΙΝΕΛΙ / kokineli (vino rosato color cocciniglia),

ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,

ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux,

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΟΡΕΙΝΑ ΚΡΑΣΑΜΠΕΛΑ / Vin de vignobles Montageux

 

10. ΕΛΕΓΧΟΙ

(controlli)

 

10.1. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάσει τις παρακάτω διατάξεις:

(la verifica è basata sulle seguenti disposizioni)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 392169/20-10-1999 «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»(ΦΕΚ1985/Β/8-11-1999) όπως τροποποιήθηκε με την με την αριθ. 318848/ 29-11-2004ΚΥΑ (ΦΕΚ1850/Β/14-12-2004).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 340583/1-9-1989 «Καθορισμός Προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης «Τοπικός οίνος Πυλία»   ως περιγραφικού στοιχείου οίνου» (ΦΕΚ 694/Β/15-9-1989).

-Υπουργική Απόφαση αριθ. 318848/29-11-2004 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 340588/1.9.1989 Υπ. Απόφασης αναγνώρισης Τοπικού Οίνου Πυλίας» (ΦΕΚ 1850/Β/14.12.2004).

 - Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

 

10.2. Διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων:

(procedure per lo svolgimento delle ispezioni)

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να παράγουν τον συγκεκριμένο οίνο ΠΓΕ δηλώνουν στην αρμόδια Διεύθυνση, δεκαπέντε μέρες (15) προ του τρυγητού την ημερομηνία που θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν σταφυλές για το σκοπό αυτό.

Στα ζυγολόγια ή τιμολόγια που εκδίδονται από τους οινοπαραγωγούς κατά την παραλαβή των σταφυλιών που προορίζονται για τον συγκεκριμένο οίνο ΠΓΕ  αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αμπελουργού, η ποικιλία της αμπέλου, ο κωδικός αριθμός του αμπελοτεμαχίου του Αμπελουργικού Μητρώου καθώς και ο δείκτης διαθλάσεως του γλεύκους σταφυλιών.

Τα στελέχη των ζυγολογίων ή τιμολογίων αυτών φυλάσσονται επί πέντε έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου.

Οι ανωτέρω οίνοι που διατίθενται συσκευασμένοι/εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του συσκευαστή/εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα ΠΥ, στη συνέχεια εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής.

Οι ειδικοί κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της περιοχής (πρώην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης) όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης  μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.

 

10.3. Αρχές ελέγχου.

(autorità di controllo)

Υπουργείο: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διεύθυνση: Μεταποίησης-Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα: Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

Διεύθυνση:  Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ. GR-101 76

Τηλ.: 210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289

Fax: 210 - 52 38 337

 

e-mail: ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

Τεγέα

Tegea

T.O.

τοπικός οίνος

(vino regionale)

Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη)

P.G.E. (indicazione geografica protetta)

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων – Τεχνικός φάκελος

(denominazioni dei vini esistenti – documentazione tecnica)

Υπουργική Απόφαση αριθ. 437358/5.11.1993

(fonte Minagr.gr.)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(specifiche del prodotto)

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1234/2007 ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟΣ 2).

Τεγέα (el)

Tegea (en)

Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη)

P.G.E. (indicazione geografica protetta)

 

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

(denominazione da registrare)

 

Όνομα προς καταχώρηση: Τεγέα

Ισοδύναμος Όρος: Tegea

 

1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ:

(categorie dei prodotti)

Ο οίνος Π.Γ.Ε.  Κλημέντι (Klimenti) ανήκει στην κατηγορία 1.

Αμπελοοινικών Προϊόντων του παραρτήματος ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

1. Οίνος (vino)

 

1.2.  Τύποι οίνων

(tipi di vino)

Οίνος Ερυθρός ξηρός (vino rosso asciutto)

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΟΊΝΟΥ (Ή ΤΩΝ ΟΊΝΩΝ):

(descrizione del vino e dei vini)

 

Οίνος Ερυθρός ξηρός

(vino rosso asciutto)

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 11,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

- Ελάχιστος Ολικός αλκοολικός τίτλος: 11,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico totale minimo)

- Ελάχιστος Φυσικός  αλκοολικός τίτλος: 11,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico naturale minimo)

- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: Ελάχιστη 1,00 Μέγιστη 9,00 g/l*;

(zuccheri residui totali minimo massimo)

- Ολική οξύτητα εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη 3.50 g/l, Μέγιστη 7,00 g/l;

(acidità totale minima, massima)

- Πτητική οξύτητα  εκφρασμένη σε οξικό οξύ: Μέγιστη 1,20 g/l;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε ολικό διοξείδιο του θείου: 150 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

Βαθύ κόκκινο χρώμα.

(colore rosso intenso)

Αρώματα βανίλιας και ώριμων φρούτων του δάσους.

(profumo, vaniglia e bacche mature)

Στο στόμα βελούδινη γεύση με αισθητή την παρουσία των τανινών.

(sapore vellutato, con presenza notevole di tannini)

 

*όταν η περιεκτικότητα σε σάκχαρα υπερβαίνει τα 4,00g/l  ισχύουν οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος XIV του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής

 

3. Παραδοσιακές ενδείξεις

 

Παραδοσιακές ενδείξεις, σύμφωνα με το άρθρο 118κα παράγραφος 1, οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Καν(ΕΚ) 670/2011 της Επιτροπής  και όπως έχουν οριστεί και καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «E-Bacchus», οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται και να προστατεύονται για την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.) Τεγέα  και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας, είναι οι εξής:

 

Τοπικός Οίνος στη θέση των ΠΓΕ

(vino regionale al posto di IGP)

 

Αγρέπαυλη (edificio storico),

Αμπέλι (vigna),

Αμπελώνας (ες) (vigneto/i),

Αρχοντικό (palazzo),

Κάβα (invecchiato),

Κάστρο (castello),

Κτήμα (tenuta, proprietà),

Μετόχι (fattoria del monastero),

Μοναστήρι (monastero),

Ορεινό Κτήμα (tenuta di montagna),

Ορεινός Αμπελώνας (vigneti di montagna),

Πύργος (torre).

 

4. ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

(pratiche enologiche)

 

Ειδικότερα ως προς τις πρακτικές οινοποίησης ακολουθούνται τα κάτωθι:

(in particolare per quanto riguarda le pratiche di vinificazione si osserva quanto segue:)

 

4.1. Οινοποίηση ερυθρών οίνων:

(vinificazione vini rossi)

ερυθρός ξηρός οίνος Π.Γ.Ε. Τεγέα     

(vino rosso asciutto IGP Tegea)

Ο ερυθρός οίνος ΠΓΕ Τεγέα  παράγεται σύμφωνα με την κλασική μέθοδο ερυθράς οινοποίησης για την παραγωγή ερυθρών οίνων.

(il vino rosso della IGP Tegea è prodotto con il metodo classico della vinificazione in rosso)

 

4.2. Ειδικές οινολογικές πρακτικές

(pratiche enologiche specifiche)

Η διαμόρφωση των πρεμνών ακολουθεί τις συνήθεις για την περιοχή καλλιεργητικές τεχνικές.

(I sistemi di coltivazione ed impianti sono quelli tradizionali della regione)

 

5. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

(zone delimitate)

 

Η οριοθετημένη ζώνη παραγωγής οίνων Π.Γ.Ε. Τεγέα καθορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 437358/5.11.1993 (ΦΕΚ 849/Β/11.11.1993) .

(la zona di produzione della IGP Tegea è stata istituita con decreto ministeriale n. 437358 del 05/11/1993)

Η οριοθετημένη περιοχή για την παραγωγή των οίνων Π.Γ.Ε. Τεγέα περιλαμβάνει τις περιοχές της ευρύτερης περιοχής Τεγέας:

Μαγούλας, Ριζών, Γαρέας, Ψηλής Βρύσης, Μαυ­ρικίου, Σταδίου, Επισκοπής, Αλέας, Κερασίτσας, Καμαρίου, Βουνού, Μανθυρέας, Κανδάλου, Δεμιρίου, Στρίγκου, Τζίβα, Θάνα, ΠαλλαντΙου, Ευάνδρου, Μάκρης, Βαλ­τετσίου, Δόριζας, Μάναρη, Άνω Δολιανών, Μεσσοράχης, Καστριού, Πηγαδακίων, Αλεποχωρίου, Κερασιάς, Βλαχο-κερασιάς, Κολλινών και Αγίας Βαρβάρας.

(la zona delimitata della IGP Tegea comprende il territorio della zona di Tegea nelle seguenti località….)

 

Δήμου Τρίπολη (comune di Tripoli)

Περιφερειακή ενότητα Αρκαδία (unità periferica Arcadia)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (periferia Peloponneso)

 

6. Μέγιστες αποδόσεις

(resa massima)

 

6.1. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (αποδόσεις) ανά εκτάριο:

(resa massima in kg di uva fresca per ettaro)

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (ha) που επιτρέπεται ανέρχεται για τις ερυθρές ποικιλίες σε δέκα χιλιάδες (10,000)  κιλά νωπά σταφύλια

(la resa massima in uva fresca è di 10.000 kg/ha)

 

6.2. Μέγιστη απόδοση σε εκατόλιτρα τελικού προϊόντος ανά εκτάριο

(resa massima in prodotto finito in hl/ha)

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (ha) ανέρχεται σε 80 HL για τους ερυθρούς οίνους.

(la resa massima in prodotto finito è di 80,00 hl/ha di vino rosso)

 

7. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

(varietà di vite autorizzate)

 

Ο ερυθρός ξηρός οίνος Π.Γ.Ε. Τεγέα παράγεται από σταφύλια των ποικιλιών 

Cabernet sauvignon, Cabernet Franc και Merlot.

(il vino rosso della IGP Tega è prodotto con le seguenti varietà)

 

8. ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ

(collegamento con la zona geografica)

 

8.1. Λεπτομέρειες της γεωγραφικής περιοχής

(dettagli della zona geografica):

Α. Ιστορικός δεσμός.

(legame storico)

Η Τεγέα μαζί με την Μαντίνεια ήταν οι δύο σπουδαιότερες πόλεις της Αρκαδίας κατά την αρχαιότητα.

Οι αρχαίοι μύθοι θέλουν την Τεγέα να παίρνει μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία και στον πόλεμο της Τροίας με αρχηγό τον βασιλιά Αγαπήνορα.

Η περιοχή της Τεγέας είναι κατεξοχήν αγροτική.

Ο κάμπος της είναι από τους πιο εύφορους της Αρκαδίας, γεμάτος περιβόλια, αμπελώνες, χωράφια με διάφορες καλλιέργειες.

 

Β. Πολιτιστικός, κοινωνικός και οικονομικός δεσμός.

(legame culturale, sociale ed economico)

Το αμπέλι και το κρασί είναι άρρηκτα δεμένα με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή των ανθρώπων της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

Ο δεσμός αυτός συνεχίζεται στις ημέρες μας, με την οργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων που προβάλουν το κρασί, αλλά και την πολιτιστική παράδοση του τόπου.

 

Γ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση.

(ambiente ed origine geografica)

Η περιοχή της Τεγέας γειτνιάζει βορειοδυτικά με το Μαντινειακό Πεδίο και περιβάλλεται προς βορρά από το Παρθένιο όρος(1215μ), νοτιοανατολικά από τον Πάρνωνα(1599μ)και δυτικά συνορεύει με  την Τρίπολη.

Το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται είναι 660 μ περίπου, ενώ ορεινοί αμπελώνες υπάρχουν και πάνω από τα 750 μ.

Κάτω από την επίδραση των παραγόντων εδαφογένεσης (το μητρικό υλικό, το κλίμα, οι μικροοργανισμοί, η τοπογραφία και ο χρόνος), η συνδυασμένη επίδραση αυτών είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη στην περιοχή διάφορων τύπων εδαφικών  συστημάτων.

Σε αυτά κυριαρχούν τα εδάφη τάξης Inceptisols σε περιοχές όπου η παρουσία και η περιεκτικότητα του μητρικού υλικού είναι υψηλή.

Σε εδάφη που βρίσκονται στους χαμηλούς λόφους, έντονα διαβρωμένα, υφίσταται μια μικρή παρουσία των Entisols .

Η περιοχή της Τεγέας, καθώς γειτνιάζει με τη ζώνη της Μαντινείας χαρακτηρίζεται από πολλές βροχές και χιόνια τον χειμώνα, συχνές μπόρες και καταιγίδες το καλοκαίρι και θερμοκρασίες χαμηλές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης, το κλίμα χαρακτηρίζεται, σαν μεσογειακό (Cca) με ήπιο παρατεταμένο χειμώνα και ξηρό θερμό καλοκαίρι

 

8.2. Λεπτομέρειες του προϊόντος

(caratteristiche del prodotto)

Ο συνδυασμός αυτών των κλιματικών συνθηκών, με την ποικιλία των εδαφών της περιοχής, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου, τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου και τις οινοποιητικές τεχνικές, συμβάλουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων Π.Γ.Ε.  Τεγέα.

 

8.3. Αιτιώδης αλληλεπίδραση

(interazioni causali)

Η μοναδικότητα των οίνων ΠΓΕ Τεγέα, οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (έδαφος, κλίμα, επίδραση των ανέμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού) σε συνδυασμό με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές.

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(requisiti applicabili)

 

9.1. Απαιτήσεις  Εθνικής Νομοθεσίας

(requisiti legislazione nazionale)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 392169/20-10-1999 «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»(ΦΕΚ1985/Β/8-11-1999) όπως τροποποιήθηκε με την με την αριθ. 321813/ 29-08-2007ΚΥΑ (ΦΕΚ1723/Β/29-08-2007)

-Υπουργική Απόφαση αριθ. 437358/5.11.1993 «Καθορισμός Προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός οίνος Τεγέας ως περιγραφικού στοιχείου οίνου» (ΦΕΚ ΦΕΚ 849/Β/11.11.1993).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 280557/2005 «Καθορισμός του χρόνου ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση των τοπικών οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15.06.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

-Υπουργική Απόφαση αριθ. 235309/7.2.2002 «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» (ΦΕΚ 179/Β/19.2.2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 352347/6670/1.9.1987 «Περί γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων» (ΦΕΚ 512/Β/22.9.1987) όπως τροποποιήθηκε με την  αριθ. 280580/21.6.2005 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 326182/6268/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης) καθώς και της υπ’ αριθμ. 352347/6670/1987 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων» (ΦΕΚ 875/Β/28.6.2005)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ.336927/10.3.1999 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων»στις ετικέτες των Ελληνικών οίνων»(ΦΕΚ 420/Β/20.4.1999)

 

9.2. Παρέκκλιση από την παραγωγή στην οριοθετημένη περιοχή

(riferimento della produzione nella zona delimitata)

A) Νομικό πλαίσιο: Κοινοτική Νομοθεσία

(legislazione comunitaria)

Στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων  λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα

 

Β) Νομικό πλαίσιο: Εθνική Νομοθεσία

(legislazione nazionale)

Στην αριθμ .392169/20-10-1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου» (ΦΕΚ 1985/Β/8-11-99) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 321813/29-8-2007 ΚΥΑ , στο άρθρο 4 στοιχείο γ) αναφέρεται:

οι επιτραπέζιοι οίνοι που δικαιούνται τη χρήση του όρου «Τοπικός Οίνος» με γεωγραφική ένδειξη επαρχίας, νομού ή αμπελουργικής περιοχής μικρότερης του νομού, παράγονται σε οινοποιεία που βρίσκονται μέσα στο νομό ή σε όμορους νομούς.

 

9.3. Πρόσθετες διατάξεις που αφορούν στην επισήμανση των οίνων

(disposizioni supplementari inerenti all’etichettatura dei vini)

 

A) Νομικό πλαίσιο: Κοινοτική Νομοθεσία

(quadro giuridico, legislazione comunitaria)

Στο άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2 και 6 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα.

 

B) Νομικό πλαίσιο: Εθνική Νομοθεσία

(quadro giuridico legislazione nazionale)

Στην αριθμ. 280557/9-6-2005 υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818Β/15-6-2005), στο άρθρο 3 και 4 αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τη χρήση των παρακάτω ενδείξεων:

 

- ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ ή ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ (vino nuovo, novello);

- ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ή ΩΡΙΜΑΣΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ (maturato in botti);

- ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ή ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ (invecchiato in botti)

- ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΣΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ή ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ

(vinificato ed affinato in botti)

- ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ή ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ (vinificato in botti).

 

9.4. Αναγραφή στην επισήμανση του έτους συγκομιδής

(indicazione dell’annata di vendemmia)

Εθνική Νομοθεσία

Legislazione nazionale)

Στην περίπτωση χρήσης της ένδειξης «ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ» ή «ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ» στην επισήμανση των οίνων είναι υποχρεωτική η αναγραφή του έτους συγκομιδής των σταφυλιών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.2 της αριθμ. 280557/9-6-2005 υπουργικής απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

(nell’utilizzo dei termini “vino nuovo o vino novello” è obbligatorio indicare l’annata della vendemmia come da Decreto n. 280557 del 09/06/2005)

 

9.5. Παραδοσιακές Ενδείξεις

(menzioni tradizionali)

Παραδοσιακές ενδείξεις σύμφωνα με την αριθμ 235309/7-2-2002 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.) Τεγέας είναι οι παρακάτω:

 

ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de blancs,

ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de noir,

ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Η ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΓΚΡΙΖΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de gris (vino bianco da uve rosse),

ΚΟΚΚΙΝΕΛΙ / kokineli (vino rosato color cocciniglia),

ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,

ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux,

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΟΡΕΙΝΑ ΚΡΑΣΑΜΠΕΛΑ / Vin de vignobles Montageux

 

10. ΕΛΕΓΧΟΙ

(controlli)

 

10.1. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάσει τις παρακάτω διατάξεις:

(la verifica è basata sulle seguenti disposizioni)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 392169/20-10-1999 «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «ΤοπικόςΟίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»(ΦΕΚ1985/Β/8-11-1999) όπως τροποποιήθηκε με την με την αριθ. 321813/ 29-08-2007ΚΥΑ (ΦΕΚ1723/Β/29-08-2007).

-Υπουργική Απόφαση αριθ. 437358/5.11.1993  «Καθορισμός Προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός οίνος Τεγέας ως περιγραφικού στοιχείου οίνου» (ΦΕΚ ΦΕΚ 849/Β/11.11.1993).

 - Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005)

 

10.2. Διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων:

(procedure per lo svolgimento delle ispezioni)

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να παράγουν τον συγκεκριμένο οίνο ΠΓΕ δηλώνουν στην αρμόδια Διεύθυνση, δεκαπέντε μέρες (15) προ του τρυγητού την ημερομηνία που θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν σταφυλές για το σκοπό αυτό.

Στα ζυγολόγια ή τιμολόγια που εκδίδονται από τους οινοπαραγωγούς κατά την παραλαβή των σταφυλιών που προορίζονται για τον συγκεκριμένο οίνο ΠΓΕ  αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αμπελουργού, η ποικιλία της αμπέλου, ο κωδικός αριθμός του αμπελοτεμαχίου του Αμπελουργικού Μητρώου καθώς και ο δείκτης διαθλάσεως του γλεύκους σταφυλιών.

Τα στελέχη των ζυγολογίων ή τιμολογίων αυτών φυλάσσονται επί πέντε έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου.

Οι ανωτέρω οίνοι που διατίθενται συσκευασμένοι/εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του συσκευαστή/εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα ΤΕ, στη συνέχεια εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής.

Οι ειδικοί κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της περιοχής (πρώην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης) όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης  μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.

 

10.3. Αρχές ελέγχου.

(autorità di controllo)

Υπουργείο: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διεύθυνση: Μεταποίησης-Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα: Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

Διεύθυνση:  Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ. GR-101 76

Τηλ.: 210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289

Fax: 210 - 52 38 337

 

e-mail: ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

Τριφυλία

Trifilia

T.O.

τοπικός οίνος

(vino regionale)

Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη)

P.G.E. (indicazione geografica protetta)

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων – Τεχνικός φάκελος

(denominazioni dei vini esistenti – documentazione tecnica)

Υπουργική Απόφαση αριθ. 340588/01-09-1989

Υπουργική Απόφαση αριθ. 313010/20-09-2006

(fonte Minagr.gr.)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(specifiche del prodotto)

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1234/2007 ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟΣ 2).

Τριφυλία (el)

Trifilia (en)

Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη)

P.G.E. (indicazione geografica protetta)

 

 

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

(denominazione da registrare)

 

Όνομα προς καταχώρηση: Τριφυλία

Ισοδύναμος Όρος: Trifilia

 

1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ:

(categorie dei prodotti)

Ο οίνος Π.Γ.Ε.  Τριφυλία (Trifilia) ανήκει στην κατηγορία 1.

Αμπελοοινικών Προϊόντων του παραρτήματος ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

1. Οίνος (vino)

 

1.2.  Τύποι οίνων

(tipi di vino)

Οίνος λευκός ξηρός (vino bianco secco)

Οίνος λευκός ημίξηρος (vino bianco semisecco)

Οίνος λευκός ημίγλυκος (vino bianco amabile)

Οίνος Ερυθρός ξηρός (vino rosso asciutto)

Οίνος Ερυθρός ημίξηρος (vino rosso semisecco)

Οίνος Ερυθρός ημίγλυκος (vino rosso amabile)

Οίνος Ερυθρωπός ξηρός (vino rosato secco)

Οίνος Ερυθρωπός ημίξηρος (vino rosato semisecco)

Οίνος Ερυθρωπός ημίγλυκος (vino rosato amabile)

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΟΊΝΟΥ (Ή ΤΩΝ ΟΊΝΩΝ):

(descrizione del vino e dei vini)

 

Α. ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

(vini bianchi)

1. Οίνος λευκός ξηρός

(vino bianco secco)

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 10,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

- Ελάχιστος Ολικός αλκοολικός τίτλος: 10,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico totale minimo)

- Ελάχιστος Φυσικός  αλκοολικός τίτλος: 10,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico naturale minimo)

- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: Ελάχιστη  1,00,  Μέγιστη 9,00 g/l*;

(zuccheri residui totali minimo massimo)

- Ολική οξύτητα εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη 4.80 g/l, Μέγιστη 7,50 g/l;

(acidità totale minima, massima)

- Πτητική οξύτητα  εκφρασμένη σε οξικό οξύ: Μέγιστη 0,90 g/l;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε ολικό διοξείδιο του θείου: 200 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

Ο λευκός ξηρός οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία διακρίνεται για το λαμπερό κρυστάλλινο λευκοκίτρινο χρώμα.

(il vino bianco secco della IGP Trifilia ha un colore giallo brillante)

Πλούσιο στόμα με μια πολύ δροσερή οξύτητα, χαρακτηρίζεται από γευστική αρμονία.

(sapore ricco, fresco, caratterizzato dall’armonia)

Στο μπουκέτο  του μπλέκονται  ευχάριστα αρώματα πεπονιού, ανανά, αχλαδιού, λεμονιού και εξωτικών φρούτων και συνθέτουν ένα μοναδικό αρωματικό λευκό κρασί.

Μακριά αρωματική επίγευση.

(bouquet dove si mescolano aromi di melone, ananas, pera, limone e frutti esotici, un vino unico dalle caratteristiche aromatiche, retrogusto persistente)

 

2.Οίνος λευκός ημίξηρος

(vino bianco semisecco)

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 10,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

- Ελάχιστος Φυσικός  αλκοολικός τίτλος: 10,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico naturale minimo)

- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: Ελάχιστη  4,50 - Μέγιστη 17,50 g/l**;

(zuccheri residui totali minimo massimo)

- Ολική οξύτητα εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη 4.80 g/l, Μέγιστη 7,50 g/l;

(acidità totale minima, massima)

- Πτητική οξύτητα  εκφρασμένη σε οξικό οξύ: Μέγιστη 0,90 g/l;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε ολικό διοξείδιο του θείου: 250 mg/l***.

(anidride solforosa totale massima)

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

Ο λευκός ημίξηρος οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία  διακρίνεται για το λαμπερό κρυστάλλινο λευκοκίτρινο  χρώμα. 

(il vino bianco semisecco della IGP Trifilia ha un colore giallo brillante)

Πλούσιο στόμα με μια πολύ δροσερή οξύτητα, χαρακτηρίζεται από γευστική αρμονία.

(sapore ricco, fresco, caratterizzato dall’armonia)

Στο μπουκέτο του μπλέκονται ευχάριστα αρώματα πεπονιού, ανανά, αχλαδιού, λεμονιού και εξωτικών φρούτων και συνθέτουν ένα μοναδικό αρωματικό λευκό κρασί.

Μακριά αρωματική  επίγευση.

(bouquet dove si mescolano aromi di melone, ananas, pera, limone e frutti esotici, un vino unico dalle caratteristiche aromatiche, retrogusto persistente)

 

3. Οίνος λευκός ημίγλυκος

(vino bianco amabile)

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 10,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

- Ελάχιστος Φυσικός  αλκοολικός τίτλος: 10,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico naturale minimo)

- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: Ελάχιστη 12,50 - Μέγιστη 45,00 g/l;

(zuccheri residui totali minimo massimo)

- Ολική οξύτητα εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη 4.80 g/l, Μέγιστη 7,50 g/l;

(acidità totale minima, massima)

- Πτητική οξύτητα  εκφρασμένη σε οξικό οξύ: Μέγιστη 0,90 g/l;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε ολικό διοξείδιο του θείου: 250 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

Ο λευκός ημίγλυκος οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία διακρίνεται για το λαμπερό κρυστάλλινο λευκοκίτρινο χρώμα.

(il vino bianco amabile della IGP Trifilia ha un colore giallo brillante)

Πλούσιο στόμα με μια πολύ δροσερή οξύτητα, χαρακτηρίζεται από γευστική αρμονία.

(sapore ricco, fresco, caratterizzato dall’armonia)

Στο μπουκέτο του μπλέκονται ευχάριστα αρώματα πεπονιού, ανανά, αχλαδιού, λεμονιού και εξωτικών φρούτων και συνθέτουν ένα μοναδικό αρωματικό λευκό κρασί.

Μακριά αρωματική επίγευση.

(bouquet dove si mescolano aromi di melone, ananas, pera, limone e frutti esotici, un vino unico dalle caratteristiche aromatiche, retrogusto persistente)

 

Β. ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ

(vini rossi)

 

1. Οίνος Ερυθρός ξηρός

(vino rosso asciutto)

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 11,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

- Ελάχιστος Ολικός αλκοολικός τίτλος: 11,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico totale minimo)

- Ελάχιστος Φυσικός  αλκοολικός τίτλος: 10,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico naturale minimo)

- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: Ελάχιστη 1,00 Μέγιστη 9,00 g/l*;

(zuccheri residui totali minimo, massimo)

- Ολική οξύτητα εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη 4.50 g/l, Μέγιστη 7,00 g/l;

(acidità totale minima, massima)

- Πτητική οξύτητα  εκφρασμένη σε οξικό οξύ: Μέγιστη 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε ολικό διοξείδιο του θείου: 150 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

Ο ερυθρός ξηρός οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία  διακρίνεται για το βαθύ πορφυρό βελούδινο χρώμα.

(il vino rosso asciutto della IGP Trifilia si distingue per il suo colore viola, vellutato e profondo)

Καλή δομή, με στρόγγυλο και πλούσιο σώμα, στρογγυλεμένες και μαλακιές ταννίνες, ισορροπημένη οξύτητα.

(sapore: buona struttura, tannini rotondi e corposi, arrotondati e morbidi, acidità equilibrata)

Γεμάτο άρωμα βατόμουρου, μπαχαρικών, κέδρου και σοκολάτας.

(profumo: aroma pieno di lamponi, spezia, legno di cedro e cioccolato)

Μακριά και απαλή επίγευση.

Μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης.

(retrogusto persistente, adatto a lunghi invecchiamenti)

 

2. Οίνος Ερυθρός ημίξηρος

(vino rosso semisecco)

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 11,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

- Ελάχιστος Φυσικός  αλκοολικός τίτλος: 10,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico naturale minimo)

- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: Ελάχιστη  4,50 - Μέγιστη 17,50 g/l**;

(zuccheri residui totali minimio massimi)

- Ολική οξύτητα εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη 4.50 g/l, Μέγιστη 7,00 g/l;

(acidità totale minima, massimo)

- Πτητική οξύτητα  εκφρασμένη σε οξικό οξύ: Μέγιστη 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε ολικό διοξείδιο του θείου: 200 mg/l***.

(anidride solforosa totale massima)

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche):

Ο ερυθρός ημίξηρος οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία  διακρίνεται για το βαθύ πορφυρό βελούδινο χρώμα.

(il vino rosso semisecco della IGP Trifilia si distingue per il suo colore viola, vellutato e profondo)

Καλή δομή, με στρόγγυλο και πλούσιο  σώμα, στρογγυλεμένες και μαλακιές ταννίνες, ισορροπημένη οξύτητα.

(sapore: buona struttura, tannini rotondi e corposi, arrotondati e morbidi, acidità equilibrata)

Γεμάτο άρωμα βατόμουρου, μπαχαρικών, κέδρου και σοκολάτας.

Μακριά και απαλή επίγευση.

(profumo: aroma pieno di lamponi, spezia, legno di cedro e cioccolato

Retrogusto persistente)

 

3. Οίνος Ερυθρός ημίγλυκος

(vino rosso amabile)

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 11,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

- Ελάχιστος Φυσικός  αλκοολικός τίτλος: 10,50% vol.;

(titolo alcolometrico volumico naturale minimo)

- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: Ελάχιστη  12,50, Μέγιστη 45,00 g/l;

(zuccheri residui totali minimo, massimo)

- Ολική οξύτητα εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη 4.50 g/l, Μέγιστη 7,00 g/l;

(acidità totale minima, massima)

- Πτητική οξύτητα  εκφρασμένη σε οξικό οξύ: Μέγιστη 1,10 g/l;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε ολικό διοξείδιο του θείου: 200 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

Ο ερυθρός ημίγλυκος οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία διακρίνεται για το βαθύ πορφυρό βελούδινο χρώμα.

(il vino rosso amabile della IGP Trifilia si distingue per il suo colore viola, vellutato e profondo)

Καλή δομή, με στρόγγυλο και πλούσιο σώμα, στρογγυλεμένες και μαλακιές ταννίνες, ισορροπημένη οξύτητα.

(sapore: buona struttura, tannini rotondi e corposi, arrotondati e morbidi, acidità equilibrata)

Γεμάτο άρωμα βατόμουρου, μπαχαρικών, κέδρου και σοκολάτας.

Μακριά και απαλή επίγευση.

(profumo: aroma pieno di lamponi, spezia, legno di cedro e cioccolato

Retrogusto persistente)

 

Γ. ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΩΠΟΣ

(vino rosato)

 

1. Οίνος Ερυθρωπός ξηρός

(vino rosato secco)

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 11,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

- Ελάχιστος Ολικός αλκοολικός τίτλος: 11,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico totale minimo)

- Ελάχιστος Φυσικός  αλκοολικός τίτλος: 10,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico naturale minimo)

- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: Ελάχιστη 1.00, Μέγιστη 9,00 g/l*;

(zuccheri residui totali minimo, massimo)

- Ολική οξύτητα εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη 4.80 g/l, Μέγιστη 7,50 g/l;

(acidità totale minima, massima)

- Πτητική οξύτητα  εκφρασμένη σε οξικό οξύ: Μέγιστη 1,00 g/l;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε ολικό διοξείδιο του θείου: 200 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

Ο ερυθρωπός ξηρός οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία διακρίνεται για το ζωηρό και έντονο χρώμα ροδιού.

(il vino rosato secco della IGP Trifilia è caratterizzato dal colore vivace di melograno)

Έντονα  φρουτώδης οίνος με αρώματα κερασιού, φράουλας και κόκκινου τριαντάφυλλου.

(profumo: intensamente fruttato, aromi di ciliegia, fragola e rosa rossa)

Καλοδομημένη οξύτητα, πλούσιο σώμα, γεύση με θαυμαστή πολυπλοκότητα και μακριά αρωματική επίγευση.

(sapore: corposo, acidità ben strutturata, con ammirevole complessità nel gusto, retrogusto persistente ed aromatico)

 

2. Οίνος Ερυθρωπός ημίξηρος

(vino rosato semisecco)

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 11,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

- Ελάχιστος Φυσικός  αλκοολικός τίτλος: 10,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico naturale minimo)

- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: Ελάχιστη  4,50 - Μέγιστη 17,50 g/l**;

(zuccheri residui totali minimo massimo)

- Ολική οξύτητα εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη 4,80 g/l, Μέγιστη 7,50 g/l;

(acidità totale minima, massima)

- Πτητική οξύτητα  εκφρασμένη σε οξικό οξύ: Μέγιστη 1,00 g/l;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε ολικό διοξείδιο του θείου: 250 mg/l***.

(anidride solforosa totale massima)

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche):

Ο ερυθρωπός ημίξηρος οίνος με  Π.Γ.Ε. Τριφυλία διακρίνεται για το ζωηρό και έντονο χρώμα ροδιού.

(il vino rosato semisecco della IGP Trifilia è caratterizzato dal colore vivace di melograno)

Έντονα φρουτώδης οίνος με αρώματα κερασιού, φράουλας και κόκκινου τριαντάφυλλου.

(profumo: intensamente fruttato, aromi di ciliegia, fragola e rosa rossa)

Καλοδομημένη οξύτητα, πλούσιο σώμα, γεύση με θαυμαστή πολυπλοκότητα και μακριά αρωματική επίγευση.

(sapore: corposo, acidità ben strutturata, con ammirevole complessità nel gusto, retrogusto persistente ed aromatico)

 

3. Οίνος Ερυθρωπός ημίγλυκος

(vino rosato amabile)

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 11,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

- Ελάχιστος Φυσικός  αλκοολικός τίτλος: 10,00% vol.;

(titolo alcolometrico volumico naturale minimo)

- Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: Ελάχιστη 1.00, Ελάχιστη  45,00g/l;

(zuccheri residui totali minimo, massimo)

- Ολική οξύτητα εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη 4.80 g/l, Μέγιστη 7,50 g/l;

(acidità totale minima, massima)

- Πτητική οξύτητα  εκφρασμένη σε οξικό οξύ: Μέγιστη 1,00 g/l;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε ολικό διοξείδιο του θείου: 250 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

Ο ερυθρωπός  ημίγλυκος οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία διακρίνεται για το ζωηρό και έντονο χρώμα ροδιού.

(il vino rosato amabile della IGP Trifilia è caratterizzato dal colore vivace di melograno)

Έντονα φρουτώδης  οίνος  με αρώματα κερασιού, φράουλας και κόκκινου τριαντάφυλλου.

(profumo: intensamente fruttato, aromi di ciliegia, fragola e rosa rossa)

Καλοδομημένη οξύτητα, πλούσιο σώμα, γεύση με θαυμαστή πολυπλοκότητα και μακριά αρωματική επίγευση.

(sapore: corposo, acidità ben strutturata, con ammirevole complessità nel gusto, retrogusto persistente ed aromatico)

 

*όταν η περιεκτικότητα σε σάκχαρα υπερβαίνει τα 4,00 g/l  ισχύουν οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος XIV του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής

**όταν η περιεκτικότητα σε σάκχαρα υπερβαίνει τα 12,00 g/l  ισχύουν οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος XIV του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής

*** όταν η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι τουλάχιστον ίση με 5,00 g/l 

 

3. Παραδοσιακές ενδείξεις

 

Παραδοσιακές ενδείξεις, σύμφωνα με το άρθρο 118κα παράγραφος 1, οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Καν(ΕΚ) 670/2011 της Επιτροπής  και όπως έχουν οριστεί και καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «E-Bacchus», οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται και να προστατεύονται για την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.) Τριφυλία και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας, είναι οι εξής:

 

Τοπικός Οίνος στη θέση των ΠΓΕ

(vino regionale al posto di IGP)

 

Αγρέπαυλη (edificio storico),

Αμπέλι (vigna),

Αμπελώνας (ες) (vigneto/i),

Αρχοντικό (palazzo),

Κάβα (invecchiato),

Κάστρο (castello),

Κτήμα (tenuta, proprietà),

Μετόχι (fattoria del monastero),

Μοναστήρι (monastero),

Ορεινό Κτήμα (tenuta di montagna),

Ορεινός Αμπελώνας (vigneti di montagna),

Πύργος (torre).

 

4. ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

(pratiche enologiche)

 

Ειδικότερα ως προς τις πρακτικές οινοποίησης ακολουθούνται τα κάτωθι:

(in particolare per quanto riguarda le pratiche di vinificazione si osserva quanto segue:)

 

4.1. Οινοποίηση λευκών οίνων:

(vinificazione vini bianchi)

Λευκός ξηρός οίνος Π.Γ.Ε. Τριφυλία  

(vino bianco secco IGP Trifilia)

Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία που διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων.

Η θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερβαίνει τους 20ο C.

(la pigiatura e la vinificazione deve avvenire in cantine che hanno adeguate strutture per l’applicazione di moderne tecnologie per la produzione dei vini bianchi, la vinificazione deve avvenire ad una temperatura non oltre a 20° C.) 

Ο λευκός ημίξηρος οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία

(vino bianco semisecco IGP Trifilia)

παράγεται σύμφωνα με την μέθοδο παραγωγής των λευκών ημίξηρων οίνων η δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερβαίνει τους 20°C.

(prodotto secondo la moderna tecnologia di produzione del vino bianco semisecco ad una temperatura inferiore ai 20° C.)

Ο λευκός ημίγλυκος οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία

(vino bianco amabile IGP Trifilia)

παράγεται σύμφωνα με την μέθοδο  παραγωγής των λευκών ημίγλυκων οίνων η δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερβαίνει τους 20° C.

(prodotto secondo la moderna tecnologia di produzione del vino bianco amabile ad una temperatura inferiore ai 20° C.)

 

4.2. Οινοποίηση ερυθρών οίνων:

(vinificazione vini rossi)

ερυθρός ξηρός οίνος Π.Γ.Ε. Τριφυλία  

(vino rosso asciutto IGP Trifilia)

παράγεται σύμφωνα με την κλασική μέθοδο ερυθράς οινοποίησης για την παραγωγή ερυθρών οίνων.

(è prodotto con il metodo classico della vinificazione in rosso)

Ο ερυθρός  ημίξηρος οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία

(vino rosso semisecco IGP Trifilia)

παράγεται σύμφωνα με την κλασική μέθοδο ερυθράς  οινοποίησης  για την παραγωγή ερυθρών ημίξηρων οίνων.

(è prodotto con il metodo classico della vinificazione in rosso semisecco)

Ο ερυθρός ημίγλυκος οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία

(vino rosso amabile IGP Trifilia)

παράγεται σύμφωνα με την κλασική μέθοδο ερυθράς οινοποίησης για την παραγωγή ερυθρών ημίγλυκων οίνων.

(è prodotto con il metodo classico della vinificazione in rosso amabile)

 

4.3. Οινοποίηση ερυθρωπών οίνων:

(vinificazione vini rosati)

ερυθρωπός ξηρός οίνος Π.Γ.Ε. Τριφυλία  

(vino rosato secco IGP Trifilia)

παράγεται σύμφωνα με την μέθοδο παραγωγής των ερυθρωπών οίνων και η θερμοκρασία κατά  την αλκοολική ζύμωση δεν υπερβαίνει τους 20° C.

(è prodotto con il metodo classico dei vini rosati secchi ad una temperatura inferiore ai 20° C,)

Ο ερυθρωπός ημίξηρος οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία

(vino rosato semisecco IGP Trifilia)

παράγεται σύμφωνα με την μέθοδο παραγωγής των ερυθρωπών οίνων και η θερμοκρασία  κατά  την αλκοολική ζύμωση  δεν υπερβαίνει τους 20° C .

(è prodotto con il metodo classico dei vini rosati semisecchi ad una temperatura inferiore ai 20° C,)

Ο ερυθρωπός ημίγλυκος  οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία

(vino rosato amabile IGP Trifilia)

παράγεται σύμφωνα με την μέθοδο παραγωγής των ερυθρωπών οίνων και η θερμοκρασία  κατά  την αλκοολική ζύμωση  δεν υπερβαίνει τους 20° C.

(è prodotto con il metodo classico dei vini rosati amabili ad una temperatura inferiore ai 20° C,)

 

4.4. Ειδικές οινολογικές πρακτικές

(pratiche enologiche specifiche)

α) Κατά την οινοποίηση του Π.Γ.Ε. Τριφυλία Τριφυλία δύναται να γίνει χρήση της προζυμωτικής κρυοεκχύλισης στη λευκή αλλά και στην ερυθρά οινοποίηση.

(durante la vinificazione il vino bianco e rosso della IGP Trifilia può avvalersi della estrazione a freddo pre-fermentativa)

Επίσης γίνεται χρήση της τεχνικής της επίπλευσης αλλά και της στατικής με ψύξη για την απολάσπωση των λευκών γλευκών.

(si possono effettuare le tecniche della flottazione e raffreddamento statico per la decantazione dei mosti bianchi)

Γίνεται χρήση επιλεγμένων ζυμομυκήτων αλλά και χρήση θρεπτικών συστατικών όπως θειαμίνης, κυτταρίνης, όξινου φωσφορικού αμμωνίου ή θειïκού αμμωνίου για την ανάπτυξη των ζυμομυκήτων.

(si fa uso di lieviti selezionati e sostanze nutritive come tiamina, cellulosa, solfato di ammonio o solforico)  

Γίνεται χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών αλλά και διορθωμένου (ανακαθαρισμένου) συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών για την γλύκανση των οίνων.

(per la dolcificazione dei mosti si possono utilizzare mosti concentrati e mosti concentrati rettificati)

Γίνεται χρήση διοξειδίου του άνθρακα, αργού και αζώτου για την δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας στους οίνους.

(si fa uso di anidride carbonica, argon e azoto per creare un’atmosfera inerte nei vini)

Επίσης γίνεται χρήση οξυγόνωσης με αέριο οξυγόνο (micromacro) για την ωρίμανση των οίνων.

(si fa uso di ossigenazione nella maturazione dei vini)

Γίνεται ψύξη και μετά διήθηση ή φυγοκέντρηση για την τρυγική σταθεροποίηση των οίνων.

(si raffredda il vino, lo si filtra e centrifuga per la stabilizzazione tartarica)

Γίνεται χρήση δρύινων βαρελιών για την ζύμωση επιλεγμένων λευκών οίνων αλλά κυρίως για την ωρίμανση και παλαίωση των ερυθρών οίνων.

(si fa uso di botti di rovere per la fermentazione dei vini bianchi, ma soprattutto per la maturazione e affinamento dei vini rossi)

β) Η μεταποίηση των σταφυλιών σε σταφυλοπολτό, γλεύκος και του γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής οίνων ποιότητος.

(la pigiatura e la vinificazione deve avvenire in cantine che hanno adeguate strutture per l’applicazione di moderne tecnologie per la produzione dei vini di qualità) 

γ) Τα συστήματα μόρφωσης των αμπελώνων είναι γραμμικά και τα κλαδέματα διαμόρφωσης των πρέμνων που συναντάμε είναι: κυπελλοειδές, αμφίπλευρο Royat, μονόπλευρο Royat, μονόπλευρο Guyot.

(i sistemi di allevamento dei ceppi sono lineari con sistemi di potature come: coppa, bilaterale Royat e unilatrale Guyot)

Η συκομιδή των σταφυλιών γίνεται σε αγροτικά τελάρα των 20 κιλών. 

(per la vendemmia si utilizzano cassette con un contenuto massimo di 20 kg)

 

5. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

(zone delimitate)

 

Η οριοθετημένη ζώνη παραγωγής οίνων με Π.Γ.Ε. Τριφυλία καθορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση  αριθ. 340588/01-09-1989 (ΦΕΚ 694/Β/15-09-1989) η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε από την αριθ. 313010/20-09-2006 (ΦΕΚ 1436/Β/29-09-2006).

(la zona di produzione della IGP Trifilia è stata istituita con decreto ministeriale n. 340588 del 01/09/1989, modificata con decreto ministeriale n. 313010 del 20/09/2006)

Η οριοθετημένη περιοχή για την παραγωγή των οίνων με Π.Γ.Ε. Τριφυλία περιλαμβάνει τις περιοχές των Δήμων: Νέστορος, Γαργαλιάνων, Φιλιατρών, Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού, Δωρίου, Είρας και την κοινότητα Τριπύλας

του νομού Μεσσηνίας.

Οι αμπελώνες από τα σταφύλια των οποίων παράγονται οι εν λόγω οίνοι βρίσκονται σε υψόμετρο από 50 έως 300 μέτρα.

(la zona delimitata della IGP Trifilia comprende il territorio dei seguenti ex-comuni:…… nell’unità periferica di Messinia.

I vigneti devono essere situati ad un’altimetria compresa tra i 50 e 300 m. slm)

 

Δήμων: Τριφυλία (comune di Trifilia: Γαργαλιάνων, Τριπύλας, Φιλιατρών, Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού,

Δήμων: Πύλος-Νέστορας (comune di Pylos-Nestoras: Νέστορος)

Δήμων: Οιχαλία (comune di Ichalia: Δωρίου, Είρας)

Περιφερειακή ενότητα  Μεσσηνία (unità periferica Messinia)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (periferia Peloponneso)

 

6. Μέγιστες αποδόσεις

(resa massima)

 

6.1. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (αποδόσεις) ανά εκτάριο:

(resa massima in kg di uva fresca per ettaro)

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (ha) ανέρχεται: α) για τους ερυθρούς οίνους σε δέκα χιλιάδες (10.000 )  kg σταφύλια

για τους λευκούς και ερυθρωπούς οίνους σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) kg σταφύλια

(La resa massima in uva fresca è di 10.000 kg/ha per i vini rossi,

12.000 kg/ha per i vini bianchi e rosati)

 

6.2. Μέγιστη απόδοση σε εκατόλιτρα τελικού προϊόντος ανά εκτάριο

(resa massima in prodotto finito in hl/ha)

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (ha) ανέρχεται σε 75,00 HL για τους ερυθρούς οίνους

και για τους λευκούς και ερυθρωπούς οίνους σε 90,00 HL τελικού προϊόντος.

(la resa massima in prodotto finito è di 75,00 hl/ha per i vini rossi e 90,00 hl/ha per i vini bianchi e rosati)

 

7. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

(varietà di vite autorizzate)

 

Ο λευκός (ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος) οίνος με  Π.Γ.Ε. Τριφυλία παράγεται μόνο από σταφύλια των ποικιλιών

(Il vino bianco secco, semisecco e amabile della IGP Trifilia è prodotto con le seguenti varietà:)

Ροδίτης, Φιλέρι, Chardonnay, Grenache blanc και Ugni blanc.

 

Ο ερυθρός (ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος) οίνος με Π.Γ.Ε. Τριφυλία παράγεται μόνο από σταφύλια των ποικιλιών

(Il vino rosso secco, semisecco e amabile della IGP Trifilia è prodotto con le seguenti varietà:)

Αγιωργίτικο, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carignan, Grenache rouge, Merlot, Syrah και Tempranillo.

 

Ο ερυθρωπός (ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος) οίνος με Π.Γ.Ε Τριφυλία παράγεται μόνο από νωπά σταφύλια των ποικιλιών

(Il vino rosato secco, semisecco e amabile della IGP Trifilia è prodotto con le seguenti varietà:)

Ροδίτης, Φιλέρι,  Grenache rouge και Syrah.

 

8. ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ

(collegamento con la zona geografica)

 

8.1. Λεπτομέρειες της γεωγραφικής περιοχής

(dettagli della zona geografica):

Α. Ιστορικός δεσμός.

(legame storico)

Η αμπελοκαλλιέργεια στην Μεσσηνία, όπως και σε όλη την Ελλάδα, ήταν γνωστή από την αρχαιότητα.

Στα έπη του Ομήρου υπάρχουν αναφορές για διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας, οι οποίες μαρτυρούν παράδοση στην παραγωγή κρασιού.

Συγκεκριμένα την περιοχή Μεθώνης Μεσσηνίας (παλαιά Πήδασο) χαρακτηρίζει κατάφυτη από αμπέλια:  «……..καλήν τ΄ Αίπειαν και Πήδασον αμπελόεσσαν» (Ι στιχ. 152 και 294 ).

Ακόμη, στο γεύμα, που παρέθεσε ο βασιλιάς της Πύλου Νέστορας στον Τηλέμαχο, ο Όμηρος αναφέρει ότι οι καλεσμένοι ήπιαν κρασί μέσα σε χρυσά κύπελλα: «….εν δ΄οίνον έχευεν χρυσείω δέπαι…» (γ στιχ. 41).

Ο Παυσανίας επίσης, στα «Μεσσηνιακά» αναφέρει ότι το βουνό Εύα πήρε το όνομά του από το Βακχικό επιφώνημα «ευοί», που πρώτος εδώ είπε ο Διόνυσος και οι γυναίκες, που τον ακολουθούσαν.

Η διονυσιακή λατρεία ήταν γνωστή στον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον από τα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ.

Στο γεγονός αυτό συνηγορεί και η ανακάλυψη ότι το όνομα του θεού μαρτυρείται σε πινακίδες της Γραμμικής Β΄από την Πύλο, ίσως μάλιστα σε σύνδεση με τον οίνο κι αποδεικνύει ότι ο Διόνυσος ήταν γνωστός ήδη από τον 13ο αιώνα π. Χ, (Otto 1969, σελ. 152).

Το όνομα του (Di-wo-nu-so-jo) μαρτυρείται και σε πινακίδες της Γραμμικής Β΄από την Πύλο (13ος αι. π. Χ.) από τους Chadwick και Ventri.

Ένα από τα βασίλεια που άκμασαν στην Ελλάδα τον 14ο και 13ο αιώνα π. Χ. ήταν η Πύλος, με τον σοφό βασιλιά της Νέστορα να διεκδικεί μία από τις πλέον σεβαστές θέσεις στα ομηρικά έπη, ενώ στα νεότερα χρόνια οι ανασκαφές στο ανάκτορο φέρνουν στο φώς περί τις χίλιες πινακίδες με Γραμμική Β΄γραφή και προσφέρουν πλήθος πληροφοριών για την μυκηναϊκή εποχή.

Πρώτοι ανασκαφείς της αρχαίας Πύλου στον απάνω Εγκλιανό, οι Αμερικανοί Καρλ Μπλέγκεν – πρωτοπόρος της αρχαιολογίας στην Ελλάδα- και Μάριον Ρόουσον, είναι οι συγγραφείς του μικρού οδηγού « Στο ανάκτορο του Νέστορα », όπου στο Δωμάτιο Αναμονής υπήρχαν δύο μεγάλοι πίθοι με κρασί για τους επισκέπτες.

Το διπλανό δωμάτιο ήταν αποθήκη τροφίμων με εκατοντάδες κύλικες πάνω σε ξύλινα ράφια όπου αποθήκευαν το λάδι και το κρασί.

 

Β. Πολιτιστικός, κοινωνικός και οικονομικός δεσμός.

(legame culturale, sociale ed economico)

Το αμπέλι και το κρασί είναι άρρηκτα δεμένα με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή των ανθρώπων της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

Στην επαρχία Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας, σε μια περιοχή που άλλοτε ήταν κατάφυτη από αμπέλια και σταφίδες βρίσκεται το χωριό Αμπελόφυτο.

Όπως είναι προφανές, το χωριό πήρε το όνομά του από τα πολλά αμπέλια.

Από τα μικρά λιμάνια της Αγίας Κυριακής και του Αγριλιού γινόταν εξαγωγή των κυριοτέρων προϊόντων της περιοχής: λάδια, κρασιά, σταφίδες.

Το εμπόριο γινόταν απευθείας χωρίς μεσάζοντες με την Τεργέστη, τη Νεάπολη, το Λιβόρνο και το Λονδίνο.

Μετά τον τρύγο οδηγούσαν τα σταφύλια στα πέτρινα πατητήρια ή στις κάδες.

Ο τρύγος ήταν μεγάλη γιορτή, τον Άί-Δημήτρη προς το τέλος Οκτωβρίου δοκίμαζαν τα κρασιά και ο νοικοκύρης πριν δοκιμάσει χύνει λίγο κρασί από το ποτήρι όπως οι αρχαίοι που κάνανε χοές στους θεούς και την γαία, για να την ευχαριστήσουν για τα αγαθά που τους πρόσφερε και αφού εύχεται να είναι καλά τα αμπέλια του, πίνει και προσπαθεί να καταλάβει με την γεύση εάν το κρασί έχει πετύχει και αν έχει καλό χρώμα.

Ο δεσμός αυτός συνεχίζεται στις ημέρες μας, με την οργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων που προβάλουν το κρασί, αλλά και την πολιτιστική παράδοση του τόπου όπως, οι  <<Δρόμοι του κρασιού Τριφυλίας>>.

Η μεγάλη επιτυχία των εκδηλώσεων << Δρόμοι του κρασιού Τριφυλίας>> αποδεικνύει  ότι το προϊόν έχει αποκτήσει φήμη και οι οινόφιλοι το επιλέγουν διότι προέρχεται από το χαρισματικό αμπελοτόπι της Τριφυλίας.

Οι πολλαπλές και συνεχείς βραβεύσεις των προïόντων σε πανελλήνιους αλλά και διεθνείς διαγωνισμούς οίνων συνετέλεσαν στην απόκτηση φήμης της Π.Γ.Ε. Τριφυλία.

Το συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο της αγοράς που κατέχει αλλά και ο όγκος των εξαγωγών αποδεικνύει ότι η Π.Γ.Ε. Τριφυλία στην εικοσαετή πορεία της έχει κατακτήσει την εκτίμηση και προτίμηση από τους οινόφιλους καταναλωτές. Επίσης τα 15 περίπου εκατομμύρια ευρώ επενδύσεων που έχουν γίνει από τις επιχειρήσεις στην περιοχή για την χρήση και προώθηση της ονομασίας Π.Γ.Ε. Τριφυλία αποδεικνύουν την δυναμική της ονομασίας.

 

Γ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση.

(ambiente ed origine geografica)

Ο αμπελώνας της ζώνης παραγωγής οίνων με Π.Γ.Ε. Τριφυλία απλώνεται στην

οριοθετημένη περιοχή της Τριφυλίας και σε υψόμετρο από 50 – 300 μέτρα.

Η νοτιοδυτική έκθεση του αμπελώνα, το ανάγλυφο του εδάφους, καθώς και η γειτνίαση με τη θάλασσα παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επικράτηση ενός χερσαίου μεσογειακού μικροκλίματος, που χαρακτηρίζεται από ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι.

Ο συνδυασμός αυτών των κλιματικών συνθηκών, με την ποικιλία των εδαφών της περιοχής, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου, τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου και τις οινοποιητικές τεχνικές, συμβάλουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων Π.Γ.Ε. Τριφυλίας.

 

8.2. Λεπτομέρειες του προϊόντος

(caratteristiche del prodotto)

Ο αμπελώνας της Τριφυλίας ουσιαστικά είναι ένα «μπαλκόνι» στο Ιόνιο πέλαγος, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο βορειοδυτικός άνεμος (Μαΐστρος) δεν επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα που συμβάλει στην καλύτερη ωρίμανση των σταφυλιών, στην καλλίτερη σύσταση αυτών στο στάδιο της «τεχνολογικής ωρίμανσης» (οξύτητα, χρώμα, αρωματικές ουσίες, σάκχαρα, κ.λ.π.) που δίνουν οίνους εξαιρετικής ποιότητας.

Επιπλέον ο συνδυασμός αυτών των κλιματικών συνθηκών, με την ποικιλία των εδαφών της περιοχής, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου, τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου και τις οινοποιητικές τεχνικές, συμβάλουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων Π.Γ.Ε.

 

8.3. Αιτιώδης αλληλεπίδραση

(interazioni causali)

Η μοναδικότητα των οίνων με ΠΓΕ Τριφυλία, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στις ανωτέρω υποενότητες οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (έδαφος, κλίμα, επίδραση των ανέμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού) σε συνδυασμό με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές.

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(requisiti applicabili)

 

9.1. Απαιτήσεις  Εθνικής Νομοθεσίας

(requisiti legislazione nazionale)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 392169/20-10-1999 «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»(ΦΕΚ1985/Β/8-11-1999) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 321813/ 29-08-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ1723/Β/29-08-2007).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 340588/01-09-1989 «Καθορισμός Προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης Τοπικός οίνος Τριφυλίας ως περιγραφικού στοιχείου οίνου» (ΦΕΚ 694/Β/15-09-1989).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 313010/20-09-2006 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 340588/1.9.1989 Υπ. Απόφασης αναγνώρισης Τοπικού Οίνου Τριφυλίας» (ΦΕΚ 1436/Β/29.09.2006).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 280557/2005 «Καθορισμός του χρόνου ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση των τοπικών οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15.06.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 235309/7.2.2002 «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» (ΦΕΚ 179/Β/19.2.2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 352347/6670/1.9.1987 «Περί γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων  οίνων» (ΦΕΚ 512/Β/22.9.1987) όπως τροποποιήθηκε με την  αριθ. 280580/21.6.2005 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 326182/6268/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης) καθώς και της υπ’ αριθμ. 352347/6670/1987 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων» (ΦΕΚ 875/Β/28.6.2005).

-Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ.336927/10.3.1999 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων»στις ετικέτες των Ελληνικών οίνων»(ΦΕΚ 420/Β/20.4.1999)

 

9.2. Παρέκκλιση από την παραγωγή στην οριοθετημένη περιοχή

(riferimento della produzione nella zona delimitata)

A) Νομικό πλαίσιο: Κοινοτική Νομοθεσία

(legislazione comunitaria)

Στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων  λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα

 

Β) Νομικό πλαίσιο: Εθνική Νομοθεσία

(legislazione nazionale)

Στην αριθμ .392169/20-10-1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου» (ΦΕΚ 1985/Β/8-11-99) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 321813/29-8-2007 ΚΥΑ , στο άρθρο 4 στοιχείο γ) αναφέρεται:

οι επιτραπέζιοι οίνοι που δικαιούνται τη χρήση του όρου «Τοπικός Οίνος» με γεωγραφική ένδειξη επαρχίας, νομού ή αμπελουργικής περιοχής μικρότερης του νομού, παράγονται σε οινοποιεία που βρίσκονται μέσα στο νομό ή σε όμορους νομούς.

 

9.3. Πρόσθετες διατάξεις που αφορούν στην επισήμανση των οίνων

(disposizioni supplementari inerenti all’etichettatura dei vini)

 

A) Νομικό πλαίσιο: Κοινοτική Νομοθεσία

(quadro giuridico, legislazione comunitaria)

Στο άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2 και 6 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα.

 

B) Νομικό πλαίσιο: Εθνική Νομοθεσία

(quadro giuridico legislazione nazionale)

Στην αριθμ. 280557/9-6-2005 υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818Β/15-6-2005), στο άρθρο 3 και 4 αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τη χρήση των παρακάτω ενδείξεων:

 

- ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ ή ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ (vino nuovo, novello);

- ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ή ΩΡΙΜΑΣΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ (maturato in botti);

- ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ή ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ (invecchiato in botti)

- ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΣΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ή ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ

(vinificato ed affinato in botti)

- ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ή ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ (vinificato in botti).

9.4. Αναγραφή στην επισήμανση του έτους συγκομιδής

(indicazione dell’annata di vendemmia)

Εθνική Νομοθεσία

Legislazione nazionale)

Στην περίπτωση χρήσης της ένδειξης «ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ» ή «ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ» στην επισήμανση των οίνων είναι υποχρεωτική η αναγραφή του έτους συγκομιδής των σταφυλιών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.2 της αριθμ. 280557/9-6-2005 υπουργικής απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

(nell’utilizzo dei termini “vino nuovo o vino novello” è obbligatorio indicare l’annata della vendemmia come da Decreto n. 280557 del 09/06/2005)

 

9.5. Παραδοσιακές Ενδείξεις

(menzioni tradizionali)

Παραδοσιακές ενδείξεις σύμφωνα με την αριθμ 235309/7-2-2002 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.) Τριφυλία είναι οι παρακάτω:

 

ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de blancs,

ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de noir,

ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Η ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΓΚΡΙΖΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de gris (vino bianco da uve rosse),

ΚΟΚΚΙΝΕΛΙ / kokineli (vino rosato color cocciniglia),

ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,

ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux,

 

10. ΕΛΕΓΧΟΙ

(controlli)

 

10.1. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάσει τις παρακάτω διατάξεις:

(la verifica è basata sulle seguenti disposizioni)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 392169/20-10-1999 «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»(ΦΕΚ1985/Β/8-11-1999) όπως τροποποιήθηκε με την με την αριθ. 321813/ 29-08-2007ΚΥΑ (ΦΕΚ1723/Β/29-08-2007).

-Υπουργική Απόφαση αριθ. 313010/20-09-2006 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 340588/1.9.1989 Υπ. Απόφασης αναγνώρισης Τοπικού Οίνου Τριφυλίας» (ΦΕΚ 1436/Β/29.09.2006).

 - Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

 

10.2. Διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων:

(procedure per lo svolgimento delle ispezioni)

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να παράγουν τον συγκεκριμένο οίνο ΠΓΕ δηλώνουν στην αρμόδια Διεύθυνση, δεκαπέντε μέρες (15) προ του τρυγητού την ημερομηνία που θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν σταφυλές για το σκοπό αυτό.

Στα ζυγολόγια ή τιμολόγια που εκδίδονται από τους οινοπαραγωγούς κατά την παραλαβή των σταφυλιών που προορίζονται για τον συγκεκριμένο οίνο ΠΓΕ  αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αμπελουργού, η ποικιλία της αμπέλου, ο κωδικός αριθμός του αμπελοτεμαχίου του Αμπελουργικού Μητρώου καθώς και ο δείκτης διαθλάσεως του γλεύκους σταφυλιών.

Τα στελέχη των ζυγολογίων ή τιμολογίων αυτών φυλάσσονται επί πέντε έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου.

Οι ανωτέρω οίνοι που διατίθενται συσκευασμένοι/εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του συσκευαστή/εμφιαλωτή, ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος περιλαμβάνει τα γράμματα , στη συνέχεια εξαψήφιο αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής.

Οι ειδικοί κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της περιοχής (πρώην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης) όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας/εμφιάλωσης  μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.

 

10.3. Αρχές ελέγχου.

(autorità di controllo)

Υπουργείο: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διεύθυνση: Μεταποίησης-Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα: Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

Διεύθυνση:  Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ. GR-101 76

Τηλ.: 210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289

Fax: 210 - 52 38 337

 

e-mail: ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

 

VISIT "CONTATTI" and "GALLERIE" 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.