GRECIA - ELLADA › decisione 5067 2015 menzioni tradizionali

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (decisione)

Αριθμ. 5067/117292 (1)

impostazioni delle condizioni per indicare le menzioni tradizionali in etichetta

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (decisione)

Αριθμ. 5067/117292 (1)

 

Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων.

(impostazioni delle condizioni per indicare le menzioni tradizionali in etichetta)

 

Έχοντας υπόψη (visto):

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά

όργανα» (Α΄98).

β) Του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου ΑγροτικήςΑνάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 32).

γ) Του Ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129).

δ) Του Ν. 396/1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Α΄ 198).

ε) Του Ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 427/1976 (Α΄230).

στ) Του Π.δ. 70/22.09.2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).

ζ) Του Π.δ. 73/23.09.2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Τους Κανονισμούς όπως ισχύουν:

α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−ου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για

τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (L 347/2013).

β) (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες

προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και

την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (L 193/2009).

γ) (ΕΚ) 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009 «για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές

πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπό−κεινται» (L 193/2009).

3. Την υπ’ αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για

την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» όπως

κάθε φορά ισχύει (Β΄3324).

4. Την υπ’ αριθμ. 6252/78481/14.07.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»

στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους

Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄1503).

5. Το απόσπασμα πρακτικού γνωμοδότησης της 86ης/19.10.2015 Συνεδρίασης της ΚΕΠΟ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής παραγωγής του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1(articolo I)

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα συμπληρωματικά μέτρα χρήσης των αναφερόμενων, σε αμπελουργική εκμετάλλευση, ενδείξεων του άρθρου 57 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων.

(questa Decisione stabilisce l’uso delle menzioni tradizionali da inserire in etichetta secondo il reg. CE n. 607/2009

 

Άρθρο 2

Οι ενδείξεις Κτήμα, Αμπελώνας (ες), Πύργος, Μοναστήρι, Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, Μετόχι, Αγρέπαυλη,

Αμπέλι(α), Ορεινό(α) Κτήμα(τα), Ορεινός (οι) Αμπελώνας (ες) που αναφέρονται σε αμπελουργική εκμετάλλευση,

χρησιμοποιούνται πάντοτε σε συνδυασμό με το όνομα της αμπελουργικής εκμετάλλευσης και αποκλειστικά

στους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) Ο οίνος να έχει παραχθεί αποκλειστικά από σταφύλια που έχουν συγκομιστεί από αμπελώνες της εκμετάλλευσης και η οινοποίηση να έχει εκτελεστεί εξ ολοκλήρου σε αυτή την εκμετάλλευση.

(quando le uve sono coltivate e raccolte nei vigneti dell’azienda agricola e vinificate esclusivamente nella stessa azienda)

β) Τα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης να βρίσκονται μέσα στην αντίστοιχη ζώνη παραγωγής οίνου ΠΟΠ

ή ΠΓΕ (με γεωγραφική ένδειξη Περιφερειακής Ενότηταςή μικρότερης αυτής).

(il vigneto e l’azienda agricola si trovano all’interno delle zone delimitate DOP e IGP)

γ) Τα αμπελοτεμάχια να βρίσκονται στην ίδια διοικητική ενότητα (Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική/Τοπική Κοινότητα). Εάν μέρος των αμπελοτεμαχίων της εκμετάλλευσης υπάγεται και σε περισσότερες από μία Δημοτική/Τοπική Κοινότητα ή Δημοτική Ενότητα, υπό την προϋπόθεση της παρ. β), τότε ολόκληρο το αμπελοτεμάχιο προσμετράται στην έκταση της περιοχής που δικαιούται τη συγκεκριμένη ένδειξη.

(i vigneti e l’azienda devono essere all’interno del medesimo comune/comunità locale se appartengono a più comuni/comunità locali ma all’interno della zona delimitata DOP o IGP allora l’intera produzione viene classificata con il nome di queste ultime)

δ) Η εκμετάλλευση να περιλαμβάνει ιδιόκτητους αμπελώνες έκτασης τουλάχιστον 5 στρεμμάτων.

(la superficie minima del vigneto deve essere di 5 acri)

ε) Εφόσον η εκμετάλλευση περιλαμβάνει ενοικιαζόμενα ή με σύμβαση καλλιεργούμενα αμπελοτεμάχια ο χρόνος ενοικίασης ή σύμβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη και να αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα (π.χ συμβόλαιο).

(se il vigneto è in affitto si deve dimostrare con relativo contratto che la durata e di almeno 10 anni)

 

στ) Όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων Κτήμα, Ορεινό(α) Κτήμα(τα), Ορεινός (οι) Αμπελώνας (ες), Πύργος,

Μοναστήρι, Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων θα πρέπει να πληρούνται κατά

περίπτωση, τα παρακάτω:

(per quanto riguarda l’uso delle indicazioni

Tenuta, Tenuta di Montagna, vigneto, Torre, Monastero, Castello, Villa, Palazzo

al di là dei requisiti di cui sopra sarà soddisfatto nei seguenti casi:

 

− Για την ένδειξη «Κτήμα» (tenuta, dominio)

Το οινοποιείο της εκμετάλλευσης να βρίσκεται μέσα στην αντίστοιχη διοικητική ενότητα (Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική / Τοπική Κοινότητα).

Ειδικά για την ένδειξη «Ορεινό(α) Κτήμα(τα)» το σύνολο των αμπελοτεμαχίων να βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 μέτρα.

(l’azienda vinicola si trova all’interno di un comune o unità locale e nel caso dell’utilizzo “tenuta di montagna” questa deve essere ad un’altitudine superiore ai 500 m. slm)

 

− Για την ένδειξη «Ορεινός (οι) Αμπελώνας (ες)» (vigneto di montagna)

Το σύνολο των αμπελοτεμαχίων να βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 μέτρα.

(tutto il vigneto deve trovarsi ad un’altimetria superiore ai 500 m. slm)

 

− Για την ένδειξη «Πύργος» (Torre)

Στον ιδιόκτητο αμπελώνα της εκμετάλλευσης, πρέπει να υπάρχει κτίσμα του οποίου η αρχιτεκτονική μορφή

να δικαιολογεί την περιγραφή με την ένδειξη «Πύργος», όπως αυτή χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Επίσης, το οινοποιείο της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ένα από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης.

(nel vigneto o nell’azienda agricola ci deve essere una costruzione che giustifichi la menzione Torre e deve essere parte della proprietà aziendale)

 

− Για την ένδειξη «Μοναστήρι»

Η εκμετάλλευση να ανήκει πραγματικά σε ένα υπαρκτό Μοναστήρι και το οινοποιείο αυτής να βρίσκεται σε ένα

από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχιά της.

(l’azienda si trova all’interno e di proprietà di un monastero)

 

− Για την ένδειξη «Κάστρο»

Στους ιδιόκτητους αμπελώνες της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκονται κτίσματα ή ερείπια ιστορικού Κάστρου.

Το όνομα του Κάστρου αυτού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι τοπωνύμιο και συμπίπτει με το

όνομα του ΠΟΠ ή ΠΓΕ οίνου της περιοχής, ποτέ όμως συγχρόνως για ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Το οινοποιείο της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης.

(nei terreni di proprietà dell’azienda agricola si deve trovare un edificio o rovine di un castello storico, le cantine si devono trovare nella medesima proprietà, il suo nome deve coincidere con il nome della DOP o IGP nel quale territorio si trova il castello mai in tutte e due)

 

− Για τις ενδείξεις «Βίλα, Αρχοντικό» (villa, palazzo)

Στους ιδιόκτητους αμπελώνες της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκονται κτίσματα των οποίων η αρχιτεκτονική μορφή και ο χαρακτήρας να δικαιολογούν την επιγραφή τους με τις ενδείξεις «Βίλα» ή «Αρχοντικό» αντιστοίχως.

Το οινοποιείο της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης.

(l’edificio si deve trovare nei terreni di proprietà dell’azienda agricola e deve giustificare per ampiezza e stile il nome descritto, la cantina deve essere nella medesima proprietà)

 

Άρθρο 3

Οι ενδείξεις αυτές αναγράφονται στις ετικέτες των οίνων στην Ελληνική γλώσσα και μπορούν να επαναλαμβάνονται σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ένωσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 121 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(queste menzioni in lingua greca possono essere ripetute in una o più lingue della CE secondo il parametro 2, articolo 121 del reg. CE 1308/2013)

 

Άρθρο 4

(Commissione primaria per la viticoltura dell’unità periferica)

1. (composizione e durata)

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), συνιστάται Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων, η οποία συγκροτείται από:

α) Τον αρμόδιο επί των αμπελοοινικών θεμάτων γεω− πόνο της ΔΑΟΚ ως Πρόεδρο με ένα γεωπόνο της ίδιας

Υπηρεσίας ως αναπληρωτή του.

β) Τον αρμόδιο γεωπόνο του Τμήματος/Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας με τον αναπληρωτή του στις περιπτώσεις που από την διοικητική διάρθρωση των Περιφερειών−Περιφερειακών Ενοτήτων προβλέπεται σύσταση σχετικής υπηρεσίας.

γ) Έναν αρχιτέκτονα μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ως μέλος, με τον αναπληρωτή του και μόνο για την περίπτωση που πρόκειται για χαρακτηρισμό κτίσματος.

δ) Έναν εκπρόσωπο επαγγελματικών φορέων οριζόμενο από την ΚΕΟΣΟΕ ή τον ΣΕΟ, με τον αναπληρωτή του, ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντα, συνεταιριστική ή ιδιωτική.

ε) Έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. στ) Ένα διοικητικό υπάλληλο της ΔΑΟΚ ως γραμματέα, με τον αναπληρωτή του.

(competenza)

Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη (τακτικά ή ανα− πληρωματικά) και με την προϋπόθεση ότι είναι παρών ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

 

2. (richiesta)

Κάθε αμπελουργική εκμετάλλευση που ενδιαφέρεται για αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης των ενδείξεων

της παρούσας απόφασης σε συνδυασμό με την αμπελουργική εκμετάλλευση, υποβάλλει αίτηση στη αρμόδια

ΔΑΟΚ, όπου βρίσκονται οι αμπελώνες, συνοδευόμενη από τα νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας και κατά περίπτωση μισθώσεως, η οποία διαβιβάζεται, προς εξέταση, στην Επιτροπή αμπελοοινικών θεμάτων της παρ. 1.

 

3. (esame e documentazione)

Κατά την διαδικασία εξέτασης της αίτησης, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε

συμπληρωματικό αποδεικτικό έγγραφο ή στοιχείο απαραίτητο κατά την κρίση της και με απόφασή της εγκρίνει ή απορρίπτει την σχετική αίτηση.

Στην περίπτωση απόρριψης, η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Για κάθε συνεδρίαση συντάσσεται πρακτικό.

 

4. (decisione)

Η απόφαση της Επιτροπής αποστέλλεται στην ενδιαφερόμενη εκμετάλλευση με απόδειξη παραλαβής και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Άρθρο 5

(ricorso, commissione periferica della viticoltura)

1. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης, η ενδιαφερόμενη

εκμετάλλευση μπορεί να προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων, του παρόντος άρθρου, με ένστασή της που κατατίθεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας.

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα όπου έχει συσταθεί Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων, συνιστάται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων, η οποία συγκροτείται από:

α) Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ως Πρό εδρο με τον αναπληρωτή του.

β) Τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

γ) Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ως μέλος, με τον αναπληρωτή του στις περιπτώσεις που αφορούν κτίσματα και μόνο για αυτό το θέμα.

δ) Έναν εκπρόσωπο επαγγελματικών φορέων οριζόμενο από την ΚΕΟΣΟΕ ή τον ΣΕΟ, με τον αναπληρωτή του,

ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντα, συνεταιριστική ή ιδιωτική.

ε) Ένα διοικητικό υπάλληλο της ΔΑΟΚ ως γραμματέα με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία της επιτροπής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται.

Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα τακτικά μέλη και με την προϋπόθεση ότι είναι παρών ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

 

2. (esame del ricorso)

Κατά την εξέταση της ένστασης, η Επιτροπή ζητάει από τον ενδιαφερόμενο κάθε συμπληρωματικό αποδεικτικό έγγραφο ή στοιχείο απαραίτητο κατά την κρίση της και με απόφασή της εγκρίνει ή απορρίπτει την σχετική ένσταση. Στην περίπτωση απόρριψης, η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

Για κάθε συνεδρίαση συντάσσεται πρακτικό.

 

3. (decisione finale)

Η απόφαση της Επιτροπής αποστέλλεται στην ενδιαφερόμενη εκμετάλλευση με απόδειξη παραλαβής και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Άρθρο 6 (variazioni)

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης της αμπελουργικής εκμετάλλευσης ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 22, 23, 24 και 25.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015

 

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.