OLANDA - NEDERLAND › OLANDA BOB

AMBT DELDEN B.O.B.

MAASVALLEI LIMBURG B.O.B.

VIGNETI WELL

VIGNETI WELL

AMBT DELDEN

B.O.B.

beschermde oorsprongsbenaming

PRODUCTDOSSIER

(fonte RVO.NL)

 

1 Inleiding (introduzione)

 

1.1 Aanvragers en informatie

(richiedenti e informazioni)

 

1.1.1 Naam voor de beschermde oorsprongsbenaming:

(il nome della denominazione di origine protetta)

Naam (nome):

 Ambt Delden

Het beschermde oorsprongsgebied is gelegen in het gebied Ambt Delden, welk gebied onderdeel is geworden van de gemeente Hof van Twente

 

1.1.2 Historie wijnbouw in het oorsprongsgebied

(storia della viticoltura della zona di origine)

De aanplant van de eerste druivenstokken gaat terug naar 13 mei 2000 en op twee andere percelen in het gebied in 2002 en 2005.

 

1.1.3 Aanvragende wijngaarden

(viticoltori richiedenti)

 In het beschermde oorsprongsgebied zijn drie wijngaarden, die allen behoren tot de Hof van Twente, zoals ingetekend op de bodemkaart.

De wijngaarden beslaan op dit moment 550 are.

Contactadres:

 

Wijngaard: Hof van Twente

De heer Roelof Visscher

Adres: Suetersweg 2A, 7497 MZ Bentelo

Tel: 0031 547 292785 / 0031 6 54922406

E-mail: info@twentewijn.nl

 

Op dit moment zijn er geen andere wijngaarden in het afgebakende gebied, mochten er echter nieuwe wijngaarden bijkomen en men wil de wijn van deze wijngaarden de benaming BOB Ambt Delden geven, dan dienen deze wijnen te voldoen aan het productdossier BOB Ambt Delden en gelden hiervoor dezelfde voorwaarden

Alle wijnen van BOB Ambt Delden worden aan de hand van het productdossier gecontroleerd op de wijnanalyse en de analysedefinities daarin en tevens ondergaan zij een organoleptische keuring (3 keurders), waarbij de wijn wordt gecheckt volgens de OIV richtlijnen (annex 3.1 van Resolution OIV/Concours 332A/2009 OIV standard for international wine and spirituous beverages of vitivinicultural origin competitions) en minstens 75 punten moet halen.

Indien de wijn niet voldoet kan de wijn niet geëtiketteerd worden als Beschermde Oorsprongsbenaming Ambt Delden

 

2 Productdossier

(specifiche del prodotto)

 

2.1 Geografisch gebied

(zona geografica)

2.1.1 Afbakening en grenzen Beschermd oorsprongsgebied Ambt Delden

(definizione confini geografici)

Het geografisch gebied voor BOB Ambt Delden is gelegen in het gebied Ambt Delden (Ambt Delden), welk gebied onderdeel is geworden van de gemeente Hof van Twente.

Ambt Delden (Nedersaksisch: Ambt Dealdn) is een voormalige gemeente in Twente, in de Nederlandse provincie Overijssel.

De hoofdplaats van de gemeente was Bentelo.

Het gemeentehuis bevond zich aanvankelijk in Delden, dus in een andere gemeente en werd later. naar Bentelo verplaatst.

Tot Ambt Delden behoorden verder het dorp Hengevelde en de buurtschappen Azelo, Deldenerbroek, Deldeneresch, Wiene en Zeldam.

De gemeente had een sterk landelijk karakter.

Het in 1818 door de overheid ingezette beleid om Ambt en Stad Delden te splitsen was er oorspronkelijk op gericht om de stad Delden te scheiden van het omringende platteland.

In 2001 werd de gemeente heringedeeld bij de nieuwgevormde gemeente Hof van Twente.

Daarmee kwam een einde aan bijna 200 jaar zelfbestuur van het Ambt Delden.

De naam Ambt Delden leeft voort als plaatsnaam, vooral voor de gebieden die niet tot een dorp behoren.

 

2.1.2 NUTS Gebied

(area amministrativa)

Het NUTS Gebied is NL213 met de naam Twente

Paesi Bassi orientali, provincia Overijssel, distretto Twente.

 

2.1.2 Beschrijving van het Gebied

(descrizione della zona)

2.1.2.1 Bodemstructuur

(struttura del suolo)

De bodemtextuur in Ambt Delden is vrij complex, waarbij verschillende grondsoorten zich afwisselen en in elkaar overlopen.

De kaart is van het deel 34W van de bodemkaart van Nederland.

Figuur 2A: Bodemkaart van Nederland, indeling

Omissis...................

 

Om een duidelijk beeld te krijgen over de bodemtextuur in het geografisch gebied is de bodemkaart van dit gebied in figuur 2B weergegeven.

Binnen het gebied van Ambt Delden zijn de gebieden met beekeerdgronden, geclassificeerd als ZG23 met code K, van toepassing voor deze Beschermde Oorsprongsbenaming, zijnde de gronden die voor het telen van druiven het belangrijke leem bevatten.

Figuur 2B: Bodem in Ambt Delden en met * zijn aangegeven de drie reeds bestaande wijngaarden

Omissis………………..

Beschrijving van de Beekeerdgronden

(Descrizione classificazione dei suoli)

Alle eerdgronden in dit gebied hebben hydromorfe kenmerken, d.w.z. ze hebben geen ijzerhuidjes op de zandkorrels direct onder de Al-horizont.

Ze zijn naar het voorkomen van roest gesplitst in beekeerdgronden en goor eerdgronden.

BEEKEERDGRONDEN

Dit zijn zandgronden met een minerale eerdlaag die in de meeste gevallen zwart, maar een enkele keer bruin van kleur is.

Overwegend zijn het gronden die over de gehele diepte tot aan de G-horizont roestig zijn, soms is de roest over geringe diepte onderbroken.

In dit gebied zijn ze gevormd in lemig fijn zand.

Ligging (luogo):

De gronden van deze eenheid ( zijn dit de beekeerdgronden) nemen op deze kaartbladen ( welke zijn dat: is dat de kaart hierboven) een aanzienlijke oppervlakte in.

In het dekzandgebied zijn het overwegend doorlopende laagten tussen hoger gelegen podzolgronden en enkeerdgronden of grote oppervlakten van de lage broekgebieden.

In gebieden met moerige gronden of rivierkleigronden bestaan de gronden van de kopjes of de lage ruggetjes soms uit deze eenheid.

Waar oude klei ondiep wordt aangetroffen liggen ze vooral in de erosiedalen.

Behalve als enkelvoudige eenheid komen ze ook voor in associatie met de eenheden Hn21, bEZ23, zEZ23 en pRn59.

Profielopbouw (struttura profilo):

De 15 à 25 cm dikke, humushoudende bovengrond is overwegend donkergrijs tot zwart en heeft een organische-stofgehalte tussen 5 en 10%.

De aard van de organische stof is doorgaans mild, wat tot uiting komt in het lage C/N-quotiënt, nl. 10-13.

Gewoonlijk ligt het leemgehalte tussen 15 en 25% en het lutumgehalte tussen 6 en 10%.

Komt er onder de bovengrond een aanzienlijk zwaardere laag voor (beekklei), dan zijn het leem- en lutumgehalte hoger.

Men spreekt dan van een beekeerdgrond met een zavel- of kleidek (toevoeging k . . .).

De zwaardere laag, die 5 à 20 cm dik is, heeft een leemgehalte van 30 à 60% en een lutumgehalte van 15 à 30% (er is sprake van klei als de lutumfractie groter dan 25% is, bij 25% tot 35% lutum is er sprake van lichte klei).

Het zand in de humushoudende bovengrond is overwegend zeer fijn en matig fijn (M50:120 tot 170 ^m).

De ondergrond (C-horizont) bestaat meestal uit humusarm zand dat vaak iets minder fijn (M50 : 140 tot 180 ^m) is dan de bovengrond.

Dieper dan 80 cm is dit zand vrij vaak kalkrijk.

 

2.1.2.2 Klimaat en omgeving:

(clima e ambiente)

Ambt Delden ligt in het gebied Twente, waarvoor de klimaat gemiddelden (1971 – 2000) voor de wijnbouw groeiperiode van mei tot september, (met daar achter een vergelijking met Maastricht en het landelijk gemiddelde) zijn:

- Gemiddelde temperatuur: 15,0 graad Celcius, (15,6 - 15,2)

- Gemiddelde minimum temperatuur : 9,7 graad Celcius, (11,0 -10,5)

- Gemiddelde maximum temperatuur: 19,9 graad Celcius, (20,4 -19,7)

- Gemiddelde relatieve vochtigheid: 78,8 %, (76,8 % - 78,8%)

- Gemiddelde neerslaghoeveelheid: 64,9 mm, (64,7 mm - 64,9 mm) , per maand

- Gemiddelde uren zonneschijn : 174,2 uur, (176,1 uur, 185,1 uur), per maand

De iets lagere nachttemperaturen helpen om frisse, fruitige wijnen te maken.

 

2.2 Teelt en Vinificatie

(coltivazione e vinificazione)

2.2.1 Teelt

(coltivazione)

Om tot een kwaliteitswijn te komen zijn verschillende aspecten van belang:

- Rassenkeuze: Gekozen is voor rassen die in deze omgeving goed kunnen rijpen en voor de nodige aroma’s kunnen zorgen.

Ook wordt nagestreefd om door de keuze van de rassen tot een duurzamere teelt te komen (resistentie).

- Plantdichtheid: De rijen zijn tussen 2.00 m en 2.20 m van elkaar (zorgt voor genoeg zonlicht), terwijl de planten 1 tot 1.20 meter uit elkaar staan.

Op deze manier krijg men rond 2.20 vierkante meter per plant, om op die manier per plant genoeg voedingsstoffen te krijgen (voor de rijping, voor de aroma’s).

- De teelt wordt gelimiteerd (maximale opbrengst zoals aangegeven in de beschrijving van de wijnen), waar nodig worden de trossen gedund.

- Leiden van de planten: Gekozen is voor de Guyot methode (jaarlijks aanbinden aan de heftdraad), met een rechtop groeiende loofwand (opvangen van zonlicht voor de fotosynthese) en na ontbladering een open druivenzone ( sneller droog, zonlicht).

- Een van de belangrijkste teeltbeslissingen is het moment van de oogst, gebaseerd op het zeer precies volgen van de rijping, suiker, zuur (PH) en aroma’s, om tot een kwaliteitswijn te komen.

 

2.2.2.Vinificatie

(vinificazione)

Vooral de volgende gebruikte procedés dragen bij aan het karakter van de gemaakte wijnen:

- Een koele vergisting van de witte en rosé wijnen, dit om tot de frisse, fruitige wijnen te komen.

- Het gebruik van houten vaten voor de rijping van rode wijnen, om tot een volle smaak met zachte tannines te komen, terwijl voor witte wijnen een gedeeltelijke houtrijping wordt gebruikt om te komen tot een vollere wijn.

 

2.3 Druivenrassen

(vitigni)

De druivenrassen die voor de BOB Ambt Delden worden gebruikt zijn geclassificeerd als Vitis Vinifera in de Vitis International Variety Catalogue (VIVC database) met formele classificatie informatie. De druivenrassen worden ook genoemd in de huidige OIV lijst (Office International de la Vigne et du Vin) en zijn in onderstaande tabel weergegeven.

 

Wit (bianchi):

Johanniter

Solaris

Souvignier gris

 

Rood (rossi):

Regent

Pinotin

 

Van rode druiven wordt rode en rosé wijn gemaakt. (i vitigni rossi sono utilizzati per i vini rossi e rosati)

 

2.4 Beschrijving van de Wijnen

(descrizione dei vini)

2.4.1 Wijncategorieën (categorie dei vini)

De volgende wijncategorieën worden gemaakt:

1 - Wijn (vino);

3 - Likeurwijn (vino liquoroso);

4 - Mousserende Kwaliteitswijn (Vino spumante di qualità);

15 - Wijn van ingedroogde druiven (vino da uve appassite);

16 - Wijn van overrijpe druiven (vino da uve stramature).

 

2.4.2 De Wijnen / Producten

(tipologia dei vini)

In het volgende overzicht van de BOB wijnen zijn per wijn vermeld:

 

- Per wijntype (per tipologia dei vini):

- De gebruikte rassen voor de wijn (varietà utilizzate);

- De organoleptische kenmerken van de wijn (caratteristiche organolotettiche):

- De analytische kenmerken van de wijn (caratteristiche analitiche);

- Per wijntype de gebruikte essentiële oenologische procedés

(pratiche enologiche essenziali per tipologia di vino)

- Per ras is de maximale opbrengst per hectare aangegeven (resa per ettaro);

 

Wijncategorie 1 wijn: rood, fruitig, vol (vino rosso fruttato, pieno)

Druivenrassen: Regent of Pinotin

of een cuvée van Regent of Pinotin (de verhouding is jaarafhankelijk) (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: rood,

(colore rosso)

Geur: roodzwart fruit, licht kruidig

(profumo di frutta rossa e nera, leggermente piccante)    

Smaak: fruitig karakter met een volle smaak. Zachte tannines

(sapore fruttato, corpo pieno, tannini morbidi)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 11,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 63,84 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 0,50 en 6,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 1 wijn: Witte wijn, droog, fruiting (vino bianco secco, fruttato)

Druivenrassen: Johanniter of Souvignier Gris  

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: rijp fruit, appel citrus,

(profumo frutta matura, mele e agrumi)

Smaak: volfruitig met frisse volle structuur  

(sapore fresco, fruttato, pieno, strutturato)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):  

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 10,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 77,14 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 1,00 en 8,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 1 wijn: Witte wijn, droog, vol (vino bianco secco, pieno)

Druivenrassen: Solaris;  

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: rijp fruit, bloemig met lichte houttonen,

(profumo di frutta matura e floreale con note di legno)

Smaak: volfruitig, waarbij de volle structuur door het hout filmend wordt, volle afdronk

(sapore fruttato, struttura complessa con note di legno, retrogusto pieno)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 11,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 77,14 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 1,00 en 8,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 1 wijn: Rosé wijn. Volfruitig (vino rosato fruttato)

Druivenrassen: Regent of Pinotin

of een cuvée van Regent of Pinotin (de verhouding is jaarafhankelijk) (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: zalmroze,

(colore rosa salmone)

Geur: licht kruidig, rood fruit,

(profumo frutta rossa, leggermente piccante)

Smaak: fruitig karakter met een toch volle smaal en zachte tannines

(sapore, carattere fruttato, tannini morbidi)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 10,00%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 63,84 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 1,00 en 8,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 3 Likeurwijn (vino liquoroso)

Druivenrassen: Regent;

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: rood,

(colore rosso)

Geur: roodzwart fruit, licht kruidig

(profumo frutta rossa e nera, leggermente piccante)

Smaak: zoet kruidige smaak  

(sapore dolce, piccante)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 18,00%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 63,84 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 50,00 en 100,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo e massimo)

 

Wijncategorie 5: Mousserende kwaliteitswijn: wit, volfruitig (vino spumante di qualità bianco fruttato)

Druivenrassen: Johanniter of Souvignier Gris

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: appel, citrus,

(profumo di mela e agrumi)

Smaak: fruitig, fris met kleine belletjes, met een vollere structuur

(sapore fruttato, fresco,, bollicine fini e persistenti, struttura ampia)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 10,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 79,80 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 2,00 en 12,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 15: wijn uit ingedroogde druiven: Wit (vino bianco da uve appassite)

Druivenrassen: Johanniter, Souvignier Gris of Solaris;

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: rijp fruit, citrus,

(profumo di frutta matura, agrumi)

Smaak: volle structuur, filmend, zoet met frisse volle tonen

(sapore struttura completa, dolce, toni pieni e freschi)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 9,40%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 79,80 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 100,00 en 220,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 16: wijn uit overrijpe druiven: Wit (vino bianco da uve stramature)

Druivenrassen: Johanniter, Souvignier Gris of Solaris;

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: rijp fruit, citrus,

(profumo di frutta matura, agrumi)

Smaak: volle structuur, filmend, zoet met frisse volle tonen

(sapore struttura completa, dolce, toni pieni e freschi)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 9,40%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 73,15 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 20,00 en 80,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo e massimo)

 

Wijnbereidingsprocedés:

(trattamenti enologici)

Essentiële oenologische procedés

(processi enologici essenziali)

 

Wijncategorie 1: Wijn rood, fruitig, vol (vino rosso secco pieno)

Minimaal 4 dagen pulpgisting

(fermentazione minimo 4 giorni)

Houtrijping tussen 8 en 24 maanden

(maturazione in botti di legno compresa tra 8 – 24 mesi)

 

Wijncategorie 1: Wijn wit, droog, fruitig (vino bianco secco fruttato)

Koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen: temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a freddo < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

 

Wijncategorie 1: Wijn: wit, droog, vol (vino bianco secco, pieno)

Koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen: temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a freddo < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

Houtrijping van minimaal 3 maanden voor minimaal 50% van het volume

(maturazione in botti di legno per 3 mesi per il 50% del volume di vino)

 

Wijncategorie 1: Wijn: Rosé, volfruitig (vino rosato fruttato)

Koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen: temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a freddo < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

 

Wijncategorie 3: likeurwijn (vino liquoroso)

Minimaal 4 dagen pulpgisting

(fermentazione minimo 4 giorni)

Minimaal 2 jaar houtrijping

(invecchiamento minimo 2 anni)

Toevoeging wijnalcohol

(aggiunta di alcool di vino)

 

Wijncategorie 5: mousserende kwaliteitswijn: wit, volfruitig (vino spumante di qualità bianco)

Koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen: temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a freddo < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

Tweede gisting in de fles volgens de « Méthode Traditionelle »

(rifermentazione in bottiglia con il metodo tradizionale)

 

Wijncategorie 15: wijn uit ingedroogde druiven: wit (vino bianco da uve appassite)

Een late oogst met handmatige pluk

(vendemmia tardiva, raccolta manuale)

Natuurlijk drogen, minimaal 2 weken

(appassimento naturale per almeno due settimane)

Verwerking tot wijn via koude vergisting , < 18° c.

(fermentazione a freddo < 18° C.)

 

Wijncategorie 16: wijn uit overrijpe druiven: wit (vino bianco da uve stramature)

Een late oogst met minimaal 110 oechsle

(vendemmia tardiva con un minimo di 110° öchsle)

Verwerking tot wijn via koude vergisting, < 18° c.  

(fermentazione a freddo < 18° C.)

 

Maximumopbrengsten

(resa massima)

Rood Regent:

maximaal 65 hectoliter per hectare

Rood Pinotin:

maximaal 65 hectoliter per hectare

Wit Souvignier Gris:

maximaal 65 hectoliter per hectare,

wanneer druiven worden ingedroogd is het maximaal 20 hectoliter per hectare,

en bij overrijpe druiven 40 hectoliter per hectare

Wit Johanniter:

maximaal 65 hectoliter per hectare,

wanneer druiven worden ingedroogd is het maximaal 20 hectoliter per hectare,

en bij overrijpe druiven 40 hectoliter per hectare

Wit Solaris:

maximaal 55 hectoliter per hectare,

wanneer druiven worden ingedroogd is het maximaal 20 hectoliter per hectare,

en bij overrijpe druiven 40 hectoliter per hectare

 

De wijnen worden in het gebied van de beschermde oorsprongsbenaming gevinificeerd.

(I vini sono vinificati nella zona delimitata di produzione delle uve)

 

2.5 Verband tussen terroir, omgeving en de organoleptische kenmerken

(relazione tra suolo, ambiente e caratteristiche dei vini)

De kwaliteit van de wijn komt voort uit de combinatie van het klimaat, de bodem, teelt en vinificatie.

De bodem draagt hier aan bij vanwege de gebruikte beekeerdgronden met een leemgehalte van 30 tot 60%, terwijl ook het organische stof gehalte tussen 5 en 10% belangrijk is en in diepere lagen het zand vaak kalkrijk is.

Een leembodem is uitermate geschikt voor wijnbouw en kan goed vocht en voedingsstoffen vasthouden, waardoor de druivenaroma’s zich volledig kunnen ontwikkelen voor een volle en krachtige wijn.

Belangrijke voedingstoffen zijn hiervoor magnesium, kalk, borium, kalium, zwavel, en mangaan.

Zo is bijvoorbeeld borium belangrijk voor de bevruchting en zowel de vruchtvorming als de suikervorming.

Zwavel verhoogt de tannine en kleurstof in de wijn, waardoor de kwaliteit van de wijn wordt verbeterd.

Mangaan is belangrijk voor de suikervorming (via blad).

Het klimaat (meer een landklimaat) helpt mee om tot de vereiste rijpheid te komen, maar met de frisheid en een vruchtrijke smaak van de wijn (door een iets lagere nachttemperatuur).

Verder zijn er de door de mens ingebrachte aspecten zoals rassenkeuze, groeimethode (maximaal gebruik van zonlicht, trosdunning), oogstmanagement (checken van suikers, zuren en aroma’s), en vinificatie (koude fermentatie, houtrijping) die het samen met de bodem en het klimaat mogelijk maken om de kwaliteitswijnen te produceren

De beschreven organoleptische en analytische kenmerken van de gemaakte wijnen, zoals de kenmerkende frisheid en vruchtrijke smaak bij witte en rosé wijnen en de zachte tannines bij rode wijnen, zijn het resultaat van dit verband tussen de bodem, het klimaat en de menselijke aspecten.

Dit verband tussen terroir, omgeving en kenmerken geldt voor wijn, de likeurwijn, de mousserende kwaliteitswijn, wijn uit ingedroogde druiven en wijn uit overrijpe druiven waarbij voor de laatste twee de invloed van de menselijke handelingen nog belangrijker is (zoals het natuurlijk drogen van de druiven ).

Het resultaat van deze benadering is dat bij verschillende concoursen, in binnen en buitenland, (zoals Wenen, Berlijn) jaarlijks medailles zijn en worden behaald.

 

3. Controle autoriteit

(autorità di controllo)

 

Voor de jaarlijkse verificatie van het productdossier is aangewezen:

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA )

Postbus 43006 3540 AA Utrecht

 

3.1. Verificatie Details

(dettaglio delle verifiche)

De verificatie zal het volgende kader volgen:

- Minimaal 1 controle (1 bedrijf) per jaar op BOB Ambt Delden, zoveel mogelijk te combineren met reguliere controlebezoeken voor wijn (of andere reguliere NVWA-controles).

- Administratieve controle op naleving bepalingen uit het productdossier (en andere wettelijke vereisten)

- Voor BOB Ambt Delden is een analyse verplicht, bedrijven laten zelf monsters analyseren bij gecertificeerd lab (in of buiten Nederland , lijst met beperkt aantal labs aan te leveren bij en goed te keuren door de NVWA) van elke wijn, NVWA ziet hierop toe (via de administratieve controle) en neemt steekproefsgewijs contra monsters om te laten analyseren bij het NVWA-lab.

- Organoleptische controle is vereist voor elke BOB-wijn.

Bij een BOB betrokken bedrijven organiseren zelf organoleptische keuring op verschillende door hen te bepalen tijdstippen, maken daarbij gebruik van door de NVWA goed te keuren lijst van gekwalificeerde personen (20-30 personen, aan te leveren door bedrijven) en werkwijze.

Bedrijven maken de data van de organoleptische keuringen bekend aan NVWA, NVWA zal steekproefsgewijs daarbij aanwezig zijn en toezien op het verloop.

 

 

MAASVALLEI LIMBURG

B.O.B.

beschermde oorsprongsbenaming

PRODUCTDOSSIER

(fonte RVO.NL)

 

1 TE BESCHERMEN NAAM/NAMEN:

 

Maasvallei Limburg

Beschermde oorsprongsbenaming (BOB)

 

2 CATEGORIE WIJN:

 

Wijn

 

3 BESCHRIJVING VAN DE WIJN:

(descrizione del vino)

 

3.1 Analytische kenmerken

(caratteristiche analitiche)

Indien een van kenmerken niet wordt omschreven, wordt uitgegaan van de toepasselijke minimum- en maximumwaarden die zijn vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1308/2013 en Verordening (EG) nr. 606/2009 of, indien van toepassing, de nationale ministeriële regels.

(per i limiti non espressi valgono le norme specifiche dei regolamenti CE)

Effectieve alcoholgehalte: min. van nature bereikt alcoholgehalte 9,50% vol.

(titolo alcolometrico volumico natural minimo)

Totaalgehalte aan zuren: min. 4,50 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur (i.e. min. 2,94 gram per liter, uitgedrukt in H2SO4)

(acidità totale minima)

Andere kenmerkende eigenschappen:

verhoging van TAV: Voor de verse druiven, de gedeeltelijk gegiste druivenmost of de jonge nog gistende wijn, en uitsluitend op het wijnbouwbedrijf, is verhoging van TAV toegelaten door toevoeging van saccharose, geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde, geconcentreerde druivenmost.

Verhoging van het natuurlijk TAV tot max. 2,5% vol.

(l’arricchimento è permesso utilizzando saccarosio o mosto concentrato o mosto concentrato rettificato per un massimo di 2,50% vol)

Gedeeltelijke ontzuring van most en jonge nog gistende wijn is toegelaten.

Na 15/03 gedeeltelijke ontzuring van de wijn toegelaten tot max. 1 g/l, als wijnsteenzuur, i.e. 13,3 meq/l.

(è permessa una parziale deacidificazione fino ad 1,00 g/l ovvero 13,30 meq/l)

Zie ook bijlage 3: ‘beschrijving van het procedé’ voor verdere beschrijving.

(vedi anche l’allegato 3 sulle pratiche enologiche)

 

3.2 Organoleptische kenmerken

(caratteristiche organolettiche)

ACOLON:

Een vroegrijpende kwaliteitsdruif met hoge mostgewichten waarvan de wijnen zich kenmerken door een dieprode kleur, volle en fruitige smaak.

In de neus vinden we aroma's van rood en zwart fruit, zoals frambozen, bramen, bosbessen en pruimen.

De zachte tannines zorgen voor een snelle rijping op fles.

Voor Noordelijk gelegen wijngebieden, zoals de Maasvallei Limburg, blijven ook hier de zuren bewaard waardoor een harmonisch evenwicht ontstaat tussen tannines, fruit en diepgang.

 

AUXERROIS:

Het uiterlijk van de wijnen is licht van kleur (citroengeel) en helder.

In de neus zijn de wijnen zuiver met aroma’s van rijpe gele appels, soms groene peer.

De smaak van de wijnen is droog met een uiterst fijn en zacht zuurgehalte.

Hier komt het typische ‘knispertje’ door de kiezelbodem, mooi tot uitdrukking.

De wijnen zijn fruitig, met aroma’s van appels en peer.

De afdronk van Auxerrois is lang, in de meeste jaren, mede door de klimaatsopwarming, welke zich in het microklimaat van Maasvallei Limburg expliciet manifesteert, intens en lang.

 

CHARDONNAY:

Het uiterlijk van de wijnen is helder met als kleur strogeel tot gemiddeld goudgeel (invloed van hout).

In de neus zijn de wijnen heel zuiver met fruitaroma’s van citroen, soms suikermeloen, boter (door melkzuurgisting), toast en vanille (door het gebruik van hout) en complexe aroma’s (door bâtonnage)

De smaak van de wijnen is droog.

Het mondgevoel varieert van strak tot smeuïg (afhankelijk van het jaar en de vinificatie).

Structuur en finesse voeren hier de boventoon.

De wijnen zijn fruitig en elegant maar kunnen door houtopvoeding ook breder, intens en weelderig smaken. De mineraliteit van de kiezel is hier uitgesproken.

Bijzonder verfijnde zuren zorgen voor een uitgesproken terroirexpressie.

 

DORNFELDER:

Vroegrijpende druif met diepe rode kleur die zich in Noordelijke wijngebieden thuis voelt.

De wijnen zijn uitgesproken fruitig en hebben zachte tannines.

Door de klimaatsomstandigheden bijzonder geschikt om in de Maasvallei Limburg typische fruitige volle rode wijnen te produceren.

 

GEWÜRZTRAMINER:

Het uiterlijk van de wijn is intens geel met lichtgouden reflexen.

Deze warme gele kleur heeft de wijn te danken aan de rode kleur van de druif.

De Geur is een waar aromatisch palet, rijk en overweldigend.

De neus is krachtig en complex, een explosie van exotisch fruit, bloemen, citrusfruit, en specerijen.

Vaak komen daar aroma ́s bij van honing en rijpe vruchten.

De wijn heeft veel body, is gestructureerd en vol. Kenmerkend voor de Maasvallei is dat de wijn goed gestructureerd is met discrete zuren.

In de afdronk komt het hele aromaspectrum van de neus terug, vaak met nog wat zoethout.

 

PINOT BLANC:

Heldere gele kleur met een piepklein beetje petillant.

In de neus royaal fruitplezier met impressies van rijpe peer en een vleugje kruidig.

In de mond mineralig door de kiezelondergrond in Maasvallei Limburg, een grote lengte en een smaakrijke finale, de echte fraîcheur wordt enkel bereikt in de Maasvallei.

Deze wijn doet het vooral in blindproeverijen en wedstrijden bijzonder goed en wint regelmatig de hoogste eer.

 

PINOT GRIS:

Zachtgele kleur met een mooi tranencollier.

In de neus zijn de wijnen zuiver met intense geuren van gele peren, honing (soms amandel) en een open expressieve van kruidigheid, peper, vuursteen en een beetje rokerig.

De Maasvallei Pinot Gris bezit een perfecte balans, een harmonieus samenspel met ragfijne zuren en een ellenlange karaktervolle finale.

 

PINOT NOIR:

Het uiterlijk van de wijnen is robijnrood tot granaatrood.

In de neus zijn de wijnen intens en fruitig, delicate fruitaroma’s van rode bessen, framboos, zwarte kers en wilde braam.

Fluweelzachte, rijpe tannines, in bijna elk jaar een prachtige balans met veel structuur en terroirexpressie, typisch voor Maasvallei Limburg.

 

RIESLING:

De wijnen zijn citroengeel en helder van uiterlijk.

In de neus zijn de wijnen heel zuiver met intense geuren van witte steenvruchten (perzik) en appels, soms groene peer en een vleugje citrus.

De kiezel in de Maasvallei geeft een rokerige minerale smaak met een vleugje kruidigheid.

Gerijpt voert de uitgesproken karakteristieke geur van petroleum en honing de boventoon.

 

SIEGEREBE:

Zeer aromatische wijn door de typiciteit van de kruisingouders welke in de Maasvallei Limburg explicieter naar voren treedt door een meer kruidig karakter en een aciditeit die blijkens ervaring niet naar voren komt in andere wijngebieden.

Door de combinatie van zuren en aroma’s kan deze soort uitgroeien tot een specialiteit voor de Maasvallei Limburg.

 

Voor bijkomende eigenschappen per druivenras, zie bijlage 2.

(per maggiori dettagli vedere l’allegato due)

 

Opmerking: Monocépages karakteriseren de wijnsoort. Assemblage van wijnen van verschillende rassen kan echter worden toegestaan. Het voert te ver om alle mogelijke assemblages te karakteriseren.

(le caratteristiche sono quelle da monovitigno, sono possibili assemblaggi di due o più vitigni)

 

4 WIJNBEREIDINGSPROCEDÉS

(pratiche enologiche)

 

4.1 Essentiële oenologische procédés

(pratiche enologiche essenziali)

Temperatuurgecontroleerde vergisting door middel van koel- en verwarmingsinstallatie op roestvrijstalen tanks en/of op eikenhouten vaten.

(fermentazione a temperature controllata per mezzo di riscaldamento o raffreddamento delle vasche d’acciaio inox o delle botti di legno di quercia)

 

4.2 Maximumopbrengst

(resa massima)

Max. opbrengst per ha:

10.750 kg levert 75 hectoliter voor volgende druivenrassen: Acolon, Auxerrois, Chardonnay, Gewürztraminer, Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling, Siegerebe,

8.600 kg levert 60 hectoliter voor Pinot Noir

12.850 kg levert 90 hectoliter voor Dornfelder.

 

5 AFGEBAKEND GEBIED

(zona di origine)

 

5.1 Begrens het afgebakende gebied, kaart en NUTS-gebied

Overeenkomstig bepalingen in bijlage 4.

(Vedere l’allegato 4)

 

6 WIJNDRUIVEN

(vitigni)

 

Acolon,

Auxerrois,

Chardonnay,

Dornfelder,

Gewürztraminer,

Pinot Blanc,

Pinot Gris,

Pinot Noir,

Riesling,

Siegerrebe.

 

7 VERBAND MET HET GEOGRAFISCH GEBIED

(legami con la zona geografica)

 

7.1 Gegevens over het geografische gebied

(dati sulla zona geografica)

Het landschap van de geografische streek van de “Maasvallei Limburg” is in grote lijnen tot stand gekomen tijdens de ijstijden (500.000 – 10.000 jaar geleden): koude en warmere periodes wisselden elkaar af.

Het stromingskarakter en het verloop van de Maas wijzigden geregeld.

Tijdens ijstijden breidden de ijskappen zich uit en ook in onze streken werd het kouder.

Strenge vorst en het grotendeels ontbreken van vegetatie gaven aanleiding tot belangrijke erosie.

Steenpuin uit de Ardennen, Alpen en het Juragebergte werd afgezet in de streek waar zich nu de grindige Maas bevindt.

Deze zone in het grensgebied van België, Nederland en Duitsland wordt bovendien gekenmerkt door een hoge aanwezigheid van breuken, gekend als de Roerdalslenk.

Deze slenk is onderdeel van een riftsysteem dat nog steeds seismisch actief is, nl. de Peelrandbreuk aan de Noordoostflank (ten N van Roermond en een complex van breuken aan de Zuidwestzijde (met o.m. de Heerlerheidebreuk en de Feldbissbreuk).

Deze laagte in het landschap maakte dat de rivier er sneller stroomde en enkel grove afzettingen zijn terug te vinden. Ten N van Roermond vertraagde de riviersnelheid, waardoor er fijnere afzettingen (i.e. zand) achterbleven.

De vernoemde grindige afzettingen belemmerden de rivier, die zich vervolgens een nieuwe weg moest banen als een wilde rivier met vele nevengeulen.

Uiteindelijk werden ten Z van Roermond dikke grindpakketten afgezet.

Het huidige terrassenlandschap is ontstaan door insnijding van de rivier in de zelf afgezette pakketten grind.

In het noordelijke traject van de Gemeenschappelijke Maas ontbreken de hoge steilranden die meer zuidelijk een sterk landschappelijk element vormen.

De vallei wordt zichtbaar begrensd door de antropogene elementen nabij het traject van de winterdijken die wegen en bebouwingslinten of bebouwingskernen beschermen.

De historische grindige Maas (19e eeuw) was een dynamische, meanderende rivier met veel eilanden, zijarmen en waterhoudende nevengeulen (“strangen”).

De op vele plaatsen brede zomerbedding had een nauw contact met de winterbedding via de strangen en stroomgeulen, van zomerdijken was geen sprake.

De oeverzone bevatte veel stroken met ruigere vegetatie.

Halverwege de 19e eeuw werd een zomerdijk tegen de rivier opgetrokken om in de winterbedding landbouw mogelijk te maken en in de Maas zelf trekscheepvaart.

Hierdoor ontstond dus vrij recent een uiterwaardengebied.

Het oorspronkelijk uitgestrekte en grillige landschap van geulen en grindbanken werd bedolven onder een nivellerend dek van klei, leem en zandleem.

Door opsluiting van de rivier in een smalle zomerbedding, verloor ze haar natuurlijke uitzicht.

Enkel de meandering van de hoofdloop bleef behouden.

De aanwezigheid van dikke grindpakketten leidde in de 20e eeuw tot commerciële grindwinningen.

Deze leidden er toe dat waterpartijen achterbleven met een diepte van enkele tientallen meters.

Een belangrijk deel van deze plassen verkreeg inmiddels een nieuwe bestemming in de recreatieve of natuurlijke sfeer.

Nadat de trekvaart op de Maas wegviel (na de aanleg van het Julianakanaal vanaf 1935), werd de zomerdijk als gewone weg gebruikt.

De zomerdijk aan Vlaamse zijde werd stelselmatig verhoogd om de landbouw en de grindwinningen in de winterbedding te beschermen.

Door een verschil in beleid aan beide zijden van de landsgrens ontstond een asymmetrisch profiel in de Maasvallei.

Het huidige valleilandschap wordt gekenmerkt door restanten van de dynamische meandering, zoals eilandjes en oude meanders, zijarmen en nevengeulen.

Andere getuigen zijn het typisch golvende microreliëf in weilanden en akkers en dijken uit verschillende periodes in de geschiedenis.

De historische bebouwingskernen lagen vaak in overstroombaar gebied.

De bebouwing staat daarom op een verhoging.

Door de huidige zomerdijk is enkel de meandering van de Maasgeul behouden, waarbij nu geen actieve meandering meer plaatsvindt.

In de uiterwaard, tussen de zomer- en winterdijk, liggen in dit traject enerzijds agrarische gebieden, met enkele bebouwde zones en anderzijds grote waterplassen, een combinatie van lopende grindwinningen en verlaten winningen met een gebruik voor recreatie of natuurontwikkeling.

Doordat de Maas erg diep ingesneden ligt en er weinig opgaande beplanting is, vormt de Maasvallei ruimtelijk één geheel tussen Nederland en België.

Op dit schaalniveau is de Maas niet prominent zichtbaar in het landschap door de diepte van de geul en door de hoge zomerdijk aan Vlaamse kant.

Enkel tijdens de vrij korte periodes van overstromingen wordt de buiten de zomerdijken getreden Maas zeer zichtbaar in het ganse valleigebied tussen de winterdijken.

De voorkomende landschapselementen zijn aan beide zijden van de landsgrens erg gelijkaardig. Maar naargelang de plaats op het Maastraject beheersen plassen, dan wel bebouwingskernen of landbouwpercelen het landschapsbeeld. Klimatologisch is de regio uniek in de Benelux: ingevolge een microklimaat dat het gevolg is van de beschutting door het Kempens Plateau, de valleivorm en de temperatuurbufferende werking van de Maas en de ingevolge grindontginning achtergebleven plassengebieden.

In 2005 startte de (Belgische) Provincie Limburg met een integrale aanpak van de Grote Landschappelijke Eenheid Maasvallei.

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw kreeg de opdracht om in samenwerking met Toerisme Limburg een ‘Plan van Aanpak Maasvallei’ uit te werken.

Dat plan vormde de leidraad om, op een grensverleggende wijze, werk te maken van meer landschappelijke kwaliteit en duurzaam toerisme in de (Limburgse) Maasvallei, met de bedoeling de intrinsieke kwaliteiten van de streek te ontwikkelen en te benutten. Zo opteert men voor een kansgerichte benadering.

Een regionale toeristisch-economische ontwikkeling is slechts duurzaam als er vóór alles consequent en doorgedreven geïnvesteerd wordt in de meest basale toeristische voorziening, met name een aantrekkelijk, niet verrommeld, natuurrijk landschap met authentieke goed beheerde en ontsloten landschappen en monumenten.

Deze samenwerking leidde tot de oprichting van het grensoverschrijdend ‘Rivierpark Maasvallei’.

In 2015 sloten ook de Nederlandse provincie Limburg en ALLE aanpalende Nederlandse gemeenten zich aan bij het ‘Rivierpark Maasvallei’.

Opvallend is de unieke naamgeving “Maasvallei” die gehanteerd wordt voor een gebied dat in zijn geheel overeenkomt met de geografische afbakening van voorliggende BOB-aanvraag.

Om deze reden is de aanduiding “Maasvallei Limburg” zeer gekend in de streek en in de ruime omgeving in

Vlaanderen en Nederland.

Deze naamgeving kan bijgevolg dan ook niet gehanteerd worden voor de aanduiding van andere gebieden langsheen de Maas.

In bijlage 7 verzamelden we in dit verband enkele persberichten en de officiële Intentieverklaring.

 

7.2 Gegevens van het product

(dettagli del prodotto)

Overeenkomstig de organoleptische eigenschappen beschreven in hoofdstuk 3.2

(vedi articolo 3.2)

 

7.3 Causaal verband

(nesso Causale)

Historisch:

(storico)

Reeds in de vroege Middeleeuwen werden er in de abdijen langs de Maas wijndruiven geteeld.

Een van de 3 legendes van Aldeneik verhaalt van een heus wijnwonder rond 750 in de abdij van de Heilige Harlindis en Relindis.

Verschillende historische geschriften verwijzen naar een bescheiden wijnproductie binnen de abdijmuren (in meerdere teksten aangeduid als ‘De Clous’ als afbakening van het oude abdijdomein).

Verder zijn in Aldeneik nog meerdere toponymische verwijzingen naar wijngaarden (o.m. de Wingerd), hetgeen de historische aanwezigheid van wijnbouw in de streek verklaart.

Ook de adellijke Benedictessen van het Stift in Thorn verwierven hun Vrijheerlijkheidsstatus en uiteindelijk het vorstendom o.a. door de wijn. De vele typoniemen zoals “wingerd”, “wingerdenplein” enz. verwijzen naar een rijk wijnbouwverleden.

 

Geologie/Bodem:

(geologia – terreno)

Gedurende meer dan 400.000 jaar (tijdens het geologische Quartair tijdperk) heeft de Maas grind en zand aangevoerd en afgezet.

Dit materiaal betreft een verweringsmateriaal dat afkomstig is van afbraak van gebergtemassieven zoals de Alpen, de Jura, de Vogezen en de Ardennen.

 

Maasgrind bevat vooral kalksteen, kwarts en silex en heeft een dikte van 10 tot 15 m ten noorden van de Feldbissbreuk (breuklijn van Rotem naar Bree) en ca. 5 à 8 m ten zuiden daarvan.

Door zijn specifieke mengeling van verschillende soorten gesteenten is het zeer rijk aan mineralen hetgeen zich vertaalt in uitgebalanceerde wijnen met typisch mineralige smaken en ragfijne zuren.

Bovenop het grindpakket heeft de Maas een toplaag afgezet met een dikte van 0,5 tot 3 m leem tot zandleem, met een minimum aan klei.

Zandleemgronden zijn voornamelijk het resultaat van alluviale afzettingen van de Maas.

De drainageklasse van de bodem geeft inzicht in de ontwaterbaarheid van de bodem en de grondwaterstanden in zomer en winter.

De bodems in de Limburgse Maasvallei zijn grotendeels gekenmerkt door een goede drainering met beginnende roestverschijnselen (die het gemiddeld hoogste grondwaterpeil indiceren) op meer dan 125 cm onder maaiveld (droge bodems).

Bij neerslag worden deze bodems dan ook snel ontwaterd.

In het hele geografische gebied van de Maasvallei Limburg zorgt deze zanderige leembodem voor meer gewicht, diepgang en rijkdom in zijn smaakpallet.

De onderliggende kiezel en stenen zorgen eveneens voor een goede drainage, maar ook voor een zekere sprankeling en vooral kracht die wijnen met een typische mineralige smaak opleveren.

De wortels van de wijnstok gaan altijd tot op het grondwaterniveau.

Dit is in dit gebied van 7 tot 12 meter diepte.

In deze lagen bevinden zich de meeste mineralen wat de smaak van de wijnen zo kenmerkt.

De combinatie van deze toplaag en de onderliggende bodem zorgen voor een haast perfecte balans en finesse.

 

Klimaat:

(clima)

Door zijn ingesloten ligging in de Maasvallei en zijn lage ligging ten opzichte van het zeeniveau (18-38 m TAW/20-40 m NAP), geniet de locatie van een zeer mild microklimaat.

Een trage rijping verbetert de ontwikkeling van de smaak.

Vooral zuren en aroma’s krijgen de tijd om te ontwikkelen.

De temperatuurgang (dit is het verschil tussen dag en nacht) is bijzonder uitgesproken in de Limburgse Maasvallei (één van de grootste in de Benelux).

Door de koelere nachten in de herfst worden zuren meer geleidelijk afgebouwd waardoor de wijndruiven extreem lang kunnen rijpen en de typische aroma’s uit dit gebied worden versterkt.

De fysiologische rijpheid wordt bereikt wanneer de zuren niet te snel afbouwen waardoor een vroegtijdige oogst zich opdringt.

Dit is in de meer zuidelijkere wijngebieden mede door de klimaatsopwarming een probleem, voor de druiven uit de Maasvallei Limburg echter een zegen.

Het Kempisch Plateau beschermt het lager gelegen hinterland tegen al teveel neerslag en zorgt voor een warmer en beschut klimaat.

Vooral de weersdepressies die vanuit het Noordzeekanaal en het zuidwesten het land binnendringen worden door het Kempisch Plateau gecounterd.

Klimaatkaarten (bijv. van KMI of KNMI, zie bijlage 5) tonen neerslaggemiddelden van de laatste 30 jaar.

Met een gemiddelde neerslaghoeveelheid van circa 650 l/m² is Thorn de droogste plek van heel Nederland en het gebied van Maasmechelen tot Roermond de droogste regio van de hele Benelux (o.m. bevestigd door de Huglin-index).

Vooral de watermassa’s van de achtergebleven grindplassen bufferen veel warmte en zorgen voor een regulerende werking, dat wil zeggen nooit de extreme zomerhitte die het Kempisch Plateau wel kent maar ook zelden of nooit de vernietigende voorjaarsvorst.

In de lente van 2011 zijn in heel Europa de vroege uitlopers in de wijngaarden bevroren waardoor duizenden hectaren wijngaarden voor dat wijnjaar verloren waren.

Dit niet in de Maasvallei Limburg, de Maas en de grindplassen speelden hier weer een cruciale beschermende rol. Vooral gebieden die niet aan een rivier lagen werden het meest getroffen.

Ook in de herfst is het dankzij de Maas tot op een afstand van ongeveer 2,5 km van deze Maas vooral overdag een stukje warmer.

Verder zorgen de grote wateroppervlakten voor meer wind en een uitstekende ventilatie in de wijngaard.

De loofwand droogt sneller op waardoor de druiven kerngezond blijven (schimmels krijgen weinig kans om te ontwikkelen), bijkomend voordeel is dat hierdoor de rijpingsperiode van de druiven aanzienlijk verlengd wordt hetgeen resulteert in een optimale fysiologische rijpheid.

Door al deze factoren die dit microklimaat zo kenmerken bereiken de druiven uit de Limburgse Maasvallei een perfecte balans tussen rijpheid van suikers, zuurgraad en aroma.

 

8 AANVULLENDE VOORWAARDEN

(termini aggiuntivi)

 

Vlaanderen (België):

(Fiandre Belgio)

Het organoleptisch onderzoek wordt uitgevoerd door de Erkenningscommissie Wijn en heeft betrekking op kleur, klaarheid, reuk en smaak.

Alleen wijnen die voldoen aan de analytische eigenschappen (zie hoger paragraaf 3.1.), worden aan een organoleptisch onderzoek onderworpen.  

Om de benaming Beschermde Oorsprongsbenaming “Maasvallei Limburg” te bekomen moet een aanvraag bij het secretariaat van de Erkenningscommissie worden ingediend.

Elke producent uit de omschreven productiezone mag een volledig dossier indienen met het oog op de erkenning.

De organisatie, werking en samenstelling van de Erkenningscommissie worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

 

Nederland:

(Olanda)

Minimaal 1 controle (1 bedrijf) per jaar , zoveel mogelijk te combineren met reguliere controlebezoeken voor wijn.

Administratieve controle op naleving bepalingen uit het productdossier (en andere wettelijke vereisten).

Voor BOB Maasvallei Limburg is een analyse verplicht: bedrijven laten zelf monsters analyseren bij een gecertificeerd lab (in of buiten Nederland, lijst met beperkt aantal labs aan te leveren bij en goed te keuren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, afgekort: NVWA) van elke wijn. NVWA ziet hierop toe (via de administratieve controle) en neemt steekproefsgewijs contramonsters om te laten analyseren bij het NVWA-lab.

Organoleptische controle is vereist voor elke wijn die onder BOB Maasvallei Limburg op de markt wordt gebracht.

De bij BOB Maasvallei Limburg betrokken bedrijven organiseren zelf organoleptische keuring op verschillende door hen te bepalen tijdstippen, maken daarbij gebruik van door de NVWA goed te keuren lijst van gekwalificeerde personen (20-30 personen, aan te leveren door bedrijven) en werkwijze.

Bedrijven maken de data van de organoleptische keuringen bekend aan NVWA. NVWA zal steekproefsgewijs daarbij aanwezig zijn en toezien op het verloop.

 

9 ANDERE INFORMATIE

(altre informazioni)

 

9.1 Gegevens van de bemiddelende instantie

(enti di controllo)

- België Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert-II-laan 35, bus 40 1030 Brussel (B)

Tel. +32 2 552 79 55

E-mail : wijn@lv.vlaanderen.be

 

- Nederland RVO.nl

Postbus 93119 2509 AC Den Haag (NL)

Tel. +31 88 60 267 81

E-mail: info.wijn@rvo.nl

 

9.2 Gegevens van de belanghebbende partij

(dati del soggetto controllore)

 

Vzw Belgische wijnbouwers

Monarkenweg 50,

3050 Oud-Heverlee (B)

 

Vinum & Spiritus Belgium

Livornostraat 13 bus 5,

1060 Brussel (B)

- Adviescommissie geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen wijn, secretariaat: Rijksdienst voor Ondernemend:

Nederland,

Beatrixlaan 2,

2595 AL Den Haag (NL),

Tel: +31 88 60 26 781

E-mail: info.wijn@rvo.nl Rechtsvorm, omvang en samenstelling:

Commissie, ingesteld door de Minister van Economische Zaken (NL)

 

9.3 Gegevens van de bevoegde controleautoriteiten

(dettaglio dei controlli delle autorità competenti)

- De controle-instantie aan Nederlandse zijde betreft de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA)

Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA)

(postadres:  Postbus 43006

3540 AA Utrecht (NL)

(bezoekadres:) Catharijnesingel 59

3511 XA Utrecht (NL)

 Tel. +31 900 03 88

E-mail: info@nvwa.nl www.nvwa.nl.

 

- De controle aan Vlaamse kant op de bepalingen van het productdossier wordt uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst Economie,

KMO, Middenstand & Energie

Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Koning Albert II-laan 16 (NG III)

1000-Brussel (B)

Tel: 02 277 54 84

Fax: 02 277 54 52

E-mail: eco.inspec@economie.fgov.be

http://economie.fgov.be/

 

10 ANDERE DOCUMENTEN

(altri documenti)

Bijlage 1: Relevante Nederlandse en Vlaamse Regelgeving

Bijlage 2: Bijkomende eigenschappen per druivenras

Bijlage 3: Beschrijving van het procédé

Bijlage 4: Kaart met afbakening van de Wijnbouwzone A “Maasvallei Limburg”

Bijlage 5: Neerslagkaarten Nederland/België

Bijlage 6: Statuten van de Internationale vereniging zonder winstoogmerk

Bijlage 7: Nadere info in verband met het gebied ‘Maasvallei Limburg’

 

Bijlage 1

Relevante Nederlandse en Vlaamse Regelgeving

(regolamenti olandesi e fiamminghi rilevanti)

 

Volgende Vlaamse Regelgeving is relevant voor voorliggende aanvraag:

Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

Volgende Nederlandse Regelgeving is relevant voor voorliggende aanvraag:

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 juni 2014, nr. WJZ/14070246, houdende regels inzake de verhandeling van wijn en olijfolie (Regeling wijn en olijfolie)

Procedure Aanvraag Europese Bescherming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zie: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/marktordening/eu-regelingen/eu-streekproducten/soorten-europese-bescherming/wijn

De teksten van deze regeling en procedure kunnen door de bevoegde autoriteit worden toegevoegd aan dit dossier.

 

BIJLAGE 2

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN PER DRUIVENRAS

(descrizione aggiuntiva dei vitigni)

 

De wijnen uit de Maasvallei Limburg laten zich als volgt karakteriseren.

(i vini della DOP Massvallei Limburg hanno le seguenti caratteristiche)

 

Acolon

- Wijntype: Rood

- Max. opbrengst per ha: 10.750 kg levert 75 hectoliter met natuurlijk TAV > 9,50%.

- Oenologisch procedé: Acolon wordt in Maasvallei Limburg op temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen en/of op eikenhouten vaten gegist en gerijpt

- Oogst: gemiddeld rond 5 oktober

- Typiciteit van wijnen gemaakt van Acolon in de Maasvallei Limburg:

Acolon wordt in de Maasvallei Limburg op roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op roestvrijstalen vaten, eikenhouten vaten of op fles.

De wijnen hebben een gemiddeld TAV tussen de 12,00% en 13,00%.

- Kleur: Een vroegrijpende kwaliteitsdruif met hoge mostgewichten waarvan de wijn zich kenmerkt door een diepe kleur

Smaak: volle en fruitige smaak.

De zachte tannines zorgen voor een snelle rijping op fles.

Voor Noordelijk gelegen wijngebieden, zoals de Maasvallei Limburg, blijven ook hier de zuren goed bewaard waardoor een harmonisch evenwicht ontstaat tussen tannines, fruit en diepgang.

- Afdronk: fruit domineert in de afdronk.

 

Auxerrois

- Wijntype: Wit

- Max. opbrengst per ha : 10.750 kg levert 75 hectoliter met een totaal alcoholgehalte volumetrisch (TAV) > 9,50%.

- Oenologisch procedé: Auxerrois wordt in de Maasvallei Limburg op temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen vaten en/of eikenhouten vaten gegist en gerijpt.

- Oogst: gemiddeld rond 5 oktober

- Typiciteit van wijnen gemaakt van Auxerrois in de Maasvallei Limburg:

Auxerrois wordt in de Maasvallei op roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op roestvrijstalen vaten, eikenhouten vaten of op fles.

De wijnen hebben een gemiddeld TAV tussen de 11,00% en 12,00%.

- Kleur: licht (citroengeel) en helder.

Neus: aroma’s van rijpe gele appels, soms groene peer.

Smaak: droog met een fijn en zacht zuurgehalte.

De wijnen zijn fruitig, met aroma’s van appels en peer.

Afdronk: De afdronk van Auxerrois is voor de meeste jaren, mede door de klimaatsopwarming intens en lang.

 

Chardonnay

- Wijntype: Wit

- Max. opbrengst per ha: 10.750 kg levert 75 hectoliter met TAV > 9,50%

- Oenologisch procedé: Chardonnay wordt in de Maasvallei Limburg op temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en gerijpt.

Oogst: gemiddeld rond 15 oktober

Typiciteit van wijnen gemaakt van Chardonnay in de Maasvallei Limburg:

Chardonnay wordt in de Maasvallei Limburg op roestvrijstalen en/of op eikenhouten vaten gegist en rijpt gemiddeld tussen 6 maanden en 1 tot 2 jaren op roestvrijstalen vaten, eikenhouten vaten of op fles.

De wijnen hebben een gemiddeld TAV tussen de 12,50% en 13,50%,met een minerale toets door de kiezel.

Kleur: helder, strogeel tot gemiddeld goudgeel (invloed van hout).

Neus: heel zuiver met fruitaroma’s van citroen, soms suikermeloen, abrikoos, boter, toast en vanille en complexe aroma’s (door bâtonnage).

Smaak: droog. Het mondgevoel varieert van strak tot smeuïg.

De wijnen zijn fruitig en elegant maar kunnen door houtopvoeding ook breder, intens en weelderig smaken.

De mineraliteit van de kiezel uit de Maasvallei Limburg is hier uitgesproken.

Bijzonder verfijnde zuren zorgen voor een uitgesproken terroirexpressie.

Afdronk: de kiezelondergrond is de basis van een lange mineralige intensiteit.

 

Dornfelder

- Wijntype: Rood

- Max. opbrengst per ha: 12.850 kg levert 90 hectoliter.

- Oenologisch procedé:

Dornfelder wordt in de Maasvallei Limburg op temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen en/of op eikenhouten vaten gegist en gerijpt.

- Oogst: gemiddeld rond 5 oktober

- Typiciteit van wijnen gemaakt van Dornfelder in de Maasvallei Limburg:

Dornfelder wordt in de Maasvallei op roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op roestvrijstalen vaten, eikenhouten vaten of op fles.

De wijnen hebben een gemiddeld TAV tussen de 12,00% en 13,00%.

Kleur: intens dieprood

Neus: De Dornfelder heeft intense fruitaroma’s van amarenakersen, bramen en vlierbessen.

Smaak: overheersende, volle fruitsmaak. Kenmerkend voor de Maasvallei Limburg is dat de zuren vrij discreet zijn en de tannines zeer licht en rijp.

Afdronk: het hele aromaspectrum van de neus komt terug, vaak met nog wat zoethout.

 

Gewürztraminer

- Wijntype: Wit

- Max. opbrengst per ha: 10.750 kg levert 75 hectoliter.

- Oenologisch procedé:

Gewürztraminer wordt in de Maasvallei Limburg op temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en gerijpt.

- Oogst: gemiddeld rond 15 oktober

- Typiciteit van wijnen gemaakt van Gewürztraminer in de Maasvallei Limburg:

Gewürztraminer wordt in de Maasvallei op roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op roestvrijstalen vaten, eikenhouten vaten of op fles.

De wijnen hebben een gemiddeld TAV tussen de 12,50% en 13,50%.

Kleur: Het uiterlijk van de wijn is intens geel met lichtgouden reflexen.

Neus: De geur bevat een zeer aromatisch palet. De neus is krachtig en complex, met uitgesproken exotisch fruit, bloemen, citrusfruit en specerijen. Vaak komen daar aroma ́s bij van honing en rijpe vruchten.

Smaak: De wijn heeft veel body, goed gestructureerd is met discrete zuren.

Afdronk: het hele aromaspectrum van de neus komt terug, vaak met nog wat zoethout.

 

Pinot Blanc

- Wijntype: Wit

- Max. opbrengst per ha : 10.750 kg levert 75 hectoliter.

- Oenologisch procedé:

Pinot Blanc wordt in de Maasvallei Limburg op temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen en/of op eikenhouten vaten gegist en gerijpt.

- Oogst: gemiddeld rond 10 oktober

- Typiciteit van wijnen gemaakt van Pinot Blanc in de Maasvallei Limburg:

Pinot Blanc wordt in de Maasvallei op roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op roestvrijstalen vaten, eikenhouten vaten of op fles.

De wijnen hebben een gemiddeld TAV van 12,50%.

- Kleur: heldere, gele kleur.

- Neus: fruitig met impressies van Conferencepeer en een vleugje kruidig.

- Smaak: mineralig door de Maaskiezel met een klein beetje petillant.

- Afdronk: een grote lengte en een smaakrijke finale, met uitgesproken ‘crispy’ zuren en fruitigheid in evenwicht, typisch voor de Maasvallei Limburg.

 

Pinot Gris

- Wijntype: Wit

- Max. opbrengst per ha: 10.750 kg levert 75 hectoliter.

- Oenologisch procedé:

Pinot Gris wordt in de Maasvallei Limburg op temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en gerijpt.

- Oogst: gemiddeld rond 10 oktober

- Typiciteit van wijnen gemaakt van Pinot Gris in de Maasvallei Limburg:

Pinot Gris wordt in de Maasvallei op roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op roestvrijstalen vaten, eikenhouten vaten of op fles.

De wijnen hebben een gemiddeld TAV tussen de 12,00% en 13,00%.

- Kleur: zachtgele kleur met een mooi tranencollier.

- Neus: zuiver met intense geuren van gele peren, honing (soms amandel) en een open expressieve van kruidigheid, peper, vuursteen en een beetje rokerig.

Smaak en afdronk: perfect evenwicht tussen ragfijne zuren en toets van honing, gevolgd door een lange afdronk.

 

Pinot Noir

- Wijntype: rood, rosé of wit

- Max. opbrengst per ha : 8.600 kg levert 60 hectoliter.

- Oenologisch procedé:

Pinot Noir druiven worden in de Maasvallei Limburg ontsteeld zonder kneuzing, gevolgd door een koudemaceratie en een temperatuurgecontroleerde gisting en rijping op roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten.

- Oogst: gemiddeld rond 15 oktober

- Typiciteit van wijnen gemaakt van Pinot Noir in de Maasvallei Limburg:

Pinot Noir wordt in de Maasvallei op roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en rijpt ongeveer 12 maanden op roestvrijstalen vaten, eikenhouten vaten of op fles.

De wijnen hebben een gemiddeld TAV tussen de 12,50% en 13,00%.

- Kleur: robijnrood tot granaatrood.

- Neus: de wijnen zijn intens en fruitig, delicate fruitaroma’s van rode bessen, framboos, zwarte kers en wilde braam. - Smaak: Fluweelzachte, rijpe tannines, in goede balans met veel structuur en de typische terroirexpressie van de Maasvallei Limburg. Kan tot 10 jaar op de fles rijpen.

- Afdronk: zeer intense en lange afdronk

 

Riesling

- Wijntype: Wit

- Max. opbrengst per ha: 10.750 kg levert 75 hectoliter.

- Oenologisch procedé:

Riesling wordt in de Maasvallei Limburg op temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en gerijpt.

- Oogst: gemiddeld rond 20 oktober

- Typiciteit van wijnen gemaakt van Riesling uit de Maasvallei Limburg:

Riesling wordt in de Maasvallei Limburg op roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op roestvrijstalen vaten, eikenhouten vaten of op fles.

De wijnen hebben een gemiddeld TAV tussen 11,00% en 12,00%.

- Kleur: citroengeel en helder van uiterlijk.

- Neus: heel zuiver met intense geuren van witte steenvruchten (perzik) en appels, soms groene peer en een vleugje citrus.

- Smaak: De kiezel in de Maasvallei Limburg geeft een rokerige minerale smaak met een vleugje kruidigheid. Gerijpt voert de uitgesproken karakteristieke geur van petroleum en honing de boventoon.

Afdronk: intense en lange afdronk.

 

Siegerebe

- Wijntype: Wit

- Max. opbrengst per ha: 10.750 kg levert 75 hectoliter.

- Oenologisch procedé:

Siegerebe wordt in de Maasvallei Limburg op temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en gerijpt.

- Oogst: gemiddeld rond 15 oktober

- Typiciteit van wijnen gemaakt van Siegerebe in de Maasvallei Limburg:

Siegerebe wordt in de Maasvallei Limburg op roestvrijstalen vaten en/of op eikenhouten vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op roestvrijstalen vaten, eikenhouten vaten of op fles.

De wijnen hebben een gemiddeld TAV tussen de 11,00% en 12,00%.

- Kleur: lichtgeel

- Neus: Zeer aromatische wijn door de typiciteit van de kruisingouders Madeleine Angevine en Gewürztraminer welke in de Maasvallei Limburg explicieter naar voren treedt door een meer kruidig karakter en een aciditeit die blijkens ervaring niet naar voren komt in andere wijngebieden.

- Smaak: goede combinatie van zuren en aroma’s.

- Afdronk: intens mondgevoel

 

Opmerking: Monocépages karakteriseren de wijnsoort.

Assemblage van wijnen van verschillende rassen kan worden toegestaan.

Het voert te ver om alle mogelijke assemblages te karakteriseren.

 

BIJLAGE 3

BESCHRIJVING VAN HET PROCEDÉ

 

De productie

(produzione)

De verwerking van de in bijlage 2 bedoelde druiven tot druivenmost en van de druivenmost tot wijn geschiedt binnen het in bijlage 4 bepaalde gebied (BOB “Maasvallei Limburg”) waar de druiven zijn geoogst.

De productie staat onder toezicht van de door de Vlaamse of Nederlandse overheden erkende gezaghouders en commissies, aan wiens regels de wijnbouwers uit het gebied zich onderwerpen.

 

Bijzondere oenologische procédés

(pratiche enologiche specifiche)

Voor de verse druiven, de gedeeltelijk gegiste druivenmost of de jonge nog gistende wijn mag – uitsluitend op het wijnbouwbedrijf:

- Een verhoging van het natuurlijk totaal alcoholgehalte volumetrisch (TAV) geschieden door toevoeging van saccharose, geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost, concentratie verhoging door osmose en concentratie verhoging door koeling;

- De verhoging van het natuurlijk TAV mag maximaal 2,50% vol bedragen, boven op het natuurlijke alcoholgehalte;

- Een gedeeltelijke ontzuring van de most en de jonge nog gistende wijn plaatsvinden;

- Na 15 maart een gedeeltelijke ontzuring van de wijn geschieden. Deze ontzuring mag slechts plaatshebben tot een maximum van 1 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur, ofwel 13,30 milli-equivalent per liter;

- Elke wijnproducent binnen de BOB Maasvallei Limburg moet een temperatuurgecontroleerde vergisting van de wijnen doorvoeren door middel van een koel- en verwarmingsinstallatie.

 

Alcoholgehalte

(gradazione alcolica)

Het minimum soortelijk gewicht van de most dient 1.070 g/l te bedragen,

overeenkomend met een natuurlijk TAV van 9,50% vol.

Een verhoging van het natuurlijk TAV mag plaatsvinden met maximaal 2,50% vol.,

door verrijking (chaptalisatie) met 40 g/l sacharose of het equivalent als geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost.

Het totaal alcoholgehalte volumetrisch (TAV) na verrijking mag in geen geval hoger zijn dan 13,50% vol voor rode wijn en 13.00% voor witte, gris en rosé wijn.

Voor het overige zijn de toegelaten oenologische procedés conform het voor BOB wijnen beschrevene in de Europese regelgeving.

 

De opbrengst per hectare

(resa per ettaro)

De gemiddelde maximale opbrengst in het jaar is beperkt tot

8.600 kg of 60 hl/ha voor rode wijn van Pinot Noir,

10.750 kg levert 75 hl/ha voor alle witte of rosé wijnen evenals voor de rode Acolon-wijn,

en 12.850 kg of 90 hl/ha voor rode wijn van Dornfelder.

 

Kwaliteitsbewaking

(gestione della qualità)

Het gebruik van klassieke druivenrassen uit Frankrijk en Duitsland staat centraal: rassen als Acolon, Auxerrois, Chardonnay, Dornfelder, Gewürztraminer, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling en Siegerebe voeren hier de boventoon.

Het begrip “terroir” is in elk wijngebied belangrijk naar de smaak van de wijn.

De invloed van de smaken die voortvloeien uit dit begrip krijgen in de “Maasvallei Limburg” een wel heel bijzondere aandacht.

Alles wat zo typisch is aan de “Maasvallei Limburg” vertaalt zich in de smaak van de wijnen door de combinatie van mineraliteit, finesse, structuur en elegantie.

Cruciaal voor de identiteit van de wijnen uit de Maasvallei Limburg is het voor de lage landen unieke karakter van de wijnen door de bodem, geografie, klimaat én de wijnboeren, kenmerken die het begrip “terroir” het best omschrijven.

 

Analyse en beoordeling van de organoleptische kenmerken

(valutazione delle caratteristiche nalitiche ed organolettiche)

De producenten die hun wijn de naam “Maasvallei Limburg” met beschermde oorsprongsbenaming willen gebruiken, moeten deze wijn aan een analytisch en een organoleptisch onderzoek onderwerpen.

Deze wordt uitgevoerd aan Vlaamse zijde overeenkomstig de erkenningscommissie wijn onder bevoegdheid van de Vlaamse Overheid waarbij de werking via huishoudelijk reglement is geregeld of overeenkomstig de Nationale bepalingen van Nederland.

 

De bevoegde commissie

De bevoegde commissies in Vlaanderen en Nederland zijn belast met de erkenning van de wijn als “beschermde oorsprongsbenaming” en zal alles in het werk stellen om de oorsprongsbenaming met alle nodige maatregelen te beschermen.

Om de benaming Beschermde Oorsprongsbenaming “Maasvallei Limburg” te bekomen moet een aanvraag bij het secretariaat van de resp.

Vlaamse en Nederlandse autoriteit worden ingediend.

Elke producent uit de omschreven productiezone mag een volledig dossier indienen met het oog op de erkenning.

 

Controle

(controllo)

Elke producent die een erkenningsdossier heeft ingediend, zal zich op elk ogenblik onderwerpen aan controles door de bevoegde overheden.

De controle-instantie aan Nederlandse zijde betreft de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Postbus 43006

3540 AA Utrecht (NL)

Bezoekadres: Catharijnesingel 59

3511 XA Utrecht (NL)

Tel. +31 900 03 88

E-mail: info@nvwa.nl www.nvwa.nl.

 

De controle aan Vlaamse kant op de bepalingen van het productdossier wordt uitgevoerd door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Koning Albert II-laan 16 (NG III)

1000-Brussel (B)

Tel: 02 277 54 84

Fax: 02 277 54 52

E-mail: eco.inspec@economie.fgov.be

http://economie.fgov.

BIJLAGE 4

KAART MET AFBAKENING VAN DE WIJNBOUWZONE A “MAASVALLEI LIMBURG”

(Carta e delimitazione della zona Massvallei Limburg)

 

De voor de productie van wijn uit de “Maasvallei Limburg” afgebakende zone bevindt zich in de wijnbouwzone A, gesitueerd tot op de geologische middenterrassen aan de beide oevers van de Maas in het historisch en geografisch verbonden Belgisch en Nederlands Limburg:

 

- langs Belgische zijde:

- gemeente Kinrooi:

vanaf grens met Nederland ten O van de Venlosesteenweg (gewestweg N78);

- stad Maaseik:

ten O van Venlosesteenweg (ten N van Oude Ophoverbaan), Oude Ophoverbaan, Heirweg, Weertersteenweg (strook tussen Heirweg en Bosmolenlaan), ten Z van de Bosmolenlaan, ten O van de Stationsstraat, ten O van Maastrichtersteenweg (deel gewestweg N78b ten N en gewestweg N78 ten Z van de Koning Boudewijnlaan);

- stad Dilsen-Stokkem:

ten O van de Rijksweg N78;

- gemeente Maasmechelen:

ten O van de Rijksweg N78 ten N van de kruising N78/Zuid-Willemsvaart, ten O van Zuid-Willemsvaart ten Z van de kruising N78/Zuid-Willemsvaart;

- gemeente Lanaken:

ten O van de Zuid-Willemsvaart, ten N van Geulerweg tot Herbricht;

 

- langs Nederlandse zijde:

- gemeente Stein:

ten N van Voulwames tot brug over Julianakanaal, ten W van Julianakanaal;

- gemeente Sittard-Geleen:

ten W van Julianakanaal;

- gemeente Echt-Susteren:

ten W van Julianakanaal;

- gemeente Maasgouw:

ten W van Julianakanaal ten Z van Haven Maasbracht,

ten N van Maasbracht: Kerkplein, Hoofdstraat, Kloosterstraat, Stationsweg;

ten N van Brachterbeek: Stationsweg, Linnerweg;

ten N van Linne: Maasbrachterweg, Nieuwe Markt, Groenstraat, Veestraat, ten W van Rijksweg N271

- gemeente Roermond:

ten W van Rijksweg N271, Maastrichterweg, Burgemeester Geuljanslaan, Bisschop Lindanussingel, Roersingel, Roerkade en Buitenop;

ten Z van Hornerweg N280;

- gemeenten Maasgouw en Leudal:

ten Z van Rijksweg N280;

ten ZO van Napoleonsweg/Rijksweg N273 tot aan Belgische grens.

 

KAART Omissis………………………………

 

De Overeenkomstige NUTS-gebieden zijn hierna weergegeven:

 

BE BELGIË (NUTS-0)

BE2 VLAAMS GEWEST (NUTS-1)

BE22 Prov. Limburg (BE) (NUTS-2)

BE221 Arr. Hasselt (NUTS-3)

BE222 Arr. Maaseik (NUTS-3)

BE223 Arr. Tongeren (NUTS-3)

 

NL NEDERLAND (NUTS-0)

NL4 Regio ZUID-NEDERLAND (NUTS-1)

NL42 Prov. LIMBURG (NL) (NUTS-2)

NL 422 Midden-Limburg (NUTS-3)

NL-423 Zuid-Limburg (NUTS-3)

 

BIJLAGE 5:

NEERSLAGKAARTEN NEDERLAND/BELGIË

(Carte delle precipitazioni Belgio e Olanda

Omissis……………..

 

BIJLAGE 6

STATUTEN VAN DE INTERNATIONALE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

(Statuto dell’associazione internazionale)

 

De oprichtingsakte, evenals de gecoördineerde statuten naar aanleiding van de Algemene Vergadering van vrijdag 30 januari 2015, zijn consulteerbaar in het Belgisch Staatsblad.

 

BIJLAGE 7

NADERE INFO IN VERBAND MET HET GEBIED ‘MAASVALLEI LIMBURG’

(altre informazioni della zona Massvallei Limburg)

 

De naamgeving van de aangevraagde BOB is onder meer ook gehanteerd voor de aanduiding van het gebied als ‘Rivierpark Maasvallei’, een initiatief van de beide provincies Limburg, de aanpalende Maasgemeenten aan beide zijden van de landsgrens en een aantal gouvernementele en niet-gouvermentele stakeholders, met de bedoeling de toeristisch-recreatieve en natuurlijke ontwikkelingen van het gebied rond de Maas te coördineren en te promoten.

De aantrekkingskracht van het gebied wordt bovendien versterkt door een eenvormige “Corporate identity”, paden- en routestructuren, herkenbaarheid in het straatbeeld, herstel en herwaardering van landschap en onroerend erfgoed en betrokkenheid van de plaatselijke bevolking.

De geografische aanduiding van gebied van het ‘Rivierpark Maasvallei’ komt volledig overeen met het gebied dat valt binnen het BOB Maasvallei Limburg en bevestigt de naamkeuze van de gebiedsaanduiding.

Ter documentatie van de naamskeuze wordt in deze bijlage verwezen naar enkele documenten die het formele belang van de Maasvallei Limburg benadrukken.

 

Omissis………………………………

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

senigallia