SLOVACCHIA - SLOVENSKO › SLOVACCHIA2 CHOP

Stredosloven/-ská, -ské, -ský CH.O.P.

Východosloven/-ská, -ské, -ský CH.O.P.

Stredosloven/-ská, -ské, -ský

CH.O.P.

chránené označenie pôvodu  (denominazione di origine protetta)

zakon č. 313/2009 Z. z.

vyhláška MP SR č. 350/2009

Špecifikácia produktov (specifica del prodotto)

Akostné víno (vino di qualità)

Akostné víno s prívlastkom (vino di qualità con predicato)

Likérové víno (vino liquoroso)

Sekt V.O. a pestovateľský sekt (vino spumante di qualità)

 

a) Názov, ktorý sa má chrániť

(nome da proteggere)

 

Stredosloven/-ská, -ské, -ský (Slovacchia centrale)

 

b) Opis vína

(descrizione dei vini)

Víno zo Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti je produkt získaný výhradne úplným alebo čiastočným alkoholovým kvasením čerstvého hrozna alebo hroznového muštu, ktorý pochádza z tejto oblasti.

(i vini con la denominazione di origine Stredoslovenskej sono prodotti esclusivamente dalla totale o parziale fermentazione alcolica di mosti provenienti da uve coltivate nel territorio di questa regione viticola)

Víno z tejto oblasti má výraznejšiu arómu, je extraktívne, s vyšším obsahom kyselín, ale pritom harmonické.

(i vini di questa regione hanno un sapore più intenso e ricco di estratti)

Pre vína s chráneným označením pôvodu Stredosloven/-ská, -ské, -ský je možné vyrábať nasledujúce druhy vín:

(i vini della DOP Stredosloven/-ska, -ske, -sky sono prodotti nelle seguenti tipologie)

 

1. Víno s chráneným označením pôvodu (ďalej len CHOP)

(vino a denominazione di origine protetta, DOP)

Analytické vlastnosti: (caratteristiche analitiche)

skutočný obsah alkoholu najmenej 9,50% obj.,

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre červene a 200 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e per i vini bianchi e rosati)

ak je obsah zvyškoveho cukru vyšši ako 5 g/l najviac

(vini con un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l, anidride solforosa massima)

200 mg/l pre červene a 250 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e vini bianchi e rosati)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

Čírosť: číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé čiastočky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca označeniu a ročníku, pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň.

(colore: bianco, rosato e rosso, in base alla varietà di uva, annata, sono ammesse delle sfumature ambrate per il vino bianco, sfumature più chiare per i vini rosati e color mattone per i vini rossi)

Vôňa: typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profumo: tipico, intenso secondo la varietà utilizzata, è ammessa anche una minor intensità)

Chuť: čistá, typická pre odrodu, plná, harmonická, výrazná, pripúšťa sa menej harmonická.

(sapore: fresco, tipico delle varietà di uve, pieno, armonico e corposo, è ammessa una minor armonia)

 

2. Akostné víno

(vino di qualità)

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu najmenej 10,00% obj.

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo

bezcukorný extrakt najmenej 16,00 g/l,

(estratto secco minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre červene a 200 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e per i vini bianchi e rosati)

ak je obsah zvyškoveho cukru vyšši ako 5 g/l najviac

(vini con un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l, anidride solforosa massima)

200 mg/l pre červene a 250 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e vini bianchi e rosati)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

 

Organoleptické vlastnosti:

Čírosť: číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé čiastočky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca označeniu a ročníku, pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň.

(colore: bianco, rosato e rosso, in base alla varietà di uva, annata, sono ammesse delle sfumature ambrate per il vino bianco, sfumature più chiare per i vini rosati e color mattone per i vini rossi)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profuno: pulito, caratteristico, intenso secondo varietà di uve e tipologia, è ammessa una minor intensità)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, svieža, pripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti a typickosti.

(sapore: fresco, tipico delle varietà di uve, pieno, armonico e corposo, è ammessa una minor corposità e tipicità)

 

3. Akostné víno s prívlastkom

(vino di qualità con predicato)

kabinetné

neskorý zber

výber z hrozna

bobuľový výber

hrozienkový výber

cibébový výber alebo botrytický výber

ľadové víno

slamové víno

 

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu:

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

kabinetné najmenej 9,50% obj.;

neskorý zber najmenej 9,50% obj.;

výber z hrozna najmenej 9,50% obj.;

bobuľový výber najmenej 8,00% obj.;

hrozienkový výber najmenej 8,00% obj.;

cibébový výber alebo botrytický výber najmenej 8,00% obj.;

ľadové víno najmenej 6,00% obj.;

slamové víno najmenej 6,00% obj.;

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac biele a ružove/červene:

(anidride solforosa totale massima vini bianchi, rosati e rossi)

Kabinetné 200, 150 mg/l*;

neskorý zber 300 mg/l;

výber z hrozna 350 mg/l;

bobuľový výber 400 mg/l;

hrozienkový výber 400 mg/l;

cibébový výber alebo botrytický výber 400 mg/l;

ľadové víno 400 mg/l;

slamové víno 400 mg/l

*v pripade zv. cukru viac ako 5 g/l sa hodnota zvyšuje o 50 mg/l

(se i vini hanno un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l bisogna aggiungere altri 50 mg/l;

celkovy obsah prchavych kyselin najviac:

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

Kabinetné 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina;

neskorý zber 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina;

výber z hrozna 1,80 g/l;

bobuľový výber 1,80 g/l;

hrozienkový výber 2,10 g/l;

cibébový výber alebo botrytický výber 2,10 g/l;

ľadové víno 1,80 g/l;

slamové víno 2,10 g/l;

bezcukorný extrakt najmenej 16,00 g/l,

(estratto secco minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

 

Organoleptické vlastnosti:

Čírosť: číre s iskrou, pripúšťajú sa jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(chiaro, brillante, sono ammessi piccoli cristalli di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca odrode, ročníku a prívlastku.

(colore bianco, rosato e rosso secondo varietà, tipologia e predicato)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky.

(profumo caratteristico, pulito ed intenso secondo varietà, tipologia e predicato)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, svieža.

(sapore: fresco, caratteristico, pieno ed armonico)

 

4. Likérové víno

(vino liquoroso)

Likerove vino je produkt, ktory sa ziskava z kvasiaceho hroznoveho muštu alebo vina a do ktoreho bol pridany neutralny alkohol alebo destilat vinneho povodu.

(il vino liquoroso è prodotto con mosti anche parzialmente fermentati o vino con l’aggiunta di alcool neutro o acquavite di origine viticola)

 

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu: najmenej 15,00% obj., najviac 22,00% obj;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

celkovy obsah alkoholu najmenej 17,50% obj.;

(titolo alcolometrico totale minimo))

obsah titrovateľnych kyselin najmenej 3,50 g/l;

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac :

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre vina so zv. cukrom do 5,00 g/l,;

(150 mg/l per i vini con un residuo zuccherino inferiore ai 5,00 g/l)

200 mg/l pre vina so zv. cukrom nad 5,00 g/l ;

(200 mg/l per I vini con un residuo zuccherino superiore ai 5,00 g/l)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità totale massima per I vini bianchi e vini rossi)

 

Organolepticke vlastnosti:

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca značke a ročníku.

(colore: bianco, rosato, rosso, secondo varietà)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profumo: pulito, tipico e caratteristico, intenso, è ammessa una minore intensità)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, výrazná, pripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti a typickosti.

(sapore: pulito, tipico, pieno ed armonico, sono ammesse minor pienezza e tipicità)

 

5. Sekt V.O. a pestovateľský sekt

(spumante di qualità certificato, spumante di qualità prodotto all’origine)

Sekt V.O. alebo pestovateľsky sekt su produkty, ktore sa ziskavaju prvotnym alebo druhotnym kvasenim čerstveho hrozna, hroznoveho muštu alebo vina a z ktorych sa pri otvoreni fľaše alebo nadoby uvoľňuje oxid uhličity, ktory vznikol vyhradne kvasenim.

(il vino spumante di qualità certificato o prodotto all’origine è prodotto con mosti o vini rifermentati in bottiglia con un contenuto di anidride carbonica frutto esclusivo della fermentazione alcolica naturale)

 

Analyticke vlastnosti:

skutočny obsah alkoholu najmenej 10,00% obj.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

celkovy obsah alkoholu najmenej 10,00% obj.;

(titolo alcolometrico volumico totale minimo)

obsah titrovateľnych kyselin najmenej 3,50g/l,;

(acidità totale minima)

bezcukorny extrakt najmenej 16,00g/l;

(estratto secco netto minimo)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac 185 mg/l:

(anidride solforosa totale massima)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e rossi)

 

Organolepticke vlastnosti:

Farba: biela, ružova a červena zodpovedajuca označeniu a ročniku.

(colore: bianco, rosato e rosso secondo varietà)

Voňa: čista, typicka, vyrazna, svieža, podľa prislušnej odrody, popripade značky.

(profumo: pulito, tipico, intenso e fresco secondo varietà)

Perlenie: jemne a dlhotrvajuce.

(perlage: fine e persistente)

Chuť: vyrazna svieža, harmonicka, čista, plna.

(sapore: intenso, pulito, fresco, armonico e pieno)

 

 

 

c) osobitné enologické postupy použité pri výrobe vín

(pratiche enologiche specifiche)

 

Spoločné ustanovenia:

(disposizioni comuni)

100% hrozna na vyrobu vina musi pochadzať z Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti vymedzenej v pismene d).

(Le uve devono essere coltivate al 100% nella regione viticola Stredoslovenskej come al punto d)

Zemepisnou jednotkou určenou na spracovanie hrozna a plnenie vina je uzemie Slovenskej republiky vysadenej viničom - Slovensky vinohradnicky region.

(la vinificazione deve avvenire all’interno delle regioni viticole della Slovacchia)

Víno z Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti nie je povolené vyrábať ani plniť mimo Slovenského vinohradníckeho regiónu.

(il vino Stredoslovenskej vinohradnickej oblasti non è possibile vinificarlo e/o confezionarlo al di fuori delle regioni viticole slovacche)

 

Osobitné ustanovenia:

(disposizioni particolari)

Pre vyrobu „vína CHOP“ musi hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 16° NM.

Hrozno alebo hroznovy mušt je možne obohatiť, a to najviac do 22° NM pre biele vino a najviac do 24° NM pre červene vino.

(per la produzione dei vini DOP le uve alla vendemmia devono avere un contenuto minimo di zucchero di 16° NM.

Le uve possono essere arricchite sino ad un massimo di 22° NM per i vini bianchi e 24° NM per i vini rossi)

 

Pre vyrobu „akostného vína“ musi hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 16° NM.

Hrozno alebo hroznovy mušt je možne obohatiť, a to najviac do 22° NM pre biele vino a najviac do 24° NM pre červene vino.

(per la produzione dei vini di qualità le uve alla vendemmia devono avere un contenuto minimo di zucchero di 16° NM.

Le uve possono essere arricchite sino ad un massimo di 22° NM per i vini bianchi e 24° NM per i vini rossi)

 

Pre vyrobu „akostného vína s prívlastkom“ sa musi hrozno zberať v plnej zrelosti a musi byť pri zbere osvedčene.

Vino sa nesmie obohacovať, nesmie sa chemicky konzervovať inak ako použitim oxidu siričiteho.

(per la produzione dei vini di qualità con predicato le uve devono raggiungere la piena maturazione secondo tipologia del predicato.

(i vini di qualità con predicato non possono essere arricchiti e sono conservati esclusivamente con l’aiuto dell’anidride solforosa)

 

Akostne vino s privlastkom “kabinetne” sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 19° NM.

(il vino di qualità con predicato “Cabinet” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 19° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “neskory zber” sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 21° NM.

(il vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 21° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “ vyber z hrozna“ sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 23° NM, ktore sa ziska zo starostlivo vyberanych strapcov.

(il vino di qualità con predicato “vendemmia selezionata” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 23° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “bobuľovy vyber” sa musi vyrobiť z vyberanych prezretych strapcov hrozna, z ktorych boli odstranene nezrele a poškodene bobule, s cukornatosťou pri zbere najmenej 26° NM.

(il vino di qualità con predicato “acini selezionati” è prodotto con uve stramature, con un contenuto minimo di zucchero di 26° NM eliminando gli acini immaturi o danneggiati)

 

Akostne vino s privlastkom “hrozienkovy vyber” sa musi vyrobiť z ručne vyberanych prezretych bobuľ hrozna, s cukornatosťou pri zbere najmenej 28° NM.

(il vino di qualità con predicato “selezione di uva passa” è prodotto con uve stramature, con un contenuto minimo di zucchero di 28° NM utilizzando solo gli acini appassiti)

 

Akostne vino s privlastkom “cibebovy“ alebo „botryticky vyber” sa musi vyrobiť len z ručne vyberanych prezretych bobuľ hrozna zušľachtenych učinkom vlaknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou pri zbere najmenej 28° NM.

(il vino di qualità con predicato “selezione di uva attaccata dalla muffa nobile o botrytis cinerea” è prodotto con uve stramature, selezionate manualmente, con un contenuto minimo di zucchero di 28° NM utilizzando esclusivamente gli acini attaccati dalla muffa nobile)

 

Akostne vino s privlastkom “ľadove vino” sa musi vyrobiť z hrozna, ktore bolo zberane pri teplote minus 7° C a nižšej, hrozno musi počas zberu a spracovania ostať zamrznute a ziskany mušt musi mať cukornatosť najmenej 27° NM.

(il vino di qualità con predicato “vino di ghiaccio” è prodotto con uve stramature, vendemmiate ad una temperatura inferiore ai -7° C, con un contenuto minimo di zucchero di 27° NM, vinificate ancora congelate)

 

Akostne vino s privlastkom “slamove vino” sa musi vyrobiť z dobre vyzreteho hrozna, ktore bolo pred spracovanim skladovane na slame alebo rohožiach z rakosia, pripadne sa nechalo visieť na šnurach a ziskany mušt mal cukornatosť najmenej 27° NM.

(il vino di qualità con predicato “vino passito” è prodotto con uve mature e lasciate appassire su letti di paglia, cannicci o sospese su fili sino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 27° NM)

 

Pre vyrobu „Sektu V.O.“ musi hrozno, mušt, vino, ako aj všetky zložky použite pre vyrobu pochadzať z Stredoslovenskej vinohradnickej oblasti.

(per la produzione dei vini spumanti di qualità si utilizzano esclusivamente, uve, mosti o vini prodotti all’interno della regione viticola Stredoslovenskej)

 

Pre vyrobu “pestovateľskeho sektu” musi hrozno, mušt alebo vino a všetky zložky použite na jeho vyrobu pochadzať z vinohradu vyrobcu v Stredoslovenskej vinohradnickej oblasti.

(per la produzione dei vini spumanti di qualità prodotti all’origine, si utilizzano esclusivamente, uve, mosti o vini prodotti e vinificati dalla stessa proprietà vitivinicola all’interno della regione viticola Stredoslovenskej)

 

Pre pridavne nazvy „odrodove“ a „značkove“, platia tieto osobitne ustanovenia:

„Odrodove“ vino sa vyraba vylučne z jednej odrody, primes inych odrod je povolena najviac do 15,00% hm.

„Značkove“ vino sa vyraba podľa receptury vyrobcu schvalenej vyrobcom. Tato skutočnosť musi byť vždy vedena v evidencii o tvorbe vyrobnej davky.

(per utilizzare il termine “odrodove (varietale)” il vino può indicare in etichetta il nome del vitigno purché sia prodotto dal medesimo con un minimo del 85%, e possibile utilizzare vitigni complementari sino ad un massimo del 15%)

(per utilizzare il termine “Značkove (marchio)” il vino porta in etichetta il nome di un marchio privato ed è frutto di un uvaggio specifico elaborato da un’unica azienda agricola, garantito dal numero del lotto)

 

d) vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti:

(delimitazione della zona geografica)

 

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť je vinohradnícka oblasť, ktorá je ohraničená hranicami katastrálnych území obcí:

(la regione viticola Stredoslovenská è composta dai territori dei seguenti comuni)

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť sa delí na 7 vinohradníckych rajónov a 107 vinohradníckych obcí:

(la regione viticola Stredoslovenská è suddivisa in 7 zone viticole e 107 villaggi viticoli)

 

 

Fiľakovský vinohradnícky rajón

17 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

BulharyBuzitkaČamovceFiľakovoFiľakovské KováčeHolišaKalinovoPanické DravcePincináPrša

RatkaŠávoľŠurice,TomášovceVeľká nad IpľomVeľká VesVeľké Dravce

 

Gemerský vinohradnícky rajón

22 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

BátkaBelínBlhovceDolné ZahoranyGemerské DechtáreGemerský JablonecHajnáčkaHodejov

Hrnčiarske Zalužany,JesenskéJesticeNová BaštaOžďanyPavlovcePetrovceRimavská Sobota

Rimavské JanovceSútorŠimonovceŠirkovceTachtyVečelkov

 

Hontiansky vinohradnícky rajón

13 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

DrienovoDudinceHontianske MoravceHontianske NemceHontianske TesáreKrupinaLadzany

MedovarceRykynčice,SebechlebySudinceSúdovceTerany

 

Ipeľský vinohradnícky rajón

10 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

Balog nad IpľomDolinkaIpeľské PredmostieIpeľský SokolecKosihy nad IpľomMalá ČalomijaŠahy

TupáVeľká Čalomija,Veľká Ves nad Ipľom

6 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

Horné TurovceIpeľské ÚľanyPlášťovceSazdiceVeľké TurovceVyškovce nad Ipľom

 

Modrokamenský vinohradnícky rajón

25 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

BušinceČebovceČeláreDolná StrehováDolné PlachtinceHorná StrehováChrťanyKiarovKováčovce

Malé Zlievce,NeninceNová VesObeckovOlováryOpatovská Nová VesPôtorPríbelceSklabiná

Slovenské ĎarmotyStredné PlachtinceVeľký KrtíšVrbovkaZáhorce,ZávadaŽelovce

 

Tornaľský vinohradnícky rajón

9 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

GemerHubovoKalošaKrᾊtrkovecTornaľaValiceVčelinceVeľký Blh

 

Vinický vinohradnícky rajón

8 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

ĎurkovceKamenné KosihyKleňanyKosihovceSeľanyŠirakovTrebušovceVinica

 

e) maximálne hektárové výnosy:

(rese massime in uva fresca per ettaro)

 

Vino CHOP: 18.000 kg/ha;

Akostne vino: 17.500 kg/ha;

Akostne vino s privlastkom: 12.000 kg/ha;

Likerove vino: 18.000 kg/ha;

Sekt V.O.: 18.000 kg/ha;

Pestovateľsky sekt: 16.000 kg/ha;

 

f) označenie odrody alebo odrôd viniča, z ktorého sa víno vyrába:

(varietà di uva da vino idonee alla coltivazione)

 

V Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti je povolené pestovať všetky odrody podľa aktuálnej Listiny registrovaných odrôd.

(per la regione viticola Stredoslovenskej sono ammesse tutte le varietà di uva da vino registrate)  

Pre túto oblasť je povolené používať nasledujúce synonymá pre označenie odrôd:

(per questa regione sono idonee le seguenti varietà e loro sinonimi)

 

Odroda – (Synonymum)

MUŠTOVE BIELE:

Aurelius

Bouvierovo hrozno

Breslava

Devin

Dievčie hrozno – (Leanyka, Madchentraube, Divči hrozen, Feteasca alba)

Feteasca regala – (Pesecka leanka, Pesecke dievčie hrozno)

Hetera

Chardonnay – (Chardonnay blanc, Pinot blanc Chardonnay, Pinot)

Irsai Oliver – (Irsay, Muskat Oliver)

Milia

Muškat moravsky - (Mopr)

Muškat Ottonel – (Ottonel muskotaly, Muscat Ottonel, Miszket Otonel)

Muller-Thurgau – (Rizling szilvani, Rizvanac, Rivaner)

Neuburske

Noria

Palava

Rizling rynsky

Rizling vlašsky – (Olasz rizling, Welschriesling, Taljanska grasevina, Ryzlink vlašsky)

Rulandske biele  - (Pinot blanc, Weisser Klevner, Pinot bianco, Pinot beluj, Rulandske bile)

Rulandske šede Szurkebarat, - (Pinot gris, Rulander, Pinot grigio, Klevner, Graumonch, Rulandske sive)

Sauvignon – (Sauvignon blanc, Sauvignon biely)

Silvanske zelene – (Zoldszilvani, Gruner Sylvaner, Sylvaner verde)

Tramin červeny – (Tramin, Tramini, Roter traminer, Gewurtztraminer)

Veltlinske červene skore – (Červena malvazia, Fruh rotveltliner)

Veltlinske zelene – (Zoldveltelini, Gruner Muskateller, Weisser Veltliner, Gruner Veltliner, Zeleny veltlin, Veltlin zeleny).

 

MUŠTOVE MODRE:

Alibernet

Andre

Cabernet Sauvignon

Dunaj

Frankovka modra – (Frankovka)

Hron

Modry Portugal – (Kekoporto, Blauer Portugieser, Portugalske modre)

Neronet

Rimava

Rosa

Rudava

Rulandske modre –(Pinot noir, Červeny klevner, Blauer klewner, Pinot nero)

Svatovavrinecke – (Szentlorinc, Saint Laurent, Svatovařinecke)

Torysa

Vah

Zweigeltrebe – (Rotburger, Blauer Zweigeltrebe, Zweigelt)

 

g) údaje potvrdzujúce spojitosť

(elementi che comprovano il legame)

 

- údaje o zemepisnej oblasti

(dati sulla zona geografica)

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť sa rozkladá pozdĺž južnej hranice Slovenskej republiky s Maďarskom, okolo okresných miest Veľký Krtíš, Lučenec a Rimavská Sobota.

Je sústredená v Juhoslovenskej kotline, na severe ju ohraničuje Krupinská planina a Slovenské Rudohorie, na

východe planiny Slovenského krasu, na juhu Maďarsko.

Juhoslovenská kotlina je úzke pretiahnuté územie okolo toku rieky Ipeľ, smerujúce od východu k západu. Kotlina sa vnútorne člení na Ipeľskú,

Lučeneckú a Rimavskú kotlinu, lemujúc južné úpätie Revúckej vrchoviny - celku Slovenského rudohoria.

Povrch je členitý, pozdĺž toku Ipľa sa rozkladajú nížiny, nad nimi riečne terasy a ďalej pahorkatiny. Najvyššími vrcholmi sú Bukovina (525 m), Bučina (409 m) a Kamenná hora (359 m).

Pre charakter reliéfu sú typické horizontálne tabuľové štruktúry, jeho jednotvárnosť miestami narušujú andezitové tvrdoše.

Sústava Juhoslovenskej kotliny je tektonického pôvodu.

Vznikla mohutným priehybom zemskej kôry v neogéne, pričom sa uplatnili diferenciačné pohyby počas vulkanickej činnosti v priľahlých sopečných pohoriach.

Erózno-denudačné a akumulačné procesy vo vrchnom pliocéne a počas pleistocénu položili základ morfológie dna kotliny.

Značnú časť rozlohy kotliny tvoria sústavy riečnych terás a široké pásy riečnych nív.

Reliéf kotliny je výsledkom hlavne pôsobenia riek: väčšinu kotliny zaberajú rozľahlé riečne terasy a aluviálne nivy riek Ipeľ, Blh, Rimava a Slaná.

Rieky sa zarezávali do pôvodného podkladu, až z neho zostali ploché kryhy pahorkatiny, oddelené od seba širokými riečnymi dolinami.

Kotlina je tak vyplnená riečnymi usadeninami (poltárska štrková formácia s ložiskami keramických ílov), dejekčnými (výplavovými) kužeľmi potokov a riek, a taktiež aj sprašami a sprašovými hlinami.

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť patrí klimaticky medzi teplé oblasti.

V zimných mesiacoch sa teploty pohybujú v rozmedzí od -1 do –3° C, v letných mesiacoch medzi 18 – 20° C.

Počet dní so snehovou pokrývkou je menší než 50, počet letných dní je 60 - 70.

Podnebie je mierne, suché, s priemerným úhrnom zrážok 450 mm.

Priemerné teploty vzduchu v období máj až september sa pohybujú v rozmedzí 13° C – 200° C, priemerná teplota vo vegetačnom období

15,00° C, priemerné ročné trvanie slnečného svitu 2.100 hodín, suma aktívnych teplôt počas vegetácie minimálne 3.100°C.

Základom vinohradníctva v tejto oblasti je andezitový substrát s hlinitými až ílovito-hlinitými pôdami.

Vinič sa pestuje na južných, juhovýchodných a juhozápadných svahoch a rovinách.

Najkvalitnejšie vinohradnícke plochy sa nachádzajú na južných svahoch Krupinskej planiny a v Ipeľskej kotline.

Prednostne sa vedie na strednom alebo vysokom vedení.

 

- údaje o výrobku

(dati sul prodotto)

Mierne klimatické podmienky a zloženie pôdy Juhoslovenskej kotliny vytvárajú optimálne predpoklady k produkovaniu bohatých, odrodovo charakteristických kvalitných vín s vyššou buketnosťou, predovšetkým pre odrody Tramín červený, Rulandské biele, Rizling rýnsky, Frankovka, Cabernet sauvignon, Svätovavrinecké.

Spracovanie bielych muštových odrôd je veľmi rýchle a šetrné, v priebehu spracovania je v bielych vínach typický vyšší obsah kyselín, čím sa získava víno s optimálnym pomerom cukrov a kyselín.

Biele vína sú svieže, vhodné aj pre dlhodobú archiváciu, vyzrievanie.

Modré odrody sa spracúvajú nakvášaním na šupkách, s riadeným odbúraním kyseliny jablčnej na mliečnu pomocou Oenoccocus oeni. Vína sú typické vyššou extraktívnosťou, po dvojročnom zrení majú vína zamatovú hladkosť a plnosť.

V mimoriadne teplých ročníkoch so sumou teplôt viac ako 3.100° C je možné dopestovať na týchto pôdach akostné vína a akostné vína s prívlastkom, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou extraktívnosťou, plnosťou, vyzretosťou a buketnosťou.

Sekty z tejto oblastí majú mladistvý temperament, ovocnú sviežosť a harmonický – kvetinkový buket, sú charakteristické razantným, dynamickým perlením a zeleno až zlato-žltou farbou.

 

- príčinná súvislosť

(interazione causale)

Prvá písomná zmienka o vinohradníctve v tejto oblasti pochádza z roku 1135, kedy kráľ Belo II. daroval dve vinice benediktínskemu kláštoru v Bzovíku.

Odvtedy sa vinohradníctvu v tejto oblasti darí predovšetkým s odrodami Tramín červený, Rizling rýnsky, Rulandské biele, Frankovka, Cabernet sauvignon a Svätovavrinecké.

Aktuálna výmera Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti je 2.328 hektárov vinohradov, ktoré sa delia do 7 vinohradníckych rajónov a 107 vinohradníckych obcí.

Vplyvom vzájomných vzťahov medzi pôdou, klimatickými podmienkami, pestovanými odrodami, technológiou spracovania, špecifickými postupmi vyzrievania sa vyrábajú vína rôznych vlastností a kategórií.

Mimoriadny význam na dozrievanie hrozna v tejto oblasti má zvýšený tepelný tok, ktorého pôvodcom sú ložiská hnedého uhlia.

Tento tok prispieva k vyzrievaniu hrozna do optimálnej cukornatosti v priemere 19° NM, pri zachovaní obsahu kyselín v hrozne 6,00 g/l, čo umožňuje aj výrobu vysokokvalitných vín s prívlastkom.

Vína z tejto oblasti sa vyznačujú vyššou a trvácnejšou aromatickou kvalitou a sú tak typické pre výrobu aromatickejších vín.

Víno s chráneným označením pôvodu a akostné víno sa vyrába z hrozna s cukornatosťou minimálne 16 stupňov NM.

Zaťaženie viniča sa necháva na takej úrovni, aby sa dosiahli úrody okolo 12 - 18 t/ha, rovnako pre biele, aj pre modré odrody.

Väčšina akostného vína - až 70 percent produkcie - pripadá na suché víno so zvyškovým cukrom okolo 3,50 g/l pre biele a 2,00 g/l pre červené vína.

Obsah alkoholu sa vďaka možnosti obohacovania cukrom pohybuje v bielych vínach v rozmedzí 11,50 – 12,00 objemových percent, v červených vínach je obsah alkoholu o pol objemového percenta vyšší.

Andezitový substrát s hlinitými až ílovito-hlinitým pôdami dodáva vínam zo Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti vyššiu mineralitu, priemerné hodnoty bezcukorného extraktu tak dosahujú 19,00 g/l pri bielych aj pri červených vínach.

Akostné vína sú stredne plné.

Zrecí potenciál bielych aj červených vín sú 2 roky.

Vína z tejto oblasti vynikajú výraznejšími kyselinami, ktoré sa pohybujú na úrovni 6,30 g/l pre biele, 5,80 g/l pre červené vína.

Akostné vína s prívlastkom kabinetné a neskorý zber sa pestujú so zaťažením krov 10 – 12 očiek, bez výraznejšej redukcie úrody počas vegetačného obdobia.

Tým sa dosiahnu priemerné hektárové úrody okolo 7 t/ha, pričom sú výrazne závislé na ročníku výsadby, lokalite a spone.

Zatiaľ čo staršie výsadby s počtom krov 2.000 dosahujú výnosy okolo 4 - 5 t/ha, nové výsadby so sponom 2,2 x 1 m a s minimálnym počtom 4.000 krov na hektár už dosahujú výnosy 10 – 12 t/ha.

Kabinetné víno aj neskorý zber sa vyrábajú predovšetkým ako suché vína, so zvyškovým obsahom cukrov okolo 4 g/l. Sú to veľmi svieže, ovocné a rezké vína.

Obsah celkových kyselín v bielych vínach je 6,00 g/l a v červených vínach 5,00 g/l.

Bezcukorný extrakt dosahuje priemernú hodnotu 19,50 g/l v bielych vínach a až 20 - 22 g/l v červených vínach.

Odzrkadľuje sa v ňom zloženie pôdy, spôsob agrotechniky viniča, ako aj spôsob spracovania hrozna na víno.

Biele aj červené vína sú spracovávané reduktívne, bez prístupu kyslíka.

Výsledný priemerný obsah alkoholu v bielych vínach sa pohybuje okolo 12,50 – 13,00% obj.

Zrecí potenciál takýchto vín je 2 - 3 roky.

Vinohradnícka a vinárska zručnosť a tradícia určitého spôsobu pestovania viniča, spracovania a výroba vína sa najvýraznejšie prejavujú pri vyšších prívlastkových vínach, ako je výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber.

Na výrobu takýchto vín sa cieľavedome redukujú hektárové úrody hrozna na úroveň 4 - 5 t/ha.

Nižšiu úrodu dosahujú vinohradníci nielen prísnejším rezom so zaťažením 6 - 8 očiek na ťažeň, ale predovšetkým obmedzovaním úrody počas zelených prác.

Robia tzv. zelený zber, keď rezom oberú časť nezrelého hrozna.

Výsledkom je nižšia úroda s vyššou cukornatosťou hrozna, ktorá musí byť najmenej 23 stupňov NM pre výber z hrozna.

Pre vyššie prívlastky, ako je bobuľový výber, musí mať mušt 26 stupňov NM a hrozienkový výber až 28 stupňov NM. Len pre zaujímavosť - ak má hrozno 28 stupňov cukru podľa NM, znamená to, že v 100 litroch muštu je 28 kg skvasiteľných cukrov.

Spracovanie takéhoto muštu nie je jednoduché, vyrábajú ho iba skutoční majstri vinári s mimoriadnym citom a profesionálnymi znalosťami.

Opiera sa o historické skúsenosti odovzdávané z jedného pokolenia vinárov na druhé. Na fermentáciu muštov používajú špeciálne kvasinky a kvasenie prebieha v pivniciach pri riadenej teplote 12° C, dokvasovanie pri ešte

nižšej teplota okolo 4 – 5° C.

Pri týchto vínach je mimoriadne dôležité udržať biologickú stabilitu vína.

Vyrábajú sa bez prídavku akéhokoľvek konzervačného prostriedku s výnimkou oxidu siričitého.

Klimatické podmienky Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a reduktívna technológia výroby vína umožňujú udržať obsah kyselín vo vínach aj s vysokým prívlastkom na úrovni 5,00 – 6,00 g/l.

Vďaka tomu vznikajú harmonické vína, vhodné aj na archiváciu.

Ich zrecí potenciál je 5 - 6 rokov pre biele vína a 6 - 7 rokov pre červené vína.

Priemerný obsah alkoholu sa v bielych aj červených vínach pohybuje na úrovni 13,00 – 14,00 objemových percent.

Výber z hrozna sa vyrába predovšetkým ako suché červené alebo polosuché biele víno, s obsahom zvyškového cukru priemerne okolo 8 – 14 g/l, bobuľový a hrozienkový výber hlavne ako polosladké a sladké víno s priemerným obsahom zvyškového cukru 35 - 70 g/l.

Pôda v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti dodáva vínam vyššiu mineralitu.

Spolu so spôsobom pestovania hrozna a technológia spracovania to prináša neobyčajnú plnosť a intenzívnosť nielen v aróme, ale aj v chuti.

Vína s vyšším prívlastkom si v tejto oblasti dokážu udržať vysoký ovocný charakter a spomínaná plnosť a intenzita dosahuje po senzorickej stránke maximálne možné hodnoty.

Vzájomná interakcia pôdy a technológie pestovania viniča sa prejavujú vyšším extraktom vín z tejto oblasti.

Priemerné hodnoty pre biele vína za ostatných päť rokov dosiahli 20,00 g/l pre výber z hrozna, a viac ako 26,60 g/l pre bobuľový, cibébový aj hrozienkový výber.

V červených vínach boli priemerné hodnoty za ostatných päť rokov viac ako 26,0 g/l pre všetky výbery.

Akostné víno s prívlastkom cibébový výber sa podarí dopestovať iba v mimoriadne priaznivých klimatických ročníkoch na vybraných lokalitách, ktoré umožnia tvorbu ušľachtilej plesne Botrytis cinerea.

Tá zredukuje v bobuliach hrozna vodu, čím sa v nich prudko zvýši obsah cukru.

V Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti takéto obdobie nastáva približne raz za štyri roky.

Hrozno musí pri zbere dosiahnuť cukornatosť aspoň 28° NM.

Vinohradník sa o to usiluje správne voleným rezom a zelenými prácami počas celého roka, ale až počasie jesenného finále na konci septembra rozhodne, či bude ročník vhodný na tvorbu ušľachtilej plesne.

Pri cibébovom výbere sa dosahujú hektárové úrody okolo 4 ton.

Z hrozna sa vyrobí víno polosladké až sladké s obsahom zvyškového cukru 20 – 70 g/l.

Obsah alkoholu sa pohybuje okolo 13,00 objemových percent v bielych aj červených vínach.

Priemerný obsah kyselín je vďaka podnebiu a reduktívnemu spôsobu spracovania na úrovni 6,10 g/l, čo spolu s obsahom alkoholu a zvyškového cukru dáva vínu dlhý život.

Jeho zrecí potenciál je 5 - 6 rokov.

Vína sú plné, veľmi intenzívne, s obsahom bezcukorného extraktu 26,00 g/l.

Tieto parametre sa dosahujú vďaka skeletovému podložiu vinohradov vyberanému pre túto kategóriu vín.

Odrodový charakter ani ovocnosť týchto vín nie sú kvôli technologickému spracovaniu a vplyvu ušľachtilej plesne veľmi výrazné.

Prevládajú medové tóny, o ktoré sa postaralo slnko počas výnimočnej jesene, plná zrelosť a chlebovinky, dielo ušľachtilej plesne a majstrovského spracovania vína.

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť vďaka zimnej klíme dáva milovníkom vína aj veľmi zriedkavé a výnimočné akostné vína s prívlastkom ľadové víno.

Zima tu nastupuje už v novembri.

Zberovým mesiacom na ľadové víno je december.

Vtedy teploty klesajú pod mínus 7° C a väčšinou sa pri tejto teplote udržia viacero dní.

Hrozno býva špeciálne agrotechnicky ošetrené a chránené sieťami voči škorcom, osám, ale aj zveri, pre ktorú sú sladké bobule príťažlivou maškrtou.

Hrozno na ľadové víno musí byť počas zberu a spracovania zamrznuté. Získaný mušt musí mať cukornatosť najmenej 27º NM.

Vinič na ľadové víno býva rezom, aj agrotechnologickými operáciami počas vegetácie ošetrovaný tak, že priemerné hektárové úrody v tejto oblasti dosahujú 3,5 t/ha.

Vďaka vysokej cukornatosti pri zbere nebýva mušt úplne prekvasený, pretože aj pre hlboko prekvášajúce kvasinky je takéto prostredie stresové - vysoko osmotické.

Kvasinky pre takéto vína sú autochtónne a sú špecifické pre každého výrobcu.

Riadená fermentácia prebieha pri teplotách okolo 12° C, dokvášanie pri ešte nižších teplotách okolo 5–6° C.

Obsah alkoholu dosahuje minimálne 9,50 objemových percent, ale kvasinky v tejto oblasti dokážu prekvášať aj do 13,00% obj.

Vyšší obsah kyselín, typický pre túto oblasť, ostáva zachovaný na úrovni 5,00 g/l, čo umožňuje produkovať harmonické vína so zrecím potenciálom aj viac ako 6 rokov.

Plnosť a intenzita dosahujú maximálne senzorické hodnoty, obsah bezcukorného extraktu má priemernú hodnotu 26 g/l.

Obsah zvyškového cukru býva zvyčajne okolo 60 g/l, ľadové víno sa dá technologicky vyrobiť výhradne ako sladké víno.

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť svojím pôdnym zložením, ale predovšetkým zásluhou vinohradníkov, umožňuje vyrobiť aj vzácne slamové víno. Až desaťstupňové rozdiely teplôt medzi dňom a nocou prinášajú skvelé hrozno. Slamové víno si vyžaduje okrem vhodných pôdnych a klimatických podmienok predovšetkým veľké znalosti vinára, nakoľko ide o veľmi technologicky rizikové a náročné spracovanie hrozna na víno.

Minimálna cukornatosť pri zbere 21 - 22 stupňov NM sa pri trojmesačnom sušení na slame alebo rohoži ešte zvýši. Mušt dosahuje cukornatosť minimálne 28 stupňov NM.

Hotové víno má obsah kyselín priemerne okolo 5,00 g/l, obsah alkoholu v rozmedzí 7,00 – 9,50 objemových percent a obsah zvyškového cukru okolo 110 g/l.

Plnosť a extraktívnosť 28,00 g/l je podporená intenzitou na najvyššej senzorickej hodnote.

Výnimočnosť Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti dokumentujú likérové vína, hoci sa vyrábajú len ojedinele.

Priemerný obsah alkoholu býva na najspodnejšej hranici 17,80 - 18,50 objemových percent, obsah bezcukorného extraktu kolíše od 17,50 - 18,50 g/l. Víno je obrazom pôd danej vinice a reduktívneho spôsobu spracovania.

Zrecí potenciál je vysoký, dosahuje 10 rokov, je to víno vhodné do archívu.

Sekt V.O. a pestovateľský sekt sa v tejto oblasti začali vyrábať iba nedávno, aj keď vyšší obsah kyselín vo vínach vďaka tunajším klimatických podmienkam poskytuje vhodnú surovinu aj pre šumivé vína.

Sekty sa vyrábajú tradičnou metódou.

Priemerný obsah alkoholu dosahuje 11,17 objemových percent, vyšší obsah kyselín typický pre túto oblasť ostáva zachovaný na úrovni 6,45 g/l.

Terroir sa prejavuje vyšším obsahom extraktu 19,00 - 21,45 g/l.

Vína sú ľahšie, mierne ovocného charakteru, iskrivé, s vyšším obsahom kyselín.

 

h) iné požiadavky

(altri requisiti)

 

Všeobecne požiadavky

(requisiti generali)

ustanovuje nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v platnom znení

- zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

- vyhláška MP SR č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

 

Ďalšie požiadavky

(ulteriori requisiti)

Vinohradník alebo vinár, ktorý chce používať pre názov svojho produktu chránené označenie pôvodu podľa písmena a) je povinný sa registrovať u žiadateľa chráneného označenia pôvodu.

V žiadosti uvedie názvy druhov vína podľa písmena b), ktoré bude vyrábať a priloží kópiu výpisu o registrácii z vinohradníckeho registra.

 

Požiadavky na označovanie

(requisiti nell’etichettaura)

Chránené označenie pôvodu podľa tejto špecifikácie možno používať v nasledovných variantoch:

(la DOP ai sensi della presenta specifica può essere utilizzta nelle seguenti varianti)

 

Variant 1 "Stredoslovenská vinohradnícka oblasť" doplnená jedným z výrazov uvedených v písmene b).

(Stredoslovenská vinohradnicka oblasť accompagnata da una menzione di cui al punto b)

Variant 2 "Stredosloven/-ská, –ské, -ský" doplnené jedným z výrazov uvedených v písmene b).

(Stredosloven/-ska, –ske, -sky accompagnata da una menzione di cui al punto b)

 

Označenie "odrodové víno" alebo "značkové víno" možno uvádzať len súčasne s jedným z názvov druhu vína uvedenými v písmene b).

(le menzioni “vino varietale e vino di marca” possono essere immessi sul mercato solo in combinazione con uno dei nomi dei tipi di vino della lettera b)

Pri označovaní akostného vína s prívlastkom „neskorý zber“ možno namiesto úplného označenia „akostné víno s prívlastkom neskorý zber“ používať skrátené označenie „neskorý zber“.

(per il vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” può essere etichettato sia come vino di qualità vendemmia tardiva sia semplicemente vendemmia tardiva)

Takáto forma označovania sa môže uplatňovať na všetky prívlastky uvedené v písmene b) odseku 3.

(questa forma di etichettatura può essere applicato a tutti i tipi della lettera b) punto 3)

Pri označovaní vína s chráneným označením pôvodu podľa tejto špecifikácie v spojení s výrazom víno alebo vinohradnícky región možno použiť názov menšej zemepisnej jednotky, ktorou je názov rajónu, obce alebo honu, ak hrozno pochádza výlučne z tohto, rajónu, obce alebo honu a tieto sa nachádzajú v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti.

(in etichetta in abbinamento con il nome della DOP può essere specificato un nome di una unità geografica più piccola come la zona, il comune o il vigneto)

Názov rajónu, obce alebo honu nie je možné použiť, ak je tento názov chráneným označením pôvodu vína.

(il nome della zona viticola, villaggio viticolo e vigneto non può essere utilizzato se in contrasto con il nome della DOP)

Pre chránené označenie pôvodu podľa tejto špecifikácie je povinné uvádzať na etikete výrobcu vína.

V prípade, že fľašovateľ aj výrobca sú rovnaký subjekt, stačí uvádzať fľašovateľa vo forme ako to uvádza zákon č. 313/2009 Z. z.

(in etichetta va indicato anche il nome del produttore, la sua residenza e lo stato membro, se il produttore e l’imbottigliatore sono la medesima persona va inserito il nome dell’imbottigliatore nella forma della legge 313/2009)

 

i) orgány overujúce súlad s ustanoveniami v špecifikácii

(organismi di controllo)

 

Ministerstvo podohospodarstva Slovenskej republiky

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

– riadi a kontroluje vykon štatnej spravy v oblasti vinohradnictva a vinarstva

- posudzuje špecifikaciu pri uznavani ochrany označenia povodu vin a zemepisneho označenia vin.

 

Ustredny kontrolny a skušobny ustav poľnohospodarsky

Matuškova 21

833 16 Bratislava 37

– osvedčuje hrozno na učely vyroby vina

- vykonava certifikaciu vinarskych produktov pred ich uvadzanim na trh a vydava certifikat.

 

Štatna veterinarna a potravinova sprava Slovenskej republiky

Botanicka 17

842 13 Bratislava 4

- vykonava kontrolu dodržiavania špecifikacii vin s chranenym označenim povodu a vin s chranenym zemepisnym označenim po ich uvedeni na trh.

 

Autorizovana osoba

 

- vykonava certifikaciu vinarskych produktov pred ich uvadzanim na trh a vydava certifikat.

Východosloven/-ská, -ské, -ský

CH.O.P.

chránené označenie pôvodu  (denominazione di origine protetta)

zakon č. 313/2009 Z. z.

vyhláška MP SR č. 350/2009

Špecifikácia produktov (specifica del prodotto)

Akostné víno (vino di qualità)

Akostné víno s prívlastkom (vino di qualità con predicato)

Likérové víno (vino liquoroso)

Sekt V.O. a pestovateľský sekt (vino spumante di qualità)

 

a) Názov, ktorý sa má chrániť

(nome da proteggere)

 

Východosloven/-ská, -ské, -ský (Slovacchia orientale)

 

b) Opis vína

(descrizione dei vini)

Víno z Východoslovenskej vinohradníckej oblasti je produkt získaný výhradne úplným alebo čiastočným alkoholovým kvasením čerstvého hrozna alebo hroznového muštu, ktorý pochádza z tejto oblasti.

(i vini con la denominazione di origine Východoslovenskej sono prodotti esclusivamente dalla totale o parziale fermentazione alcolica di mosti provenienti da uve coltivate nel territorio di questa regione viticola)

Chuť vína z tejto oblasti je plná a harmonická, pripomína hrozno v plnej zrelosti, podporované sviežimi a elegantnými kyselinami.

(il vino di questa regione è pieno ed armonico, ricorda le uve in piena maturazione con acidi ricchi ed eleganti)

Pre vína s chráneným označením pôvodu Východosloven/-ská, -ské, -ský je možné vyrábať nasledujúce druhy vín:

(i vini della DOP Východosloven/-ska, -ske, -sky sono prodotti nelle seguenti tipologie)

 

1. Víno s chráneným označením pôvodu (ďalej len CHOP)

(vino a denominazione di origine protetta, DOP)

Analytické vlastnosti: (caratteristiche analitiche)

skutočný obsah alkoholu najmenej 9,50% obj.,

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre červene a 200 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e per i vini bianchi e rosati)

ak je obsah zvyškoveho cukru vyšši ako 5 g/l najviac

(vini con un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l, anidride solforosa massima)

200 mg/l pre červene a 250 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e vini bianchi e rosati)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

Čírosť: číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé čiastočky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca označeniu a ročníku, pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň.

(colore: bianco, rosato e rosso, in base alla varietà di uva, annata, sono ammesse delle sfumature ambrate per il vino bianco, sfumature più chiare per i vini rosati e color mattone per i vini rossi)

Vôňa: typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profumo: tipico, intenso secondo la varietà utilizzata, è ammessa anche una minor intensità)

Chuť: čistá, typická pre odrodu, plná, harmonická, výrazná, pripúšťa sa menej harmonická.

(sapore: fresco, tipico delle varietà di uve, pieno, armonico e corposo, è ammessa una minor armonia)

 

2. Akostné víno

(vino di qualità)

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu najmenej 10,00% obj.

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo

bezcukorný extrakt najmenej 16,00 g/l,

(estratto secco minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre červene a 200 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e per i vini bianchi e rosati)

ak je obsah zvyškoveho cukru vyšši ako 5 g/l najviac

(vini con un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l, anidride solforosa massima)

200 mg/l pre červene a 250 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e vini bianchi e rosati)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

 

Organoleptické vlastnosti:

Čírosť: číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé čiastočky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca označeniu a ročníku, pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň.

(colore: bianco, rosato e rosso, in base alla varietà di uva, annata, sono ammesse delle sfumature ambrate per il vino bianco, sfumature più chiare per i vini rosati e color mattone per i vini rossi)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profuno: pulito, caratteristico, intenso secondo varietà di uve e tipologia, è ammessa una minor intensità)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, svieža, pripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti a typickosti.

(sapore: fresco, tipico delle varietà di uve, pieno, armonico e corposo, è ammessa una minor corposità e tipicità)

 

3. Akostné víno s prívlastkom

(vino di qualità con predicato)

kabinetné

neskorý zber

výber z hrozna

bobuľový výber

hrozienkový výber

cibébový výber alebo botrytický výber

ľadové víno

slamové víno

 

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu:

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

kabinetné najmenej 9,50% obj.;

neskorý zber najmenej 9,50% obj.;

výber z hrozna najmenej 9,50% obj.;

bobuľový výber najmenej 8,00% obj.;

hrozienkový výber najmenej 8,00% obj.;

cibébový výber alebo botrytický výber najmenej 8,00% obj.;

ľadové víno najmenej 6,00% obj.;

slamové víno najmenej 6,00% obj.;

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac biele a ružove/červene:

(anidride solforosa totale massima vini bianchi, rosati e rossi)

Kabinetné 200, 150 mg/l*;

neskorý zber 300 mg/l;

výber z hrozna 350 mg/l;

bobuľový výber 400 mg/l;

hrozienkový výber 400 mg/l;

cibébový výber alebo botrytický výber 400 mg/l;

ľadové víno 400 mg/l;

slamové víno 400 mg/l

*v pripade zv. cukru viac ako 5 g/l sa hodnota zvyšuje o 50 mg/l

(se i vini hanno un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l bisogna aggiungere altri 50 mg/l;

celkovy obsah prchavych kyselin najviac:

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

Kabinetné 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina;

neskorý zber 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina;

výber z hrozna 1,80 g/l;

bobuľový výber 1,80 g/l;

hrozienkový výber 2,10 g/l;

cibébový výber alebo botrytický výber 2,10 g/l;

ľadové víno 1,80 g/l;

slamové víno 2,10 g/l;

bezcukorný extrakt najmenej 16,50 g/l,

(estratto secco minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

 

Organoleptické vlastnosti:

Čírosť: Číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé výdrobky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca odrode, ročníku a prívlastku.

(colore bianco, rosato e rosso secondo varietà, tipologia e predicato)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky.

(profumo caratteristico, pulito ed intenso secondo varietà, tipologia e predicato)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, svieža.

(sapore: fresco, caratteristico, pieno ed armonico)

 

4. Likérové víno

(vino liquoroso)

Likerove vino je produkt, ktory sa ziskava z kvasiaceho hroznoveho muštu alebo vina a do ktoreho bol pridany neutralny alkohol alebo destilat vinneho povodu.

(il vino liquoroso è prodotto con mosti anche parzialmente fermentati o vino con l’aggiunta di alcool neutro o acquavite di origine viticola)

 

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu: najmenej 15,00% obj., najviac 22,00% obj;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

celkovy obsah alkoholu najmenej 17,50% obj.;

(titolo alcolometrico totale minimo))

obsah titrovateľnych kyselin najmenej 3,50 g/l;

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac :

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre vina so zv. cukrom do 5,00 g/l,;

(150 mg/l per i vini con un residuo zuccherino inferiore ai 5,00 g/l)

200 mg/l pre vina so zv. cukrom nad 5,00 g/l ;

(200 mg/l per I vini con un residuo zuccherino superiore ai 5,00 g/l)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità totale massima per I vini bianchi e vini rossi)

 

Organolepticke vlastnosti:

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca značke a ročníku.

(colore: bianco, rosato, rosso, secondo varietà)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profumo: pulito, tipico e caratteristico, intenso, è ammessa una minore intensità)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, výrazná, pripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti a typickosti.

(sapore: pulito, tipico, pieno ed armonico, sono ammesse minor pienezza e tipicità)

 

5. Sekt V.O. a pestovateľský sekt

(spumante di qualità certificato, spumante di qualità prodotto all’origine)

Sekt V.O. alebo pestovateľsky sekt su produkty, ktore sa ziskavaju prvotnym alebo druhotnym kvasenim čerstveho hrozna, hroznoveho muštu alebo vina a z ktorych sa pri otvoreni fľaše alebo nadoby uvoľňuje oxid uhličity, ktory vznikol vyhradne kvasenim.

(il vino spumante di qualità certificato o prodotto all’origine è prodotto con mosti o vini rifermentati in bottiglia con un contenuto di anidride carbonica frutto esclusivo della fermentazione alcolica naturale)

 

Analyticke vlastnosti:

skutočny obsah alkoholu najmenej 9,00% obj.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

celkovy obsah alkoholu najmenej 9,00% obj.;

(titolo alcolometrico volumico totale minimo)

obsah titrovateľnych kyselin najmenej 3,50g/l,;

(acidità totale minima)

bezcukorny extrakt najmenej 16,00g/l;

(estratto secco netto minimo)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac 185 mg/l:

(anidride solforosa totale massima)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e rossi)

 

Organolepticke vlastnosti:

Farba: biela, ružova a červena zodpovedajuca označeniu a ročniku.

(colore: bianco, rosato e rosso secondo varietà)

Voňa: čista, typicka, vyrazna, svieža, podľa prislušnej odrody, popripade značky.

(profumo: pulito, tipico, intenso e fresco secondo varietà)

Perlenie: jemne a dlhotrvajuce.

(perlage: fine e persistente)

Chuť: vyrazna svieža, harmonicka, čista, plna.

(sapore: intenso, pulito, fresco, armonico e pieno)

 

c) osobitné enologické postupy použité pri výrobe vín

(pratiche enologiche specifiche)

 

Spoločné ustanovenia:

(disposizioni comuni)

100% hrozna na vyrobu vina musi pochadzať z Východoslovenskej vinohradníckej oblasti vymedzenej v pismene d).

(Le uve devono essere coltivate al 100% nella regione viticola Východoslovenskej come al punto d)

Zemepisnou jednotkou určenou na spracovanie hrozna a plnenie vina je uzemie Slovenskej republiky vysadenej viničom - Slovensky vinohradnicky region.

(la vinificazione deve avvenire all’interno delle regioni viticole della Slovacchia)

Víno z Východoslovenskej vinohradníckej oblasti nie je povolené vyrábať ani plniť mimo Slovenského vinohradníckeho regiónu.

(il vino Východoslovenskej vinohradnickej oblasti non è possibile vinificarlo e/o confezionarlo al di fuori delle regioni viticole slovacche)

 

Osobitné ustanovenia:

(disposizioni particolari)

Pre vyrobu „vína CHOP“ musi hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 16° NM.

Hrozno alebo hroznovy mušt je možne obohatiť, a to najviac do 22° NM pre biele vino a najviac do 24° NM pre červene vino.

(per la produzione dei vini DOP le uve alla vendemmia devono avere un contenuto minimo di zucchero di 16° NM.

Le uve possono essere arricchite sino ad un massimo di 22° NM per i vini bianchi e 24° NM per i vini rossi)

 

Pre vyrobu „akostného vína“ musi hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 16° NM.

Hrozno alebo hroznovy mušt je možne obohatiť, a to najviac do 22° NM pre biele vino a najviac do 24° NM pre červene vino.

(per la produzione dei vini di qualità le uve alla vendemmia devono avere un contenuto minimo di zucchero di 16° NM.

Le uve possono essere arricchite sino ad un massimo di 22° NM per i vini bianchi e 24° NM per i vini rossi)

 

Pre vyrobu „akostného vína s prívlastkom“ sa musi hrozno zberať v plnej zrelosti a musi byť pri zbere osvedčene.

Vino sa nesmie obohacovať, nesmie sa chemicky konzervovať inak ako použitim oxidu siričiteho.

(per la produzione dei vini di qualità con predicato le uve devono raggiungere la piena maturazione secondo tipologia del predicato.

(i vini di qualità con predicato non possono essere arricchiti e sono conservati esclusivamente con l’aiuto dell’anidride solforosa)

 

Akostne vino s privlastkom “kabinetne” sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 19° NM.

(il vino di qualità con predicato “Cabinet” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 19° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “neskory zber” sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 21° NM.

(il vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 21° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “ vyber z hrozna“ sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 23° NM, ktore sa ziska zo starostlivo vyberanych strapcov.

(il vino di qualità con predicato “vendemmia selezionata” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 23° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “bobuľovy vyber” sa musi vyrobiť z vyberanych prezretych strapcov hrozna, z ktorych boli odstranene nezrele a poškodene bobule, s cukornatosťou pri zbere najmenej 26° NM.

(il vino di qualità con predicato “acini selezionati” è prodotto con uve stramature, con un contenuto minimo di zucchero di 26° NM eliminando gli acini immaturi o danneggiati)

 

Akostne vino s privlastkom “hrozienkovy vyber” sa musi vyrobiť z ručne vyberanych prezretych bobuľ hrozna, s cukornatosťou pri zbere najmenej 28° NM.

(il vino di qualità con predicato “selezione di uva passa” è prodotto con uve stramature, con un contenuto minimo di zucchero di 28° NM utilizzando solo gli acini appassiti)

 

Akostne vino s privlastkom “cibebovy“ alebo „botryticky vyber” sa musi vyrobiť len z ručne vyberanych prezretych bobuľ hrozna zušľachtenych učinkom vlaknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou pri zbere najmenej 28° NM.

(il vino di qualità con predicato “selezione di uva attaccata dalla muffa nobile o da botrytis cinerea” è prodotto con uve stramature, selezionate manualmente, con un contenuto minimo di zucchero di 28° NM utilizzando esclusivamente gli acini attaccati dalla muffa nobile)

 

Akostne vino s privlastkom “ľadove vino” sa musi vyrobiť z hrozna, ktore bolo zberane pri teplote minus 7° C a nižšej, hrozno musi počas zberu a spracovania ostať zamrznute a ziskany mušt musi mať cukornatosť najmenej 27° NM.

(il vino di qualità con predicato “vino di ghiaccio” è prodotto con uve stramature, vendemmiate ad una temperatura inferiore ai -7° C, con un contenuto minimo di zucchero di 27° NM, vinificate ancora congelate)

 

Akostne vino s privlastkom “slamove vino” sa musi vyrobiť z dobre vyzreteho hrozna, ktore bolo pred spracovanim skladovane na slame alebo rohožiach z rakosia, pripadne sa nechalo visieť na šnurach a ziskany mušt mal cukornatosť najmenej 27° NM.

(il vino di qualità con predicato “vino passito” è prodotto con uve mature e lasciate appassire su letti di paglia, cannicci o sospese su fili sino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 27° NM)

 

Pre vyrobu „Sektu V.O.“ musi hrozno, mušt, vino, ako aj všetky zložky použite pre vyrobu pochadzať z Východoslovenskej vinohradnickej oblasti.

(per la produzione dei vini spumanti di qualità si utilizzano esclusivamente, uve, mosti o vini prodotti all’interno della regione viticola Východoslovenskej)

 

Pre vyrobu “pestovateľskeho sektu” musi hrozno, mušt alebo vino a všetky zložky použite na jeho vyrobu pochadzať z vinohradu vyrobcu v Východoslovenskej vinohradnickej oblasti.

(per la produzione dei vini spumanti di qualità prodotti all’origine, si utilizzano esclusivamente, uve, mosti o vini prodotti e vinificati dalla stessa proprietà vitivinicola all’interno della regione viticola Stredoslovenskej)

 

Pre pridavne nazvy „odrodove“ a „značkove“, platia tieto osobitne ustanovenia:

„Odrodove“ vino sa vyraba vylučne z jednej odrody, primes inych odrod je povolena najviac do 15,00% hm.

„Značkove“ vino sa vyraba podľa receptury vyrobcu schvalenej vyrobcom. Tato skutočnosť musi byť vždy vedena v evidencii o tvorbe vyrobnej davky.

(per utilizzare il termine “odrodove (varietale)” il vino può indicare in etichetta il nome del vitigno purché sia prodotto dal medesimo con un minimo del 85%, e possibile utilizzare vitigni complementari sino ad un massimo del 15%)

(per utilizzare il termine “Značkove (marchio)” il vino porta in etichetta il nome di un marchio privato ed è frutto di un uvaggio specifico elaborato da un’unica azienda agricola, garantito dal numero del lotto)

 

d) vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti:

(delimitazione della zona geografica)

 

Východoslovenská vinohradnícka oblasť je vinohradnícka oblasť, ktorá je ohraničená hranicami katastrálnych území obcí:

(la regione viticola Východoslovenská è composta dai territori dei seguenti comuni)

Východoslovenská vinohradnícka oblasť sa člení na 4 vinohradnícke rajóny a 88 vinohradníckych obcí:

(la regione viticola Východoslovenská è suddivisa in 4 zone viticole e 88 villaggi viticoli)

 

 

Kráľovochlmecký vinohradnícky rajón

13 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

CejkovHraňKašovKráľovský ChlmecLelesMalý HorešMalý KamenecPribeníkSirníkStreda nad BodrogomVeľký KamenecZemplínZemplínske Jastrabie

12 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

BačkaBešaBielBoľČičarovceMalé TrakanyPoľanySomotorStrážneSvätá MáriaVeľké Trakany

Veľký Horeš

 

Michalovský vinohradnícky rajón

12 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

BrekovJovsaKalužaKlokočovKusínNižný HrušovOreskéStaréStrážskeTrhovišteTrnava pri LaborciVinné

12 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

BracovceFalkušovceKačanovLesnéMalčiceMarkovceNacina VesPetrovce nad Laborcom

PozdišovceRakovec nad OndavouZávadkaZbudza

 

Moldavský vinohradnícky rajón

6 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

DebraďHrhovHrušovJablonov nad TurňouMoldava nad BodvouTurňa nad Bodvou

9 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

ČečejovceDrienovecDvorníky-VčeláreJaníkNižný LánecPerín-ChymRešicaSeňaŽdaňa

 

Sobranský vinohradnícky rajón

24 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

BaškovceHlivištiaHorňaHusákChoňkovceJasenovJenkovceKolibabovceKoňušKoromľaKrčavaNižné Nemecké,OrechováPorúbkaPoruba pod VihorlatomPriekopaRemetské HámreSejkovSvätuš

TibavaÚbrežVojnatinaVyšná RybnicaVyšné Nemecké.

 

e) maximálne hektárové výnosy:

(rese massime in uva fresca per ettaro)

 

Vino CHOP: 18.000 kg/ha;

Akostne vino: 17.500 kg/ha;

Akostne vino s privlastkom: 12.000 kg/ha;

Likerove vino: 18.000 kg/ha;

Sekt V.O.: 18.000 kg/ha;

Pestovateľsky sekt: 16.000 kg/ha;

 

f) označenie odrody alebo odrôd viniča, z ktorého sa víno vyrába:

(varietà di uva da vino idonee alla coltivazione)

 

V Východoslovenskej vinohradníckej oblasti je povolené pestovať všetky odrody podľa aktuálnej Listiny registrovaných odrôd.

(per la regione viticola Východoslovenskej sono ammesse tutte le varietà di uva da vino registrate)  

Pre túto oblasť je povolené používať nasledujúce synonymá pre označenie odrôd:

(per questa regione sono idonee le seguenti varietà e loro sinonimi)

 

Odroda – (Synonymum)

MUŠTOVE BIELE:

Aurelius

Bouvierovo hrozno

Breslava

Devin

Dievčie hrozno – (Leanyka, Madchentraube, Divči hrozen, Feteasca alba)

Feteasca regala – (Pesecka leanka, Pesecke dievčie hrozno)

Hetera

Chardonnay – (Chardonnay blanc, Pinot blanc Chardonnay, Pinot)

Irsai Oliver – (Irsay, Muskat Oliver)

Milia

Muškat moravsky - (Mopr)

Muškat Ottonel – (Ottonel muskotaly, Muscat Ottonel, Miszket Otonel)

Muller-Thurgau – (Rizling szilvani, Rizvanac, Rivaner)

Neuburske

Noria

Palava

Rizling rynsky

Rizling vlašsky – (Olasz rizling, Welschriesling, Taljanska grasevina, Ryzlink vlašsky)

Rulandske biele  - (Pinot blanc, Weisser Klevner, Pinot bianco, Pinot beluj, Rulandske bile)

Rulandske šede Szurkebarat, - (Pinot gris, Rulander, Pinot grigio, Klevner, Graumonch, Rulandske sive)

Sauvignon – (Sauvignon blanc, Sauvignon biely)

Silvanske zelene – (Zoldszilvani, Gruner Sylvaner, Sylvaner verde)

Tramin červeny – (Tramin, Tramini, Roter traminer, Gewurtztraminer)

Veltlinske červene skore – (Červena malvazia, Fruh rotveltliner)

Veltlinske zelene – (Zoldveltelini, Gruner Muskateller, Weisser Veltliner, Gruner Veltliner, Zeleny veltlin, Veltlin zeleny).

 

MUŠTOVE MODRE:

Alibernet

Andre

Cabernet Sauvignon

Dunaj

Frankovka modra – (Frankovka)

Hron

Modry Portugal – (Kekoporto, Blauer Portugieser, Portugalske modre)

Neronet

Rimava

Rosa

Rudava

Rulandske modre –(Pinot noir, Červeny klevner, Blauer klewner, Pinot nero)

Svatovavrinecke – (Szentlorinc, Saint Laurent, Svatovařinecke)

Torysa

Vah

Zweigeltrebe – (Rotburger, Blauer Zweigeltrebe, Zweigelt)

 

g) údaje potvrdzujúce spojitosť

(elementi che comprovano il legame)

 

- údaje o zemepisnej oblasti

(dati sulla zona geografica)

Pôdy vo Východoslovenskej oblasti sú prevažne sopečného pôvodu, hnedozemného typu s piesočnatou, až hlinitou zeminou v spodnej časti hlbokého pôdneho profilu predchádzajúcou do ílovitého horizontu.

Podnebie sa tu vyznačuje výrazne vyšším stupňom kontinentality ako na západnom Slovensku, v dôsledku čoho tu má počasie stabilnejší charakter a je tak optimálnym miestom pre dozrievanie aj neskorších odrôd viniča.

Vinohrady sú sústredené v 4 rajónoch, najvýznamnejšie sú pri Tibave a Sobranciach vysadených na južných sopečných svahoch Vihorlatu.

Aktuálny stav registrovaných vinohradov je 1548 hektárov.

Celkový objem zrážok je rozdelený pomerne rovnomerne počas celého roka, s úhrnom 450 mm.

Nadmorská výška viníc v predmetnej oblasti je od 100 do 250 mnm. Priemerné teploty vzduchu v období máj až september sa pohybujú v rozmedzí 13° C – 21° C, priemerná teplota vo vegetačnom období 15,2° C.

Táto oblasť je druhou najteplejšou slovenskou vinohradníckou oblasťou, priemerné ročné trvanie slnečného svitu 2.200 hodín, suma aktívnych teplôt počas vegetácie minimálne 3.300˚ C.

 

- údaje o výrobku

(dati sul prodotto)

Spracovanie bielych muštových odrôd je veľmi rýchle a šetrné, v priebehu spracovania v bielych vínach je typický vyšší obsah kyselín, čím sa získava víno s optimálnym pomerom cukrov a kyselín.

Biele vína sú svieže, vhodné aj pre dlhodobú archiváciu, vyzrievanie.

Modré odrody sa spracúvajú nakvášaním na šupkách, sú typické vyššou extraktívnosťou a vyšším obsahom trieslovín a polyfenolov, ktoré však zrením dodávajú vínam zamatovú hladkosť a plnosť.

V ročníkoch so sumou teplôt viac ako 3.300° C je možné dopestovať na týchto pôdach akostné vína a akostné vína s prívlastkom, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou exktraktívnosťou, plnosťou,

vyzretosťou a buketnosťou.

Sekty z tejto oblastí majú mladistvý temperament, ovocnú sviežosť a harmonický - kvetinkový buket, sú charakteristické razantným, dynamickým perlením a zeleno až zlato-žltou farbou.

 

- príčinná súvislosť

(interazione causale)

Prvé správy o viniciach v tejto oblasti pochádzajú už zo začiatku 15. storočia.

Z historických záznamov sú známe ako zemplínske vína. Najúspešnejšími odrodami v tejto oblasti sú Tramín

červený, Rizling vlašský, Rulandské biele, Cabernet Sauvignon, Zweigeltrebe, Frankovka modrá, avšak aj ostatné tradičné odrody ako napríklad Rizling rýnsky, či Muller Thurgau ponúkajú na spracovanie kvalitné hrozno.

Sopečný pôvod je základom vyššej minerality pôdy, ktorá prechádza do hrozna a následne do vína, teplé slnečné počasie zas prispieva k výbornej zrelosti s cukornatosťou v priemere 19° NM, čo umožňuje výrobu akostných vín s prívlastkom.

Vína z tejto oblasti sú tak bohatšie na minerály, plnšie, extraktívnejšie.

 

h) iné požiadavky

(altri requisiti)

 

Všeobecne požiadavky

(requisiti generali)

- ustanovuje nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 a slovenský zákon o vinohradníctve a vinárstve.

 

Ďalšie požiadavky

(ulteriori requisiti)

Vinohradník alebo vinár, ktorý chce používať pre názov svojho produktu chránené označenie pôvodu podľa písmena a) je povinný sa registrovať u žiadateľa chráneného označenia pôvodu.

V žiadosti uvedie názvy druhov vína podľa písmena b), ktoré bude vyrábať a priloží kópiu výpisu o registrácii z vinohradníckeho registra.

 

Požiadavky na označovanie

(requisiti nell’etichettaura)

Chránené označenie pôvodu podľa tejto špecifikácie možno používať v nasledovných variantoch:

(la DOP ai sensi della presenta specifica può essere utilizzata nelle seguenti varianti)

 

Variant 1 "Východoslovenská vinohradnícka oblasť" doplnená jedným z výrazov uvedených v písmene b).

(Východoslovenská vinohradnicka oblasť accompagnata da una menzione di cui al punto b)

Variant 2 "Východosloven/-ská, -ské, -ský" doplnené jedným z výrazov uvedených v písmene b).

(Východosloven/-ska, –ske, -sky accompagnata da una menzione di cui al punto b)

 

Označenie "odrodové víno" alebo "značkové víno" možno uvádzať len súčasne s jedným z názvov druhu vína uvedenými v písmene b).

(le menzioni “vino varietale e vino di marca” possono essere immessi sul mercato solo in combinazione con uno dei nomi dei tipi di vino della lettera b)

 

Pri označovaní akostného vína s prívlastkom „neskorý zber“ možno namiesto úplného označenia „akostné víno s prívlastkom neskorý zber“ používať skrátené označenie „neskorý zber“.

(per il vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” può essere etichettato sia come vino di qualità vendemmia tardiva sia semplicemente vendemmia tardiva)

Takáto forma označovania sa môže uplatňovať na všetky prívlastky uvedené v písmene b) odseku 3.

(questa forma di etichettatura può essere applicata a tutti i tipi della lettera b) punto 3)

 

Pri označovaní vína s chráneným označením pôvodu podľa tejto špecifikácie v spojení s výrazom víno alebo vinohradnícky región možno použiť názov menšej zemepisnej jednotky, ktorou je názov rajónu, obce alebo honu, ak hrozno pochádza výlučne z tohto rajónu, obce alebo honu a tieto sa nachádzajú vo Východoslovenskej vinohradníckej oblasti.

(in etichetta in abbinamento con il nome della DOP può essere specificato un nome di una unità geografica più piccola come la zona, il comune o il vigneto)

Názov rajónu, obce alebo honu nie je možné použiť, ak je tento názov chráneným označením pôvodu vína.

(il nome della zona viticola, villaggio viticolo e vigneto non può essere utilizzato se in contrasto con il nome della DOP)

Pre chránené označenie pôvodu podľa tejto špecifikácie je povinné uvádzať na etikete výrobcu vína.

V prípade, že fľašovateľ aj výrobca sú rovnaký subjekt, stačí uvádzať fľašovateľa vo forme ako to uvádza zákon č. 313/2009 Z. z.

(in etichetta va indicato anche il nome del produttore, la sua residenza e lo stato membro, se il produttore e l’imbottigliatore sono la medesima persona va inserito il nome dell’imbottigliatore nella forma della legge 313/2009)

 

i) orgány overujúce súlad s ustanoveniami v špecifikácii

(organismi di controllo)

 

Ministerstvo podohospodarstva Slovenskej republiky

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

– riadi a kontroluje vykon štatnej spravy v oblasti vinohradnictva a vinarstva

- posudzuje špecifikaciu pri uznavani ochrany označenia povodu vin a zemepisneho označenia vin.

 

Ustredny kontrolny a skušobny ustav poľnohospodarsky

Matuškova 21

833 16 Bratislava 37

– osvedčuje hrozno na učely vyroby vina

- vykonava certifikaciu vinarskych produktov pred ich uvadzanim na trh a vydava certifikat.

 

Štatna veterinarna a potravinova sprava Slovenskej republiky

Botanicka 17

842 13 Bratislava 4

- vykonava kontrolu dodržiavania špecifikacii vin s chranenym označenim povodu a vin s chranenym zemepisnym označenim po ich uvedeni na trh.

 

Autorizovana osoba

 

- vykonava certifikaciu vinarskych produktov pred ich uvadzanim na trh a vydava certifikat.

.

senigallia

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.