OLANDA - NEDERLAND › OLANDA2 BOB

MERGELLAND B.O.B.

OOLDE B.O.B.

VIJLEN B.O.B.

MERGELLAND

B.O.B.

beschermde oorsprongsbenaming

PRODUCTDOSSIER

(fonte WIJN.NL)

 

 

De begrenzing van de productiezone.

(delimitazione della zona di produzione)

De voor de productie van Mergellandse wijn afgebakende zone bevindt zich in de wijnbouwzone A.

Zij beslaat het gebied van de Limburgse gemeenten:

(la zona di produzione si trova nella zona viticola A nei comuni della provincia di Limburg)

Maastricht, Meerssen, Nuth, Simpelveld, Voerendaal, Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden - Margraten en Valkenburg a/d Geul,

voor zover de wijnbouwpercelen gelegen zijn op een bodem die bestaat uit een teellaag van löss. In deze gemeenten bestaat de diepere ondergrond uit mergel, met plaatselijke voorkomens van tertiaire formaties als Rupel, Tongeren, Holset en Houthem dan wel pleistocene formaties, zoals de formatie van Hoogcruts en oude afzettingen van de Maas en daarin uitmondende beken.

 

De wijndruivenrassen.

(vitigni)

 

 

Voor de productie van Mergellandse wijn mogen de volgende wijndruivenrassen worden gebruikt:

(per la produzione della DOP Mergelland sono utilizzati i seguenti vitigni)

Auxerois, Chardonnay, Dornfelder, Gewürztraminer, Rivaner (i.e. Müller-Thurgau), Pinot Blanc, Pinot gris, Pinot noir en Pinot Noir Précoce, Riesling.

 

Wijnen die geassembleerd zijn uit twee of meer van deze wijndruivenrassen zijn toegestaan, evenals de productie van rosé wijnen en zogenaamde blanc de noirs van Pinot Noir en Dornfelder.

(sono autorizzati cuvée con due o più vitigni, la produzione di vini rosati e „Blanc de noirs“ ottenuti da Dornfelder e/o Pinot nero)

 

De productie.

Deze heeft betrekking op alle betrokken behandelingen van het oogsten van de druiven tot de voltooiing van het wijnbereidingsproces.

De verwerking van de in artikel 2 bedoelde druiven tot druivenmost en van druivenmost tot wijn geschiedt binnen het bepaalde gebied waar de druiven zijn geoogst.

(la vinificazione deve essere effettuata allìinterno della zona di rpoduzione delle uve)

Voor de productie van Mergellandse wijn met beschermde oorsprongsbenaming moeten de druiven 100% afkomstig zijn van het geografisch gebied Mergelland.

(il vino DOP Mergelland deve essere prodotto con il 100% di uve prodotte all’interno della zona delimitata)

 

Alcoholgehalte en verrijking.

Het minimum soortelijk gewicht van de most dient 1.070 g/l te bedragen,

(peso specifico minimo del mosto 1.070 g/l)

overeenkomend met een natuurlijk TAV van 9,00% vol.

(titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,00% vol.)

Voor het overige zijn de toegelaten oenologische procedés conform het voor BOB wijnen beschrevene in de EU regelgeving voor wijnen

(interventi di arricchimento permessi dal regolamento EU)

 

De opbrengst per hectare.

 

De gemiddelde maximale opbrengst in het jaar is beperkt tot

 

60 hl/ha voor rode wijn van Pinot Noir,

75 hl/ha voor witte of rosé wijn van Pinot Noir,

80 hl/ha voor wijn van de rassen Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling, Gewürztraminer, Auxerrois en Chardonnay

en 85 hl/ha voor wijn van de rassen Rivaner/Müller-Thurgau en Dornfelder.

 

Verband met het geografische gebied

(legame con la zona geografica)

Het Mergelland is het zuidwestelijk deel van Zuid Limburg, het gedeelte niet samenvallend met de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek.

De naam komt voort uit de aanwezigheid van de mergel die hier in de bodem zit en op vele plaatsen aan de oppervlakte treedt.

Bodem

(terreno)

De teellaag in het geografisch gebied wordt gevormd door löss, pleistocene windafzettingen van silt die gevormd zijn aan het eind van de laatste ijstijd.

De ondergrond bestaat uit kalksteenformaties uit het Krijt, in de volksmond mergel genoemd, die door geologen onderscheiden worden in:

- Formatie van Maastricht, Maastrichtse facies, relatief zacht met vuursteen- en fossielafzettingen

- Formatie van Maastricht, Kunrader facies, hardere kalksteen

- Formatie van Gulpen, zachte kalksteen met glauconiet en vuursteen

Tussen de löss en de mergel bevinden zich her en der pleistocene formaties zoals die van Hoogcruts en afzettingen van Maas en zijrivieren alsmede tertiaire afzettingen zoals de formaties van Rupel, Tongeren, Holset en Houthem.

Löss heeft een uitstekend lucht- en waterbergend vermogen, is rijk aan mineralen en warmt overdag snel op.

Gezien de grote invloed die de teellaag heeft op de wijnkwaliteit zijn gebieden met rivierklei als toplaag uitgesloten van het geografisch gebied.

 

Geografie

(Geografia)

Het gebied is heuvelachtig en voor internationale begrippen laaggelegen (tussen 49 en 322 m NAP).

De Mergellandse hellingen bieden een aantal voordelen: de stralingsintensiteit is hoger, in de lente kan late nachtvorst weglopen naar het dal, in de zomer zorgt thermiek voor ventilatie, overtollig regenwater wordt op natuurlijke wijze gedraineerd.

Het gebied ligt tussen 50’45”” en 50’55” NB en is ca. 180 km van zee verwijderd.

 

Klimaat

(clima)

Door de noordelijke ligging heeft het Mergelland een relatief koel klimaat (“cool climate”).

De invloed van de zee op het klimaat neemt door de vrij grote afstand al duidelijk af.

Door de landinwaartse ligging zijn de maximum temperaturen hoger en de minimum temperaturen juist lager dan gemiddeld in Nederland.

Ook de relatieve vochtigheid is zomers laag, net als het neerslagoverschot.

Door de relatief lage ligging is de gemiddelde temperatuur in de zomer hoger dan in de zuidelijker maar ook hoger gelegen Duits-Luxemburgse Obermosel.

 

Organoleptische invloed

(legame organolettico)

De voor Nederland unieke compositie van bodem, geografie en klimaat maakt het Mergelland bij uitstek geschikt voor wijnbouw, een teelt die hier dan ook al in de vroege middeleeuwen op ruime schaal voorkwam. Het oudste bewijs voor wijnbouw in het Mergelland dateert van 968 n.C.

Ook in de kleine ijstijd ( 15e tot 19e eeuw ) wist wijnbouw zich hier door de gunstige omstandigheden te handhaven. In de Franse tijd kwam er echter om politieke redenen een einde aan de teelt van wijndruiven.

Sinds 1970 wordt er in het gebied opnieuw commerciële wijnbouw bedreven, het Mergelland geldt hiermee als de bakermat van de moderne Nederlandse wijnbouw.

Typisch voor de streek en afwijkend van de rest van Nederland, is het dominante gebruik van klassieke druivenrassen uit Noord-Frankrijk (Pinot Noir, Gris en Blanc, Chardonnay en Auxerrois) en Duitsland ( Riesling, Rivaner/Müller Thurgau, Gewürztraminer en Dornfelder).

De bodemsamenstelling heeft een grote invloed op de smaak van de wijn.

Dit wordt veroorzaakt door factoren als waterbergend vermogen, luchtigheid, opwarmbaarheid en gehalte aan mineralen.

Löss en de onderliggende mergel kunnen veel vocht vasthouden, waardoor er niet vlug een overschot aan water is, maar evenmin veel kans op droogtestress.

Door de luchtige structuur is de gasuitwisseling rond de wortels optimaal, en de bodem warmt veel sneller op dan klei. Löss is rijk aan mineralen, de mergelondergrond bevat uiteraard veel kalk en magnesium en bij glauconiet voorkomen ook veel ijzer en kalium.

De Oostenrijkse oenoloog Dr. Walter Flak ( Bundesamt für Weinbau ) publiceerde recent (“Kann man Herkunft schmecken”, Der Winzer, 04/2011) een onderzoek naar de invloed van grondsoort op de smaak van wijn. Van de negen onderzochte grondsoorten scoorde de combinatie löss/kalk duidelijk het hoogst of “Frucht”, fruitigheid.

Bekend is ook dat kalk bijdraagt aan het behoud van zuren en vaak een lichte koolzuur tinteling aan de wijnen geeft.

Hoewel vrij noordelijk gelegen, kent het Mergelland dankzij geografie en bodem voldoende warmte om de druiven goed te laten rijpen.

Het relatief koele klimaat is eerder gunstig, de Mergellandse druiven kunnen hun volledige fysiologische rijpheid bereiken zonder dat een te hoog oplopend suikergehalte tot voortijdige pluk noopt.

Excessieve alcoholgehaltes, een toenemend probleem in zuidelijke wijnstreken, treden niet op.

De lange rijpingsperiode (van “veraison” tot oogst) biedt de druif voldoende tijd om aroma, mineralen en extract te verzamelen.

Voldoende warmte en zonnestraling overdag zijn uiteraard vereist voor tijdige rijping, voor het smaakprofiel van de wijn spelen koele nachten een grote rol.

In warme nachten blijft het metabolisme snel verlopen en gebruikt de druif, bij gebrek aan zonlicht, het appelzuur als energiebron.

Koele nachten vertragen de afbouw van appelzuur, zodat de wijn bij rijpheid nog voldoende zuren bevat.

Dit zuur verleent de wijn zijn frisheid en speelt een cruciale rol bij de vorming van aroma’s ( met name esters ) tijdens de gisting.

De invloed van wateraanbod op de smaak werd onderzocht door Prof. Kees van Leeuwen (École Nationale des Ingénieurs de Travaux Agricole in Bordeaux).

Hij stelde vast dat een licht watergebrek optimaal is voor de kwaliteit.

De natuurlijke drainage , het waterbergend vermogen van de bodem en het lage neerslagoverschot in het Mergelland bieden de druiven juist deze conditie.

Samengevat: wijnen uit Mergelland worden gekenmerkt door een typische combinatie van fruitigheid, frisse elegantie en mineraliteit.

Deze is terug te voeren op het voor Nederland unieke samenspel van rassenkeuze, bodem, geografie en klimaat.

De bijzondere kwaliteit van Mergellandse wijn wordt nationaal en internationaal erkend.

De wijnen worden geserveerd in de absolute top van de Nederlandse en Belgische horeca, ze vinden zelfs hun weg naar Franse sterrenrestaurateurs.

Op internationale concoursen in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk halen de wijnen geregeld gouden en zilveren medailles.

In Bijlage 2 is een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste Mergellandse wijnen opgenomen.

Gezien het zeer grote aantal mogelijke assemblages van verschillende druivenrassen zijn niet alle mogelijkheden nader uitgewerkt.

 

Controle

(controllo)

Producenten van BOB Mergelland dienen zich te melden bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA.)

 

Naam: Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Adres: Catharijnesingel 59, 3511 GG UTRECHT

Telefoon: +31– 088- 223 33 33

E-mailadres: info@vwa.nl

 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is belast met de verificatie inzake de inachtneming van de vereisten uit het productdossier BOB Mergelland en voert daartoe de volgende controles uit:

- Administratieve controle

- Analytische controle uitgevoerd door een EU gecertificeerd wijn laboratorium danwel eigen monsters laten analyseren bij het NVWA laboratorium

- De NVWA ziet toe op de organoleptische keuring van de wijnen (middels tweedelijns toezicht)

 

Bijlage 2

 

Auxerrois

(Pinot x Gouais Blanc)

 

Historie

Een wit druivenras, waarschijnlijk afkomstig uit Frankrijk.

In Duitsland kent men Auxerrois ongeveer sinds de 18e eeuw. Auxerrois kwam via de Franse Alsace in Duitsland terecht, in Baden en de Pfalz.

Auxerrois is daar nog altijd vertegenwoordigd. Begin 19ee eeuw werd Auxerrois vaak samen met Pinot Blanc aangeplant.

Auxerrois was vroeger in meer dan 30 departementen in Frankrijk aangeplant.

Tegenwoordig vindt men in Frankrijk nog slechts ca. 1500 ha, voornamelijk in de Alsace.

In de Alsace werd Auxerrois vaak met Pinot Blanc gemengd.

De naam staat dan niet op het etiket.

Verder vindt men Auxerrois aan de Loire, Lotharingen, Jura, Luxemburg, Australië, Chili, Canada, Nieuw Zeeland, Zwitserland, Slovenië en Zuid-Afrika.

 

Synoniemen

Aucerot, Auxerrois de Laquenexy (aan het wijnbouwinstituut van Laquenexy heeft men onderzoek naar Auxerrois gedaan), Auxera, Auxois, Auzerrois Blanc, Blanc de Kienzheim, Ericey de la Montee, Okseroa, Pinot Auxerrois, Riesling Jaune de la Moselle, Schimber und Trappler.

Auxerrois wordt ook als synoniem voor Malbec in Cahors, voor Melon de Bourgogne in het Pays-Nantais, als Auxerrois Gris voor Pinot Gris in het Alsace en als Auxerrois Blanc voor Chardonnay aan de Moezel gebruikt.

 

Typiciteit van wijnen gemaakt van Auxerrois in het Mergelland*

Auxerrois wordt in het Mergelland op roestvrijstalen vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op vat.

(Auxerrois è vinivicato in vasche d’acciaio inox e maturato 6 mesi in legno)

De wijnen hebben een gemiddeld alcoholpercentage tussen de 11,50% en 12,00%.

Het uiterlijk van de wijnen is licht van kleur (citroengeel) en helder.

Sommige wijnen bevatten nog een kleine portie koolzuur wat men tijdens het serveren opmerkt en de consument als positief ervaart (“Spritzigkeit”).

In de neus zijn de wijnen heel zuiver met licht primaire aroma’s van rijpe gele appels, soms groene peer. Secundaire aroma’s zijn bij Auxerrois niet op te merken.

De smaak van de wijnen is droog met een fijn en zacht zuurgehalte.

De wijnen zijn fruitig, licht qua body (mondgevoel) en aroma’s.

De aroma’s van appels en peer vindt men in de smaak van de wijnen terug.

De afdronk van Auxerrois is vaak mineraal, dat wil zeggen dat er een tintelend gevoel op het achterste gedeelte van de tong ontstaat. De wijnen zijn licht qua complexiteit en intensiteit.

De stijl is licht en droog met zachte fruitige aroma’s.

Bij mousserende kwaliteitswijn van Auxerrois worden de aroma’s verder verrijkt met tonen van brioche en toast ten gevolge van de autolyse van de gist tijdens de flesrijping volgens de traditionele methode.

*Typiciteit van wijnen wil zeggen dat de meeste Mergellandse wijnen gemaakt van deze druif het karakter zoals omschreven hebben. Het kan zijn dat enkele wijnen gemaakt van deze druif afwijken van deze omschrijving, bijvoorbeeld door het gebruik van eikenhouten vaten, toevoegen van Süßreserve of andere door de producent toegepaste technieken tijdens de vinificatie.

 

Chardonnay

(Pinot x Gouais Blanc)

 

Historie

Een wit druivenras. Chardonnay is een van de bekendste druivenrassen ter wereld.

Alleen al in Frankrijk zijn er meer dan 30 verschillende klonen van dit ras officieel toegestaan.

De oorsprong van de naam is niet helemaal duidelijk.

Het is mogelijk dat Chardonnay uit het gelijknamige plaatsje in het Franse Mâconnais afkomstig is. I

n ieder geval hebben de Cisterciënzers ervoor gezorgd dat deze druif al vroeg in heel Europa verspreid werd. Driekwart van de Franse Chardonnay wijngaarden staan in de Champagne en de Bourgogne.

Een keer per jaar vindt in Chaintré een speciale wedstrijd (Chardonnay du Monde) voor Chardonnay’s uit de hele wereld plaats.

Chardonnay vindt men bijna overal in Europa, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid-Amerika en Noord- Amerika. In totaal zijn er ongeveer 180.000 ha wijngaarden over de hele wereld met Chardonnay aangeplant.

 

Synoniemen

Arboisier, Arnaison Blanc, Arnoison, Aubaine, Auvergnat Blanc, Auvernas Blanc, Auvernat Blanc, Auxerrois Blanc, Auxois Blanc, Bargeois Blanc, Beaunois, Blanc de Champagne, Breisgauer Süßling, Chablis, Chardennet, Chardonnay Blanc, Chatey Petit, Chaudenet, Clävner, Clevner Weiss, Epinette Blanche, Epinette de Champagne, Ericey Blanc, Féher Burgundi, Féher Chardonnay, Feinburgunder, Gamay Blanc, Gelber Burgunder, Gelber Weißburgunder, Gentil Blanc, Große Bourgogne, Klawner, Klevanjka Biela, Lisant, Luisant, Luizannais, Luizant, Luzannois, Mâconnais, Maurillon Blanc, Melon Blanc, Melon d´Arbois, Moreau Blanc, Morillon, Morillon Blanc, Moulon, Noirien Blanc, Obaideh, Petit Chatey, Petit Sainte-Marie, Pino Shardone, Pinot Blanc à Cramant, Pinot Blanc Chardonnay, Pinot de Bourgogne, Pinot Chardonnay, Plant de Tonnerre, Romere, Romeret, Rouci Bile, Rousseau, Roussot, Sainte Marie Petite, Sardone, Shardone, Weißer Ruländer, Weißsilber en Weißedler.

 

Typiciteit van wijnen gemaakt van Chardonnay in het Mergelland*

Chardonnay wordt in het Mergelland zowel op RVS als op eikenhouten vaten gegist en rijpt gemiddeld tussen 6 maanden en 1-2 jaar jaren op vat (zowel RVS als eikenhout) en op fles.

(lo Chardonnay è vinificator sia in vasche d’acciaio che in botte, matura tra i 6 mesi e 1 o 2 anni in botte di quercia)

De wijnen hebben een gemiddeld alcoholpercentage tussen de 12,50% en 13,50%.

Het uiterlijk van de wijnen is helder met als kleur strogeel tot gemiddeld goudgeel (invloed van hout).

In de neus zijn de wijnen heel zuiver met fruitaroma’s van citroen, soms suikermeloen.

Secundaire aroma’s zoals boter (door melkzuurgisting), toast en vanille (door het gebruik van hout) en complexe aroma’s zoals gist (door bâtonnage) proeft men doorgaans in Limburgse Chardonnay’s.

De smaak van de wijnen is droog.

Het mondgevoel varieert van strak tot smeuïg (afhankelijk van het jaar en de vinificatie).

Mergellandse Chardonnay houdt ook na een melkzuurgisting en houtrijping de nodige frisheid over.

De wijnen zijn fruitig met een medium body. Fruitaroma’s worden in de smaak vaak versterkt door secundaire aroma’s zoals zuivelaroma’s en houtsmaken. De betere wijnen van deze druif zijn complex (rijk aan verschillenden smaken). De stijl is droog en mondvullend met een flinke portie frisheid.

Bij mousserende kwaliteitswijn van Chardonnay worden de aroma’s verder verrijkt met tonen van brioche en toast ten gevolge van de autolyse van de gist tijdens de flesrijping volgens de traditionele methode.

*Typiciteit van wijnen wil zeggen dat de meeste Mergellandse wijnen gemaakt van deze druif het karakter zoals omschreven hebben.

Het kan zijn dat enkele wijnen gemaakt van deze druif afwijken van deze omschrijving, bijvoorbeeld door het gebruik van eikenhouten vaten, toevoegen van Süßreserve of andere door de producent toegepaste technieken tijdens de vinificatie.

 

Dornfelder

 

Geschiedenis

De Dornfelder is de meest succesvolle Duitse kruising voor rode wijndruiven. Zijn wortels liggen in Württemberg, in de plaats Weinsberg.

Daar gaf wijnbouwdeskundige Imanuel Dornfeld de aanzet tot het stichten van de plaatselijke wijnbouwschool.

August Herold – die leefde van 1902 tot 1973 – kweekte er in 1955 al de Dornfelder.

Hij deed dat door de rassen Helfensteiner (zelf een kruising uit Frühburgunder en Trollinger) en Heroldrebe (een kruising uit Portugieser en Limberger) te kruisen.

Het duurde een jaar of wat vooraleer het ras erkenning vond bij de wijnboeren.

Aanvankelijk werd het gebruikt voor zogeheten ’Deckrotwein’ om lichte rode wijnen een wat donkerder kleur te kunnen geven, totdat men het ware potentieel van de Dornfelders ontdekte.

 

Typiciteit van wijnen gemaakt van Dornfelder in het Mergelland*

Dornfelder wordt in het Mergelland op roestvrijstalen vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op vat.

(il Dornfelder viene vinificato in vasche d’acciaio inox e maturato in botte per circa sei mesi)

De wijnen hebben een gemiddeld alcoholpercentage tussen de 12,50% en 13,50%.

De Dornfelder is ideaal voor herfst en winter, vooral wanneer ze wat rijping heeft gehad.

Ze passen dan ook bij stevige vleesgerechten, wild of kaas.

Anderzijds bieden ook jonge, fruitige versies, in de zomer zelfs licht gekoeld, veel drinkgenoegen.

De Dornfelder heeft intense fruitaroma’s van amarenekersen, bramen en vlierbessen.

De Dornfelder is een dieprood, besfruit bezittende, stevige wijn.

De wijn heeft veel body, is gestructureerd en vol.

Kenmerkend is dat de zuren vrij discreet zijn.

In de afdronk komt het hele aromaspectrum van de neus terug, vaak met nog wat zoethout.

*Typiciteit van wijnen wil zeggen dat de meeste Mergellandse wijnen gemaakt van deze druif het karakter zoals omschreven hebben.

Het kan zijn dat enkele wijnen gemaakt van deze druif afwijken van deze omschrijving, bijvoorbeeld door het gebruik van eikenhouten vaten, toevoegen van Süßreserve of andere door de producent toegepaste technieken tijdens de vinificatie.

 

Dornfelder rosé

 

Geschiedenis

De Dornfelder is de meest succesvolle Duitse kruising voor rode wijndruiven.

Zijn wortels liggen in Württemberg, in de plaats Weinsberg.

Daar gaf wijnbouwdeskundige Imanuel Dornfeld de aanzet tot het stichten van de plaatselijke wijnbouwschool.

August Herold – die leefde van 1902 tot 1973 – kweekte er in 1955 al de Dornfelder.

Hij deed dat door de rassen Helfensteiner (zelf een kruising uit Frühburgunder en Trollinger) en Heroldrebe (een kruising uit Portugieser en Limberger) te kruisen.

Het duurde een jaar of wat vooraleer het ras erkenning vond bij de wijnboeren.

Aanvankelijk werd het gebruikt voor zogeheten ’Deckrotwein’ om lichte rode wijnen een wat donkerder kleur te kunnen geven, totdat men het ware potentieel van de Dornfelders ontdekte.

Typiciteit van rosé wijnen gemaakt van Dornfelder in het Mergelland*

Voor de bereiding van rosé wijnen van Dornfelder worden de druiven voor het persen gemacereerd ter extractie van kleur uit de schil.

Ook het aftappen van een deel van het sap van de druiven bij bereiding van rode wijn (saignée) wordt toegepast.

(la produzione del vino rosato avviene per breve macerazione delle vinacce “saignée”)

Aansluitend wordt Dornfelder rosé in het Mergelland op roestvrijstalen vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op vat.

(la fermentazione avviene in vasche d’acciaio inox e matura 6 mesi di botte di legno)  

 De wijnen hebben een gemiddeld alcoholpercentage tussen de 12,50% en 13,50%.

Rosé van Dornfelder is veelal vrij donker van kleur en heeft aroma’s van kersen, bramen en frambozen.

Bij mousserende kwaliteitswijn van Dornfelder rosé worden de aroma’s verder verrijkt met tonen van brioche en toast ten gevolge van de autolyse van de gist tijdens de flesrijping volgens de traditionele methode.

*Typiciteit van wijnen wil zeggen dat de meeste Mergellandse wijnen gemaakt van deze druif het karakter zoals omschreven hebben.

Het kan zijn dat enkele wijnen gemaakt van deze druif afwijken van deze omschrijving, bijvoorbeeld door het gebruik van eikenhouten vaten, toevoegen van Süßreserve of andere door de producent toegepaste technieken tijdens de vinificatie.

 

Rivaner/Müller-Thurgau

(Riesling x Madelaine Royale)

 

Historie

Een wit druivenras. Rivaner/Müller-Thurgau is de succesvolste “nieuwe” kruising uit de 19e eeuw.

Dit druivenras is door teler Hermann Müller-Thurgau (1850-1927) in Geisenheim (Rheingau) door een kruising van Riesling met Madelaine Royale geteeld. Het doel van deze kruising was eigenlijk om een druivenras te ontwikkelen dat de “heerlijke” eigenschappen van Riesling met de “veilig” vroege rijpheid van de Sylvaner druif samenbrengt.

Toch betwijfelde Hermann al meteen of Sylvaner een van de ouders was. Gezien het feit dat er in die tijd nog geen DNA analyses waren, kan men zich voorstellen hoe moeilijk het was om een druivenras precies te kunnen bepalen.

Pas in 1996 werd duidelijk dat Madelaine Royale een van de ouders van Müller-Thurgau is.

In Duitsland stond deze druif tussen 1975 en 1995 op plaats een van de meest aangeplante druivenrassen. Tegenwoordig vindt men Rivaner/Müller-Thurgau in Duitsland vooral in Rheinhessen, Baden, Pfalz, Moezel en Franken. Wereldwijd staan er 40.000 ha wijngaarden aangeplant met deze druif.

Synoniemen

Müller-Thurgaurebe, Müllerka, Mullerovo, Riesling-Silvaner, Riesling-Sylvaner, Rivaner, Rizanec, Rizlingsilvani, Rizlingszilvani, Rizvanac, Rizvanac Bijeli, Rizvanec en Rizvaner.

Typiciteit van wijnen gemaakt van Rivaner/Müller-Thurgau in het Mergelland*

Rivaner/Müller-Thurgau wordt in het Mergelland op roestvrijstalen vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op vat.

(la vinificazione avviene in vasche d’acciaio inox seguita da una maturazione in botte di legno per sei mesi)

De wijnen hebben een gemiddeld alcoholpercentage tussen de 11,50% en 12,00%.

Het uiterlijk van de wijnen is citroengeel tot strogeel en helder. In de neus zijn de wijnen heel zuiver met een intens vleugje muskaat (als de opbrengst laag gehouden wordt) ondersteunt door een flinke portie fruitaroma’s van rijpe appels en witte steenvruchten (perzik). Secundaire aroma’s zijn bij Rivaner/Müller-Thurgau niet op te merken.

De smaak van de wijnen is droog tot off-dry (sommige producenten werken met Süßreserve) met een fijn en zacht zuurgehalte.

De wijnen zijn primair fruitig, licht tot medium qua body (mondgevoel) en intense aroma’s. De aroma’s van muskaat en witte steenvruchten vindt men in de smaak van de wijnen terug.

De wijnen zijn licht qua complexiteit, maar hebben een gemiddelde tot hoge intensiteit aan aroma’s.

De stijl is fruitig en droog/off-dry met een intens muskaat aroma (bij lage opbrengsten).

Bij mousserende kwaliteitswijn van Rivaner worden de aroma’s verder verrijkt met tonen van brioche en toast, ten gevolge van de autolyse van de gist tijdens de flesrijping volgens de traditionele methode.

*Typiciteit van wijnen wil zeggen dat de meeste Limburgse wijnen gemaakt van deze druif het karakter zoals omschreven hebben.

Het kan zijn dat enkele wijnen gemaakt van deze druif afwijken van deze omschrijving, bijvoorbeeld door het gebruik van eikenhouten vaten, toevoegen van Süßreserve of andere door de producent toegepaste technieken tijdens de vinificatie.

 

Pinot Blanc

(mutation (F) van Pinot Gris)

 

Historie

Een wit druivenras, door een natuurlijke mutatie van Pinot Gris ontstaan.

Lang dacht men dat Chardonnay hetzelfde is als Pinot Blanc.

In de Bourgogne kent men Pinot Blanc sinds 1895.

Pinot Blanc heeft als druif het voordeel ook bij hoge opbrengsten een hoog mostgewicht te leveren.

De druif is ook erg populair voor de productie van mousserende wijnen.

Pinot Blanc vindt men in de Bourgogne, Duitsland en Oostenrijk (Weißburgunder), Alsace (wordt vaak gemengd met Auxerrois) en Italië (Pinot Bianco). Verder vindt men Pinot Blanc in veel Oost-Europese landen.

Synoniemen

Arnaison Blanc, Arnoison, Auvernas, Auvernat, Auvernat Franco, Beli Burgundac, Beli Pinot, Beyaz Burgunder, Biela Klevanjka, Biele Burgundske, Blanc d´Aune, Blanc Doré, Blanc de Bonne Nature, Blanc de Champagne, Blanc Petit Doré, Borgogna Bianco, Borgognino, Bourguignon blanc, Clä(e)vner, Daune, Epinette, Feher Kisburgundi, Fehér Klevner, Fehérburgundi, Fin blanc Doré, Gamay Blanc, Gentil Blanc, Kleinedel, Klevner, Melon de la Cote d´Or, Pineau Blanc, Pino Belyi, Pinot Bianco, Pinot Blanc Vrai, Pinot Branco, Plant de la Dole, Plant Dore, Rouci Bile, Weißarbst, Weißburgunder, Weißer Burgunder, Weißer Ruländer en Weißcläver.

Typiciteit van wijnen gemaakt van Pinot Blanc in het Mergelland*

Pinot Blanc wordt in het Mergelland op roestvrijstalen vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op vat.

(la vinificazione avviene in vasche d’acciaio inox seguita da una maturazione in botte di legno per sei mesi)

De wijnen hebben een gemiddeld alcoholpercentage van 12,50%.

De wijnen zijn licht van kleur (citroengeel) met groene schakeringen en helder.

In de neus zijn de wijnen heel zuiver met zachte geuren van geel fruit en lindebloesem.

Secundaire aroma’s zijn bij Pinot Blanc niet op te merken.

De smaak van de wijnen is droog met een fijn en zacht zuurgehalte.

De wijnen zijn fruitig, licht qua body (mondgevoel) en aroma’s.

De aroma’s van geel fruit, soms peer of suikermeloen vindt men in de smaak van de wijnen terug.

De wijnen zijn medium qua complexiteit en licht qua intensiteit.

De stijl is licht en droog met zachte fruitige aroma’s.

Bij mousserende kwaliteitswijn van Pinot Blanc worden de aroma’s verder verrijkt met tonen van brioche en toast ten gevolge van de autolyse van de gist tijdens de flesrijping volgens de traditionele methode.

*Typiciteit van wijnen wil zeggen dat de meeste Mergellandse wijnen gemaakt van deze druif het karakter zoals omschreven hebben. Het kan zijn dat enkele wijnen gemaakt van deze druif afwijken van deze omschrijving, bijvoorbeeld door het gebruik van eikenhouten vaten, toevoegen van Süßreserve of andere door de producent toegepaste technieken tijdens de vinificatie.

 

Pinot Gris

(mutation (F) van Pinot Noir)

 

Historie

Een wit druivenras, door een natuurlijke mutatie van Pinot Noir ontstaan.

Omdat Pinot Gris zonder druifjes aan de druivenstok niet van Pinot Noir te onderscheiden is stonden vroeger in de Bourgogne de stokken gewoon door elkaar in de wijngaarden.

De naam heeft Pinot Gris van de Cisterciënzermonniken (Grijze monnik).

Zij hadden Pinot Gris al in de 13e eeuw in hun wijngaarden in heel Europa aangeplant.

De druiven hebben een grijsblauwe tot roodbruine kleur en geven extractrijke wijnen. Wereldwijd staan er 15.000 ha wijngaarden met Pinot Gris.

Synoniemen

Affume, Anche Cendree, Arnaison Gris, Aserat, Auvergne Gris, Auvernas Gris, Auvernat Gris, Auxerrat, Auxerrois Gris, Baratszinszölö, Bayonner, Beurot, Biliboner, Borgogna Grigio, Burgundac Sivi, Burgundske Sede, Burgundske Sive, Burot, Casper, Champagner, Clävner Roth, Cordonnier Gris, Crvena Klevanjka, Drusen, Druser, Edelklevner, Fauvet, Fromenteau Gris, Fromentot, Grauburgunder, Graue, Graue Malvasier, Grauer Mönch, Grauer Riesling, Graue Savoyertraube, Graukläber, Grauklevner, Gris Commun, Gris Cordelier, Hamsas Szöllo, Hamuszölö, Kapuzinerkutten, Klevanjka, Klevanjka Crvena, Levraut, Malvoisie, Mauserl, Mausfarbe, Moreote Gris, Murys, Muscade, Musler, Noirin Gris, Ouche Cendree, Petit Gris, Pineau Cendree, Pineau Gris, Pinot Beurot, Pinot Cendré, Pinot Franc Gris, Pinot Grigio, Pinot Seryi, Piros Kisburgundi, Pyzhik, Rauchler, Raulander, Rehfahl, Reilander, Rheingrau, Rheintraube, Rollander, Rolönder, Rolönder Drusen, Rouci Sedive, Ruhlandi, Ruländer, Ruländer Sivi, Rulundac, Ryjik, Ryzik, Sivi Pinot, Speyerer, Spinovy Hrozen, Strahler, Szürke Kisburgundi, Szürke Klevner, Szürkebarat, Tokay d´Alsace, Tokayer, Valais, Zeleznak.

Typiciteit van wijnen gemaakt van Pinot Gris in het Mergelland*

Pinot Gris wordt in het Mergelland op roestvrijstalen vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op vat.

(la vinificazione avviene in vasche d’acciaio inox seguita da una maturazione in botte di legno per sei mesi)

Er zijn producenten die een klein percentage van hun Pinot Gris op eikenhouten vaten laat rijpen.

De wijnen hebben een gemiddeld alcoholpercentage tussen de 12,50% en 13,00%.

Het uiterlijk van de wijnen is intens strogeel, soms goudgeel (invloed van hout) en helder.

In de neus zijn de wijnen zuiver met intense geuren van gele peren, honing (soms amandel).

Secundaire aroma’s zoals toast en vanille (door het gebruik van hout) komen bij de hout gerijpte versies naar voren. De smaak van de wijnen is droog tot off-dry, extractrijk met een laag tot gemiddeld zuurgehalte. De wijnen zijn fruitig (rijp fruit), medium tot vol qua body (mondgevoel) en aroma’s.

Fruitaroma’s worden in de smaak vaak versterkt door secundaire aroma’s als houtsmaken.

De betere wijnen van deze druif zijn complex (rijk aan verschillenden smaken) en hebben potentieel om te ouderen (3-8 jaar)

De stijl is droog tot off-dry met intense smaken, deels krachtig en fruitig in de afdronk.

Bij mousserende kwaliteitswijn van Pinot Gris worden de aroma’s verder verrijkt met tonen van brioche en toast ten gevolge van de autolyse van de gist tijdens de flesrijping volgens de traditionele methode.

*Typiciteit van wijnen wil zeggen dat de meeste Mergellandse wijnen gemaakt van deze druif het karakter zoals omschreven hebben.

Het kan zijn dat enkele wijnen gemaakt van deze druif afwijken van deze omschrijving, bijvoorbeeld door het gebruik van eikenhouten vaten, toevoegen van Süßreserve of andere door de producent toegepaste technieken tijdens de vinificatie

 

Pinot Noir

 

Historie

Een rood druivenras.

De naam heeft Pinot Noir van het Franse “pin”, wat dennenappel betekent en de vorm van de druiventros aangeeft. Pinot Noir werd in Frankrijk lange tijd niet gerespecteerd en men maakte eenvoudige roséwijnen van deze druif.

Pas in de 19e eeuw ontwikkelde zich Pinot Noir tot basis voor de grote Bourgognewijnen van tegenwoordig.

Het beste resultaat geeft Pinot Noir op kalkrijke bodem in combinatie met een koel klimaat. Pinot Noir is uitermate geschikt om het “terroir” van een wijngaard in de wijn in te brengen.

Wereldwijd staan er 87.000 ha wijngaarden met Pinot Noir.

Synoniemen

Aprofekete, Arbst, Assmannshäuser, Auvergnat, Auvernat, Auxerra, Berligout, Blauer Burgunder, Blauer Spätburgunder, Blauer Traminer, Bodenseetraube, Borgogna Nero, Burgundac Crni, Burgundske Modre, Cerna Ranka, Chpatchok, Clevner, Cortaillod, Dickblauer, Franc Noiren, Franc Pineau, Frühblau, Gribalet Noir, Gutblau, Karapino, Kisburgundi, Klävner, Klebroth, Klevner, Klevanjka, Langedet, Malterdinger, Massoutel, Modra, Möhrchen, Maurillon, Morillon noir, Nagyburgundi, Neyran, Noble Joué, Noirien, Noirin, Nürnberger Blau, Okrugla Ranka, Orleans, Petit Bourguignon, Petit Noir, Petit Noirin, Petit Plant Dore, Petit Verot, Pignol, Pignola, Pignolet, Pignoliga, Pignolo, Pineau, Pineau de Chambertin, Pineau Noir, Pino Cernii, Pinot, Pinot d´Aÿ, Pinot Cernyi, Pinot de Gevrey, Pinot de Migraine, Pinot Droit, Pinot Fin, Pinot Franc, Pinot Negru, Pinot Nero, Pinot Salvagnin, Pinot Tinto, Plant á bon Vin, Plant de Cumieres, Plant de la Dole Noir, Plant Dore, Plant Fin, Plant Medaille, Plant Noble, Pynoz, Raisin de Bourgogne, Raucy, Roter Assmannshäuser, Roter Burgunder, Rouci, Rouci Male, Rouci Modre, Rouget, Salvagnin, Savagnin Noir, Schwarzer Süßling, Schwarzklevner, Seeclävner, Shpachok, Spacok, Spätburgunder, Süßedel, Süßschwarz en Vert Doré.

Typiciteit van wijnen gemaakt van Pinot Noir in het Mergelland*

Pinot Noir wordt in het Mergelland op roestvrijstalen vaten gegist en rijpt ongeveer 6-12 maanden op vat (zowel RVS als eikenhout) en op fles.

(il Pinot nero è vinificator in vasche d’acciaio inox e matura per 6 o 12 mesi sia in acciaio, botti di legno o bottiglia)

De wijnen hebben een gemiddeld alcoholpercentage ussen de 12,50% en 13,00%.

Het uiterlijk van de wijnen is robijnrood (bij jonge versies met een violette rand) tot granaatrood en helder.

In de neus zijn de wijnen intens en fruitig, geurend naar rode bessen.

Door houtrijping komen er secundaire aroma’s van toast (soms vanille) bij. De beste voorbeelden zijn bovendien complex (kruidig, licht medicinaal, bitteramandelen).

De smaak van de wijnen is droog en fruitig met een harmonisch zuur/tannine gehalte.

De wijnen zijn vol qua body (mondgevoel) en aroma’s.

De aroma’s van rode bessen (framboos, aardbeien) proeft men terug in de wijnen.

De stijl is complex, intens, droog met zachte fruitige aroma’s en secundaire smaken (bij de betere versies).

*Typiciteit van wijnen wil zeggen dat de meeste Mergellandse wijnen gemaakt van deze druif het karakter zoals omschreven hebben.

Het kan zijn dat enkele wijnen gemaakt van deze druif afwijken van deze omschrijving, bijvoorbeeld door het gebruik van eikenhouten vaten, toevoegen van Süßreserve of andere door de producent toegepaste technieken tijdens de vinificatie.

 

Pinot Noir rosé

 

Historie

Een rood druivenras.

De naam heeft Pinot Noir van het Franse “pin”, wat dennenappel betekent en de vorm van de druiventros aangeeft. Pinot Noir werd in Frankrijk lange tijd niet gerespecteerd en men maakte eenvoudige roséwijnen van deze druif. Pas in de 19e eeuw ontwikkelde zich Pinot Noir tot basis voor de grote Bourgognewijnen van tegenwoordig.

Het beste resultaat geeft Pinot Noir op kalkrijke bodem in combinatie met een koel klimaat.

Pinot Noir is uitermate geschikt om het “terroir” van een wijngaard in de wijn in te brengen.

Wereldwijd staan er 87.000 ha wijngaarden met Pinot Noir.

Synoniemen

Aprofekete, Arbst, Assmannshäuser, Auvergnat, Auvernat, Auxerra, Berligout, Blauer Burgunder, Blauer Spätburgunder, Blauer Traminer, Bodenseetraube, Borgogna Nero, Burgundac Crni, Burgundske Modre, Cerna Ranka, Chpatchok, Clevner, Cortaillod, Dickblauer, Franc Noiren, Franc Pineau, Frühblau, Gribalet Noir, Gutblau, Karapino, Kisburgundi, Klävner, Klebroth, Klevner, Klevanjka, Langedet, Malterdinger, Massoutel, Modra, Möhrchen, Maurillon, Morillon noir, Nagyburgundi, Neyran, Noble Joué, Noirien, Noirin, Nürnberger Blau, Okrugla Ranka, Orleans, Petit Bourguignon, Petit Noir, Petit Noirin, Petit Plant Dore, Petit Verot, Pignol, Pignola, Pignolet, Pignoliga, Pignolo, Pineau, Pineau de Chambertin, Pineau Noir, Pino Cernii, Pinot, Pinot d´Aÿ, Pinot Cernyi, Pinot de Gevrey, Pinot de Migraine, Pinot Droit, Pinot Fin, Pinot Franc, Pinot Negru, Pinot Nero, Pinot Salvagnin, Pinot Tinto, Plant á bon Vin, Plant de Cumieres, Plant de la Dole Noir, Plant Dore, Plant Fin, Plant Medaille, Plant Noble, Pynoz, Raisin de Bourgogne, Raucy, Roter Assmannshäuser, Roter Burgunder, Rouci, Rouci Male, Rouci Modre, Rouget, Salvagnin, Savagnin Noir, Schwarzer Süßling, Schwarzklevner, Seeclävner, Shpachok, Spacok, Spätburgunder, Süßedel, Süßschwarz en Vert Doré.

Typiciteit van rosé wijnen gemaakt van Pinot Noir in het Mergelland*

Voor de bereiding van rosé wijnen van Pinot Noir worden de druiven voor het persen gemacereerd ter extractie van kleur uit de schil.

Ook het aftappen van een deel van het sap van de druiven bij bereiding van rode wijn (saignée) wordt toegepast.

(la produzione del vino rosato avviene per breve macerazione delle vinacce “saignée”)

Aansluitend wordt Pinot Noir rosé in het Mergelland op roestvrijstalen vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op vat.

(la vinificazione avviene in vasche d’acciaio inox seguita da un affinamento in acciaio o in botte di legno per sei mesi)

De wijnen hebben een gemiddeld alcoholpercentage tussen de 12,00% en 13,00%.

Rosé van Pinot Noir is veelal vrij licht van kleur en heeft aroma’s van frambozen, aardbeien en soms rijpe tomaat.

Bij mousserende kwaliteitswijn van Pinot Noir rosé worden de aroma’s verder verrijkt met tonen van brioche en toast ten gevolge van de autolyse van de gist tijdens de flesrijping volgens de traditionele methode.

*Typiciteit van wijnen wil zeggen dat de meeste Mergellandse wijnen gemaakt van deze druif het karakter zoals omschreven hebben.

Het kan zijn dat enkele wijnen gemaakt van deze druif afwijken van deze omschrijving, bijvoorbeeld door het gebruik van eikenhouten vaten, toevoegen van Süßreserve of andere door de producent toegepaste technieken tijdens de vinificatie.

 

Pinot Noir wit (Pinot nero vinificator in bianco)

 

Historie

Een rood druivenras.

De naam heeft Pinot Noir van het Franse “pin”, wat dennenappel betekent en de vorm van de druiventros aangeeft. Pinot Noir werd in Frankrijk lange tijd niet gerespecteerd en men maakte eenvoudige roséwijnen van deze druif.

Pas in de 19e eeuw ontwikkelde zich Pinot Noir tot basis voor de grote Bourgognewijnen van tegenwoordig.

Het beste resultaat geeft Pinot Noir op kalkrijke bodem in combinatie met een koel klimaat.

Pinot Noir is uitermate geschikt om het “terroir” van een wijngaard in de wijn in te brengen.

Wereldwijd staan er 87.000 ha wijngaarden met Pinot Noir.

Synoniemen

Aprofekete, Arbst, Assmannshäuser, Auvergnat, Auvernat, Auxerra, Berligout, Blauer Burgunder, Blauer Spätburgunder, Blauer Traminer, Bodenseetraube, Borgogna Nero, Burgundac Crni, Burgundske Modre, Cerna Ranka, Chpatchok, Clevner, Cortaillod, Dickblauer, Franc Noiren, Franc Pineau, Frühblau, Gribalet Noir, Gutblau, Karapino, Kisburgundi, Klävner, Klebroth, Klevner, Klevanjka, Langedet, Malterdinger, Massoutel, Modra, Möhrchen, Maurillon, Morillon noir, Nagyburgundi, Neyran, Noble Joué, Noirien, Noirin, Nürnberger Blau, Okrugla Ranka, Orleans, Petit Bourguignon, Petit Noir, Petit Noirin, Petit Plant Dore, Petit Verot, Pignol, Pignola, Pignolet, Pignoliga, Pignolo, Pineau, Pineau de Chambertin, Pineau Noir, Pino Cernii, Pinot, Pinot d´Aÿ, Pinot Cernyi, Pinot de Gevrey, Pinot de Migraine, Pinot Droit, Pinot Fin, Pinot Franc, Pinot Negru, Pinot Nero, Pinot Salvagnin, Pinot Tinto, Plant á bon Vin, Plant de Cumieres, Plant de la Dole Noir, Plant Dore, Plant Fin, Plant Medaille, Plant Noble, Pynoz, Raisin de Bourgogne, Raucy, Roter Assmannshäuser, Roter Burgunder, Rouci, Rouci Male, Rouci Modre, Rouget, Salvagnin, Savagnin Noir, Schwarzer Süßling, Schwarzklevner, Seeclävner, Shpachok, Spacok, Spätburgunder, Süßedel, Süßschwarz en Vert Doré.

Typiciteit van rosé wijnen gemaakt van Pinot Noir in het Mergelland*

Voor de bereiding van witte wijnen van Pinot Noir worden de druiven zonder voorafgaande maceratie geperst om te voorkomen dat het sap kleur opneemt uit de schil.

(le uve vanno spremute separando il mosto dalle vinacce per evitare la colorazione)

Aansluitend wordt Pinot Noir wit in het Mergelland op roestvrijstalen vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op vat.

(la vinificazione avviene in vasche d’acciaio inox seguita da un affinamento in acciaio o in botte di legno per sei mesi)

De wijnen hebben een gemiddeld alcoholpercentage tussen de 12,00% en 13,00%.

Witte van Pinot Noir is vhelder citroengeel tot goudgeel van kleur en heeft aroma’s van peer, geel fruit en soms een vleug aardbei en framboos.

Bij mousserende kwaliteitswijn van Pinot Noir wit worden de aroma’s verder verrijkt met tonen van brioche en toast ten gevolge van de autolyse van de gist tijdens de flesrijping volgens de traditionele methode.

*Typiciteit van wijnen wil zeggen dat de meeste Mergellandse wijnen gemaakt van deze druif het karakter zoals omschreven hebben.

Het kan zijn dat enkele wijnen gemaakt van deze druif afwijken van deze omschrijving, bijvoorbeeld door het gebruik van eikenhouten vaten, toevoegen van Süßreserve of andere door de producent toegepaste technieken tijdens de vinificatie.

 

Gewürztraminer

 

Historie

De Gewürztraminer (in Frankrijk zonder ü gespeld) is een kruidige versie van |Traminer.

Deze oude soort komt waarschijnlijk uit Noord-Oost Italië waar zich ook een dorp bevind met de naam Tramin.

Sinds 1551 wordt Traminer in de Elzas genoemd en via stokselectie heeft men daaruit eind van de 19e eeuw de meer kruidige Gewuürztraminer ontwikkeld.

Elzasser Gewürztraminer is de norm, het ijkpunt voor alle andere wijnen die in de wereld van de gelijknamige druif worden gemaakt.

Synoniemen

Auvernas Rouge Clair, Blanc Brun, Blannc Court, Bon Blanc, Braunes, Chriskindelstraube, Christkindlestraube, Clevener, Crestantia Rotundifolia, Crovena Ruzica, Crvena Ruzica, Crveni Traminac, Diseci Tramin, Dreimaenner, Dreimannen, Dreipfennigholz, Drumin, Drumin Ljorba, Duret Rouge, Edeltraube, Fermentin Rouge, Fleischroth, Fleischweiner, Formenteau,, Formentin Rouge, Fourmenteau Rouge, Fraenkisch, French, Frenscher, Frentsch, Fromente Rose, Fuszeres, Gentil Rose Aromatique, Gentil-Duret Rouge, Gentile Blanc, Gentin Rose Aromatique, Gewuerztraminer, Gringet, Gris Rouge, Haiden, Krimizi Traminer, Klaebinger, Klaevener, Kleinbraun, Kleinbrauner Kleiner Traminer, Kleinwiener, Kivora, Livora Cervena, Liwora Cervena, Mala Dinka, Marzimmer, Mirisavi Traminac, Nature, Nature Rose, Noble Rose, Nuernberger Rot, Pinat Cervena, Piros Tramini, Plant Paien, Princ Cerveny, Princt Cerverna, Ranfoliza, Roetlichter, Rosentraminer, Rotclevner, Rother Klevner, Rother |Riesling, Rothfranke, Rothfranken, Rothklaeber, Rothklaevner, Rothklauser, Rothweiner, Rothwiener, Rotklaevler, Rotklevner, Rousselett, Runziva, Rusa, Ruska, Ryvola, Salvagnin, Sauvagnin, Savagnin, Savagnin Jaune, Savagnin Rosa Aromatique, Savagnin Rose, Savagnin Rose Aromatique, Savagnin Rose Musque, St. Klauser, Termeno Aromatique, Tirolensis, Tokaner, Traminac Crveni, Traminac Diseci, Traminac Mirisavi, Traminac Sivi, Traminec, Traminer, Traminer Aromatico, Traminer Aromatique, Traminer Epice, Traminer Musque, Traminer Red,, Traminer Rosa, Traminer Rose Aromatique, Traminer Rose, Traminer Roso, Traminer Rosso,, Traminer Roter, Traminer Rouge,, Traminer Roz, Traminer Rozovii, Traminer Rozovij, Tramini, Tramini Piros, Trammener.

Typiciteit van wijnen gemaakt van Gewürztraminer in het Mergelland*

Gewürztraminer wordt in het Mergelland op roestvrijstalen vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op vat.

(il Gewürztraminer viene vinificato in vasche d’acciaio inox e affinato per sei mesi in botti di legno)

De wijnen hebben een gemiddeld alcoholpercentage tussen de 12,50% en 13,50%.

Het uiterlijk van de wijn is intens geel met lichtgouden reflexen.

Deze warme gele kleur heeft de wijn te danken aan de rode kleur van de druif.

De Geur is een waar aromatisch palet, rijk en overweldigend.

De neus is krachtig en complex, een explosie van exotisch fruit (lychee, passiefruit, ananas, mango), bloemen (vooral rozen) , citrusfruit (sinaasappelschil), en specerijen ( kruidkoek, pepermunt, kruidnagel, peper).

Vaak komen daar aroma´s bij van honing en rijpe vruchten.

De wijn heeft veel body, is gestructureerd en vol. Kenmerkend is dat de zuren vrij discreet zijn.

In de afdronk komt het hele aromaspectrum van de neus terug, vaak met nog wat zoethout.

Bij mousserende kwaliteitswijn van Gewürztraminer worden de aroma’s verder verrijkt met tonen van brioche en toast ten gevolge van de autolyse van de gist tijdens de flesrijping volgens de traditionele methode.

*Typiciteit van wijnen wil zeggen dat de meeste Mergellandse wijnen gemaakt van deze druif het karakter zoals omschreven hebben.

Het kan zijn dat enkele wijnen gemaakt van deze druif afwijken van deze omschrijving, bijvoorbeeld door het gebruik van eikenhouten vaten, toevoegen van Süßreserve of andere door de producent toegepaste technieken tijdens de vinificatie

 

Riesling

(Gouais Blanc x (Vitis silvestris x Traminer?)

 

Historie

Een wit druivenras.

Riesling heeft een lange weg moeten gaan.

Vroeger vanwege zijn lange en vooral late rijping in de wijngaard afgekeurd, staat Riesling tegenwoordig als een van de beste druivenrassen ter wereld te boek.

Alleen al in Duitsland zijn ongeveer 60 verschillende klonen officieel toegelaten.

De oorsprong van Riesling ligt waarschijnlijk in Oostenrijk, waar in de 13e eeuw een wijngaard met de naam “Ritzling” stond. Vroeger werd Riesling als „Gemischter Satz“ naast andere rassen in de wijngaard aangeplant.

Pas vanaf de 19e eeuw maakt men cépagewijnen van deze druif. Wereldwijd staan er ongeveer 50.000 ha wijngaarden met Riesling, het grootste deel daarvan staat in Duitsland met 21.700 ha.

 

Synoniemen

Beregi Riesling, Beyaz Riesling, Biela Grasevina, Dinca Grasiva Biela, Donauriesling, Edelriesling, Edle Gewürztraube, Fehér Rajnai, Gentil Aromatique, Gewürzriesling, Gewürztraube, Gräfenberger, Grasevina Rajnska, Hochheimer, Johannisberger, Johannisberg Riesling, Karbacher Riesling, Kastellberger, Kis Rizling, Kleinriesler, Kleinriesling, Klingelberger, Krauses, Lipka, Moselriesling, Niederländer, Oberländer, Petit Rhin, Petit Riesling, Petracine, Pfefferl, Piros Rajnai Rizling, Rajinski Rizling, Raisin du Rhin, Rajnai Rizling, Rajnski Ruzling, Rano, Reichsriesling, Reissler, Remo, Rendu, Reno, Rezlin, Rezlink, Rheingauer, Rheinriesling, Rhiesling, Rhine Riesling, Riesler, Riesling Blanc, Riesling de Rhin, Riesling Renano, Riesling Rhenan, Rieslinger, Rislinenok, Rislinok, Rissling, Rizling Linner, Rizling Rajnski, Rizling Reinskii, Rizling Rynsky, Rohac, Rössling, Rösslinger, Rüssel, Ryzlink Rynsky, Starosvetske, Szürke Rizling, Uva Pussila, Weißer Riesling, White Riesling.

.

Typiciteit van wijnen gemaakt van Riesling in het Mergelland*

Riesling wordt in het Mergelland op roestvrijstalen vaten gegist en rijpt ongeveer 6 maanden op vat.

(il Riesling viene vinificato in vasche d’acciaio inox e affinato per sei mesi in botti di legno)

De wijnen hebben een gemiddeld alcoholpercentage van 11,50%.

De wijnen zijn citroengeel en helder van uiterlijk.

In de neus zijn de wijnen heel zuiver met intense geuren van witte steenvruchten (perzik) en appels, soms groene peer. Secundaire aroma’s (goût de pétrole) zijn bij Riesling uit het Mergelland na 3-5 jaar op te merken.

De smaak van de wijnen is enorm fruitig, droog met een hoog/verfrissend zuurgehalte.

De wijnen zijn fruitig en licht qua body (mondgevoel). De aroma’s van witte steenvruchten en peer vindt men in de smaak van de wijnen terug.

Secundaire aroma’s zoals goût de pétrole ervaart de wijnkenner als positief.

De afdronk van Riesling is fruitig en aromatisch.

De stijl is aromatisch, licht, droog met verfrissende zuren en veel fruit in de afdronk.

Bij mousserende kwaliteitswijn van Riesling worden de aroma’s verder verrijkt met tonen van brioche en toast ten gevolge van de autolyse van de gist tijdens de flesrijping volgens de traditionele methode.

*Typiciteit van wijnen wil zeggen dat de meeste Mergellandse wijnen gemaakt van deze druif het karakter zoals omschreven hebben.

 

Het kan zijn dat enkele wijnen gemaakt van deze druif afwijken van deze omschrijving, bijvoorbeeld door het gebruik van eikenhouten vaten, toevoegen van Süßreserve of andere door de producent toegepaste technieken tijdens de vinificatie.

 

OOLDE

B.O.B.

beschermde oorsprongsbenaming

PRODUCTDOSSIER

(fonte RVO.NL)

 

1 Inleiding (introduzione)

 

1.1 Aanvragers en informatie

(richiedenti e informazioni)

 

1.1.1 Naam voor de beschermde oorsprongsbenaming:

(il nome della denominazione di origine protetta)

Naam (nome):

Oolde

 

Het beschermde geografisch gebied is gelegen in het gebied Oolde, welk gebied onderdeel is geworden van de gemeente Lochem

 

1.1.2 Historie wijnbouw in het oorsprongsgebied

(storia della viticoltura della zona di origine)

De aanplant van de eerste druivenstokken gaat voor Wijngoed Gelders Laren terug naar 2006 (1e hectare) en 2010 (2e hectare).

 

1.1.3 Aanvragende wijngaard

(viticoltori richiedenti)

In het beschermde oorsprongsgebied betreft het nu 1 wijngaard, Wijngoed Gelders Laren, zoals ingetekend op de bodemkaart.

Deze wijngaard beslaat op dit moment 2 hectare (verdeeld over 2 x 1 hectare).

Contactgegevens:

 

Wijngoed Gelders Laren

Contactpersoon: De heer Gert Jan Voortman

Adres: Sekmaatsteeg 1, 7245 PS Laren (GLD)

Telefoon: +31 (0) 573 400688

E-mail: info@wijngoedgelderslaren.nl

 

De procedure voor alle wijnen BOB Oolde bestaat uit het checken van de wijnanalyse met de analysedefinities in het productdossier en een organoleptische keuring (3 keurders), waarbij de wijn wordt gecheckt volgens de OIV richtlijnen (annex 3.1 van Resolution OIV/Concours 332A/2009 OIV standard for international wine and spirituous beverages of vitivinicultural origin competitions ), en minstens 75 punten moet halen.

Indien de wijn niet voldoet, kan de wijn niet geëtiketteerd worden als Beschermde Oorsprongsbenaming Oolde.

 

2 Productdossier

(specifiche del prodotto)

 

2.1 Geografisch gebied

(zona geografica)

2.1.1 Afbakening en grenzen Beschermd oorsprongsgebied Oolde 

(definizione confini geografici)

Het te beschermen geografisch gebied is gelegen in het gebied Oolde, welk gebied onderdeel is geworden van de gemeente Lochem.

(la zona di origine del vino DOP Oolde è delimitata al territorio Oolde del comune di Lochem)

Oolde is een buurtschap van de gemeente Lochem in de provincie Gelderland.

(Oolde è una frazione del comune di Lochem nella provincia di Gelderland)

De gemeente Laren bestond bij een meting in 1832 uit het dorp Laren en een aantal buurtschappen waaronder Oolde. De buurtschap Oolde dankte zijn naam aan het gelijknamige kasteel, Huize Oolde.

Tot 1971 was Laren een zelfstandige gemeente.

In 1971 werd het grotere, maar vooral uit kleinere landelijke secties bestaande Laren samengevoegd met het kleinere, maar hoofdzakelijk stedelijke Lochem.

Nu is Laren een van de dorpskernen van de gemeente Lochem.

De hoofdplaats van deze gemeente Lochem is de stad Lochem.

Het gemeentehuis van de vroegere gemeente Laren bevond zich aanvankelijk in Ampsen, ook een buurtschap vernoemd naar een kasteel, van de gemeente Laren.

Het gemeentehuis werd later naar de stad Lochem verplaatst.

Nog andere secties in de gemeente Laren waren o.a. Verwolde, Exel, Groot- en Klein Dochteren.

De namen en de beleving van de buurtschappen leven nog steeds sterk bij de plaatselijke bevolking.

Het gebied Oolde beslaat in totaal 658 hectare (bron: Kadastrale Atlas Gelderland 1832-Velp, Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland, Lochem, Laren, Verwolde / K. van der Hoek; J. van Eck; J.C. Riemens, ISBN 90-71988-48-1).

De 2 wijngaarden van Wijngoed Gelders Laren zijn gelegen binnen het gebied van Oolde in de gemeente Lochem.

In figuur 1 is een historische kaart van het gebied opgenomen (bron: Regionaal Archief Zutphen).

Aan de noord- en zuidgrens wordt Oolde afgebakend door natuurlijke waterlopen (resp. Dortherbeek en Molenbeek). De westkant van het gebied wordt afgebakend door de oorspronkelijke gemeentegrens van Gorssel.

De oostgrens loopt parallel aan de Lindenbergsdijk, Stoomdijk en Broekdijk.

De ligging van de 2 wijngaarden van Wijngoed Gelders Laren is op deze kaart gemarkeerd met X.

Omissis…………………

 

2.1.2 NUTS Gebied

(area amministrativa)

Het NUTS Gebied is NL225 Achterhoek.

(Paesi Bassi orientali, provincia Gelderland, distretto Achterhoek, comune Lochem)

 

2.1.2 Beschrijving van het Gebied

(descrizione della zona)

2.1.2.1 Bodemstructuur

(struttura del suolo)

De bodemtextuur in Oolde is vrij complex, waarbij verschillende grondsoorten zich afwisselen en in elkaar overlopen. De kaart is van het deel 33O van de bodemkaart van Nederland.  

Omissis.....................

Om een duidelijk beeld te krijgen over de bodemtextuur in het geografisch gebied is de bodemkaart van dit gebied in figuur 3 weergegeven.

Omissis……………………….

Voor BOB Oolde zijn van toepassing Beekeerdgronden, aangeduid met de code ZG23 plus de aanduiding P, met als kenmerk het voor wijnbouw belangrijke lemig fijn zand.

 

Beschrijving van de Beekeerdgronden

(Descrizione classificazione dei suoli)

pZg23 = beekeerdgronden lemig fijn zand

p (= prominent): dunne of matig dikke minerale eerdlaag (15-50 cm dik)

3: lemig(10-50% leem)

Voorbeeld: pZg23 is een kalkloze zandgrond (Z) met een minerale eerdlaag dunner dan 50 cm (p) zonder ijzerhuidjes en met doorlopende roest beginnend ondieper dan 35 cm (g).

Het zand is fijn (2) en lemig (3).

Samenvatting: het gaat hier om een bodem van lemig zand (10%-50% leem) met een minerale eerdlaag dunner dan 50 cm en een lutum (klei deeltjes) percentage tot 12%.

Over grote oppervlakten is vanuit de IJssel of de uit het oosten komende riviertjes een zavel- of kleidek afgezet van 15 a 35 cm dikte (toevoeging k . . .).

Dit dek wordt van de IJssel of van de riviertjes af zeer geleidelijk dunner en lichter. Op enkele plaatsen bestaat het onderin waarschijnlijk uit oude rivierklei.

Ook waar geen toevoeging k is aangegeven, is in de bovengrond bijna overal nog wat lutum aanwezig. Op lage plekken wordt daar dan vaak nog wel een zavel- of kleidek aangetroffen.

De grens van het zavel- of kleidek is door dit alles niet overal exact aan te geven.

Behalve door de afzetting van rivierklei, kan de bovengrond lutumhoudend zijn door de aanwezigheid van een eolische leemlaag, die hier en daar tot 10 a 12% lutum kan bevatten.

De bijna overal iets roestige bovengrond bevat op talrijke plaatsen zeer veel ijzer (toevoeging/. . .).

Het ijzeroxyde is als oranjerode roest of als zwarte, harde concreties neergeslagen.

In het eerste geval wordt vaak een aanzienlijk deel van het ijzeroxyde bij de korrelgrootte-analyse als lutum bepaald. Gronden zonder een duidelijk zavel- of kleidek maar met veel roest in de bovengrond kunnen daardoor in de analyse-uitkomst toch een betrekkelijk hoog lutumgehalte hebben.

Daardoor komen nog al wat gronden voor met tot 10 a 12% lutum.

Omdat het exacte aandeel van het ijzeroxyde in de lutumfractie echter niet bekend was, zijn lutumrijke bovengronden overal als een zavel- of kleidek aangegeven, ondanks hun vaak hoog gehalte aan ijzeroxyde Het humusgehalte van de roestige, 15 a 25 cm dikke, zeer donker grijze, lemige bovengrond is overwegend 5 a 10%; plaatselijk kan het tot 15% bedragen In het algemeen wordt tot 30 a 40 cm diepte sterk lemig tot zeer sterk lemig zand, dieper zwak lemig zand aangetroffen.

Dit rust op 40 a 80 cm diepte op matig fijn of matig grof, vaak grindhoudend, fluviatiel zand (Formatie van Kreftenheye).

Gedeeltelijk begint het zwak lemige zand al op ca. 25 a 30 cm en gaat dan naar beneden over in leemarm zand.

De roest wordt naar beneden minder, maar loopt door tot de G-horizont.

Plaatselijk komen als onzuiverheid roestarme gronden (gooreerdgronden) voor.

 

2.1.2.2 Klimaat en omgeving

Oolde grenst aan het gebied Twente, waarvoor de klimaatgemiddelden (1971 – 2000) voor de wijnbouw groeiperiode van mei tot september, (met daarachter een vergelijking met Maastricht en het landelijk gemiddelde) zijn:

- Gemiddelde temperatuur: 15,0 graad Celsius, (15,6, 15,2)

- Gemiddelde minimum temperatuur: 9,7 graad Celsius, (11,0, 10,5)

- Gemiddelde maximum temperatuur: 19,9 graad Celsius, (20,4, 19,7)

- Gemiddelde relatieve vochtigheid: 78,8%, (76,8%, 78,8%)

- Gemiddelde neerslaghoeveelheid: 64,9 mm, (64,7 mm, 64,9 mm), per maand

- Gemiddelde uren zonneschijn: 174,2 uur, (176,1 uur, 185,1 uur), per maand

De iets lagere nachttemperaturen helpen om frisse, fruitige wijnen te maken.

 

2.2 Menselijke aspecten (teelt en vinificatie)

(aspetti umani: coltivazione e vinificazione)

Voorafgaand aan de aanplant is een zorgvuldige selectie gemaakt van druivenrassen die binnen de terroir van genoemde percelen goed gedijen en rijpe druiven met aroma’s laten groeien.

Aan de hand van de bodemanalyses zijn per druivenras zorgvuldig de best passende typen onderstammen gekozen. De geselecteerde rassen hebben een bewezen betere resistentie tegen veel voorkomende ziekten, die wordt geoptimaliseerd door continue monitoring en planmatige bescherming van het gewas gedurende het hele jaar.

Deze aspecten verhogen de duurzaamheid van de teelt in sterke mate.

De keuze van de rassen wordt mede bepaald door de samenwerking met Restaurant De Librije***.

Op deze wijze heeft Cabernet Blanc een voorkeur gekregen vanwege de gevonden eigenschappen van de wijn (zuiver, mooie zuren, past heel goed bij een diner).

Bij de aanplant van de wijngaard zijn de rijen zodanig geplaatst (N-Z richting) dat de planten zoveel mogelijk zonlicht vangen.

De rijafstand bedraagt 2,15 meter.

In de rij staan de planten 0,9 tot 1,25 meter uit elkaar, zodat elke plant ook voldoende bodemvoedingstoffen krijgt (rond 2,2 vierkante meter per plant).

Er is gekozen voor de Guyot groeiwijze met recht omhoog groeiende loofwand, waarbij de loten gesteund worden door horizontale geleidedraden.

De wintersnoei geschiedt handmatig om de beste eenjarige loten te selecteren, waarop na inbuigen in het nieuwe seizoen de ogen zullen uitlopen.

In het groeiseizoen wordt de loofwand machinaal gesneden.

Het blad rond de trossen wordt extra gedund (machinaal en handmatig), waarmee de zon zoveel mogelijk toegang krijgt en de trossen na vochtig weer snel drogen.

Een goed beheerde loofwand faciliteert op deze wijze de suikeropbouw en afrijping van de trossen optimaal.

Zodra de trossen beginnen te kleuren wordt trosdunning toegepast om de overblijvende trossen beter te laten rijpen (suiker, aroma’s).

Een van de parameters die bepaalt of de druiven tot de juiste rijpheid en aroma’s komen is een uitgebalanceerde bodem- en bladbemesting.

Dit wordt verzekerd door een jaarlijkse bodemanalyse voor 20 punten per Ha en een daarop afgestemd bemestingsplan.

Bladbemesting wordt op de daarvoor geschikte momenten gebruikt om tekorten, zoals magnesium, te vermijden.

Bepaling van het oogstmoment is een van de belangrijkste teeltbeslissingen.

Het rijpingsproces (opbouw van suiker, zuur en aroma’s) wordt zeer nauwgezet gevolgd door metingen van Oechsle- en PH-waarden en visuele beoordeling van de conditie.

De oogst geschiedt volledig handmatig, waardoor ook tijdens de pluk op kwaliteit wordt geselecteerd om tot een kwaliteitswijn te komen.

Doordat de oogst snel kan worden ingepland, kan het meest geschikte moment worden gekozen, niet te vroeg, niet te laat.

De druivenoogst wordt direct na de pluk gekoeld (ca. 4˚ C.) nabij de wijngaard, waarmee de druiven in goede conditie blijven tijdens vervoer naar de wijnmakerij.

Bij de vinificatie van witte / rosé wijnen wordt gebruik gemaakt van een koele vergisting om tot de kenmerkende frisse en vruchtige wijnen te komen.

Bij rode wijnen wordt ook rijping in eikenhouten vaten toegepast om tot vollere smaak te komen.

Een korte houtrijping zorgt bij witte wijnen eveneens voor een vollere wijn.

Daarnaast dragen de intensieve samenwerkingsverbanden met deskundigen in belangrijke mate bij aan het tot stand komen van deze wijnen.

Er werd en wordt in detail gewerkt aan de samenstelling van de wijnen (welke cuvée combinatie, hoe lang lageren op barrique, hoeveel zuur, enz.), met het driesterrenrestaurant De Librije*** (Thérèse Boer), en wijnhandel Schaapveld (Les Généreux), de laatste jaren de beste wijninkoper van Nederland.

Dit proces geldt voor iedere wijn, en ieder jaar weer opnieuw.

Dit wordt gecombineerd met de ervaring van Neerlands Wijnmakerij, die in staat is om een zeer zuivere wijn te maken.

 

2.3 Druivenrassen

(vitigni)

De druivenrassen die voor de BOB Oolde worden gebruikt zijn geclassificeerd als Vitis Vinifera in de Vitis International Variety Catalogue (VIVC) database met formele classificatie informatie.

De druivenrassen worden ook vernoemd in de huidige OIV (Office International de la Vigne et du Vin ) lijst en zijn in onderstaande tabel weergegeven.

 

Wit (bianchi):

Cabernet blanc

Solaris

 

Rood (rossi):

Cabertin

Regent

Pinotin

 

2.4 Beschrijving van de Wijnen

(descrizione dei vini)

2.4.1 Wijncategorieën (categorie dei vini)

De volgende wijncategorieën worden gemaakt:

1 - Wijn (vino);

3 - Likeurwijn (vino liquoroso);

4 - Mousserende Kwaliteitswijn (Vino spumante di qualità);

8 - Parelwijn (vino frizzante);

16 - Wijn van overrijpe druiven (vino da uve stramature).

 

In het volgende overzicht van de BOB wijnen zijn per wijn vermeld:

 

2.4.2.1 Wijntypes

(tipologia dei vini)

In het volgende overzicht van de BOB wijnen zijn per wijn vermeld:

 

- Per wijntype (per tipologia dei vini):

- De gebruikte rassen voor de wijn (varietà utilizzate);

- De organoleptische kenmerken van de wijn (caratteristiche organolotettiche):

- De analytische kenmerken van de wijn (caratteristiche analitiche);

- Per wijntype de gebruikte essentiële oenologische procedés

(pratiche enologiche essenziali per tipologia di vino)

- Per ras is de maximale opbrengst per hectare aangegeven (resa per ettaro);

 

Wijncategorie 1 wijn: rood, fruitig, vol (vino rosso fruttato, pieno)

Druivenrassen: Regent, Pinotin of Cabertin

of een cuvée van Regent, Pinotin of Cabertin (de verhouding is jaarafhankelijk) (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Regent Barrique:

Kleur: rood,

(colore rosso)

Geur: kruidig met een licht animale toets,

(profumo speziato con un tocco di note animali)

Smaak: smaakpalet met gekonfijt fruit en dik sap, zachte tannines

(sapore denso di frutta candida e tannini morbidi)

Pinotin Barrique:

Kleur: rood,

(colore rosso)

Geur: kruidig, geconcentreerd dik fruitig sap,

(profumo speziato concentrato e fruttato)  

Smaak: donkerrood fruit zoals zwarte kersen, veel lengte

(sapore di frutta rossa come amarena, molto persistente)

Cabertin Barrique:

Kleur: rood,

(colore rosso)

Geur: bosvruchten, noten en cassis,

(profumo frutti di bosco, noci e cassis)

Smaak: donkerrood fruit zoals bramen, rijke afdronk  

(sapore ricco, frutta rossa e nera come more e mirtilli)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 11,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 63,84 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 0,50 en 6,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 1 wijn: Witte wijn, droog, fruiting (vino bianco secco, fruttato)

Druivenrassen: Cabernt blanc

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: frisse geuren van appel en grapefruit,

(profumo fresco di mele e pompelmo)

Smaak: goede zuurbalans en veel lengte

(sapore armonico e persistente)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 10,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 77,14 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 1,00 en 8,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 1 wijn: Witte wijn, droog, vol (vino bianco secco, pieno)

Druivenrassen: Solaris

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: tonen van vanille en getoast brood, rijp fruit,

(profumo pane tostato, vaniglia e frutta matura)

Smaak: vol in aanzet, verfijnde romigheid in de finale, met voldoende mineraliteit en zuren

(sapore pieno e sofisticato, cremosità in finale, toni evidenti di mineralità e acidità)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 11,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 77,14 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 1,00 en 8,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 1 wijn: Rosé wijn. Volfruitig (vino rosato fruttato)

Druivenrassen: Regent, Pinotin of Cabertin,

of een cuvée van Regent, Pinotin of Cabertin (de verhouding is jaarafhankelijk) (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: rosé,

Geur: aardbeien en lichte marmelade,

(profumo leggero, marmellata di fragole)

Smaak: dikkig sappig fruit, klein zoetje en frisse finale

(sapore di frutta succosa, leggera dolcezza, finale rinfrescante)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 10,00%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 63,84 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 1,00 en 8,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 3: Likeurwijn Rood (vino liquoroso rosso)

Druivenrassen: Regent, Pinotin of Cabertin,

of een cuvée van Regent, Pinotin of Cabertin (de verhouding is jaarafhankelijk) (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: rood,

(colore rosso)

Geur: roodzwart fruit, licht kruidig,

(profumo frutta near, leggermente piccante)

Smaak: zoet, rijp, kruidig

(sapore dolce, maturo e piccante

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 18,00%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 63,84 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 50,00 en 100,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 3: Likeurwijn Wit (vino liquoroso bianco)

Druivenrassen: Solaris

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: rijp fruit,

(profumo frutta matura)

Smaak: volfruitig

(sapore pieno e fruttato)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):  

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 18,00%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 63,84 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 50,00 en 100,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo e massimo)

 

Wijncategorie 5: Mousserende kwaliteitswijn: wit, volfruitig (vino spumante di qualità bianco fruttato)

Druivenrassen: Cabernet blanc

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: frisse geuren van appel en grapefruit,

(profumo fresco di mela e pompelmo)

Smaak: goede zuurbalans en veel lengte, stuivende grassige aanzet

(sapore con acidità equilibrata, finale lungo leggermente erbaceo)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):  

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 10,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 79,80 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 2,00 en 12,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 8 Parelwijn: Rosé (vino frizzante rosato)

Druivenrassen: Regent, Pinotin of Cabertin,

of een cuvée van Regent, Pinotin of Cabertin (de verhouding is jaarafhankelijk) (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: rosé,

(colore rosato)

Geur: aardbeien,

(profumo fragole)

Smaak: verfijnd zoetje en frisse afdronk

(sapore raffinata dolcezza, finale fresco)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):  

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 9,00%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 77,17 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 1,00 en 8,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo minimo, massimo)

 

Wijncategorie 16: Wit uit overrijpe druiven: Wit  (vino da uve stramature bianco)

Druivenrassen: Solaris

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: ingetogen, bijna zwoel, met tonen van lychee en rijpe peer,

(profumo sottotono, leggero con note di lichti e pera matura)

Smaak: verfijnde frisse smaak

(sapore delicato, fresco)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):  

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 9,40%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 73,15 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 20,00 en 80,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo e massimo)

 

Wijnbereidingsprocedés:

(trattamenti enologici)

Essentiële oenologische procedés

(processi enologici essenziali)

 

Wijncategorie 1: Wijn rood, fruitig, vol (vino rosso secco pieno)

Minimaal 4 dagen pulpgisting

(fermentazione minimo 4 giorni)

Houtrijping tussen 5 en 17 maanden

(maturazione in botti di legno compresa tra 5 – 17 mesi)

 

Wijncategorie 1: Wijn wit, droog, fruitig (vino bianco secco fruttato)

Koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen: temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a freddo < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

 

Wijncategorie 1: Wijn: wit, droog, vol (vino bianco secco, pieno)

Koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen: temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a freddo < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e dei vini con difficoltà a fermentare)

Houtrijping tussen 5 en 17 maanden

(maturazione in botti di legno compresa tra 2 – 6 mesi)

 

Wijncategorie 1: Wijn: Rosé, volfruitig (vino rosato fruttato)

Koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen: temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a freddo < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

 

Wijncategorie 3: likeurwijn Rood (vino liquoroso rosso)

Minimaal 4 dagen pulpgisting

(fermentazione minimo 4 giorni)

Minimaal 2 jaar houtrijping

(invecchiamento minimo 2 anni)

Toevoeging wijnalcohol

(aggiunta di alcool di vino)

 

Wijncategorie 3: likeurwijn Wit (vino liquoroso bianco)

Minimaal 4 dagen pulpgisting

(fermentazione minimo 4 giorni)

Minimaal 2 jaar houtrijping

(invecchiamento minimo 2 anni)

Toevoeging wijnalcohol

(aggiunta di alcool di vino)

 

Wijncategorie 5: mousserende kwaliteitswijn: wit, volfruitig (vino spumante di qualità bianco)

Koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen: temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a freddo < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

Tweede gisting in de fles volgens de « Méthode Traditionelle »

(rifermentazione in bottiglia con il metodo tradizionale)

 

Wijncategorie 8 Parelwijn: Rosé

Koude fermentatie onder de 18˚C (uitzonderingen: temperatuurverhoging in begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten),

(fermentazione a freddo < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

het koolzuur is toegevoegd bij het bottelen

 

Wijncategorie 16: wijn uit overrijpe druiven: wit (vino bianco da uve stramature)

Een late oogst met minimaal 110 oechsle

(vendemmia tardiva con un minimo di 110° öchsle)

Verwerking tot wijn via koude vergisting, < 18° c.  

(fermentazione a freddo < 18° C.)

 

Maximumopbrengsten

(resa massima)

 

Rood – Regent: maximaal 65 hectoliter per hectare

Rood – Pinotin: maximaal 65 hectoliter per hectare

Rood – Cabertin: maximaal 65 hectoliter per hectare

Wit - Cabernet Blanc: maximaal 65 hectoliter per hectare

Wit – Solaris: maximaal 65 hectoliter per hectare,

en maximaal 40 hectoliter per hectare voor overrijpe druiven

 

De wijnen worden in het gebied van de beschermde oorsprongsbenaming gevinificeerd of in de nabijgelegen gemeente Hof van Twente.

(I vini vanno vinificati nella zona di origine delle uve o nel territorio del comune confinante di Hof van Twente)

 

2.5 Verband tussen terroir, omgeving en de organoleptische kenmerken

(relazione tra suolo, ambiente e caratteristiche dei vini)

Het samenspel tussen klimaat, bodem, teelt en vinificatie is van grote invloed op de kwaliteit van de wijn.

Het heersende (land)klimaat maakt dat de vereiste rijpheid wordt bereikt.

De wat lagere nachttemperaturen in het najaar zorgen voor voldoende afbouw van de zuren met behoud van de kenmerkende frisheid en vruchtrijke smaak van de wijn.

De bodem bestaat uit Beekeerdgronden met een belangrijk leemgehalte en tussen 5 en 10% aan organische stof. Leembodems zijn uitermate geschikt voor de wijnbouw door de uitstekende huishouding van vocht en voedingsstoffen, waardoor druivenaroma’s zich volledig kunnen ontwikkelen voor een volle en krachtige wijn.

Voedingsstoffen als magnesium, kalk, kalium, borium (bevruchting, vrucht- en suikervorming), zwavel (verhoging van de tannine en kleurstof) en mangaan (suikervorming via blad) zijn van groot belang voor een gezonde ontwikkeling van plant en vrucht en verbeteren de kwaliteit van de wijn.

Naast klimaat en bodem hebben de kennis en keuzes van de wijngaardenier en wijnmakerij grote invloed op de kwaliteit van de wijn: rassenselectie, inrichting wijngaard, bemesting, groeiwijze, loofwandbeheer, trosdunning, monitoren conditie wijngaard en rijpingsproces, bepalen oogstmoment, oogstselectie, vinificatie (koude fermentatie, houtrijping).

Daarnaast is bewust de samenwerking gezocht met deskundigen uit gastronomie en wijnhandel om met inzet van gezamenlijke expertise tot kwaliteitswijnen te komen.

De beschreven organoleptische en analytische kenmerken van de gemaakte wijnen zoals de kenmerkende frisheid en vruchtrijke smaak van de witte en rosé wijnen en zachte tannines bij de rode wijnen zijn het resultaat van het verband tussen bodem, klimaat en de menselijke aspecten

Dit verband geldt voor de wijn, de likeurwijn, de mousserende kwaliteitswijn, de parelwijn en de wijn uit overrijpe druiven, waarbij voor de likeurwijn en de wijn uit overrijpe druiven de invloed van de menselijke handelingen nog belangrijker is.

Het resultaat van deze benadering is dat bij verschillende concoursen, in binnen- en buitenland, (zoals Wenen) jaarlijks medailles zijn toegekend, terwijl de wijn van Wijngoed Gelders Laren zijn erkenning ook heeft gekregen door het gebruik van de wijn door een Michelin restautant, De Librije***, en gekozen was als de wijn gedurende de NSS 2014 (nuclear security summit) in Den Haag.

 

3. Controle autoriteit

(autorità di controllo)

Voor de jaarlijkse verificatie van het productdossier is aangewezen:

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA )

Postbus 43006 3540 AA Utrecht

 

3.1. Verificatie Details

(dettaglio delle verifiche)

De verificatie zal het volgende kader volgen:

Minimaal 1 controle (1 bedrijf) per jaar op BOB Oolde, zoveel mogelijk te combineren met reguliere controlebezoeken voor wijn (of andere reguliere NVWA-controles).

Administratieve controle op naleving bepalingen uit het productdossier (en andere wettelijke vereisten)

Voor BOB Oolde is een analyse verplicht, bedrijven laten zelf monsters analyseren bij gecertificeerd lab (in of buiten Nederland, lijst met beperkt aantal labs aan te leveren bij en goed te keuren door de NVWA) van elke wijn, NVWA ziet hierop toe (via de administratieve controle) en neemt steekproefsgewijs contra monsters om te laten analyseren bij het NVWA-lab.

 

Organoleptische controle is vereist voor elke BOB-wijn. Bij een BOB betrokken bedrijven organiseren zelf organoleptische keuring op verschillende door hen te bepalen tijdstippen, maken daarbij gebruik van door de NVWA goed te keuren lijst van gekwalificeerde personen (20-30 personen, aan te leveren door bedrijven) en werkwijze. Bedrijven maken de data van de organoleptische keuringen bekend aan NVWA, NVWA zal steekproefsgewijs daarbij aanwezig zijn en toezien op het verloop.

VIJLEN

B.O.B.

beschermde oorsprongsbenaming

PRODUCTDOSSIER

(fonte RVO.NL)

 

1 Inleiding (introduzione)

 

1.1 Aanvragers en informatie

(richiedenti e informazioni)

 

1.1.1 Naam voor de beschermde oorsprongsbenaming:

(il nome della denominazione di origine protetta)

Naam (nome):

BOB Vijlen

 

Vijlen ligt in Zuid-Limburg, behorend tot de Drielandengemeente Vaals.

Vijlen ligt op ongeveer 200 meter hoogte boven NAP en is daarmee het hoogst gelegen dorp van Nederland.

Vijlen ligt zelf op een heuvelrug die zich uitstrekt vanaf de Vijlenerbossen, via de Rugweg tot aan Mechelen.

Ten noorden van het dorp ligt in het beekdal, de Selzerbeek, die onder andere gevoed wordt door de oostelijk van het dorp gelegen Harleserbeek.

Aan de andere kant van de heuvelrug stroomt in het dal ten zuidwesten van het dorp de Lombergbeek

 

1.1.2 Historie wijnbouw in het oorsprongsgebied

(storia della viticoltura della zona di origine)

De aanplant van de eerste druivenstokken gaat terug naar 1988, waar Wijndomein St. Martinus begon met op kleine schaal en op experimentele basis meer dan 70 druivenrassen aan te planten om de meest geschikte rassen voor duurzame wijnbouw te selecteren.

Het doel van Hans Beurskens (de vader van Stan Beurskens) was het ontwikkelen van een ecologische wijngaard, waarmee een kwalitatieve rode wijn geproduceerd kon worden.

Na een eerste uitbreiding in 1990 moest Hans Beurskens om gezondheidsredenen stoppen met zijn werk als wijngaardenier.

Stan Beurskens nam het bedrijf op 18e jarige leeftijd over in 1996, en door uitbreidingen ontwikkelde de wijngaard zich tot de huidige omvang van meer dan 10 hectare.

Daarnaast is Domein Holset in 2009 begonnen met de eerste aanplant van druivenstokken.

 

1.1.3 Aanvragende wijngaarden

(viticoltori richiedenti)

In het geografisch gebied hebben twee bedrijven wijngaarden liggen, namelijk Wijngaard St. Martinus en Wijndomein Holset welke beide de BOB Vijlen aanvragen.

 

Wijngaard St. Martinus

Rott 21

6294 NL Vijlen

 

Wijndomein Holset

Holset 34

6295 NC Lemiers

 

Contactpersoon en aanspreekpunt voor de BOB Vijlen:

Stan Beurskens

Tel: 0031 6-13101431

E-mail: info@wijnbouwadvies.nl

 

Andere wijngaarden in het gebied kunnen aanvragen om marktdeelnemer van dit oorsprongsgebied te worden door dit aan te vragen bij de aanvragers van deze beschermde oorsprong, waarbij de wijn moet voldoen aan het productdossier (analytisch en organoleptisch).

 

1.1.4 Controle autoriteit

(autorità di controllo)

Voor de jaarlijkse verificatie van het productdossier is aangewezen:

Nederlandse Voedsel en waren autoriteit (NVWA )

Postbus 43006 3540 AA Utrecht

 

1.2 Uitgangsposities BOB Vijlen

(posizione iniziale BOB Vijlen)

De wijnen die binnen het Beschermde oorsprongsgebied vallen zijn kwalitatief beter dan de BGA wijnen.

Deze wijnen dienen door de jaren een constante smaak en kwaliteit te hebben, die voor de consument herkenbaar is. Het constante smaakprofiel is belangrijk omdat dit aan de consument de vertrouwde constante kwaliteitswaarde van de BOB Vijlen toont, met andere woorden de consument weet wat men koopt.

Daarbij spelen omgevingsomstandigheden, zoals grondsoort, klimaat, teelt, rassen en oenologische aspecten een grote rol op de specificiteit en zorgen voor een uniek kwaliteitsproduct.

Kortom de wijn BOB Vijlen is uniek en heeft een eigen specificiteit

 

2 Productdossier

(specifiche del prodotto)

 

2.1 Geografisch gebied

(zona geografica)

2.1.1.1 Afbakening en grenzen geografisch gebied

(definizione confini geografici)

Het oorsprongsgebied van de BOB Vijlen in zijn geheel gelegen in de Drielandengemeente Vaals, in de deelgemeente Vijlen.

De exacte locatie van het oorsprongsgebied (aangegeven in het zwart), met daarin de ingetekende wijngaarden (aangegeven in het rood) is weergegeven in onderstaand figuur.

Omissis……………..

De Beschermde Oorsprongsbenaming Vijlen is alleen van toepassing op het grondgebied in Vijlen met een bodem van löss in de bovenste laag, met daarin veel stenen, zoals vuursteen, kiezel, kalksteen en vuursteen/kalksteenachtige stenen.

In de laag daaronder wordt het materiaal veel steniger: vuursteeneluvium bestaande uit vuursteen en kalksteen.

Deze bodem is het belangrijke (terroir) verschil met de BOB “Mergelland”, die gekenmerkt wordt door een bodem die bestaat uit löss, mergel (zacht gesteente) en plaatselijk Maassedimenten.

Het gebied voor de BOB Vijlen is 419 ha groot

 

Cartografia omessa

 

2.1.1.2 NUTS Gebied

(area amministrativa)

Het NUTS Gebied is: NL423 Zuid-Limburg

(Paesi bassi meridionali, provincia di Limburg, distretto Limburg meridionale)

 

2.1.2 Beschrijving van het Gebied

(descrizione della zona)

2.1.2.1 Bodemstructuur

(struttura del suolo)

De bodemtextuur in Zuid-Limburg is vrij complex, waarbij verschillende grondsoorten zich afwisselen en in elkaar overlopen.

Om een duidelijk beeld te krijgen over de bodemtextuur in het geografisch gebied is de bodemkaart hiervan in figuur 2 weergegeven.

Omissis………………..

Deze kaart toont de verschillende onderscheidende bodemtypes in Vijlen, waarbij het voor BOB Vijlen vooral gaat om vuursteeneluvium, kleefaarde (KS, KK)  

Het geografisch gebied voor de BOB Vijlen kenmerkt zich in de bovenste laag door löss met daarin veel stenen, zoals vuursteen, kiezel, kalksteen en vuursteen/kalksteenachtige stenen.

In de laag daaronder wordt het materiaal veel steniger: vuursteeneluvium bestaande uit vuursteen en kalksteen.

In Zuid-Limburg (rondom Vaals, Epen en Vijlen) zijn grote vuursteenconcentraties te vinden.

Het zogenaamde vuursteen-eluvium ontstond toen in lagen met hoge concentraties vuursteen (amorf kwartsgesteente) het omringende kalksteen werd opgelost.

In het Limburgse krijtlandschap zijn regelmatig aardlagen te vinden, die rijk zijn aan vuursteenknollen.

Waarom die vuursteen altijd in lagen wordt aangetroffen is niet helemaal duidelijk.

De silica waaruit de vuursteen is opgebouwd, is waarschijnlijk afkomstig van organismen.

Zo hebben sommige sponzen naalden die rijk zijn aan silica.

Dat er in Limburg vuursteen is te vinden, weten is al lang bekend.

In de Belvédère groeve zijn vuurstenen werktuigen gevonden van 250.000 jaar oud.

Het zijn de oudste bewijzen van menselijke bewoning in Nederland.

Bij Vaals en Epen zijn echter enorme concentraties vuursteenknollen in leem te vinden.

Van een gelaagdheid in banken is hier geen sprake meer.

Dat komt doordat de kalksteen waarin oorspronkelijk de vuursteenbanken zaten door de werking van water geheel of gedeeltelijk is opgelost.

Alleen de onoplosbare delen, in dit geval de vuursteen, is achtergebleven.

Dit proces is enigszins te vergelijken met de vorming van keivloeren in woestijnen.

Hier wordt het zand tussen de keien niet opgelost maar weggeblazen.

Wat overblijft is, net als bij Vaals en Epen, een veld met grote brokken steen.

De leem tussen de vuursteenknollen is verrassend rijk aan microfossielen.

Als de leem in water wordt opgelost en vervolgens gezeefd blijven er grote aantallen fossieltjes over.

Voorbeelden hiervan zijn de sponsnaalden, die als grondstof voor de vorming van het vuursteen hebben gediend.

In de percelen van het beschermde oorsprongsgebied zijn veel vuurstenen, waaraan nog steeds een laagje kalksteen of bovengenoemde fossielen zitten.

Ook de kleefaarde of ”klêvenerd", zoals deze materie in Zuid-Limburg wordt genoemd, is het verweringsresidu van afzettingen uit het Krijt en bevat ook veel mineralen.

De Limburgse lössgrond heeft een hoog gehalte (>85%) aan leemdeeltjes kleiner dan 50 um), daarbij zijn de lutumdeeltjes kleiner dan 2 um belangrijk voor de verwering en uitwisseling van mineralen.

In het geografisch gebied is naast vuursteen/kalksteen en löss ook een grote hoeveelheid kleefaarde geconstateerd.

In deze kleefaarde bestaat vaak meer dan 40% van de grond uit deze lutumdeeltjes kleiner dan 2 um waardoor dit zorgt voor veel uitwisseling van minerale bestanddelen.

Door de löss lagen wordt bij overvloedige regen het water goed geabsorbeerd en in het geval van droge perioden is er nog voldoende water om de druif niet in een stresssituatie te laten geraken .

In onderstaande kaarten (figuur 3 en 4) is o.a. te zien dat in het gebied voor de BOB Vijlen de grond bestaat uit een vlakte met vuursteeneluvium.

 

2.1.2.2 Klimaat en omgeving:

(clima e ambiente)

Volgens de kaarten van het KNMI valt minder regen in Zuid-Limburg dan bijvoorbeeld in de kustgebieden.

Omissis………………………

Het klimaat in Zuid-Limburg wordt getypeerd als een landklimaat.

Doordat de omgeving van het geografisch gebied nabij Vijlen een van de hoogste delen van Nederland is en voornamelijk door heuvels omsloten wordt draagt dit bij aan een klein microklimaat.

In bijlage 1 is een hoogtekaart weergegeven waarop het geografisch gebied staat aangegeven.

De hoogte waarop de wijngaarden in het geografisch gebied liggen variëren tussen de 170 en 220 meter boven NAP. De wijngaarden zijn gelegen op de zuidelijk gelegen hellingen en op het plateau zelf.

Doordat de wijngaarden op een van de hoogste gedeeltes in de omgeving liggen en omgeven zijn door dalen is de nachttemperatuur vaak hoger.

Dit komt doordat bij heldere en vooral windstille nachten, de kou naar de lager gelegen delen zakt, waardoor de temperatuur in de wijngaarden s`nachts vaak 2° C en soms wel 10° C hoger ligt dan in de lager gelegen delen.

Bij bewolkte nachten is het in het dal iets warmer (0,2° tot 0,50° C), echter de grote verschillen gedurende heldere nachten zorgen ervoor dat gemiddeld genomen de nachttemperatuur in het BOB gebied hoger ligt dan in de andere lager gelegen delen.

Deze hogere nachttemperatuur zorgt ervoor dat de zuren beter afgebouwd kunnen worden door de glucogeogenese (appelzuur wordt gedurende de nacht omgezet).

Daarbij heeft de hoogte ook bij grondinversie een positieve invloed op de temperatuur overdag, hoe hoger gelegen hoe warmer de temperatuur zal zijn.

De hoogte heeft ook invloed op de vorming van mist: in het geografisch gebied komt nauwelijks mist voor in de maanden september en oktober, waardoor de druiven minder last krijgen van botrytis.

Mist kan zich vormen door afkoeling van zeer vochtige lucht (tot onder het dauwpunt) of door menging van koude met warme vochtige lucht.

Doordat de temperatuur in het dal vaak lager ligt is het dauwpunt ook lager, dit in combinatie met het feit dat in dalen vaak water ligt, zorgt ervoor dat in lager gelegen delen vaker mist ontstaat en de hoger gelegen delen vrij van de mist blijven.

De wijngaarden zijn vaak pas een van de laatste percelen in Zuid-Limburg die onder de mist komen te liggen.

Een ander groot voordeel van de ligging van het geografisch gebied, net achter de Eifel en de Ardennen is de invloed op de regen.

Als de wind uit het zuidwesten komt gaan de meeste grote onweersbuien met veel regen en hagel vaak langs het BOB gebied.

Sinds de start van wijnbouw in het geografisch gebied in 1988 heeft hagel nog nooit invloed gehad op de oogst.

Ook wind uit het zuidoosten zorgt ervoor dat er minder regen valt, de reden is dat het gebied aan de lijzijde van de Ardennen en de Eifel ligt.  

De lijzijde is de droge zijde van een heuvelrug, aangezien aan de loefzijde de wolken opgestuwd worden en daardoor aan die kant alle regen valt.

Doordat het geografisch gebied net achter de Ardennen, de Eifel en de Vijlenerbossen ligt, is het effect van de lijzijde groter, namelijk minder regen en hogere temperaturen gedurende de dag en nacht. Een ander effect dat ook invloed heeft op de hogere temperaturen is het ontstaan van een föhn (een warme stroom van lucht); vooral in Vijlen (net achter de heuvelrug) zorgt dit voor opmerkelijke temperatuurstijgingen en zonnig weer.

Dit komt ook tot uitdrukking in de weergegevens rondom Vijlen.

Als laatste de aantekening dat door de ligging van het geografisch gebied in september en oktober aantoonbaar minder regen valt dan in de omliggende gebieden.

Omdat neerslaggegevens tussen de stations Epen en Vaals (KNMI) en het eigen station in het geografisch gebied pas sinds 2007 met elkaar vergeleken kunnen worden, wordt het wel vermeld maar geldt het niet als specifieke unieke eigenschap.

 

2.2. Teelt en Vinificatie

(coltivazione e vinificazione)

Daarnaast zijn er keuzes gemaakt voor de teelt / vinificatie van de druiven om de kwaliteit gunstig te beïnvloeden (de menselijke aspecten):

- Bij het planten houdt men ongeveer twee vierkante meter per plant aan (genoeg voedingsstoffen)

- Gebruik van een groeiwijze die zorgt voor een goede blad/druiven verhouding (mogelijkheid van fotosynthese), met een handmatige snoei (selectie van de beste eenjarige loot, om op die manier een goede loofwand te krijgen met een maximale opname van zonlicht.

- Dit wordt in additie door het aanhouden van minimaal 1 meter bladzone, boven de druivenzone versterkt

- Ontbladeren van de druivenzone zodat het zonlicht en wind er makkelijk bij kan, waardoor de trossen ook snel drogen bij vochtig weer

- Wanneer nodig trosdunning om kwaliteit van de overblijvende druiven te bevorderen

- Handmatige oogst (selectie van druiven)

- Betreffende Vinificatie zie de eerder genoemde essentiële oenologische procedés die gebruikt worden

 

 

2.2 Druivenrassen:

(vitigni)

De druivenrassen die voor de BOB Vijlen worden gebruikt zijn geclassificeerd als Vitis Vinifera in de VIVC database met formele classificatie informatie.

De druivenrassen worden ook vernoemd in de huidige OIV lijst en zijn in onderstaande tabel weergegeven.

 

Druivenrassen (vitigni):

 

Wit (bianchi):

Pinot gris,

Chardonnay,

Johanniter,

Solaris,

Souvignier gris,

Muscaris,

Cabernet blanc.

 

Rood (rossi):

Monarch,

Cabernet Cortis,

Pinot Noir,

Baron,

Pinotin.

 

2.3 Beschrijving van de Wijnen (descrizione dei vini)

 

2.3.1 Wijncategorieën (categoria di vino):

De te maken wijncategorieën zijn

1 -Wijn” (vino),

4 -Mousserende Wijn”  Vino spumante),

5 -Mousserende Kwaliteitswijn” (vino spumante di qualità).

 

In de volgende overzichten zijn per wijncategorie en wijntype vermeld:

(caratteristiche per tipologia di vino)

Per wijntype:

 

De gebruikte rassen voor de wijn (vitigni)

De analytische kenmerken van de wijn (caratteristiche analitiche)

De organoleptische kenmerken van de wijn (caratteristiche organoletiche)

- Per wijntype de gebruikte essentiële oenologische procedés (pratiche enologiche specifiche)

- Per ras is de maximale opbrengst per hectare aangegeven (resa per ettaro)

 

Wijncategorie 1 wijn: rood, fruitig, vol (vino rosso fruttato, pieno)

Druivenrassen: de rode rassen op de rassenlijst (de verhouding is jaarafhankelijk)

(Tutti i vitigni rossi sopra-elencati (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: rood,

(colore rosso)

Geur: roodzwart fruit, licht kruidig

(profumo di frutta rossa e nera, leggermente piccante)    

Smaak: fruitig karakter met een volle smaak.  

(sapore fruttato, corpo pieno)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 11,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 63,84 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 0,50 en 12,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 1: Wijn: rood, volfruitig, gedeelte barrique (vino rosso secco, fruttato, barrique parziale)

Druivenrassen: de rode rassen op de rassenlijst (de verhouding is jaarafhankelijk)

(Tutti i vitigni rossi sopra-elencati (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: donkerrood,

(colore rosso scuro)

Geur: lichte houttonen, gecombineerd met roodzwart fruit,

(profumo di legno chiaro combinato con frutta rossa e nera)

Smaak: volle tanninestructuur met een fruitige achterkant en een volle structuur  

(sapore tannini morbidi, struttura piena, fruttato)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 11,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 63,84 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 0,50 en 12,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 1 Wijn: rood, droog, vol, barrique (vino rosso secco, pieno, barrique)

Druivenrassen: de rode rassen op de rassenlijst (de verhouding is jaarafhankelijk)

(Tutti i vitigni rossi sopra-elencati (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: donkerrood,

(colore rosso scuro)

Geur: lichte houttonen, gecombineerd met roodzwart fruit,

(profumo di legno chiaro combinato con frutta rossa e nera)

Smaak: volle tanninestructuur die door hout wordt versterkt

(sapore tannini morbidi, rinforzati da toni di legno)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):   

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 12,00%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 63,84 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 0,50 en 8,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 1 Wijn: wit, droog, fruiting (vino bianco, secco, fruttato)

Druivenrassen: de witte rassen op de rassenlijst (de verhouding is jaarafhankelijk)

(Tutti i vitigni bianchi sopra-elencati (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: rijp fruit,

(profumo di frutta matura)

Smaak: volfruitig met frisse volle structuur

(sapore fresco, fruttato e struttura piena)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche):  

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 10,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 77,14 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 1,00 en 8,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 1 Wijn: wit, droog, barrique vino bianco secco, barrique)

Druivenrassen: de witte rassen op de rassenlijst (de verhouding is jaarafhankelijk)

(Tutti i vitigni bianchi sopra-elencati (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: rijp fruit, bloemig met lichte houttonen,

(profumo di frutta matura, floreale, con toni di legno chiaro)

Smaak: volfruitig , waarbij de volle structuur door het hout wordt aangevuld. afdronk: volle afdronk

(sapore fruttato, struttura piena con toni finali di legno, retrogusto pieno)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche): 

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 11,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 77,14 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 1,00 en 8,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 1 Wijn: wit, halfdroog, fruitig (vino bianco semisecco, fruttato)

Druivenrassen: de witte rassen op de rassenlijst (de verhouding is jaarafhankelijk)

(Tutti i vitigni bianchi sopra-elencati (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: rijp fruit,

(profumo di frutta matura,

Smaak: volfruitig, licht zoetje, Afdronk: frisse fruitige wijn met een mooie zoete afdronk

(sapore fruttato, leggermente dolce, retrogusto fresco e morbido)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche): 

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 10,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 77,14 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 2,00 en 20,00 gram per liter

(contenuto di zucchero, minimo, massimo)

 

Wijncategorie 1 Wijn: rosé, volfruitig (vino rosato pieno e fruttato)

Druivenrassen: de rode rassen op de rassenlijst (de verhouding is jaarafhankelijk)

(Tutti i vitigni rossi sopra-elencati (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur licht rosé,

(colore rosato chiaro)

Geur licht kruidig, rood fruit,

(profumo leggermente picante, frutta rossa)

Smaak fruitig karakter met toch een vollere smaak.

(sapore fruttato e pieno)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche): 

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 10,00%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 63,84 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 1,00 en 12,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijncategorie 4: Mousserende wijn (vino spumante)

Wijncategorie 5:Mousserende Kwaliteitswijn (vino spumante di qualità)

 

Wijntype: mousserend wit, volfruitig (vino spumante bianco fruttato)

Druivenrassen: de witte rassen op de rassenlijst (de verhouding is jaarafhankelijk)

(Tutti i vitigni bianchi sopra-elencati (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur: wit,

(colore bianco)

Geur: groen, rijp fruit,

(profumo di frutta matura)

Smaak: kleine belletjes, frisfruitig met een vollere structuur

(sapore fresco e fruttato, bollicine fini, struttura ampia)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche): 

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 10,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 79,80 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 0,00 en 22,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijntype: mousserend rosé, volfruitig (vino spumante rosato fruttato)

Druivenrassen: de rode rassen op de rassenlijst (de verhouding is jaarafhankelijk)

(Tutti i vitigni rossi sopra-elencati (percentuale secondo annata);

Organoleptische kenmerken (caratteristiche organolettiche):

Kleur rosé,

(colore rosato)

Geur: rijp en rood fruit,

(profumo di frutta matura rossa)

Smaak: kleine belletjes, frisfruitig met een vollere structuur

(sapore fresco e fruttato, bollicine fini, struttura ampia)

Analytische kenmerken (caratteristiche analitiche): 

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

(per quanto riguarda le seguenti caratteristiche, sono quelle stabilite dalla normativa vigente Olandese e Comunitaria)

- Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (titolo alcolometrico volumico totale Massimo)

- Maximum gehalte aan vluchtige zuren (acidità volatile massima)

- Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide (anidride solforosa totale massima)

- Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

(arricchimento massimo, acidificazione e la disacidificazione dopo l’approvazione)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent): 10,50%

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

Totaal minimum zuurtegraad: 79,80 milli-equivalent/l

(acidità totale minima)

Suikergehalte tussen 0,00 en 22,00 gram per liter

(contenuto di zucchero minimo, massimo)

 

Wijnbereidingsprocedés:

(trattamenti enologici)

Essentiële oenologische procedés

(processi enologici essenziali)

 

Wijntype:

rood, fruitig, vol (vino rosso secco pieno)

Minimaal 4 dagen pulpgisting

(fermentazione minimo 4 giorni)

 

Wijntype:

rood, droog, volfruitig, gedeelte barrique (vino rosso secco, fruttato parziale barrique)

minimaal 4 dagen pulpgisting

(fermentazione minimo 4 giorni)

minimaal 30% van de wijn dient op hout te worden opgevoed.

(almeno il 30% del vino deve maturare in legno)

 

Wijntype:

rood, droog, vol, barrique (vino rosso secco, pieno, barrique)

minimaal 6 dagen pulpgisting

(fermentazione minimo 6 giorni)

De wijn dient worden opgevoed op hout, waarbij de wijn minimaal 9 maanden gelagerd blijft op barrique (minimaal 50% nieuw hout)

(maturazione obbligatoria in legno, minimo 9 mesi in barrique di cui almeno il 50% nuove)

 

Wijntype:

wit, droog, fruitig (vino bianco secco fruttato)

koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen Temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

 

 

Wijntype:

wit, droog, barrique (vino bianco secco barrique)

koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen Temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

houtlagering van minimaal 6 maanden op barrique, 50% nieuw hout

(maturazione obbligatoria in legno, minimo 6 mesi in barrique di cui almeno il 50% nuove)

 

Wijntype:

wit, halfdroog, fruitig (vino bianco semisecco fruttato)

koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen Temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

 

Wijntype:

rosé, volfruitig (vino rosato fruttato)

koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten).

(fermentazione a < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

 

Wijncategorie 4: Mousserend 

Wijncategorie 5: Mousserende Kwaliteitswijn

 

Wijntype:

mousserend wit, volfruitig

koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen Temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

méthode traditionelle

(rifermentazione in bottiglia con il metodo tradizionale)

 

 

Wijntype:

mousserend rosé, volfruitig

koude fermentatie onder de 18° C. (uitzonderingen Temperatuur verhoging in het begin van de gisting en wijnen die moeilijk gisten)

(fermentazione a < 18° C. eccetto per l’inizio della fermentazione e i vini con difficoltà a fermentare)

 

méthode traditionelle

(rifermentazione in bottiglia con il metodo tradizionale)

 

 

Maximumopbrengsten (resa massima)

 

Rood Cabernet Cortis: maximaal 50 hectoliter per hectare

Rood Monarch: maximaal 50 hectoliter per hectare

Rood Pinot Noir: maximaal 50 hectoliter per hectare

Rood Pinotin: maximaal 50 hectoliter per hectare

Rood Baron: maximaal 50 hectoliter per hectare

Wit Souvignier Gris: maximaal 55 hectoliter per hectare

Wit Johanniter: maximaal 55 hectoliter per hectare

Wit Solaris: maximaal 55 hectoliter per hectare

Wit Pinot Gris: maximaal 55 hectoliter per hectare

Wit Chardonnay: maximaal 55 hectoliter per hectare

Wit Cabernet Blanc: maximaal 55 hectoliter per hectare

Wit Muscaris: maximaal 55 hectoliter per hectare

 

2.4.3 Verband leggen tussen terroir, omgeving, teelt/vinificatie en de organoleptische kenmerken

(relazione tra suolo, ambiente e caratteristiche dei vini)

De hoge ligging, en het eigen microklimaat zorgen voor hogere suikergehalten, lagere zuurgehalte en een betere afrijping van de druif, waardoor de wijnen voller en expressiever van smaak zijn.

De druiven groeien optimaal dankzij de goed verzorgde waterhuishouding van de lössstructuur.

Het gebied kenmerkt zich in de bovenste laag door löss met daarin veel stenen, zoals vuursteen, kiezel, kalksteen en vuursteen/kalksteenachtige stenen.

In de laag daaronder wordt het materiaal veel steniger: vuursteeneluvium bestaande uit vuursteen en kalksteen.

De combinatie van vuursteenkalksteen, kleefaarde en löss geeft de wijnen een betere structuur.

Door de löss lagen wordt bij overvloedige regen het water goed geabsorbeerd en in het geval van droge perioden is er nog voldoende water om de druif niet in een stresssituatie te laten geraken.

Echter het unieke van dit gebied ligt in de vier grondsoorten die bij elkaar komen, siltige leem in situ (Limburgse löss), grof grind, kleefaarde en vuursteeneluvium.

Deze samenstelling is alleen aanwezig in het gebied, waarin geheel de wijngaarden liggen.

Daarnaast zijn de keuze van de wijngaardenier betreffende de teelt en vinificatie van grote invloed op de uiteindelijke kwaliteit.

De combinatie van de ligging, bodem, specifieke teelt/vinificatie en het gebruik van de bepaalde rassen, zowel als cépage als cuvée wijn, zorgen voor herkenbare wijnen.

De wijnen worden gevinificeerd in het dorp Vijlen op 500 meter afstand van het geografisch gebied BOB Vijlen.

 

3. Controle autoriteit

(autorità di controllo)

 

Voor de jaarlijkse verificatie van het productdossier is aangewezen:

Voedsel en waren autoriteit NWA

Postbus 43006 3540 AA Utrecht

 

3.1. Verificatie Details

(dettaglio delle verifiche)

De verificatie zal het volgende kader volgen

- Minimaal 1 controle (1 bedrijf) per jaar op BOB Vijlen, zoveel mogelijk te combineren met reguliere controlebezoeken voor wijn (of andere reguliere NVWA-controles).

- Administratieve controle op naleving bepalingen uit het productdossier (en andere wettelijke vereisten)

- Voor BOB Vijlen is een analyse verplicht, bedrijven laten zelf monsters analyseren bij gecertificeerd lab (in of buiten Nederland, lijst met beperkt aantal labs aan te leveren bij en goed te keuren door de NVWA) van elke wijn, NVWA ziet hierop toe (via de administratieve controle) en neemt steekproefsgewijs contra monsters om te laten analyseren bij het NVWA-lab.

- Organoleptische controle is vereist voor elke BOB-wijn.

Bij een BOB betrokken bedrijven organiseren zelf organoleptische keuring op verschillende door hen te bepalen tijdstippen, maken daarbij gebruik van door de NVWA goed te keuren lijst van gekwalificeerde personen (20-30 personen, aan te leveren door bedrijven) en werkwijze.

 

Bedrijven maken de data van de organoleptische keuringen bekend aan NVWA, NVWA zal steekproefsgewijs daarbij aanwezig zijn en toezien op het verloop. 

 

 

.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI