SLOVACCHIA - SLOVENSKO › SLOVACCHIA CHZO

Sloven/-ská, -ské, -ský

CH.Z.O.

Sloven/-ská, -ské, -ský

CH.Z.O.

chráneným zemepisným označením (Indicazione geografica protetta)

zakon č. 313/2009 Z. z.

vyhláška MP SR č. 350/2009

Špecifikácia produktov (specifica del prodotto)

Regionálne víno (vino regionale)

Burčiak (mosto parzialmente fermentato)

 

a) Názov, ktorý sa má chrániť

(nome da proteggere)

 

Sloven/-ská, -ské, -ský

 

b) Opis vína

(descrizione dei vini)

 

Vino zo Slovenskeho vinohradnickeho regionu je produkt ziskany vyhradne uplnym alebo čiastočnym alkoholovym kvasenim čerstveho hrozna alebo hroznoveho muštu, ktory pochadza z tejto oblasti.

(i vini con l’indicazione geografica protetta Slovenskeho  sono prodotti esclusivamente dalla totale o parziale fermentazione alcolica di mosti provenienti da uve coltivate nel territorio di questa macro-regione viticola)

Vina tohto regionu su vo vačšine pripadov zmesou odrod, čim sa dosahuje roznorodosť charakteru, pri zachovani kvality a harmonickosti vina.

(i vini di questa regione sono prodotti prevalentemente con una cuvée di varietà ottenendo un carattere di diversità pur mantenendo la qualità e l’armonia)

Vina su typicke vyššim obsahom kyselin, ktory ostava zachovany aj pri ich vyzrievani.

(questi vini sono caratterizzati da un elevato contenuto di acidità che si conserva anche con l’invecchiamento)

Pre vina s chranenym zemepisnym označenim Sloven/-ska, -ske, -sky je možne vyrabať nasledujuce druhy vin:

(i vini della IGP Sloven/-ska, -ske, -sky sono prodotti nelle seguenti tipologie)

 

1. Víno s chráneným zemepisným označením (ďalej len „víno CHZO“)

(vino con indicazione geografica protetta CH.Z.O.)

Analytické vlastnosti: (caratteristiche analitiche)

skutočný obsah alkoholu najmenej 7,50% obj.,

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre červene a 200 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e per i vini bianchi e rosati)

ak je obsah zvyškoveho cukru vyšši ako 5 g/l najviac

(vini con un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l, anidride solforosa massima)

200 mg/l pre červene a 250 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e vini bianchi e rosati)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

Čirosť: čire s iskrou, pripušťaju sa ojedinele vlakna filtračnej hmoty a ojedinele čiastočky z korku, jemne kryštaliky vinneho kameňa a pri červenych vinach slabo vyzražane farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružova a červena zodpovedajuca označeniu a ročniku, pripušťa sa v bielych vinach slabši hnedožlty alebo ružovkasty odtieň a v červenych vinach hnedasty odtieň.

(colore: bianco, rosato e rosso, in base alla varietà di uva, annata, sono ammesse delle sfumature ambrate per il vino bianco, sfumature più chiare per i vini rosati e color mattone per i vini rossi)

Voňa: typicka, vyrazna, podľa prislušnej odrody, popripade značky, pripušťa sa menej vyrazna voňa.

(profumo: tipico, intenso secondo la varietà utilizzata, è ammessa anche una minor intensità)

Chuť: čista, typicka pre odrodu, plna, harmonicka, vyrazna, pripušťa sa menej harmonicka.

(sapore: fresco, tipico delle varietà di uve, pieno, armonico e corposo, è ammessa una minor armonia)

 

2. Regionálne víno

(vino regionale)

Analytické vlastnosti: (caratteristiche analitiche)

skutočný obsah alkoholu najmenej 8,50% obj.,

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre červene a 200 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e per i vini bianchi e rosati)

ak je obsah zvyškoveho cukru vyšši ako 5 g/l najviac

(vini con un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l, anidride solforosa massima)

200 mg/l pre červene a 250 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e vini bianchi e rosati)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

Čirosť: čire s iskrou, pripušťaju sa ojedinele vlakna filtračnej hmoty a ojedinele čiastočky z korku, jemne kryštaliky vinneho kameňa a pri červenych vinach slabo vyzražane farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružova a červena zodpovedajuca označeniu a ročniku, pripušťa sa v bielych vinach slabši hnedožlty alebo ružovkasty odtieň a v červenych vinach hnedasty odtieň.

(colore: bianco, rosato e rosso, in base alla varietà di uva, annata, sono ammesse delle sfumature ambrate per il vino bianco, sfumature più chiare per i vini rosati e color mattone per i vini rossi)

Voňa: typicka, vyrazna, podľa prislušnej odrody, popripade značky, pripušťa sa menej vyrazna voňa.

(profumo: tipico, intenso secondo la varietà utilizzata, è ammessa anche una minor intensità)

Chuť: čista, typicka pre odrodu, plna, harmonicka, vyrazna, pripušťa sa menej harmonicka.

(sapore: fresco, tipico delle varietà di uve, pieno, armonico e corposo, è ammessa una minor armonia)

 

3. Burčiak

(mosto parzialmente fermentato)

Analyticke vlastnosti:

skutočny obsah alkoholu najmenej 1,00% obj., najviac 3/5 celkoveho obsahu alkoholu

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

obsah titrovateľnych kyselin najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

 

Organolepticke vlastnosti:

Farba: biela, ružova a červena zodpovedajuca označeniu.

(colore: bianco, rosato o rosso secondo varietà)

Voňa: typicka, kvasna, hroznova.

(profumo: tipico, sentore di mosto fermentato)

Chuť: čista, typicka, hroznova.

(sapore: tipico e caratteristico della/e varietà utilizzata/e)

 

c) osobitné enologické postupy použité pri výrobe vín

(pratiche enologiche specifiche)

 

Spoločné ustanovenia:

(disposizioni comuni)

100% hrozna na vyrobu vina musi pochadzať zo Slovenskeho vinohradnickeho regionu.

(le uve devono essere coltivate al 100% all’interno della macro-regione Slovacca)

Spracovanie hrozna, vyroba vina ako aj jeho plnenie musi prebehnuť v Slovenskom vinohradnickom regione.

(la vinificazione e l’imbottigliamento devono avvenire all’interno della macro-regione viticola Slovacca)

 

Osobitné ustanovenia:

(disposizioni particolari)

Pre „víno CHZO musi hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 13° NM. Hrozno alebo hroznovy mušt je možne obohatiť, a to najviac o 3,4 kg/ hl muštu a sučasne najviac do 12,00% obj. pre biele a 12,50% obj. pre červene vino.

(la menzione vino con indicazione geografica protetta è utilizzata per i vini ottenuti da uve con un contenuto zuccherino minimo di 13° NM, possono essere arricchiti con un massimo di 3,40 kg/hl mosto sino a raggiungere la gradazione alcolica massima di 12,00% vol. per i vini bianchui, 12,50% vol. per i vini rossi)

 

Pre „regionálne víno musi hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 15° NM.

Hrozno alebo hroznovy mušt je možne obohatiť, a to najviac o 3,4 kg/ hl muštu a sučasne najviac do 12,00% obj. pre biele a 12,50% obj. pre červene vino.

(la menzione vino regionale è utilizzata per i vini ottenuti da uve con un contenuto zuccherino minimo di 15° NM, possono essere arricchiti con un massimo di 3,40 kg/hl mosto sino a raggiungere la gradazione alcolica massima di 12,00% vol. per i vini bianchui, 12,50% vol. per i vini rossi)

 

„Odrodove“ vino sa vyraba vylučne z jednej odrody, primes inych odrod je povolena najviac do 15% hm.

(la menzione Odrodove è utilizzata per i vini con il nome del vitigno, devono essere prodotti con almeno 85% dal vitigno stesso con la possibilità di utilizzare vitigni complementari sino al massimo del 15%)

„Značkove“ vino sa vyraba podľa receptury vyrobcu schvalenej vyrobcom. Tato skutočnosť musi byť vždy vedena v evidencii o tvorbe vyrobnej davky.

(la menzione Znackove è utilizzata per i vini di “marchio privato” frutto di un uvaggio specifico del produttore

 

„Burčiak“ možno vyrabať v obdobi od 1. augusta do 31. decembra kalendarneho roku zberu hrozna.

(il mosto parzialmente fermentato Burciak è prodotto e commercializzato solo dal 1° agosto al 31 dicembre dell’anno della vendemmia)

 

d) vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti:

(delimitazione della zona geografica)

 

Slovensky vinohradnicky region je uzemie Slovenskej republiky vysadenej viničom v sulade s legislativou SR a EU, z ktoreho sa nevyraba vina s chranenym označenim povodu, uzemie je vyznačene podľa prilohy.

(la regione viticola Slovacca è composta dai territori vitati della Slovacchia elencati in allegato)

 

(Slovenský vinohradnícky región je územie Slovenska, na ktorom je povolené pestovanie viniča a výroba vína. Člení sa na 6 vinohradníckych oblastí (pozriZoznam vinohradníckych oblastí Slovenska), ktoré sa delia na vinohradnícke rajóny.

(la regione viticola Slovacca comprende i territori di sei regioni viticole slovacche composte da sottozone e comuni viticoli)

 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť (12 vinohradníckych rajónov a 119 vinohradníckych obcí)

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť (8 vinohradníckych rajónov a 114 vinohradníckych obcí)

Nitrianska vinohradnícka oblasť (9 vinohradníckych rajónov, do ktorých patrí 158 vinohradníckych obcí)

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť (7 vinohradníckych rajónov a 107 vinohradníckych obcí)

Východoslovenská vinohradnícka oblasť (4 vinohradnícke rajóny a 88 vinohradníckych obcí)

Vinohradnícka oblasť Tokaj (7 vinohradníckych obcí)

 

e) maximálne hektárové výnosy:

(rese massime in uva fresca per ettaro)

 

Vino CHZO: 20.000 kg/ha

Regionalne vino: 18.000 kg/ha

Burčiak: 20.000 kg/ha

 

f) označenie odrody alebo odrôd viniča, z ktorého sa víno vyrába:

(varietà di uva da vino idonee alla coltivazione)

 

V Východoslovenskej vinohradníckej oblasti je povolené pestovať všetky odrody podľa aktuálnej Listiny registrovaných odrôd.

(sono ammesse tutte le varietà di uva da vino registrate)  

Pre túto oblasť je povolené používať nasledujúce synonymá pre označenie odrôd:

(per questa regione sono idonee le seguenti varietà e loro sinonimi)

 

Odroda – (Synonymum)

MUŠTOVE BIELE:

Aurelius

Bouvierovo hrozno

Breslava

Devin

Dievčie hrozno – (Leanyka, Madchentraube, Divči hrozen, Feteasca alba)

Feteasca regala – (Pesecka leanka, Pesecke dievčie hrozno)

Hetera

Chardonnay – (Chardonnay blanc, Pinot blanc Chardonnay, Pinot)

Irsai Oliver – (Irsay, Muskat Oliver)

Milia

Muškat moravsky - (Mopr)

Muškat Ottonel – (Ottonel muskotaly, Muscat Ottonel, Miszket Otonel)

Muller-Thurgau – (Rizling szilvani, Rizvanac, Rivaner)

Neuburske

Noria

Palava

Rizling rynsky

Rizling vlašsky – (Olasz rizling, Welschriesling, Taljanska grasevina, Ryzlink vlašsky)

Rulandske biele  - (Pinot blanc, Weisser Klevner, Pinot bianco, Pinot beluj, Rulandske bile)

Rulandske šede Szurkebarat, - (Pinot gris, Rulander, Pinot grigio, Klevner, Graumonch, Rulandske sive)

Sauvignon – (Sauvignon blanc, Sauvignon biely)

Silvanske zelene – (Zoldszilvani, Gruner Sylvaner, Sylvaner verde)

Tramin červeny – (Tramin, Tramini, Roter traminer, Gewurtztraminer)

Veltlinske červene skore – (Červena malvazia, Fruh rotveltliner)

Veltlinske zelene – (Zoldveltelini, Gruner Muskateller, Weisser Veltliner, Gruner Veltliner, Zeleny veltlin, Veltlin zeleny).

 

MUŠTOVE MODRE:

Alibernet

Andre

Cabernet Sauvignon

Dunaj

Frankovka modra – (Frankovka)

Hron

Modry Portugal – (Kekoporto, Blauer Portugieser, Portugalske modre)

Neronet

Rimava

Rosa

Rudava

Rulandske modre –(Pinot noir, Červeny klevner, Blauer klewner, Pinot nero)

Svatovavrinecke – (Szentlorinc, Saint Laurent, Svatovařinecke)

Torysa

Vah

Zweigeltrebe – (Rotburger, Blauer Zweigeltrebe, Zweigelt)

 

g) údaje potvrdzujúce spojitosť

(elementi che comprovano il legame)

 

- údaje o zemepisnej oblasti

(dati sulla zona geografica)

Vinič v Slovenskom vinohradnickom regione sa pestuje na južnych, juhovychodnych a juhozapadnych svahoch a rovinach, v nadmorskej vyške 100 až 350 m n. m.

Podnebie Slovenskeho vinohradnickeho regionu je mierne kontinentalne, vyznačuje sa vyraznejšou sezonnou amplitudou: teplotny rozdiel medzi zimou a letom je v priemere asi 20° C.

Priemerne letne teploty sa pohybuju okolo 15° C, s vyraznym rozdielom medzi dennou a nočnou teplotou počas vegetačneho obdobia viniča - najmenej 10° C.

Denne teploty umožňuju dostatočne vyzrievanie hrozna s priemernou cukornatosťou okolo 16 – 18° NM, pri zachovani dostatočneho množstva kyselin v hrozne pri zbere - minimalne 6,00 g/l.

Geologicky substrat slovenskych vinohradnickych oblasti je veľmi variabilny.

Nachadzaju sa tu kryštalicke horniny, vapence, sopečne horniny, tak ako i fluvialne a eolicke sedimenty.

Klimaticke podmienky spolu s podnou charakteristikou tak pre Slovensky vinohradnicky region vytvaraju vhodne podmienky pre pestovanie viniča hroznorodeho, dozrievanie hrozna s optimalnym pomerom medzi cukornatosťou a obsahom kyselin pri zbere, čo sa prejavi sviežosťou a iskrivosťou vin.

Tato diverzita, ktora je ešte zdoraznena veľkou topoklimatickou variabilitou, predstavuje obrovsky potencial z hľadiska typickosti slovenskych vin.

 

- údaje o výrobku

(dati sul prodotto)

Hrozno je oberane v skorych rannych hodinach, kym teploty nevystupia nad 25° C, a okamžite spracuvane.

Vyroba vina prebieha reduktivnym sposobom a to ako pri lisovani, tak aj pri fermentacii.

Fermentacia je riadena vačšinou použitim ušľachtileho kmeňa kvasiniek a teploty, ale povolene je aj spontanne kvasenie.

Fermentacia aj vyzrievanie prebieha vačšinou v nerezovych tankoch alebo drevenych sudoch pri teplotach od 15–18° C.

Počet krov viniča na jeden hektar v Slovenskom vinohradnickom regione je najviac 12.000 krov na ploche jedneho hektara vinohradu.

Na vyrobu vina CHZO alebo regionalneho vina treba dodržiavať zaťaženie krov viniča očkami v počte najviac 120.000 očiek na ploche jedneho hektara vinohradu.

 

- príčinná súvislosť

(interazione causale)

Do kategorie chraneneho zemepisneho označenia spada menej ako 5% vina vyrobeneho v Slovenskej republike.

Pre vyrobu chranene zemepisneho označenia su zaradene vina, ktore maju rovnake vlastnosti v ramci celeho Slovenska, alebo predstavuju kupaže vin z roznych vinohradnickych obci.

Tieto vina sa však vyrazne odlišuju od vin ostatnych krajin.

Celkovo sa s tymto označenim vyrobi okolo 300.000 litrov vina na celom uzemi SR.

Slovensko nema žiadne ine zemepisne označenie pre tak male množstvo vina, jedinym spojivom je pojem Slovensky

vinohradnicky region.

Do tejto kategorie patri napriklad burčiak, kvasiaci hroznovy mušt, ktory obsahuje okolo 3% obj. skutočneho alkoholu. Tento napoj je vyznamnym tradičnym napojom na Slovensku už viac ako 300 rokov a spajaju sa s nim slavnosti vinobrania.

Sceľovanie vin z roznych vinohradov a roznych odrod preukazuje majstrovstvo vinara, pretože každy vinohrad prinaša vinu niečo špecificke – aromu, extraktivnosť, farbu.

Vina CHZO a regionalne vina su vina charakteristicke nižšim obsahom skutočneho alkoholu 11,00 - 11,50% obj. pre biele a o 1,00% viac pre červene vina, extraktivnosťou okolo 16,00 g/l.

 

h) iné požiadavky

(altri requisiti)

 

Všeobecne požiadavky

(requisiti generali)

- ustanovuje nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 a slovenský zákon o vinohradníctve a vinárstve.

 

Ďalšie požiadavky

(ulteriori requisiti)

Vinohradník alebo vinár, ktorý chce používať pre názov svojho produktu chránené označenie pôvodu podľa písmena a) je povinný sa registrovať u žiadateľa chráneného označenia pôvodu.

V žiadosti uvedie názvy druhov vína podľa písmena b), ktoré bude vyrábať a priloží kópiu výpisu o registrácii z vinohradníckeho registra.

 

Požiadavky na označovanie

(requisiti nell’etichettaura)

Chranene zemepisne označenie podľa tejto špecifikacie možno použivať v nasledovnych variantoch:

(la IGP ai sensi della presenta specifica può essere utilizzata nelle seguenti varianti)

 

Variant 1 "Slovensky vinohradnicky region" doplneny jednym z vyrazov uvedenych v pismene b).

(Slovensky vinohradnicky region accompagnata da una menzione di cui al punto b)

Variant 2 "Sloven/-ska, –ske, -sky" doplnene jednym z vyrazov uvedenych v pismene b).

(Sloven/-ska, –ske, -sky accompagnata da una menzione di cui al punto b)

Označenie "odrodove vino" alebo "značkove vino" možno uvadzať len sučasne s jednym z nazvov druhu vina uvedenymi v pismene b).

(le menzioni “vino varietale e vino di marca” possono essere immessi sul mercato solo in combinazione con uno dei nomi dei tipi di vino della lettera b)

Označenie menšej zemepisnej jednotky nie je povolene.

(non sono permesse menzioni di unità geografiche più piccole)

 

i) orgány overujúce súlad s ustanoveniami v špecifikácii

(organismi di controllo)

 

Ministerstvo podohospodarstva Slovenskej republiky

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

– riadi a kontroluje vykon štatnej spravy v oblasti vinohradnictva a vinarstva

- posudzuje špecifikaciu pri uznavani ochrany označenia povodu vin a zemepisneho označenia vin.

 

Ustredny kontrolny a skušobny ustav poľnohospodarsky

Matuškova 21

833 16 Bratislava 37

- vykonava certifikaciu vinarskych produktov pred ich uvadzanim na trh a vydava certifikat.

 

Štatna veterinarna a potravinova sprava Slovenskej republiky

Botanicka 17

842 13 Bratislava 4

- vykonava kontrolu dodržiavania špecifikacii vin s chranenym označenim povodu a vin s chranenym zemepisnym označenim po ich uvedeni na trh.

 

Autorizovana osoba

 

- vykonava certifikaciu vinarskych produktov pred ich uvadzanim na trh a vydava certifikat.

 

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.