REP. CECA - CESKA' › MORAVIA ChOP

MIKULOVSKÁ Ch.O.P.

MORAVA Ch.O.P.

NOVOSEDELSKÉ SLÁMOVÉ VÍNO Ch.O.P.

MIKULOVSKÁ *

MORAVA - MIKULOVSKÁ

Ch.O.P.

chránĕné označeni pôvůdu  (denominazione di origine protetta)

Z. z. Zákon č. 219/2003 Sb 

Z. z. Zákon č. 321/2004 Sb.

Vyhláška č. 323/2004 Sb.

Vyhláška č. 254/2010 Sb.

jakostní víno

jakostní šumivé víno

sekt pěstitelský sekt

aromatické jakostní šumivé víno

jakostní perlivé víno

jakostní likérové víno

jakostní víno s přívlastkem

(fonte legislazione)

 

*questa scheda è stata elaborata personalmente, visto la totale assenza sul web delle relative “specifikace výrobku” (specifiche dei prodotti/disciplinari) dei vini ChOP e ChZO della Repubblica Ceca e le risposte negative alle mie richieste per via e-mail, quindi ho preso come base, per la sua forma, i disciplinari della Slovacchia (la legge sui vini DOP e IGP è identica) e per i requisiti e le caratteristiche tecniche, dai dati disponibili della normativa specifica della Repubblica Ceca.

 

a) Název, který sa má chrániť

(nome da proteggere)

 

MIKULOVSKÁ, MORAVA - MIKULOVSKÁ

 

b) Popis vína

(descrizione dei vini)

 

(1) Jakostní víno, Jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno, jakostní perlivé víno, jakostní likérové víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie  a tímto zákonem.

(il vino di qualità, vino di qualità con predicato, vino spumante di qualità, vino frizzante di qualità e vino liquoroso di qualità sono prodotti secondo le modalità previste dai regolamenti dell’Unione Europea e la legge 321/2004)

(2) Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí v druzích

(il vino di qualità con predicato è prodotto nelle seguenti tipologie):

a) kabinetní víno, (Cabinet)

b) pozdní sběr, (vendemmia tardiva)

c) výběr z hroznů, (selezione di grappoli)

d) výběr z bobulí, (selezione di acini)

e) výběr z cibéb, (selezione di acini attaccati dalla muffa nobile)

f) ledové víno, (vino di ghiaccio)

g) slámové víno. (vino di paglia, passito)

 

Pro vína s chráneným označením původu Mikulovská je možné vyrábĕt následujici druhy vín:

(i vini della DOP Mikulovská sono prodotti nelle seguenti tipologie)

 

1 - Jakostní víno (vino di qualità):

 

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino inferiore a 5,00 g/l:

200 mg/l per i vini bianchi e rosati;

150 mg/l per i vini rossi:

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino superiore a 5,00 g/l:

250 mg/l per i vini bianchi e rosati;

200 mg/l per i vini rossi:

acidità volatile massima per i vini bianchi e rosati: 18 meq/l;

acidità volatile massima per i vini rossi: 20 meq/l;

estratto non riduttore minimo. 16,50 g/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

odrůdové (varietale):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu bez chorob a vad

(intenso, tipico della varietà, senza difetti e malattie)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella espressività e tipicità)

chuť (gusto): výrazná, typická pro danou odrůdu, harmonická, odpovídající označení bez chorob a vad

(distintivo, tipico della varietà utilizzata, armonico, senza difetti e malattie)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší stupeň výraznosti

(è ammesso un minor grado di tipicità)

 

Známkové (vino con marchio privato):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

odchylky (scostamenti): mírně odlišná barva

(colore leggermente diverso)

vůně (aroma): výrazná, typická pro jakostní víno bez chorob a vad

(vino di qualità tipico, distintivo, privo di difetti)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella espressività e tipicità)

chuť (gusto): výrazná, typická pro jakostní víno, harmonická, odpovídající označení bez chorob a vad

(caratteristico, tipico del vino di qualità, armonico, senza difetti)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší stupeň výraznosti

(è ammesso un minor grado di tipicità)

 

2 - jakostní víno s přívlastkem (vino di qualità con predicato):

 

kabinetní víno (Cabinet):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino inferiore a 5,00 g/l:

200 mg/l per i vini bianchi e rosati;

150 mg/l per i vini rossi:

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino superiore a 5,00 g/l:

250 mg/l per i vini bianchi e rosati;

200 mg/l per i vini rossi:

acidità volatile massima per i vini bianchi e rosati: 18 meq/l;

acidità volatile massima per i vini rossi: 20 meq/l

estratto non riduttore minimo. 16,50 g/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(intenso, caratteristico della varietà utilizzata, grado di maturazione, origine geografica, tecnologia utilizzata, privo di malattie e difetti)

chuť (gusto): čistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad

(puro, varietale, senza malattie e difetti)

 

pozdní sběr, (vendemmia tardiva):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 300 g/l;

acidità volatile massima per i vini bianchi: 18 meq/l;

acidità volatile massima per i vini rossi: 20 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(intenso, caratteristico della varietà utilizzata, grado di maturazione, origine geografica, tecnologia utilizzata, privo di malattie e difetti)

chuť (gusto): čistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad

(puro, varietale, senza malattie e difetti)

 

výběr z hroznů, (selezione di grappoli):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 350 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(intenso, caratteristico della varietà utilizzata, grado di maturazione, origine geografica, tecnologia utilizzata, privo di malattie e difetti)

chuť (gusto): čistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad

(puro, varietale, senza malattie e difetti)

 

výběr z bobulí, (selezione di acini):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

výběr z cibéb, (selezione di acini attaccati dalla muffa nobile):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 35 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

ledové víno, (vino di ghiaccio)

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

slámové víno. (vino di paglia, passito):

analytické vlastnostiL (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 35 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

3 - jakostní šumivé víno

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

anidride solforosa totale massima: 185 mg/l;

acidità volatile massima: per i vini bianchi e rosati 18 meq/l; 20 meq/l per i vini rossi)

sovrappressione minima: 3,50 bar;

 

aromatické jakostní šumivé víno (vino spumante aromatico di qualità)

aromatické jakostní šumivé víno sekt: (vino spumante aromatico di qualità sekt)

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

anidride solforosa totale massima: 185 mg/l;

acidità volatile massima: 18 meq/l)

sovrappressione minima: 3,00 bar;

 

jakostní šumivé víno sekt, pěstitelský sekt (vino spumante di qualità Sekt, prodotto all’origine)

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

anidride solforosa totale massima: 185 mg/l;

acidità volatile massima: 18 meq/l)

sovrappressione minima: 3,50 bar;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro e brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé krystalky vinného kamene (cristalli di tartaro isolati)

barva (colore): odpovídající označení a deklarované technologii, typická

(adeguato alla etichettatura e alla tecnologia utilizzata, tipico)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni lievemente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická pro dané označení a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(caratteristico, tipico della tipologia dichiarata e tecnologia utilizzata, privo di difetti)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella espressività e tipicità

chuť (gusto): výrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, armonico, corrispondente alla o alle varietà utilizzata/e, privo di difetti)

perlení (perlage): jemné dlouhotrvající (abbondante e di lunga durata)

 

4 - jakostní perlivé vino (vino frizzante di qualità):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

anidride solforosa totale massima per i vini con residuo zuccherino inferiore a 5,00 g/l: 150 g/l per i vini rossi, 200 g/l per i vini bianchi;

anidride solforosa totale massima per i vini con residuo zuccherino superiore a 5,00 g/l: 200 g/l per i vini rossi, 250 g/l per i vini bianchi;

acidità volatile massima: 18 meq/l per i vini bianchi e rosati, 20 meq/l per i vini rossi;

sovrappressione minima e massima: 1,00 - 2,50 bar;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro e brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé krystalky vinného kamene (cristalli di tartaro isolati)

barva (colore): odpovídající označení a deklarované technologii

(adeguato alla etichettatura e alla tecnologia utilizzata)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni lievemente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická pro dané označení a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(caratteristico, tipico della tipologia dichiarata e tecnologia utilizzata, privo di difetti)

chuť (gusto): výrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, armonico, corrispondente alla o alle varietà utilizzata/e, privo di difetti)

perlení (perlage): odpovídající perlivému vínu (perlage corrispondente alla tipologia)

 

5 - jakostní likérové víno

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo: 15,00 – 22,00% vol.;

titolo alcolometrico totale minimo: 17,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima:

150 mg/l per i vini con un residuo zuccherino inferiore ai 5,00 g/l;

200 mg/l per I vini con un residuo zuccherino superiore ai 5,00 g/l;

acidità totale massima: 18 meq/l per i vini bianchi, 20 meq/l per i vini rossi

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý (trasparente)

odchylky (scostamenti): slabě postřehnutelný závoj, viditelný pouze proti světelnému zdroji, ojedinělé jemné krystalky vinného kamene

(velo debolmente percettibile, visibile unicamente attraverso una fonte di luce, cristalli fini di tartaro)

barva (colore): odpovídající označení (adeguato all’etichettatura)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni leggermente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, pulito, adeguato all’etichettatura, privo di difetti e malattie)

chuť (gusto): výrazná, typická, plná, harmonická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, pieno, armonico, pulito, adeguato all’etichettatura, privo di difetti e malattie)

 

C) pratiche enologiche:

 

(1) Jakostní víno , Jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno, jakostní perlivé víno, jakostní likérové víno", lze uvést do oběhu, jestliže jestliže

(Il vino di qualità, il vino di qualità con predicato, il vino spumante di qualità, vino frizzante di qualità e vino liquoroso di qualità possono essere commercializzati se):

a) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5) které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

(il vino è stato prodotto dalle uve coltivate in un vigneto classificato per i vini di qualità in determinate regioni o sub-regioni della Repubblica Ceca)

b) výroba vína, s výjimkou stáčení, proběhla ):e vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

(la produzione del vino, eccetto l’imbottigliamento, deve avvenire all’interno della zona di produzione delle uve)

c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,

(che non sia superato la resa per ettaro stabilità nell’articolo 5 della legge 321/2004)

d) Jakostní víno s přívlastkem bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, popřípadě odrůda nebo směs odrůd anebo napadení ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P. byly ověřeny Inspekcí;ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu 

(Il vino di qualità con predicato è stato controllato e certificato dall’Ispettorato per la sua origine, contenuto naturale zuccherino delle uve, la quantità prodotta, la varietà o la cuvée di varietà, gli acini attaccati dalla muffa nobile e sono soggetti da una tassa amministrativa stabilita dalla normativa vigente)

f) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

(il vino è conforme ai requisiti di qualità stabiliti dalla legge 321/2004)

g) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno, jakostní víno odrůdové nebo jakostní víno známkové,

(il vino è classificato dall’Ispettorato come vino varietale o vino con marchio privato)

h) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.

(il vino è conforme ai regolamenti della CE)

1 a) Šumivé víno lze označit názvem "jakostní šumivé víno" nebo názvem "sekt" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

(il vino spumante identificato vino spumante di qualità o come “Sekt” può essere commercializzato se):

výroba vína použitého k výrobě jakostního šumivého vína stanovené oblasti proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

(la produzione dei vini spumanti di qualità deve avvenire all’interno delle zone delimitate per la produzione delle uve)

Šumivé víno se může označit názvem "aromatické jakostní šumivé víno" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

(il vino spumante può essere identificato come vino spumante aromatico di qualità se):

a) při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise Evropské unie,

(se nella produzione si sia utilizzato solo la prima fermentazione del mosto formato da cuvée delle varietà utilizzabili secondo la normativa vigente)

Jakostní šumivé víno podle odstavce 2 se může označit názvem "pěstitelský sekt" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

Il vino spumante di qualità può essere definito “prodotto all’origine” se)

a) víno bylo Inspekcí zatříděno jako pěstitelský sekt,

(il vino è stato riconosciuto dall’Ispettorato come vino spumante di qualità prodotto all’origine)

b) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie pro pěstitelský sekt.

(il vino rispetta i requisiti della regolamentazione CE)

 

(2) Jakostní víno lze uvést do oběhu, jestliže:

vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 stupňů normalizovaného moštoměru,

(le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 15° NM)

Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 19 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “Cabinet” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 19° NM)

Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 21 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 21° NM)

Jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 24 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “selezione di grappoli” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 24° NM)

Jakostní víno s přívlastkem výběr z bobulí je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “selezione di acini appassiti” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 27° NM)

Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “selezione di acini appassiti e attaccati dalla muffa nobile” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 32° NM)

Jakostní víno s přívlastkem ledové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7 °C a nižších a v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “vino di ghiaccio” è prodotto con uve raccolte ad una temperatura inferiore a – 7° C. le uve devono mantenere questa temperatura sia durante la vendemmia che la sua produzione e il contenuto zuccherino deve essere superiore a 27 ° NM)  

Jakostní víno s přívlastkem slámové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně 3 měsíců, a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

Vykazuje-li však mošt již po 2 měsících cukernatost nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru, může se provést lisování.

(vino di qualità con predicato “vino di paglia o passito” è consentito per il vino ottenuto da uve che sono state appassite su stuoie di canne o paglia o appesi su fili in ambiente ventilato per almeno tre mesi sino ad ottenere un contenuto zuccherino di almeno 27° NM, tuttavia si può procedere alla pigiatura anche dopo un periodo di soli 2 mesi se il contenuto zuccherino supera i 32° NM

(3)  výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

(la produzione dei vini di qualità deve avvenire all’interno della regione determinata e raccolte manualmente)

(4)Jakostní víno lze označit dovětkem "odrůdové" nebo "známkové".

(il vino di qualità può essere definito “vino varietale” o “vino con marchio privato”

Jakostní víno odrůdové se vyrábí z vinných hroznů, rmutu, z hroznového moštu, z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín, a to nejvýše z 3 odrůd.

(il vino varietale è il prodotto di una varietà vinificata in purezza o la cuvée di più varietà, massimo tre, il nome della varietà in etichetta è quella utilizzata per almeno l’85%, nel caso delle cuvée le varietà in etichetta saranno tutte quelle utilizzate e menzionate per la quantità utilizzata in modo decrescente)

Jakostní víno známkové se vyrábí ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín.

(il vino di qualità con il marchio privato è il frutto di cuvée scelte personalmente dal produttore, senza vincoli di quantità e percentuali, purché le uve siano raccolte nei vigneti classificati per i vini di qualità della zona viticola designata)

Jakostní víno s přívlastkem lze označit dovětkem "známkové", jestliže bylo získáno ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, popřípadě z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které splňují požadavky pro jednotlivý druh jakostního vína s přívlastkem, anebo smísením jakostních vín s přívlastkem.

(il vino di qualità con predicato e il marchio privato è il frutto di cuvée scelte personalmente dal produttore, senza vincoli di quantità e percentuali, purché le uve siano raccolte nei vigneti classificati per i vini di qualità della zona viticola designata, che soddisfano le caratteristiche e i requisiti del predicato specificato in etichetta)

(5) Před zvýšením přirozeného obsahu alkoholu v produktu (dále jen "zvyšování cukernatosti je výrobce povinen Inspekci oznámit záměr zvyšování cukernatosti (dále jen "hlášení o zvyšování cukernatosti Hlášení o zvyšování cukernatosti musí výrobce doručit Inspekci nejméně 48 hodin před zvyšováním cukernatosti. 

Vzor prohlášení o zvyšování cukernatosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

(prima dell’aumento della gradazione naturale del mosto il produttore deve inviare la richiesta almeno 48 ore prima dell’operazione)

U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti zakázáno.

(i vini di qualità con predicato non possono essere arricchiti)

Přirozený obsah alkoholu u čerstvých hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu a mladého vína lze zvýšit při nepřekročení hodnot stanovených předpisy Evropské unie.

(5) U červeného vína vyrobeného v České republice z hroznů sklizených v České republice lze zvýšit horní mez celkového obsahu alkoholu v zóně B  na 12,50% objemových.

(i vini bianchi possono essere arricchiti sino ad un massimo del 15% del grado NM naturale delle uve, mentre i vini rossi della zona viticola B (Moravia) possono elevare il titolo alcolometrico volumico totale massimo a 12,50% vol.)

 

d) vymezeni príslušné zemépisné oblasti:

(delimitazione della zona geografica)

 

La regione viticola della ChOP Mikulovská comprende:

i vigneti classificati nei territori dei 30 comuni viticoli (vedi allegato)

nella regione viticola Morava (Moravia)

 

e) maximálni hektarový výnos:

(rese massime in uva fresca per ettaro)

 

nesmí hektarový výnos vinice, na níž byly hrozny révy vinné vypěstovány, překročit 12 tun na jeden hektar.

(la resa massima di uva fresca prodotta nei vigneti è di 12,00 t/ha)

 

f) Base ampelografica:

 

označeni odrody nebo odrùd révy, ze kterých se víno vyrábi:

(varietà di uva da vino idonee alla coltivazione)

Le varietà idonee alla coltivazione per produrre vini con denominazione di origine protetta  (ChOP Mikulovská) sono elencate nello schedario nazionale delle varietà (legge 219/2003) la lista si trova nell’allegato di questa scheda.

 

g) Požadavky na označovani

(requisiti nell’etichettatura)

 

Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína uváděno.

(la menzione “Vino a denominazione di origine protetta” o “Vino ChOP” può essere indicata in etichetta anche come vino di qualità)

Le menzioni Jakostní víno, Jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno, jakostní šumivé víno sekt, pěstitelský sekt, aromatické jakostní šumivé víno, aromatické jakostní šumivé víno sekt:  jakostní likérové víno, jakostní perlivé vino, possono sostituire la menzione “Denominazione di origine protetta o ChOP”.

Etiketa jakostního vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropské unie a dále tyto údaje:

(l’etichetta di tutti i vini di qualità contiene le informazioni base delle disposizioni CE e i seguenti dati):

a) název vinařské oblasti, v níž bylo jakostní víno vyrobeno,

(la menzione della regione o sub regione viticola nella quale il vino viene prodotto)

b) označení "jakostní víno", s případným uvedením dovětku podle odstavce 3; je-li na etiketě uveden dovětek podle odstavce 3, uvede se na etiketě název odrůdy nebo odrůd, v případě jakostního vína odrůdového, nebo známka, v případě jakostního vína s dovětkem známkové,

(la menzione “vino di qualità” accompagnata dalle menzioni odrůdové o známkové secondo se prodotto da varietà specifiche (massimo tre) o se da una cuvée con marchio privato)

c) evidenční číslo jakosti.

(il numero della classificazione)

Etiketa jakostního vína může kromě údajů podle odstavce 6 obsahovat

(l’etichetta dei vini di qualità oltre ai dati precedenti può riportare):

a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie,

(il nome della varietà di vite secondo la normativa CE)

b) název vinařské podoblasti, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské podoblasti,

(il nome della regione o sub-regione quando le uve utilizzate sono state raccolte per almeno l’85% nel suo territorio)

c) název vinařské obce, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské obce,

(il nome del villaggio viticolo quando le uve provengono per almeno l’85% dal suo territorio)

d) název viniční tratě, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této viniční tratě.

(il nome del vigneto quando le uve provengono per almeno l’85% dal suo territorio)

označení "jakostní víno s přívlastkem" nebo "víno s přívlastkem", včetně uvedení druhu (odstavec 2), který odpovídá zatřídění Inspekcí,

(la menzione vino di qualità con predicato può essere sostituita con vino con predicato)

Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína s přívlastkem uváděno.

(la menzione Denominazione di origine protetta o ChOP può essere sostituita dalla menzione vino di qualità con predicato o vino con predicato)

Inoltre le menzioni vino di qualità con predicato accompagnate da una delle tipologie di vinificazione possono essere utilizzate menzionando solo la tipologia di vinificazione) 

Na etiketě vína lze uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských

společností, například, že jde o mešní víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný souhlas

příslušné církve nebo náboženské společnosti s uváděním takto označeného vína do oběhu; bez

předchozího písemného souhlasu příslušné církve nebo náboženské společnosti je zakázáno uvést takto

označené víno do oběhu.

(in etichetta è possibile menzionare l’utilizzo del vino per scopi religiosi come vino da messa e vino kosher purché le

rispettive comunità religiose diano il loro consenso)

Etiketa pěstitelského sektu může dále obsahovat název vinařské obce nebo viniční tratě, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85 % z této vinařské obce nebo viniční tratě.

(in etichetta il vino spumante di qualità “Sekt o prodotto all’origine “può portare il nome del villaggio viticolo o del vigneto di origine purché le uve provengano per almeno l’85% dal suo territorio)

 

h) tradiční výraz:

(menzioni tradizionali)

 

1) Na etiketě je možné uvést označení „Chateau“ nebo „Château“. 

Chateau“ nebo „Château“ je historický výraz spojený s typem oblasti a druhem vína vyhrazený pro vína pocházející z podniku, který skutečně existuje pod tímto názvem, nebo který je nazýván přesně tímto slovem. 

Takový podnik musí být tímto názvem nebo slovem nepřetržitě označován nejméně 15 let a hrozny pocházejí výhradně z tohoto podniku nebo výroba vína se provádí v tomto podniku.

(la menzione “Château” è un termine storico riservato per un fondo agricolo realmente esistente con quel nome per i vini prodotti in continuità per almeno da 15 anni in un territorio, vigneto o villaggio viticolo che porti tale nome o che nella proprietà viticola esista un castello o un rudere storico)

Víno lze označit slovem "barrique", pokud víno zrálo nejméně 3 měsíce v dubovém sudu o objemu větším než 210 litrů a menším než 250 litrů, který nebyl používán pro výrobu vína déle než 36 měsíců. 

Toto označení lze doplnit údajem o době zrání vína v měsících nebo rocích.

(la menzione barrique è utilizzabile per i vini invecchiati per almeno tre mesi in botti di rovere da 210 litri a 250 litri che siano state utilizzate meno di 36 mesi)

2) Víno lze označit slovy:

(il vino può essere designato):

a) "zrálo v sudu", pokud víno zrálo v dřevěném sudu po dobu nejméně 6 měsíců,

(maturato in botte o barrique se il vino è stato invecchiato in botti per almeno 6 mesi)

b) „claret“, „clairet“ nebo „klaret“, pokud se jedná o bílé víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení,

(chiaretto se il vino è prodotto con uve rosse con una brevissima macerazione)

c) "růžák" nebo "ryšák", pokud bylo víno vyrobeno ze směsi vinných hroznů nebo hroznového moštu z bílých, případně červených, a modrých vinných hroznů,

(vino rosato ottenuto da cuvée di uva bianche e rosse)

d) "archivní víno", pokud je víno uváděno do oběhu nejméně 3 roky po roku sklizně,

(vintage quando il vino è stato invecchiato minimo tre anni)

e) "mladé víno", pokud je víno nabízeno ke spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém proběhla sklizeň vinných hroznů použitých k výrobě tohoto vína,

(vino nuovo, quando viene commercializzato sino al termine dell’annata della vendemmia)

f) "první sklizeň", "panenská sklizeň" nebo "panenské víno", pokud víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň uskutečněná ve třetím roce po výsadbě vinice,

(prima vendemmia o vendemmia vergine quando il vino è stato prodotto dalla prima vendemmia di un nuovo vigneto, di fatto è la vendemmia del terzo anno di vita dei ceppi)

g) "botrytický sběr", pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň z 30 % napadeny ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P.,

(vendemmia botritizzata, quando il vino di qualità con predicato. selezione di grappoli, selezione di acini appassiti e selezione di acini botritizzati è prodotto con uve attaccate dalla muffa nobile per almeno il 30%)

h) "zrálo na kvasnicích" nebo "školeno na kvasnicích" anebo "krášleno na kvasnicích" nebo „sur lie“, pokud víno při výrobě bylo ponecháno na kvasnicích po dobu nejméně 6 měsíců.

(maturato sui lieviti, maturato sulle fecce, sur lie quando il vino è rimasto a contatto con le fecce per almeno sei mesi)

i) “Svatomartinská vína” jsou první vína ročníku, se kterými si podle tradice můžete přiťuknout poprvé na sv. Martina 11. listopadu v 11 hodin.

(vino di San Martino è un vino novello messo in commercializzazione alle ore 11 dell’11 Novembre festa di San Martino)

(3) Označení "rezerva" je možné použít pro víno, s výjimkou šumivého vína a perlivého vína, které zrálo nejméně 24 měsíců v dřevěném sudu a následně v lahvi, z toho v sudu nejméně 12 měsíců u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo růžového vína.

(la menzione riserva può essere utilizzata per i vini, eccetto gli spumanti, che abbiano subito un invecchiamento minimo di due anni i botti di rovere e un affinamento minimo in bottiglia di 12 mesi per i vini rossi e 6 mesi per i vini bianchi e rosati)

(4) Víno lze označit údajem o barvě vína slovy "bílé", "růžové" nebo "červené"; označení barvy růžové lze nahradit označením "rose" nebo "rosé". Vína s chráněným označením původu nebo vína s chráněným zeměpisným označením nelze označit jako „rose“, „rosé“ nebo „růžové“, pokud vznikla mísením bílého a červeného vína.

(i vini secondo il loro colore sono etichettati bianco, rosso e rosato, il termine rosato può essere sostituito da rosé, tale termine è utilizzabile unicamente per i vini DOP e IGP)

(5) Tam, kde je dovoleno v označení vína uvádět název odrůdy, uvede se tento název ve znění názvu odrůdy nebo jejího synonyma podle přílohy č. 1.

(dove è consentito l’inserimento della o delle varietà si possono utilizzare anche i loro sinonimi)

 

i) Confezionamento

 

Produkt smí být při uvádění do oběhu balen pouze do obalů a obalových materiálů, které odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy 73 ) a chrání ho před znehodnocením nebo zkažením.

(il prodotto può essere immesso in commercializzazione confezionato unicamente in contenitori e materiali che soddisfano i requisiti della normativa vigente e lo protegge dalla degradazione e deterioramento)   

Obal nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost a zdravotní nezávadnost produktu. Jakostní víno s přívlastkem smí být plněno pouze do skleněných lahví o obsahu do 0,75 nebo 1,50 litru. Lahve musí být uzavřeny jen uznanými uzávěry.

(i vini di qualità con predicato devono essere confezionati in bottiglie di vetro dalla capacità massima di 0,750 e 1,500 litri e chiuse con tappatura consentite dalla normativa vigente)

Produkt při skladování v nádobách nebo lahvích musí být řádně označen, aby nemohlo dojít k záměně a aby bylo možné kdykoliv prokázat jeho původ a jedinečnost.

(il prodotto imbottigliato va stoccato in ambienti idonei per una corretta conservazione e le bottiglie vanno etichettate per poterle riconoscere facilmente)

 

i) legame storico, ambientale e geografico:

(fonte wineofczechrepublic.cz)

 

Mikulovská vinařská podoblast je jednou ze čtyř podoblastí vinařské oblasti MORAVA.

Charakteristickou a z daleka viditelnou dominantou Mikulovské podoblasti je vápencový masiv Pavlovských vrchů.

Na jeho úbočích a v širším okolí jsou rozšířeny vápenité jíly, písky i mohutné sprašové návěje. 

Mikulovská vinařská podoblast je jedním z center vinařství v České republice. 

Město Mikulov přitom tvoří její přirozené středisko. 

Vynikající vinařské polohy se však vyskytují nejen v bezprostřední blízkosti města, ale i v dalších okolních městech a obcích. 

Důležitou pozici mezi nimi získaly především Valtice. 

Ve sklepeních Valtického zámku se nachází celoročně otevřená degustační expozice Národní soutěže vín Salon vín České republiky. 

Ve Valticích je i nejstarší vinařská škola. Význačné postavení díky kvalitě vín mají v rámci Mikulovské vinařské podoblasti mimo jiné také obce Sedlec, Dolní Dunajovice, Pavlov, Perná, Dolní a Horní Věstonice, Novosedly nebo Brod nad Dyjí. 

Mikulovská vinařská podoblast je oblíbeným turistickým cílem. Hojně navštěvovaná je zejména Pálava - poslední výběžek stepí Panonie, vápencových Alp, vsazený na okraj lužních lesů dolního Podyjí – a Lednicko-valtický areál, od roku 1996 zapsaný na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

Na vápenitých půdách v okolí Pálavy vyzrává Ryzlink vlašský s nezaměnitelným charakterem osobité minerálnosti. Výbornou kvalitu mají i zdejší Rulandské bílé a Chardonnay. 

V hlinitějších půdách Dunajovických vrchů vzniká vynikající Veltlínské zelené. 

V Mikulovské vinařské podoblasti se daří i dalším odrůdám: objevíte zde skvělý Müller Thurgau, zejména na Valticku Neuburské a Sylvánské zelené. 

Severně od Pálavy v okolí obcí Strachotín, Pouzdřany a Popice se daří Ryzlinku rýnskému, Tramínu a Pálavě, která je tu doma do slova a do písmene, neboť podobně jako odrůda Aurelius vznikla na Šlechtitelské stanici vinařské v. 

Vinařská podoblasti: mikulovskou – 4 432 ha, vinařských obcí (30), viničních tratí (182) a pěstitelů (2473).

 

j) organismi di controllo

(fonte Bacchus.eu)

 

Competent authorities for certifying that the wine complies with European Community legislation:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Brně Běhounská

10 601 26 Brno

+420-542 426 702 +420-542 426 717

miloslav.jasek@szpi.gov.cz 2.

 

Competent laboratories for carrying out the analysis report:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Květná

15 603 00 Brno

+420 543 540 242 +420 543 540 241

dagmar.vosmerova@szpi.gov.cz

 

Allegato

Zona di produzione della sub-regione Mikulovská

(VO = comune viticolo, KU = località catastale, VT = vigneto classificato)

 

1.  Vinařská podoblast Mikulovská (sub-regione viticola Mikulovska)  

 

VO 1) Bavory:            

- VT: Pod Pálavou, Slunečná, Růžovà, Maliny, Anenský vrch, U rybníčka, Pod státní;

VO 2) Brod nad Dyjí:     

- VT: Lusy, Dunajovický kopec, Brodské stráně;

VO 3) Březí:             

KU a) Březí u Mikulova:

- VT: Ořechová hora, Liščí vrch;

VO 4) Bulhary            

- VT: Nad sklepy, Doubrava, Na pískách, Panské, Podlesí, Zahrady;

VO 5) Dobré Pole      

- VT: Brodsko, Rosentické, Staré, Daniel;

VO 6) Dolní Dunajovice:   

- VT: Ořechová hora, Pod Slunným vrchem, Dunajovský kopec, Kraví hora, Mlýnská, Zimní vrch, Plotny;

VO 7) Dolní Věstonice:    

- VT: Za humny, U kapličky, Pod Pálavou, U třech panen;

VO 8) Drnholec:            

- VT: U křížku, Výsluní, Šibeniční vrch, Sluneční vrch, Hajdy na jamách, Šternberg;

VO 9) Hlohovec:           

- VT: Stará hora, Deliče, Šulaperk;

VO 10) Horní Věstonice   

- VT: Pod Martinkou, Pod Děvínem, U Venuše;

VO 11) Ivaň:              

- VT: Aeibis;

VO 12) Jevišovka:         

- VT: Stará hora, Dražice, Rebry;

VO 13) Klentnice:         

- VT: Bavorsko, Stará hora, Pod Klentnicí, Pod lomem, Nad sv. Leonardem;

VO 14) Lednice:

KU a) Lednice na Moravě:    

- VT: Končiny, Terasy, U Červené studánky, Hlohovsko, Ve starých, Na Valtické, Farské;

VO 15) Mikulov:

KU a) Mikulov na Moravě:  

- VT: Pod Svatým kopečkem I, Pod Svatým kopečkem II, Valtická, Pod valtickou, Milovická, Za cihelnou, Mariánský kopec, Šibeniční vrch, Pod Mušlovem, Turold, Brněnská, Za Turoldem;

VO 16) Milovice:         

KU a) Milovice u Mikulova:

- VT: Nad rybníkem, Špičák, U cihelny, Pod strážným vrchem, Strážný vrch, Milovické terasy, Nad sklepy;

VO 17) Novosedly         

KU a) Novosedly na Moravé:

- VT: U Božích muk, Stará hora, Růžová hora, Nad Sklepy, Slunečná, Janův vrch, Kamenný vrch;

VO 18) Nový Přerov:       

- VT: Na štrekách, Langewarte;

VO 19) Pasohlávky:        

KU a) Mušov:

- VT: Římský vrch;

KU b) Pasohlávky

- VT: Ovčárna, U akátového lesa;

VO 20) Pavlov:            

KU a) Pavlov u Dolních Věstonic:

- VT: Pod Pannama, Nad jezerem;

VO 21) Perná:             

- VT: Věstonsko, U Spálené hospody, Purmice, Goldhamer, Železná, Kotelná, Levá Klentnická, Pravá Klentnická, Nad sokolovnou, U Mikuláška, Bergrus, U Boží muky, Na statkách, Levá Bavorská, Pravá Bavorská, U kapličky, Zahrady;

VO 22) Pohořelice:        

KU a) Nová Ves u Pohořelic:

- VT: Karlovy kopce, Staré vinohrady, Vlasaticko, Drnholecko;

KU b) Smolín:

- VT: Vinohrádky, Kamínka

VO 23) Popice:          

- VT: Ráfle, Mitrberk, Stará hora, Svidrunk, Panenský kopec, Unédy, Sonberk, Písky;

VO 24) Pouzdřany         

- VT: Kolby, Stará hora, Grunty;

VO 25) Přibice:           

- VT: Vinohrady, Přední, Podsedky, Čtvrtky;

VO 26) Sedlec:            

KU a) Sedlec u Mikulova:    

- VT: U třešňové aleje, Stolová hora, Zátiší-Hliník, Kotel, Nad Nesytem, Štabery, Sedlecko, U Ovčárny;

VO 27) Strachotín:        

- VT: Nad sklepy, Šusfeldy, U hřiště, Kolimberk, Kraví hora;

VO 28) Valtice:           

KU a) Úvaly u Valtic:       

- VT: Kamenné hory, Hůrka, Pod Sluneční horou, Sonnenberg, Nad mlýnem, Pánský kopec, Za humny, Staré hory, U cihelny, Jižní svahy;

KU b) Valtice:

- VT: Nad peklem, Terasy u Křížového sklepu, Pod Reistnou, Knížecí vyhlídka, Hintertály, Jižní svahy, Terasy u hranic, Sacny, Kačisdorfské pole, Horní čtvrtě, Culisty-Dlúhé, Hájky, U sv. Anny;

VO 29) Vlasatice:         

- VT: Novoveské vinohrady, Branišovské vinohrady, Pohořelické vinohrady;

VO 30) Vranovice         

KU a) Vranovice nad Svratkou:

- VT: Vinohrádky, Podsedky, Žlebské, Kopečky;

 

Allegato

Varietà di vite e loro sinonimi idonee alla coltivazione

 

Réva Réva Vitis L. - odrůdy moštové

(varietà da vino)

Acolon N, Agni N, Alibernet N, André N, Ariana N, Aurelius B, Auxerrois B,Blauburger N, Cabernet Cortis N, Cabernet Dorsa N, Cabernet Moravia N, Cabernet Sauvignon N, Cerason N, Chardonnay B, Děvín B, Dornfelder N, Erilon B, Florianka B, Frankovka (syn.: Lemberger, Blaufränkisch) N, Fratava N, Hibernal B, Irsai Oliver B, Jakubské N, Kerner B, Kofranka N, Laurot N, Lena B, Malverina B, Medea G, Merlot N, Mery B, Modrý Portugal (syn.: Blauer Portugieser, Portugieser Blau) N, Muškát moravský B, Muškát Ottonel (syn.: Muscat Ottonel) B, Müller Thurgau (syn.: Rivaner) B, Nativa N, Neronet N, Neuburské (syn.: Neuburger) B, Pálava G, Rinot B, Rubinet N, Rulandské bílé (syn.: Pinot blanc) B, Rulandské modré (syn.: Pinot noir) N, Rulandské šedé (syn.: Pinot gris) G, Ryzlink rýnský (syn.: Rheinriesling, Riesling) B, Ryzlink vlašský (syn.: Welschriesling) B, Sauvignon (syn.: Sauvignon blanc) B, Savilon B, Sevar N, Svatovavřinecké (syn.: Saint Laurent) N, Svojsen B, Sylvánské zelené (syn.: Sylvánské, Grüner Silvaner) B, Tramín červený (syn.: Tramín, Gewürztraminer) G, Tristar B, Veltlínské červené rané (syn.: Malvasier, Malvasia) G, Veltlínské zelené (syn.: Grüner Veltliner) B, Veritas B, Vesna B, Vrboska G, Zweigeltrebe N.

MORAVA *

Ch.O.P.

chránĕné označeni pôvůdu  (denominazione di origine protetta)

Z. z. Zákon č. 219/2003 Sb 

Z. z. Zákon č. 321/2004 Sb.

Vyhláška č. 323/2004 Sb.

Vyhláška č. 254/2010 Sb.

jakostní víno

jakostní šumivé víno

sekt pěstitelský sekt

aromatické jakostní šumivé víno

jakostní perlivé víno

jakostní likérové víno

jakostní víno s přívlastkem

(fonte legislazione)

 

*questa scheda è stata elaborata personalmente, visto la totale assenza sul web delle relative “specifikace výrobku” (specifiche dei prodotti/disciplinari) dei vini ChOP e ChZO della Repubblica Ceca e le risposte negative alle mie richieste per via e-mail, quindi ho preso come base, per la sua forma, i disciplinari della Slovacchia (la legge sui vini DOP e IGP è identica) e per i requisiti e le caratteristiche tecniche, dai dati disponibili della normativa specifica della Repubblica Ceca.

 

a) Název, který sa má chrániť

(nome da proteggere)

 

MORAVA

 

b) Popis vína

(descrizione dei vini)

 

(1) Jakostní víno, Jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno, jakostní perlivé víno, jakostní likérové víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie  a tímto zákonem.

(il vino di qualità, vino di qualità con predicato, vino spumante di qualità, vino frizzante di qualità e vino liquoroso di qualità sono prodotti secondo le modalità previste dai regolamenti dell’Unione Europea e la legge 321/2004)

(2) Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí v druzích

(il vino di qualità con predicato è prodotto nelle seguenti tipologie):

a) kabinetní víno, (Cabinet)

b) pozdní sběr, (vendemmia tardiva)

c) výběr z hroznů, (selezione di grappoli)

d) výběr z bobulí, (selezione di acini)

e) výběr z cibéb, (selezione di acini attaccati dalla muffa nobile)

f) ledové víno, (vino di ghiaccio)

g) slámové víno. (vino di paglia, passito)

 

Pro vína s chráneným označením původu Morava je možné vyrábĕt následujici druhy vín:

(i vini della DOP Morava sono prodotti nelle seguenti tipologie)

 

1 - Jakostní víno (vino di qualità):

 

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino inferiore a 5,00 g/l:

200 mg/l per i vini bianchi e rosati;

150 mg/l per i vini rossi:

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino superiore a 5,00 g/l:

250 mg/l per i vini bianchi e rosati;

200 mg/l per i vini rossi:

acidità volatile massima per i vini bianchi e rosati: 18 meq/l;

acidità volatile massima per i vini rossi: 20 meq/l;

estratto non riduttore minimo. 16,50 g/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

odrůdové (varietale):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii ( colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu bez chorob a vad

(intenso, tipico della varietà, senza difetti e malattie)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella espressività e tipicità)

chuť (gusto): výrazná, typická pro danou odrůdu, harmonická, odpovídající označení bez chorob a vad

(distintivo, tipico della varietà utilizzata, armonico, senza difetti e malattie)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší stupeň výraznosti

(è ammesso un minor grado di tipicità)

 

Známkové (vino con marchio privato):

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii ( colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

odchylky (scostamenti): mírně odlišná barva

(colore leggermente diverso)

vůně (aroma): výrazná, typická pro jakostní víno bez chorob a vad

(vino di qualità tipico, distintivo, privo di difetti)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella espressività e tipicità)

chuť (gusto): výrazná, typická pro jakostní víno, harmonická, odpovídající označení bez chorob a vad

(caratteristico, tipico del vino di qualità, armonico, senza difetti)

odchylky (scostamenti): dovoluje se menší stupeň výraznosti

(è ammesso un minor grado di tipicità)

 

2 - jakostní víno s přívlastkem (vino di qualità con predicato):

 

kabinetní víno (Cabinet):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino inferiore a 5,00 g/l:

200 mg/l per i vini bianchi e rosati;

150 mg/l per i vini rossi:

anidride solforosa totale massima per i vini con un residuo zuccherino superiore a 5,00 g/l:

250 mg/l per i vini bianchi e rosati;

200 mg/l per i vini rossi:

acidità volatile massima per i vini bianchi e rosati: 18 meq/l;

acidità volatile massima per i vini rossi: 20 meq/l

estratto non riduttore minimo. 16,50 g/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(intenso, caratteristico della varietà utilizzata, grado di maturazione, origine geografica, tecnologia utilizzata, privo di malattie e difetti)

chuť (gusto): čistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad

(puro, varietale, senza malattie e difetti)

 

pozdní sběr, (vendemmia tardiva):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 300 g/l;

acidità volatile massima per i vini bianchi: 18 meq/l;

acidità volatile massima per i vini rossi: 20 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(intenso, caratteristico della varietà utilizzata, grado di maturazione, origine geografica, tecnologia utilizzata, privo di malattie e difetti)

chuť (gusto): čistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad

(puro, varietale, senza malattie e difetti)

 

výběr z hroznů, (selezione di grappoli):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 350 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)

vůně (aroma): výrazná, typická pro danou odrůdu, stupeň vyzrálosti, vinařskou oblast a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(intenso, caratteristico della varietà utilizzata, grado di maturazione, origine geografica, tecnologia utilizzata, privo di malattie e difetti)

chuť (gusto): čistá, odrůdová, harmonická bez chorob a vad

(puro, varietale, senza malattie e difetti)

 

výběr z bobulí, (selezione di acini):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

výběr z cibéb, (selezione di acini attaccati dalla muffa nobile):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 35 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

ledové víno, (vino di ghiaccio)

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

slámové víno. (vino di paglia, passito):

analytické vlastnostiL (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima: 400 g/l;

acidità volatile massima: 35 meq/l;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé jasné krystalky vinného kamene (rari cristalli di tartaro)

barva (colore): u bílých a červených vín odpovídající odrůdě, ročníku a deklarované technologii

(colore corrispondente ai vini bianchi e rossi, secondo varietà, annata e tecnologia di produzione)
vůně (aroma): výrazná, typická pro dandruh, stupeň vyzrálosti a deklarovanou technologibez chorob a vad
(intenso, tipico, caratteristico secondo la tecnologia produttiva e grado di maturità, privo di difetti)

chuť (gusto): čistá, harmonická, typická pro daný druh bez chorob a vad

(puro, armonico, tipico della varietà utilizzata, privo di difetti)

 

3 - jakostní šumivé víno

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

anidride solforosa totale massima: 185 mg/l;

acidità volatile massima: per i vini bianchi e rosati 18 meq/l; 20 meq/l per i vini rossi)

sovrappressione minima: 3,50 bar;

 

aromatické jakostní šumivé víno (vino spumante aromatico di qualità)

aromatické jakostní šumivé víno sekt: (vino spumante aromatico di qualità sekt)

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

anidride solforosa totale massima: 185 mg/l;

acidità volatile massima: 18 meq/l)

sovrappressione minima: 3,00 bar;

 

jakostní šumivé víno sekt, pěstitelský sekt (vino spumante di qualità Sekt, prodotto all’origine)

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

anidride solforosa totale massima: 185 mg/l;

acidità volatile massima: 18 meq/l)

sovrappressione minima: 3,50 bar;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro e brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé krystalky vinného kamene (cristalli di tartaro isolati)

barva (colore): odpovídající označení a deklarované technologii, typická

(adeguato alla etichettatura e alla tecnologia utilizzata, tipico)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni lievemente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická pro dané označení a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(caratteristico, tipico della tipologia dichiarata e tecnologia utilizzata, privo di difetti)

odchylky (scostamenti): menší odchylky ve výraznosti a typičnosti

(variazioni minime nella espressività e tipicità

chuť (gusto): výrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, armonico, corrispondente alla o alle varietà utilizzata/e, privo di difetti)

perlení (perlage): jemné dlouhotrvající (abbondante e di lunga durata)

 

4 - jakostní perlivé vino (vino frizzante di qualità):

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

anidride solforosa totale massima per i vini con residuo zuccherino inferiore a 5,00 g/l: 150 g/l per i vini rossi, 200 g/l per i vini bianchi;

anidride solforosa totale massima per i vini con residuo zuccherino superiore a 5,00 g/l: 200 g/l per i vini rossi, 250 g/l per i vini bianchi;

acidità volatile massima: 18 meq/l per i vini bianchi e rosati, 20 meq/l per i vini rossi;

sovrappressione minima e massima: 1,00 - 2,50 bar;

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý s jiskrou (chiaro e brillante)

odchylky (scostamenti): ojedinělé krystalky vinného kamene (cristalli di tartaro isolati)

barva (colore): odpovídající označení a deklarované technologii

(adeguato alla etichettatura e alla tecnologia utilizzata)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni lievemente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická pro dané označení a deklarovanou technologii bez chorob a vad

(caratteristico, tipico della tipologia dichiarata e tecnologia utilizzata, privo di difetti)

chuť (gusto): výrazná, typická, harmonická, odpovídající označení, bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, armonico, corrispondente alla o alle varietà utilizzata/e, privo di difetti)

perlení (perlage): odpovídající perlivému vínu (perlage corrispondente alla tipologia)

 

5 - jakostní likérové víno

analytické vlastnosti (caratteristiche analitiche):

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo: 15,00 – 22,00% vol.;

titolo alcolometrico totale minimo: 17,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

anidride solforosa totale massima:

150 mg/l per i vini con un residuo zuccherino inferiore ai 5,00 g/l;

200 mg/l per I vini con un residuo zuccherino superiore ai 5,00 g/l;

acidità totale massima: 18 meq/l per i vini bianchi, 20 meq/l per i vini rossi

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

vzhled (aspetto): čirý (trasparente)

odchylky (scostamenti): slabě postřehnutelný závoj, viditelný pouze proti světelnému zdroji, ojedinělé jemné krystalky vinného kamene

(velo debolmente percettibile, visibile unicamente attraverso una fonte di luce, cristalli fini di tartaro)

barva (colore): odpovídající označení (adeguato all’etichettatura)

odchylky (scostamenti): slabě odlišné tóny (toni leggermente diversi)

vůně (aroma): výrazná, typická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, pulito, adeguato all’etichettatura, privo di difetti e malattie)

chuť (gusto): výrazná, typická, plná, harmonická, čistá, odpovídající označení bez chorob a vad

(espressivo, caratteristico, pieno, armonico, pulito, adeguato all’etichettatura, privo di difetti e malattie)

 

C) pratiche enologiche:

 

(1) Jakostní víno , Jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno, jakostní perlivé víno, jakostní likérové víno", lze uvést do oběhu, jestliže jestliže

(Il vino di qualità, il vino di qualità con predicato, il vino spumante di qualità, vino frizzante di qualità e vino liquoroso di qualità possono essere commercializzati se):

a) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5) které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

(il vino è stato prodotto dalle uve coltivate in un vigneto classificato per i vini di qualità in determinate regioni o sub-regioni della Repubblica Ceca)

b) výroba vína, s výjimkou stáčení, proběhla ):e vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

(la produzione del vino, eccetto l’imbottigliamento, deve avvenire all’interno della zona di produzione delle uve)

c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,

(che non sia superato la resa per ettaro stabilità nell’articolo 5 della legge 321/2004)

d) Jakostní víno s přívlastkem bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, popřípadě odrůda nebo směs odrůd anebo napadení ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P. byly ověřeny Inspekcí;ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu 

(Il vino di qualità con predicato è stato controllato e certificato dall’Ispettorato per la sua origine, contenuto naturale zuccherino delle uve, la quantità prodotta, la varietà o la cuvée di varietà, gli acini attaccati dalla muffa nobile e sono soggetti da una tassa amministrativa stabilita dalla normativa vigente)

f) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

(il vino è conforme ai requisiti di qualità stabiliti dalla legge 321/2004)

g) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno, jakostní víno odrůdové nebo jakostní víno známkové,

(il vino è classificato dall’Ispettorato come vino varietale o vino con marchio privato)

h) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.

(il vino è conforme ai regolamenti della CE)

1 a) Šumivé víno lze označit názvem "jakostní šumivé víno" nebo názvem "sekt" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

(il vino spumante identificato vino spumante di qualità o come “Sekt” può essere commercializzato se):

výroba vína použitého k výrobě jakostního šumivého vína stanovené oblasti proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

(la produzione dei vini spumanti di qualità deve avvenire all’interno delle zone delimitate per la produzione delle uve)

Šumivé víno se může označit názvem "aromatické jakostní šumivé víno" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

(il vino spumante può essere identificato come vino spumante aromatico di qualità se):

a) při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise Evropské unie,

(se nella produzione si sia utilizzato solo la prima fermentazione del mosto formato da cuvée delle varietà utilizzabili secondo la normativa vigente)

Jakostní šumivé víno podle odstavce 2 se může označit názvem "pěstitelský sekt" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

Il vino spumante di qualità può essere definito “prodotto all’origine” se)

a) víno bylo Inspekcí zatříděno jako pěstitelský sekt,

(il vino è stato riconosciuto dall’Ispettorato come vino spumante di qualità prodotto all’origine)

b) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie pro pěstitelský sekt.

(il vino rispetta i requisiti della regolamentazione CE)

 

(2) Jakostní víno lze uvést do oběhu, jestliže:

vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 stupňů normalizovaného moštoměru,

(le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 15° NM)

Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 19 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “Cabinet” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 19° NM)

Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 21 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 21° NM)

Jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 24 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “selezione di grappoli” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 24° NM)

Jakostní víno s přívlastkem výběr z bobulí je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “selezione di acini appassiti” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 27° NM)

Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “selezione di acini appassiti e attaccati dalla muffa nobile” le uve da cui è stato prodotto abbiano un tenore zuccherino naturale minimo di 32° NM)

Jakostní víno s přívlastkem ledové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7 °C a nižších a v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

(vino di qualità con predicato “vino di ghiaccio” è prodotto con uve raccolte ad una temperatura inferiore a – 7° C. le uve devono mantenere questa temperatura sia durante la vendemmia che la sua produzione e il contenuto zuccherino deve essere superiore a 27 ° NM)  

Jakostní víno s přívlastkem slámové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně 3 měsíců, a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

Vykazuje-li však mošt již po 2 měsících cukernatost nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru, může se provést lisování.

(vino di qualità con predicato “vino di paglia o passito” è consentito per il vino ottenuto da uve che sono state appassite su stuoie di canne o paglia o appesi su fili in ambiente ventilato per almeno tre mesi sino ad ottenere un contenuto zuccherino di almeno 27° NM, tuttavia si può procedere alla pigiatura anche dopo un periodo di soli 2 mesi se il contenuto zuccherino supera i 32° NM

(3)  výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

(la produzione dei vini di qualità deve avvenire all’interno della regione determinata e raccolte manualmente)

(4)Jakostní víno lze označit dovětkem "odrůdové" nebo "známkové".

(il vino di qualità può essere definito “vino varietale” o “vino con marchio privato”

Jakostní víno odrůdové se vyrábí z vinných hroznů, rmutu, z hroznového moštu, z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín, a to nejvýše z 3 odrůd.

(il vino varietale è il prodotto di una varietà vinificata in purezza o la cuvée di più varietà, massimo tre, il nome della varietà in etichetta è quella utilizzata per almeno l’85%, nel caso delle cuvée le varietà in etichetta saranno tutte quelle utilizzate e menzionate per la quantità utilizzata in modo decrescente)

Jakostní víno známkové se vyrábí ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín.

(il vino di qualità con il marchio privato è il frutto di cuvée scelte personalmente dal produttore, senza vincoli di quantità e percentuali, purché le uve siano raccolte nei vigneti classificati per i vini di qualità della zona viticola designata)

Jakostní víno s přívlastkem lze označit dovětkem "známkové", jestliže bylo získáno ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, popřípadě z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které splňují požadavky pro jednotlivý druh jakostního vína s přívlastkem, anebo smísením jakostních vín s přívlastkem.

(il vino di qualità con predicato e il marchio privato è il frutto di cuvée scelte personalmente dal produttore, senza vincoli di quantità e percentuali, purché le uve siano raccolte nei vigneti classificati per i vini di qualità della zona viticola designata, che soddisfano le caratteristiche e i requisiti del predicato specificato in etichetta)

(5) Před zvýšením přirozeného obsahu alkoholu v produktu (dále jen "zvyšování cukernatosti je výrobce povinen Inspekci oznámit záměr zvyšování cukernatosti (dále jen "hlášení o zvyšování cukernatosti Hlášení o zvyšování cukernatosti musí výrobce doručit Inspekci nejméně 48 hodin před zvyšováním cukernatosti. 

Vzor prohlášení o zvyšování cukernatosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

(prima dell’aumento della gradazione naturale del mosto il produttore deve inviare la richiesta almeno 48 ore prima dell’operazione)

U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti zakázáno.

(i vini di qualità con predicato non possono essere arricchiti)

Přirozený obsah alkoholu u čerstvých hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu a mladého vína lze zvýšit při nepřekročení hodnot stanovených předpisy Evropské unie.

(5) U červeného vína vyrobeného v České republice z hroznů sklizených v České republice lze zvýšit horní mez celkového obsahu alkoholu v zóně B  na 12,50% objemových.

(i vini bianchi possono essere arricchiti sino ad un massimo del 15% del grado NM naturale delle uve, mentre i vini rossi della zona viticola B (Moravia) possono elevare il titolo alcolometrico volumico totale massimo a 12,50% vol.)

 

d) vymezeni príslušné zemépisné oblasti:

(delimitazione della zona geografica)

 

La regione viticola della ChOP Morava comprende le quattro sub-regioni viticole di:

Mikulovská

Slovácká

Velkopavlovická

Znojemská

nella regione viticola Morava (Moravia)

 

e) maximálni hektarový výnos:

(rese massime in uva fresca per ettaro)

 

nesmí hektarový výnos vinice, na níž byly hrozny révy vinné vypěstovány, překročit 12 tun na jeden hektar.

(la resa massima di uva fresca prodotta nei vigneti è di 12,00 t/ha)

 

f) Base ampelografica:

 

označeni odrody nebo odrùd révy, ze kterých se víno vyrábi:

(varietà di uva da vino idonee alla coltivazione)

Le varietà idonee alla coltivazione per produrre vini con denominazione di origine protetta  (ChOP Morava) sono elencate nello schedario nazionale delle varietà (legge 219/2003) la lista si trova nell’allegato di questa scheda.

 

g) Požadavky na označovani

(requisiti nell’etichettatura)

 

Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína uváděno.

(la menzione “Vino a denominazione di origine protetta” o “Vino ChOP” può essere indicata in etichetta anche come vino di qualità)

Le menzioni Jakostní víno, Jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno, jakostní šumivé víno sekt, pěstitelský sekt, aromatické jakostní šumivé víno, aromatické jakostní šumivé víno sekt:  jakostní likérové víno, jakostní perlivé vino, possono sostituire la menzione “Denominazione di origine protetta o ChOP”.

Etiketa jakostního vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropské unie a dále tyto údaje:

(l’etichetta di tutti i vini di qualità contiene le informazioni base delle disposizioni CE e i seguenti dati):

a) název vinařské oblasti, v níž bylo jakostní víno vyrobeno,

(la menzione della regione o sub regione viticola nella quale il vino viene prodotto)

b) označení "jakostní víno", s případným uvedením dovětku podle odstavce 3; je-li na etiketě uveden dovětek podle odstavce 3, uvede se na etiketě název odrůdy nebo odrůd, v případě jakostního vína odrůdového, nebo známka, v případě jakostního vína s dovětkem známkové,

(la menzione “vino di qualità” accompagnata dalle menzioni odrůdové o známkové secondo se prodotto da varietà specifiche (massimo tre) o se da una cuvée con marchio privato)

c) evidenční číslo jakosti.

(il numero della classificazione)

Etiketa jakostního vína může kromě údajů podle odstavce 6 obsahovat

(l’etichetta dei vini di qualità oltre ai dati precedenti può riportare):

a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie,

(il nome della varietà di vite secondo la normativa CE)

b) název vinařské podoblasti, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské podoblasti,

(il nome della regione o sub-regione quando le uve utilizzate sono state raccolte per almeno l’85% nel suo territorio)

c) název vinařské obce, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské obce,

(il nome del villaggio viticolo quando le uve provengono per almeno l’85% dal suo territorio)

d) název viniční tratě, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této viniční tratě.

(il nome del vigneto quando le uve provengono per almeno l’85% dal suo territorio)

označení "jakostní víno s přívlastkem" nebo "víno s přívlastkem", včetně uvedení druhu (odstavec 2), který odpovídá zatřídění Inspekcí,

(la menzione vino di qualità con predicato può essere sostituita con vino con predicato)

Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína s přívlastkem uváděno.

(la menzione Denominazione di origine protetta o ChOP può essere sostituita dalla menzione vino di qualità con predicato o vino con predicato)

Inoltre le menzioni vino di qualità con predicato accompagnate da una delle tipologie di vinificazione possono essere utilizzate menzionando solo la tipologia di vinificazione) 

Na etiketě vína lze uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských

společností, například, že jde o mešní víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný souhlas

příslušné církve nebo náboženské společnosti s uváděním takto označeného vína do oběhu; bez

předchozího písemného souhlasu příslušné církve nebo náboženské společnosti je zakázáno uvést takto

označené víno do oběhu.

(in etichetta è possibile menzionare l’utilizzo del vino per scopi religiosi come vino da messa e vino kosher purché le

rispettive comunità religiose diano il loro consenso)

Etiketa pěstitelského sektu může dále obsahovat název vinařské obce nebo viniční tratě, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85 % z této vinařské obce nebo viniční tratě.

(in etichetta il vino spumante di qualità “Sekt o prodotto all’origine “può portare il nome del villaggio viticolo o del vigneto di origine purché le uve provengano per almeno l’85% dal suo territorio)

 

h) tradiční výraz:

(menzioni tradizionali)

 

1) Na etiketě je možné uvést označení „Chateau“ nebo „Château“. 

Chateau“ nebo „Château“ je historický výraz spojený s typem oblasti a druhem vína vyhrazený pro vína pocházející z podniku, který skutečně existuje pod tímto názvem, nebo který je nazýván přesně tímto slovem. 

Takový podnik musí být tímto názvem nebo slovem nepřetržitě označován nejméně 15 let a hrozny pocházejí výhradně z tohoto podniku nebo výroba vína se provádí v tomto podniku.

(la menzione “Château” è un termine storico riservato per un fondo agricolo realmente esistente con quel nome per i vini prodotti in continuità per almeno da 15 anni in un territorio, vigneto o villaggio viticolo che porti tale nome o che nella proprietà viticola esista un castello o un rudere storico)

Víno lze označit slovem "barrique", pokud víno zrálo nejméně 3 měsíce v dubovém sudu o objemu větším než 210 litrů a menším než 250 litrů, který nebyl používán pro výrobu vína déle než 36 měsíců. 

Toto označení lze doplnit údajem o době zrání vína v měsících nebo rocích.

(la menzione barrique è utilizzabile per i vini invecchiati per almeno tre mesi in botti di rovere da 210 litri a 250 litri che siano state utilizzate meno di 36 mesi)

2) Víno lze označit slovy:

(il vino può essere designato):

a) "zrálo v sudu", pokud víno zrálo v dřevěném sudu po dobu nejméně 6 měsíců,

(maturato in botte o barrique se il vino è stato invecchiato in botti per almeno 6 mesi)

b) „claret“, „clairet“ nebo „klaret“, pokud se jedná o bílé víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení,

(chiaretto se il vino è prodotto con uve rosse con una brevissima macerazione)

c) "růžák" nebo "ryšák", pokud bylo víno vyrobeno ze směsi vinných hroznů nebo hroznového moštu z bílých, případně červených, a modrých vinných hroznů,

(vino rosato ottenuto da cuvée di uva bianche e rosse)

d) "archivní víno", pokud je víno uváděno do oběhu nejméně 3 roky po roku sklizně,

(vintage quando il vino è stato invecchiato minimo tre anni)

e) "mladé víno", pokud je víno nabízeno ke spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém proběhla sklizeň vinných hroznů použitých k výrobě tohoto vína,

(vino nuovo, quando viene commercializzato sino al termine dell’annata della vendemmia)

f) "první sklizeň", "panenská sklizeň" nebo "panenské víno", pokud víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň uskutečněná ve třetím roce po výsadbě vinice,

(prima vendemmia o vendemmia vergine quando il vino è stato prodotto dalla prima vendemmia di un nuovo vigneto, di fatto è la vendemmia del terzo anno di vita dei ceppi)

g) "botrytický sběr", pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň z 30 % napadeny ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P.,

(vendemmia botritizzata, quando il vino di qualità con predicato. selezione di grappoli, selezione di acini appassiti e selezione di acini botritizzati è prodotto con uve attaccate dalla muffa nobile per almeno il 30%)

h) "zrálo na kvasnicích" nebo "školeno na kvasnicích" anebo "krášleno na kvasnicích" nebo „sur lie“, pokud víno při výrobě bylo ponecháno na kvasnicích po dobu nejméně 6 měsíců.

(maturato sui lieviti, maturato sulle fecce, sur lie quando il vino è rimasto a contatto con le fecce per almeno sei mesi)

i) “Svatomartinská vína” jsou první vína ročníku, se kterými si podle tradice můžete přiťuknout poprvé na sv. Martina 11. listopadu v 11 hodin.

(vino di San Martino è un vino novello messo in commercializzazione alle ore 11 dell’11 Novembre festa di San Martino)

(3) Označení "rezerva" je možné použít pro víno, s výjimkou šumivého vína a perlivého vína, které zrálo nejméně 24 měsíců v dřevěném sudu a následně v lahvi, z toho v sudu nejméně 12 měsíců u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo růžového vína.

(la menzione riserva può essere utilizzata per i vini, eccetto gli spumanti, che abbiano subito un invecchiamento minimo di due anni i botti di rovere e un affinamento minimo in bottiglia di 12 mesi per i vini rossi e 6 mesi per i vini bianchi e rosati)

(4) Víno lze označit údajem o barvě vína slovy "bílé", "růžové" nebo "červené"; označení barvy růžové lze nahradit označením "rose" nebo "rosé". Vína s chráněným označením původu nebo vína s chráněným zeměpisným označením nelze označit jako „rose“, „rosé“ nebo „růžové“, pokud vznikla mísením bílého a červeného vína.

(i vini secondo il loro colore sono etichettati bianco, rosso e rosato, il termine rosato può essere sostituito da rosé, tale termine è utilizzabile unicamente per i vini DOP e IGP)

(5) Tam, kde je dovoleno v označení vína uvádět název odrůdy, uvede se tento název ve znění názvu odrůdy nebo jejího synonyma podle přílohy č. 1.

(dove è consentito l’inserimento della o delle varietà si possono utilizzare anche i loro sinonimi)

 

i) Confezionamento

 

Produkt smí být při uvádění do oběhu balen pouze do obalů a obalových materiálů, které odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy 73 ) a chrání ho před znehodnocením nebo zkažením.

(il prodotto può essere immesso in commercializzazione confezionato unicamente in contenitori e materiali che soddisfano i requisiti della normativa vigente e lo protegge dalla degradazione e deterioramento)   

Obal nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost a zdravotní nezávadnost produktu. Jakostní víno s přívlastkem smí být plněno pouze do skleněných lahví o obsahu do 0,75 nebo 1,50 litru. Lahve musí být uzavřeny jen uznanými uzávěry.

(i vini di qualità con predicato devono essere confezionati in bottiglie di vetro dalla capacità massima di 0,750 e 1,500 litri e chiuse con tappatura consentite dalla normativa vigente)

Produkt při skladování v nádobách nebo lahvích musí být řádně označen, aby nemohlo dojít k záměně a aby bylo možné kdykoliv prokázat jeho původ a jedinečnost.

(il prodotto imbottigliato va stoccato in ambienti idonei per una corretta conservazione e le bottiglie vanno etichettate per poterle riconoscere facilmente)

 

i) legame storico, ambientale e geografico:

(fonte wineofczechrepublic.cz)

Vinařská oblast MORAVA má výborné předpoklady pro výrobu vína. Vznikají zde skvělá bílá vína se zajímavým spektrem vůní a kořenitosti doplňující minerálnost a látkovou plnost, kterou réva čerpá ze zdejších úrodných půd. Souhru vůní a chutí pak podtrhují svěží kyseliny.

Stejně tak k Moravě odnepaměti patří červená vína.

Jejich chuťový projev nikdy nepostrádal zemitou esenci doprovázenou ovocitým charakterem.

Díky moderním technologickým postupům se moravská červená vína mění – jsou jemná a harmonická.

Jihomoravská krajina a její unikátní přírodní podmínky vytvářejí základ pro jedinečný a přitom různorodý charakter zdejších vín.

Vinařská oblast MORAVA zahrnuje území od jižního cípu Moravy až po polohy rozkládající se na západ od Brna. Nachází se zde téměř 96% ploch všech vinic registrovaných v České republice.

Roční průměrná teplota je 9,42 °C, průměr ročních srážek je 510 mm a průměrná roční délka slunečního svitu je 2244 hodin podle 78letého průměru zjištěného v Šlechtitelské stanici vinařské ve Velkých Pavlovicích.  

Na jižní Moravě je 80 % ročníků s dobrou, výbornou a vynikající jakostí vína. Klima je přechodné s příklonem k vnitrozemskému, s občasnými vpády vlhkého atlantického vzduchu nebo i ledového z vnitrozemí. Vegetační období je o něco kratší nežli v západní Evropě.

Ve většině let však vyniká vyšší tepelnou intenzitou v letních měsících, což působí příznivě na zkracování vegetačních fenofází révy.

To umožňuje pěstování odrůd s pozdním vyzráváním hroznů, z nichž vznikají vysoce jakostní vína.

Zrání hroznů probíhá na Moravě pomaleji. Proto se v nich udrží a koncentruje větší množství a větší rozmanitost aromatických látek.

Vinařská oblast Morava se dělí na čtyři podoblasti: mikulovskou – 4 432 ha (1), slováckou – 4 188 ha (2), velkopavlovickou – 4 741 ha (3) a znojemskou – 3 153 ha (4).

Na Moravě se nachází také nejvíce vinařských obcí (312), viničních tratí (1 126) a pěstitelů (18 874).

 

j) organismi di controllo

(fonte Bacchus.eu)

 

Competent authorities for certifying that the wine complies with European Community legislation:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Brně Běhounská

10 601 26 Brno

+420-542 426 702 +420-542 426 717

miloslav.jasek@szpi.gov.cz 2.

 

Competent laboratories for carrying out the analysis report:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Květná

15 603 00 Brno

+420 543 540 242 +420 543 540 241

dagmar.vosmerova@szpi.gov.cz

 

Allegato

Varietà di vite e loro sinonimi idonee alla coltivazione

 

Réva Réva Vitis L. - odrůdy moštové

(varietà da vino)

Acolon N, Agni N, Alibernet N, André N, Ariana N, Aurelius B, Auxerrois B,Blauburger N, Cabernet Cortis N,

 

Cabernet Dorsa N, Cabernet Moravia N, Cabernet Sauvignon N, Cerason N, Chardonnay B, Děvín B, Dornfelder N, Erilon B, Florianka B, Frankovka (syn.: Lemberger, Blaufränkisch) N, Fratava N, Hibernal B, Irsai Oliver B, Jakubské N, Kerner B, Kofranka N, Laurot N, Lena B, Malverina B, Medea G, Merlot N, Mery B, Modrý Portugal (syn.: Blauer Portugieser, Portugieser Blau) N, Muškát moravský B, Muškát Ottonel (syn.: Muscat Ottonel) B, Müller Thurgau (syn.: Rivaner) B, Nativa N, Neronet N, Neuburské (syn.: Neuburger) B, Pálava G, Rinot B, Rubinet N, Rulandské bílé (syn.: Pinot blanc) B, Rulandské modré (syn.: Pinot noir) N, Rulandské šedé (syn.: Pinot gris) G, Ryzlink rýnský (syn.: Rheinriesling, Riesling) B, Ryzlink vlašský (syn.: Welschriesling) B, Sauvignon (syn.: Sauvignon blanc) B, Savilon B, Sevar N, Svatovavřinecké (syn.: Saint Laurent) N, Svojsen B, Sylvánské zelené (syn.: Sylvánské, Grüner Silvaner) B, Tramín červený (syn.: Tramín, Gewürztraminer) G, Tristar B, Veltlínské červené rané (syn.: Malvasier, Malvasia) G, Veltlínské zelené (syn.: Grüner Veltliner) B, Veritas B, Vesna B, Vrboska G, Zweigeltrebe N.

.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

senigallia