Creta › CRETA OPAP

ΑΡΧΑΝΕΣ Ο.Π.Α.Π.

ARCHANES

ΧΑΝΔΑΚΑΣ Ο.Π.Α.Π.

CANDIA

ΔΑΦΝΕΣ Ο.Π.Α.Π.

DAPHNES

ΑΡΧΑΝΕΣ

ARCHANES

Ο.Π.Α.Π.

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας

Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης)

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων – Τεχνικός φάκελος

(denominazioni dei vini esistenti – documentazione tecnica)

Βασιλικό Διάταγμα 539/4-8-1971

Υπουργική Απόφαση 213850/1572/11-2-1972

Προεδρικό Διάταγμα 446/10-6-1974

Υπουργική Απόφαση 280557/9-6-2005

(fonte Minagr.gr.)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(specifiche del prodotto)

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1234/2007 ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟΣ 2).

Αρχάνες (el)

Archanes(en)

ΠΟΠΠροστατευόμενη Ονομασία Προέλευση

(P.O.P. denominazione di origine protetta)

 

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

(denominazione da registrare

 

Όνομα προς καταχώρηση: Αρχάνες

Ισοδύναμος Όρος: Archanes

 

1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ:

(categorie dei prodotti)

Ο οίνος Π.Ο.Π. Αρχάνες (Archanes) ανήκει στην κατηγορία 1.

Αμπελοοινικών Προϊόντων του παραρτήματος ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->1. Οίνος (vino)

 

1.2.   Τύποι οίνων

(tipi di vino)

Οίνος Ερυθρός Ξηρός (vino rosso asciutto);

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΟΊΝΟΥ (Ή ΤΩΝ ΟΊΝΩΝ):

(descrizione del vino e dei vini)

 

2.1. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνου Ερυθρός Ξηρού

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino rosso asciutto)

2.1.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 11,00% vol.;

(titolo alcolometrico naturale minimo)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 11,00%vol.;

(titolo alcolometrico totale minimo)

- Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 11,00%vol.;

(titolo alcolometrico effettivo minimo)

-Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: 0-4 gr/l;

(zuccheri residui totali)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l): Ελάχιστη 3,50;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l): Μέγιστη 1,20;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 150 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

1. Όψη: Λαμπερό ρουμπινί με πορτοκαλί ανταύγειες.

(aspetto: colore rosso rubino brillante con riflessi aranciati)

2. Οσμή: μπαχαρικών και ξηρών φρούτων αρμονικά δεμένων με τη βανίλια του  βαρελιού.

(profumo: sentori di spezie e frutta fresca in armonia con la vaniglia)

3. Γεύση: αρμονικά ισορροπημένη, στρογγυλή και ισορροπημένη με μακρά επίγευση

(sapore: rotondo, equilibrato con retrogusto persistente)

 

3. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΈΣ ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ:

(menzioni tradizionali)

 

Παραδοσιακές ενδείξεις, σύμφωνα με το άρθρο 118κα παράγραφος 1, οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Καν(ΕΚ) 670/2011 της Επιτροπής  και όπως έχουν οριστεί και καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «E-Bacchus», οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με  Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης  (Π.Ο.Π.) Αρχάνες και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας, είναι οι εξής:

 

a. Στοιχείο α):

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) στη θέση των ΠΟΠ.

(denominazione di origine di qualità superiore OPAP al posto della DOP)

 

b. Στοιχείο β):

Επιλογή ή Επιλεγμένος (selezione, selezionato, riserva);

Πύργος (torre);

Μοναστήρι (monastero);

Μετόχι (fattoria del monastero);

Κτήμα (tenuta, proprietà);

Κάστρο (castello);

Ειδικά Επιλεγμένο (appositamente selezionati, gran riserva);

Αρχοντικό (palazzo);

Αμπελώνας(ες) (vigneto);

Αμπέλι (vigneto);

Αγρέπαυλη (edificio storico).

 

4. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

(pratiche enologiche)

 

4.1. Ο ερυθρός ξηρός οίνος Π.Ο.Π. Αρχάνες (Archanes)  παράγεται με την κλασσική μέθοδο ερυθράς οινοποίησης.

Η αλκοολική ζύμωση του σταφυλοπολτού και του οίνου σε ζύμωση μετά το διαχωρισμό από τα στέμφυλα γίνεται σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες μικρότερες των 30° C.

(fermentazione alcolica classica dei vini rossi ad una temperatura inferiore ai 30° C.)

 

4.2. Ειδικές οινολογικές πρακτικές:

(pratiche enologiche specifiche dei vini:)

4.2.1. Για την χρησιμοποίηση της ένδειξης «Επιλεγμένος» ή «Réserve» για τους ερυθρούς ξηρούς Αρχάνες (Archanes)  πρέπει οι οίνοι:

(per poter utilizzare le menzioni “selezionato”, “Reserve”, i vini rossi DOP Αρχάνες (Archanes)  devono:

- να έχουν ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης δυο (2) έτη , εκ των οποίων τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε δρύινα βαρέλια και έξι (6) μήνες σε φιάλες

(avere un invecchiamento minimo di 2 anni, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere e 6 mesi in bottiglia)

 

4.2.2. Για την χρησιμοποίηση της ένδειξης «Ειδικά Επιλεγμένος» ή «Grande Réserve» για ερυθρούς ξηρούς Αρχάνες (Archanes) πρέπει οι οίνοι:

(per poter utilizzare le menzioni “appositamente selezionato”, “ Grande Réserve”, i vini rossi DOP Αρχάνες (Archanes) devono: 

- να έχουν ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης τέσσερα [4] έτη, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες σε δρύινα βαρέλια και δεκαοκτώ (18) μήνες σε φιάλες.

(avere un invecchiamento minimo di 4 anni, di cui almeno 18 mesi in botti di rovere e 18 mesi in bottiglia)

 

Καλλιεργητικές πρακτικές

(pratiche colturali)

Οι οίνοι ΠΟΠ Αρχάνες προέρχονται από σταφύλια αμπελώνων οι οποίοι έχουν μορφωθεί σε κυπελλοειδή ή γραμμικά σχήματα και δέχονται βραχύ κλάδεμα.

(i sistemi di coltivazione dei ceppi sono a vaso o lineari con potatura corta).

 

5. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΈΝΗ ΠΕΡΙΟΧΉ

(zone delimitate)

 

Η οριοθετημένη περιοχή για την παραγωγή οίνων Π.Ο.Π. Αρχάνες (Archanes) που καθορίστηκε με το Βασιλικό Διάταγμα αριθμ.539 /4-8-1971 (ΦΕΚ 159/Α/14-8-1971) το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα αριθμ 446/10.6.1974 (ΦΕΚ 174/Α/25.6.1974).

(la zona di produzione del vino a DOP Archanes è stata istituita con Regio Decreto n 539 del 4/08/1971 è modificata con Decreto Ministeriale n 446 del 10/06/1974) 

Ο αμπελώνας στις Αρχάνες βρίσκεται ανάμεσα σε αυτόν των Πεζών και αυτόν των Δαφνών, στο κέντρο περίπου της Κρήτης και ακριβώς νοτιότερα από την πόλη του Ηρακλείου.

(la zona si trova al centro dell’isola di Creta, a sud del capoluogo Heraklion tra le zone viticole di Peza e Daphne)

Απέχει δε πολύ μικρή απόσταση από αυτούς τους δύο αμπελώνες. Τα όρια της αμπελουργικής ζώνης καλύπτουν τους αμπελώνες των κοινωτήτων

Άνω Αρχανών, Κάτω Αρχανών, Αγ. Σύλλα, Βασιλείων, Κυπαρίσσιου, Προφήτη Ηλία και Σκαλανίου.

(la zona copre i territori delle comunità locali di:....................)

Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου (unità periferica Candia/Heraklion)

Περιφέρεια Κρήτης (periferia Creta)

 

6. Μέγιστες αποδόσεις

(resa massima)

 

Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο:

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο ( HA ) δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες 10.000 χιλιόγραμμα νωπά σταφύλια

ή 80 HL οίνου.

(la resa massima di produzione è limitata a 10.000 kg/ha di uve fresche e di 80 hl/ha di vino).

 

7. ΟΙΝΟΠΟΙΉΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΊΕΣ ΑΜΠΈΛΟΥ

(varietà di vite autorizzate)

 

Επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

(varietà di vite autorizzate)

Ο οίνος Π.Ο.Π. Αρχάνες (Archanes)  παράγεται μόνο από νωπά σταφύλια από τη συνοινοποίηση των ερυθρών ποικιλιών Κοτσιφάλι και Μανδηλαριά.

(il vino DOP Archanes è prodotto esclusivamente con le varietà Kotsifali e Mandilaria)

Η ερυθρή ποικιλία Κοτσιφάλι είναι μια από τις πιο αξιόλογες ερυθρές ποικιλίες στην Κρήτη ενώ η ερυθρή ποικιλία Μανδηλαριά είναι από τις πιο πλούσιες χρωματικά γηγενείς ποικιλίες αμπέλου έτσι ο συνδυασμός τους θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχής.

(la varietà rossa Kotsifali è considerata la migliore di tutta l’isola di Creta quindi in combinazione con la varietà Mandilaria ricca in colore e di buona acidità rende efficace la miscela)

Συνδυάζονται θαυμάσια καθώς το Κοτσιφάλι δίνει κρασιά υψηλόβαθμα με έντονα αρωματικούς χαρακτήρες, ενώ η Μανδηλαριά δίνει κρασιά υψηλής οξύτητας με έντονο πορφυρό χρώμα.

(il Kotsifali da vini intensi e con caratteristiche aromatiche, mentre il Mandilaria da vini ricchi di acidità e dal colore violaceo)

 

8. ΔΕΣΜΌΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ

(legame con la zona geografica)

 

8.1. Λεπτομέρειες της γεωγραφικής περιοχής:

(dettagli della zona geografica):

α. Ποιότητα

(qualità)

Από την αρχαιότητα έως σήμερα, οι Αρχάνες θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες περιοχές οινοκαλλιέργειας της Κρήτης.

Ο ερυθρός οίνος  Π.Ο.Π. Αρχάνες  που ανταποκρίνεται στα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ταυτότητάς του (σημείο 2. ανωτέρω) αναδίνει εύκολα τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, που είναι η συνισταμένη των φυσικών και τεχνικών συντελεστών της περιοχής

 

β. Ιστορικός δεσμός

(legame storico)

Η αμπελοκαλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών έχει βαθιές ρίζες που ξεκινούν τουλάχιστον από τη Μινωική εποχή με χαρακτηριστικό δείγμα τη Μινωική εγκατάσταση πιεστηρίου (16ος αιώνας π.Χ.) στο Βαθύπετρο Αρχανών.

Οι Μινωίτες καλλιεργούσαν τη γη τους και γεύονταν αυτά που απλόχερα τους προσέφερε.

Στις εκατοντάδες πινακίδες που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη βλέπουμε µια ακµάζουσα οικονοµία µε γεωργικές, κτηνοτροφικές και εµπορικές δραστηριότητες.

Μεταξύ των προϊόντων που καλλιεργούσαν µε επιτυχία και εµπορεύονταν οι αρχαίοι Κρήτες ξεχωρίζουµε το λάδι, τα σιτηρά, αλλά και το κρασί.

Το αµπέλι καλλιεργείται συστηµατικά στην περιοχή των Αρχανών εδώ και περίπου 4.000 χρόνια! ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το αρχαιότερο πατητήρι σταφυλιών, ηλικίας µεγαλύτερης των 3.500 ετών, έχει ανακαλυφθεί στην περιοχή του Βαθύπετρου.

Από τον Όµηρο γνωρίζουµε πως τα κρητικά κρασιά ήταν ξακουστά σε όλο τον τότε γνωστό κόσµο.

Πέρα από το ηλικίας 3.500 ετών πατητήρι, εντυπωσιακοί αµφορείς, τεράστιοι υπόγειοι χώροι αποθήκευσης, σχετικές απεικονίσεις σε όλα τα µινωικά ανάκτορα, αλλά και αναρίθµητες καταχωρίσεις για µεγάλες ποσότητες κρασιού στα µινωικά αρχεία σηµατοδοτούν όχι µόνο τον κεντρικό ρόλο που έπαιζε το κρασί στη ζωή του νησιού, αλλά και το υψηλό επίπεδο γνώσης των Μινωιτών για αυτό.

Όµως το κρητικό κρασί δεν μένει αυστηρά στο νησί. Ταξιδεύει... Οι Μινωίτες, µε τα πλοία τους γεµάτα µε τα προϊόντα της κρητικής γης, γυρίζουν όλη τη Μεσόγειο.

Έτσι, φθάνουν στην αυλή του ισχυρότερου άνδρα του αρχαίου κόσµου, του Αιγύπτιου φαραώ: σε αιγυπτιακές τοιχογραφίες βλέπουµε Κρήτες να καταφθάνουν µε τα πλοία τους στα αιγυπτιακά λιµάνια.

Ανάµεσα στα εµπορεύµατα διακρίνονται και αµφορείς Όμως η φήμη του κρασιού από την περιοχή των Αρχανών (Ηράκλιεο Κρήτης) δεν σταματά στους αρχαίους χρόνους.

Ακόμα και σε διηγήματα αρχών του 20 αιώνα οι οίνοι από τις Αρχάνες κουβαλούν την φήμη τους.

«Οι φίλοι μου οι Ερακλειώτες με πήγανε να δω τις Αρχάνες και τις κληματαριές τους. Είναι ένα θέαμα που πουθενά αλλού δεν μπορείς να το δης (…).

Εκεί είναι οι πραγματικοί ναοί του Διόνυσου. (…) Μπορείτε να περπατάτε ώρες κάτω απ’ τον αδιάσπαστο θόλο των αμπελόφυλλων, και να μη σας βρίσκει ο ήλιος του θέρους, και από παντού να κρεμάζουν γιρλάντες τα βλαστάρια, και από παντού να κρέμουνται τα Αρχανιώτικα σταφύλια»

Από τα «Ταξιδιωτικά» του πεζογράφου  Στρατή Μυριβήλη.

Σήμερα η καθημερινότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής εξακολουθεί να παραμένει άρρηκτα συνδεμένη με την αμπελουργία.

Η παραγωγή στηρίζεται στις οινοποιήσημες ποικιλίες σταφυλιών αλλά και στις επιτραπέζιες.

 

γ. Πολιτιστικός, κοινωνικός & οικονομικός δεσμός

(legame culturale, sociale ed economico)

Το αμπέλι και το κρασί είναι άρρηκτα δεμένα με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.

«Οι φίλοι μου οι Ερακλειώτες με πήγανε να δω τις Αρχάνες και τις κληματαριές τους.

Είναι ένα θέαμα που πουθενά αλλού δεν μπορείς να το δης (…).

Εκεί είναι οι πραγματικοί ναοί του Διόνυσου. (…) Μπορείτε να περπατάτε ώρες κάτω απ’ τον αδιάσπαστο θόλο των αμπελόφυλλων, και να μη σας βρίσκει ο ήλιος του θέρους, και από παντού να κρεμάζουν γιρλάντες τα βλαστάρια, και από παντού να κρέμουνται τα Αρχανιώτικα σταφύλια»

„Ταξιδιωτικά” του Στρατή Μυριβήλη.

Σήμερα η καθημερινότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής εξακολουθεί να παραμένει συνδεμένη με την αμπελουργία, τον οίνο και την κουλτούρα του.

Το κρασί δεν λείπει από το καθημερινό τραπέζι των Ηρακλειωτών και οι επισκέπτες του νησιού έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν αμπελώνες, σύγχρονα οινοποιεία και εστιατόρια δοκιμάζοντας τα κρασιά από τις Αρχάνες και „παντρεύοντας τα με την τοπική κουζίνα”.

 

δ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση

(ambiente e origine geografica)

Το υψόμετρο ξεκινά από 300 μέτρα και φτάνει έως 400-450 μέτρα.

Το κλίμα της περιοχής είναι το τυπικό μεσογειακό κλίμα, με μέση ετήσια θερμοκρασία 16,50° C,  και μέση ετήσια βροχόπτωση 600mm.

To έδαφος παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο και είναι έντονη η παρουσία CaCO3 σ’ αυτό.

Ο οίνος Π.Ο.Π. Αρχάνες (Archanes)  παράγεται μόνο από νωπά σταφύλια από τη συνοινοποίηση των ερυθρών ποικιλιών Κοτσιφάλι και Μανδηλαριά.

Η ερυθρή ποικιλία Κοτσιφάλι είναι μια από τις πιο αξιόλογες ερυθρές ποικιλίες στην Κρήτη ενώ η ερυθρή ποικιλία Μανδηλαριά είναι από τις πιο πλούσιες χρωματικά γηγενείς ποικιλίες αμπέλου έτσι ο συνδυασμός τους θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχής.

Συνδυάζονται θαυμάσια καθώς το Κοτσιφάλι στις εδαφοκλιματικές συνθήκες των Αρχανών δίνει κρασιά υψηλόβαθμα με έντονα αρωματικούς χαρακτήρες, ενώ η Μανδηλαριά δίνει κρασιά υψηλής οξύτητας με έντονο πορφυρό χρώμα.

 

8.2. Λεπτομέρειες του προϊόντος

(caratteristiche del prodotto)

Η ποικιλιακή σύνθεση είναι ίδια με αυτή των ερυθρών οίνων της ζώνης ΠΟΠ Πεζά αλλά το υψηλόβαθμο και αρωματικό κοτσιφάλι των Αρχανών και ίσως μια αυξημένη ποσότητα μανδηλαριάς προσδίδει στους οίνους ΠΟΠ Αρχάνες διακριτά χαρακτηριστικά και οι ντόπιοι λένε πως είναι πιο "αντρίκιοι".

 

8.3. Αιτιώδης αλληλεπίδραση

(interazione causale)

Η μοναδικότητα των οίνων ΠΟΠ Αρχάνες, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στις ανωτέρω υποενότητες οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (νοτιοανατολική έκθεση του αμπελώνα,  γειτνίαση με δασικές εκτάσεις και ποταμούς, το ανάγλυφο του εδάφους, η γειτνίαση με τη θάλασσα) σε συνδυασμό με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές.

 

9. ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

(altre condizioni)

 

9.1. Παρέκκλιση από την παραγωγή στην οριοθετημένη περιοχή

(riferimento della produzione nella zona delimitata)

 

Νομικό πλαίσιο: Κοινοτική Νομοθεσία

(legislazione comunitaria)

Άρθρο 6 παράγραφος 4α του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

 

9.2. Πρόσθετες διατάξεις που αφορούν στην επισήμανση των οίνων

(disposizioni supplementari inerenti all’etichettatura dei vini)

9.2.1. Ενδείξεις που αφορούν ορισμένες μεθόδους παραγωγής

(termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione)

Κοινοτική Νομοθεσία

(legislazione comunitaria)

Άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2 και 6 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

 

9.2.2. Αναγραφή στην επισήμανση του έτους συγκομιδής

(indicazione dellannata di vendemmia)

Στην περίπτωση χρήσης της ένδειξης «ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ» ή «ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ» στην επισήμανση των οίνων είναι υποχρεωτική η αναγραφή του έτους συγκομιδής

(i vini con la menzione “vino nuovo o novello” devono portare obbligatoriamente in etichetta l’annata di vendemmia)

των σταφυλιών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.2 της αριθμ. 280557/9-6-2005 υπουργικής απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

 

9.2.3. Παραδοσιακές Ενδείξεις

(menzioni tradizionali)

Παραδοσιακές ενδείξεις σύμφωνα με την αριθμ 235309/7-2-2002 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Αρχάνες είναι οι παρακάτω:

 

ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,

ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux,

 

9. 3. Παραπομπή στις προδιαγραφές προϊόντος

(riferimenti alla disciplina di produzione)

 

9.3.1. Απαιτήσεις Εθνικής Νομοθεσίας

(requisiti della legislazione nazionale)

-Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 423/8-6-1970 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 136/Α/19-6-1970).

-Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 539/4-8-1971 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 159/Α/14-8-1971)

-Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 446/10.6.1974 «Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 1,2 και 3 του Β.Δ. 539/1971» (ΦΕΚ 174/Α/25.6.1974

-Υπουργική απόφαση αριθ. 213850/1572/11.2.1972 «Περί οίνων ονομασίας προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος» (ΦΕΚ 169/B/24.2.1972).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων εμφιαλώσεως οίνων ονομασιών προελεύσεως» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιήσεως υπ΄ αριθμ. 308791/7815/2-10-73 αποφάσεως Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας, περί ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων, ονομασίας προελεύσεως» (ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 242059/1445/28-4-1975 «Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονομασίας προελεύσεως»(ΦΕΚ 505/Β/19-5-1975).

-Υπουργική απόφαση αριθ. 280557/9-6-2005 « Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανση τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 235309/7.2.2002 «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» (ΦΕΚ 179/Β/19.2.2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 326182/6268/27-7-1988 «Περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης» όπως τροποποιήθηκε με την  αριθ. 280580/21.6.2005 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 326182/6268/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης) καθώς και της υπ’ αριθμ. 352347/6670/1987 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων» (ΦΕΚ 875/Β/28-6-2005).

-Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ.336927/10.3.1999 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων» στις ετικέτες των Ελληνικών οίνων»(ΦΕΚ 420/Β/20.4.1999)

 

10. Στοιχεια αρχων και Οργανισμων Ελεγχου

(autorità ed organismi di controllo)

 

10.1. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάσει τις παρακάτω διατάξεις:

(la verifica si basa sulle seguenti disposizioni)

- Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 423/8-6-1970 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 136/Α/19-6-1970)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων εμφιαλώσεως οίνων ονομασιών προελεύσεως» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιήσεως υπ΄ αριθμ. 308791/7815/2-10-73 αποφάσεως Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας, περί ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων, ονομασίας προελεύσεως» (ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 242059/1445/28-4-1975 «Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονομασίας προελεύσεως»(ΦΕΚ 505/Β/19-5-1975).

 

10.2. Διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων:

(procedure per lo svolgimento delle ispezioni)

Για κάθε αμπελουργική περίοδο ο οίνος που έχει τις προϋποθέσεις για τη κατάταξή του ως ΠΟΠ ΑΡΧΑΝΕΣ πρέπει να υποβληθεί σε αναλυτικές και οργανοληπτικές εξετάσεις κατά το στάδιο της παραγωγής και πριν την διαδικασία κατάταξής του.

Για την πραγματοποίηση των αναλυτικών εξετάσεων λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα και αποστέλλεται σε ένα από τα εργαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή των επίσημων αναλύσεων στο τομέα του οίνου.

Λαμβάνεται επίσης αντιπροσωπευτικό δείγμα για την πραγματοποίηση των οργανοληπτικών εξετάσεων και ο παραγωγός υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής προκειμένου να γίνει οργανοληπτική εξέταση και να πιστοποιηθεί αν ο εν λόγω οίνος έχει τα ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά (χρώμα – διαύγεια – οσμή - γεύση) που επιτρέπουν την κατάταξή του ως ΠΟΠ Αρχάνες.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συγκαλεί την επιτροπή οργανοληπτικών εξετάσεων προκειμένου να εξετάσει το δείγμα και να γνωμοδοτήσει για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου.

Ο παραγωγός του οίνου υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής επίσημα αντίγραφα της δήλωσης παραγωγής ή συγκομιδής των σταφυλιών, τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο οίνος έχει τις προϋποθέσεις  που αφορούν το συγκεκριμένο  οίνο ΠΟΠ  ο οποίος προορίζεται να καταταχθεί καθώς και τα αποτελέσματα των αναλυτικών και οργανοληπτικών εξετάσεων του οίνου.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής αξιολογεί τα στοιχεία που υποβάλλει ο παραγωγός και αποφασίζει αν ο οίνος θα καταταχθεί.

Για τις ποσότητες του οίνου που κατατάσσονται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής χορηγεί ανάλογο αριθμό ταινιών ελέγχου.

Οι ταινίες ελέγχου είναι ερυθρού χρώματος και φέρουν ένα κωδικό αριθμό ο οποίος περιλαμβάνει:

Τα γράμματα ΑΡ που αντιστοιχούν στον ΠΟΠ Αρχάνες, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών και τον αύξοντα αριθμό της ταινίας.

 

10.3. Αρχές ελέγχου.

(autorità di controllo)

10.3.1 Υπουργείο: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(Ministero dello sviluppo rurale e dell’alimentazione)

Διεύθυνση: Μεταποίησης-Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα: Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ. GR-101 76

Τηλ.: 210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289

Fax: 210 - 52 38 337

e-mail: ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

 

http://www.minagric.gr/greek/3.6.OINOY_LISTA%20POP.html

ΧΑΝΔΑΚΑΣ

CANDIA

Ο.Π.Α.Π.

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας

Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης)

Υφιστάμενες ονομασίες οίνωνΤεχνικός φάκελος

(denominazioni dei vini esistenti – documentazione tecnica)

Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 131/8-12-2011

Υπουργική Απόφαση αριθ. 206988/22-12-2011

(fonte Minagr.gr.)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(specifiche del prodotto)

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1234/2007 ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟΣ 2).

Χάνδακας (el)

Candia (en)

ΠΟΠ – Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

(P.O.P. denominazione di origine protetta)

 

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

(denominazione da registrare)

 

Όνομα προς καταχώρηση: Χάνδακας

Ισοδύναμος Όρος: Candia

 

1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ:

(categorie dei prodotti)

Ο οίνος Π.Ο.Π. Χάνδακας (Candia) ανήκει στην κατηγορία 1.

Αμπελοοινικών Προϊόντων του παραρτήματος ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

1. Οίνος (vino)

 

1.2.   Τύποι οίνων

(tipi di vino)

Οίνος Λευκος Ξηρος (vino bianco secco);

Οίνος Ερυθρός Ξηρός (vino roso asciutto).

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΟΊΝΟΥ (Ή ΤΩΝ ΟΊΝΩΝ):

(descrizione del vino e dei vini)

 

2.1. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνου Ερυθρός Ξηρού

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino rosso asciutto)

 

2.1.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 12,70% vol. (σε γλεύκη από Κοτσιφάλι);

(titolo alcolometrico naturale minimo varietà Kotsifali)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 10,50%vol. (σε γλεύκη από Μανδηλαριά);

(titolo alcolometrico naturale minimo varietà Mandilaria)

- Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 12,50%vol.;

(titolo alcolometrico effettivo minimo)

-Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: 0 - 4,00 gr/;

(zuccheri residui totali)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l): Ελάχιστη 3,50;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l): Μέγιστη 1,20;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 150 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.1.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

1. Όψη: Λαμπερό ρουμπινί με πορτοκαλί ανταύγειες.

(aspetto: colore rosso rubino brillante con riflessi aranciati)

2. Οσμή: μπαχαρικών και ξηρών φρούτων.

(profumo: speziato e frutta secca)

3. Γεύση: αρμονικά ισορροπημένη, στρογγυλή και ισορροπημένη με μακρά επίγευση.

(sapore: rotondo, equilibrato con retrogusto persistente)

 

2.2. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνου Λευκού Ξηρού

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino bianco secco)

2.2.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 11,50% vol.;

(titolo alcolometrico naturale minimo)

- Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 11,50%vol.;

(titolo alcolometrico effettivo minimo)

-Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: 0 - 4,00 gr/;

(zuccheri residui totali)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l): Ελάχιστη 4,00;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l): Μέγιστη 1,08;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 200 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.2.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

1. Όψη: πρασινοκίτρινο

(aspetto: colore verdastro)

2. Οσμή: Λεπτά αρώματα λουλουδιών και φρούτων.

(profumo: aromi fruttati e floreali)

3. Γεύση: Πλούσια, ισορροπημένη και μακρά επίγευση.

(sapore: retrogusto ricco, equilibrato e persistente)

 

3. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΈΣ ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ:

(menzioni tradizionali)

 

Παραδοσιακές ενδείξεις, σύμφωνα με το άρθρο 118κα παράγραφος 1, οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Καν(ΕΚ) 670/2011 της Επιτροπής  και όπως έχουν οριστεί και καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «E-Bacchus», οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με  Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης  (Π.Ο.Π.) Χάνδακας (Candia) και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας, είναι οι εξής:

 

a. Στοιχείο α):

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) στη θέση των ΠΟΠ.

(denominazione di origine di qualità superiore OPAP al posto della DOP)

 

b. Στοιχείο β):

Επιλογή ή Επιλεγμένος (selezione, selezionato, riserva);

Πύργος (torre);

Μοναστήρι (monastero);

Μετόχι (fattoria del monastero);

Κτήμα (tenuta, proprietà);

Κάστρο (castello);

Ειδικά Επιλεγμένο (appositamente selezionati, gran riserva);

Αρχοντικό (palazzo);

Αμπελώνας(ες) (vigneto);

Αμπέλι (vigneto);

Αγρέπαυλη (edificio storico).

Ορεινό Κτήμα (proprietà o tenuta di montagna);

Ορεινός Αμπελώνας (vigneto di montagna).

 

4. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

(pratiche enologiche)

 

4.1. Οι ερυθροί ξηροί οίνοι Π.Ο.Π. Χάνδακας-Candia

παράγονται με την κλασική μέθοδο ερυθράς οινοποίησης.

Η αλκοολική ζύμωση του σταφυλοπολτού και του οίνου σε ζύμωση μετά το διαχωρισμό από τα στέμφυλα γίνεται σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες μικρότερες των 30° C.

(fermentazione alcolica classica dei vini rossi ad una temperatura inferiore ai 30° C.)

 

4.2. Οι λευκοί ξηροί οίνοι ΠΟΠ Χάνδακας-Candia

παράγεται σύμφωνα με την σύγχρονη  τεχνολογία παραγωγής λευκών οίνων και η θερμοκρασία κατά την αλκοολική  ζύμωση δεν υπερβαίνει τους  20° C.

(prodotto secondo la tecnologia per i vini bianchi ad una temperatura inferiore ai 20° C)

 

4.3. Ειδικές οινολογικές πρακτικές:

(pratiche enologiche specifiche dei vini:)

4.3.1. Για τη χρησιμοποίηση της ένδειξης «Επιλεγμένος» ή «Réserve»

για τους λευκούς  ξηρούς ΠΟΠ Χάνδακας-Candia πρέπει:

(per poter utilizzare le menzioni “selezionato”, “Reserve”, i vini bianchi DOP Χάνδακας-Candia devono:

- οι οίνοι να έχουν ένα  ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης ένα (1) έτος , εκ των οποίων  τουλάχιστον έξι (6) μήνες σε δρύινα βαρέλια και τρεις (3) μήνες σε φιάλες.

(avere un invecchiamento minimo di 1 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di rovere e 3 mesi in bottiglia)

 

4.3.2. Για την χρησιμοποίηση της ένδειξης «Ειδικά Επιλεγμένος» ή «Grande Réserve» για τους λευκούς ξηρούς Π.Ο.Π. Χάνδακας-Candia πρέπει οι οίνοι:

(per poter utilizzare le menzioni “appositamente selezionato”, “ Grande Reserve”, i vini bianchi DOP Χάνδακας-Candia devono:

- οι οίνοι να έχουν ένα ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης δύο [2] έτη, εκ των οποίων τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε δρύινα βαρέλια και έξι (6) μήνες σε φιάλες.

(avere un invecchiamento minimo di 2 anni, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere e 6 mesi in bottiglia)

 

4.3.3. Για την χρησιμοποίηση της ένδειξης «Επιλεγμένος» ή «Réserve» για τους ερυθρούς ξηρούς Χάνδακας-Candia πρέπει οι οίνοι:

(per poter utilizzare le menzioni “selezionato”, “Reserve”, i vini rossi DOP Χάνδακας-Candia devono:

- να έχουν ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης δυο (2) έτη , εκ των οποίων τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε δρύινα βαρέλια και έξι (6) μήνες σε φιάλες

(avere un invecchiamento minimo di 2 anni, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere e 6 mesi in bottiglia)

 

4.3.4. Για την χρησιμοποίηση της ένδειξης «Ειδικά Επιλεγμένος» ή «Grande Réserve» για ερυθρούς ξηρούς Χάνδακας-Candia πρέπει οι οίνοι:

(per poter utilizzare le menzioni “appositamente selezionato”, “ Grande Réserve”, i vini rossi DOP Χάνδακας-Candia devono: 

- να έχουν ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης τέσσερα [4] έτη, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες σε δρύινα βαρέλια και δεκαοκτώ (18) μήνες σε φιάλες.

(avere un invecchiamento minimo di 4 anni, di cui almeno 18 mesi in botti di rovere e 18 mesi in bottiglia)

 

4.4. Καλλιεργητικές πρακτικές

(pratiche colturali)

Για τους οίνους ΠΟΠ Χάνδακας-Candia, η μόρφωση των πρέμνων των ποικιλιών αμπέλου γίνεται σε κυπελλοειδή ή σε γραμμικά σχήματα.

Τα σταφύλια προέρχονται από αμπελώνες ηλικίας μεγαλύτερης των τεσσάρων (4) ετών.

(I sistemi di coltura delle viti è ad alberello  o vaso e lineari con potatura corta e a partire dal quarto anno)  

Οι αμπελώνες δεν αρδεύονται εκτός από περιόδους έντονης και αποδεδειγμένης ξηρασίας που δύναται να υποβαθμίσει την παραγωγή και να ζημιώσει το φυτικό κεφάλαιο.

(i vigneti non sono irrigati salvo in periodi di estrema siccità, riducendo la resa)

Τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά των περιοχών της οριοθετημένης ζώνης είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια των ποικιλιών αμπέλου από τα σταφύλια των οποίων παράγονται οι ανωτέρω οίνοι.

(il suolo e le caratteristiche climatiche della regione è adatta alle varietà coltivate in nella zona delimitata)

 

5. Οριοθετημένη περιοχή

(zone delimitate)

 

Η οριοθετημένη περιοχή για την παραγωγή οίνων Π.Ο.Π. Χάνδακας-Candia που καθορίστηκε με το ΦΕΚ 260/13-12-2011

(la zona delimitata è stata istituita con Decreto Presidenziale n. 131 del 8/12/2011)

1. Οι αμπελώνες της ζώνης του ΠΟΠ Χάνδακας-Candia  που παράγονται από σταφύλια αμπελώνων που καλλιεργούνται στις κτηματικές περιοχές της δημοτικής ενότητας

Δημοτικής Ενότητας Αρχανών, (unità comunale Archanes)

των Τοπικών Κοινοτήτων (nelle comunità locali di…)

Καλυβίων, Πραιτωρίων, Πύργου, Τεφελίου, Χαρακίου και Χάρακος

της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων

και της Δημοτικής  Ενότητας Νίκου Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων,

της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας,

των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίων Δέκα, Αμπελούζου, Βαγιονιάς και Χουστουλιανών

της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας,

των Τοπικών Κοινοτήτων Ασημίου, Διονυσίου, Λουρών και Σοκαρά

της Δημοτικής Ενότητας Κοφινά

και των Τοπικών Κοινοτήτων Γέργερης και Πανάσου

της Δημοτικής Ενότητας Ρουβά

του Δήμου Γόρτυνας,

της Δημοτικής Ενότητας Γοργολαϊνή,

των οικισμών Αθανάτων, Γουρνών, Δρακουλιάρη, Λοφουπόλεως, Σεμέλης και Φοινικιάς

της Δημοτικής κοινότητας 3ου

Διαμερίσματος

Δήμου Ηρακλείου

και των οικισμών Αγίας Ειρήνης, Βλυχιάς, Κνωσού και Μαραθίτη

της Δημοτικής κοινότητας 4ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου

και των Τοπικών Κοινοτήτων Βασιλειών, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου και Σταυρακίων

της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου,

της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής 

και της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους

του Δήμου Ηρακλείου,

της Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου

και της Τοπικής Κοινότητας Καλεσιών

της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου,

της Δημοτικής Ενότητας Κρούσωνα

και των Τοπικών Κοινοτήτων Αστυρακίου, Γωνιών Μαλεβιζίου, Δαμάστας, Καμαριώτου, Κεραμουτσίου, Μαράθου, Μονής

και Τυλίσου της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου

του Δήμου Μαλεβιζίου,

της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου

και των Τοπικών Κοινοτήτων Γαρίπας, Καστελλιανών, Πανοράματος, Παρτίρων και Πατσιδερού

της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλωχορίου,

της  Δημοτικής Ενότητας Θραψανού

και των Τοπικών Κοινοτήτων Ευαγγελισμού και Καστελλίου

της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου

του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας,

της Τοπικής Κοινότητας Μορονίου

της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού

και της Τοπικής Κοινότητας Ρουφά

της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών

του Δήμου Φαιστού καθώς

και της  Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής

του Δήμου Χερσονήσου 

Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου (unità periferica Candia/Heraklion)

Περιφέρεια Κρήτης (periferia Creta)

 

6. Μέγιστες αποδόσεις

(resa massima)

 

6.1. Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο σε χιλιόγραμμα σταφυλιών. 

(resa per ettaro in kg. di uve fresche)

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο ( HA ) δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ( 10.000) χιλιόγραμμα νωπά σταφύλια. 

(la resa massima per ettaro non supera i 10.000 kg di uve fresche)

 

6.2. Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο σε τελικό προϊόν.

(resa massima in hl/ha di prodotto finito) 

Η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο ( HA ) δεν υπερβαίνει τα

70,00 ΗL για τον λευκό οίνο

και τα 75,00 HL για τους ερυθρούς οίνους. 

(le rese massime in hl/ha di prodotto finito sono le seguenti:

70 hl/ha per i vini bianchi secchi;

75 hl/ha per i vini rossi asciutti)

 

7. ΟΙΝΟΠΟΙΉΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΊΕΣ ΑΜΠΈΛΟΥ

(varietà di vite autorizzate)

 

Επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

(varietà di vite autorizzate)

Επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

Ο οίνος λευκός ξηρός Π.Ο.Π. Χάνδακας-Candia  παράγεται από σταφύλια της ποικιλίας

Βηλάνα σε ποσοστό τουλάχιστον 85%,

με προαιρετική συμμετοχή  των ποικιλιών

Βιδιανό, Ασύρτικο, Αθήρι, Θραψαθήρι, σε ποσοστό μέχρι 15%. 

(i vini bianchi della DOP Candia sono prodotti con la varietà Vilana con un minimo del 85%;

possono concorrere le varietà: Vidiano, Assystiko, Athiri, Thrapsathiri, fino ad un massimo del 15%)  

Ο οίνος ερυθρός ξηρός Π.Ο.Π. Χάνδακας-Candia  παράγεται από συνοινοποίηση σταφυλιών των ποικιλιών Κοτσιφάλι σε ποσοστό 70%

και Μανδηλαριά σε ποσοστό 30%.

(i vini rosi della DOP Candia son prodotti dalle varietà:

Kotsifali minimo 70%

Mandilaria massimo 30%)

 

8. ΔΕΣΜΌΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ

(legame con la zona geografica)

 

8.1. Λεπτομέρειες της γεωγραφικής περιοχής:

(dettagli della zona geografica):

α. Ποιότητα

(qualità)

Οι οίνοι Π.Ο.Π. Χάνδακας-Candia που ανταποκρίνονται στα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ταυτότητάς τους (σημείο 2. ανωτέρω) αναδεικνύουν  εύκολα τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, που είναι η συνισταμένη των φυσικών και τεχνικών συντελεστών της περιοχής.

 

β. Ιστορικός δεσμός

(legame storico)

Η αμπελουργία συνέχισε να υπάρχει στην Κρήτη σε όλες τις ιστορικές περιόδους. 

Ιδιαίτερα την Ρωμαϊκή περίοδο η αμπελουργία άνθισε όπως αυτό φαίνεται από τα εργαστήρια παραγωγής Κρητικών αμφορέων αλλά και την εξαγωγή των αμφορέων αυτών σε όλη τη Μεσόγειο (από την Πάφο ως τη Καρχηδόνα και από την Λυών και το Στρασβούργο ως τα λιμάνια του Εύξεινου πόντου).

Επίσης οι εκατοντάδες λαξευτοί ή κτιστοί ληνοί είναι αδιάψευστοι μάρτυρες αυτής της αλήθειας.

Στη Βυζαντινή εποχή που ακολούθησε λόγω και των συμβολισμών του οίνου για τον Χριστιανισμό η αμπελουργία διατηρήθηκε.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Πτωχοπρόδρομου για τον «Κρητικό αθήριν».

Μεγάλη άνθιση γνώρισε η αμπελουργία την περίοδο της Βενετοκρατίας. Οι έμποροι των Εθνών (Ενετοί) βρήκαν επικερδές εμπόριο στα Κρητικά κρασιά και τα διέδωσαν σε όλο το γνωστό τότε κόσμο.

Το «μαλβαζία» γίνεται το γνωστότερο κρασί του Μεσαίωνα.

Χαρακτηριστικό πρόσφατο δημοσίευμα αναφέρει πως στην πόλη Λβιβ (Λεοντόπολη) της σημερινής Ουκρανίας εγκαταστάθηκε ο Κρητικός έμπορος κρασιών Κωνσταντίνος Κορνιακτός στα 1554 ιδρύοντας Ελληνική παροικία.

 

γ. Πολιτιστικός, κοινωνικός & οικονομικός δεσμός 

(legame culturale, sociale ed economico)

Ακμάζει το εμπόριο την εποχή της Ενετοκρατίας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Χάνδακα… 1339, Φεβρουαρίου 23 Χάνδακας «Ο Γεώργιος Ρουχάς, κάτοικος στο χωριό Πενταμόδι, έλαβε από τον Μαρίνο Gisi, κάτοικο στο Χάνδακα, 12 υπέρπυρα, μέρος από τη συνολική αξία της ετήσιας παραγωγής μούστου Μαλβαζία από το αμπέλι του στο χωριό Πενεράδι, τον οποίο θα του παραδώσει τον προσεχή Αύγουστο.

Ο Ρουχάς υποχρεώνεται επίσης να πουλήσει στον Gisi όλα τα κλήματα Μαλβαζία από το αμπέλι του τον καιρό του κλαδέματος στην τιμή που αυτά πουλιούνται στην περιοχή εκείνη.

A.S.V., Notai di Candia, b.22 (Franciscus de Cruce), f.9r.Έκδ.:X.Γάσπαρης, Franciscus de Cruce.

Νοτάριος στον Χάνδακα. 1338-1339, Βενετία 1999, σ.105 αρ.119.

1353, Μαΐου 2

Χάνδακας

«Παραχωρούνται στον Νικόλαο Quirino του Μαρίνου μίση καβαλαρία στο χωριό Παρασκή και 4 σερβενταρίες στα χωριά Πυργος και Λουτράκι, που ανήκαν κάποτε στον Μαρίνο Gradonico και στη συνέχεα είχαν περιέλθει στο γιο του Μάρκο.

Μετά τον θάνατο του τελευταίου βγήκαν σε δημόσιο πλειστηριασμό και περιήλθαν στον παραπάνω Νικόλαο.

Μεταξύ των όρων της παραχώρησης περιλαμβάνεται και η ισχύς της παραχώρησης σε  γονικό ενός αμπελιού, το οποίο ο παπάς Γεώργιος Βουδόματος είχε φυτέψει με κλήματα μαλβαζίας ( vites monovasie ).

A.S.V., Duca di Candia, b.18, σσ. 392 – 393 ( παλιά ρύθμιση σσ. 523-524).Έκδ.: Χ.Γασπαρης, Catastici feudorum Crete. Catasticum Sexterii Dorsoduri.1227-1418, τ.2, Αθήνα 2004, σσ.573-574 αρ.1095.

1355, Απριλίου 1

Χάνδακας

«Ανταλλαγή γης ανάμεσα στον Μάρκο Dandulo και τον Μάρκο Quirino.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται αμπέλια στην περιοχή ανάμεσα στα χωριά Ποτσόνι και Παρασκή.

Ένα από τα αμπέλια αναφέρεται ότι ήταν φυτεμένο με κλήματα μαλβαζίας (vites monovasie).»

A.S.V., Duca di candia, b.19, quaderno II, φ. 49 ν.

1608, Μαρτίου 14

Χάνδακας

«Ο Ιωάννης Βαράνης του μισέρ Τζώρτζη από τους Κουνάβους της Πεδιάδας έλαβε ως οικονομική ενίσχυση 100 υπέρπυρα, για την καλλιέργεια του αμπελιού του με κλήματα μαλβαζίας, από το μισέρ Αλφόνσο ντα Φεράρα του μισέρ Τζώρτζη. Η αποπληρωμή των χρημάτων θα γινόταν με κρασί μαλβαζία ίσης αξίας.»

A.S.V., Notai di Candia, b.180(Nicolo Negri) libro 7 (1607-1610), φ.77r-v.

1553, Μαιου 11

Χάνδακας

«Ο Μιχαήλ Βλάχος του ποτέ Θεοδώρου, κτίστης, κάτοικος στο Εξώπορτο του Χάνδακα, συμφωνεί με το μισέρ Θεόδωρο Χριστοφόρο του ποτέ Αντώνη, να του κατασκευάσει, στον τόπο που του υποδείχθηκε, πατητήρι με ένα δοχείο, δίπλα σε άλλο παλαιότερο.

Για την εργασία και τα υλικά θα αμοιβόταν 21 δουκάτα, από τα οποία ο κτίστης είχε λάβει προκαταβολικά 10,5 δουκάτα. Θα έπαιρνε ακόμη σε είδος 12 μίστατα κρασί και ασκιά ή βαρέλες για την μεταφορά του νερού.

Ως προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε το τέλος Ιουνίου 1553.

Αξιπρόσεχτη είναι η περιγραφή της κατασκευής του νέου πατητηριού σε διαστάσεις ανάλογες(στο μήκος και πλάτος, εκτός από το ύψος), με του παλαιότερου, του οποίου θα γινόταν ανακατασκευή κατά ενάμισι ποδάρι ψηλότερα.

Τα υλικά (πηλός, ασβέστης, χαλίκια, πέτρες, πλάκες, αστράκι) θα τα έβαζε ο κτίστης, πλην μιας τάβλας δανεικής για την επίστρωση της ταράτσας και τεσσάρων φορτίων ασβέστη, τα οποία θα επιβάρυναν τον ιδιοκτήτη.

A.S.V., Notai di Candia, b.151 (Michel Mara), libro 1553, φ.ροη(r)

1606, Φεβρουαρίου 8

Χάνδακας

«Ο ευγενής Γερώνυμος Τζώρτζης του ποτέ ευγενή Πιέρο,  κάτοικος Χάνδακα, παραχωρεί με παντοτινό λιβέλο στον Μιχαήλ Κουδουμνή του ποτέ Σταμάτη από το χωριό Αξέντι, ένα αμπέλι λιάτικο αριθμός 22 εργατών περίπου, ένα πατητήρι και ένα σπίτι, τα οποία βρίσκονται στο χωριό Αγία Βαρβάρα.

Ο Μιχαήλ Κουδουμνής είναι υποχρεωμένος να φροντίζει το αμπέλι και να παραδίδει κάθε χρόνο στον ιδιοκτήτη 4 βαρέλια κρασί, δηλαδή 168 μίστατα κρασί.

Στην περίπτωση που η σοδειά δεν του επιτρέψει να παραδώσει την παραπάνω ποσότητα θα πρέπει να την δώσει από ένα δικό του αμπέλι και αν δεν συμπληρωθούν τα 168 μίστατα κρασιού, θα δοθούν την επόμενη χρονιά.

Ο  Κουδουμνής μπορεί να επιστρέψει τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία στον ιδιοκτήτη τους μόνο ύστερα από την παρέλευση 5 χρόνων.»

A.S.V., Notai di Candia, b.50 (Michel Calamara), libro 2 (1605-1608), φφ.8r-9r.

1366, Φεβρουαρίου 27

Χάνδακας

«O Donatus Greculo, κάτοικος στο Χάνδακα, με εγγυητή τον Παύλο Greculo, έλαβε από τον Νικόλαο Zurol από τη Βενετία και κάτοικο στο Χάνδακα 25 υπέρπυρα, μέρος της συνολικής αξίας 200 μίστατων μούστου μαλβαζία, που θα του παραδώσει μέχρι τον προσεχή Αύγουστο, από τα αμπέλια μαλβαζία που κατέχει στο χωριό Κάτω Καλέσια.

Η τιμή του μούστου θα είναι εκείνη που θα καθοριστεί κατά την εποχή του τρύγου στο πατητήρι από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής.»

A.S.V., Notai di Candia, b11 (Antonio Bresciano), φ. 42v.

 

δ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση

(ambiente e origine geografica)

Στην αμπελουργική ζώνη μέσα στην οποία μπορούν να παραχθούν οι οίνοι Π.Ο.Π. Χάνδακας-Candia, το υψόμετρο φτάνει περίπου έως 700 μέτρα.

Οι ορεινοί όγκοι που υπάρχουν στο κέντρο της ζώνης προστατεύουν τους αμπελώνες της περιοχής από τους θερμούς νότιους ανέμους οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην ανάπτυξη της αμπέλου.

Παράλληλα οι  δροσεροί βόρειοι άνεμοι, (απουσία ορεινών όγκων στην βόρεια πλευρά),  βοηθούν ώστε η  θερμοκρασία κατά την διάρκεια του καλοκαιριού να διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα με αποτέλεσμα, αφενός τον περιορισμό θερμικών αποπληξιών στους αμπελώνες και αφετέρου την οψιμότερη ωρίμανση των οινοσταφύλων. 

Το κλίμα της περιοχής είναι το τυπικό μεσογειακό κλίμα, με μέση ετήσια θερμοκρασία 18°C,  και μέση ετήσια βροχόπτωση 440mm.

To έδαφος παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο. 

 

8.2. Λεπτομέρειες του προϊόντος

(caratteristiche del prodotto)

Το κλίμα της περιοχής, το ανάγλυφο και η σύσταση του εδάφους ( μεγάλες πλαγιές), παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επικράτηση ενός χερσαίου μεσογειακού μικροκλίματος, που χαρακτηρίζεται από ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι.

Αυτές οι κλιματικές συνθήκες συμβάλουν στην παραγωγή οίνων ποιότητας με χαρακτηριστικό αρωματικό προφίλ και δροσερές οξύτητες.

 

8.3. Αιτιώδης αλληλεπίδραση

(interazione causale)

Η μοναδικότητα των οίνων Π.Ο.Π Χάνδακας-Candia, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στις ανωτέρω υποενότητες οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής σε συνδυασμό με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές. 

 

9. ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

(altre condizioni)

 

9.1. Παρέκκλιση από την παραγωγή στην οριοθετημένη περιοχή

(riferimento della produzione nella zona delimitata)

 

Νομικό πλαίσιο: Κοινοτική Νομοθεσία

(legislazione comunitaria)

Άρθρο 6 παράγραφος 4α του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

 

9.2. Πρόσθετες διατάξεις που αφορούν στην επισήμανση των οίνων

(disposizioni supplementari inerenti all’etichettatura dei vini)

9.2.1. Ενδείξεις που αφορούν ορισμένες μεθόδους παραγωγής

(termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione)

Κοινοτική Νομοθεσία

(legislazione comunitaria)

Άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2 και 6 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

 

Εθνική Νομοθεσία

(legislazione nazionale)

Η με αριθμ. 280557/9-6-2005 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

 

9.3. Αναγραφή στην επισήμανση του έτους συγκομιδής

(indicazione dell’annata di vendemmia)

Εθνική Νομοθεσία

Legislazione nazionale)

Στην περίπτωση χρήσης της ένδειξης «ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ» ή «ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ» στην επισήμανση των οίνων είναι υποχρεωτική η αναγραφή του έτους συγκομιδής

(i vini con la menzione “vino nuovo o novello” devono portare obbligatoriamente in etichetta l’annata di vendemmia)

των σταφυλιών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.2 της αριθμ. 280557/9-6-2005 υπουργικής απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

 

9.4. Παραδοσιακές Ενδείξεις

(menzioni tradizionali)

Παραδοσιακές ενδείξεις σύμφωνα με την αριθμ 235309/7-2-2002 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Χάνδακας-Candia είναι οι παρακάτω:

 

ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de blancs ,

ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,

ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux,

ΑΠΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ(ΥΣ) ΑΜΠΕΛΩΝΑ(ΕΣ) / Vin de vignoble(s) Insulaire(s), 

 

Παραπομπή στις προδιαγραφές προϊόντος

(riferimenti legislativi alla DOP del prodotto)

Απαιτήσεις Εθνικής Νομοθεσίας

(requisiti della legislazione nazionale)

Εθνική Νομοθεσία

(legislazione nazionale)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων εμφιαλώσεως οίνων ονομασιών προελεύσεως» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιήσεως υπ΄ αριθμ. 308791/7815/2-10-73 αποφάσεως Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας, περί ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων, ονομασίας προελεύσεως» (ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 242059/1445/28-4-1975 «Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονομασίας προελεύσεως»(ΦΕΚ 505/Β/19-5-1975).

- Προεδρικό Διάταγμα 131/2011 « Αναγνώριση Οίνων Ονομασίας Προέλευσης ΧΑΝΔΑΚΑΣ– CANDIA» (ΦΕΚ 260/Α/13.12.2011)

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 206988/22-12-2011«Αναγνώριση Οίνων Ονομασίας Προέλευσης ΧΑΝΔΑΚΑΣ– CANDIA» 

-Υπουργική απόφαση αριθ. 280557/9-6-2005 « Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανση τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001) 

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001). 

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 235309/7.2.2002 «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» (ΦΕΚ 179/Β/19.2.2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 326182/6268/27-7-1988 «Περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης» όπως τροποποιήθηκε με την  αριθ. 280580/21.6.2005 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 326182/6268/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης) καθώς και της υπ’ αριθμ. 352347/6670/1987 κοινής

υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων» (ΦΕΚ 875/Β/28-6-2005).

-Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ.336927/10.3.1999 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων» στις ετικέτες των Ελληνικών οίνων»(ΦΕΚ 420/Β/20.4.1999)

 

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

(autorità ed organismi di controllo)

 

10.1. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάσει τις παρακάτω διατάξεις:

(la verifica si basa sulle seguenti disposizioni)

- Π. Διάταγμα υπ’ αριθ. 131/8-12-2011 «Αναγνώριση οίνων Ονομασίας Προελεύσεως ΧΆΝΔΑΚΑΣ-CANDIA» (ΦΕΚ 260/Α/13-12-2011)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001). 

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001) 

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων εμφιαλώσεως οίνων ονομασιών προελεύσεως» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιήσεως υπ΄ αριθμ. 308791/7815/2-10-73 αποφάσεως Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας, περί ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων, ονομασίας προελεύσεως» (ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 242059/1445/28-4-1975 «Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονομασίας προελεύσεως»(ΦΕΚ 505/Β/19-5-1975).

 

10.2. Διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων:

(procedure per lo svolgimento delle ispezioni)

Για κάθε αμπελουργική περίοδο ο οίνος που έχει τις προϋποθέσεις για τη κατάταξή του ως ΠΟΠ ΧΆΝΔΑΚΑΣ-CANDIA πρέπει να υποβληθεί σε αναλυτικές και οργανοληπτικές εξετάσεις κατά το στάδιο της παραγωγής και πριν την διαδικασία κατάταξής του.

Για την πραγματοποίηση των αναλυτικών εξετάσεων λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα και αποστέλλεται σε ένα από τα εργαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή των επίσημων αναλύσεων στο τομέα του οίνου.

Λαμβάνεται επίσης αντιπροσωπευτικό δείγμα για την πραγματοποίηση των οργανοληπτικών εξετάσεων και ο παραγωγός υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής προκειμένου να γίνει οργανοληπτική εξέταση και να πιστοποιηθεί αν ο εν λόγω οίνος έχει τα ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά (χρώμα – διαύγεια – οσμή - γεύση) που επιτρέπουν την κατάταξή του ως ΠΟΠ ΧΆΝΔΑΚΑΣ-CANDIA.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συγκαλεί την επιτροπή οργανοληπτικών εξετάσεων προκειμένου να εξετάσει το δείγμα και να γνωμοδοτήσει για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου.

Ο παραγωγός του οίνου υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής επίσημα αντίγραφα της δήλωσης παραγωγής ή συγκομιδής των σταφυλιών, τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο οίνος έχει τις προϋποθέσεις  που αφορούν το συγκεκριμένο  οίνο ΠΟΠ  ο οποίος προορίζεται να καταταχθεί καθώς και τα αποτελέσματα των αναλυτικών και οργανοληπτικών εξετάσεων του οίνου.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής αξιολογεί τα στοιχεία που υποβάλλει ο παραγωγός και αποφασίζει αν ο οίνος θα καταταχθεί.

Για τις ποσότητες του οίνου που κατατάσσονται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής χορηγεί ανάλογο αριθμό ταινιών ελέγχου.

Οι ταινίες ελέγχου είναι ερυθρού χρώματος και φέρουν ένα κωδικό αριθμό ο οποίος περιλαμβάνει:

Τα γράμματα ΧΝ που αντιστοιχούν στον ΠΟΠ ΧΆΝΔΑΚΑΣ-CANDIA, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών και τον αύξοντα αριθμό της ταινίας. 

 

10.3. Αρχές ελέγχου.

(autorità di controllo)

10.3.1 Υπουργείο: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διεύθυνση: Μεταποίησης-Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα: Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

Διεύθυνση:  Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ. GR-101 76

Τηλ.: 210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289

Fax: 210 - 52 38 337

 

e-mail: ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

ΔΑΦΝΕΣ

DAPHNES

Ο.Π.Α.Π.

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας

Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης)

Υφιστάμενες ονομασίες οίνωνΤεχνικός φάκελος

(denominazioni dei vini esistenti – documentazione tecnica)

Β. Διάταγμα υπ΄αριθ. 539/4-8-1971

Υπουργική απόφαση αριθ.213850/1572/11.2.1972

Υπουργική Απόφαση αριθ.397721/1.10.1992

Υπουργική απόφαση αριθ. 280557/9-6-2005

Υπουργική απόφαση αριθ. 144565/22-12-2015

(fonte Minagr.gr.)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(specifiche del prodotto)

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1234/2007 ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟΣ 2).

Δαφνές (el)

Dafnes (en)

ΠΟΠ – Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

(P.O.P. denominazione di origine protetta)

 

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

(denominazione da registrare)

 

Όνομα προς καταχώρηση: Δαφνές

Ισοδύναμος Όρος: Dafnes

 

1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ:

(categorie dei prodotti)

Οι οίνοι Π.Ο.Π. Δαφνές (Dafnes) ανήκουν  στην κατηγορία 1, 3 και 15 των Αμπελοοινικών Προϊόντων του παραρτήματος ΧΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

1. Οίνος (vino)

3. Οίνος λικέρ (vino liquoroso)

15. Οίνος από λιαστά σταφύλια (vino da uve appassite)

 

1.2.   Τύποι οίνων

(tipi di vino)

Οίνος Ερυθρός Ξηρός (vino roso asciutto);

Οίνος Γλυκύς - Vin Doux) (vino liquoroso dolce);

Οίνος Γλυκύς Φυσικός - Doux Naturel (vino liquoroso dolce naturale);

Οίνος Φυσικώς Γλυκύς  - Λιαστός) (vino naturalmente dolce - vino passito).

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΟΊΝΟΥ (Ή ΤΩΝ ΟΊΝΩΝ):

(descrizione del vino o dei vini)

 

2.1. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνου Ερυθρός Ξηρού

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino rosso asciutto)

 

2.1.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος:  11.00% vol.;

(titolo alcolometrico naturale minimo)

Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 11,00% vol.;

(titolo alcolometrico totale minimo)

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος:  11,00% vol.;

(titolo alcolometrico effettivo minimo)

Περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα: 0-4,00 g/l;

(contenuto totale zucchero)

Ολική οξύτητα  έκφραση σε  τρυγικό οξύ: Ελάχιστη 3,50 g/l;   

(acidità totale minima)

Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ: Μέγιστη 1,00 g/l;

(acidità volatile massima)

Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 150 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.1.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche organolettiche)

1. Όψη: ζωηρό κόκκινο

(aspetto: colore rosso brillante)

2. Οσμή: έντονη, με πλούσια, ώριμα κόκκινα φρούτα και γλυκά μπαχαρικά.

(profumo: ricco, intenso di frutta rossa matura e spezie dolci)

3. Γεύση: στόμα γεμάτο, με υψηλά επίπεδα αλκοόλης και χαμηλές, πολύ μαλακές ταννίνες.

(sapore: bocca piena, ricco di alcool e bassa acidità, tannini molto morbidi)

 

2.2. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνος Γλυκύς (vin doux)

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino dolce)

2.2.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 13,00% vol.;

(titolo alcolometrico naturale minimo)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος Ελάχιστος: 17,50%vol.;

(titolo alcolometrico totale minimo)

Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 15,00 – 22,00% vol.;

(titolo alcolometrico effettivo: minimo massimo)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l): Ελάχιστη 4,50;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l): Μέγιστη 1,80;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 200 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.2.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

(caratteristiche organolettiche)

1. Όψη: σκούρο χρώμα καραμέλας

(aspetto: colore caramello scuro)

2. Οσμή: αρώματα σοκολάτας – καφέ και αποξηραμένων φρούτων

(profumo: aromi di cioccolato, caffè e frutta secca)

3. Γεύση: Βελούδινη, στόμα γεμάτο με μακρά επίγευση

(sapore: vellutato, bocca piena e lunga persistenza)

 

2.3. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνος Γλυκύς Φυσικός (Vin doux naturel)

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino dolce naturale)

2.3.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

-Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος: 14,00% vol.;

(titolo alcolometrico naturale minimo)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος Ελάχιστος: 17,50%vol.;

(titolo alcolometrico totale minimo)

Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 15,00 – 22,00% vol.;

(titolo alcolometrico effettivo: minimo massimo)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ(g/l): Ελάχιστη 4,50;

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ (g/l): Μέγιστη 1,80;

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 200 mg/l.

(anidride solforosa totale massima)

 

2.3.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

(caratteristiche organolettiche)

1. Όψη: σκούρο χρώμα καραμέλας

(aspetto: colore caramello scuro)

2. Οσμή: αρώματα σοκολάτας – καφέ και αποξηραμένων φρούτων

(profumo: aromi di cioccolato, caffè e frutta secca)

3. Γεύση: Βελούδινη, στόμα γεμάτο με μακρά επίγευση

(sapore: vellutato, bocca piena e lunga persistenza)

 

2.4. Αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Οίνος Φυσικώς Γλυκύς ( Λιαστός)

(caratteristiche analitiche ed organolettiche vino naturalmente dolce – vino passito)

2.4.1. Αναλυτικά χαρακτηριστικά:

(caratteristiche analitiche)

- Ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος πριν το λιάσιμο των σταφυλιών:  15.00% vol.

(titolo alcolometrico naturale minimo prima dell’appassimento del uva fresca)

- Ολικός αλκοολικός τίτλος: Ελάχιστος 17.50% vol.

(titolo alcolometrico totale minimo)

- Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος: 10.00% vol.

(titolo alcolometrico effettivo minimo)

- Ολική οξύτητα έκφραση σε τρυγικό οξύ: Ελάχιστη  4,50 g/l

(acidità totale minima)

- Πτητική οξύτητα έκφραση σε οξικό οξύ: Μέγιστη 1,80 g/l

(acidità volatile massima)

- Μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο του θείου (ολικό): 400 mg/l

(anidride solforosa totale massima)

2.4.2. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

(caratteristiche organolettiche)

1. Όψη: σκούρο χρώμα καραμέλας

(aspetto: colore caramello scuro)

2. Οσμή: αρώματα σοκολάτας – καφέ και αποξηραμένων φρούτων

(profumo: aromi di cioccolato, caffè e frutta secca)

3. Γεύση: Βελούδινη, στόμα γεμάτο με μακρά επίγευση

(sapore: vellutato, bocca piena e lunga persistenza)

 

3. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΈΣ ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ:

(menzioni tradizionali)

 

Παραδοσιακές ενδείξεις, σύμφωνα με το άρθρο 118κα παράγραφος 1, οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Καν(ΕΚ) 670/2011 της Επιτροπής  και όπως έχουν οριστεί και καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «E-Bacchus», οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με  Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης  (Π.Ο.Π.) Δαφνές (Dafnes) και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας, είναι οι εξής:

 

a. Στοιχείο α):

Οίνος φυσικώς γλυκύς (vino naturalmente dolce)

γλυκός φυσικός (vino dolce naturale)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) στη θέση των ΠΟΠ.

(denominazione di origine di qualità superiore OPAP al posto della DOP)

 

b. Στοιχείο β):

Επιλογή ή Επιλεγμένος (selezione, selezionato, riserva);

Πύργος (torre);

Μοναστήρι (monastero);

Μετόχι (fattoria del monastero);

Κτήμα (tenuta, proprietà);

Κάστρο (castello);

Κάβα (cantina)

Ειδικά Επιλεγμένο (appositamente selezionati, gran riserva);

Αρχοντικό (palazzo);

Αμπελώνας(ες) (vigneto);

Αμπέλι (vigneto);

Αγρέπαυλη (edificio storico);

Λιαστός (vino passito).

 

4. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

(pratiche enologiche)

 

4.1. Οι ερυθροί ξηροί οίνοι Π.Ο.Π. Δαφνές (Dafnes)

(vini rossi asciutti Dop Dafnes)

παράγονται με την κλασική μέθοδο ερυθράς οινοποίησης.

Η αλκοολική ζύμωση του σταφυλοπολτού και του οίνου σε ζύμωση μετά το διαχωρισμό από τα στέμφυλα γίνεται σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες μικρότερες των 30° C.

(fermentazione alcolica classica dei vini rossi ad una temperatura inferiore ai 30° C.)

 

4.2. Οι  ερυθροί γλυκύς οίνοι Π.Ο.Π. Δαφνές (Dafnes)

(vini rossi dolci DOP Dafnes)

παράγονται με την προσθήκη πριν την έναρξη της αλκοολικής ζυμώσεως στο γλεύκος αλκοόλης αμπελοοινικής  προελεύσεως αλκοολικού τίτλου  τουλάχιστον 95,00% vol., ώστε το τελικό προϊόν να έχει το νομοθετημένο  κτηθέντα και ολικό αλκοολικό τίτλο.

(prodotto con l’aggiunta di alcool di origine viticola prima dell’inizio della fermentazione, di almeno 95,00% vol., in modo che il titolo alcolometrico effettivo minimo sia di 15,00% vol.)

Ο οίνος του τύπου αυτού περιέχει το σύνολο των σακχάρων του γλεύκους. Παρά ταύτα είναι ανεκτή για τα γλεύκη βάσης είναι ανεκτή περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη τουλάχιστο 1% νοΙ.

(lo zucchero residuo del vino è dovuto esclusivamente dalla sua gradazione naturale minima, è ammesso tuttavia la presenza di alcool fermentato dal mosto di uve fresche pari a 1,00% vol.)

 

4.3. Οι οίνοι  γλυκύς φυσικός (Vin doux Naturel)

και γλυκύς φυσικός από διαλεχτούς αμπελώνες (Vin doux Naturel-Grand Cru)

(vino rosso dolce naturale e vino rosso dolce naturale Grand Cru) 

παράγονται με την προσθήκη κατά την διάρκεια της ζύμωσης αλκοόλης αμπελοοινικής προέλευσης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστο 95% vol σε αναλογία 5% κατ’ ελάχιστο και 10% κατά μέγιστο του όγκου του χρησιμοποιημένου γλεύκους, ή σε ποσοστό 40% του ολικού αλκοολικού τίτλου του τελικού προϊόντος.

(prodotto con l’aggiunta di alcool di origine viticola di almeno 95,00% vol. durante la fermentazione nella misura minima del 5% e massima del 10% del volume del mosto o massimo 40% del prodotto finito)

 

4.4. Οι  ερυθροί φυσικώς  γλυκύς οίνοι Π.Ο.Π. Δαφνές (Dafnes)

(vino naturalmente dolce o vino passito)

παράγονται από σταφύλια που έχουν αφεθεί  στον ήλιο ή υπό σκιάν προς μερική αφυδάτωση.

(vino da uve appassite al sole)

Τα σάκχαρα και η αλκοόλη του τελικού προϊόντος προέρχονται αποκλειστικά από τα σταφύλια που οινοποιήθηκαν χωρίς να έχει προστεθεί πριν, κατά ή μετά την αλκοολική ζύμωση γλεύκος, συμπυκνωμένο γλεύκος, αλκοόλη ή απόσταγμα.

(gli zuccheri del vino sono provenienti dall’uva senza aggiunta di mosto concentrato, mosto concentrato rettificato e senza aggiunta di distillato o alcool vinico)

 

4.5. Ειδικές οινολογικές πρακτικές:

(pratiche enologiche specifiche dei vini:)

4.5.1. Για την χρησιμοποίηση της ένδειξης «Επιλεγμένος» ή «Réserve» για τους ερυθρούς ξηρούς Δαφνές (Dafnes) πρέπει οι οίνοι:

(per poter utilizzare le menzioni “selezionato”, “Reserve”, i vini rossi DOP Δαφνές (Dafnes) devono:

- να έχουν ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης δυο (2) έτη , εκ των οποίων τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε δρύινα βαρέλια και έξι (6) μήνες σε φιάλες

(avere un invecchiamento minimo di 2 anni, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere e 6 mesi in bottiglia)

 

4.5.2. Για την χρησιμοποίηση της ένδειξης «Ειδικά Επιλεγμένος» ή «Grande Réserve» για ερυθρούς ξηρούς Δαφνές (Dafnes) πρέπει οι οίνοι:

(per poter utilizzare le menzioni “appositamente selezionato”, “ Grande Réserve”, i vini rossi DOP Δαφνές (Dafnes) devono: 

- να έχουν ελάχιστο χρόνο συνολικής παλαίωσης τέσσερα [4] έτη, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες σε δρύινα βαρέλια και δεκαοκτώ (18) μήνες σε φιάλες.

(avere un invecchiamento minimo di 4 anni, di cui almeno 18 mesi in botti di rovere e 18 mesi in bottiglia)

 

4.6. Καλλιεργητικές πρακτικές

(pratiche colturali)

Οι οίνοι ΠΟΠ Δαφνές προέρχονται από σταφύλια αμπελώνων οι οποίοι έχουν μορφωθεί σε κυπελλοειδή ή γραμμικά σχήματα και δέχονται βραχύ κλάδεμα.

(I sistemi di coltura delle viti è ad alberello  o vaso e lineari con potatura corta)

 

5. Οριοθετημένη περιοχή

(zone delimitate)

Η οριοθετημένη περιοχή για την παραγωγή οίνων Π.Ο.Π. Δαφνές (Dafnes) που καθορίστηκε με το Βασιλικό Διάταγμα αριθμ.539 /4-8-1971 (ΦΕΚ 159/Α/14-8-1971)

(la zona di produzione dei vini a DOP Δαφνές (Dafnes) è stata istituita con Regio Decreto n. 539 del 04/08/1971)

Οι αμπελώνες της ζώνης του ΠΟΠ Δαφνές  εκτείνονται στο δυτικό τμήμα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, στις ανατολικές υπώρειες του Ψηλορείτη και περιλαμβάνει τμήματα των κοινοτήτων 

Δαφνών, Βενεράτου, Κερασίων, Σίββας, Αυγενικής,Αγίου Θωμά, Δουλίου, Λαρανίου, Μεγάλης Βρύσης, Αγίας Βαρβάρας, Άνω Μουλίων, Πανασσού, Γέργερης, Πρινιάς, Άνω Ασιτών, Κάτω Ασιτών, Πύργου, Αγίου Μύρωνος, Πενταμοδίου και Πετροκεφάλου.

(l’area dei vigneti della DOP Dafnes si estente ad occidente della ex prefettura di heraklion sulle pendici orientali del monte Psirolitis e comprende unità comunale di Dafnes nelle comunità locali di........)

 

Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου (unità periferica Candia/Heraklion)

Περιφέρεια Κρήτης (periferia Creta)

 

6. Μέγιστες αποδόσεις

(resa massima)

 

6.1. Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο σε χιλιόγραμμα σταφυλιών για το προϊόν κατηγορίας 1 (οίνος), 3  (οίνος λικέρ) και 15 (οίνος από λιασμένα σταφύλια).

(rese massime delle uve fresche in kg/ha delle categorie 1,3,15)

Στo  Λιάτικο η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (HA) δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες  (10.000) χιλιόγραμμα νωπά σταφύλια.

(per il vitigno Liatiko la resa massima per ettaro non può superare i 10.000 kg di uve fresche)

Στη Μανδηλαριά η μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (HA) δεν υπερβαίνει τα έvτεκα (11.000) χιλιόγραμμα νωπά σταφύλια.

(la resa massima per ettaro per la varietà Mandilaria  non può superare i 11.000 kg di uve fresche)

 

6.2. Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο σε τελικό προϊόν για το προϊόν κατηγορίας 1 (οίνος).

(resa massima in hl/ha di prodotto finito categoria 1. vino rosso)

Στo  Λιάτικο  η µέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (HA) σε τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα 80 ΗL οίνου,

ενώ στη Μανδηλαριά η µέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (HA) σε τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα 88 ΗL οίνου.

(per il vitigno Liatiko la resa massima in prodotto finito per il vino rosso asciutto è di 80,00 hl/ha)

(mentre per la varietà Mandilaria la resa massima è di 88,00 hl/ha)

 

6.3. Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο σε τελικό προϊόν για το προϊόν κατηγορίας 3 (οίνος Λικέρ).

(resa massima in prodotto finito per il vino liquoroso della categoria 3)

Η μέγιστη απόδοση σε τελικό προϊόν των οίνων λικέρ είναι  95,37 HL/Ha

με εξαίρεση τον φυσικό γλυκό οίνο (vin doux naturel) του οποίου η μέγιστη απόδοση  δεν ξεπερνά τα 82,5 ΗL ανά εκτάριο.

(la resa massima per il vino liquoroso è di 95.37 hl/ha eccetto il vino dolce naturale che è di 82,50 hl/ha.

 

6.4. Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο για το προϊον κατηγορίας 15 n(οίνος από Λιασμένα σταφύλια ).

(resa massima in prodotto finito per il vino passito)

Η μέγιστη απόδοση σε τελικό προϊόν των οίνων από λιασμένα σταφύλια  είναι  47 HL/Ha ανά εκτάριο.

(la resa massima in prodotto finito per il vino passito è di 47,00 hl/ha.)

 

7. Επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

(varietà di vite da vino autorizzate)

 

Ο ερυθρός ξηρός οίνος Π.Ο.Π. ∆ΑΦΝΕΣ (Dafnes), παράγεται από νωπά σταφύλια της ερυθρής ποικιλίας

Λιάτικο σε ποσοστό τουλάχιστον 80% και το υπόλοιπο ποσοστό Μανδηλαριά.

(il vino rosso asciutto della DOP Dafnes è prodotto dalla varietà Liatiko con un minimo del 80% e per il resto dalla varietà Mandilaria)

 

Ο οίνος Γλυκύς (Vin Doux) Π.Ο.Π. ∆ΑΦΝΕΣ (Dafnes) παράγεται µόνο από νωπά σταφύλια της ερυθρής ποικιλίας Λιάτικο 

(il vino rosso dolce della DOP Dafnes è prodotto esclusivamente con la varietà Liatiko)

 

Ο οίνος Γλυκύς Φυσικός (Vin Doux Naturel) Π.Ο.Π. ∆ΑΦΝΕΣ (Dafnes) παράγεται µόνο από νωπά σταφύλια της ερυθρής ποικιλίας Λιάτικο.

(il vino rosso dolce naturale della DOP Dafnes è prodotto esclusivamente con la varietà Liatiko)

 

Ο οίνος Φυσικώς Γλυκύς ( Λιαστός ) Π.Ο.Π. ∆ΑΦΝΕΣ (Dafnes) παράγεται µόνο από νωπά σταφύλια της ερυθρής ποικιλίας Λιάτικο 

(il vino rosso naturalmente dolce (vino passito) della DOP Dafnes è prodotto esclusivamente con la varietà Liatiko)

 

Στο λιάτικο η µέγιστη απόδοση ανά εκτάριο (HA) δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) χιλιόγραµµα νωπά σταφύλια.

Το Λιάτικο Είναι μια ερυθρή ποικιλία αμπέλου που μπορεί να δώσει ερυθρά ξηρά κρασιά εξαιρετικής φινέτσας, αλλά φτάνει στο απόγειό της στα γλυκά κρασιά.

(Liatiko è un vitigno a bacca rossa che da vini rossi asciutti di grande finezza ma raggiunge il suo apice nei vini rossi dolci)

Το Λιάτικο είναι η επιτομή του ζεστού καιρού, που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης (τα ξηρά κρασιά της ποικιλίας είναι στρογγυλά, γεμάτα και μαλακά, ενώ τα γλυκά είναι πιο πλούσια και πυκνά).

(Liatiko è sinonimo di caldo, grazie al clima dell’isola di Creta, da un vino rosso asciutto, rotondo, pieno e morbido, o un vino rosso dolce ricco e denso)

 

Η Μανδηλαριά είναι µια ποικιλία µεγάλης ζωηρότητας και ευρωστίας, παραγωγική και όψιµη. 

(il Mandilaria è una varietà tardiva, con grande vitalità e vigoria, buona produttività)

Προτιµά εδάφη ελαφρά ξηρά, σε περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο και ζεστά καλοκαίρια.

(preferisce terreni leggeri ed asciutti, nelle zone basse con estati calde)

Τα σταφύλια από Μανδηλαριά είναι πλούσια σε ανθοκυάνες (900-1.100 mg/kg ραγών) και φαινόλες (1900-2.100 mg/kg ραγών). ∆ίνει κρασιά µέσου αλκοολικού τίτλου, µε µέτρια οξύτητα και πολύ πλούσια σε χρώµα.

(il Mandilaria è ricco di antociani (900/1.000 mg/kg) e polifenoli (1.900/2.100 mg/kg),

∆ίνει κρασιά µέσου αλκοολικού τίτλου, µε µέτρια οξύτητα και πολύ πλούσια σε χρώµα.

(da vini moderatamente alcolici con media acidità e ricco di colore)

 

8. ΔΕΣΜΌΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ

(legame con la zona geografica)

 

8.1. Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή του προϊόντος κατηγορίας 1 (Οίνος).

(legame con la zona geografica della categoria di prodotto 1. vino)

 

α. Ποιότητα

(qualità)

Από την αρχαιότητα έως σήμερα, οι Δαφνές θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες περιοχές αμπελοκαλλιέργειας της Κρήτης.

Οι οίνοι Π.Ο.Π. Δαφνές  που ανταποκρίνονται στα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ταυτότητάς τους (σημείο 2. ανωτέρω) αναδεικνύουν  εύκολα τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, που είναι η συνισταμένη των φυσικών και τεχνικών συντελεστών της περιοχής.

Η καλλιέργεια τις ποικιλιας Λιάτικοu καταλαμβάvει εταση ϖερϖou 4.000 σϖρέμματα στηv αμϖελouργική ώζvη τωv Δαφνών.

Τα φuτα φuτεύονται με ϖuκνότητα ϖερίϖоυ 350-400, φuτα ανά στρέμμα και καλλιέργоύνται σε γραμμικα  σχήματα

Το κλαδεμα είναι βραχύ ενα δυο οφθαλμοι

Η ποικιλια ειναι πολυ ζωηρη και πολυ παραγωγικη.

Εφαρμοζεται αραιωσι των κλιματιδων ωστε να αποφευχθουν οι ασθενειες και να υπαρξει ελεγχομενη αποδοση  εως 1.000 κιλα ανα στρεμμα.

Τα λιατικα σταφυλια περιεχουν λιγες ανθοκυανες και δινουν ερυθρα εηρα κρασια μετριας και ασταθυος χρωματικης εντασις.

Για την ενισχυσι και τη σταθεροπο του χρωματος των παραγομενων οινων, γινεται αναμειξη με Μανδηλαρια σε ποσοστο  20%. 

Η Μανδηλαριά είναι µια ποικιλία µεγάλης ζωηρότητας και ευρωστίας, παραγωγική και όψιµη. 

Τα φυτα καλλιεργουνται σε χαμηλου υψους γραμμικο σχηματισμο και δεχονται βραχυ κλαδεμα καρποφοριας.

Η Μανδηλαρια ξεκιναει τη βλαστηση της στα τελη του Μαρτη και ωριμαζει οψιμα τελη Ζεπτεμβρη.

Προτιμα εδαφη ελαφρα εηρα σε περιοχες με χαμηλο  υψομετρο και ζεστα καλοκαιρια.

Τα σταφυλια απο Μανδηλαρια ειναι πλουσια σε ανθοκυανες (900-1.100 mg/κg ραγων)

και φαινολες (1900 - 2100  mg/κg ραγων).

Δινει κρασια μεσου αλκοολικου τιτλου, με μετρια οξυτητα και πολυ πλουσια σε χρωμα.  

 

β. Ιστορικός δεσμός

(legame storico)

Η αμπελουργία συνέχισε να υπάρχει στην Κρήτη σε όλες τις ιστορικές περιόδους.
Ιδιαίτερα την Ρωμαϊκή περίοδο η αμπελουργία άνθισε όπως αυτό φαίνεται από τα εργαστήρια παραγωγής Κρητικών αμφορέων αλλά και την εξαγωγή των αμφορέων αυτών σε όλη τη Μεσόγειο (από την Πάφο ως τη Καρχηδόνα και από την Λυών και το Στρασβούργο ως τα λιμάνια του Εύξεινου πόντου).

Επίσης οι εκατοντάδες λαξευτοί ή κτιστοί ληνοί είναι αδιάψευστοι μάρτυρες αυτής της αλήθειας.
Στη Βυζαντινή εποχή που ακολούθησε λόγω και των συμβολισμών του οίνου για τον Χριστιανισμό η αμπελουργία διατηρήθηκε.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Πτωχοπρόδρομου για τον «Κρητικό αθήριν» .
Μεγάλη άνθιση γνώρισε η αμπελουργία την περίοδο της Βενετεκρατίας.

Οι έμποροι των Εθνών (Ενετοί) βρήκαν επικερδές εμπόριο στα Κρητικά κρασιά και τα διέδωσαν σε όλο το γνωστό τότε κόσμο.

Το «μαλβαζία» γίνεται το γνωστότερο κρασί του Μεσαίωνα.

Χαρακτηριστικό πρόσφατο δημοσίευμα αναφέρει πως στην πόλη Λβιβ (Λεοντόπολη) της σημερινής Ουκρανίας εγκαταστάθηκε ο Κρητικός έμπορος κρασιών Κωνσταντίνος Κορνιακτός στα 1554 ιδρύοντας Ελληνική παροικία

Η καλλιεργεια της ποικιλια λιατικο χρονολογειται στον 3 η 2 αιωνα πχ συμφωνα με τη χρονολογηση των υπολειμματων σταφυλιων που εχουν βρεθει σε πατητηρια στη θεση Μελισσα, εντος της ζωνης των Δαφνων,

Ο λιατικος οινος αναφερεται σε πολλα ιστορικα εγγραφα της Ενετοκρατιας στην κρητη, στα οποια αποτυπωνονται  οι συναλλαγες που εξελισσονταν.

Η ετυμολογια της λξσης Λιατικο πιθανοτατα  προερχεται απο το μηνα Ιουλιο (Ιουλιατικο), επειδη ως πρωιμη ποικιλια η ωριμανση της ξεκιναει τον Ιουλιο.

Η Μανδηλαρια ειναι μια γηγενης ποικιλια του νοτου Αιγαιοπελαγιτικου χωρου Καλλιεργουνταν απο πολυ παλια στις Κυκλαδες, τη Ροδο, τη Ζαντορινη, την Κρητη κ.α.

Εχει αναφερθει σε αρχαια κειμενα κυριος αρο τον Παυσανια, για τη σχεση της με τον Αρουσιο Οινο που παραγονταν στην περιοχη  της σημερινης Χιο η Αρουσια ηταν περιοχη που   στην αρχαιοτητα φημιζοταν για τα κρασια της.

 

γ.      Πολιτιστικός, κοινωνικός & οικονομικός δεσμός

(legame culturale, sociale ed economico)

Κατά τον μύθο, το χωριό πήρε το όνομά του από μία δάφνη που φύτρωσε στον ναό της Αγίας Ζώνης, στο κέντρο του σημερινού οικισμού.

Οι Δαφνές είναι γνωστές για την περίφημη ποικιλία "δαφνιανό", κρασί που ήταν γνωστό και περιζήτητο από τον 13ο αιώνα.

Ο σημερινός οικισμός είναι εν μέρει διατηρημένος.

Απέχει 18 χλμ. απο την πόλη του Ηρακλείου.

Το αμπελι και του κρασι ειναι αρρητκα δεμενα με την πολιτιστικη κοινωνικη και οικονομικη ζωη των κατοικων της περιοχης απο την αρχαιοτητα εως σημερα,

Στη ζονη ΠΟΠ Δαφνες υπαρχουν πεντε οργανωμενα και αδειοδοτημενα οινοποιεια που παιζουν πολυ σημαντικο ρολο στην οικονομια της περιοχης.

Αυτα μαζι με την ΕΑΣ Ηρακλειο, δραστηριοποιουνται εμπορικα τοσο στην εσοτερικη αγορα οσο και στο εξωτερικο.     

Το Λιατικο και η Μανδηλαρια, εκτος απο τη μαρκοχρονη παραδοση και ιστορια τους στην Κρητη και στις Δαφνες, εχουν και συγχρονη οικονομικη παρουσια, διοτι καλλιεργουνται εντατικα σε μεγαλους και συγχρονους αμπελωνος.

Η Μανδηλαρια καλλιεργειται στις Δαφνες απο παλια και χρησιμοποιειται ως βελτιωτικη ποικιλια του χρωματος του οινου γι' αυτο συμμετεχει στην παραγωγη του ΠΟΠ Δαφνες.   

Σήμερα η καθημερινότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής εξακολουθεί να παραμένει συνδεμένη με την αμπελουργία, τον οίνο και την κουλτούρα του.

Το κρασί δεν λείπει από το καθημερινό τραπέζι των κατοίκων τα περιοχής και οι επισκέπτες του νησιού έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν αμπελώνες, σύγχρονα οινοποιεία και εστιατόρια δοκιμάζοντας τα κρασιά από τις Δαφνές τα οποία παντρεύονται  θαυμάσια με την κρητική κουζίνα.

 

δ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση

(ambiente e origine geografica)

Οι περισσότεροι αμπελώνες της περιοχής εκτείνονται σε πλαγιές.

Το κλίμα της περιοχής είναι το τυπικό μεσογειακό κλίμα, με μέση ετήσια θερμοκρασία 17°C,  και μέση ετήσια βροχόπτωση 680mm.

Τα εδάφη των αμπελώνων είναι μέσης περιεκτικότητας σε οργανική ουσία, με μέτρια αλκαλικά pH, και με σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο.

Πρόκειται για εδάφη που διατηρούν την υγρασία κατά το καλοκαίρι.

 

8.1.1. Λεπτομέρειες του προϊόντος

(caratteristiche del prodotto)

Το κλίμα της περιοχής, το ανάγλυφο ( μεγάλες πλαγιές) και η σύσταση του εδάφους παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επικράτηση ενός χερσαίου μεσογειακού μικροκλίματος, που χαρακτηρίζεται από ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι. Αυτές οι κλιματικές συνθήκες συμβάλουν στην παραγωγή οίνων ποιότητας.

 

8.1.2. Αιτιώδης αλληλεπίδραση

(interazione causale)

Η μοναδικότητα των οίνων Π.Ο.Π Δαφνές, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στις ανωτέρω υποενότητες οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής σε συνδυασμό με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές.

 

8.2. Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή του προϊόντος κατηγορίας 3 (Οίνος Λικέρ).

(legame con la zona geografica della categoria di prodotto 3. Vino liquoroso)

 

α. Ποιότητα

(qualità)

Από την αρχαιότητα έως σήμερα, οι Δαφνές θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες περιοχές αμπελοκαλλιέργειας της Κρήτης.

Οι οίνοι Π.Ο.Π. Δαφνές  που ανταποκρίνονται στα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ταυτότητάς τους (σημείο 2. ανωτέρω) αναδεικνύουν  εύκολα τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, που είναι η συνισταμένη των φυσικών και τεχνικών συντελεστών της περιοχής.

Η καλλιέργεια τις ποικιλιας Λιάτικοu καταλαμβάvει εταση ϖερϖou 4.000 σϖρέμματα στηv αμϖελouργική ώζvη τωv Δαφνών.

Τα φuτα φuτεύονται με ϖuκνότητα ϖερίϖоυ 350-400, φuτα ανά στρέμμα και καλλιέργоύνται σε γραμμικα  σχήματα

Το κλαδεμα είναι βραχύ ενα δυο οφθαλμοι

Η ποικιλια ειναι πολυ ζωηρη και πολυ παραγωγικη.

Εφαρμοζεται αραιωσι των κλιματιδων ωστε να αποφευχθουν οι ασθενειες και να υπαρξει ελεγχομενη αποδοση  εως 1.000 κιλα ανα στρεμμα.

Τα λιατικα σταφυλια περιεχουν λιγες ανθοκυανες και δινουν ερυθρα εηρα κρασια μετριας και ασταθυος χρωματικης εντασις.

 

β. Ιστορικός δεσμός

(legame storico)

Η αμπελουργία συνέχισε να υπάρχει στην Κρήτη σε όλες τις ιστορικές περιόδους.
Ιδιαίτερα την Ρωμαϊκή περίοδο η αμπελουργία άνθισε όπως αυτό φαίνεται από τα εργαστήρια παραγωγής Κρητικών αμφορέων αλλά και την εξαγωγή των αμφορέων αυτών σε όλη τη Μεσόγειο (από την Πάφο ως τη Καρχηδόνα και από την Λυών και το Στρασβούργο ως τα λιμάνια του Εύξεινου πόντου).

Επίσης οι εκατοντάδες λαξευτοί ή κτιστοί ληνοί είναι αδιάψευστοι μάρτυρες αυτής της αλήθειας.
Στη Βυζαντινή εποχή που ακολούθησε λόγω και των συμβολισμών του οίνου για τον Χριστιανισμό η αμπελουργία διατηρήθηκε.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Πτωχοπρόδρομου για τον «Κρητικό αθήριν» .
Μεγάλη άνθιση γνώρισε η αμπελουργία την περίοδο της Βενετεκρατίας.

Οι έμποροι των Εθνών (Ενετοί) βρήκαν επικερδές εμπόριο στα Κρητικά κρασιά και τα διέδωσαν σε όλο το γνωστό τότε κόσμο.

Το «μαλβαζία» γίνεται το γνωστότερο κρασί του Μεσαίωνα.

Χαρακτηριστικό πρόσφατο δημοσίευμα αναφέρει πως στην πόλη Λβιβ (Λεοντόπολη) της σημερινής Ουκρανίας εγκαταστάθηκε ο Κρητικός έμπορος κρασιών Κωνσταντίνος Κορνιακτός στα 1554 ιδρύοντας Ελληνική παροικία.

Η καλλιεργεια της ποικιλια λιατικο χρονολογειται στον 3 η 2 αιωνα πχ συμφωνα με τη χρονολογηση των υπολειμματων σταφυλιων που εχουν βρεθει σε πατητηρια στη θεση Μελισσα, εντος της ζωνης των Δαφνων,

Ο λιατικος οινος αναφερεται σε πολλα ιστορικα εγγραφα της Ενετοκρατιας στην κρητη, στα οποια αποτυπωνονται  οι συναλλαγες που εξελισσονταν.

Η ετυμολογια της λξσης Λιατικο πιθανοτατα  προερχεται απο το μηνα Ιουλιο (Ιουλιατικο), επειδη ως πρωιμη ποικιλια η ωριμανση της ξεκιναει τον Ιουλιο.

 

γ. Πολιτιστικός, κοινωνικός & οικονομικός δεσμός

(legame culturale, sociale ed economico)

Κατά τον μύθο, το χωριό πήρε το όνομά του από μία δάφνη που φύτρωσε στον ναό της Αγίας Ζώνης, στο κέντρο του σημερινού οικισμού.

Οι Δαφνές είναι γνωστές για την περίφημη ποικιλία "δαφνιανό", κρασί που ήταν γνωστό και περιζήτητο από τον 13ο αιώνα.

Ο σημερινός οικισμός είναι εν μέρει διατηρημένος. Απέχει 18 χλμ. απο την πόλη του Ηρακλείου.

Το αμπέλι και το κρασί είναι άρρηκτα δεμένα με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Στη ζονη ΠΟΠ Δαφνες υπαρχουν πεντε οργανωμενα και αδειοδοτημενα οινοποιεια που παιζουν πολυ σημαντικο ρολο στην οικονομια της περιοχης.

Αυτα μαζι με την ΕΑΣ Ηρακλειο, δραστηριοποιουνται εμπορικα τοσο στην εσοτερικη αγορα οσο και στο εξωτερικο.

Το Λιατικο και η Μανδηλαρια, εκτος απο τη μαρκοχρονη παραδοση και ιστορια τους στην Κρητη και στις Δαφνες, εχουν και συγχρονη οικονομικη παρουσια, διοτι καλλιεργουνται εντατικα σε μεγαλους και συγχρονους αμπελωνος.

Σήμερα η καθημερινότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής εξακολουθεί να παραμένει συνδεμένη με την αμπελουργία, τον οίνο και την κουλτούρα του.

Το κρασί δεν λείπει από το καθημερινό τραπέζι των κατοίκων τα περιοχής και οι επισκέπτες του νησιού έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν αμπελώνες, σύγχρονα οινοποιεία και εστιατόρια δοκιμάζοντας τα κρασιά από τις Δαφνές τα οποία «παντρεύονται»  θαυμάσια με την τοπική κουζίνα.

 

δ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση

(ambiente e origine geografica)

Οι περισσότεροι αμπελώνες της περιοχής εκτείνονται σε πλαγιές. Το κλίμα της περιοχής είναι το τυπικό μεσογειακό κλίμα, με μέση ετήσια θερμοκρασία 17°C,  και μέση ετήσια βροχόπτωση 680mm. Τα εδάφη των αμπελώνων είναι μέσης περιεκτικότητας σε οργανική ουσία, με μέτρια αλκαλικά pH, και με σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο.

Πρόκειται για εδάφη που διατηρούν την υγρασία κατά το καλοκαίρι

 

8.2.1. Λεπτομέρειες του προϊόντος

(caratteristiche del prodotto)

Το κλίμα της περιοχής, το ανάγλυφο και η σύσταση του εδάφους ( μεγάλες πλαγιές), παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επικράτηση ενός χερσαίου μεσογειακού μικροκλίματος, που χαρακτηρίζεται από ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι. Αυτές οι κλιματικές συνθήκες συμβάλουν στην παραγωγή οίνων ποιότητας.

 

8.2.2. Αιτιώδης αλληλεπίδραση

(interazione causale)

Η μοναδικότητα των οίνων Π.Ο.Π Δαφνές, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στις ανωτέρω υποενότητες οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής σε συνδυασμό με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές.

 

8.3. Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή του προϊόντος κατηγορίας 15 (Οίνος από Λιασμένα σταφύλια).

(legame con la zona geografica della categoria di prodotto 15. vino da uve appassite o vino passito)

 

α. Ποιότητα

(qualità)

Από την αρχαιότητα έως σήμερα, οι Δαφνές θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες περιοχές αμπελοκαλλιέργειας της Κρήτης.

Οι οίνοι Π.Ο.Π. Δαφνές  που ανταποκρίνονται στα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ταυτότητάς τους (σημείο 2. ανωτέρω) αναδεικνύουν  εύκολα τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, που είναι η συνισταμένη των φυσικών και τεχνικών συντελεστών της περιοχής.

Η καλλιέργεια τις ποικιλιας Λιάτικοu καταλαμβάvει εταση ϖερϖou 4.000 σϖρέμματα στηv αμϖελouργική ώζvη τωv Δαφνών.

Τα φuτα φuτεύονται με ϖuκνότητα ϖερίϖоυ 350-400, φuτα ανά στρέμμα και καλλιέργоύνται σε γραμμικα  σχήματα

Το κλαδεμα είναι βραχύ ενα δυο οφθαλμοι

Η ποικιλια ειναι πολυ ζωηρη και πολυ παραγωγικη.

Εφαρμοζεται αραιωσι των κλιματιδων ωστε να αποφευχθουν οι ασθενειες και να υπαρξει ελεγχομενη αποδοση  εως 1.000 κιλα ανα στρεμμα.

Τα λιατικα σταφυλια περιεχουν λιγες ανθοκυανες και δινουν ερυθρα εηρα κρασια μετριας και ασταθυος χρωματικης εντασις.

 

β. Ιστορικός δεσμός

(legame storico)

Η αμπελουργία συνέχισε να υπάρχει στην Κρήτη σε όλες τις ιστορικές περιόδους.
Ιδιαίτερα την Ρωμαϊκή περίοδο η αμπελουργία άνθισε όπως αυτό φαίνεται από τα εργαστήρια παραγωγής Κρητικών αμφορέων αλλά και την εξαγωγή των αμφορέων αυτών σε όλη τη Μεσόγειο (από την Πάφο ως τη Καρχηδόνα και από την Λυών και το Στρασβούργο ως τα λιμάνια του Εύξεινου πόντου).

Επίσης οι εκατοντάδες λαξευτοί ή κτιστοί ληνοί είναι αδιάψευστοι μάρτυρες αυτής της αλήθειας.
Στη Βυζαντινή εποχή που ακολούθησε λόγω και των συμβολισμών του οίνου για τον Χριστιανισμό η αμπελουργία διατηρήθηκε.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Πτωχοπρόδρομου για τον «Κρητικό αθήριν» .
Μεγάλη άνθιση γνώρισε η αμπελουργία την περίοδο της Βενετεκρατίας.

Οι έμποροι των Εθνών (Ενετοί) βρήκαν επικερδές εμπόριο στα Κρητικά κρασιά και τα διέδωσαν σε όλο το γνωστό τότε κόσμο.

Το «μαλβαζία» γίνεται το γνωστότερο κρασί του Μεσαίωνα.

Χαρακτηριστικό πρόσφατο δημοσίευμα αναφέρει πως στην πόλη Λβιβ (Λεοντόπολη) της σημερινής Ουκρανίας εγκαταστάθηκε ο Κρητικός έμπορος κρασιών Κωνσταντίνος Κορνιακτός στα 1554 ιδρύοντας Ελληνική παροικία

 

γ. Πολιτιστικός, κοινωνικός & οικονομικός δεσμός

Κατά τον μύθο, το χωριό πήρε το όνομά του από μία δάφνη που φύτρωσε στον ναό της Αγίας Ζώνης, στο κέντρο του σημερινού οικισμού.

Οι Δαφνές είναι γνωστές για την περίφημη ποικιλία "δαφνιανό", κρασί που ήταν γνωστό και περιζήτητο από τον 13ο αιώνα. Ο σημερινός οικισμός είναι εν μέρει διατηρημένος. Απέχει 18 χλμ. απο την πόλη του Ηρακλείου.

Το αμπέλι και το κρασί είναι άρρηκτα δεμένα με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Στη ζονη ΠΟΠ Δαφνες υπαρχουν πεντε οργανωμενα και αδειοδοτημενα οινοποιεια που παιζουν πολυ σημαντικο ρολο στην οικονομια της περιοχης.

Αυτα μαζι με την ΕΑΣ Ηρακλειο, δραστηριοποιουνται εμπορικα τοσο στην εσοτερικη αγορα οσο και στο εξωτερικο.

Το Λιατικο εκτος απο τη μαρκοχρονη παραδοση και ιστορια τους στην Κρητη και στις Δαφνες, εχουν και συγχρονη οικονομικη παρουσια, διοτι καλλιεργουνται εντατικα σε μεγαλους και συγχρονους αμπελωνος.

Σήμερα η καθημερινότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής εξακολουθεί να παραμένει συνδεμένη με την αμπελουργία, τον οίνο και την κουλτούρα του.

 

δ. Γεωγραφικό περιβάλλον και γεωγραφική προέλευση

(ambiente e origine geografica)

Οι περισσότεροι αμπελώνες της περιοχής εκτείνονται σε πλαγιές. Το κλίμα της περιοχής είναι το τυπικό μεσογειακό κλίμα, με μέση ετήσια θερμοκρασία 17°C,  και μέση ετήσια βροχόπτωση 680mm. Τα εδάφη των αμπελώνων είναι μέσης περιεκτικότητας σε οργανική ουσία, με μέτρια αλκαλικά pH, και με σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο.

Πρόκειται για εδάφη που διατηρούν την υγρασία κατά το καλοκαίρι

 

8.3.1. Λεπτομέρειες του προϊόντος

(caratteristiche del prodotto)

Το κλίμα της περιοχής, το ανάγλυφο και η σύσταση του εδάφους ( μεγάλες πλαγιές), παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επικράτηση ενός χερσαίου μεσογειακού μικροκλίματος, που χαρακτηρίζεται από ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι. Αυτές οι κλιματικές συνθήκες συμβάλουν στην παραγωγή οίνων ποιότητας.

 

8.3.2. Αιτιώδης αλληλεπίδραση

(interazione causale)

Η μοναδικότητα των οίνων Π.Ο.Π Δαφνές, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στις ανωτέρω υποενότητες οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής σε συνδυασμό με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές.

 

9. ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

(altre condizioni)

 

9.1. Παρέκκλιση από την παραγωγή στην οριοθετημένη περιοχή

(riferimento della produzione nella zona delimitata)

Νομικό πλαίσιο: Κοινοτική Νομοθεσία

(legislazione comunitaria)

Άρθρο 6 παράγραφος 4α του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

 

9.2. Πρόσθετες διατάξεις που αφορούν στην επισήμανση των οίνων

(disposizioni supplementari inerenti all’etichettatura dei vini)

9.2.1. Ενδείξεις που αφορούν ορισμένες μεθόδους παραγωγής

(termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione)

Κοινοτική Νομοθεσία

(legislazione comunitaria)

Άρθρο 66 παράγραφοι 1, 2 και 6 του Καν(ΕΚ)607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».

 

Εθνική Νομοθεσία

(legislazione nazionale)

Η με αριθμ. 280557/9-6-2005 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

 

9.3. Αναγραφή στην επισήμανση του έτους συγκομιδής

(indicazione dell’annata di vendemmia)

Εθνική Νομοθεσία

Legislazione nazionale)

Στην περίπτωση χρήσης της ένδειξης «ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ» ή «ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ» στην επισήμανση των οίνων είναι υποχρεωτική η αναγραφή του έτους συγκομιδής

(i vini con la menzione “vino nuovo o novello” devono portare obbligatoriamente in etichetta l’annata di vendemmia)

των σταφυλιών όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.2 της αριθμ. 280557/9-6-2005 υπουργικής απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών Οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

 

9.4. Παραδοσιακές Ενδείξεις

(menzioni tradizionali)

Παραδοσιακές ενδείξεις σύμφωνα με την αριθμ 235309/7-2-2002 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» οι οποίες συνδέονται με την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι παραδοσιακές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Δαφνές (Dafnes) είναι οι παρακάτω:

 

ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,

ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux, 

ΛΙΑΣΤΟΣ/Vin de paille

 

Παραπομπή στις προδιαγραφές προϊόντος

(riferimenti legislativi alla DOP del prodotto)

Απαιτήσεις Εθνικής Νομοθεσίας

(requisiti della legislazione nazionale)

Εθνική Νομοθεσία

(legislazione nazionale)

- Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 423/8-6-1970 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 136/Α/19-6-1970)

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 5042/116548/26.10.2015 Καθορισμός των ειδικων ορων εμφιαλωσεως των οινον (ΦΕΚ 2323/Β/27.10.2015)

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 6141/148160/30.12.2015  Περί ταινιων ελεγχου οινων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΦΕΚ 2904/Β/31.12.2015)

- Β. Διάταγμα υπ΄αριθ. 539/4-8-1971 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 159/Α/14-8-1971).

-Υπουργική απόφαση αριθ. 213850/1572/11.2.1972 «Περί οίνων ονομασίας προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος» (ΦΕΚ 169/B/24.2.1972).

-Υπουργική Απόφαση αριθ. 397721/1.10.1992 «Τροποποίηση στρεμματικών αποδόσεων αμπελώνων ζωνών παραγωγής οίνων ονομασίας προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας » (ΦΕΚ 617/B/12.10.1992).

-Υπουργική απόφαση αριθ. 280557/9-6-2005 « Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανση τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους» (ΦΕΚ 818/Β/15-6-2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 235309/7.2.2002 «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων» (ΦΕΚ 179/Β/19.2.2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 326182/6268/27-7-1988 «Περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης» όπως τροποποιήθηκε με την  αριθ. 280580/21.6.2005 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 326182/6268/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης) καθώς και της υπ’ αριθμ. 352347/6670/1987 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων» (ΦΕΚ 875/Β/28-6-2005).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 5067/117292/27.10.2015 Καθορισμός προυποθεσεων χρησης  της ενδειξης  ονομα αμπελουργικης  εκμεταλλευσης στην επισημανση των Ελλνηκων οινων (ΦΕΚ 2323/Β/27.10.2015) οπος τροποποιηθηκε με της  Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 5852/139338/14.12.2015 (ΦΕΚ 2708/Β/2015)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 5833/155045/12.12.2013 «Καθορισμός συμϖληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Kαν (EK) 607/2009 της Eϖιτροϖης για τον καθορισμό ορισμένων λεϖτομερών καvόvων εφαρμογής του Kαν (EK) 1234/2007 όσον αφορá τις Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και τις Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη την εϖισήμαvση και παρουσiαση ορισμένων προïόvτων του αμπελooιvικoú τομέα” (ΦEK 3324/B/27.12.2013) οπως τροποποιηθικε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 5066/117288/27.10.2015 (ΦEK 2322/Β/27.10.2015)

- Nόμoς υπ αριθ 4235/2014 “Διoικητικá μέτρα διαδικασιες και κυρώσεις oτηv εφαρμογή της εvωσιακής και εΘvικής voμoΘεσιας στoυς τομεις τωv τρoφιμωv τωv ζωoτρoφώv και της υγειας και τρoστασιας τωv ζώωv και áλλες διαταξεις

Αρμoδιότητας του Yπoυργειου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦEK 32/A/11.2.2014)

 

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

(autorità ed organismi di controllo)

 

10.1. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάσει τις παρακάτω διατάξεις:

(la verifica si basa sulle seguenti disposizioni)

- Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 423/8-6-1970 «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (ΦΕΚ 136/Α/19-6-1970)

- Υπουργική απόφαση αριθ. 388052/8.8.2001 «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1089/Β/ 21.8.2001).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398581/27-9-2001 « Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000» (ΦΕΚ 1293/Β/8.10.2001).

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 285870/1.9.2004 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής  του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (ΦΕΚ 1372/Β/ 8.9.2004) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  317456/4.11.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1571/Β/14.11.2005).

- Υπουργική απόφαση αριθ. 398549/21-9-2001 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001)

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 5042/116548/26.10.2015 Καθορισμός των ειδικων ορων εμφιαλωσεως των οινον (ΦΕΚ 2323/Β/27.10.2015)

- Υπουργική Απόφαση αριθ. 6141/148160/30.12.2015  Περί ταινιων ελεγχου οινων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΦΕΚ 2904/Β/31.12.2015)

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 5833/155045/12.12.2013 «Καθορισμός συμϖληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Kαν (EK) 607/2009 της Eϖιτροϖης για τον καθορισμό ορισμένων λεϖτομερών καvόvων εφαρμογής του Kαν (EK) 1234/2007 όσον αφορá τις Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και τις Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη την εϖισήμαvση και παρουσiαση ορισμένων προïόvτων του αμπελooιvικoú τομέα” (ΦEK 3324/B/27.12.2013) οπως τροποποιηθικε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 5066/117288/27.10.2015 (ΦEK 2322/Β/27.10.2015)

- Nόμoς υπ αριθ 4235/2014 “Διoικητικá μέτρα διαδικασιες και κυρώσεις oτηv εφαρμογή της εvωσιακής και εΘvικής voμoΘεσιας στoυς τομεις τωv τρoφιμωv τωv ζωoτρoφώv και της υγειας και τρoστασιας τωv ζώωv και áλλες διαταξεις

Αρμoδιότητας του Yπoυργειου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦEK 32/A/11.2.2014)

 

10.2. Διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων:

(procedure per lo svolgimento delle ispezioni)

Για κάθε αμπελουργική περίοδο ο οίνος που έχει τις προϋποθέσεις για τη κατάταξή του ως ΠΟΠ ΔΑΦΝΕΣ πρέπει να υποβληθεί σε αναλυτικές και οργανοληπτικές εξετάσεις κατά το στάδιο της παραγωγής και πριν την διαδικασία κατάταξής του.

Για την πραγματοποίηση των αναλυτικών εξετάσεων λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα και αποστέλλεται σε ένα από τα εργαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή των επίσημων αναλύσεων στο τομέα του οίνου.

Λαμβάνεται επίσης αντιπροσωπευτικό δείγμα για την πραγματοποίηση των οργανοληπτικών εξετάσεων και ο παραγωγός υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής προκειμένου να γίνει οργανοληπτική εξέταση και να πιστοποιηθεί αν ο εν λόγω οίνος έχει τα ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά (χρώμα – διαύγεια – οσμή - γεύση) που επιτρέπουν την κατάταξή του ως ΠΟΠ Δαφνές.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συγκαλεί την επιτροπή οργανοληπτικών εξετάσεων προκειμένου να εξετάσει το δείγμα και να γνωμοδοτήσει για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου.

Ο παραγωγός του οίνου υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής επίσημα αντίγραφα της δήλωσης παραγωγής ή συγκομιδής των σταφυλιών, τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο οίνος έχει τις προϋποθέσεις  που αφορούν το συγκεκριμένο  οίνο ΠΟΠ  ο οποίος προορίζεται να καταταχθεί καθώς και τα αποτελέσματα των αναλυτικών και οργανοληπτικών εξετάσεων του οίνου.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής αξιολογεί τα στοιχεία που υποβάλλει ο παραγωγός και αποφασίζει αν ο οίνος θα καταταχθεί.

Για τις ποσότητες του οίνου που κατατάσσονται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου παραγωγής χορηγεί ανάλογο αριθμό ταινιών ελέγχου. Οι ταινίες ελέγχου είναι ερυθρού χρώματος και φέρουν ένα κωδικό αριθμό ο οποίος περιλαμβάνει:

Τα γράμματα ΔΦΑ που αντιστοιχούν στον ΠΟΠ Δαφνές, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών και τον αύξοντα αριθμό της ταινίας.

 

10.3. Αρχές ελέγχου.

(autorità di controllo)

10.3.1 Υπουργείο: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διεύθυνση: Μεταποίησης-Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα: Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

Διεύθυνση:  Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ. GR-101 76

Τηλ: 210 - 212 4171, 210-2124289

Fax: 210 - 52 38 337

 

e-mail: ax2u249@minagric.gr, ax2u172@minagric.gr

senigallia

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.