Banatului › VIILE TIMISULUI IG

VIILE TIMIŞULUI IG

VIGNETI TEREMIA MARE

VIGNETI TEREMIA MARE

VIILE TIMIŞULUI

I.G.

CAIET DE SARCINI

pentru producerea şi comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică

 

I. DEFINIŢIE

 

Vinul cu indicaţie geografică ”Viile Timişului” se obţine din struguri recoltaţi de pe plantaţii de viţă de  vie situate în arealul consacrat acestei destinaţii.

Tăria alcoolică dobândită trebuie să fie de minimum 10,00% vol.

iar tăria alcoolică totală nu trebuie să depăşească 15,00% vol.

 

II. Legătura cu aria geografică

 

Calitatea şi caracteristicile vinurilor produse în arealul delimitat pentru indicaţia geografică ”Viile Timişului” se datorează în mod esenţial mediului geografic, cu factorii săi naturali şi umani.

Factorul natural caracteristic este zona colinară cu înălţimi de maxim 150 m cu insolaţie intensă în tot timpul anului. Aici sunt soluri podzolice, bogate în oxizi de fier şi microelemente.

Plantaţiile viticole beneficiază de expoziţie sudică, sud-vestică sau sud-estică, majoritatea plantaţiilor fiind situate pe pante line şi platouri.

Vinurile obţinute pe solurile feruginoase, au o culoare roşie strălucitoare şi sunt foarte fine, cu personalitate marcantă.

 

III. DELIMITAREA TERITORIALĂ

 

1.Podgoria Silagiu,

din judeţul Timiş, cu următoarele localităţi:

oraşul Buziaş:

localităţile: Buziaş şi Silagiu;

2. Podgoria Recaş,

din judeţul Timiş, cu localităţile:

oraşul Recaş:

satele: Izvin, Herneacova, Petrovaselo, Stanciova, Recaş;

3. Podgoria Lugoj:

din judeţul Timiş:

oraşul Lugoj;

4. Podgoria Giarmata,

din judeţul Timiş, cu următoarele localităţi:

comuna Giarmata:

satele: Bencecu Mic şi Pişchia;

5. Podgoria Teremia,

din judeţul Timiş, cu localităţile:

comuna Teremia Mare:

satul Teremia Mare;

 

IV. SOIURILE DE STRUGURI

 

soiuri albe:

Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian,

Riesling de Rhin, Chardonnay, Mustoasă de Măderat,

Sortiment alb (care provine în diferite asamblări, din soiurile albe menţionate).

 

soiuri roşii:

Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Burgund mare, Cadarcă, Syrah,

Novac, Sangiovesse, Portugais bleu,

Sortiment roşu (care provine în diferite asamblări, din soiurile roşii menţionate).

 

V. PRODUCŢIA DE STRUGURI (q/ha)

 

Producţia de struguri la hectar se va încadra în limita maximă de :

170 q/ha pentru soiurile Fetească regală, Mustoasă de Măderat;

 

150 q/ha pentru soiurile Portugais bleu, Sangiovesse, Burgund mare, Chardonnay, Fetească albă,

Riesling de Rhin, Riesling italian, Cadarcă, Merlot, Fetească neagră, Novac, Muscat Ottonel, Pinot

gris, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Syrah.

 

VI. RANDAMENTUL ÎN VIN (hl/ha)

 

Randamentul în vin trebuie să se încadreze în limita maximă de:

95 hl/ha pentru vinurile albe

90 hl/ha pentru vinurile roşii si roze

VII. CARACTERISTICILE ŞI PRACTICILE CULTURALE ALE PLANTAŢIILOR

VITICOLE

 

Plantaţiile din care se obţin vinurile cu indicaţie geografică ”Viile Timişului” trebuie să aibă o puritate de soi de cel puţin 80%.

Verificarea condiţiei de puritate de soi a materiei prime se face cu ocazia recepţionării strugurilor la cramă.

puritatea de soi a strugurilor va fi de 100% pentru producerea de vinuri care se valorifică cu denumire de soi;

o stare bună de sănătate - proporţia boabelor avariate nu poate fi mai mare de 10%,

densitatea plantatiei : minim 3.000 plante/ha,

irigarea: admisă numai în anii secetoşi cu notificarea O.N.V.P.V., atunci când conţinutul apei în sol pe adâncimea de 100 cm scade la 50% din IUA, prin folosirea unor norme moderate de udare (400-600 mc/ha).

recoltarea în verde - reducerea numărului de ciorchini la intrarea în pârgă când producţia potenţială depăşeşte limitele maxime admise prin caietul de sarcini.

Producătorii au obligaţia de a asigura conservarea amenajărilor pedo- şi hidroameliorative existente pe suprafeţele pe care le deţin; in acest scop ei trebuie să asigure întreţinerea taluzurilor pe terenurile terasate, curăţarea şi repararea canalelor de dirijare a apelor pe versanţi, conservarea căilor de acces, a drumurilor de exploatare şi a zonelor de întoarcere.

 

VIII. CALITATEA STRUGURILOR LA RECOLTARE

 

Calitatea strugurilor la recoltare este stabilită pe baza conţinutului minim de zahăr care este 136g/l şi a stării fito-sanitare; în anii climatici nefavorabili, se poate admite o diminuare cu 8,50 g/l a minimului concentraţiei de zahăr.

 

IX. TEHNOLOGIA DE OBŢINERE A VINURILOR

 

Fara dispozitii suplimentare.

Se interzice folosirea preselor continue la prelucrarea strugurilor destinaţi obţinerii de vinuri cu indicatia geografica ”Viile Timişului”.

 

X. PRACTICILE OENOLOGICE ADMISE

 

Arealul delimitat pentru indicatia geografica ”Viile Timişului” se încadrează în zona viticolă CI.

Practicile şi tratamentele oenologice se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

1. În anii nefavorabili se poate efectua mărirea în anumite limite a tăriei alcoolice naturale la:

struguri proaspeţi,

must de struguri,

 must de struguri parţial fermentat,

vin nou aflat în fermentaţie.

Mărirea tăriei alcoolice naturale se realizează numai în cazul în care recolta de struguri aflată în diferite stadii de procesare a dobândit cel puţin tăria alcoolică naturală de min. 8,00% vol.

2. Mărirea tăriei alcoolice naturale, pentru obţinerea de vinuri produse în indicaţia geografică ”Viile Timişului” se poate face numai până la maxim 12.50% vol.

Creşterea tăriei alcoolice naturală exprimate în % volume alcool, se poate realiza numai prin :

a) adaos de de must de struguri concentrat sau de

b) must de struguri concentrat rectificat.

3.Nu este admis adaosul de zaharoză în vederea producerii vinurilor cu indicaţie geografică ”Viile Timişului”.

4. Corecţiile acidităţii totale se pot aplica la: strugurii proaspeţi, mustul de struguri, mustul de struguri parţial fermentat, vinul nou aflat încă în fermentaţie şi vinul. Ele pot face obiectul dezacidificării (micşorării acidităţii totale) parţiale.

Mustul de struguri destinat concentrării poate face obiectul unei dezacidificări parţiale.

În anii în care condiţiile climatice au fost nefavorabile se poate autoriza dezacidificarea Dezacidificarea vinurilor se poate face doar până la limita maximă de 1,00 g/l, exprimată în acid tartric sau 13,30 miliechivalenţi/l.

Îmbogăţirea în zaharuri, în afara situaţiilor de derogare stabilite de la caz la caz, precum şi dezacidificarea aceluiaşi produs se exclud reciproc.

4. Fiecare procedură menţionată trebuie înscrisă atât pe documentul de însoţire sub care circulă produsele astfel tratate, cât şi în registrul practicilor şi tratamentelor oenologice.

5. Aceste proceduri pot fi efectuate, fără derogările motivate de condiţii nefavorabile de climă, numai înainte de 1 ianuarie şi numai pentru produsele provenite din recolta de struguri imediat precedentă acestei date.

 

XI. CARACTERISTICILE ANALITICE ŞI ORGANOLEPTICE ALE VINURILOR LA PUNEREA LOR ÎN CONSUM

 

a) Caracteristicile analitice:

tărie alcoolică dobândită : minimum 10,00% in volume

aciditate totală ( acid tartric ) : minim 3,50 g/l

aciditate volatilă ( acid acetic ) maximum 1,20 g/l

extract sec nereducător : minimum 15,00 g/l

dioxid de sulf total : maximum 300 mg/l

dioxid de sulf liber : maximum 60 mg/l

 

b) Caracteristici organoleptice :

1. Muscat Ottonel:

Aspect: limpede, echilibrat

Culoare: galben-pai

Miros: aroma tipică de muscat

Gust: tipic de muscat, armonios, elegant.

 

2. Sauvignon:

Aspect: limpede, plăcut

Culoare: galben-verzui, strălucitoare

Miros: aroma suavă de flori de soc

Gust: fructuos, plăcut

 

3. Pinot gris:

Aspect: limpede, plăcut

Culoare: galben-limoniu

Miros: aroma de flori de câmp

Gust: plin, viguros

 

4. Fetească regală:

Aspect: limpede, echilibrat

Culoare: galben-limonie, cu nuanţe verzui, fără urme de oxidare

Miros: aromă de flori de câmp, discretă, proaspătă

Gust: savuros, fructuos, bine conturat, particular

 

5. Fetească albă:

Aspect: limpede, plăcut

Culoare: alb-verzui

Miros: aroma primară plăcută

Gust: plăcut, asemănător mărului de vară

 

6. Riesling varietal (Riesling italian, Riesling de Rhin):

Aspect: limpede, echilibrat

Culoare: galben-pal, cu irizaţii verzui, strălucitor

Miros: aromă fină, plăcută, de strugure în pârgă

Gust: uşor acidulat, vioi, fructuos, cu personalitate, echilibrat

 

7. Chardonnay:

Aspect: limpede, plăcut

Culoare: galben-auriu

Miros: aromă de flori de salcâm caracteristică

Gust: moale, onctuos, rotund

 

8. Mustoasă de Măderat:

Aspect: limpede

Culoare: galben-verzui

Miros: fructuos, cu aromă particulară de măr verde

Gust: suficient de acid, cu personalitate

 

9. Cabernet Sauvignon:

Aspect: limpede, translucid

Culoare: roşu-purpuriu

Miros: aromă de ardei iute şi afine

Gust: ierbos, cu astringenţă fină, catifelat

 

10. Merlot:

Aspect: limpede, transparent

Culoare: roşu-rubiniu, strălucitor, cu nuanţe teracota

Miros: aromă de prune

Gust: astringenţa este temperată, are catifelarea specifică acestui soi

 

11. Pinot noir:

Aspect: limpede, transparent

Culoare: roşu-maroniu, strălucitor

Miros: aromă schimbătoare de la cireşe la zmeură şi căpşuni

Gust: fin, catifelat, delicat, complex şi preţios

 

12. Fetească neagră:

Aspect: limpede, translucid

Culoare: roşu-granat, intens

Miros: aromă complexă, originală, cu note de piper verde şi prune uscate

Gust: bine constituit, plăcut, savuros şi atractiv

 

13. Burgund mare:

Aspect: limpede, intens colorat

Culoare: roşu-închis

Miros: aromă de fructe de pădure coapte: coacăze roşii, mure şi afine

Gust: echilibrat, consistent, lung, lipsit de agresivitate

 

14. Cadarcă:

Aspect: limpede

Culoare: roşu-aprins

Miros: aromă de fructe de pădure coapte

Gust: catifelat, uneori acid şi cu gust uşor astringent

 

15. Syrah:

Aspect: limpede, transparent

Culoare: roşu-aprins

Miros: aromă de piper şi cireşe negre

Gust: delicat, suplu, uşor picant, final cu note dulci

 

16. Novac:

Aspect: limpede, transparent

Culoare: roşu-rubiniu intens, la maturitate cărămiziu

Miros: buchet de afine, arome picante

Gust: tanin bine integrat, deşi sălbatic, are o aciditate fină

 

17. Sangiovesse:

Aspect: limpede, transparent

Culoare: roşu-rubiniu

Miros: buchet de affine

Gust: tanin bine integrat, cu aciditate fină

 

18. Portugais bleu:

Aspect: limpede, transparent

Culoare: roşu-aprins cu nuanţe roz

Miros: buchet de fructe de pădure roşii

Gust: fructat, uşor, lipsit de agresivitate, slab taninos

 

XII. CONDIŢIILE DE COMERCIALIZARE

 

1. Vinurile cu indicaţie geografică ”Viile Timişului” pot fi comercializate numai îmbuteliate, în recipienţi agreaţi (butelii de sticlă, bag-in-box, PET etc., cu capacităţi de maxim 60 l ).

Închiderea acestora se face cu materiale admise în comerţul internaţional sau prin închidere filetată asigurată.

2. În etichetarea vinurilor cu indicaţie geografică ”Viile Timişului” se folosesc următoarele

Indicaţii obligatorii:

a) vin cu indicaţie geografică;

b) indicaţia geografică ”Viile Timişului”

c) tăria alcoolică dobândită, în volume;

d) produs în România;

e) indicarea îmbuteliatorului /producătorului,

f) volumul nominal al produsului conţinut de butelie, în mililitri, centilitri, decilitri sau litri;

g) data ambalării sau numărul lotului, cu posibilitatea stabilirii datei ambalării. Data ambalării se înscrie, prin marcare, pe eticheta principală sau pe contraetichetă.

h) mentiunea "contine sulfiti "

i) numarul din Registrul Industriilor Viticole (R.I.V.)

3. În etichetarea vinurilor cu indicaţia geografică ”Viile Timişului” pot fi folosite şi următoarele

indicaţii facultative:

a) anul de recoltă, cu condiţia ca vinul să provină în proporţie de cel puţin 85% din anul indicat;

b) denumirea soiului, dacă vinul a fost obţinut din cel puţin 85% soiul respectiv

c) tipul vinului dat de conţinutul său în zaharuri: sec, demisec, demidulce, dulce;

d) menţiuni referitoare la anumite metode de producţie ;

e) marca de comerţ, cu condiţia ca ea să nu creeze confuzii cu o denumire de origine controlată sau denumirea unei indicaţii geografice;

f) numele persoanei (persoanelor) fizice şi denumirea persoanei juridice care au participat la procesul de elaborare a vinului;

g) se pot înscrie pe contraetichetă şi alte menţiuni care se referă la:

istoria vinului sau a firmei producătoare;

condiţii naturale ale arealului de producere, tehnici de cultură speciale, de cules şi de elaborare a

vinurilor ; recomandări privind consumarea vinului : temperatură, asociere cu mâncăruri şi altele asemenea;

h) codul de bare al produsului.

4. Indicaţiile obligatorii se înscriu în acelaşi câmp vizual, pe eticheta principală. Excepţie poate face data ambalării sau a numărului lotului şi menţiunea «conţine sulfiţi»

Indicaţiile facultative se pot înscrie fie pe eticheta principală, fie pe contraetichetă, fluturaşi sau buline.

5. Indicaţiile înscrise pe etichetă trebuie să fie citeţe şi vizibile. Termenii folosiţi în etichetare trebuie să fie înţeleşi de consumatori.

 

XIII. EXAMINAREA CALITATIVĂ A VINURILOR CU INDICAŢIE GEOGRAFICĂ ŞI CERTIFICAREA LOR

 

Examinarea calitativă a vinurilor cu indicaţie geografică ”Viile Timişului” este realizată de către Comisia de examinare constituita a nivelul indicaţiei geografice;

Comisia este alcătuită din inspectorii de specialitate ai O.N.V.P.V., membrii A.D.A.R. şi reprezentanţi ai producătorilor care evaluează următoarele criterii de calitate: compoziţia fizico-chimică, calitatea organoleptică şi disciplina

tehnologică.

Procedura de examinare calitativă a vinurilor cu indicaţie geografică cuprinde următoarele etape:

Formularea cererii de examinare calitativă a lotului de vin;

Analiza fizico-chimică a lotului de vin;

Analiza organoleptică a lotului de vin;

Evaluarea criteriilor de calitate a vinului;

Formularea deciziei.

Vinurile care au fost certificate de către Comisiile de examinare primesc Certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu indicaţia geografică ”Viile Timişului”.

 

XIV. DECLASAREA VINULUI CU INDICAŢIE GEOGRAFICĂ ”VIILE TIMIŞULUI”

 

Declasarea unui vin înseamnă interzicerea utilizării la desemnarea acestui vin a oricărei menţiuni rezervată vinurilor cu indicaţie geografică “Viile Timişului”.

Procedura de declasare a vinurilor cu indicaţie geografică este deschisă la:

a) Cererea producătorului, când constată o alterare (depreciere) a vinului;

b) In cadrul Comisiei de examinare calitativă a vinurilor;

c) La cererea comerciantului, care constată deteriorarea vinului.

Agentul econimic căruia i s-a declasat vinul poate face contestaţie asupra deciziei luate în termen de 15 zile, pe care o va adresa O.N.V.P.V.

Pe baza rezultatelor expertizei, O.N.V.P.V. va adopta hotărârea definitivă în decurs de 15 zile de la înregistrarea contestaţiei. Agentul economic în cauză va înscrie în evidenţele sale decizia definitivă a O.N.V.P.V..

În faza de producţie, producătorul poate să solicite O.N.V.P.V. declasarea unui vin cu indicaţie geografică la alte categorii.

 

XV. AUTORITATEA DE CONTROL ŞI CONTROLUL RESPECTĂRII SPECIFICAŢIILOR PRODUSULUI

Autoritatea desemnata pentru controlul si gestiunea indicaţiei geografice “Viile Timişului” este Oficiul Naţional al Viei si Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), prin Inspectoratul Teritorial.

Adresa Inspectoratului teritorial: Str. Barbu Lautaru, Nr 47, Bl 31, Sc A, Ap. 1, Cod postal 310078, ARAD, Tel. 0257/254400.

Controlul anual al vinului efectuat de către O.N.V.P.V., constă în

a) examinarea analitică a vinurilor, care constă în verificarea buletinului de analiză şi care să conţină cel puţin următorii parametrii:

tăria alcoolică totală şi dobândită;

zaharuri totale, exprimate ca fructoză şi glucoză;

aciditate totală;

aciditate volatilă;

dioxid de sulf total;

b) examinarea organoleptică a vinurilor, care constă în verificarea caracteristicilor, aşa cum sunt descrise la cap. XI (aspect, culoare, gust, miros )

c) verificarea condiţiilor prevăzute în caietul de sarcini.

Controlul menţionat la lit. a) şi lit. b) este realizată de către Comisia de examinare.

Metodologia de control aplicată de O.N.V.P.V., prin intermediul inspectorilor de specialitate, reprezintă o combinaţie între eşantionare şi controlul sistematic în toate fazele de producţie

În scopul verificării conformităţii cu caietul de sarcini, autoritatea de control verifică:

instalaţiile, capacitatea operatorilor de a îndeplini condiţiile prevăzute în caietul de sarcini

produsele în orice etapă a procesului de producţie, inclusiv cea a ambalării, pe baza unui plan elaborat de către autoritatea competentă şi care a fost adus la cunoştinţa operatorilor, care acoperă fiecare etapă de fabricare a vinului

Orice solicitant îndreptăţit conform legislatiei in vigoare, poate solicita aprobarea unei modificări a specificaţiilor produsului pentru indicaţia geografică Viile Timişului”, în special pentru a ţine cont de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice sau pentru a redefini aria geografică.

.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI