SLOVACCHIA - SLOVENSKO › SLOVACCHIA CHOP

Južnosloven/-ská, -ské, -ský CH.O.P.

Malokarpat/-ská, -ské, -ský CH.O.P.

Nitrian/-ska, -ske, -sky CH.O.P.


Južnosloven/-ská, -ské, -ský

CH.O.P.

chránené označenie pôvodu  (denominazione di origine protetta)

zakon č. 313/2009 Z. z.

vyhláška MP SR č. 350/2009

Špecifikácia produktov (specifica del prodotto)

Akostné víno (vino di qualità)

Akostné víno s prívlastkom (vino di qualità con predicato)

Likérové víno (vino liquoroso)

Sekt V.O. a pestovateľský sekt (vino spumante di qualità)

 

a) Názov, ktorý sa má chrániť

(nome da proteggere)

 

Južnosloven/-ská, -ské, -ský (Slovacchia meridionale)

 

b) Opis vína

(descrizione dei vini)

 

Víno z Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti je produkt získaný výhradne úplným alebo čiastočným alkoholovým kvasením čerstvého hrozna alebo hroznového muštu, ktorý pochádza z tejto oblasti. Hrozno dosahuje vysokú cukornatosť, vína sú plné, s intenzívnou chuťou, výrazne extraktívne.

(i vini con la denominazione di origine Južnosloven- ská, -ské, -ský sono prodotti esclusivamente dalla totale o parziale fermentazione alcolica di mosti provenienti da uve coltivate nel territorio di questa regione viticola, le uve alla vendemmia devono raggiungere un alto contenuto zuccherino e completa maturazione per avere vini corposi dal gusto intenso, aromatico e ricchi di estratto)

Pre vína s chráneným označením pôvodu Južnosloven/-ská, -ské, -ský je možné vyrábať nasledujúce druhy vín:

(I vini DOP Južnosloven/-ská, -ské, -ský sono prodotti nelle seguenti tipologia)

 

1. Víno s chráneným označením pôvodu (ďalej len CHOP)

(vino a denominazione di origine protetta, DOP)

Analytické vlastnosti: (caratteristiche analitiche)

skutočný obsah alkoholu najmenej 9,50% obj.,

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre červene a 200 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e per i vini bianchi e rosati)

ak je obsah zvyškoveho cukru vyšši ako 5 g/l najviac

(vini con un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l, anidride solforosa massima)

200 mg/l pre červene a 250 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e vini bianchi e rosati)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

Čírosť: Číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé čiastočky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca označeniu a ročníku, pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň.

(colore: bianco, rosato e rosso, in base alla varietà di uva, annata, sono ammesse delle sfumature ambrate per il vino bianco, sfumature più chiare per i vini rosati e color mattone per i vini rossi)

Vôňa: typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profumo tipico, intenso secondo la varietà di uve, è ammessa anche una minor intensità)

Chuť: čistá, typická pre odrodu, plná, harmonická, výrazná, pripúšťa sa menej harmonická.

(sapore: fresco, tipico delle varietà di uve, pieno, armonico e corposo, è ammessa una minor armonia)

 

2. Akostné víno

(vino di qualità)

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu najmenej 10,50% obj.

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo

bezcukorný extrakt najmenej 16,00 g/l,

(estratto secco minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre červene a 200 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e per i vini bianchi e rosati)

ak je obsah zvyškoveho cukru vyšši ako 5 g/l najviac

(vini con un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l, anidride solforosa massima)

200 mg/l pre červene a 250 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e vini bianchi e rosati)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

 

Organoleptické vlastnosti:

Čírosť: Číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé čiastočky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca označeniu a ročníku, pripúšťa sa v bielych vínach

slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň.

(colore: bianco, rosato e rosso, in base alla varietà di uva, annata, sono ammesse delle sfumature ambrate per il vino bianco, sfumature più chiare per i vini rosati e color mattone per i vini rossi)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profuno: pulito, caratteristico, intenso secondo varietà di uve e tipologia, è ammessa una minor intensità)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, svieža, pripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti a typickosti.

(sapore: fresco, tipico delle varietà di uve, pieno, armonico e corposo, è ammessa una minor corposità e tipicità)

 

3. Akostné víno s prívlastkom

kabinetné

neskorý zber

výber z hrozna

bobuľový výber

hrozienkový výber

cibébový výber alebo botrytický výber

ľadové víno

slamové víno

 

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu:

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

kabinetné najmenej 9,50% obj.;

neskorý zber najmenej 9,50% obj.;

výber z hrozna najmenej 9,50% obj.;

bobuľový výber najmenej 8,00% obj.;

hrozienkový výber najmenej 8,00% obj.;

cibébový výber alebo botrytický výber najmenej 8,00% obj.;

ľadové víno najmenej 6,00% obj.;

slamové víno najmenej 6,00% obj.;

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac biele a ružove/červene:

(anidride solforosa totale massima vini bianchi, rosati e rossi)

Kabinetné 200, 150 mg/l*;

neskorý zber 300 mg/l;

výber z hrozna 350 mg/l;

bobuľový výber 400 mg/l;

hrozienkový výber 400 mg/l;

cibébový výber alebo botrytický výber 400 mg/l;

ľadové víno 400 mg/l;

slamové víno 400 mg/l

*v pripade zv. cukru viac ako 5 g/l sa hodnota zvyšuje o 50 mg/l

(se i vini hanno un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l bisogna aggiungere altri 50 mg/l;

celkovy obsah prchavych kyselin najviac:

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

Kabinetné 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina;

neskorý zber 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina;

výber z hrozna 1,80 g/l;

bobuľový výber 1,80 g/l;

hrozienkový výber 2,10 g/l;

cibébový výber alebo botrytický výber 2,10 g/l;

ľadové víno 1,80 g/l;

slamové víno 2,10 g/l;

bezcukorný extrakt najmenej 16,00 g/l,

(estratto secco minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

 

Organoleptické vlastnosti:

Čírosť: Číre s iskrou, pripúšťajú sa jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach

slabo vyzrážané farbivo.

(chiaro, brillante, sono ammessi piccoli cristalli di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca odrode, ročníku a prívlastku.

(colore bianco, rosato e rosso secondo varietà, tipologia e predicato)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky.

(profumo caratteristico, pulito ed intenso secondo varietà, tipologia e predicato)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, svieža.

(sapore: fresco, caratteristico, pieno ed armonico)

 

4. Likérové víno

(vino liquoroso)

Likerove vino je produkt, ktory sa ziskava z kvasiaceho hroznoveho muštu alebo vina a do ktoreho bol pridany neutralny alkohol alebo destilat vinneho povodu.

(il vino liquoroso è prodotto con mosti  anche parzialmente fermentati o vino con l’aggiunta di alcool neutro o acquavite di origine viticola)

 

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu: najmenej 15,00% obj., najviac 22,00% obj;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

celkovy obsah alkoholu najmenej 17,50% obj.;

(titolo alcolometrico totale minimo))

obsah titrovateľnych kyselin najmenej 3,50 g/l;

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac :

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre vina so zv. cukrom do 5,00 g/l,;

(150 mg/l per i vini con un residuo zuccherino inferiore ai 5,00 g/l)

200 mg/l  pre vina so zv. cukrom nad 5,00 g/l ;

(200 mg/l per I vini con un residuo zuccherino superior ai 5,00 g/l)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,1 g/l pre biele a 1,2 g/l pre červene vina

(acidità totale massima per I vini bianchi e vini rossi)

 

Organolepticke vlastnosti:

Farba: biela, ružova a červena zodpovedajuca značke a ročniku.

(colore: bianco, rosato, rosso, secondo varietà)

Voňa: čista, typicka, vyrazna, podľa prislušnej odrody, popripade značky, pripušťa sa menej vyrazna voňa.

(profumo: pulito, tipico e caratteristico, intenso, è ammessa una minore intensità)

Chuť: čista, typicka, plna, harmonicka, vyrazna, pripušťaju sa menšie odchylky v plnosti a typickosti.

(sapore: pulito, tipico, pieno ed armonico, sono ammesse minor pienezza e tipicità)

 

5. Sekt V.O. a pestovateľský sekt

(spumante di qualità certificato, spumante di qualità prodotto all’origine)

Sekt V.O. alebo pestovateľsky sekt su produkty, ktore sa ziskavaju prvotnym alebo druhotnym kvasenim čerstveho hrozna, hroznoveho muštu alebo vina a z ktorych sa pri otvoreni fľaše alebo nadoby uvoľňuje oxid uhličity, ktory vznikol vyhradne kvasenim. Sekty z Južnoslovenskej vinohradnickej oblasti su vyrazne aromaticke, harmonicke, svieže.

(il vino spumante di qualità certificato o prodotto all’origine è prodotto con mosti o vini rifermentati in bottiglia con un contenuto di anidride carbonica frutto esclusivo della fermentazione alcolica naturale)

(i vini spumanti della regione viticola Južnoslovenskej sono freschi, aromatici ed armonici)

 

Analyticke vlastnosti:

skutočny obsah alkoholu najmenej 9,00% obj.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

celkovy obsah alkoholu najmenej 9,00% obj.;

(titolo alcolometrico volumico totale minimo)

obsah titrovateľnych kyselin najmenej 3,50g/l,;

(acidità totale minima)

bezcukorny extrakt najmenej 16,00g/l;

(estratto secco netto minimo)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac 185 mg/l:

(anidride solforosa totale massima)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e rossi)

 

Organolepticke vlastnosti:

Farba: biela, ružova a červena zodpovedajuca označeniu a ročniku.

(colore: bianco, rosato e rosso secondo varietà)

Voňa: čista, typicka, vyrazna, svieža, podľa prislušnej odrody, popripade značky.

(profumo: pulito, tipico, intenso e fresco secondo varietà

Perlenie: jemne a dlhotrvajuce.

(perlage: fine e persistente)

Chuť: vyrazna svieža, harmonicka, čista, plna.

(sapore: intenso, pulito, fresco, armonico e pieno)

 

c) osobitné enologické postupy použité pri výrobe vín

(pratiche enologiche specifiche)

 

Spoločné ustanovenia:

(disposizioni comuni)

100% hrozna na vyrobu vina musi pochadzať z Južnoslovenskej vinohradnickej oblasti vymedzenej v pismene d).

(Le uve devono essere coltivate al 100% nella regione viticola Južnoslovenskej come al punto d)

Zemepisnou jednotkou určenou na spracovanie hrozna a plnenie vina je uzemie Slovenskej republiky vysadenej viničom - Slovensky vinohradnicky region.

(la vinificazione e l’imbottigliamento deve avvenire all’interno delle regioni viticole della Slovacchia)

Vino z Južnoslovenskej vinohradnickej oblasti nie je povolene vyrabať ani plniť mimo Slovenskeho vinohradnickeho regionu.

(il vino Južnoslovenskej vinohradnickej oblasti non è possibile produrlo al di fuori delle regioni viticole slovacche)

 

Osobitné ustanovenia:

(disposizioni particolari)

Pre vyrobu „vína CHOP“ musi hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 16° NM.

Hrozno alebo hroznovy mušt je možne obohatiť, a to najviac do 22° NM pre biele vino a najviac do 24° NM pre červene vino.

(per la produzione dei vini DOP le uve alla vendemmia devono avere un contenuto minimo di zucchero di 16° NM.

Le uve possono essere arricchite sino ad un massimo di 22° NM per i vini bianchi e 24° NM per i vini rossi)

 

Pre vyrobu „akostného vína“ musi hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 17° NM.

Hrozno alebo hroznovy mušt je možne obohatiť, a to najviac do 22° NM pre biele vino a najviac do 24° NM pre červene vino.

(per la produzione dei vini di qualità le uve alla vendemmia devono avere un contenuto minimo di zucchero di 17° NM.

Le uve possono essere arricchite sino ad un massimo di 22° NM per i vini bianchi e 24° NM per i vini rossi)

 

Pre vyrobu „akostného vína s prívlastkom“ sa musi hrozno zberať v plnej zrelosti a musi byť pri zbere osvedčene.

Vino sa nesmie obohacovať, nesmie sa chemicky konzervovať inak ako použitim oxidu siričiteho.

(per la produzione dei vini di qualità con predicato le uve devono raggiungere la piena maturazione secondo tipologia del predicato.

(i vini di qualità con predicato non possono essere arricchiti e sono conservati esclusivamente con l’aiuto dell’anidride solforosa)

 

Akostne vino s privlastkom “kabinetne” sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 19° NM.

(il vino di qualità con predicato “Cabinet” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 19° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “neskory zber” sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 21° NM.

(il vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 21° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “ vyber z hrozna“ sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 23° NM, ktore sa ziska zo starostlivo vyberanych strapcov.

(il vino di qualità con predicato “vendemmia selezionata” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 23° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “bobuľovy vyber” sa musi vyrobiť z vyberanych prezretych strapcov hrozna, z ktorych boli odstranene nezrele a poškodene bobule, s cukornatosťou pri zbere najmenej 26° NM.

(il vino di qualità con predicato “acini selezionati” è prodotto con uve stramature, con un contenuto minimo di zucchero di 26° NM eliminando gli acini immaturi o danneggiati)

 

Akostne vino s privlastkom “hrozienkovy vyber” sa musi vyrobiť z ručne vyberanych prezretych bobuľ hrozna, s cukornatosťou pri zbere najmenej 28° NM.

(il vino di qualità con predicato “selezione di uva passa” è prodotto con uve stramature, con un contenuto minimo di zucchero di 28° NM utilizzando solo gli acini appassiti)

 

Akostne vino s privlastkom “cibebovy“ alebo „botryticky vyber” sa musi vyrobiť len z ručne vyberanych prezretych bobuľ hrozna zušľachtenych učinkom vlaknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou pri zbere najmenej 28° NM.

(il vino di qualità con predicato “selezione di uva attaccata dalla muffa nobile o botrytis cinerea” è prodotto con uve stramature, selezionate manualmente, con un contenuto minimo di zucchero di 28° NM utilizzando esclusivamente gli acini attaccati dalla muffa nobile)

 

Akostne vino s privlastkom “ľadove vino” sa musi vyrobiť z hrozna, ktore bolo zberane pri teplote minus 7° C a nižšej, hrozno musi počas zberu a spracovania ostať zamrznute a ziskany mušt musi mať cukornatosť najmenej 27° NM.

(il vino di qualità con predicato “vino di ghiaccio” è prodotto con uve stramature, vendemmiate ad una temperatura inferiore ai -7° C, con un contenuto minimo di zucchero di 27° NM, vinificate ancora congelate)

 

Akostne vino s privlastkom “slamove vino” sa musi vyrobiť z dobre vyzreteho hrozna, ktore bolo pred spracovanim skladovane na slame alebo rohožiach z rakosia, pripadne sa nechalo visieť na šnurach a ziskany mušt mal cukornatosť najmenej 27° NM.

(il vino di qualità con predicato “vino passito” è prodotto con uve mature e lasciate appassire su letti di paglia, cannicci o sospese su fili sino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 27° NM)

 

Pre vyrobu „Sektu V.O.“ musi hrozno, mušt, vino, ako aj všetky zložky použite pre vyrobu pochadzať z Južnoslovenskej vinohradnickej oblasti.

(per la produzione dei vini spumanti di qualità si utilizzano esclusivamente, uve, mosti o vini prodotti all’interno della regione viticola Južnoslovenskej)

 

Pre vyrobu “pestovateľskeho sektu” musi hrozno, mušt alebo vino a všetky zložky použite na jeho vyrobu pochadzať z vinohradu vyrobcu v Južnoslovenskej vinohradnickej oblasti.

(per la produzione dei vini spumanti di qualità prodotti all’origine, si utilizzano esclusivamente, uve, mosti o vini prodotti e vinificati dalla stessa proprietà vitivinicola all’interno della regione viticola Južnoslovenskej)

 

Pre pridavne nazvy „odrodove“ a „značkove“, platia tieto osobitne ustanovenia:

„Odrodove“ vino sa vyraba vylučne z jednej odrody, primes inych odrod je povolena najviac do 15,00% hm.

„Značkove“ vino sa vyraba podľa receptury vyrobcu schvalenej vyrobcom. Tato skutočnosť musi byť vždy vedena v evidencii o tvorbe vyrobnej davky.

(per utilizzare il termine “odrodove (varietale)” il vino può indicare in etichetta il nome del vitigno purché sia prodotto dal medesimo con un minimo del 85%, e possibile utilizzare vitigni complementari sino ad un massimo del 15%)

(per utilizzare il termine “Značkove (marchio)” il vino porta in etichetta il nome di un marchio privato ed è frutto di un uvaggio specifico elaborato da un’unica azienda agricola, garantito dal numero del lotto)

 

d) vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti:

(delimitazione della zona geografica)

 

Južnoslovenska vinohradnicka oblasť je vinohradnicka oblasť, ktora je ohraničena hranicami katastralnych uzemi obci:

(la regione viticola Južnoslovenska è composta dai territori dei seguenti comuni)

Táto oblasť sa ďalej rozčleňuje na 8 vinohradníckych rajónov a 114 vinohradníckych obcí:

(questa regione è suddivisa in 8 zone viticole e 114 villaggi viticoli)

 

Šamorínsky rajón:

14 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

Blahová, Čenkovce, Čunovo, Dunajská Lužná, Hubice, Jarovce, Lehnice, Mierovo, Miloslavov, Podunajské Biskupice, Rovinka, Rusovce, Šamorín, Zlaté Klasy

 

Dunajskostredský rajón:

16 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

Dolný Štál, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Gabčíkovo, Holice, Horná Potôň, Jahodná, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Michal na Ostrove, Okoč, Orechová Potôň, Veľký Meder, Vieska, 

Vydrany

 

Galantský rajón:

23 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

Abrahám, Čierna Voda, Diakovce, Dlhá nad Váhom, Galanta, Horné Saliby, Jelka, Košúty, Kráľov Brod, 

Kráľová nad Váhom, Mostová, Neded, Pusté Úľany, Selice, Sládkovičovo, Šaľa, Tešedíkovo, Topoľnica, 

Trnovec nad Váhom, Trstice, Veľké Úľany, Vlčany, Žihárec

 

Palárikovský rajón:

7 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

Andovce, Jatov, Nové Zámky, Palárikovo, Rastislavice, Tvrdošovce, Zemné

 

Komárňanský rajón:

12 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

Brestovec, Číčov, Imeľ, Kameničná, Komárno, Martovce, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Sokolce, 

Tôň, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove

 

Hurbanovský rajón:

9 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

Bátorove Kosihy, Dulovce, Hurbanovo, Marcelová, Modrany, Mudroňovo, Pribeta, Svätý Peter, Šrobárová

7 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

Bajč, Búč, Chotín, Kravany nad Dunajom, Moča, Patince, Radvaň nad Dunajom

 

Strekovský rajón:

14 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

Belá, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Kolta, Ľubá, Nová Vieska, Rúbaň, Semerovo, 

Strekov, Svodín, Šarkan

 

Štúrovský rajón

12 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

Bajtava, Bíňa, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Malá nadHronom, Mužla, 

Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo

 

e) maximálne hektárové výnosy:

(rese massime in uva fresca per ettaro)

 

Vino CHOP: 18.000 kg/ha;

Akostne vino: 17.500 kg/ha;

Akostne vino s privlastkom: 13.000 kg/ha;

Likerove vino: 18.000 kg/ha;

Sekt V.O.: 18.000 kg/ha;

Pestovateľsky sekt: 16.000 kg/ha;

 

f) označenie odrody alebo odrôd viniča, z ktorého sa víno vyrába:

(varietà di uva da vino idonee alla coltivazione)

 

V Južnoslovenskej vinohradnickej oblasti je povolene pestovať všetky odrody podľa aktualnej Listiny registrovanych odrod.

(per la regione viticola Južnoslovenskej sono ammesse tutte le varietà di uva da vino registrate)  

Pre tuto oblasť je povolene použivať nasledujuce synonyma pre označenie odrod:

(per questa regione sono idonee le seguenti varietà e loro sinonimi)

 

Odroda – (Synonymum)

MUŠTOVE BIELE:

Aurelius

Bouvierovo hrozno

Breslava

Devin

Dievčie hrozno – (Leanyka, Madchentraube, Divči hrozen, Feteasca alba)

Feteasca regala – (Pesecka leanka, Pesecke dievčie hrozno)

Hetera

Chardonnay – (Chardonnay blanc, Pinot blanc Chardonnay, Pinot)

Irsai Oliver – (Irsay, Muskat Oliver)

Milia

Muškat moravsky - (Mopr)

Muškat Ottonel – (Ottonel muskotaly, Muscat Ottonel, Miszket Otonel)

Muller-Thurgau – (Rizling szilvani, Rizvanac, Rivaner)

Neuburske

Noria

Palava

Rizling rynsky

Rizling vlašsky – (Olasz rizling, Welschriesling, Taljanska grasevina, Ryzlink vlašsky)

Rulandske biele  - (Pinot blanc, Weisser Klevner, Pinot bianco, Pinot beluj, Rulandske bile)

Rulandske šede Szurkebarat, - (Pinot gris, Rulander, Pinot grigio, Klevner, Graumonch, Rulandske sive)

Sauvignon – (Sauvignon blanc, Sauvignon biely)

Silvanske zelene – (Zoldszilvani, Gruner Sylvaner, Sylvaner verde)

Tramin červeny – (Tramin, Tramini, Roter traminer, Gewurtztraminer)

Veltlinske červene skore – (Červena malvazia, Fruh rotveltliner)

Veltlinske zelene – (Zoldveltelini, Gruner Muskateller, Weisser Veltliner, Gruner Veltliner, Zeleny veltlin, Veltlin zeleny).

 

MUŠTOVE MODRE:

Alibernet

Andre

Cabernet Sauvignon

Dunaj

Frankovka modra – (Frankovka)

Hron

Modry Portugal – (Kekoporto, Blauer Portugieser, Portugalske modre)

Neronet

Rimava

Rosa

Rudava

Rulandske modre –(Pinot noir, Červeny klevner, Blauer klewner, Pinot nero)

Svatovavrinecke – (Szentlorinc, Saint Laurent, Svatovařinecke)

Torysa

Vah

Zweigeltrebe – (Rotburger, Blauer Zweigeltrebe, Zweigelt)

 

g) údaje potvrdzujúce spojitosť

(elementi che comprovano il legame)

 

- údaje o zemepisnej oblasti

(dati sulla zona geografica)

Južnoslovenska vinohradnicka oblasť sa rozprestiera na sever od Dunaja.

Je to najteplejši kut Slovenska a vinohrady su tu vysadene na sprašovych pahorkatinach, miestami na mastnych, ilovito-hlinitych podach s dobrou vododržnosťou, čim dava viniču dostatok vlahy aj v najteplejšich a najsuchšich obdobiach.

Pody su hnedozemneho typu s piesočnatou až hlinitou zeminou v spodnej časti hlbokeho podneho profilu, prechadzajucou do iloviteho horizontu.

Tato vrstva, ma vysoky obsah mineralnych latok, dosledkom čoho su južnoslovenske vina silne mineralne.

Pody su stredne ťažke až ťažke.

Klimaticky patri Južnoslovenska vinohradnicka oblasť do kontinentalneho klimatickeho pasma.

Celkovy objem zražok 350 mm ročne je rozdeleny pomerne rovnomerne počas celeho roka.

Priemerna nadmorska vyška vinic v predmetnej oblasti je 140 m n. m.

Priemerne teploty vzduchu v obdobi maj až september sa pohybuju v rozmedzi 13° C – 23° C, priemerna teplota

vo vegetačnom obdobi je 18,50° C.

Tato oblasť je najteplejšou slovenskou vinohradnickou oblasťou, priemerne ročne trvanie slnečneho svitu je 2.200 hodin, suma aktivnych teplot počas vegetacie minimalne 3.400° C.

Vinič sa tu pestuje na južnych, juhovychodnych alebo juhozapadnych svahoch a povolene je aj pestovanie na rovinach. Počet krov viniča na jeden hektar v Južnoslovenskej vinohradnickej oblasti je najviac 11.000 krov na ploche jedneho hektara vinohradu.

Pre vyrobu vina CHOP, akostneho vina, sektu V.O., pestovateľskeho sektu alebo likeroveho vina sa dodržiava zaťaženie krov viniča očkami v počte najviac 88.000 očiek na ploche jedneho hektara vinohradu.

Pre vyrobu akostneho vina s privlastkom sa dodržiava zaťaženie krov viniča očkami v počte najviac 67.000 očiek na ploche jedneho hektara vinohradu.

 

- údaje o výrobku

(dati sul prodotto)

V tejto oblasti su najlepšie podmienky na dopestovanie suroviny na vyrobu vysokokvalitnych červenych vin.

Tato oblasť je preto optimalna na pestovanie modrych odrod viniča a vhodna aj pre neskor dozrievajuce odrody.

Vyššia teplota počas vegetačneho obdobia umožňuje dopestovať hrozno aj pre vyrobu vysoko kvalitnych akostnych a akostnych vin s privlastkom s priemernou cukornatosťou okolo 23° NM.

Vyššie priemerne teploty prispievaju k vyššej tvorbe sacharidickych latok v hrozne, čo sa prejavi buď vyššim obsahom alkoholu, v priemere o 0,50% obj. alebo vyššim obsahom zvyškoveho cukru.

Moderne spracovanie hrozna na vino sa uskutočňuje reduktivne, riadenym reduktivnym procesom fermentacie, čim sa

umožni vyroba vin s elegantnym buketom a harmoniou.

Ako chemicky konzervant sa použiva oxid siričity.

Pre vyrobu vina CHOP a akostneho vina je možne obohacovať hroznovy must pridanim sacharozy alebo zahusteneho hroznoveho muštu, najviac však o 3,4 kg cukru na 100 l muštu.

Modre odrody pre vyrobu červenych vin sa spracuvaju nakvašanim na šupkach,

V červenych vinach sa odburava kyselina jablčna na kyselinu mliečnu buď riadenym pridanim kmeňa Oenococcus oeni, alebo spontanne.

Modre odrody vyzrievaju v nerezovych tankoch alebo dubovych sudoch.

Vina su typicke vyššou extraktivnosťou a zrenim ziskavaju zamatovu hladkosť a plnosť.

V ročnikoch so sumou teplot viac ako 3100 °C je možne dopestovať na tychto podach akostne vina a akostne vina s privlastkom, ktore sa vyznačuju mimoriadnou extraktivnosťou, plnosťou, vyzretosťou a buketnosťou.

Akostne vina s privlastkom sa nesmu chemicky konzervovať použitim kyseliny sorbovej alebo benzoovej, ale len použitim oxidu siričiteho.

Akostne vina s privlastkom sa nesmu obohacovať.

Sekty z tejto oblasti maju vyššiu aromatičnosť, su svieže, charakteristicke dlhotrvajucim perlenim a zlato-žltou farbou.

 

- príčinná súvislosť

(interazione causale)

4.673 ha ma aktualnu vymeru Južnoslovenska vinohradnicka oblasť.

Tato oblasť sa ďalej rozčleňuje na 8 vinohradnickych rajonov a 114 vinohradnickych obci.

Vyššie priemerne teploty v tejto oblasti prispievaju k vyššej tvorbe sacharidickych latok v hrozne, čo sa prejavi vyššou plnosťou vina.

Je preto optimalna na pestovanie modrych odrod viniča a vhodna aj pre neskor dozrievajuce odrody.

Vyššia teplota umožňuje dopestovať hrozno aj pre vyrobu vysoko kvalitnych akostnych a akostnych vin s privlastkom s priemernou cukornatosťou okolo 23° NM.

Moderne spracovanie hrozna na vina s riadenym procesom chladenia počas fermentacie umožni vyrobu vin s vyššim obsahom alkoholu, alebo zvyškovym cukrom, ktore vytvoria elegantny buketny harmonicky napoj.

 

h) iné požiadavky

(altri requisiti)

 

Všeobecne požiadavky

(requisiti generali)

- ustanovuje nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. aprila 2008 o spoločnej organizacii trhu s vinom, ktorym sa menia a dopĺňaju nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušuju nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 a slovensky zakon o vinohradnictve a vinarstve.

 

Ďalšie požiadavky

(ulteriori requisiti)

Vinohradnik alebo vinar, ktory chce použivať pre nazov svojho produktu chranene označenie povodu podľa pismena a) je povinny sa registrovať u žiadateľa chraneneho označenia povodu.

V žiadosti uvedie nazvy druhov vina podľa pismena b), ktore bude vyrabať a priloži kopiu vypisu o registracii z vinohradnickeho registra.

 

Požiadavky na označovanie

(requisiti nell’etichettaura)

Chranene označenie povodu podľa tejto špecifikacie možno použivať v nasledovnych variantoch:

(la DOP ai sensi della presenta specifica può essere utilizzta nelle seguenti varianti)

 

Variant 1 "Južnoslovenska vinohradnicka oblasť" doplnena jednym z vyrazov uvedenych v pismene b).

(Južnoslovenska vinohradnicka oblasť accompagnata da una menzione di cui al punto b)

Variant 2 "Južnosloven/-ska, –ske, -sky" doplnene jednym z vyrazov uvedenych v pismene b).

(Južnosloven/-ska, –ske, -sky accompagnata da una menzione di cui al punto b)

 

Označenie "odrodove vino" alebo "značkove vino" možno uvadzať len sučasne s jednym z nazvov druhu vina uvedenymi v pismene b).

(le menzioni “vino varietale e vino di marca” possono essere immessi sul mercato solo in combinazione con uno dei nomi dei tipi di vino della lettera b)

Pri označovani akostneho vina s privlastkom „neskory zber“ možno namiesto uplneho označenia „akostne vino s privlastkom neskory zber“ použivať skratene označenie „neskory zber“.

(per il vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” può essere etichettato sia come vino di qualità vendemmia tardiva sia semplicemente vendemmia tardiva)

Takato forma označovania sa može uplatňovať na všetky privlastky uvedene v pismene b) odseku 3.

(questa forma di etichettatura può essere applicato a tutti i tipi della lettera b) punto 3)

Pri označovani vina s chranenym označenim povodu podľa tejto špecifikacie v spojeni s vyrazom vino alebo vinohradnicky region možno použiť nazov menšej zemepisnej jednotky, ktorou je nazov rajonu, obce alebo honu, ak hrozno pochadza vylučne z tohto rajonu, obce alebo honu a tieto sa nachadzaju v Južnoslovenskej vinohradnickej oblasti. Nazov rajonu, obce alebo honu nie je možne použiť, ak je tento nazov chranenym označenim povodu vina.

(in etichetta in abbinamento con il nome della DOP può essere specificato un nome di una unità geografica più piccola come la zona, il comune o il vigneto)

(il nome della zona viticola, villaggio viticolo e vigneto non può essere utilizzato se in contrasto con il nome della DOP)

Pre chranene označenie povodu podľa tejto špecifikacie je povinne uvadzať na etikete vyrobcu vina.

V pripade, že fľašovateľ aj vyrobca su rovnaky subjekt, stači uvadzať fľašovateľa vo forme ako to uvadza zakon č. 313/2009 Z. z.

 

i) orgány overujúce súlad s ustanoveniami v špecifikácii

(organismi di controllo)

 

Ministerstvo podohospodarstva Slovenskej republiky

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

– riadi a kontroluje vykon štatnej spravy v oblasti vinohradnictva a vinarstva

- posudzuje špecifikaciu pri uznavani ochrany označenia povodu vin a zemepisneho označenia vin.

 

Ustredny kontrolny a skušobny ustav poľnohospodarsky

Matuškova 21

833 16 Bratislava 37

– osvedčuje hrozno na učely vyroby vina

- vykonava certifikaciu vinarskych produktov pred ich uvadzanim na trh a vydava certifikat.

 

Štatna veterinarna a potravinova sprava Slovenskej republiky

Botanicka 17

842 13 Bratislava 4

- vykonava kontrolu dodržiavania špecifikacii vin s chranenym označenim povodu a vin s chranenym zemepisnym označenim po ich uvedeni na trh.

 

Autorizovana osoba

 

- vykonava certifikaciu vinarskych produktov pred ich uvadzanim na trh a vydava certifikat.

Malokarpat/-ská, -ské, -ský

CH.O.P.

chránené označenie pôvodu  (denominazione di origine protetta)

zakon č. 313/2009 Z. z.

vyhláška MP SR č. 350/2009

Špecifikácia produktov (specifica del prodotto)

Akostné víno (vino di qualità)

Akostné víno s prívlastkom (vino di qualità con predicato)

Likérové víno (vino liquoroso)

Sekt V.O. a pestovateľský sekt (vino spumante di qualità)

 

a) Názov, ktorý sa má chrániť

(nome da proteggere)

 

Malokarpat/-ská, -ské, -ský

 

b) Opis vína

(descrizione dei vini)

 

Víno z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti je produkt získaný výhradne úplným alebo čiastočným alkoholovým kvasením čerstvého hrozna alebo hroznového muštu, ktorý pochádza z tejto oblasti.

(i vini con la denominazione di origine Južnosloven- ská, -ské, -ský sono prodotti esclusivamente dalla totale o parziale fermentazione alcolica di mosti provenienti da uve coltivate nel territorio di questa regione viticola)

Hrozno dosahuje vysokú cukornatosť, vína sú plné, s intenzívnou chuťou, s príjemnými kyselinkami, vhodné aj na archiváciu.

(l’alto contenuto zuccherino delle uve da un vino corposo, dal sapore intenso con una piacevole acidità e adatto all’invecchiamento)

Harmonické spojenie slnka, pohoria, rieky a výživnej pôdy vytvára vína, ktoré si obľúbite pre ich osviežujúcu ľahkosť, potešenie, úprimnosť.

(un armonico mix di sole, montagne, fiumi e terreni nutrienti produce vini piacevoli per la loro fresca leggerezza, allegria e sincerità)

Pre vína s chráneným označením pôvodu Malokarpat/-ská, -ské, -ský je možné vyrábať nasledujúce druhy vín:

(i vini della DOP Malokarpat/-ská, -ské, -ský (piccoli Carpazi) sono prodotti nelle seguenti tipologie)

 

1. Víno s chráneným označením pôvodu (ďalej len CHOP)

(vino a denominazione di origine protetta, DOP)

Analytické vlastnosti: (caratteristiche analitiche)

skutočný obsah alkoholu najmenej 9,50% obj.,

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre červene a 200 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e per i vini bianchi e rosati)

ak je obsah zvyškoveho cukru vyšši ako 5 g/l najviac

(vini con un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l, anidride solforosa massima)

200 mg/l pre červene a 250 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e vini bianchi e rosati)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

Čírosť: Číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé čiastočky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca označeniu a ročníku, pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň.

(colore: bianco, rosato e rosso, in base alla varietà di uva, annata, sono ammesse delle sfumature ambrate per il vino bianco, sfumature più chiare per i vini rosati e color mattone per i vini rossi)

Vôňa: typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profumo tipico, intenso secondo la varietà di uve, è ammessa anche una minor intensità)

Chuť: čistá, typická pre odrodu, plná, harmonická, výrazná, pripúšťa sa menej harmonická.

(sapore: fresco, tipico delle varietà di uve, pieno, armonico e corposo, è ammessa una minor armonia)

 

2. Akostné víno

(vino di qualità)

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu najmenej 10,00% obj.

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo

bezcukorný extrakt najmenej 16,00 g/l,

(estratto secco minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre červene a 200 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e per i vini bianchi e rosati)

ak je obsah zvyškoveho cukru vyšši ako 5 g/l najviac

(vini con un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l, anidride solforosa massima)

200 mg/l pre červene a 250 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e vini bianchi e rosati)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

 

Organoleptické vlastnosti:

Čírosť: Číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé čiastočky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca označeniu a ročníku, pripúšťa sa v bielych vínach

slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň.

(colore: bianco, rosato e rosso, in base alla varietà di uva, annata, sono ammesse delle sfumature ambrate per il vino bianco, sfumature più chiare per i vini rosati e color mattone per i vini rossi)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profuno: pulito, caratteristico, intenso secondo varietà di uve e tipologia, è ammessa una minor intensità)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, svieža, pripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti a typickosti.

(sapore: fresco, tipico delle varietà di uve, pieno, armonico e corposo, è ammessa una minor corposità e tipicità)

 

3. Akostné víno s prívlastkom

kabinetné

neskorý zber

výber z hrozna

bobuľový výber

hrozienkový výber

cibébový výber alebo botrytický výber

ľadové víno

slamové víno

 

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu:

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

kabinetné najmenej 9,50% obj.;

neskorý zber najmenej 9,50% obj.;

výber z hrozna najmenej 9,50% obj.;

bobuľový výber najmenej 8,00% obj.;

hrozienkový výber najmenej 8,00% obj.;

cibébový výber alebo botrytický výber najmenej 8,00% obj.;

ľadové víno najmenej 6,00% obj.;

slamové víno najmenej 6,00% obj.;

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac biele a ružove/červene:

(anidride solforosa totale massima vini bianchi, rosati e rossi)

Kabinetné 200, 150 mg/l*;

neskorý zber 300 mg/l;

výber z hrozna 350 mg/l;

bobuľový výber 400 mg/l;

hrozienkový výber 400 mg/l;

cibébový výber alebo botrytický výber 400 mg/l;

ľadové víno 400 mg/l;

slamové víno 400 mg/l

*v pripade zv. cukru viac ako 5 g/l sa hodnota zvyšuje o 50 mg/l

(se i vini hanno un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l bisogna aggiungere altri 50 mg/l;

celkovy obsah prchavych kyselin najviac:

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

Kabinetné 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina;

neskorý zber 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina;

výber z hrozna 1,80 g/l;

bobuľový výber 1,80 g/l;

hrozienkový výber 2,10 g/l;

cibébový výber alebo botrytický výber 2,10 g/l;

ľadové víno 1,80 g/l;

slamové víno 2,10 g/l;

bezcukorný extrakt najmenej 16,50 g/l,

(estratto secco minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

 

Organoleptické vlastnosti:

Čírosť: Číre s iskrou, pripúšťajú sa jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach

slabo vyzrážané farbivo.

(chiaro, brillante, sono ammessi piccoli cristalli di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca odrode, ročníku a prívlastku.

(colore bianco, rosato e rosso secondo varietà, tipologia e predicato)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky.

(profumo caratteristico, pulito ed intenso secondo varietà, tipologia e predicato)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, svieža.

(sapore: fresco, caratteristico, pieno ed armonico)

 

4. Likérové víno

(vino liquoroso)

Likerove vino je produkt, ktory sa ziskava z kvasiaceho hroznoveho muštu alebo vina a do ktoreho bol pridany neutralny alkohol alebo destilat vinneho povodu.

(il vino liquoroso è prodotto con mosti  anche parzialmente fermentati o vino con l’aggiunta di alcool neutro o acquavite di origine viticola)

 

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu: najmenej 15,00% obj., najviac 22,00% obj;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

celkovy obsah alkoholu najmenej 17,50% obj.;

(titolo alcolometrico totale minimo))

obsah titrovateľnych kyselin najmenej 3,50 g/l;

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac :

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre vina so zv. cukrom do 5,00 g/l,;

(150 mg/l per i vini con un residuo zuccherino inferiore ai 5,00 g/l)

200 mg/l pre vina so zv. cukrom nad 5,00 g/l ;

(200 mg/l per I vini con un residuo zuccherino superiore ai 5,00 g/l)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,1 g/l pre biele a 1,2 g/l pre červene vina

(acidità totale massima per I vini bianchi e vini rossi)

 

Organolepticke vlastnosti:

Farba: biela, ružova a červena zodpovedajuca značke a ročniku.

(colore: bianco, rosato, rosso, secondo varietà)

Voňa: čista, typicka, vyrazna, podľa prislušnej odrody, popripade značky, pripušťa sa menej vyrazna voňa.

(profumo: pulito, tipico e caratteristico, intenso, è ammessa una minore intensità)

Chuť: čista, typicka, plna, harmonicka, vyrazna, pripušťaju sa menšie odchylky v plnosti a typickosti.

(sapore: pulito, tipico, pieno ed armonico, sono ammesse minor pienezza e tipicità)

 

5. Sekt V.O. a pestovateľský sekt

(spumante di qualità certificato, spumante di qualità prodotto all’origine)

Sekt V.O. alebo pestovateľsky sekt su produkty, ktore sa ziskavaju prvotnym alebo druhotnym kvasenim čerstveho hrozna, hroznoveho muštu alebo vina a z ktorych sa pri otvoreni fľaše alebo nadoby uvoľňuje oxid uhličity, ktory vznikol vyhradne kvasenim.

(il vino spumante di qualità certificato o prodotto all’origine è prodotto con mosti o vini rifermentati in bottiglia con un contenuto di anidride carbonica frutto esclusivo della fermentazione alcolica naturale)

Umenie vinárskych majstrov pri zostavovaní skvelých cuvée z vybraných vín spolu s dlhým časom zrenia vo fľašiach umožňujú v tejto oblasti vyrábať sekt jedinečných charakteristík.

(si preparano grandi cuvée con vini selezionati e una lunga maturazione sui lieviti in bottiglia per produrre vini spumanti di alta qualità e caratteristiche uniche)

 

Analyticke vlastnosti:

skutočny obsah alkoholu najmenej 9,00% obj.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

celkovy obsah alkoholu najmenej 9,00% obj.;

(titolo alcolometrico volumico totale minimo)

obsah titrovateľnych kyselin najmenej 3,50g/l,;

(acidità totale minima)

bezcukorny extrakt najmenej 16,00g/l;

(estratto secco netto minimo)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac 185 mg/l:

(anidride solforosa totale massima)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e rossi)

 

Organolepticke vlastnosti:

Farba: biela, ružova a červena zodpovedajuca označeniu a ročniku.

(colore: bianco, rosato e rosso secondo varietà)

Voňa: čista, typicka, vyrazna, svieža, podľa prislušnej odrody, popripade značky.

(profumo: pulito, tipico, intenso e fresco secondo varietà

Perlenie: jemne a dlhotrvajuce.

(perlage: fine e persistente)

Chuť: vyrazna svieža, harmonicka, čista, plna.

(sapore: intenso, pulito, fresco, armonico e pieno)

 

c) osobitné enologické postupy použité pri výrobe vín

(pratiche enologiche specifiche)

 

Spoločné ustanovenia:

(disposizioni comuni)

100% hrozna na vyrobu vina musi pochadzať z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti vymedzenej v pismene d).

(Le uve devono essere coltivate al 100% nella regione viticola Malokarpatskej come al punto d)

Zemepisnou jednotkou určenou na spracovanie hrozna a plnenie vina je uzemie Slovenskej republiky vysadenej viničom - Slovensky vinohradnicky region.

(la vinificazione deve avvenire all’interno delle regioni viticole della Slovacchia)

Víno z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti nie je povolené vyrábať ani plniť mimo Slovenského vinohradníckeho regiónu.

(il vino Malokarpatskej vinohradnickej oblasti non è possibile vinificarlo e/o confezionarlo al di fuori delle regioni viticole slovacche)

 

Osobitné ustanovenia:

(disposizioni particolari)

Pre vyrobu „vína CHOP“ musi hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 16° NM.

Hrozno alebo hroznovy mušt je možne obohatiť, a to najviac do 22° NM pre biele vino a najviac do 24° NM pre červene vino.

(per la produzione dei vini DOP le uve alla vendemmia devono avere un contenuto minimo di zucchero di 16° NM.

Le uve possono essere arricchite sino ad un massimo di 22° NM per i vini bianchi e 24° NM per i vini rossi)

 

Pre vyrobu „akostného vína“ musi hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 16,50° NM.

Hrozno alebo hroznovy mušt je možne obohatiť, a to najviac do 22° NM pre biele vino a najviac do 24° NM pre červene vino.

(per la produzione dei vini di qualità le uve alla vendemmia devono avere un contenuto minimo di zucchero di 16,50° NM.

Le uve possono essere arricchite sino ad un massimo di 22° NM per i vini bianchi e 24° NM per i vini rossi)

 

Pre vyrobu „akostného vína s prívlastkom“ sa musi hrozno zberať v plnej zrelosti a musi byť pri zbere osvedčene.

Vino sa nesmie obohacovať, nesmie sa chemicky konzervovať inak ako použitim oxidu siričiteho.

(per la produzione dei vini di qualità con predicato le uve devono raggiungere la piena maturazione secondo tipologia del predicato.

(i vini di qualità con predicato non possono essere arricchiti e sono conservati esclusivamente con l’aiuto dell’anidride solforosa)

 

Akostne vino s privlastkom “kabinetne” sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 19° NM.

(il vino di qualità con predicato “Cabinet” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 19° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “neskory zber” sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 21° NM.

(il vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 21° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “ vyber z hrozna“ sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 23° NM, ktore sa ziska zo starostlivo vyberanych strapcov.

(il vino di qualità con predicato “vendemmia selezionata” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 23° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “bobuľovy vyber” sa musi vyrobiť z vyberanych prezretych strapcov hrozna, z ktorych boli odstranene nezrele a poškodene bobule, s cukornatosťou pri zbere najmenej 26° NM.

(il vino di qualità con predicato “acini selezionati” è prodotto con uve stramature, con un contenuto minimo di zucchero di 26° NM eliminando gli acini immaturi o danneggiati)

 

Akostne vino s privlastkom “hrozienkovy vyber” sa musi vyrobiť z ručne vyberanych prezretych bobuľ hrozna, s cukornatosťou pri zbere najmenej 28° NM.

(il vino di qualità con predicato “selezione di uva passa” è prodotto con uve stramature, con un contenuto minimo di zucchero di 28° NM utilizzando solo gli acini appassiti)

 

Akostne vino s privlastkom “cibebovy“ alebo „botryticky vyber” sa musi vyrobiť len z ručne vyberanych prezretych bobuľ hrozna zušľachtenych učinkom vlaknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou pri zbere najmenej 28° NM.

(il vino di qualità con predicato “selezione di uva attaccata dalla muffa nobile o botrytis cinerea” è prodotto con uve stramature, selezionate manualmente, con un contenuto minimo di zucchero di 28° NM utilizzando esclusivamente gli acini attaccati dalla muffa nobile)

 

Akostne vino s privlastkom “ľadove vino” sa musi vyrobiť z hrozna, ktore bolo zberane pri teplote minus 7° C a nižšej, hrozno musi počas zberu a spracovania ostať zamrznute a ziskany mušt musi mať cukornatosť najmenej 27° NM.

(il vino di qualità con predicato “vino di ghiaccio” è prodotto con uve stramature, vendemmiate ad una temperatura inferiore ai -7° C, con un contenuto minimo di zucchero di 27° NM, vinificate ancora congelate)

 

Akostne vino s privlastkom “slamove vino” sa musi vyrobiť z dobre vyzreteho hrozna, ktore bolo pred spracovanim skladovane na slame alebo rohožiach z rakosia, pripadne sa nechalo visieť na šnurach a ziskany mušt mal cukornatosť najmenej 27° NM.

(il vino di qualità con predicato “vino passito” è prodotto con uve mature e lasciate appassire su letti di paglia, cannicci o sospese su fili sino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 27° NM)

 

Pre vyrobu „Sektu V.O.“ musi hrozno, mušt, vino, ako aj všetky zložky použite pre vyrobu pochadzať z Malokarpatskej vinohradnickej oblasti.

(per la produzione dei vini spumanti di qualità si utilizzano esclusivamente, uve, mosti o vini prodotti all’interno della regione viticola Malokarpatskej)

 

Pre vyrobu “pestovateľskeho sektu” musi hrozno, mušt alebo vino a všetky zložky použite na jeho vyrobu pochadzať z vinohradu vyrobcu v Malokarpatskej vinohradnickej oblasti.

(per la produzione dei vini spumanti di qualità prodotti all’origine, si utilizzano esclusivamente, uve, mosti o vini prodotti e vinificati dalla stessa proprietà vitivinicola all’interno della regione viticola Malokarpatskej)

 

Pre pridavne nazvy „odrodove“ a „značkove“, platia tieto osobitne ustanovenia:

„Odrodove“ vino sa vyraba vylučne z jednej odrody, primes inych odrod je povolena najviac do 15,00% hm.

„Značkove“ vino sa vyraba podľa receptury vyrobcu schvalenej vyrobcom. Tato skutočnosť musi byť vždy vedena v evidencii o tvorbe vyrobnej davky.

(per utilizzare il termine “odrodove (varietale)” il vino può indicare in etichetta il nome del vitigno purché sia prodotto dal medesimo con un minimo del 85%, e possibile utilizzare vitigni complementari sino ad un massimo del 15%)

(per utilizzare il termine “Značkove (marchio)” il vino porta in etichetta il nome di un marchio privato ed è frutto di un uvaggio specifico elaborato da un’unica azienda agricola, garantito dal numero del lotto)

 

d) vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti:

(delimitazione della zona geografica)

 

d) vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti:

(delimitazione della zona geografica)

 

Malokarpatska vinohradnicka oblasť je vinohradnicka oblasť, ktora je ohraničena hranicami katastralnych uzemi obci:

(la regione viticola Malokarpatska è composta dai territori dei seguenti comuni)

Malokarpatská vinohradnícka oblasť sa ďalej rozdeľuje na 12 vinohradníckych rajónov a 119 vinohradníckych obcí:

(la regione viticola Malokarpatská è suddivisa in 12 zone viticole e 119 villaggi viticoli)

 

Bratislavský vinohradnícky rajón

5 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

DevínKarlova VesNové MestoRačaVajnory

 

Doľanský vinohradnícky rajón

5 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

BudmericeČastáDoľanyŠtefanováVištuk

 

Hlohovecký vinohradnícky rajón

6 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

BojničkyDvorníkyHlohovecSasinkovoŠalgočkaZemianske Sady

6 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

Dolné TrhovišteHorné OtrokovceHorné TrhovišteKľačanyPastuchovSiladice

 

Modranský vinohradnícky rajón

5 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

DubováModraPílaŠenkviceVinosady

 

Orešanský vinohradnícky rajón

8 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

BorováDlháDolné OrešanyHorné OrešanyKošolnáRužindolSuchá nad ParnouZvončín

 

Pezinský vinohradnícky rajón

6 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

Chorvátsky GrobLimbachPezinokSlovenský GrobSvätý JurViničné

 

Senecký vinohradnícky rajón

7 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

BáhoňBernolákovoBlatnéČatajJablonecSenecVeľký Grob

7 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

Ivanka pri DunajiMalinovoMost pri BratislaveNová DedinkaRecaTomášovVeľký Biel

 

Skalický vinohradnícky rajón

15 vinohradníckych oblastí kategórie B2: 

GbelyKopčanyKoválovKoválovecMokrý HájPetrova VesPopudinské MočidľanyPrietržkaRadimovRadošovce,SkalicaSmrdákyŠtefanovUnínVrádište

 

Stupavský vinohradnícky rajón

5 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

Devínska Nová VesLamačLozornoStupavaZáhorská Bystrica

 

Trnavský vinohradnícky rajón

14 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

BolerázBrestovanyBučanyDolná KrupáJaslovské BohuniceMajcichovMalženiceŠpačinceŠúrovceTrnavaVlčkovce,VoderadyZavarZeleneč

 

Vrbovský vinohradnícky rajón

10 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

BankaBíňovceČachticeČastkovceKálnicaMoravany nad VáhomRatnovceSmoleniceSokolovceVrbové

13 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

DechticeDolné DubovéDolný LopašovHorné DubovéChtelnicaKátlovceKočínLančárOčkovOstrovPiešťanyPodolie,Veľké Kostoľany

 

Záhorský vinohradnícky rajón

7 vinohradníckych obcí kategórie B3: 

Bílkove HumenceBorský MikulášLakšárska Nová VesMoravský Svätý JánSekuleŠaštín-StrážeZávod

 

e) maximálne hektárové výnosy:

(rese massime in uva fresca per ettaro)

 

Vino CHOP: 18.000 kg/ha;

Akostne vino: 17.500 kg/ha;

Akostne vino s privlastkom: 12.000 kg/ha;

Likerove vino: 18.000 kg/ha;

Sekt V.O.: 18.000 kg/ha;

Pestovateľsky sekt: 16.000 kg/ha;

 

f) označenie odrody alebo odrôd viniča, z ktorého sa víno vyrába:

(varietà di uva da vino idonee alla coltivazione)

 

V Malokarpatskej vinohradnickej oblasti je povolene pestovať všetky odrody podľa aktualnej Listiny registrovanych odrod.

(per la regione viticola Malokarpatskej sono ammesse tutte le varietà di uva da vino registrate)  

Pre tuto oblasť je povolene použivať nasledujuce synonyma pre označenie odrod:

(per questa regione sono idonee le seguenti varietà e loro sinonimi)

 

Odroda – (Synonymum)

MUŠTOVE BIELE:

Aurelius

Bouvierovo hrozno

Breslava

Devin

Dievčie hrozno – (Leanyka, Madchentraube, Divči hrozen, Feteasca alba)

Feteasca regala – (Pesecka leanka, Pesecke dievčie hrozno)

Hetera

Chardonnay – (Chardonnay blanc, Pinot blanc Chardonnay, Pinot)

Irsai Oliver – (Irsay, Muskat Oliver)

Milia

Muškat moravsky - (Mopr)

Muškat Ottonel – (Ottonel muskotaly, Muscat Ottonel, Miszket Otonel)

Muller-Thurgau – (Rizling szilvani, Rizvanac, Rivaner)

Neuburske

Noria

Palava

Rizling rynsky

Rizling vlašsky – (Olasz rizling, Welschriesling, Taljanska grasevina, Ryzlink vlašsky)

Rulandske biele  - (Pinot blanc, Weisser Klevner, Pinot bianco, Pinot beluj, Rulandske bile)

Rulandske šede Szurkebarat, - (Pinot gris, Rulander, Pinot grigio, Klevner, Graumonch, Rulandske sive)

Sauvignon – (Sauvignon blanc, Sauvignon biely)

Silvanske zelene – (Zoldszilvani, Gruner Sylvaner, Sylvaner verde)

Tramin červeny – (Tramin, Tramini, Roter traminer, Gewurtztraminer)

Veltlinske červene skore – (Červena malvazia, Fruh rotveltliner)

Veltlinske zelene – (Zoldveltelini, Gruner Muskateller, Weisser Veltliner, Gruner Veltliner, Zeleny veltlin, Veltlin zeleny).

 

MUŠTOVE MODRE:

Alibernet

Andre

Cabernet Sauvignon

Dunaj

Frankovka modra – (Frankovka)

Hron

Modry Portugal – (Kekoporto, Blauer Portugieser, Portugalske modre)

Neronet

Rimava

Rosa

Rudava

Rulandske modre –(Pinot noir, Červeny klevner, Blauer klewner, Pinot nero)

Svatovavrinecke – (Szentlorinc, Saint Laurent, Svatovařinecke)

Torysa

Vah

Zweigeltrebe – (Rotburger, Blauer Zweigeltrebe, Zweigelt)

 

g) údaje potvrdzujúce spojitosť

(elementi che comprovano il legame)

 

- údaje o zemepisnej oblasti

(dati sulla zona geografica)

Malokarpatská vinohradnícka oblasť sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska.

Vinič sa tu pestuje už viac ako tritisíc rokov na južných, juhovýchodných a juhozápadných svahoch a rovinách Malých Karpát alebo vinohradoch Záhoria.

Centrom záhorskej časti je mesto Skalica s typickými kvalitnými červenými vínami. Malokarpatské vinohrady zasa zastupujú Rača, Svätý Jur, Limbach, Pezinok a Modra s vynikajúcou povesťou bielych (najmä rizlingy) i červených

(Frankovka, Modrý Portugal) vín a dlhou tradíciou.

Geologickým substrátom sú prevažne náplavové kužele malokarpatských potokov a riek, pôdy sú hlinito-piesočnaté, stredne skeletnaté, na okrajových častiach spraše, prípadne viate piesky.

Klimaticky patrí Malokarpatská vinohradnícka oblasť do kontinentálneho klimatického pásma.

Celkový objem zrážok 650 mm je rozdelený pomerne rovnomerne počas celého roka.

Nadmorská výška viníc v predmetnej oblasti je od 100 do 250 m n m. Priemerné teploty vzduchu v období máj až september sa pohybujú v rozmedzí 13° C – 20° C, priemerná teplota vo vegetačnom období je 17,50° C.

Priemerné ročné trvanie slnečného svitu je 2.100 hodín, suma aktívnych teplôt počas vegetácie minimálne 3.000° C.

Táto oblasť sa vyznačuje teplotným rozdielom medzi dňom a nocou v období vegetácie najmenej 15° C, čo spolu so skeletnatým základom umožňuje vyprodukovať v hrozne bielych odrôd vyšší obsah kyselín a zároveň nedochádza k odbúraniu kyseliny jablčnej na mliečnu ešte na kroch.

 

- údaje o výrobku

(dati sul prodotto)

V Malokarpatskej vinohradníckej oblasti sa vinič prednostne vedie na strednom alebo vysokom vedení.

Počet krov viniča je najviac 10.000 krov na ploche jedného hektára vinohradu.

Pre výrobu vína, akostného vína, sektu V.O., pestovateľského sektu alebo likérového vína sa dodržiava zaťaženie krov viniča očkami v počte najviac 80.000 očiek na ploche jedného hektára vinohradu, pre výrobu akostného vína s prívlastkom sa dodržiava zaťaženie krov viniča očkami v počte najviac 65.000 očiek na ploche jedného hektára vinohradu.

Spracovanie bielych muštových odrôd je veľmi rýchle a šetrné, v priebehu spracovania v bielych vínach je typický vyšší obsah kyselín, čím sa získava víno s optimálnym pomerom cukrov a kyselín.

Výroba bieleho vína sa v Malokarpatskej oblasti uskutočňuje reduktívnym spôsobom bez alebo len s minimálnym prístupom vzduchu. Fermentácia je riadená prostredníctvom kontroly teploty kvasenia, ktorá nepresahuje 15° C a/alebo použitím kvasiniek Saccharomyces cerevisiae či už komerčných preparátov alebo autochtónnych izolovaných

kmeňov.

Ako chemický konzervant sa používa oxid siričitý.

Pre výrobu vína CHOP a akostného vína je možné obohacovať hroznový mušt pridaním sacharózy alebo zahusteného hroznového muštu, najviac však o 3,4 kg cukru na 100 l muštu.

Biele vína sú svieže, vhodné aj pre dlhodobú archiváciu, vyzrievanie.

Modré odrody pre výrobu červených vín sa spracúvajú minimálne 6-hodinovým nakvášaním na šupkách, sú typické vyššou extraktívnosťou a vyšším obsahom trieslovín a polyfenolov, ktoré však zrením dodávajú vínam zamatovú hladkosť a plnosť.

V červených vínach sa odbúrava kyselina jablčná na kyselinu mliečnu buď riadeným pridaním kmeňa Oenococcus oeni, alebo spontánne. V ročníkoch so sumou teplôt viac ako 3.100° C je možné dopestovať na týchto pôdach akostné vína a akostné vína s prívlastkom, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou extraktívnosťou, plnosťou, vyzretosťou a buketnosťou. Akostné vína s prívlastkom sa nesmú chemicky konzervovať použitím kyseliny sorbovej alebo benzoovej, ale len použitím oxidu siričitého.

Akostné vína s prívlastkom sa nesmú obohacovať.

Sekty z tejto oblastí majú mladistvý temperament, ovocnú sviežosť a harmonický - kvetinkový buket, sú charakteristické razantným, dynamickým perlením a zeleno až zlato-žltou farbou.

 

- príčinná súvislosť

(interazione causale)

Vinohradníctvo a vinárstvo sa v Malokarpatskej oblasti začalo pestovať pred viac ako 3000 rokmi.

Najstaršou vinohradníckou obcou na Slovensku je Bratislava, bola rozvinutá predovšetkým vďaka Dunajskej obchodnej ceste.

Postupne sa k nej pridali aj ostatné mestá – Rača, Sv. Jur, Limbach, Pezinok a Modra, Skalica na západe oblasti, ktoré vďaka pestovaniu viniča a výrobe vína získali významné postavenie a privilégiá.

Písomné záznamy o pestovaní viniča v okolí Bratislavy sa datujú do rokov 997-1038.

V súčasnosti má Malokarpatská vinohradnícka oblasť registrovaných 5.490 ha vinohradov k 31.7.2011 Je tu sústredených viac ako 300 registrovaných výrobcov vína, čo je najviac na Slovensku a jedným z dôvodov je práve aj blízkosť hlavného mesta.

Organizuje sa tu najviac tradičných vinárskych podujatí.

Vína z tejto oblasti majú typický charakter stredoeurópskych vín B zóny spôsobený klimatickými podmienkami a spracovaním hrozna.

Vyšší obsah kyselín, vyššia mineralita, extraktívnosť vín.

Priemerné hodnoty obsahu alkoholu sa pohybujú okolo 12,00% obj., extraktu okolo 22,00 g/l, zvyškových kyselín okolo 4,00 – 6,00 g/l.

Aj to je dôvod prečo sa pri uvádzaní chuti vína zohľadňuje obsah kyselín na popis chuti suchého a polosuchého vína. Pokiaľ je obsah kyselín najviac o 2,00 g/l nižší ako obsah sacharidov, môžu mať vyšší obsah zvyškového cukru a ešte sa označujú ako suché alebo polosuché.

 

h) iné požiadavky

(altri requisiti)

 

Všeobecne požiadavky

(requisiti generali)

- ustanovuje nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. aprila 2008 o spoločnej organizacii trhu s vinom, ktorym sa menia a dopĺňaju nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušuju nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 a slovensky zakon o vinohradnictve a vinarstve.

 

Ďalšie požiadavky

(ulteriori requisiti)

Vinohradnik alebo vinar, ktory chce použivať pre nazov svojho produktu chranene označenie povodu podľa pismena a) je povinny sa registrovať u žiadateľa chraneneho označenia povodu.

V žiadosti uvedie nazvy druhov vina podľa pismena b), ktore bude vyrabať a priloži kopiu vypisu o registracii z vinohradnickeho registra.

 

Požiadavky na označovanie

(requisiti nell’etichettaura)

Chranene označenie povodu podľa tejto špecifikacie možno použivať v nasledovnych variantoch:

(la DOP ai sensi della presenta specifica può essere utilizzta nelle seguenti varianti)

 

Variant 1 "Malokarpatská vinohradnicka oblasť" doplnena jednym z vyrazov uvedenych v pismene b).

(Malokarpatská vinohradnicka oblasť accompagnata da una menzione di cui al punto b)

Variant 2 "Malokarpat/-ska, –ske, -sky" doplnene jednym z vyrazov uvedenych v pismene b).

(Malokarpat/-ska, –ske, -sky accompagnata da una menzione di cui al punto b)

 

Označenie "odrodove vino" alebo "značkove vino" možno uvadzať len sučasne s jednym z nazvov druhu vina uvedenymi v pismene b).

(le menzioni “vino varietale e vino di marca” possono essere immessi sul mercato solo in combinazione con uno dei nomi dei tipi di vino della lettera b)

Pri označovani akostneho vina s privlastkom „neskory zber“ možno namiesto uplneho označenia „akostne vino s privlastkom neskory zber“ použivať skratene označenie „neskory zber“.

(per il vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” può essere etichettato sia come vino di qualità vendemmia tardiva sia semplicemente vendemmia tardiva)

Takato forma označovania sa može uplatňovať na všetky privlastky uvedene v pismene b) odseku 3.

(questa forma di etichettatura può essere applicato a tutti i tipi della lettera b) punto 3)

Pri označovani vina s chranenym označenim povodu podľa tejto špecifikacie v spojeni s vyrazom vino alebo vinohradnicky region možno použiť nazov menšej zemepisnej jednotky, ktorou je nazov rajonu, obce alebo honu, ak hrozno pochadza vylučne z tohto rajonu, obce alebo honu a tieto sa nachadzaju v Južnoslovenskej vinohradnickej oblasti. Nazov rajonu, obce alebo honu nie je možne použiť, ak je tento nazov chranenym označenim povodu vina.

(in etichetta in abbinamento con il nome della DOP può essere specificato un nome di una unità geografica più piccola come la zona, il comune o il vigneto)

(il nome della zona viticola, villaggio viticolo e vigneto non può essere utilizzato se in contrasto con il nome della DOP)

Pre chranene označenie povodu podľa tejto špecifikacie je povinne uvadzať na etikete vyrobcu vina, vo forme – názov výrobcu, adresa sídla ako aj členský štát sídla výrobcu.

V prípade, že fľašovateľ aj výrobca sú rovnaký subjekt, stačí uvádzať fľašovateľa vo forme ako to uvádza zákon č. 313/2009 Z. z.

(in etichetta va indicato anche il nome del produttore, la sua residenza e lo stato membro, se il produttore e l’imbottigliatore sono la medesima persona va inserito il nome dell’imbottigliatore nella forma della legge 313/2009)

 

i) orgány overujúce súlad s ustanoveniami v špecifikácii

(organismi di controllo)

 

Ministerstvo podohospodarstva Slovenskej republiky

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

– riadi a kontroluje vykon štatnej spravy v oblasti vinohradnictva a vinarstva

- posudzuje špecifikaciu pri uznavani ochrany označenia povodu vin a zemepisneho označenia vin.

 

Ustredny kontrolny a skušobny ustav poľnohospodarsky

Matuškova 21

833 16 Bratislava 37

– osvedčuje hrozno na učely vyroby vina

- vykonava certifikaciu vinarskych produktov pred ich uvadzanim na trh a vydava certifikat.

 

Štatna veterinarna a potravinova sprava Slovenskej republiky

Botanicka 17

842 13 Bratislava 4

- vykonava kontrolu dodržiavania špecifikacii vin s chranenym označenim povodu a vin s chranenym zemepisnym označenim po ich uvedeni na trh.

 

Autorizovana osoba

 

- vykonava certifikaciu vinarskych produktov pred ich uvadzanim na trh a vydava certifikat.

Nitrian/-ska, -ske, -sky

CH.O.P.

chránené označenie pôvodu  (denominazione di origine protetta)

zakon č. 313/2009 Z. z.

vyhláška MP SR č. 350/2009

Špecifikácia produktov (specifica del prodotto)

Akostné víno (vino di qualità)

Akostné víno s prívlastkom (vino di qualità con predicato)

Likérové víno (vino liquoroso)

Sekt V.O. a pestovateľský sekt (vino spumante di qualità)

 

a) Názov, ktorý sa má chrániť

(nome da proteggere)

 

Nitrian/-ska, -ske, -sky

 

b) Opis vína

(descrizione dei vini)

 

Víno z Nitrianskej vinohradníckej oblasti je produkt získaný výhradne úplným alebo čiastočným alkoholovým kvasením čerstvého hrozna alebo hroznového muštu, ktorý pochádza z tejto oblasti.

(i vini con la denominazione di origine Nitrianskej  sono prodotti esclusivamente dalla totale o parziale fermentazione alcolica di mosti provenienti da uve coltivate nel territorio di questa regione viticola)

Vína z tejto oblasti obsahujú vyšší obsah kyselín, čo decentne vplýva na vyváženosť a harmóniu.

(il vino di questa regione è ricco di acidità che ravviva l’equilibrio e l’armonia)

Víno je plné ovocných vôní a chutí, je harmonické, zrelé, plné, výrazné.

(il vino è ricco di aromi di frutta, il sapore è armonico, maturo, completo ed intenso)

Pre vína s chráneným označením pôvodu Nitrian/-ska, -ske, -sky je možné vyrábať nasledujúce druhy vín:

(i vini della DOP Nitrian/-ska, -ske, -sky sono prodotti nelle seguenti tipologie)

 

1. Víno s chráneným označením pôvodu (ďalej len CHOP)

(vino a denominazione di origine protetta, DOP)

Analytické vlastnosti: (caratteristiche analitiche)

skutočný obsah alkoholu najmenej 9,50% obj.,

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre červene a 200 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e per i vini bianchi e rosati)

ak je obsah zvyškoveho cukru vyšši ako 5 g/l najviac

(vini con un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l, anidride solforosa massima)

200 mg/l pre červene a 250 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e vini bianchi e rosati)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

 

Organoleptické vlastnosti:

(caratteristiche organolettiche)

Čírosť: číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé čiastočky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca označeniu a ročníku, pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň.

(colore: bianco, rosato e rosso, in base alla varietà di uva, annata, sono ammesse delle sfumature ambrate per il vino bianco, sfumature più chiare per i vini rosati e color mattone per i vini rossi)

Vôňa: typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profumo: tipico, intenso secondo la varietà utilizzata, è ammessa anche una minor intensità)

Chuť: čistá, typická pre odrodu, plná, harmonická, výrazná, pripúšťa sa menej harmonická.

(sapore: fresco, tipico delle varietà di uve, pieno, armonico e corposo, è ammessa una minor armonia)

 

2. Akostné víno

(vino di qualità)

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu najmenej 10,00% obj.

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo

bezcukorný extrakt najmenej 16,00 g/l,

(estratto secco minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre červene a 200 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e per i vini bianchi e rosati)

ak je obsah zvyškoveho cukru vyšši ako 5 g/l najviac

(vini con un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l, anidride solforosa massima)

200 mg/l pre červene a 250 mg/l pre biele a ružove vina

(per i vini rossi e vini bianchi e rosati)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

 

Organoleptické vlastnosti:

Čírosť: číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé čiastočky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(aspetto: chiaro e brillante, sono ammessi rari residui della filtrazione e cristalli fini di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca označeniu a ročníku, pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň.

(colore: bianco, rosato e rosso, in base alla varietà di uva, annata, sono ammesse delle sfumature ambrate per il vino bianco, sfumature più chiare per i vini rosati e color mattone per i vini rossi)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profuno: pulito, caratteristico, intenso secondo varietà di uve e tipologia, è ammessa una minor intensità)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, svieža, pripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti a typickosti.

(sapore: fresco, tipico delle varietà di uve, pieno, armonico e corposo, è ammessa una minor corposità e tipicità)

 

3. Akostné víno s prívlastkom

kabinetné

neskorý zber

výber z hrozna

bobuľový výber

hrozienkový výber

cibébový výber alebo botrytický výber

ľadové víno

slamové víno

 

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu:

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

kabinetné najmenej 9,50% obj.;

neskorý zber najmenej 9,50% obj.;

výber z hrozna najmenej 9,50% obj.;

bobuľový výber najmenej 8,00% obj.;

hrozienkový výber najmenej 8,00% obj.;

cibébový výber alebo botrytický výber najmenej 8,00% obj.;

ľadové víno najmenej 6,00% obj.;

slamové víno najmenej 6,00% obj.;

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac biele a ružove/červene:

(anidride solforosa totale massima vini bianchi, rosati e rossi)

Kabinetné 200, 150 mg/l*;

neskorý zber 300 mg/l;

výber z hrozna 350 mg/l;

bobuľový výber 400 mg/l;

hrozienkový výber 400 mg/l;

cibébový výber alebo botrytický výber 400 mg/l;

ľadové víno 400 mg/l;

slamové víno 400 mg/l

*v pripade zv. cukru viac ako 5 g/l sa hodnota zvyšuje o 50 mg/l

(se i vini hanno un contenuto zuccherino superiore ai 5,00 g/l bisogna aggiungere altri 50 mg/l;

celkovy obsah prchavych kyselin najviac:

(acidità volatile massima per i vini bianchi e vini rossi)

Kabinetné 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina;

neskorý zber 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina;

výber z hrozna 1,80 g/l;

bobuľový výber 1,80 g/l;

hrozienkový výber 2,10 g/l;

cibébový výber alebo botrytický výber 2,10 g/l;

ľadové víno 1,80 g/l;

slamové víno 2,10 g/l;

bezcukorný extrakt najmenej 16,00 g/l,

(estratto secco minimo)

obsah titrovateľných kyselín najmenej 3,50 g/l

(acidità totale minima)

 

Organoleptické vlastnosti:

Čírosť: číre s iskrou, pripúšťajú sa jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo.

(chiaro, brillante, sono ammessi piccoli cristalli di tartaro nei vini rossi invecchiati)

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca odrode, ročníku a prívlastku.

(colore bianco, rosato e rosso secondo varietà, tipologia e predicato)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky.

(profumo caratteristico, pulito ed intenso secondo varietà, tipologia e predicato)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, svieža.

(sapore: fresco, caratteristico, pieno ed armonico)

 

4. Likérové víno

(vino liquoroso)

Likerove vino je produkt, ktory sa ziskava z kvasiaceho hroznoveho muštu alebo vina a do ktoreho bol pridany neutralny alkohol alebo destilat vinneho povodu.

(il vino liquoroso è prodotto con mosti  anche parzialmente fermentati o vino con l’aggiunta di alcool neutro o acquavite di origine viticola)

 

Analytické vlastnosti:

skutočný obsah alkoholu: najmenej 15,00% obj., najviac 22,00% obj;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo e massimo)

celkovy obsah alkoholu najmenej 17,50% obj.;

(titolo alcolometrico totale minimo))

obsah titrovateľnych kyselin najmenej 3,50 g/l;

(acidità totale minima)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac :

(anidride solforosa totale massima)

150 mg/l pre vina so zv. cukrom do 5,00 g/l,;

(150 mg/l per i vini con un residuo zuccherino inferiore ai 5,00 g/l)

200 mg/l pre vina so zv. cukrom nad 5,00 g/l ;

(200 mg/l per I vini con un residuo zuccherino superiore ai 5,00 g/l)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,1 g/l pre biele a 1,2 g/l pre červene vina

(acidità totale massima per I vini bianchi e vini rossi)

 

Organolepticke vlastnosti:

Farba: biela, ružová a červená zodpovedajúca značke a ročníku.

(colore: bianco, rosato, rosso, secondo varietà)

Vôňa: čistá, typická, výrazná, podľa príslušnej odrody, poprípade značky, pripúšťa sa menej výrazná vôňa.

(profumo: pulito, tipico e caratteristico, intenso, è ammessa una minore intensità)

Chuť: čistá, typická, plná, harmonická, výrazná, pripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti a typickosti.

(sapore: pulito, tipico, pieno ed armonico, sono ammesse minor pienezza e tipicità)

 

5. Sekt V.O. a pestovateľský sekt

(spumante di qualità certificato, spumante di qualità prodotto all’origine)

Sekt V.O. alebo pestovateľsky sekt su produkty, ktore sa ziskavaju prvotnym alebo druhotnym kvasenim čerstveho hrozna, hroznoveho muštu alebo vina a z ktorych sa pri otvoreni fľaše alebo nadoby uvoľňuje oxid uhličity, ktory vznikol vyhradne kvasenim.

(il vino spumante di qualità certificato o prodotto all’origine è prodotto con mosti o vini rifermentati in bottiglia con un contenuto di anidride carbonica frutto esclusivo della fermentazione alcolica naturale)

Sekty z tejto oblasti sa vyznačujú vyšším obsahom kyselín a sviežosťou.

(lo spumante di qualità di questa zona si caratterizza per una maggior acidità e freschezza)

 

Analyticke vlastnosti:

skutočny obsah alkoholu najmenej 9,00% obj.;

(titolo alcolometrico volumico effettivo minimo)

celkovy obsah alkoholu najmenej 9,00% obj.;

(titolo alcolometrico volumico totale minimo)

obsah titrovateľnych kyselin najmenej 3,50g/l,;

(acidità totale minima)

bezcukorny extrakt najmenej 16,00g/l;

(estratto secco netto minimo)

celkovy obsah oxidu siričiteho najviac 185 mg/l:

(anidride solforosa totale massima)

celkovy obsah prchavych kyselin najviac 1,10 g/l pre biele a 1,20 g/l pre červene vina

(acidità volatile massima per i vini bianchi e rossi)

 

Organolepticke vlastnosti:

Farba: biela, ružova a červena zodpovedajuca označeniu a ročniku.

(colore: bianco, rosato e rosso secondo varietà)

Voňa: čista, typicka, vyrazna, svieža, podľa prislušnej odrody, popripade značky.

(profumo: pulito, tipico, intenso e fresco secondo varietà)

Perlenie: jemne a dlhotrvajuce.

(perlage: fine e persistente)

Chuť: vyrazna svieža, harmonicka, čista, plna.

(sapore: intenso, pulito, fresco, armonico e pieno)

 

c) osobitné enologické postupy použité pri výrobe vín

(pratiche enologiche specifiche)

 

Spoločné ustanovenia:

(disposizioni comuni)

100% hrozna na vyrobu vina musi pochadzať z Nitrianskej vinohradníckej oblasti vymedzenej v pismene d).

(Le uve devono essere coltivate al 100% nella regione viticola Nitrianskej come al punto d)

Zemepisnou jednotkou určenou na spracovanie hrozna a plnenie vina je uzemie Slovenskej republiky vysadenej viničom - Slovensky vinohradnicky region.

(la vinificazione deve avvenire all’interno delle regioni viticole della Slovacchia)

Víno z Nitrianskej vinohradníckej oblasti nie je povolené vyrábať ani plniť mimo Slovenského vinohradníckeho regiónu.

(il vino Nitrianskej vinohradnickej oblasti non è possibile vinificarlo e/o confezionarlo al di fuori delle regioni viticole slovacche)

 

Osobitné ustanovenia:

(disposizioni particolari)

Pre vyrobu „vína CHOP“ musi hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 16° NM.

Hrozno alebo hroznovy mušt je možne obohatiť, a to najviac do 22° NM pre biele vino a najviac do 24° NM pre červene vino.

(per la produzione dei vini DOP le uve alla vendemmia devono avere un contenuto minimo di zucchero di 16° NM.

Le uve possono essere arricchite sino ad un massimo di 22° NM per i vini bianchi e 24° NM per i vini rossi)

 

Pre vyrobu „akostného vína“ musi hrozno pri zbere dosiahnuť cukornatosť najmenej 16° NM.

Hrozno alebo hroznovy mušt je možne obohatiť, a to najviac do 22° NM pre biele vino a najviac do 24° NM pre červene vino.

(per la produzione dei vini di qualità le uve alla vendemmia devono avere un contenuto minimo di zucchero di 16° NM.

Le uve possono essere arricchite sino ad un massimo di 22° NM per i vini bianchi e 24° NM per i vini rossi)

 

Pre vyrobu „akostného vína s prívlastkom“ sa musi hrozno zberať v plnej zrelosti a musi byť pri zbere osvedčene.

Vino sa nesmie obohacovať, nesmie sa chemicky konzervovať inak ako použitim oxidu siričiteho.

(per la produzione dei vini di qualità con predicato le uve devono raggiungere la piena maturazione secondo tipologia del predicato.

(i vini di qualità con predicato non possono essere arricchiti e sono conservati esclusivamente con l’aiuto dell’anidride solforosa)

 

Akostne vino s privlastkom “kabinetne” sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 19° NM.

(il vino di qualità con predicato “Cabinet” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 19° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “neskory zber” sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 21° NM.

(il vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 21° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “ vyber z hrozna“ sa musi vyrobiť z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou pri zbere najmenej 23° NM, ktore sa ziska zo starostlivo vyberanych strapcov.

(il vino di qualità con predicato “vendemmia selezionata” è prodotto con uve a piena maturazione con un contenuto minimo di zucchero di 23° NM)

 

Akostne vino s privlastkom “bobuľovy vyber” sa musi vyrobiť z vyberanych prezretych strapcov hrozna, z ktorych boli odstranene nezrele a poškodene bobule, s cukornatosťou pri zbere najmenej 26° NM.

(il vino di qualità con predicato “acini selezionati” è prodotto con uve stramature, con un contenuto minimo di zucchero di 26° NM eliminando gli acini immaturi o danneggiati)

 

Akostne vino s privlastkom “hrozienkovy vyber” sa musi vyrobiť z ručne vyberanych prezretych bobuľ hrozna, s cukornatosťou pri zbere najmenej 28° NM.

(il vino di qualità con predicato “selezione di uva passa” è prodotto con uve stramature, con un contenuto minimo di zucchero di 28° NM utilizzando solo gli acini appassiti)

 

Akostne vino s privlastkom “cibebovy“ alebo „botryticky vyber” sa musi vyrobiť len z ručne vyberanych prezretych bobuľ hrozna zušľachtenych učinkom vlaknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou pri zbere najmenej 28° NM.

(il vino di qualità con predicato “selezione di uva attaccata dalla muffa nobile o botrytis cinerea” è prodotto con uve stramature, selezionate manualmente, con un contenuto minimo di zucchero di 28° NM utilizzando esclusivamente gli acini attaccati dalla muffa nobile)

 

Akostne vino s privlastkom “ľadove vino” sa musi vyrobiť z hrozna, ktore bolo zberane pri teplote minus 7° C a nižšej, hrozno musi počas zberu a spracovania ostať zamrznute a ziskany mušt musi mať cukornatosť najmenej 27° NM.

(il vino di qualità con predicato “vino di ghiaccio” è prodotto con uve stramature, vendemmiate ad una temperatura inferiore ai -7° C, con un contenuto minimo di zucchero di 27° NM, vinificate ancora congelate)

 

Akostne vino s privlastkom “slamove vino” sa musi vyrobiť z dobre vyzreteho hrozna, ktore bolo pred spracovanim skladovane na slame alebo rohožiach z rakosia, pripadne sa nechalo visieť na šnurach a ziskany mušt mal cukornatosť najmenej 27° NM.

(il vino di qualità con predicato “vino passito” è prodotto con uve mature e lasciate appassire su letti di paglia, cannicci o sospese su fili sino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 27° NM)

 

Pre vyrobu „Sektu V.O.“ musi hrozno, mušt, vino, ako aj všetky zložky použite pre vyrobu pochadzať z Nitrianskej  vinohradnickej oblasti.

(per la produzione dei vini spumanti di qualità si utilizzano esclusivamente, uve, mosti o vini prodotti all’interno della regione viticola Nitrianskej)

 

Pre vyrobu “pestovateľskeho sektu” musi hrozno, mušt alebo vino a všetky zložky použite na jeho vyrobu pochadzať z vinohradu vyrobcu v Nitrianskej vinohradnickej oblasti.

(per la produzione dei vini spumanti di qualità prodotti all’origine, si utilizzano esclusivamente, uve, mosti o vini prodotti e vinificati dalla stessa proprietà vitivinicola all’interno della regione viticola Nitrianskej)

 

Pre pridavne nazvy „odrodove“ a „značkove“, platia tieto osobitne ustanovenia:

„Odrodove“ vino sa vyraba vylučne z jednej odrody, primes inych odrod je povolena najviac do 15,00% hm.

„Značkove“ vino sa vyraba podľa receptury vyrobcu schvalenej vyrobcom. Tato skutočnosť musi byť vždy vedena v evidencii o tvorbe vyrobnej davky.

(per utilizzare il termine “odrodove (varietale)” il vino può indicare in etichetta il nome del vitigno purché sia prodotto dal medesimo con un minimo del 85%, e possibile utilizzare vitigni complementari sino ad un massimo del 15%)

(per utilizzare il termine “Značkove (marchio)” il vino porta in etichetta il nome di un marchio privato ed è frutto di un uvaggio specifico elaborato da un’unica azienda agricola, garantito dal numero del lotto)

 

d) vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti:

(delimitazione della zona geografica)

 

Nitrianska vinohradnícka oblasť je vinohradnícka oblasť, ktorá je ohraničená hranicami katastrálnych území obcí:

(la regione viticola Nitrianska è composta dai territori dei seguenti comuni)

Nitrianska vinohradnícka oblasť sa rozčleňuje na 9 vinohradníckych rajónov, do ktorých patrí 158 vinohradníckych obcí:

(la regione viticola Nitrianska è suddivisa in 9 zone viticole e 158 villaggi viticoli)

 

 

Nitriansky vinohradnícky rajón

16 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

Cabaj-ČáporČakajovceHorné LefantovceIvanka pri NitreJelenecKolíňanyKostoľany pod TribečomLadiceMojmírovce,NitraPohraniceŠuriankyVeľká DolinaVýčapy-OpatovceZbehyŽirany

 

Pukanecký vinohradnícky rajón

15 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

BátovceBoryBrhlovceDemandiceDevičanyDolné SemerovceDomadiceDrženiceHokovce

Hontianska VrbicaHorné SemerovceJabloňovcePukanecSantovkaŽemberovce

 

Radošinský vinohradnícky rajón

17 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

BojnáHorné ObdokovceKovarceLipovníkLudaniceNemčiceNitrianska BlatnicaNitrianska StredaOponicePreseľany,RadošinaSúlovceŠalgovceTesáreUrminceVeľké RipňanyVozokany

 

Šintavský vinohradnícky rajón

16 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

AlekšinceBábJarokLehotaLukáčovceMočenokNové SadyPataPusté SadyRišňovceRumanová

SereďŠintava,ŠoporňaVeľké ZálužieVinohrady nad Váhom

 

Tekovský vinohradnícky rajón

14 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

ČajkovDolný PialHorný PialHronské KľačanyKrškanyLeviceLokMýtne LudanyNová DedinaNový TekovPodlužany,RybníkStarý TekovTlmače

 

Vrábeľský vinohradnícky rajón

21 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

BešaČechynceČifáreGolianovoIňaKlasovLúčnica nad ŽitavouLulaMalý CetínMalý LapášMelek

Nová Ves nad ŽitavouPaňaTajnáTehlaVeľký CetínVeľký ĎurVeľký LapášVinodolVrábleŽitavce

 

Zlatomoravský vinohradnícky rajón

23 vinohradníckych obcí kategórie B2: 

BeladiceČaradiceČeľadiceČervený HrádokDolné ObdokovceHosťovceHronský BeňadikKozárovce

Malé ChyndiceMalé VozokanyMankovceNemčiňanyNevericeNevidzanySlepčanySľažanyTekovské NemceTesárske MlyňanyTopoľčiankyVeľké VozokanyVieska nad Žitavou,VolkovceZlaté Moravce

 

Želiezovský vinohradnícky rajón

19 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

ČakaFarnáHronovceKeťKukučínovKuraľanyMalé LudinceNýrovcePastovcePlavé Vozokany

Pohronský Ruskov,SikenicaŠalovŠarovceTekovské LužanyVeľké LudinceZalabaZbrojníky

Želiezovce

 

Žitavský vinohradnícky rajón

18 vinohradníckych obcí kategórie B1: 

BánovBardoňovoBešeňovČerníkDedinkaDolný OhajHulKmeťovoKomjaticeMaňaMojzesovo

PodhájskaPozba,RadavaŠuranyTrávnicaVeľké LovceVeľký Kýr.

 

e) maximálne hektárové výnosy:

(rese massime in uva fresca per ettaro)

 

Vino CHOP: 18.000 kg/ha;

Akostne vino: 17.500 kg/ha;

Akostne vino s privlastkom: 12.000 kg/ha;

Likerove vino: 18.000 kg/ha;

Sekt V.O.: 18.000 kg/ha;

Pestovateľsky sekt: 16.000 kg/ha;

 

f) označenie odrody alebo odrôd viniča, z ktorého sa víno vyrába:

(varietà di uva da vino idonee alla coltivazione)

 

V Nitrianskej vinohradníckej oblasti je povolené pestovať všetky odrody podľa aktuálnej Listiny registrovaných odrôd.

(per la regione viticola Malokarpatskej sono ammesse tutte le varietà di uva da vino registrate)  

Pre túto oblasť je povolené používať nasledujúce synonymá pre označenie odrôd:

(per questa regione sono idonee le seguenti varietà e loro sinonimi)

 

Odroda – (Synonymum)

MUŠTOVE BIELE:

Aurelius

Bouvierovo hrozno

Breslava

Devin

Dievčie hrozno – (Leanyka, Madchentraube, Divči hrozen, Feteasca alba)

Feteasca regala – (Pesecka leanka, Pesecke dievčie hrozno)

Hetera

Chardonnay – (Chardonnay blanc, Pinot blanc Chardonnay, Pinot)

Irsai Oliver – (Irsay, Muskat Oliver)

Milia

Muškat moravsky - (Mopr)

Muškat Ottonel – (Ottonel muskotaly, Muscat Ottonel, Miszket Otonel)

Muller-Thurgau – (Rizling szilvani, Rizvanac, Rivaner)

Neuburske

Noria

Palava

Rizling rynsky

Rizling vlašsky – (Olasz rizling, Welschriesling, Taljanska grasevina, Ryzlink vlašsky)

Rulandske biele  - (Pinot blanc, Weisser Klevner, Pinot bianco, Pinot beluj, Rulandske bile)

Rulandske šede Szurkebarat, - (Pinot gris, Rulander, Pinot grigio, Klevner, Graumonch, Rulandske sive)

Sauvignon – (Sauvignon blanc, Sauvignon biely)

Silvanske zelene – (Zoldszilvani, Gruner Sylvaner, Sylvaner verde)

Tramin červeny – (Tramin, Tramini, Roter traminer, Gewurtztraminer)

Veltlinske červene skore – (Červena malvazia, Fruh rotveltliner)

Veltlinske zelene – (Zoldveltelini, Gruner Muskateller, Weisser Veltliner, Gruner Veltliner, Zeleny veltlin, Veltlin zeleny).

 

MUŠTOVE MODRE:

Alibernet

Andre

Cabernet Sauvignon

Dunaj

Frankovka modra – (Frankovka)

Hron

Modry Portugal – (Kekoporto, Blauer Portugieser, Portugalske modre)

Neronet

Rimava

Rosa

Rudava

Rulandske modre –(Pinot noir, Červeny klevner, Blauer klewner, Pinot nero)

Svatovavrinecke – (Szentlorinc, Saint Laurent, Svatovařinecke)

Torysa

Vah

Zweigeltrebe – (Rotburger, Blauer Zweigeltrebe, Zweigelt)

 

g) údaje potvrdzujúce spojitosť

(elementi che comprovano il legame)

 

- údaje o zemepisnej oblasti

(dati sulla zona geografica)

Nitrianska vinohradnícka oblasť patrí medzi najrozmanitejšie spomedzi všetkých slovenských.

Nachádza sa tu najviac vzájomne odlišných, ale miestne výrazne osobitných viníc.

Terroir, o ktorom sa dnes toľko hovorí, tu zreteľne ukazuje svoju mnohorakosť.

Vinohrady sú vysadené na vínorodých svahoch Pohronského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách.

Pred 15 tisíc rokmi naviali vetry mohutné nánosy spraše do návrší a pahorkatín, kde naši predkovia o dobrých pár tisícročí neskôr intuitívne začali pestovať vinice.

Pestrosť produkovaných odrôd odzrkadľuje pestrosť pôdnych pomerov.

Pôdy na svahoch majú často vysoký obsah skeletu. V oblasti vládne veľmi teplé a suché klíma.

Napriek tomu sa jednotlivé vinohrady odlišujú mikroklimatickými pomermi, o čo sa postaral heterogénny reliéf krajiny.

Vinič sa pestuje na južných, juhovýchodných a juhozápadných svahoch a na rovinách.

Prednostne sa vedie na strednom alebo vysokom vedení.

Pôdy sú hnedozemného typu s piesočnatou, až hlinitou zeminou, v spodnej časti hlbokého pôdneho profilu predchádzajú do ílovitého horizontu.

Ročne v oblasti spadne 550 mm zrážok, ktoré počas roka kolíšu.

Vo vegetačnom období býva úhrn zrážok o 20 – 30 percent vyšší oproti dobe vegetačného pokoja.

Vinice sú vysadené v nadmorskej výške od 100 do 350 metrov.

Priemerné teploty vzduchu od mája do konca septembra sa pohybujú v rozmedzí 13 – 19° C, priemerná teplota vo

vegetačnom období je 17,30° C, priemerné ročné trvanie slnečného svitu 2.200 hodín, suma aktívnych teplôt počas vegetácie dosahuje minimálne 3.100° C.

 

- údaje o výrobku

(dati sul prodotto)

Geografická poloha a vhodné zloženie pôd tríbečských vrchov a juhovýchodných svahov Pohronského Inovca vytvárajú najlepšie predpoklady k produkovaniu bohatých, odrodovo charakteristických, kvalitných vín s vyššou buketnosťou. Citlivé a moderné metódy spracovania hrozna umožňujú tvorbu jemných a harmonických suchých vín.

Sú to však najmä prírodné podmienky, ktoré prinášajú v najlepších ročníkoch excelentné akostné vína s prívlastkom.

Predovšetkým sú to ľadové vína, keď sa hrozno oberá a spracúva pri teplote - 7° C.

Vína v Nitrianskej oblasti sa vyrábajú nielen ako odrodové, ale aj ako značkové. Kupážou viacerých odrôd vzniká elegantné médium, ktoré očarí uhladenosťou a vzletnosťou.

Spracovanie bielych muštových odrôd je veľmi rýchle a šetrné.

Pre biele vína je počas spracovania typický vyšší obsah kyselín, výsledný produkt však očaruje optimálnym pomerom cukrov a kyselín.

Zásluhou kyselín sú biele vína svieže, vhodné aj na dlhodobú archiváciu, vyzrievanie.

Modré odrody sa spracúvajú nakvášaním na šupkách.

Sú typické vyššou extraktívnosťou a vyšším obsahom trieslovín a polyfenolov, ktoré však zrením dodávajú vínam zamatovú hladkosť a plnosť.

V slnečných ročníkoch, keď sumár teplôt prekročí 3.100° C, možno dopestovať v Nitrianskej oblasti akostné vína a akostné vína s prívlastkom, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou exktraktívnosťou, plnosťou, vyzretosťou a buketnosťou.

Sekty z tejto oblasti vynikajú mladistvým temperamentom, ovocnou sviežosťou a harmonickým - kvetinkovým buketom.

Vyznačujú sa razantným, dynamickým perlením a zeleno až zlato-žltou farbou.

 

- príčinná súvislosť

(interazione causale)

História vinohradníctva a vinárstva v Nitrianskej vinohradníckej oblasti siaha k samému úsvitu dejín Slovenska.

Práve z okolia Nitry sa zachovali jedny z najstarších historických dôkazov o existencii vinohradníctva a vinárstva na Slovensku.

Svedčia o tom tri staroslovienske modlitby pochádzajúce z obdobia Veľkej Moravy.

Základy profesionálneho vinohradníctva v Nitrianskej oblasti položili benediktínski mnísi Zoborského kláštora v 9. storočí.

Chýr o tunajšom víne sa začal šíriť po Európe v 18. a najmä v 19. storočí, keď nitrianski mešťania začali predávať víno aj do okolitých krajín.

Nitriansku vinohradnícku oblasť tvorí 9 vinohradníckych rajónov, do ktorých patrí 158 vinohradníckych obcí.

Celková výmera vinohradov je 3 827 hektárov.

Vplyvom vzájomných vzťahov pôdy, klimatických podmienok, pestovaných odrôd, technológie spracovania, špecifických postupov vyzrievania sa vyrábajú vína rôznych vlastností a kategórií.

Najpestovanejšími odrodami bielych vín všetkých kategórií sú Rulandské biele aj sivé, Chardonnay, Sauvignon, Veltlínske zelené, Rizlingy vlašský aj rýnsky, Tramín červený.

Typické červené vína tejto oblasti reprezentujú Frankovka modrá, Svätovavrinecké, Cabernet Sauvignon, Rulandské modré a Dunaj.

Víno s chráneným označením pôvodu a akostné víno sa vyrába z hrozna s cukornatosťou minimálne 16 stupňov NM. Zaťaženie viniča sa necháva na takej úrovni, aby sa dosiahli úrody okolo 12 - 18 t/ha, rovnako pre biele aj pre modré odrody.

Väčšina akostného vína - až 70 percent produkcie - pripadá na suché víno, so zvyškovým cukrom okolo 3,50 g/l. Obsah alkoholu sa vďaka možnosti obohacovania cukrom pohybuje v bielych vínach v rozmedzí 12,00 – 12,50%

objemových percent, v červených vínach je obsah alkoholu o pol objemového percenta vyšší.

Nitrianska oblasť má rôznorodé geologické podložie.

Tento horninový odkaz sa používaním reduktívnej technológie darí prenášať aj do vína. To dosahuje priemerné hodnoty bezcukorného extraktu 19,30 g/l pri bielych vínach a až 20,60 g/l pri červených vínach.

Vína sú stredne plné.

Zrecí potenciál bielych vín je 2 roky, červených vín 3 roky.

Biele vína sú výrazne ovocnejšie ako červené.

Vína z Nitrianskej oblasti vynikajú výraznejšími kyselinami, ktoré sa pohybujú na úrovní 6,30 g/l pre biele, 5,50 g/l pre červené vína.

Akostné víno s prívlastkom kabinetné a neskorý zber sa pestujú so zaťažením krov 10 – 12 očiek, bez výraznejšej redukcie úrody počas vegetačného obdobia.

Tým sa dosiahnu priemerné hektárové úrody okolo 5,50 t/ha pre modré odrody a 6,70 t/ha pre biele odrody.

Hektárové výnosy sú výrazne závislé na ročníku výsadby, lokalite a spone.

Zatiaľ čo staršie výsadby s počtom krov 2.000 ks dosahujú výnosy okolo 4 - 5 t/ha, nové výsadby so sponom 2,2 x 1 m a s minimálnym počtom krov na hektár 4.000 ks už dosahujú výnosy 10 – 12 t/ha.

Kabinetné víno aj neskorý zber sa vyrábajú predovšetkým ako suché víno, so zvyškovým obsahom cukrov 2 - 4,40 g/l. Sú to veľmi svieže, ovocné a rezké moky.

Obsah celkových kyselín v bielych vínach je 6,30 g/l a v červených vínach 5,00 g/l.

Bezcukorný extrakt dosahuje priemernú hodnotu 19,70 g/l v bielych vínach a až 20 - 22 g/l v červených vínach.

Odzrkadľuje sa v ňom zloženie pôdy, spôsob agrotechniky viniča ako aj spôsob spracovania hrozna na víno.

Vína biele aj červené sú spracovávané reduktívne, bez prístupu kyslíka.

Výsledný priemerný obsah alkoholu v bielych vínach sa pohybuje okolo 12,20 – 12,50% obj.

Zrecí potenciál takýchto vín je 2 - 4 roky.

Profesionalita a z nej vyrastajúce vinohradnícke a vinárske umenie pri pestovaní viniča a výrobe vína sa najvýraznejšie prejavujú pri vyšších prívlastkových vínach ako je výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber.

Na výrobu takýchto vín sa cieľavedome redukujú hektárové úrody hrozna na úroveň 4 - 5 t/ha.

Nižšiu úrodu dosahujú vinohradníci nielen prísnejším rezom so zaťažením 6 - 8 očiek na ťažeň, ale predovšetkým obmedzovaním úrody počas zelených prác.

Robia tzv. zelený zber, keď rezom oberú časť nezrelého hrozna. Výsledkom je nižšia úroda, s vyššou cukornatosťou hrozna, ktorá musí byť najmenej 23 stupňov NM pre výber z hrozna.

Pre vyššie prívlastky ako je bobuľový výber musí mať mušt 26 stupňov NM a hrozienkový výber až 28 stupňov NM.

Len pre zaujímavosť, ak má hrozno 28 stupňov cukru podľa NM, znamená to, že v 100 litroch muštu je 280 kg sacharidov.

Spracovania takéhoto muštu nie je jednoduché.

Opiera sa o historické skúsenosti odovzdávané jedným pokolením vinárov druhému a prvotriedne moky vyrábajú vinári s mimoriadnym citom a profesionálnymi znalosťami.

Používajú špeciálne kvasinky, kvasenie sa odohráva pri riadenej teplote 12° C.

Klimatické podmienky Nitrianskej vinohradníckej oblasti a reduktívna technológia výroby vína umožňujú udržať vo vínach aj s vysokým prívlastkom obsah kyselín na úrovni 6,0 – 6,30 g/l.

Vďaka tomu vznikajú harmonické vína, vhodné aj na archiváciu.

Ich zrecí potenciál je 6 - 8 rokov pre biele vína a 7 - 9 rokov pre červené vína.

Priemerný obsah alkoholu sa v bielych aj červených vínach pohybuje na úrovni 13 – 14 objemových percent.

Výber z hrozna sa vyrába predovšetkým ako suché alebo polosuché víno, s obsahom zvyškového cukru priemerne okolo 8 – 10 g/l, bobuľový a hrozienkový výber hlavne ako sladké víno s priemerným obsahom zvyškového cukru 70 – 100 g/l.

Pôda v Nitrianskej vinohradníckej oblasti dodáva vínam len miernu mineralitu.

Spôsob pestovania hrozna a technológia spracovania ju dopĺňajú neobyčajnou plnosťou a intenzívnosťou nielen v aróme, ale aj v chuti. Vína s vyšším prívlastkom majú len mierny ovocný charakter, sú typickejšie svojou plnosťou, intenzitou, ktorá po senzorickej stránke dosahuje maximálne možné hodnoty.

Vzájomná interakcia pôdy a technológie pestovania viniča sa prejavujú vyšším extraktom vín z tejto oblasti.

Priemerné hodnoty pre biele vína za ostatných päť rokov dosiahli 20,54 g/l pre výber z hrozna, 25,29 g/l pre bobuľový, 27,00 g/l pre cibébový výber, 32,50 g/l pre hrozienkový výber.

V červených vínach boli priemerné hodnoty za ostatných päť rokov nasledovné: 24,78 g/l pre výber z hrozna, 22,70 g/l pre bobuľový, 27,00 g/l pre cibébový výber a 30 g/l pre hrozienkový výber

Akostné víno s prívlastkom cibébový výber sa podarí dopestovať iba v mimoriadne priaznivých klimatických ročníkoch na vybraných lokalitách, ktoré umožnia tvorbu ušľachtilej plesne Botrytis cinerea.

Počas jesene sú vinohrady ráno pokryté závojom hmly.

Keď hmlu rozoženú lúče slnka, začnú prezreté bobule hrozna praskať. Vytvárajú sa blahodarné podmienky pre život ušľachtilej plesne Botrytis cinerea persoon.

Tá zredukuje v bobuliach hrozna vodu, čím sa v nich prudko zvýši obsah cukru.

V Nitrianskej vinohradníckej oblasti takéto obdobie nastáva približne raz za tri roky.

Hrozno musí pri zbere dosiahnuť cukornatosť aspoň 28° NM.

Vinohradník sa o to usiluje správne voleným rezom a zelenými prácami počas celého roka, ale až počasie počas jesenného finále na konci septembra rozhodne, či bude ročník vhodný na tvorbu ušľachtilej plesne.

Pri cibébovom výbere sa dosahujú hektárové úrody okolo 4 t/ha.

Z hrozna sa vyrobí víno polosladké až sladké víno s obsahom cukru 20 – 70 g/l.

Obsah alkoholu sa pohybuje okolo 13,00 objemových percent v bielych aj červených vínach.

Priemerný obsah kyselín je vďaka podnebiu a reduktívnemu spôsobu spracovania na úrovni 6,10 g/l, čo spolu s obsahom alkoholu a zvyškového cukru dáva vínu dlhý život.

Jeho zrecí potenciál je 8 - 9 rokov.

Vína sú plné, veľmi intenzívne, s obsahom bezcukorného extraktu 27,00 g/l.

Tieto parametre sa dosahujú vďaka

skeletovému podložiu vinohradov vyberanému pre túto kategóriu vín.

Odrodový charakter ani ovocnosť týchto vín nie sú kvôli technologickému spracovania a vplyvu ušľachtilej plesne veľmi výrazné.

Prevládajú medové tóny, o ktoré sa postaralo slnko počas výnimočnej jesene, plná zrelosť a chlebovinky, dielo ušľachtilej plesne a majstrovského spracovania vína.

Nitrianska vinohradnícka oblasť vďaka zimnej klíme dáva milovníkom vína aj veľmi zriedkavé a výnimočné akostné vína s prívlastkom ľadové víno.

Zima tu nastupuje už v novembri.

Zberovým mesiacom na ľadové víno je december. Vtedy teploty klesajú pod mínus 7° C a väčšinou sa pri tejto teplote udržia viacero dní.

Hrozno býva špeciálne agrotechnicky ošetrené a chránené sieťami voči škorcom, osiam ale aj zveri, pre ktorú sú sladké bobule príťažlivou maškrtou.

Hrozno na ľadové víno musí byť počas zberu a spracovania zamrznuté.

Získaný mušt musí mať cukornatosť najmenej 27º NM.

Vinič na ľadové víno býva rezom aj agrotechnologickými operáciami počas vegetácie ošetrovaný tak, že priemerné hektárové úrody v tejto oblasti dosahujú 3,80 t/ha.

Vďaka vysokej cukornatosti pri zbere nebýva mušt úplne prekvasený, pretože aj pre hlboko prekvášajúce kvasinky je takéto prostredie stresové - vysoko osmotické.

Kvasinky pre takéto vína sú autochtónne a sú špecifické pre každého výrobcu. Riadená fermentácia prebieha pri teplotách okolo 12° C.

Obsah alkoholu dosahuje priemerne 9,50 objemových percent.

Vyšší obsah kyselín, typický pre túto oblasť ostáva zachovaný, na úrovni 6,30 g/l, čo umožňuje produkovať harmonické vína so zrecím potenciálom aj viac ako 9 rokov.

Plnosť a intenzita dosahujú maximálne senzorické hodnoty, obsah bezcukorného extraktu vďaka skeletovému podložiu má priemernú hodnotu 28 g/l.

Obsah zvyškového cukru býva zvyčajne okolo 120 g/l, ľadové víno sa produkuje dá technologicky vyrobiť výhradne ako sladké víno.

Nitrianska vinohradnícka oblasť svojím pôdnym zložením ale predovšetkým zásluhou klímy rodí vzácne slamové víno.

Až desaťstupňové rozdiely teplôt medzi dňom a nocou prinášajú skvelé hrozno.

Slamové víno si vyžaduje okrem vhodných pôdnych a klimatických podmienok predovšetkým veľké znalosti vinára, nakoľko ide o veľmi technologicky rizikové a náročné spracovanie hrozna na víno.

Minimálna cukornatosť pri zbere 21 - 22 stupňov NM, sa pri trojmesačnom sušení na slame alebo rohoži ešte zvýši. Mušt dosahuje cukornatosť minimálne 28 stupňov NM.

Má obsah kyselín priemerne okolo 6,30 g/l, obsah alkoholu v rozmedzí 7 – 9,5% objemových percent a obsah zvyškového cukru okolo 130 g/l.

Plnosť a extraktívnosť 28,00 g/l podporuje intenzita na najvyššej senzorickej hodnote.

Výnimočnosť Nitrianskej vinohradníckej oblasti dokumentujú likérové vína, hoci sa vyrábajú len ojedinele.

Priemerný obsah alkoholu býva na najspodnejšej hranici 17,8 - 18,50% objemových percent, obsah bezcukorného extraktu kolíše od 17,50 - 18,50% g/l.

Víno je obrazom pôd danej vinice a reduktívneho spôsobu spracovania.

Zrecí potenciál je vysoký, dosahuje 10 rokov, je to víno vhodné do archívu.

Sekt V.O. a pestovateľský sekt sa v Nitrianskej oblasti začali vyrábať iba nedávno, aj keď vyšší obsah kyselín vo vínach vďaka tunajším klimatických podmienkam poskytuje vhodnú surovinu aj pre šumivé vína.

Technológia spracovania predstavuje tradičnú metódu výroby sektov.

Priemerný obsah alkoholu dosahuje 11,17 objemových percent, vyšší obsah kyselín typický pre túto oblasť ostáva zachovaný na úrovni 6,45 g/l.

Terroir sa prejavuje vyšším obsahom extraktu 19,00 - 21,45 g/l.

Vína sú ľahšie, mierne ovocného charakteru, iskrivé s vyšším obsahom kyselín.

 

h) iné požiadavky

(altri requisiti)

 

Všeobecne požiadavky

(requisiti generali)

 

ustanovuje nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v znení neskorších zmien

zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

vyhláška MP SR č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

 

Ďalšie požiadavky

(ulteriori requisiti)

Vinohradník alebo vinár, ktorý chce používať pre názov svojho produktu chránené označenie pôvodu podľa písmena a) je povinný sa registrovať u žiadateľa chráneného označenia pôvodu.

V žiadosti uvedie názvy druhov vína podľa písmena b), ktoré bude vyrábať a priloží kópiu výpisu o registrácii z vinohradníckeho registra.

 

Požiadavky na označovanie

(requisiti nell’etichettaura)

Chranene označenie povodu podľa tejto špecifikacie možno použivať v nasledovnych variantoch:

(la DOP ai sensi della presenta specifica può essere utilizzta nelle seguenti varianti)

 

Variant 1 "Nitrianska vinohradnicka oblasť" doplnena jednym z vyrazov uvedenych v pismene b).

(Nitrianska vinohradnicka oblasť accompagnata da una menzione di cui al punto b)

Variant 2 "Nitrian/-ska, –ske, -sky" doplnene jednym z vyrazov uvedenych v pismene b).

(Nitrian/-ska, –ske, -sky accompagnata da una menzione di cui al punto b)

 

Označenie "odrodove vino" alebo "značkove vino" možno uvadzať len sučasne s jednym z nazvov druhu vina uvedenymi v pismene b).

(le menzioni “vino varietale e vino di marca” possono essere immessi sul mercato solo in combinazione con uno dei nomi dei tipi di vino della lettera b)

Pri označovani akostneho vina s privlastkom „neskory zber“ možno namiesto uplneho označenia „akostne vino s privlastkom neskory zber“ použivať skratene označenie „neskory zber“.

(per il vino di qualità con predicato “vendemmia tardiva” può essere etichettato sia come vino di qualità vendemmia tardiva sia semplicemente vendemmia tardiva)

Takato forma označovania sa može uplatňovať na všetky privlastky uvedene v pismene b) odseku 3.

(questa forma di etichettatura può essere applicato a tutti i tipi della lettera b) punto 3)

 

Pri označovani vina s chranenym označenim povodu podľa tejto špecifikacie v spojeni s vyrazom vino alebo vinohradnicky region možno použiť nazov menšej zemepisnej jednotky, ktorou je nazov rajonu, obce alebo honu, ak hrozno pochadza vylučne z tohto rajonu, obce alebo honu a tieto sa nachadzaju v Južnoslovenskej vinohradnickej oblasti. Nazov rajonu, obce alebo honu nie je možne použiť, ak je tento nazov chranenym označenim povodu vina.

(in etichetta in abbinamento con il nome della DOP può essere specificato un nome di una unità geografica più piccola come la zona, il comune o il vigneto)

(il nome della zona viticola, villaggio viticolo e vigneto non può essere utilizzato se in contrasto con il nome della DOP)

Pre chranene označenie povodu podľa tejto špecifikacie je povinne uvadzať na etikete vyrobcu vina, vo forme – názov výrobcu, adresa sídla ako aj členský štát sídla výrobcu.

V prípade, že fľašovateľ aj výrobca sú rovnaký subjekt, stačí uvádzať fľašovateľa vo forme ako to uvádza zákon č. 313/2009 Z. z.

(in etichetta va indicato anche il nome del produttore, la sua residenza e lo stato membro, se il produttore e l’imbottigliatore sono la medesima persona va inserito il nome dell’imbottigliatore nella forma della legge 313/2009)

 

i) orgány overujúce súlad s ustanoveniami v špecifikácii

(organismi di controllo)

 

Ministerstvo podohospodarstva Slovenskej republiky

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

– riadi a kontroluje vykon štatnej spravy v oblasti vinohradnictva a vinarstva

- posudzuje špecifikaciu pri uznavani ochrany označenia povodu vin a zemepisneho označenia vin.

 

Ustredny kontrolny a skušobny ustav poľnohospodarsky

Matuškova 21

833 16 Bratislava 37

– osvedčuje hrozno na učely vyroby vina

- vykonava certifikaciu vinarskych produktov pred ich uvadzanim na trh a vydava certifikat.

 

Štatna veterinarna a potravinova sprava Slovenskej republiky

Botanicka 17

842 13 Bratislava 4

- vykonava kontrolu dodržiavania špecifikacii vin s chranenym označenim povodu a vin s chranenym zemepisnym označenim po ich uvedeni na trh.

 

Autorizovana osoba

 

- vykonava certifikaciu vinarskych produktov pred ich uvadzanim na trh a vydava certifikat.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.